B axiş Testlər /3606#01#Y15#01#400qiyabi/Baxış t est : 3606#01#Y15#01#400 qiyabiYüklə 2,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix31.01.2017
ölçüsü2,2 Mb.
#6933
1   2   3
B

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

108


Maksimal faiz

108


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

24 %

Sual: Zəlzələ ocağının yerin altındakı mərkəzi nece adlanır? (Çəki: 1)Hipomərkəz

Epimərkəz

Yuxarı sərhəd

Mərkəz


Aşağı sərhəd

Sual: Zəlzələ ocağının hipomərkəzinin yerin səthindəki proyeksiyası necə adlanır? 

(Çəki: 1)

Epimərkəz

Hipomərkəz

Yuxarı sərhəd

Mərkəz

Aşağı sərhədSual: 1bal külək hansı sürətlə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

33-49 m/san

50-60 m/san

60-70 m/san

10-15 m/san

15-20 m/sanSual: Çayların məcrası boyu özü ilə çoxlu bərk material gətirən və sıxlığı 

suyunkundan 1,5-2 dəfə artıq olan axın necə adlanır? (Çəki: 1)

Sel

Daşqın


Subasma

Dalğa


Çay səviyyəsi

Sual: İldırım necə fəsadlar törədə bilər? (Çəki: 1)

İnsanları, heyvanları məhv edir, yanğınlar törədir, elektrik şəbəkələrini zədələyir.

Elektrik şəbəkələrini zədələyir, radioaktiv zəhərlənmə baş verir

Heyvanları məhv edir, kimyəvi zəhərlənmə baş verir

Yanğın törədir, biologi zəhərlənmə baş verir.

İnsanları məhv edir, radioaktiv və kimyəvi zəhərlənmə baş verir

Sual: Epizootiya nədir? (Çəki: 1)

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda heyvanlar arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda insanlar arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda insanlar və heyvanlar 

arasında yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər və insanlar arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda heyvanlar və bitkilər 

arasında yayılmasıdır. 

Sual: Epifitotiya nədir ? (Çəki: 1)

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə insanlar arasında yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə, geniş halda bitkilər və heyvanlar arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə bitkilər, insanlar və heyvanlar arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin tədricən heyvanlar və bitkilər arasında yayılmasıdır.

Sual: Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında 

yayılmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

Epifitotiya

Epidemiya

Epizootiya

Epidemiya və epizootiya 

Erroziya


Sual: Maili yamac prosesləri hansılardır? (Çəki: 1)

Qar uçqunları və sürüşmələr

Qar uçqunları və sellər

Sürüşmə və daşqın

Daşqın və qar uçqunları

Sürüşmə və zəlzələ

Sual: Yaranan vəziyyətdən asılı olaraq, bütünlüklə Dövlət fövqəladə fəaliyyət sistemi 

müvafiq daimi Fövqəladə Hallar Nazirinin qərarı əsasında neçə müxtəlif rejimdə 

işləyə bilər? (Çəki: 1)

3

24

5

6Sual: 20 kilotonluq (kt) nüvə zərbə dalğası 1 km məsafəyə neçə saniyəyə çatır? 

(Çəki: 1)

2 san

20 san


0,2 san

2 saat


20 saat

Sual: 20 kilotonluq (kt) nüvə zərbə dalğası 2 km məsafəyə neçə saniyəyə çatır? 

(Çəki: 1)

5 san


50 san 

0,5 san


5 saat

20 saat


Sual: 20 kilotonluq (kt) nüvə zərbə dalğası 3 km məsafəyə neçə saniyəyə çatır? 

(Çəki: 1)

8 san

80 san 


0,8 san

8 saat


20 saat

Sual: Zərbə dalğası özünün yayılması istiqamətində rast gəldiyi bina və yerüstü 

tikililərdə hansı fəsadlar törədir? (Çəki: 1)

Dağıdıcı və zədələyici

Radioaktiv zəhərlənməyə məruz qoyur

Kimyəvi zəhərlənməyə məruz qoyurYandırır

Bakterioloji zəhərlənməyə məruz qoyur

Sual: Radiasiya dozasını üstü örtülmüş xəndək neçə dəfə zəiflədir? (Çəki: 1)

40

0,40,0004

1,4


140

Sual: 1Mt-luq nüvə silahı partladıqda neçə km məsafədə tam dağılma zonası 

yaranır? (Çəki: 1)

140.4

40

400Sual: 1Mt-luq nüvə silahı partladıqda neçə km məsafədə güclü dağılma zonası 

yaranır? (Çəki: 1)

5,4 

54 


0,54 

540


50,4

Sual: 1Mt-luq nüvə silahı partladıqda neçə km məsafədə orta dağılma zonası 

yaranır? (Çəki: 1)

7,2 


72

0,72 


720

70,2


Sual: 1Mt-luq nüvə silahı partladıldıqda neçə km məsafədə zəif dağılma zonası baş 

verir? (Çəki: 1)

11

111


1.1

0.1


11.1

Sual: Xlor havadan neçə dəfə ağırdır? (Çəki: 1)

2,5 


25

0,25 


0,025 

25,5


Sual: Güclü təsirli zəhərli maddələrdən mühafizə olunmaq üçün aşağıdakı hansı 

vasitələrdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

Sənaye əleyhqazlarından və xüsusi resperatorlardan

Sadə vasitələrdən

İstənilən resperator və sadə vasitələrdən

Sadə vasitə və sənaye əleyhqazlardan

Sadə vasitə və xüsusi resperatorlardan

Sual: Nüvə partalayışından sonra radioaktiv maddənin əraziyə çökməsi vaxtını hansı 

düsturla təyin edilər? (Çəki: 1)

t=R/v


v=R/t

R=t/v


t=Rt

t=R+t


Sual: Radioaktiv buludun izinin yaranması nə qədər davam edir? (Çəki: 1)

10-20 saat 

20-30 saat

30-40 saat

40-50 saat 

50-60 saat

Sual: Rayonun (şəhərin) mülki müdafiə xidmətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Rabitə xidməti, tibb xidməti, yanğından mühafizə xidməti, ərzaq və paltarla 

təchizat xidməti, heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti.

Rabitə xidməti, tibb xidməti, poçt xidməti, heyvanlar və bitkiləri mühafizə xidməti.

Yanğından mühafizə xidməti, rabitə xidməti , kommunal xidmət.

Ərzaq və paltarla təchizat xidməti, sosial xidmət, tibb xidməti.

Heyvanları və bitkiləri mühafizə xidməti, poçt və kommunal xidmət.

Sual: Yüngül mühafizə kostyumu L-1 hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)

Gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək, torba.

Gödəkçə başlıqla, şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək, torba, süzücü qutu

Əlcək, şalvar corabla, süzücü qutu.

Şalvar corabla, başlıqaltı, əlcək, süzücü qutu.

Süzücü qutu, torba, əlcək, şalvar corabla


Sual: Sığınacaqda vaqon tipli unitazlar tətbiq edilərkən su ehtiyatını hər adam üçün 

sutkada neçə litr hesablamaq lazımdır? (Çəki: 1)

5

3

1513

0.5


Sual: Balonlar otağı hansı rejimə malik sığınacaqlarda quraşdırılır? (Çəki: 1)

3-cü


2 və 3-cü 

4-cü


1-ci 

2-ci


Sual: Aktivlik vahidi neçə ifadə olunur? (Çəki: 1)

BKBK

Kq/m² Rad

Sual: Qismən köçürülmə hallarında ilk növbədə kimlər köçürülür? (Çəki: 1)

İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb 

tələbələri ,orta ixtisas şagirdləri .

Yalnız baxça uşaqları.

Fəhlə və qulluqçuların ailə üzvləri.

Ali məktəb tələbələri və fəhlələr.

Tibb işçilərin, fəhlə və qulluqçular, ali məktəb şagirdləri. 

Sual: Köçürmə zamanı piyada yürüş edən adamların istirahəti üçün qısa istirahət 

hansı müddətə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

10-15 dəq 

3 dəq 


3-5 dəq 

30-50 dəq 

50-60 dəq

Sual: Mühafizə üçün uyğunlaşdırılmış zirzəmi təxminən radiasiya dozasından neçə 

dəfə zəiflədir? (Çəki: 1)

400


4000

0.4


0.04

1.4


Sual: Aşağdakılardan hansı kimyəvi silahın ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir? (Çəki: 

1)

İstehsalının nisbətən ucuz başa gəlməsiZərbə dalğasının güclü olması.

Radioaktiv zəhərlənmənin geniş ərazidə yayılması

Obyektlərin zədələnməsi və dağılması

Yanğınlar və partlayışlar nəticəsində geniş ərazinin yanğınla əhatə olunması. 

Sual: Aşağıdakılardan hansı kimyəvi silahın ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. (Çəki: 

1)

Maddi sərvətləri məhv etmədən canlı qüvvələri zədələmək imkanıZərbə dalğasının güclü olması

Radioaktiv zəhərlənmənin geniş ərazidə yayılması

Obyektlərin zədələnməsi və dağılması. 

Yanğınlar və partlayışlar nəticəsində geniş ərazinin yanğınla əhatə olunması.

Sual: Aşağıdakılardan hansı kimyəvi silahın ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir? 

(Çəki: 1)

Geniş sahələri zəhərləmək və zədələyici təsirini uzun müddət saxlamaq imkanı 

Zərbə dalğasının güclü olması 

Radioaktiv zəhərlənmənin geniş ərazidə yayılması 

Obyektlərin zədələnməsi və dağılması 

Yanğınlar və partlayışlar nəticəsində geniş ərazinin yanğınla əhatə olunması

Sual: Aşağıdakılardan hansı kimyəvi silahın ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir? 

(Çəki: 1)

Zəhərlənmənin sürətlə baş verməsi və zədələnmənin ağır olması 

Zərbə dalğasının güclü olması

Radioaktiv zəhərlənmənin geniş ərazidə yayılması 

Obyektlərin zədələnməsi və dağılması 

Yanğınlar və partlayışlar nəticəsində geniş ərazi yanğınla əhatə olunması

Sual: Xlorpikrin hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Göz yaşardıcı

Boğucu

Dəridə yaraçıxaranÜmumzəhərləyici

Psixokimyəvi

Sual: Epifitotiyaya hansı xəstəliklərin yayılmasına aid deyil? (Çəki: 1)

Heyvanlarda qarayara xəstəliyi 

Dənli bitkilərin pas xəstəliyi

Çəltiyin göbələkcik xəstəliyi

Kartof çürüməsi


Fitoftoroz

Sual: Örtülü yarğan üst örtükdəki torpaq qatının qalınlığından asılı olaraq nüfuzedici 

radiasiyanın və radioaktiv şüalanmanın təsirini neçə dəfə azaldır? (Çəki: 1)

200-300


2-3

20-30


0,2-0,3

2000-3000

Sual: Köçürmə zamanı kimlər nəqliyyat vasitəsilə daşınır? (Çəki: 1)

Şəhərdə işini davam etdirən obyektlərin fəhlə və qulluqçuları, şəhərdən piyada 

çıxmağa qabil olmayan əhali və MM dəstələrinin bir qismi.

Tibb işçiləri, ailələr, müəllimlər və məktəb şagirdləri

Yalnız mülki müdafiə dəstələri

Hərbiləşməmiş dəstələr və əlillər

Radiasiya və kimya kəşfiyyatı dəstələri.

Sual: 4km məsafədə tam dağılma zonası yaranması üçün nüvə silahının gücü nə 

qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

1Mt


1t

10t


1kt

10kt


Sual: 5,4 km məsafədə güclü dağılma zonası yaranması üçün nüvə silahının güçü nə 

qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

1Mt

1t

10t1kt

10kt


Sual: 7,2km məsafədə orta dağılma zonası yaranması üçün nüvə silahının gücü nə 

qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

1Mt

1t

10t1kt

10kt


Sual: 11km məsafədə zəif dağılma zonası yaranması üçün nüvə silahının gücü nə 

qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

1Mt


1t

10t


1kt

10kt


Sual: Havadan 2,5 dəfə ağrı olan güclü təsirli zəhərli maddə hansıdır? (Çəki: 1)

Xlor


Ammonyak

Xlorpikkin 

Fosgen 

İprit


Sual: Hansı dəstələr ərazi-istehsalat prinsipi üzrə yaradılır? (Çəki: 1)

Mülki müdafiə dəstələri

Hərbi dəstələr

Asayişi qoruyan dəstələr

Radiasiya kəşfiyyat dəstələri

Polis dəstələri

Sual: Sığınacaqda elektrik lövhəsi otağının qapısı hansı ölçülərdə olur? (Çəki: 1)

0,8x1,8m


2,0x0,8m

0,8x0,8m


1,8x1,8m

0,8x1,2m


Sual: Sığınacaqda daldalanan adamların sayı 150 nəfərədək olarsa, ərzaq saxlanılan 

otağın sahəsi neçə neçə m2 olar? (Çəki: 1)

5

0.5


1.5

2.5


3.5

Sual: Tutumu 300-dən 600 nəfərədək olan sığınacaqlarda neçə kameralı tambur-şlüz 

düzəldilir? (Çəki: 1)

1 kameralı

2 kameralı

3kameralı

4 kameralı

5kameralı

Sual: KC/m.kv nəyin ölçü vahididir? (Çəki: 1)

İşıq şüalanmasının Zərbə dalğasının 

Udulan dozanın 

Kimyəvi zəhərlənmənin

Radioaktiv şüalanmanın

Sual: kal/sm.kv nəyin ölçü vahididir? (Çəki: 1)

İşıq şüalanmasının 

Zərbə dalğasının 

Udulan dozanın 

Kimyəvi zəhərlənmənin

Radioaktiv şüalanmanın

Sual: Nəticələrinin miqyasına görə FH-lar necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

Lokal (qismən), obyekt miqyaslı, yerli, regional, milli və qlobal. 

Lokal (qismən), obyekt miqyaslı, yerli, şəhər daxili, iri miqyaslı. 

Yerli və qlobal, regional, milli, obyektdən kənar

Lokal (qismən) və milli, regional və şəhər daxili, iri miqyaslı

Lokal (qismən), yerli və qlobal, obyekt və şəhər daxili, iri miqyaslı

Sual: FH-ları təsnif edərkən həlak olanların sayına görə necə xarakterizə olunur? 

(Çəki: 1)

FH-ları təsnif edərkən həlak olanların sayına görə necə xarakterizə olunur? 

Yüngül, ağır, katostrofik, çox ağır, təhlükəli.

Orta ağırlıqlı, katostrofik, böhranlı, mülayim.

Yüngül, əvəzolunmaz, böhranlı, əvəz edilən.

Yüngül, ağır, katostrofik, böhranlı, əvəz edilən.

Sual: Bioloji təhlükəli Fövqəladə hallar necə baş verə bilər? (Çəki: 1)

Ərazidə epidemiyaların, virusların, müxtəlif yoluxucu xəstəliklərin yayılması ilə

Müxtəlif xəstəliklərin, GTZM-in yayılması, zəhərli maddələrin dağılması və 

adamların şüa xəstəliyinə tutulması ilə.

Müxtəlif xəstəliklərin yayılması, radioaktiv maddələrin yayılması, partlayış və 

yanğın ilə.

[yeni cavab]

Əraziyə kimyəvi maddələrin dağılması ilə.

Əraziyə epidemiyaların, virusların, kimyəvi maddələrin dağılması və radioaktiv 

zəhərlənmənin baş verməsi ilə.

Sual: İşiq şüalanması zamanı bədənin açıq hissəsində neçə dərəcələri yanıq yaranır? 

(Çəki: 1)

3

42

5

6Sual: İşıq şüalanmasının ölçü vahidi nədir. (Çəki: 1)

kc/mkv, kal/smkv 

kal/m2

kc/sm3 


kc/sm , R/saat

kc/m və ya kal/sm 

Sual: İşiq şüalanmasının təsirini qatı duman, yağış və qar neçə dəfə zəiflədir? (Çəki: 

1)

10-20 20-100 

15-100 


40-90 

20-70


Sual: Udulan dozanın ölçü vahidi hansılardır? (Çəki: 1)

Qrey, rentgen və rad 

Zivert, Ber/saat, rentgen 

Rentgen/saat, rad/san 

Rentgen 

 saat/sm2, rad

Rad, Qrey/saat 

Sual: İnsanlar udulan dozanın miqdarından asılı olaraq neçə dərəcəli şüa xəstəliyinə 

tutulurlar? (Çəki: 1)

4

23

5

6Sual: Çox təhlükəli radioaktiv çirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya 

səviyyəsi nə qədər olur? (Çəki: 1)

P1S>800R/s 

P1S >700R 

P1S = 700R 

P1S =800R 

P1S =800R/s 

Sual: Təhlükəli radioaktiv çirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya 

səviyyəsi nə qədər olur? (Çəki: 1)

P1S =240-800 R/s

P1S =900 R/s 

P1S = 100 R 

P1S = 100 R 


P1S = 200 R 

Sual: Güclü radioaktiv çirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya 

səviyyəsi nə qədər olur? (Çəki: 1)

P1S = 80-240 R/s

P1S = 80-240 R

P1S = 240 R/S

P1S = 240 R 

P1S = 240-800 R

Sual: Zəif radioaktiv çirklənmə zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya səviyyəsi 

nə qədər olur? (Çəki: 1)

P1S = 8-80 R/s 

P1S = 8-80 R

P1S = 18-90 R/S

P1S = 18-90 R

P1S = 800 R/s

Sual: Kimyəvi zəhərlənmə ocağı neçə zonaya bölünür? (Çəki: 1)

2

3

45

6

Sual: Respublikada MM-nin təşkili neçə prinsip üzrə qurulur? (Çəki: 1)6

5

43

2

Sual: Tabeliyinə görə MM-ə dəstələri neçədir? (Çəki: 1)Ərazi və obyekt 

Obyekt, ümumi təyinatlı

Ərazi xidmət dəstələri və kəşfiyyat dəstələri

Ərazi, zona, obyektlərdə ümumi təyinatlı dəstələr 

Yerli və obyekt təyinatlı gündəlik hazırlıqlı dəstələr

Sual: Təyinatına görə mülki müdafiənin mühafizə qurğuları necə təsnif olunur? (Çəki: 

1)

İdaretmə məntəqəsi və əhalinin mühafizəsi üçünƏhalinin və ərzağın mühafizəsi üçün

Yalnız idaretmə məntəqəsinin mühafizəsi üçünMM dəstələri üçün

Məktəbli və məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün

Sual: Yerləşməsinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları necə təsnif olunur? (Çəki: 

1)

Bina ilə birgə tikilən, ayrı tikilənBina ilə birgə tikilən, 5-ci mərtəbə

Ayrı tikilən, Yeraltı - şaxtalar

Yeraltı tikilən, Ayrı tikilən keçidlər

Yerüstü binaların I və II – mərtəbələri

Sual: Mühafizə xassələrinə görə mülki müdafiə mühafizə qurğuları neçə yerə 

bölünür? (Çəki: 1)

3

4

25

6

Sual: Tez tikilən sığınacaqların tikilmə müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)Şəhərlərdə 24s, kənddə 48s

Şəhərlərdə 12s, kənddə 24s

Şəhərlərdə 48s, kənddə 24s

Şəhərlərdə 10s, kənddə 24s

Şəhərlərdə 24s, kənddə 10s

Sual: Tikilmə müddətinə görə mühafizə qurğuları neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)

2

3

65

8

Sual: İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün neçə m kv-sahə ayrılır? (Çəki: 1)

0.6 mkv


1.5 mkv

1 mkv


0.8 mkv

0.5 mkv


Sual: Üç mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adama necə kv.m sahə 

ayrılır? (Çəki: 1)

0.4 kv.m


0.3 kv.m

0.5 kv.m


0.6 kv.m

0.8kv.m


Sual: Sığınacağın neçə əsas təyinatlı otağı var? (Çəki: 1)

3

24

5

6Sual: Sığınacaqda otaqların daxili havanın həcmi hər adam üçün ən azı neçə kub.m 

nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

1.5 kub.m

1 kub.m


0.5 kub.m

2 kub.m


2.5 kub.m

Sual: Sığınacaqda otaqların hündürlüyü ən çoxu necə metr olmalıdır? (Çəki: 1)

3.5 m

3. m 


2.5 m

4 m 


2 m

Sual: Sığınacaqda otağın hündürlüyü 2,15-dən 2,9 m –dək olduqda neçə mərtəbəli 

taxtlar qoyulur? (Çəki: 1)

2 mərtəbəli 

2 və 3 mərtəbəli 

3 mərtəbəli 

1 mərtəbəli 

2 və 2 mərtəbəli 

Sual: Sığınacaqda idaretmə məntəqəsi nə üçün nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

Obyektin rəhbər heyəti və MM qərargahı üçün

karantin postu üçün

MM qərargah üçün və kimyəvi nəzarət üçün

Tibb məntəqəsi və rəhbər heyət üçün 

Xilasedici dəstələr və rəhbər heyət üçün

Sual: Sığınacaqda daldalanan adamların sayına görə tibb məntəqəsinin sahəsi nə 

qədər olmalıdır? (Çəki: 1)900-1200 nəfər-9 kv.m , 1200-dən çox- hər 100 nəfərə 1 kv.m əlavə

900-1200 nəfər-5 kv.m, 1200-dən çox- hər 100 nəfərə 5 kv.m əlavə

900-1200 nəfər-9 kv.m , 1200-dən çox- hər 150 nəfərə 1 kv.m əlavə 

900-1200 nəfər-8 kv.m , 1200-dən çox- hər 100 nəfərə 3 kv.m əlavə 

900-1200 nəfər-6 kv.m , 1200-dən çox- hər 150 nəfərə 5 kv.m əlavə

Sual: Radiasiya daldalanacağının (RƏD) əsas otaqları hansılardır? (Çəki: 1)

Adamlar yerləşən otaqlar, tibb məntəqəsi, ana və uşaq otağı

Adamlar yerləşən otaqlar, idarəetmə məntəqəsi,

Adamlar yerləşən otaqlar, idarəetmə məntəqəsi, ventilyasiya otağı

İdarəetmə məntəqəsi, tibb məntəqəsi, ventilyasiya otağı

Adamlar yerləşən otaqlar, ventilyasiya otağı

Sual: Radiasiya əleyhinə daldalanacağın (RƏD) köməkçi otaqları hansılardır? (Çəki: 

1)

Ventilyasiya otağı, sanitariya qovşağı, çirklənmiş üst paltarları saxlamaq üçün otaq

Ventilyasiya otaqları, sanitariya qovşağı, tibb məntəqəsi

Ventilyasiya otağı, çirkli üst paltarları otağı, idarəetmə məntəqəsi

Adamlar yerləşən otaqlar, ventilyasiya otağı

Ventilyasiya otağı, tibb məntəqəsi, idarəetmə məntəqəsi

Sual: Üç mərtəbəli taxtlar olduqda radiasiya əleyhinə daldalanacağın (RƏD) 

hündürlüyü ən azı nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

2.80m


2m

2.5m


2.15m

3m

Sual: Sadə daldalanacaq zərbə dalğasının təsirini neçə dəfə azalda bilər? (Çəki: 1)2.5-3 dəfə

4-5 dəfə


3.5-3 dəfə

4.5- 5.5 dəfə

6 dəfə

Sual: Sadə daldalanacaqların tutumu neçə nəfər üçün nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)10-50 nəfər

15-20 nəfər

20-30 nəfər 

30-40 nəfər

50-100 nəfər


Sual: Obyektin işinin dayanıqlığı nədir? (Çəki: 1)

Müəssisənin qəzalara, kortəbii hadisələrə və müasir silahların zədələyici təsirinə 

davam gətirməsi, bunların təsiri şəraitində belə, planda nəzərdə tutulmuş həcmdə 

məhsul buraxması, mühəndis-texniki avadanlığın zəif, yaxud orta dərəcədə 

zədələndikdə istehsalın mümkün qədər tez bərpa olunması qabiliyyətinə deyilir.

FH-ların qarşısının alınması tədbirlərinin obyektdə nəzərdə tutulması, tam və orta 

dərəcəli zədələnmə zamanı obyektin planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul 

buraxması qabiliyyətidir.

Obyektdə FH-a qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, güclü zədələnmə zamanı 

obyektin planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxması qabiliyyətidir.

Obyektdə fəhlə və qulluqcuların FH-ın təsirindən mühafizəsinin təmin edilməsi 

orta dərəcəli zədələnmə zamanı obyektin planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul 

buraxması qabiliyyətidir.

Müəssisənin fəhlə və qulluqcuların, həmçinin qurğu və avadanlıqların FH-ın 

təsirindən mühafizəsinin təmin edilməsi və güclü zədələnmə zamanı obyektin 

planda nəzərdə tutulmuş həcmdə məhsul buraxması qabiliyyətidir.

Sual: Örtülü yarğan zərbə dalğasının təsirini neçə dəfə azalda bilər? (Çəki: 1)

2.5-3 dəfə

3-4 dəfə

3.5-5 dəfə

4,5-5.5 dəfə

6 dəfə


Sual: Radiometrlərə aid cihazı göstərin (Çəki: 1)

DP-100M


DP-64

DP-22v


DP-24

İD-11


Sual: Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazındakı bir qızmızı haşiyəli və qırmızı nöqtəli 

indikator borucuqları nə üçündür? (Çəki: 1)

Sinir iflicedici zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Ümumzəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Maddələr mübadiləsini pozan zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Boğucu təsirli zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Yara əmələ gətirən zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Sual: Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazında 3 yaşıl haşiyəli indiqator borucuqları nə 

üçündür? (Çəki: 1)

Ümumi zəhərləyici təsirli zəhərli maddələri aşkar etmək üçün

Sinir ifliedici zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Maddələr mübadiləsini pozan zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Boğucu təsirli maddələri aşkar etmək üçün

Yara əmələ gətirən zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçünSual: Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazında 1 sarı haşiyəli indiqator borucuqları nə 

üçündür? (Çəki: 1)

Dəridə yara çıxardan zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Ümumzəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Maddələr mübadiləsini pozan zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün

Boğucu təsirli maddələri aşkar etmək üçün

Sinir iflicedici zəhərləyici maddələri aşkar etmək üçün 

Sual: Xəsarətin (zədələnmənin) neçə növü var? (Çəki: 1)

3

4

59

7

Sual: Bədbəxt hadisə baş verdikdə hansı formal aktla rəsmiləşdirilir və qeydə alınır? (Çəki: 1)

İZ

İRİH

İK

İNSual: Tezlik əmsalı hesabat dövründə neçə nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin 

sayıdır? (Çəki: 1)

1000

100


10

2000


3000

Sual: Bədbəxt hadisələr zamanı Texniki üsulla nə təhqiq edilir? (Çəki: 1)

Əlverişsiz texniki mənbəli amillərin təhlükəsizlik dərəcələri;

İnsan – maşın istehsal münasibəti sistemləri;

Hadisələrin baş verməsinin avadanlıqların yerləşmə planında şərti işarələr üzrə 

qeydə alınması və təhqiq edilməsi;

Əlverişsiz meteroloji şərait;

Mühafizə vasitələri.

Sual: Erqonomik üsul vasitəsi ilə nə təhqiq edilir və öyrənilir? (Çəki: 1)

İnsan – maşın istehsal mühiti;

Əlverişsiz texniki mənbəli amillər;

Müəssisədə bir neçə il ərzində zədələnmələr haqqında toplanmış statistik 

materiallar;


Hadisə baş verdiyi yerdə əmək və texnoloji proseslər, iş yeri, avadanlıqlar;

Əməyin santariya gigiyenik şəraiti, mühafizə vasitələri.

Sual: Bədbəxt hadisələr zamanı İqtisadi üsul nəyi təyin edir? (Çəki: 1)

Zədələnmələrin iqtisadi ziyanını;

İşçiyə dəyən maddi zərəri;

İşəgötürənə dəyən maddi zərəri;

Mühafizə vasitələrinə dəyən zərəri;

Texnoloji qurğulara dəyən zərəri.

Sual: Psixofizioloji təhlil üsulunda nə təhqiq edilir? (Çəki: 1)

Zədələnmələrin fizioloji, psixoloji və sosial səbəbləri birlikdə təhqiq edilir;

Zədələnmələrin fizioloji səbəbləri təhqiq edilir;

Zədələnmələrin psixoloji və sosial səbəbləri birlikdə təhqiq edilir;

Zədələnmələrin fizioloji və psixoloji səbəbləri birlikdə təhqiq edilir;

Zədələnmələrin sosial səbəbləri təhqiq edilir;

Sual: Son illər texniki və sanitariya – gigiyena səbəblərdən baş verən bədbəxt 

hadisələrin azaldınması nə ilə izah edilir? (Çəki: 1)

Elmi texniki tərəqqinin sürətlə inkişafı ilə;

Maşınların düzgün idarə edilməsi ilə;

Əməyin mühafizə qaydalarına düzgün riayət edilməsi ilə;

Sanitar – gigiyenik qaydalara düzgün riayət edilməməsi ilə;

Texnikadan düzgün istifadə edilməməsi ilə. 

Sual: Zərərlərlərin neçə faizi təşkilatı və şəxsi səbəblərdən baş verir? (Çəki: 1)

70

60

8050

90

Sual: Zərərlərlərin neçə faizi təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmamasından baş verir? (Çəki: 1)

14

1012

15

20Sual: Tibbi müəssisənin həkimi neçə saat ərzində zəhərlənmə haqqında yerli 

sanitariya epidemiologiya stansiyasına (SES) məlumat göndərməlidir? (Çəki: 1)

24

18


25

26

28Sual: Əmək gigiyenası nəyi öyrədir? (Çəki: 1)

Əmək prosesinin və istehslat mühitinin insanın işgüzarlığına və sağlamlığına 

təsirini öyrədən elmdir;

İstehsalat prosesini öyrənən elmdir;

Bədbəxt hadisənin səbəbini öyrənən elmdir;

Yanğın təhlükəsizliyini öyrənən elmdir;

Nəqliyyat hadisəsinin səbəbini öyrənən elmdir.

Sual: İstehsalat sanitariyası nə deməkdir? (Çəki: 1)

Zəhərli istehsalat amillərinin təsirini qarşısını alan təşkilatı, gigiyenik və sanitariya 

texniki tədbirlər sistemidir;

Yanğının qarşısını alan texniki tədbirlər sistemidir;

Bədbəxt hadisənin qarşısını alan texniki tədbirlər sistemidir;

Nəqliyyat hadisəsinin qarşısını alan texniki tədbirlər sistemidir

İstehsalatda bədbəxt hadisənlərin səbəbini öyrənən elmdir;

Sual: İstehsalat otaqlarında bütün elektrik qurğuları və elektriklə işləyən avadanlıqlar, 

hərəkətdə olan nəqledici və qaldırıcı qurğularrın gövdələri hara birləşdirilməlidir? 

(Çəki: 1)

Yerlə


borularla

Naqillə


Su kəməri ilə;

Qaz kəməri ilə.

Sual: Sənaye müəssisələrində sağlam – gigiyenik şərait yaratmaq məqsədi ilə 

layihələrdə hansı otağın olması nəzərdə tutulmalıdır? (Çəki: 1)

Sanitariya – məişət otaqları;

İdman zalı;

Oxu zalı;

Oxu və idman zalı;

Səhiyyə məntəqəsi.

Sual: I sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır? (Çəki: 

1)

Yol verilən qatılıq(YVQ) < 0,1 mq/m3;YVQ < 0,3 mq/m3;

YVQ > 0,2 mq/m3;

YVQ > 0,15 mq/m3;

YVQ > 0,2 mq/m3.Sual: II sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır? (Çəki: 

1)

Yol verilən qatılıq(YVQ) < 0,1 – 1 mq/m3;YVQ < 0,2 mq/m3;

YVQ < 0,3 mq/m3;

YVQ < 0,4 mq/m3;

YVQ > 0,1 mq/m3.

Sual: III sinif təhlükəli maddələrin yol verilən qatılığı (YVQ) nə qədər olmalıdır? (Çəki: 

1)

Yol verilən qatılıq(YVQ) < 0,1 – 10 mq/m3;YVQ < 1,5 mq/m3;

YVQ < 1,2 mq/m3;

YVQ > 1,0 mq/m3;

YVQ > 1,5 mq/m3.

Sual: Orqanizmin ayrı – ayrı üzvünə təsir edən müxtəlif maddələr necə adlanar? 

(Çəki: 1)

Təcrid olunmuş;

Birgə təsir;

Tək – tək təsir;

Öz – özünə təsir

Qrup halında təsir


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 2,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə