Ş agirdl ə rin qeydiyyat v ə r ə qiYüklə 37,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.06.2017
ölçüsü37,13 Kb.

 

 

Şagirdl

ə

rin qeydiyyat v

ə

r

ə

qi 

 

M

ə

kt

ə

b: 

Tarix: 

1-ci 

ş

agirdin adı: 

2-ci 

ş

agirdin adı: 

3-cü 

ş

agirdin adı: 

 

Quş

lar 

Çöl muymulu 

 

Me

şə s

əə

si 


 

Çöl göy


ə

rçini 


 

Payız bülbülü 

 

Yaxalıqlı qurqur  

Yaçılca 


 

Qızlarqu


ş

 Dam s

əə

si 


 

Ş

anapipik  

ğırçın 

 

Uzunqanad  

Ala qar


ğ

 A

ğ

 çaydaçapan  

Sa

ğsa

ğ

an   

K

əkilli tora

ğ

ay  

... 


 

K

ənd qaranqu

ş 

... 


 

Qaratoyuq 

 

... 


 

Şə

fə

q bülbülü 

 

... 


 

Böyük arıqu

ş ... 

 

Adi arıquş

 ... 

 

 Sürün

ə

nl

ə

Qafqaz k


ə

l

əzi 

 

Adi su ilanı  

X

əz

ə

r gekkonu  

Gürz


ə

 

 Koramal 

 

Aralıq də

nizi tısba

ğ

ası 


 

Zeytuni t

ə

lx

ə 

 

Xə

z

ər tısba

ğ

ası  

Dam ilanı 

 

... 


 

Su ilanı 

 

... 


 

 

Suda-quruda yaş

ayanlar 

Göl qurba

ğ

ası 


 

Daraqlı triton 

 

Adi a


ğ

ac qurba


ğ

ası 


 

Adi triton 

 

Ya

şıl quru qurba

ğ

ası  

… 

  

K

ə

p

ə

n

ə

kl

ə

Aleksandr s

ə

d

əflisi 

 

Armud tovuzgözü  

Pambıq sovkası 

 

T

ən

ə

k hafı  

Göyc


ə

 k

əp

ə

nə

 Yemi

ş

an kə

p

ən

ə

yi  

Oleander hafı 

 

A

ğ k

ə

lə

m k


ə

p

ən

ə

yi  

Gicitkan ayıcası 

 

... 


 

Qovaq hafı 

 

... 


 

 


 

 

İyn

ə

c

ə

l

ə

r v

ə

 dig

ə

r cücül

ə

İ

mperator iynə

c

əsi 

 

Eşşə

k arısı 


 

Yastı iyn

ə

c

ə 

 

Bal arısı  

İ

ynə

c

ə  

 

Qırmızı taxtabiti  

Dozanqurdu  

 

M

ərake

ş

 çə

yirtk


ə

si 


 

Bürünc qızılböc

ə Ya

ş

ıl ş

ala 


 

Maral böc

ə

yi 


 

Ya

şıl d

ə

və

d

əll

ə

yi  

Parabiz


ə

 ... 

 

Kartof böcə

yi 


 

… 

 May böc

ə

yi  

... 


 

Solomon qızılböc

ə

yi 


 

... 


 

 

Ağ

aclar v

ə

 kollar 

Eldar 


ş

amı 


 

Zeytun 


 

A

ğ qovaq 

 

Çaytikanı   

Söyüd 


 

Böyürtk


ə

 İ

tburnu 


 

Çinar 


 

S

ərv 

 

Ağ

caqayın 


 

Nar 


 

… 

 İ

yd

ə 

 

…  

Tut 


 

… 

 Palıd 

 

...  

Akasiya 


 

... 


 

 

Çiçə

kli bitkil

ə

r v

ə

 otlar 

N

ərgiz 

 

Gicitkə

 Yonca 

 

Dazıotu  

Qu

şəpp

ə

yi  

Bo

ğazotu  

 

Çobanyastığ

ı 

 Quramit  

 

Zə

ncirotu 


 

Pi

şikquyru

ğ

u 

 

Lalə

 

 ... 

 

Qanqal   

... 


 

İ

nciçiçə

yi 


 

... 


 

Su zanba


ğ

ı 

 ... 

 

Meşə

 çiy


ə

l

əyi 

 

...  

Ba

ğayarpa

ğ

ı  

… 

 Adi b

ə

növşə

 

 … 

 

Bulaqotu  

… 

 Qurdotu  

 

…  

Qaymaqçiç

ə

yi  


 

… 

  

 

  

 

Qeydlə

r, r


ə

sml


ə

r v


ə

 s. üçün yer 
Yüklə 37,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə