Preguntes examen – Socials CompletaYüklə 34,67 Kb.
tarix20.06.2017
ölçüsü34,67 Kb.
Preguntes examen – Socials

 • Completa.

L’any 1333, els cronistes el van batejar com ……………….

El 1348 l’arribada de la …………….… ……..…….. i una sèrie d’epidèmies posteriors van provocar una greu ………….. …………….

La Pesta Negra va causar la mort de la .……………….. de la població de Catalunya.


 • Per quines causes va haver-hi el despoblament rural? Què són els masos rònecs?

Per l’elevada mortaldat i l’emigració de pagesos cap a les ciutats. Els masos rònecs són els masos que van quedar abandonats per causa del despoblament rural.

 • Quines conseqüències va tenir la pràctica dels mals usos?

Van agreujar les tensions al camp i va desembocar en una revolta pagesa.

 • Què va provocar la pesta a la ciutat?

Va disminuir el comerç marítim i la crisi també va arribar a la ciutat. La producció manufacturera i artesana va decréixer i les importacions van superar les exportacions.

 • Anomena tres mals usos que recordis.

(resposta oberta, quadre pàg. 88)

 • Què era el compromís de Casp?

Era una reunió que van fer els representants d’Aragó, València i Catalunya per escollir el nou rei, ja que l’anterior (Martí I l’Humà) va morir sense descendència. (EXPLICAR QUÈ ES VA DECIDIR)

 • Per què va ser escollit Ferran d’Antequera com a nou rei? Però qui tenia més partidaris de ser en nou rei de Catalunya?

Perquè Ferran d’Antequera era castellà, gràcies a això tenia més suport de l’Església i dels representants d’Aragó, València i d’alguns de Catalunya.

 • Quin va ser el successor de Ferran I? Què va intentar reforçar?

El seu successor va ser Alfons el Magnànim i va intentar reforçar l’autoritat reial sobre els grups socials dominants ( els senyors feudals i l’oligarquia urbana).

 • Quina relació van tenir les institucions catalanes amb els Trastàmara?

Les institucions catalanes demanaven als Trastàmara que respectessin el pactisme com a forma de govern. (EXPLICAR MÉS)

 • Digues si les següents frases són certes o falses, en cas de que siguin falses corregeix –les.Martí I l’Humà va morir sense descendència i Ferran I va ser escollit el nou rei.

 • Les epidèmies, les males collites i altres calamitats que succeïren a Catalunya van tenir repercussions econòmiques immediates. V • L’any 1452 es va conquerir Nàpols. F

L’any 1442 es va conquerir Nàpols.

ELS CONFLICTES SOCIALS I LA GUERRA CIVIL

 1. A qui va fer costat Alfons el Magnànim?

Als remences.

 1. Què va permetre el rei l’any 1448? I què va demanar el 1455?

Va permetre la creació del Gran Sindicat Remença.

Va demanar la llibertat dels pagesos i la fi dels mals usos. 1. Quin any va esclatar la revolta remença?

El 1462.

 1. Què o qui és la Biga? I la Busca?

(Paràgrafs 7 i 8 pàg. 90)

 1. Qui regnava quan va esclatar la guerra civil?

Joan II.

 1. Explica per què va esclatar la guerra civil.

(Paràgraf 2 pàg. 91)

 1. A qui va donar suport l’oligarquia catalana i per què?

A Carles de Viana. Perquè temia que Joan II acabés amb el pactisme i imposés la seva autoritat.

 1. Quins dos bàndols es van enfrontar?

(Paràgrafs 6 i 7 pàg. 91)

 1. Amb quins suports comptava cadascun?

Els pagesos i la Busca comptaven amb el suport del rei Joan II. I els senyors i a la Biga comptaven amb el suport de l’Oligarquia catalana.

 1. Quins interessos defensava cadascun?

FALTA EXPLICAR

 1. Quins grups socials hi havia? Qui formava part de cadascun?

Hi havia els privilegiats, no privilegiats i marginats. Dintre dels privilegiats hi havia la noblesa i el clero, dintre dels no privilegiats hi havia la burgesia i dintre dels marginats hi havia els esclaus, els mudèjars i els jueus.

 1. On vivia la població?

La part més importants de la població vivia al camp, però el desenvolupament comercial i artesà havia enviat molta gent cap a les ciutats.

 1. Completa:

Els jueus es dedicaven a l’--------- (joiers, teixidors), al ----- (eren prestadors de diners) o ocupaven càrrecs a la ---- -----, on eren molt apreciats (intèrprets, ambaixadors, agents del fisc.)

Els jueus es dedicaven a l’ artesania (joiers, teixidors), al comerç (eren prestadors de diners) o ocupaven càrrecs a la cort reial , on eren molt apreciats (intèrprets, ambaixadors, agents del fisc.) 1. Per quins motius va augmentar la població de la Corona d’Aragó?

La corona d’Aragó havia augmentat com a resultat de la prosperitat econòmica.

 1. Quin rei va facilitar la instal·lació dels jueus?

El rei Jaume I.

 1. Quins són els dos elements principals que hi ha a la sinagoga? Què hi acostumava a haver al costat?

Els dos elements principals són l’arca i l’entarimat. Al costat de la sinagoga acostumava a haver-hi un bany ritual i el cementiri jueu.

 1. Com era la societat catalana i en quants estaments estava organitzada?

La societat catalana era una societat feudal i estava organitzada en tres estaments. EXPLICAR MÉS

 1. Relaciona cada grup segons siguin privilegiats, no privilegiats o marginats:

Mudèjars, barons i rics homes, cavallers, clero, patriciat urbà o ciutadans honrats, jueus, esclaus i pagesos.

PRIVILEGIATS NO PRIVILEGIATS MARGINATS

Barons i rics homes professionals mudèjars cavallers patriciat urbà jueus

clero pagesos esclaus


 1. Què conté l’arca de la sinagoga?

Conté els rotlles sagrats de la Torà. QUÈ ÉS?

 1. Com es dividia la noblesa?

Es dividien segons la riquesa i els cavallers.

CATALUNYA DINS LA CORONA D’ARAGÓ (SEGLES XIII-XV)

4. LES INSTITUCIONS DE GOVERN DE LA MONARQUIA

1. Completa

La Corona d’Aragó es va organitzar com una .......... (R: confederació d’estats) formada per: ........, Catalunya, ........... i ........ . (R: Aragó / València / Balears)2. Què era el que tenien en comú tots els regnes de la Corona?

La monarquia era l’única institució comuna que tenien tots els regnes. EXPLICAR MÉS3. El monarca estava absent constantment, què passava llavors?

El monarca anomenava un governador a cada regne perquè el representés durant la seva absència. Aquest governador acostumava a ser un membre de la família o de l’alta noblesa.4. Què havia de respectar el rei de la Corona d’Aragó?

El rei havia de respectar les lleis i els costums de cada regne. EXPLICAR MÉS5. Digues, com a mínim, dos dels quatre poders que tenien les Corts de Catalunya.

 • Plantejar greuges o problemes

 • Aprovar lleis

 • Fer peticions al monarca

 • Concedir nous impostos i donatius (serveis) al rei

6. Al segle XIV, què es va crear a Catalunya?

La Generalitat.7. Què era?

Era una delegació permanent de les corts que es va crear a Catalunya.8. Digues si les afirmacions següents són certes o falses. Corregeix les que siguin falses.

- La cort reial estava formada per gent de la ciutat que seguia al rei. FalsaLa cort reial estava formada per familiars i funcionaris que envoltaven el monarca.

-La noblesa, el clero i la burgesia eren els tres estaments representants a les corts. Cert

-Les corts es reunien en una sala del palau reial anomenada Sala del Tinell. Falsa

Les corts es reunien en esglésies de ciutats importants.

-La primera reunió de les corts es va dur a terme per primer cop en temps de Jaume I. Cert9.Relaciona


Concedeix impostos i serveis al monarca

ReiEra itinerant, es desplaçava pels regnes
Corts


Convoca i presideix les corts
Cort reial

Respostes

-Rei: Convoca i presideix les corts

-Corts: Concedeix impostos i serveis al monarca

-Cort reial: Era itinerant, es desplaçava pels regnes10. Explica què és el pactisme.

Un sistema de govern que buscava l’equilibri entre l’autoritat dels reis i el manteniment dels privilegis de la noblesa, el clero i el patriciat urbà.1-Gràcies a què l’agricultura va tenir una expansió important?

Gràcies a l’ampliació de la superfície conreada amb la rompuda de noves terres, però també a la millora dels sistemes de regadiu i a la introducció de millores tècniques.2-Quin progrés va fer la ramaderia? Quin benefici es treia de cada tipus de bestiar?

Va augmentar el volum de les cabanes es van començar a criar bous i cavalls per les feines del camp, porcs pel consum de carn i ovelles pel consum de carn i per la llana.3-Què eren els cònsols? Quina funció tenien?

Era la gent que tenia el poder judicial per resoldre tots els problemes que sorgien entre els mercaders i representar-los davant de les autoritats.4-Digues quina va ser la nau més utilitzada pels comerciants catalans per navegar per la Mediterrània.

La coca, l’any 1.4805-Quines activitats de treball destacaven dins l’activitat industrial?

Destacaven la metal·lúrgia del ferro, situada a la zona del ripollès on s’hi fabricaven estris agrícoles i armes per a l’exportació.

I la manufactura de draps que s’estenia per tot el territori, on s’hi fabricaven roves senzilles de cotó i cànem, i se s’adreçava al consum intern i a l’exportació.

6-Què representava el comerç en aquella època?

Era l’activitat més important i la base de la prosperitat econòmica medieval catalana.7-Què representava Catalunya dins el món dels comerç?

Va ser un centre d’exportació de productes cap a la Mediterrània Oriental.8-Completa:

Hi havia una sèrie d’oficis destinats a cobrir les ...............(necessitats diàries) de la població, com els fusters, sabaters...

Però també hi havia un sector dedicat a la .................(fabricació) de productes de luxe per a l’................(exportació), com els argenters.

9-Què era el Consolat de mar i segons quin llibre es regia?

El consolat de mar era un tribunal regit per un Cònsol que tenia poder judicial per a resoldre els problemes entre mercaders i per si era necessari presentar-los i representar-los davant l’autoritat. FALTA EXPLICAR EL LLIBRE10-Completa la imatge:

(foto de la nau “la coca” pàg83)

Cofa/castell/bordes/buc/vela triangular(llatina)/vela quadrada/alcàsser

L’ART GÒTIC A LA CORONA D’ARAGÓ: 1. Quins trets presenta l’arquitectura gòtica catalanoaragonesa?

-L’exterior està decorat amb contraforts sòlids i poques agulles. A les façanes hi ha pocs espais buits i hi dominen les rosasses.

-Els edificis no són molt alts i són molt horitzontals.

-S’eliminen els transseptes i els arcbotants i s’hi col·loquen capelles.


 1. Què va afavorir el creixement econòmic?

La construcció d’edificis relacionats amb el comerç, com les llotges i les drassanes i els edificis vinculats amb les institucions.

 1. Quin tipus d’arquitectura civil va desenvolupar-se?

Edificis relacionats amb el creixement econòmic de les ciutats.

 1. Quina relació tenia l’escultura gòtica amb l’arquitectura?

L’escultura es va anar deslligant progressivament de l’arquitectura.

 1. Quina importància va tenir la pintura gòtica al Principat?

Va ser molt important i abundant, gràcies als nombrosos encàrrecs de l’oligarquia urbana.

 1. Quines són les característiques de la pintura?

Es caracteritzen pel realisme, l’expressió dels sentiments i la humanització dels personatges.

 1. Per què va ser substituïda la pintura mural?

Va ser substituïda per retaules, que volien mostrar la riquesa d’aquells grups urbans.

 1. Quines influències va tenir?

La pintura va rebre influències italianes i flamenques.

 1. Quins mestres van ser els de la influència italiana? I els de la flamenca?

ITALIANA: Ferrer Bassa i els germans Pere i Jaume Serra.

FLAMENCA: Lluís Borrassà, Bernat Martorell... 1. Quines van ser les primeres obres en estil gòtic construïdes a Catalunya?

Els monestirs de Poblet i Santes Creus.
Yüklə 34,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə