Qirqbo’g’imlarning ko’pchiligi?Yüklə 20,05 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü20,05 Kb.
#43080
Qirqbo’g’imlarning ko’pchiligi
Titul Hujjet

5-variant

 1. Qirqbo’g’imlarning ko’pchiligi?

  1. Begona o’t

  2. Yem-xashak

  3. Zaharli

  4. Dorivor

 2. Guli o’simliklar qachon paydo bo’lgan?

  1. Yura davrida

  2. Bo’r davrida

  3. Trias davrida

  4. Smlur davrida

 3. Gulli o’simliklarning o’ziga hos xarakterli belgisi nimadan iborat.

  1. Gulining umumiy tuzilishi, Qo’sh urug’laninsh, endospermning mavjudligi

  2. Gulining umumiy tuzilishi

  3. Erkak va urg’ochi gametofitning tuzilishi

  4. Qo’sh urug’laninsh, endospermning mavjudligi

 4. G. Gallir va A. Taxtanjon fikricha gulli o’simliklarning birlamchi belgisi nimalardan iborat?

  1. Ikki jinsli gul va bir uyli o’simlik

  2. Anemofiya hodisasi

  3. Gulqo’rgoning yoqligi

  4. Oddiy gulqo’rg’onning bo’lishi

 5. A.Enler va R Veynshteyn fikricha gulli o’simliklarning birlamchi belgisi nimadan iborat?

  1. Gul qo’rg’oning yoqligi, oddiy gulqo’rg’onning bo’lishi, anemofiya xodisasining mavjudligi

  2. Gul qo’rg’oning yoqligi

  3. Oddiy gulqo’rg’onning bo’lishi

  4. Anemofiya xodisasining mavjudligi

 6. O’zbekistonda nilufardoshlar oilasining qaysi turi uchraydi?

  1. Sariq nilufar

  2. Oq nilufar

  3. Viktoriya regiya

  4. Uchramaydi

 7. Turkiston sug’ur o’ti qaysi oilaga mansub va uning gul formulasi qanday?

  1. Zirikdoshlar oilasiga mansub, Ca4 Co4 A Y

  2. Ayiqtovondoshlsr oilasiga mansub,+ Ca5 Co4 A Y

  3. Nilufardoshlar oilasiga mansub, Ca Co A5 Y (3)

  4. Ayiqtovondoshlar oilasiga mansub, Ca4 Co4 A Y

 8. Quyidagi tariflardan qaysi bira noto’g’ri?

  1. Yo’sintoifalar –qator xususiyatlariga ko’ra suv o’tlariga o’xshash bo’ladi.

  2. Yo’sintoifalar – eng murakkab tuzilishga ega yuksak o’simlik xisoblanadi

  3. Yo’sintoifalarning yog’ochlangan turlari yoq.

  4. Yo’sintoifalarga 20 mingdan ortiq o’simlik turi mansub

 9. Qaysi javobda Jigarsimon yo’sinlar ajdodining lotincha nomi to’g’ri berilgan?

  1. Sphandnales

  2. Hepaticae

  3. Bryales

  4. Polytrichum commune

 10. Sfagnumkabilar (Bryopsida) ajdodini Jigarsimon yo’sinlar ajdodidan farqli hususiyatlarini aniqlang!

  1. Vegetativ tanasining radikal tuzilganligi

  2. Vegetativ tanasining radikal tuzilganligi, poyasi va bargaining vertikal joylashganligi

  3. Poyasi va bargaining vertikal joylashganligi

  4. Ko’pincha shoxlanganligi

 11. Yashil yo’sinlar (Bryales) qabilasiga nechta tur kiradi?

  1. 150 ga yaqin

  2. 1900 ga yaqin

  3. 14000 ga yaqin

  4. 1100 ga yaqin

 12. Kakku zigiri (Polytrichum commune)ga to’g’ri tarif berilgan javobni toping!

  1. U yashil yo’sinlarning keng tarqalgan vakilaridan biri

  2. U tik o’sadi va shohlanmaydi

  3. Ikki uyli o’simlik xisoblanadi, balandligi 30-40 smdan oshmaydi

  4. U o’t o’simlik

 13. “U - quruqlikda tarqalgan, ildizi yoq, uning o’rniga uzunligi 1 m keladigan rizomoidlari mavjud. Poyasi tik o’sadi, balandligi 1 m ga yaqin”: - mazkur tarif qaysi o’simlikka taa’luqli?

  1. Psilot (Psilotum)

  2. Tmezipteris (Tmesipteris)

  3. Psilot (Psilotum), Tmezipteris (Tmesipteris)

  4. Kakku zigiri (Polytrichum commune)

 14. “U – tarkibida faqat bitta oilasi bor monotip qabila. Shimoliy yarim sharning subtropik va o’rta iqlimli viloyatlarida tarqalgan” mazkur tarif qaysi qabilaga taa’luqli?

  1. Chinornamolar (Platanaceae)

  2. Chinnigulnamolar (Coryophyllales)

  3. Yong’oqnamolar (Juglandales)

  4. Qayinnamolar (Betulales)

 15. Chinnigullilarning lotincha nomi to’g’ri berilgan javobni belgilang!

  1. Juglandales

  2. Platanaceae

  3. Coryophyllaceae

  4. Betulales

 16. O’rta Osiyoda Chinnigullilarning qaysi turkumlari mavjud?

  1. Chinnigul turkumi (Dianthus)

  2. Zurcha turkumi (Silene)

  3. Bex (Acanthophyllum) va Yulduz o’t turkumi (Stelaria)

  4. Chinnigul turkumi (Dianthus), Zurcha turkumi (Silene), Bex (Acanthophyllum) va Yulduz o’t turkumi (Stelaria)

 17. Gullari bir jinsli, changchi guli sarig’ish boshchada, urug’chi guli qaizil boshchada xosil bo’ladigan, changchilari 3-4ta ba’zan 7 tagacha, urug’chi gullari 5-9 meva barglarni qo’shilib xosil bo’lgan o’simliklar qaysi oilga kiradi.

  1. Chinniguldoshlar (Coryophyllaceae)

  2. Yong’oqdoshlar (Juglandaceae)

  3. Qayindoshlar (Betulaceae)

  4. Chinordoshlar (Platanaceae)

 18. U bargini to’kuvchi daraxt bo’lib, barglari oddiy, yon bargchali, gullari ayrim jinsli, bir uyli, gul qo’rg’ono oddiy, changchi guli kuchala, urug’chi guli yumaloq topgulda joylashgan shamol yordamida changlanadigan O’zbekistonda bitta turkumga mansub ikki turi bo’lgan oilani belgilang!

  1. Chinniguldoshlar (Coryophyllaceae)

  2. Chinordoshlar (Platanaceae)

  3. Yong’oqdoshlar (Juglandaceae)

  4. Qayindoshlar (Betulaceae)

 19. Navro’guldoshlar oilasi (Primulasеaе) ning o’ziga xos xususiyatlarini aniqlang!

  1. Barglari ildiz bo’g’izida xosil bo’ladi, butun yoki patsimon qirqilgan

  2. Gullari aktinomorf ikki jinsli, Gul kosacha va gultoj barglari changchisi, urug’chisi 5 tadan, tugunchasi ustki, mevasi ko’sakcha

  3. Bu oilaning vakillari tarkibida sapooninlar, alkoloidlar, smolalar va efir moylari mavjud bo;lib, ayrim turlarida C vitamin ko’p bo’ladi

  4.  Barglari ildiz bo’g’izida xosil bo’ladi, butun yoki patsimon qirqilgan, Gullari aktinomorf ikki jinsli, Gul kosacha va gultoj barglari changchisi, urug’chisi 5 tadan, tugunchasi ustki, mevasi ko’sakcha

 20. Gunafshadoshlar (Violasеaе) oilasiga xos hususiyatlarni belgilang!

  1. Toj barglari pastki qismida, mixga o’xshash uzun o’simta xosil qiladi. Gul formulasi: Co5 Co 5 A5 G(5)

  2. Toj barglari pastki qismida, mixga o’xshash uzun o’simta xosil qiladi. Ca5 Ca 5 A5 G(0)

  3. Toj barglari ustki qismida, mixga o’xshash uzun o’simta xosil qiladi. Gul formulasi: Ca5 Co 5 A5 G(4)

  4. Toj barglari pastki qismida, mixga o’xshash uzun o’simta xosil qiladi. Gul formulasi: Ca5 Co 5 A5 G(3)

 21. Yulg’undoshlar oilasining lotincha nomini aniqlang!

  1. Tamaricaceae

  2. Salicaceae

  3. Cucurbitaceae

  4. Capparaceae

 22. Tol turkumining nechta turi O’rta Osiyoda tarqalgan?

  1. 34 ta

  2. 55 ta

  3. 45 ta

  4. 28 ta

 23. “Populus bachofenii” ning gul formulasini aniqlang!

  1. P kosachasimon A G0 P kosachasimon A0 G(2)

  2. P kosachasimon A G4, P kosachasimon A1 G(0)

  3. Co5 Co 5 A5 G(5)

  4. Ca5 Co 5 A5 G(3)

 24. Yer yuzida 90 turkumga mansub, 800 dan ortiq turi bo’lgan, chirmashib, yopishib yoki yer bag’irlab o’suvchi, gullari bir jinsli, aktinomorf, kosacha va toj barglari tutash, 5 a’zoli gulli o’simliklar qaysi oilaga mansub?

  1. Qovoqdoshlar (Cucurbitaceae)

  2. Chinniguldoshlar (Coryophyllaceae)

  3. Qayindoshlar (Betulaceae)

  4. Gerandoshlar (Geraniaceae)

 25. Kovul (Capparis spinosa) ning o’ziga hos to’liq xususiyatlarini aniqlang.

  1. Bo’yi 2,5 m.gach bo’lib, poyasi shoqlangan, bargi dumaloq, barg bandi va gul bandi xosil bo’lgan joyda o’tkir tikanlari bor, Gullari barg ko’ltig’ida joylashgan oq-sarg’ish rangli, aktinomorf, kosacha va toj barglari 4 tadan

  2. Bo’yi 2,5 m.gach bo’lib, poyasi shoqlangan, bargi dumaloq, barg bandi va gul bandi xosil bo’lgan joyda o’tkir tikanlari bor

  3. Gullari barg ko’ltig’ida joylashgan oq-sarg’ish rangli, aktinomorf, kosacha va toj barglari 4 tadan

  4. Gullari barg ko’ltig’ida joylashgan oq-sarg’ish rangli, zigomorf, kosacha va toj barglari 4 tadan

 26. Abutilon, Hidiscus, Alcea.lar qaysi oilaga mansub turkumlardir.

  1. Gazandadoshlar (Urticaceae)

  2. Gulxayridoshlar (Malvaceae)

  3. Sutlamadoshlar (Euphorbiaceae)

  4. To’g’ri javob yoq

 27. Paxtaning (Gossypium) yer yuzida qancha turi ma’lum va undan olinadigan tola xalqaro sanoatda necha foizni tashkil qiladi?

  1. 50 turi ma’lum, 65 %ni tashkil etadi

  2. 76 turi ma’lum, 75 %ni tashkil etadi

  3. 80 turi ma’lum, 90 %ni tashkil etadi

  4. 60 turi ma’lum, 75 %ni tashkil etadi

 28. O’zbekistonda paxtaning qaysi turlari ko’proq ekiladi?

  1. G.arbareum va G. Barbadense

  2. G.hirsutum va G.herbaceum

  3. G. Barbadense

  4. G.arbareum

 29. Gazandoshlar oilasining (Urticaceae) oziga xos belgilarini aniqlang!

  1. Barglari qarama qarshi joylashgan, chetlari arra tishli, gullari ikki jinsli to’rt a’zoli, urug’i endospermli

  2. Barglari qarama qarshi joylashgan, chetlari arra tishli, gullari bir jinsli to’rt a’zoli, urug’i endospermli, tanasida achishtiruvchi tuklari mavjud, barglari tuxumsimon yoki yuraksimon o’simlik

  3. Bo’yi 60 – 100 smga etadigan, vitaminlarga boy dorivor o’simlik

  4. Tanasida achishtiruvchi tuklari mavjud, barglari nashtarsimon yoki yuraksimon o’simlik

 30. Kanakunjud (Ricinus), oshiqo’t (Chrozophora)lar qaysi oilaga mansub?

  1. Gazandadoshlar Urticaceae

  2. Sutlamadoshlar Euphorbiaceae

  3. Gulxayridoshlar Malvaceae

  4. Loladoshlar Liliaceae

Yüklə 20,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə