Rīga, 2015. gada maijsYüklə 14,1 Mb.
tarix04.06.2017
ölçüsü14,1 Mb.


Rīga, 2015.gada maijs

 • Rīga, 2015.gada maijs
2014.gadā:

 • 2014.gadā:

 • Tabakas izstrādājumu nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 104,3 %.

 • Naftas produktu nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts par 102,7 %.

 • Akcīzes nodokļa ieņēmumi par alkoholu 2014.gadā nesasniedz plānoto par 10,45 milj. EUR, nenodrošinot ieņēmumu plāna izpildi par 7,8 %.

 • Salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, vērojama stabila tendence akcīzes nodokļa ieņēmumu palielinājumam tabakas un naftas produktiem.Latvijas nelikumīgā cigarešu tirgus (NIELSEN Co un KPMG pārskati)

 • Latvijas nelikumīgā cigarešu tirgus (NIELSEN Co un KPMG pārskati)Latvija pievienojas Neapoles II Konvencijas 21.pantam „Novērošana citas valsts teritorijā” izdarīti grozījumi LR likumā „Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā, kas ļauj tiesību aizsardzības iestādēm veikt atbilstošus novērošanas pasākumus citas valsts teritorijā, līdz ar to sekmējot cīņu pret organizētās noziedzības grupējumiem.

 • Latvija pievienojas Neapoles II Konvencijas 21.pantam „Novērošana citas valsts teritorijā” izdarīti grozījumi LR likumā „Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā, kas ļauj tiesību aizsardzības iestādēm veikt atbilstošus novērošanas pasākumus citas valsts teritorijā, līdz ar to sekmējot cīņu pret organizētās noziedzības grupējumiem.

 • VID eksperti ES politikas cikla 2014.-2017.gadam daudzgadu stratēģiskā plāna (EMPACT) ietvaros piedalās trīs projektos tai skaitā – akcīzes nodokļa izkrāpšanas apkarošana un organizētās noziedzības apkarošana heroīna nelikumīgas aprites jomā.

 • ES Projekts “Stratēģiska, savlaicīga un efektīva cigarešu kontrabandas izmeklēšana” (SPECIFICS) ietvaros 2013. un 2014.gadā.

 • Projekta mērķis - nodrošināt izmeklēšanas mehānismus.

 • Projekta noslēgumā izstrādāta rokasgrāmata par kopīgu cigarešu kontrabandas gadījumu izmeklēšanas modeli Rumānijai, Ungārijai, Lietuvai, Latvijai un Igaunijai.Ir sagatavots priekšlikums veikt situācijas analīzi ar mērķi izvērtēt grozījumu lietderīgumu likuma “Par akcīzes nodokli” 21.pantā, nosakot, ka fiziskās personas akcīzes preces personiskajā bagāžā, piemērojot atbrīvojumus no muitas maksājumiem, drīkst ievest ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās pašreizējo septiņu dienu vietā

 • Ir sagatavots priekšlikums veikt situācijas analīzi ar mērķi izvērtēt grozījumu lietderīgumu likuma “Par akcīzes nodokli” 21.pantā, nosakot, ka fiziskās personas akcīzes preces personiskajā bagāžā, piemērojot atbrīvojumus no muitas maksājumiem, drīkst ievest ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās pašreizējo septiņu dienu vietā

 • Dalība starptautiskajās muitas operācijās GRYPHON

 • Ieviesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Fizisko personu kontroles funkcionalitāte, lai nodrošinātu fizisko personu ievesto akcīzes preču regularitātes kontroli

 • 2014.gadā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, VP, Drošības policiju un VRS noslēgtas starpresoru vienošanās par Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas TLKAIS lietošanu. Izstrādes stadijā ir starpresoru vienošanās ar Satversmes aizsardzības biroju par pieslēguma nodrošināšanu TLKAIS

 • Piešķirto resursu ietvaros tiek aktīvi strādāts pie muitas tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras pilnveidošanas pasākumiem gan muitas kontroles punktos valsts iekšzemē, gan uz valsts austrumu robežas. 2014.gadā uzsākta robežšķērsošanas vietas “Vientuļi” rekonstrukcija • MK noteikumi Nr.167 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”” iekļautas prasības par tādu novērošanas kameru uzstādīšanu, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru redzamību, kā arī spirta vai tabakas izstrādājumu ražošanas procesa, minēto preču uzglabāšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību;

 • Iesaistot akcīzes preču nozaru asociācijas akcīzes preču nelikumīga tirgus apjoma aprēķināšanas darba grupā, ir notikušas sanāksmes ar Latvijas alkohola nozares asociācijas, Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālās asociācijas un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvjiem;

 • Izveidota VID Akcīzes konsultatīvā padome

 • Izveidota nodokļu plaisas aprēķināšanas metodikas izstrādāšanas darba grupa.

 • Izstrādāta un prezentēta akcīzes nodokļa plaisas aprēķina metodika cigaretēm un naftas produktiemTiks turpināta 2014.gadā uzsāktā kravu skenēšanas iekārtu uzstādīšana Terehovas, Vientuļu, Indras, Silenes un Kārsavas muitas kontroles punktos.

 • Tiks turpināta 2014.gadā uzsāktā kravu skenēšanas iekārtu uzstādīšana Terehovas, Vientuļu, Indras, Silenes un Kārsavas muitas kontroles punktos.

 • Paredzēts iegādāties:

 • TLKAIS kopā ar ass svariem, nodrošinot to savstarpēju sasaisti Ventspils ostas muitas kontroles punktam un Liepājas ostas muitas kontroles punktam;

 • bagāžas rentgeniekārtas Ventspils un Liepājas ostas muitas kontroles punktam, Lidostas muitas kontroles punktam;

 • sešus jaunus darba suņus.

 • Plānots uzstādīt:

 • sešus jaunus ass svarus Terehovas, Silenes un Pāternieku muitas kontroles punktos, nodrošinot to savstarpēju sasaisti ar esošo TLKAIS;

 • Šķirotavas muitas kontroles punkta dzelzceļa dinamiskos svarus (divus gab.) Indras muitas kontroles punktā;

 • TLKAIS Pededzes, Meikšānu un Kaplavas robežkontroles punktos;

 • Plānots izvērtēt pašreizējo nosacījumu speciālo atļauju (licenču) darbībai ar tabakas izstrādājumu ražošanu saņemšanai atbilstību kontroles prasībām ar mērķi sagatavot priekšlikumus normatīvā regulējuma grozījumiem, tostarp izvērtējot minimālā akcīzes nodokļa nodrošinājuma lieluma izmaiņu lietderīgumu.  • Plāna rīcības virzieni un uzdevumi izstrādāti katram akcīzes preču veidam atsevišķi:
  • aptverot visus akcīzes preču nelikumīgās aprites posmus – pārvietošanu pāri ārējai/iekšējai robežai, ražošanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu, realizāciju iekšzemē un tamlīdzīgi –, tostarp ņemot vērā to savstarpējo saistību;
  • katrā no akcīzes preču nelikumīgās aprites posmiem ņemot vērā TAI kompetenci un apsverot savstarpējās sadarbības lietderību efektīvas likumpārkāpumu atklāšanas un novēršanas aspektā;
  • novērtējot un plānojot paredzamo akcīzes preču nelikumīgā patēriņa īpatsvara samazinājumu procentos no kopējā patēriņa katrai akcīzes preču grupai atsevišķi ne mazāk kā trīs gadu periodam.


 • 5 aizturēšanas operācijās izņemts:

 • 1 792 700 cigaretes „Winston”

 • 349 400 cigaretes „Kiss”

 • 1 940 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku

 • medību bise

 • ierīce šķidruma attīrīšanai no piemaisījumiemNo 2013.gada septembra līdz 2014.gada jūnijam Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas amatpersonas ir apturējušas cigarešu kontrabandistu grupējumu - deviņas personas organizētā grupā, kas 10 mēnešu laika periodā veica pretlikumīgas darbības, kas saistītas cigarešu kontrabandu lielā apmērā no Krievijas un Baltkrievijas uz Latviju.

 • No 2013.gada septembra līdz 2014.gada jūnijam Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas amatpersonas ir apturējušas cigarešu kontrabandistu grupējumu - deviņas personas organizētā grupā, kas 10 mēnešu laika periodā veica pretlikumīgas darbības, kas saistītas cigarešu kontrabandu lielā apmērā no Krievijas un Baltkrievijas uz Latviju.

 • Izņemts „Winston” un „Bayron” zīmolu cigaretes

 • 1 780 300 gab.Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas amatpersonas 2014.gada.jūlijā atklāja 4 personu grupu, kura veica kontrabandas ceļā ievestu cigarešu, kā arī nezināmas izcelsmes spirta nelikumīgu glabāšanu, pārvadāšanu un realizēšanu lielā apmērā Rīgas rajonā

 • Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas amatpersonas 2014.gada.jūlijā atklāja 4 personu grupu, kura veica kontrabandas ceļā ievestu cigarešu, kā arī nezināmas izcelsmes spirta nelikumīgu glabāšanu, pārvadāšanu un realizēšanu lielā apmērā Rīgas rajonā

 • Kriminālprocesa ietvaros:

 • izņemtas 2007800 dažādu marku cigaretes ar Baltkrievija Republikas un Krievijas Federācijas akcīzes markām un aptuveni 1750 litri nezināmas izcelsmes spirta un aizturētas četras personas.2014.gada jūlijā VID Muitas policijas amatpersonas ir pārtraukušas Gruzijas, Ukrainas un Baltkrievijas cigarešu kontrabandistu grupējuma noziedzīgo darbību. Grupējums veica cigarešu kontrabandu no Baltkrievijas uz Latviju un Lietuvu lielā apmērā organizētā grupā un kukuļa nodošanu 4350 eiro apmērā ar mērķi nodrošināt netraucētu robežas šķērsošanu.

 • 2014.gada jūlijā VID Muitas policijas amatpersonas ir pārtraukušas Gruzijas, Ukrainas un Baltkrievijas cigarešu kontrabandistu grupējuma noziedzīgo darbību. Grupējums veica cigarešu kontrabandu no Baltkrievijas uz Latviju un Lietuvu lielā apmērā organizētā grupā un kukuļa nodošanu 4350 eiro apmērā ar mērķi nodrošināt netraucētu robežas šķērsošanu.

 • Uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 190.panta 3.daļu. Tā ietvaros veiktas četras kratīšanas, izņemtas 326 400 cigaretes „Pall Mall” un skaidra nauda 6450 eiro apmērā. Kriminālprocesa ietvaros aizturētas trīs personas.Grupas dalībnieki, Baltkrievijas pilsoņi, Baltkrievijā iekrāva cigaretes vilcienu vagonos zem oglēm, citi grupas dalībnieki Latvijā tās izkrāva

 • Grupas dalībnieki, Baltkrievijas pilsoņi, Baltkrievijā iekrāva cigaretes vilcienu vagonos zem oglēm, citi grupas dalībnieki Latvijā tās izkrāva

 • Cigaretes izplatīja Latgales reģionā un Rīgas tirgū

 • Grupa arī organizēja cigarešu kontrabandu, izmantojot automašīnas, noslēpjot tās dažādos slēpņos.

 • Aizturētajā organizētā grupā ietilpst gan Baltkrievijas gan Latvijas valsts piederīgie

 • Kriminālprocesa ietvaros tika aizturēti 3 organizētāji:

 • Cigarešu paslēpšana zem akmeņogļu slāņa

 • Cigarešu izņemšana

 • Cigarešu realizācija

 • Kriminālprocesa ietvarā aizturētas 8 personas

 • Kriminālprocesuālo darbību ietvaros izņemts:

 • vairāk nekā 350 000 cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes markām,

 • nauda vairāk nekā 20 000 eiro,

 • šaujamierocim līdzīgs priekšmets ar munīciju un rācijas,

 • 22 pudeles ar alkoholisko dzērienu bez akcīzes markām • 2014. gadā veikto kontroles pasākumu rezultātā tika konstatētas neatļautas darbības Latvijas Republikas teritorijā ar muitošanai pakļautām precēm – degvielu (dīzeļdegvielu, benzīnu) lielā apmērā vairākās degvielas uzpildes stacijās un muitas akcīzes preču noliktavās Rīgā.

 • Kriminālprocesuālās darbības rezultātā

 • Izņemts: 126475 litri 95E benzīns

 • 17899 litri dīzeļdegviela

   • preču pavadzīmes; reģistrācijas žurnāli; pieraksti; datortehnika un datoros saglabātā informācija;
   • informācija no kases aparātiem; grāmatvedības dokumentācija u.c.


Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas amatpersonas 2014.gada aprīlī, kādas komercsabiedrības īpašumā esošā teritorijā Rīgā, konstatēja bez jebkādiem izcelsmi apliecinošiem dokumentiem uzglabājamies daļēji demontētu cigarešu ražošanas iekārtu ar tās konstrukcijās esošiem produkcijas atlikumiem, kas norāda uz faktu, ka minētā iekārta izmantota cigarešu ražošanā.

 • Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas amatpersonas 2014.gada aprīlī, kādas komercsabiedrības īpašumā esošā teritorijā Rīgā, konstatēja bez jebkādiem izcelsmi apliecinošiem dokumentiem uzglabājamies daļēji demontētu cigarešu ražošanas iekārtu ar tās konstrukcijās esošiem produkcijas atlikumiem, kas norāda uz faktu, ka minētā iekārta izmantota cigarešu ražošanā.

2013.gada jūnijā apturēja un 2014.gadā izbeidza organizētas noziedzības grupas darbību, kura veica cigarešu nelikumīgu ievešanu no Baltkrievijas Latvijā.

 • 2013.gada jūnijā apturēja un 2014.gadā izbeidza organizētas noziedzības grupas darbību, kura veica cigarešu nelikumīgu ievešanu no Baltkrievijas Latvijā.

 • Cigaretes ievestas izmantojot kravas autotransportu, noslēpjot tās zem zāģskaidu kravas.

 • Preces veda uz automašīnas īpašnieka struktūrvienību - kokskaidu granulu cehu.

 • Kravā, zem zāģskaidām bija noslēptas kastes ar Baltkrievijas izcelsmes cigaretēm Premier - 6 880 000 gb.

Alkohols:

 • Alkohols:

 • 30 litri – “PJATJ OZER”

 • 200 litri – “BELAJA BERJOZA”

 • 9 litri – “BELUGA”Ventilācijas iekārtās

 • Ventilācijas iekārtās
Yüklə 14,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə