Protozoa A. SarcomastigophoraYüklə 0,65 Mb.
tarix09.02.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#8028


Protozoa

 • A. Sarcomastigophora

  • 1.Mastigophora: flagellater med en eller flera piskliknande flageller och i vissa fall undulerande membran, t ex Giardia, Trichomonas, Trypanosoma, Leishmania.
  • 2. Sarcodina: Amöbor, tex Entamoeba, Endolimax, Acanthamoeba.
 • B. Apicomplexa

 • Sporozoa: Komplicerad livscykel med alternerande sexuell och asexuell förökning, vanligen i två olika värdar (t ex arthropod och vertebrat), a) Coccidia: Toxoplasma, Isospora, Cryptosporidium

 • b) Haemosporina: Plasmodium

 • C. Ciliophora

 • Komplexa protozoer med cilier i fickor/springor och två olika kärnor,t ex Balantidium.


Platyhelminthes

 • Saknar äkta kroppshåla, är platta vid dorso-ventral sektion.

 • A. Cestoda Bandformade, segmenterade.

   • Diphyllobotrium, Hymenolepis, Taenia, Echinococcus
 • B. Trematoda Lövformade (”flundor”) eller smala och långa (schistosomer).

   • Schistosoma, Paragonimus, Clonorchis, Opistorchis, Heterophyes, Metagominus, Fasciolopsis, Fasciola


Nemathelminthes

 • Osegmenterade, runda, maskliknande. Hane och hona separata.

  • Ascaris, Dracunculus, Enterobius, Filaria (Wuchereria, Brugia, Dirofilaria), Ancylostoma & Necator, Toxocara, Loa, Onchocerca, Strongyloides, Trichinella, Trichuria m fl.


Giardia lamblia/intestinalis

 • - Flagellat.

 • - Världsvid. Fekal-oral smittväg. Cystor överlever 3 månader i vatten.

 • Fyra flagellpar, två kärnor med tydlig karyosom. Sugkopp.

 • Ger diarré pga låggradig inflammation i duodenum och jejunum.

 • Diagnos via ägg i faeces eller färskt duodenalaspirat.Trichomonas vaginalis

 • Päronformad flagellat med 3-5 främre flageller.

 • Låggradig inflammation.

 • Hos kvinnor infektion i vulva-vagina-cervix. Ger illaluktande flytning.

 • Hos män infektion i urinrör-prostata-sädesblåsor. Ibland tunn flytning.

 • Diagnos: Direktmikroskopi.

 • Behandling: Tinidazole/ metronidazol.Övriga intestinala flagellater

 • Dientamoeba fragilis - en till två kärnor. Rund till bönformad. - kan ge lätt buksmärta, uppkördhet, gaser, diarré, kräkningar. Ca 75% av infekterade har inga symtom.

 • Chilomastix mesnii

 • - Liknar Trichomonas. Världsvid.Leishmania 1Leishmania 2

 • Endast den ej flagellförsedda amastigoten förekommer hos människan

 • L donovani ger kala-azar (visceral leishmaniasis). Förökar sig i lever, mjälte, benmärg och lymfkörtlar. Svårt sjuka pat.

 • L tropica, L major och flera andra ger kutan leishmaniasis – ”orientsår”.

 • Diagnos: Mikroskopi av utstryk från sår eller benmärgs/mjältaspirat.Trypanosoma brucei 1Trypanosoma brucei 2

 • Inokuleras av tsetse-flugan vid bett och förökar sig på bettstället. Sprids via lymfkärl till blodet och sedan till CNS.

 • T b gambiense ger långsamt förlöpande meningoencefalit med tilltagande somnolens och död inom 1-2 år

 • T b rhodesiense snabbt förlöpande. Kan dö av toxemi innan CNS infekterats, annars genom snabbt förlöpande meningoencefalit ( 1-2 mån)Trypanosoma cruzeiEntamoeba histolytica

 • Parasiten invaderar tarmens epitel. Ger små sår.

 • Fekal-oral smittväg. Ca 20% av de smittade får diarré.

 • Diarré, ofta blodig och slemmig.

 • Diagnos: mikroskopi av färskfaeces (trofozoit) eller fixerad faeces (cystor). Konfirmation med PCR.

 • Symtomatisk infektion behandlas med metronidazol, cystbärarskap med diloxanidfuroat.Övriga amoeba

 • Vissa vattenlevande amöbor (Naegleria fowleri, Acanthamoeba castellani och Hartmanella spp) kan ge meningo-encefalit, oftast efter bad i jordförorenade pooler/dammar med varmt vatten.

 • Vissa Acanthamoebaarter kan ge allvarliga infektioner i ögat genom infektion via linser.

Plasmodium 2

 • Pigmentproducerande intracellulära parasiter hos vertebrater (t ex homo) med ett sexuellt förökningsstadium hos Anopheles-myggan.

 • Ett stadium i leverceller och ett i blodceller.

 • Fyra arter infekterar människa: - P falciparum: Malign malaria (3 d. cykel) - P vivax: Benign m. med 3-dagars cykel - P malariae: 4-dagars cykel - P ovale: 3-dagars cykel.

 • Hypnozoiter: sovande form i lever. P vivax + ovale. Kan obehandlad ge recidiv upp till 5 år efter primärinfektion.

 • P malariae: Sannolikt kryptisk form i erytrocyter. Kan ge återfall upp till 40 år efter primärinfektionPlasmodium 3

 • Parasitemin är oftast låggradig vid de benigna formerna (ovale, vivax och malariae). Föredrar gamla eller unga erytrocyter (ej båda samtidigt).

 • P falciparum invaderar alla former av röda blodkroppar, även stamceller i benmärg. Kan ge höggradig parasitemi.

 • P falciparum-infektion kan vara dödlig med trombosbildning, CNS-infektion och snabbt sönderfall av erytrocyter med hemoglobinuri och toxisk njurpåverkan av hemoglobinet.

 • Diarré vanligt vid P falciparum-infektion!Plasmodium 4

 • Diagnos: - Mikroskopi av tjock droppe och tunt utstryk efter Giemsafärgning. - Snabbtester finns. - PCR: Högre känslighet än mikroskopi.

 • Behandling: - Kinin vid allvarlig falcíparuminfektion. - Klorokin för de som är känsliga för detta. - Lariam (mefloquine) - Primaquin för att eliminera leverhypnozoiter.

 • Profylax vid resa i malariaområde!Toxoplasma gondii 1

 • Världsvid. Obligat intracellulär parasit.

 • Definitiv värd är huskatter och vilda kattdjur.

 • Människan smittas genom intag av oocystor från kattfeces eller genom förtäring av dåligt kokt/rått kött med cystor. Smitta via blodtransfusion beskriven.

 • Livscykel: Oocystor från kattfeces smittar fåglar och däggdjur. Hos dessa utvecklas trofozoiter (=tachyzoiter) och cystor med bradyzoiter i muskler och hjärna. Djur och människor som äter det smittade djuret smittas i sin tur. I kattdjur sker asexuell och sexuell förökning i tunn-tarmens epitelceller.

Toxoplasma gondii 2

 • Sjukdom: - mestadels asymtomatisk infektion med resttillstånd i form av cystor i muskler och hjärna. - lymfadenit, feber, huvudvärk och myalgi, ev med utslag och splenomegali. - utslag, myokardit, meningoencefalit, atypisk pneumoni och risk för död. - chorioretinit ev med blindhet. Kan kräva ennukleation - kongenital toxoplasmos. Svårast om modern smittas under 1:a eller 2:a trimestern. Risk för CNS-skador med förkalkningar och hydro- cefalus, chorioretinit. Symtom kan komma flera år efter födelsen.Toxoplasma gondii 3

 • Immunnedsatta kan drabbas av primär infektion eller reaktivering. Ofta CNS-engagemang (meningoencefalit, tumor med trycksymtom och epilepsi).

 • Diagnos: Serologi, datortomografi, biopsi.

 • Behandling: sulfa+pyrimetamin, klindamycin, claritromycin+pyrimetamin, trim-sulfa.Cryptosporidium och Isospora

 • Cryptosporidium parvum kan ge diarré, fr a hos immunnedsatta (AIDS). Oocystor kan påvisas i faeces med mikroskopi. Behandlingsmöjlighet spiramycin (temporärt svar)

 • Isospora belli Kan ge coccidioidos. Infekterar då tarm-slemhinnan och ger låggradig feber, trött-het, illamående, mild diarré.

 • Kan behandlas med trim-sulfa.Taenia saginata/solium

 • Världsvid infektion. T saginata vanligast.

 • Människan har den vuxna masken och nötboskap (T saginata) respektive svin (T solium) larvformen

 • Sprids genom dåligt kokt kött

 • En fullvuxen mask kan vara 5 – 10 meter.

 • T saginata ger oftast inga symtom

 • T solium kan ge infektioner med larvformen – cysticerkos. Dessa larver kan invadera muskulatur (ger noduli), hjärnan med epilepsi eller andra CNS-symtom som följd, och sällsynt hjärta med symtom därifrån.

 • Diagnos genom ägg och proglottider i faecesLivscykel Taenia saginata/soliumDiphyllobothrium latum

 • Fiskbandmasken.

 • Världsvid.

 • Infektion genom att äta rå eller dåligt kokt fisk.

 • Oftast asymtomatisk, men kan leda till B12-brist.

 • Diagnos genom ägg i faeces.Hymenolepis nana

 • Dvärgbandmasken.

 • Världsvid, men mest i varma klimat.

 • 25 mm lång mask.

 • Infekterar mestadels barn.

 • De flesta infektioner asymtomatiska, men vid massiva infektioner diarré och diffusa buksbesvär.Ecchinococcos

 • Orsakas av larvformen av hundens eller rävens bandmask.

 • Två former: E granulosus (hund/får) E multilocularis (räv/gnagare).

 • Bildar cystor. Kan sitta i olika organ (lever, lunga, hjärna). Tryck ger symtom. Allergiska symtom förekommer. Cystruptur kan leda till döden eller till spridning av infektionen.

 • Cystorna innehåller germinalt epitel (”grodd-epitel”) som kan sprida infektionen.

 • Diagnos: Serologi. Mikroskopi på material efter operation.

 • Behandling: Operation. Albendazole.

Schistosoma 1

 • Vuxna maskar är 1-2 cm, finns i blodkärl runt urinblåsa (S haematobium) eller tarm (S mansonii, S japonicum).

 • Utbredning: S haematobium: Afrika, Arabien. S mansonii: Afrika, Sydamerika, Karibiska öarna, Arabien. S japonicum: Kina, Japan, Filippinerna, MekongflodenSchistosoma 2

 • Komplicerad livscykel: ägg via faeces/urin.Ägget kläcks i vatten (miracidium). Miracidiet infekterar vattenlevande snäcka där asexuell replikation sker, varefter cerkarier släpps ut i vattnet från sporocystor i snäckan. Cerkarierna penetrerar människohud, tappar svans och kropp och som schistosomul når den via blodcirkulationen lungan, därifrån på okänt sätt till levern där den under 1-3 månader växer till fullvuxen mask varvid en hona och en hane ”kopplar ihop sig” och vandrar till vener vid målorganet. Där börjar äggläggningen. Äggen penetrerar tarm- respektive urinblåseväggen och cirkeln kan börja igen.

Schistosomiasis 1

 • Symtom: - Vid hudpenetration ”simmarklåda”. - Katayamafeber: Vid primärinfektion kan feber, urticaria, eosinofili, diarré, hepato-splenomegali, hosta och avmagring förekomma. Mest ”turister” drabbas. - vid äggpassage: hematuri och dysuri respektive blod i faeces och diarré. - ägg som inte lyckas passera organets vägg leder till kronisk inflammation och denna kan leda till fibros och senare canceromvandling.Schistosomiasis 2

 • Diagnostik: - Påvisa ägg i urin eller faeces. - Serologi - Biopsi: fr a tarmslemhinna

 • Behandling: Flera alternativ finns, t ex praziquantelOrientaliska leverflundror

 • Tre arter infekterar människa: Clonorchis sinensis, Opistorchis felineus och O. viverrini.

 • Livscykel:Via gallan kommer äggen ut i faeces, når vatten. Där måste de ätas av en särskild snigelart. I snigeln sker en asexuell replikation. Från snigeln släpps cerkarier som tränger in i fisk och människan infekteras via rått/dåligt tillagat fiskkött.

 • De flesta infekterade har inga symtom.

 • Personer med massiva infektioner kan drabbas av inflammationer i gallvägar, gulsot p g a gallstas. I sena stadier kan biliär cirrhos, ödem och cholangiocarcinom utvecklas.

 • Diagnos: Ägg i faeces.

 • Behandling: praziquantel.Lungflundran – Paragominus westermani 1

 • Förekommer i Sydostasien/Fjärran östern och Oceanien.

 • Djurreservoir: kattdjur, hunddjur, svin, bäver.

 • Livscykel: Ägg hostas upp eller passerar via faeces (nedsvalda). I vatten kläcks de och ett miracidium infekterar vattensnigel. Asexuell replikation sker och cerkarier frisläpps. Dessa vilar sedan i krabbdjur som metacerkarier. Människan får i sig dessa genom dåligt tillagade krabbor. Metacerkarien kläcks i duodenum, larven penetrerar duodenalväggen, vilar sedan i peritonealhålan och penetrerar därefter diafragma för att nå lungvävnaden. Larver bildar nystan i levereparenchymet och lägger ägg.Lungflundran – Paragominus westermani 2

 • Symtom: Vanligen hemoptys och bröstsmärta. Feber och natttsvettningar förekommer. I vissa fall penetrerar larverna fel organ och kan ge buksmärta, diarré, smärtsam lymfkörtelinflammation, migrerande subcutana svullnader, eosinofili, blindhet, epididymit/orkit, CNS-infektion med pseudotumor cerebri-symtom.

 • Diagnos: Ägg påvisas med mikroskopi i faeces eller sputum.

 • Behandling: Praziquantel.Ascaris lumbricoides 1

 • Hane 15 – 30 cm, hona 20 – 40 cm lång, gräddfärgad mask. Lever i tunntarmen och tar näring från tarminnehållet.

 • Ca 25% av jordens befolkning är infekterad.

 • Honan lägger 200 000 ägg/dag. Dessa passerar via faeces och mognar i jord till infektiösa ägg. När moget ägg sväljs fastnar det i tarmen och larven kläcks ur ägget. Larven vandrar via tarmslemhinnan och blodcirkulationen till lungan där den mognar. Därefter penetrerar den alveolarepitelet, tar ciliehissen till epiglottis och ner i magen där den når tunntarmen.

Ascaris lumbricoides 2

 • Symtom: - Lungvandringen kan ge hosta, dyspne, ”maskpneumoni” och eosinofili. - Tarminfektionen är i allmänhet symtomfri. Massiv infektion kan ge tarmobstruktion, tarmvred, appendicit, gallstas, pancreatit. - Malnutrition

 • Diagnos: Faecesmikroskopi: ägg.

 • Behandling: Mebendazol, albendazol m fl.Dracunculus mediensis 1

 • Förekommer i Indien, arabländerna och centralafrika.

 • Ca 800 miljoner människor är infekterade.

 • Honmasken, som kan bli upp till 1 m lång, lever i människans bindväv. Då huden kommer i kontakt med vatten penetrerar honan huden och lägger ägg. Dessa kläcks och penetrerar sötvattenshopp-kräftor (cyclops). Via dricksvatten infekteras människan. Cyclopsen dör i magsäcken, larver frigörs och penetrerar tarmslemhinnan och vandrar ut i bindväven.

Dracunculus mediensis 2

 • Symtom: - lokalt: Svullnad, klåda, feber, urticaria. - ovanliga: diarré, kräkning, astmaliknande dyspne, postural hypotension.

 • Diagnos: kliniken!

 • Behandling: Dra ut masken! Metronidazol.Enterobius vermicularis

 • Springmask

 • Världsvid, vanligast i tempererade klimat.

 • Anal-oral smitta

 • Hanmask 3-4 mm lång, honan ca 1 cm

 • Äggen läggs i anus.

 • Symtom: nattlig analklåda, men oftast asymtomatisk.

 • Mycket smittsam

 • Diagnos: Tejpprov från anus för mikroskopi.

 • Behandling: Endast de med besvär behandlas med mebendazol eller pyrvinium.

Filaria

 • Orsakas av rundmaskarna Wuchereria bancrofti och Brugyia malayi.

 • Förekommer i Kina, Indien, Fjärran östern, Oceanien.

 • Överförs via myggor.

 • Invaderar lymfkärl och lymfkörtlar.

 • Larverna (mikrofilarian) överförs via myggor.

 • Symtom: Lymfangit med perifert ödem,

 • obstruktionssymtom (lymfscrotum etc), elefantiasis.

 • Diagnos: Mikroskopi av tjock droppe, serologi.

 • Behandling: dietylkarbamazin. Kirurgi.Hakmask 1

 • Ancylostoma duodenale och Necator americanus infekterar tarmen. De är ca 10 mm långa. Människan enda värd.

 • Ca 500 miljoner infekterade, mestadels i tropikerna.

 • Ägg som passerat faeces mognar i fuktig jord. Larver kläcks och penetrerar huden, fr a på fötterna. Via blodcirkulationen når de lungorna, når bronkerna och passerar via luftrören till matstrupen och vidare till tarmen där de hakar fast och utvecklas till vuxna maskar.Hakmask 2

 • Symtom: - lungpassagen kan ge upphov till hosta. - från tarmen förekommer ulcus duodeni- liknande symtom och diarré. - anemi vanligaste symtomet. Maskarna suger blod.

 • Diagnos: mikroskopi av faeces påvisar ägg.

 • Behandling: mebendazol eller pyrantel.Onchocerca volvulus 1

 • Orsakar flodblindhet. Ca 50 miljoner infekterade.

 • Hane 4 cm lång, honan upp till 50 cm.

 • Förekommer fr a i Afrika runt ekvatorn, men även i Sydamerika och Yemen.

 • Livscykel: Bitande fluga får mikrofilarier via blod hos infekterad. Mikrofilarian genomgår utveckling i flugan. Vid nytt bett infekteras människan av infektiösa larver, som under ca 1 års tid utvecklas till vuxna maskar.

Onchocerca volvulus 2

 • Symtom: - Hud: Mikrofilarier som dör ger upphov till lokala reaktioner, klåda. - Öga: Mikrofilarier som kommer in i ögat kan ge blindhet genom skador på cornea eller retina.

 • Diagnos: Påvisa mikrofilarier i hudbiopsi.

 • Behandling: Ivermectin.Strongyloides 1

 • S stercoralis förekommer i tropiska och subtropiska områden. 2 mm lång. Lever i tarmens mucosa.

 • Livscykel: Ägg kläcks i tarmen till rhabditiforma larver som passerar ut via faeces. Dessa mognar till vuxna maskar i fuktig och varm jord. Honorna producerar en ny generation rhabditiforma larver som övergår i filariforma (infektiösa) larver. Dessa penetrerar huden, passerar via blodbanan till lungan, där de penetrerar alveolerna, når luftrören och passerar via matstrupe och magsäck till tarmen.

Strongyloides 2

 • Autoinfektion förekommer.

 • Symtom: - klåda och utslag vid hudpenetration. - Hosta vid lungpenetration. - Buksmärtor och diarré, ibland steatorré. - Eosinofili. - Viktnedgång.

 • Diagnos: Maskägg i faecesmikroskopi. Rhabditiforma larver i färskfaeces.

 • Behandling: ThiabendazoleToxocara 1

 • Hundens/kattens variant av Ascaris.

 • Människan dead end.

 • Infektion via jord eller avföring. Äggen kläcks i tarmen, passerar ut genom slemhinnan och går på safari i kropps-vävnaderna i 1 – 2 år (visceral larva migrans). Larverna utvecklas sälla ntill vuxna maskar.Toxocara 2

 • Symtom: - feber, eosinofili, hepatomegali, astma. - ögoninfektioner förekommer – granulom i retina. - CNS-infektion med epilepsi förekommer.

 • Diagnos: Vävnadsbiopsi. Serologi.

 • Behandling: Thiabendazol.Trichinella trichuris

 • Piskmask

 • Förekommer mest i varmt, fuktigt klimat.

 • Vuxen mask 2-5 cm lång. Masken borrar in sig i tarmmucosan och äter vävnads-vätska – ej blod.

 • Livscykel: Ägg passerar via faeces. Dessa mognar i varm, fuktig jord. Dessa kläcks och utveckals till vuxna maskar efter att de ätits och hamnat i tarmen.

 • Diagnos: Faecesmikroskopi (maskägg påvisas).

 • Behandling: Mebendazole, Abendazole.Trichinella spiralis 1

 • Ger trichinos.

 • Förekommer i Kina, Indien, USA, Norden, Medelhavsländerna.

 • Infektion genom otillräckligt tillagat kött (gris, björn).

 • Larver från kött till tarm där de mognar till vuxna maskar. Honan producerar larver som passerar via tarmslemhinna ut i blodet och till muskel-vävnad, där de cystomvandlas. Eftersom människan inte äts upp blir vi ”dead end”.

Trichinella spiralis 2

 • Symtom:

 • - enterit - larver i vävnad kan ge smärtande ödem, särskilt runt ögonen, långvarig feber, påverkat allmäntillstånd, eosinofili.

 • Diagnos: muskelbipsi till PAD, serologi.

 • Behandling: steroider och Thiabendazol.Web-adress för bilder

 • http://www.dpd.cdc.gov/DPDx/HTML/ImageLibrary
Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə