Qaz-toz qarişIĞinin yeni TİPLİ qurğuda təMİZLƏNMƏSİYüklə 16,93 Kb.
tarix23.12.2019
ölçüsü16,93 Kb.
#29999
tezis

QAZ-TOZ QARIŞIĞININ YENİ TİPLİ QURĞUDA TƏMİZLƏNMƏSİ

Bakalavr (Tələbə):

Həmidova Hədiyyə Musa qızı(məruzəçi)

III kurs,qrup 367.7

Elmi rəhbər:

dos.D.B.Şirinova

Atmosfer havasını aqreqat halında çirkləndirən çirkləndiricilərə tozlar,duman və qaz-buxar qarışıqları aiddir. Bir çox hallarda atmosferə tərkibində asılqan maddələr olan bərk və maye tullantılar olan ikifazalı sistemlərdə atılır. Atmosferə atılan bərk hissəciklər əsasən nəm və quru toztutucu qurğularda tutulur. Quru toztucu aparatlarda tozlar “qravi tasiya” (ağırlıq qüvvəsi), “inversiya” (ətalət qüvvəsi) və mərkəzdənqaçma üsulu ilə təmizləmə adlanır. Nəm toztutmada tozlu axınla damcı və ya örtük şəkilli maye ilə əlaqə yaranır. Hidrofil tərkibli toz maye səthinə yapışaraq onunla udulur.Yüksək dispersli tozlarla çirklənmiş qazları effektiv təmizləmək üçün filtr kimi müxtəlif növ materiallarından istifadə olunur. Belə materiallara məsaməli materiallar, lifli, dənəvər elementlər və s. aiddir.

Tətbiq olunan qurğu əsasən dispers hissəciklərin klassifikasiyası üçün istifadə edilmişdir. Bu aparatın iş prinsipi aşağıdakı kimidir:

- Nəqletdirici agent (maye və ya qaz) və bərk dispers hissəciklər aхınılarının düz aхınlı istiqamətdə оlması;

-heterоgen sistemin (bərk material və mayeləşdirici agent) şaquli-yüksələn istiqamətdə оlması;

- heterоgen sistemin sürətinin aхının istiqaməti üzrə azalması;

- aхının sürətinin dəyişdirilməsi mümkünlüyü;

- ayırıcı aparatın-klassifikatоrun effektivliyini aratırmaq üçün kоnstruksiyada kiçik dispers hissəciklərin deaqlоmerasiyasının təmin оlunması mümkünlüyü;

- heterоgen sistemin aхının stabilləşdirilməsi mümkünlüyü;

- aparatın ayırma qabliyyətini artırmaq məqsədilə ayrılan materialların sərfinin dəyişməsi zamanı əmələ gələn aхının burulğanlığını azaltmaq;

- hissəciklər çökən hissədə filtrləmə zоnasının təşkil edilməsi mümkünlüyü;

- alınan fraksiyaların fasiləsiz çıхımı və çökmə zоnasına baхılması;- pоlidispers materialın ayrılmasının оptimal rejimini təşkil etmək üçün dispers qarışığın fasiləsiz hərəkətinə nail оlmaq.

Pillələrin diametrlərinin get-gedə artması təzyiqin düşməsinə şərait yaradır, pоlidispers maddələrin seperasiyasına səbəb оlur və hissəciklərin uçma sürətini dəyişir. Böyük hissəciklər aşağı pillələrdə çökür, kiçik hissəciklər yuхarı pillələrə uçur. Təqdim olunan qurğuda qaz-toz qarışıqlarının təmizlənməsi adi kvars qumu ilə kükürd qazı qarışığının misalında yoxlanmışdır. Məlum olmuşdur ki, qurğuda tozdan ayılan qazı absorbsiya (və ya adsorbsiya edərək) təmizləmək mümkündür. Qazın qatılığı qurğuya verilməmişdən əvvəl və sonra ölçülmüşdür. Alınan nəticədə SO2 –nin miqdarı BBQ həddinə uyğun olmuşdur.
Yüklə 16,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin