Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiyaYüklə 1,33 Mb.
səhifə1/17
tarix18.05.2020
ölçüsü1,33 Mb.
#31208
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
2 5298747933858989759
6-Ameliy BT KK, 5-ameliy BT KK
OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT VILOYATI CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
RIVOJLANISH PSIXOLOGIYASI. PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA

FANIDAN

1-kurslar uchun
O`QUV-USLUBIY MAJMUA

BILIM SOHASI: 100000 – GUMANITAR SOHA

TA’LIM SOHASI: 110000 –PEDAGOGIKA
TA’LIM YO‘NALISHI: 5110900 – PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

CHIRCHIQ-2017
“TASDIQLAYMAN”

Pedagogika fakulteti dekani

­­­­­_________ SH.Q.Mardonov

“___” ________ 2017-yil


Pedagogika va psixologiya” kafedrasi
Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya

fanidan

1-kurslar uchun
O`QUV-USLUBIY MAJMUA

Tuzuvchilar:T.L.Xurvaliyeva


- Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasi pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

A.R.Rahmonov

- Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasi o’qituvchisiTаqrizchilаr:
N.G.Kamilova

- Nizomiy nomidagi TDPU “Psixologiya” kafedrasi mudiri, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent

F.A. Akramova

- Respubika “Oila” ilmiy-amaliy markazi yetakchi ilmiy xodimi, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent

Pedagogika va psixologiya

kafedra mudiri : ________________ ps.f.n.dots. A.Beknazarov

O`quv-uslubiy majmua Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti kengashida ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan. 2017- yil “_____” ____________dagi “____” – sonly majlis bayoni
O`QUV-USLUBIY MAJMUA MUNDARIJASI

1. “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya” fani bo’yicha o’quv dasturi

2. “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya” fani bo’yicha ishchi dasturi

3. Ma’ruza matnlari to’plami

4.Interfaol usullarda dars o’tish uchun materiallar

5.Mustaqil ishlarning mavzulari

6. Fan bo’yicha izohli lug’at

7.Adabiyotlar ro’yxatiOZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

Ro’yxatga olindi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

______________

2017-yil «___»_____

BD-5110900-3.09

2017-yil «___»____


Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya

Fan dasturi

Bilim sohasi: 100000 – gumanitar soha

Ta’lim sohasi: 110000 –pedagogika

Ta’lim yo‘nalishi: 5110900 – pedagogika va psixologiya


Mashg‘ulot turi

Ajratilgan soat

Semestr

I

II

1

Nazariy (ma`ruza)

76

38

38

2

Seminar

38

20

18

3

Amaliy mashg‘uloti

38

18

20

3

Mustaqil ta`lim soati

106

54

52

4

Kurs ishi

3

-

+

Jami auditoriya soatlari

152

76

76

Umumiy o‘quv soati

258

130

128

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta`lim vazirligining 2017- yil “___” _____dagi _____ - sonli buyrug‘i bilan fan dasturi ro’yxati tasdiqlangan.


Fan dasturi Oliy va o‘rta maxsus kasb hunar ta’limi yo’nalishlari bo’yicha O’quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2017-yil «_______» dagi ___-sonli bayonnomasi bilan maqullangan.

Fan dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetda ishlab chiqilgan


Tuzuvchi:

N.I.Xalilova -


Nizomiy nomidagi TDPU “Psixologiya” kafedrasi dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi


Tаqrizchilаr:

N.G.Kamilova.–

Nizomiy nomidagi TDPU “Psixologiya” kafedrasi mudiri, psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
F.A. Akramova–

Toshkent davlat Iqtisodiyot Universiteti “Ijtimoiy psixologiya” kafedrasi dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi


Fan dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Kengashida ko’rib chilgan va tavsiya qilingan (2017- yil «___»______dagi sonli bayonnoma)
1.O‘quv fani o‘qitilishi bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar

“Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya” o‘quv fanini o‘zlashtirish natijasida bakalavr:

psixik rivojlanish determinatsiyasi muammosi, yosh psixologiyasining asosiy tushunchalari, psixologiya fanlarini mustaqil sohasi sifatida yosh psixologiyasini shakllanishi, psixik rivojlanish omillari muammolarini qo’yilishi, xorij psixologlarini ontogenezda shaxs psixik rivojlanishining asosiy kontseptsiyalari, ontogenezda shaxs psixik rivojlanishining asosiy qonuniyatlari, ta`lim ijtimoiy madaniy fenomen, rivojlanuvchi ta`limning psixologik asoslari haqida tasavvurlarga ega bo‘lishi kerak;

psixik rivojlanish sifatida Shaxs rivojlanishi, psixoanalitik yo’nalishni, E.Eriksonning shaxs psixoijtimoiy rivojlanish nazariyasini, xulq-atvor haqidagi fan sifatida klassik bixeviorizmni, ijtimoiylashuv bola psixik rivojlanishi muammosini, ijtimoiy o’rganish nazariyasini, psixik rivojlanish sifatida intellekt taraqqiyotini, L.S.Vigotskiyning tarixiy-madaniy yo’nalishi va D.B.Elkoninning davrlashtirish nazariyasini bilishi va ulardan foydalana olishi kerak;  • dars jarayonida o’quvchilarni boshqarish texnikasi va usullari, kompyuterlashtirilgan ta`limning psixologik jihatlari, tarbiya psixologiyasi, tarbiyaviy texnologiyalarning psixologik aspektlari, pedagogik jamoadagi shaxslararo munosabatlarni tadqiq qilish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi kerak.


2. Ma`ruza mashg‘ulotlari

1 jadvalMa`ruza mavzulari

Dars soatlari hajmi

1

Rivojlanish psixologiyasi fanining predmeti va vazifalari

4

2

Rivojlanish psixologiyasining shakllanish tarixi

2

3

Intellektual rivojlanish nazariyasi

2

4

Shaxsiy rivojlanish nazariyasi

2

5

Ijtimoiy rivojlanish nazariyasi

2

6.

Bixeviorizm nazariyasi. Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi

2

7.

Elkonin va rivojlanishni harakatga keltiruvchi kuchlari. Yosh rivojlanishini davrlashtirish

4

8

Go‘daklik davri

4

9

Ilk bolalik davri

4

10

Maktabgacha tarbiya yoshi

4

11

Kichik maktab yoshi

4

12

O‘smirlik davri

4
Jami

38

Ma’ruza mashg‘ulotlari multimediya qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada akadem guruhlar oqimi uchun o‘tiladi. Talabalar psixodiagnostika va ekspremental psixologiya fanini o‘zlashtirishlari uchun o‘qitishning ilg`or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o‘qitishda darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar hamda virtual stendlardan foydalaniladi. Ma`ruza darslarida mos ravishda “Bumerang”, “Zig-zag”, «Guruh bo‘lib ishlash», «Insert», “Venn diagrammasi”, “SWOT – tahlil jadvali”, “Kaskad”, “Arra”, “Baliq skeleti” texnologiyalari, O‘UM va keyslardan foydalanish lozim


3. Seminar mashg’ulotlar

2 jadval
Seminar mavzulari

Dars soatlari hajmi

1

Rivojlanish psixologiyasi fanining predmeti va vazifalari

2

2

Intellektual rivojlanish nazariyasi

2

3

Shaxsiy rivojlanish nazariyasi. Ijtimoiy rivojlanish nazariyasi

2

4

Bixeviorizm nazariyasi. Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi

2

5

Elkonin va rivojlanishni harakatga keltiruvchi kuchlari. Yosh rivojlanishini davrlashtirish

2

6

Go‘daklik davri

2

7

Ilk bolalik davri

2

8

Maktabgacha tarbiya yoshi

2

9

Kichik maktab yoshi

2

10

O‘smirlik davri

2
Jami

20

Seminar mashg‘ulotlari multimediya qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada har bir akadem guruhga alohida o‘tiladi. Mashg‘ulotlar faol va interfaol uchullar yordamida o‘tiladi, keys stadi texnologiyasi ishlatiladi, keyslar mazmuni o‘qituvchi tomonidan belgilanadi. Ko‘rgazmali materiallar va axborotlar multimediya qurilmalari yordamida uzatiladi


4. Amaliy mashg‘ulotlar

3 jadval
Amaliy mashg‘ulotlar mavzulari

Dars soatlari hajmiRivojlanish psixologiyasi fanining predmeti va vazifalari

2Go‘daklik davri

2Ilk bolalik davri

2Maktabgacha tarbiya yoshi

4Kichik maktab yoshi

4O‘smirlik davri

4Jami

18

Amaliy mashg‘ulotlar multimediya qurilmalari bilan jihozlangan auditoriyada har bir akadem guruhga alohida o‘tiladi. Mashg‘ulotlar faol va interfaol uchullar yordamida o‘tiladi, keys stadi texnologiyasi ishlatiladi, keyslar mazmuni o‘qituvchi tomonidan belgilanadi. Tarqatma materiallar va axborotlar multimediya qurilmalari yordamida uzatiladi


4. Mustaqil ta`lim

4 jadvalMustaqil ta`lim mavzulari

Dars soatlari hajmi

1.

Rivojlanish psixologiyasi fanining predmeti va vazifalari

2

2.

Rivojlanish psixologiyasining shakllanish tarixi

2

3.

Intellektual rivojlanish nazariyasi

2

4.

Shaxsiy rivojlanish nazariyasi

2

5.

Ijtimoiy rivojlanish nazariyasi

2

6.

Bixeviorizm nazariyasi. Ijtimoiy o‘rganish nazariyasi

2

7.

Elkonin va rivojlanishni harakatga keltiruvchi kuchlari. Yosh rivojlanishini davrlashtirish

2

8.

Maktabgacha tarbiya yoshining psixologik xususiyatlari

2

9.

Kichik maktab yoshida bahoga munosabat.

2

10

Kichik maktab yoshida idrok borasidagi tadqiqotlar.

2

11

Kichik maktab yoshida diqqat borasidagi tadqiqotlar.

4

12

Kichik maktab yoshida xotira borasidagi tadqiqotlar.

4

13

Kichik maktab yoshida xayol borasidagi tadqiqotlar.

4

14

Maktabgacha tarbiya yoshining psixologik xususiyatlari

4

15

Kichik maktab yoshida bahoga munosabat.

4

16

O‘smir shaxsida axloqiy tushunchalarni tarkib topishi.

4

17

O‘smirlik davrida o‘z-o‘zini anglash muammosi.

4

18

O‘smirlik davrida do‘stlik hislarini namoyon bo‘lishi.

4

19

O‘smirlik davrida jamoatchilik faoliyati.

4

20

O‘smirlik davrida o‘quv faoliyati xususiyatlari.

4

21

O‘smirlik davrida xotira borasidagi tadqiqotlar.

4
Jami

54

Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə