ÖzgeçMİŞ soyadiYüklə 333,19 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.01.2017
ölçüsü333,19 Kb.

 

Önder Ilgili (MD, PhD) │Özgeçmiş – Mayıs 2015 

 

ÖZGEÇMİŞ  

SOYADI  

 

 

İlgili 

ADI 

 

  

Önder 


CİNSİYETİ 

 

 Erkek   

UYRUĞU 

 

 Türkiye Cumhuriyeti 

DOĞUM TARİHİ  

 

23 Ağustos 1977 ADRES   

 

 Ankara Üniversitesi, 

Tıp Fakültesi, Morfoloji Kampüsü, 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 

06100, Sıhhiye, 

Ankara / TÜRKİYE 

TELEFON 

 

 

+903125958170 (iş) 

 

 

  

+905325481322 (cep) E-POSTA 

 

 

 

ilgili@medicine.ankara.edu.tr

 

 

EĞİTİM Boston  Children’s  Hospital  –  Harvard  Medical  School,  Fogarty 

International Center – National Institutes of Health Research Ethics 

Initiative- Türkiye / Central Asia, Master’s Certification in Research 

Ethics, Boston – Massachusetts – United States of America 

2014 

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi, Ankara – Türkiye 

2005 - 2011 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara – Türkiye 

1995 - 2003 

Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Ankara – Türkiye 

1989 - 1995  

YABANCI DİLLER 

Türkçe 

Anadil 


 

İngilizce 

ÜDS, Sağlık Bilimleri: 81.25 

2004 

 

 


 

Önder Ilgili (MD, PhD) │Özgeçmiş – Mayıs 2015 

 

PROFESYONEL İŞ TECRÜBESİ Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 

Ankara – Türkiye, Araştırma Görevlisi 

2013  - Günümüz 

Boston  Children’s  Hospital,  Harvard  Medical  School,  NIH  Funded 

Fogarty  International  Research  Ethics  Initiative  Training  Program 

(R25 TW009248), Visiting Fellow, Boston – Massachusetts – United 

States of America 

Ağustos 2012 – Şubat 2013 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 

Ankara – Türkiye, Araştırma Görevlisi  

2005 - 2012 

 

TEZ ÇALIŞMASI 

Başlık: 


2000 - 2005 Yılları Arasında Yüksek Sağlık  

Şurası Kararlarında Kadin Hastalıkları ve  

Doğum Alanına Giren Vakaların Deontolojik  

Değerlendirilmesi  

Temmuz 2011 

Danışman: Prof. Dr. Berna Arda  

ÜYELİKLER 

International Association for Education in Ethics (IAEE) 

2011’den beri 

Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye 

2005’ den beri 

 

ÇALIŞMALAR 

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER 

A1.  ILGILI,  O.,  ARDA  B.  (2014).  Forensic  DNA  Banking  Legislation  in  Developing  Countries:  Privacy  and 

Confidentiality Concerns Regarding a Draft from Turkish Legislation. Revista Romana de Bioethica12 (3): 

56 – 63. 

A2.  ILGILI,  O.,  ARDA,  B.,  MUNIR,  K.  (2014).  Ethics  in  Geriatric  Medicine  Research.  Turkish  Journal  of 

Geriatrics. 17(2): 188-195. 

A3. ILGILI, O., ARDA, B., MUNIR, K. (2014). Analysis of the New Regulatory Bioethical Review Framework 

for Clinical Trials in Turkey. Revista Romana de Bioethica. 12(1): 5-14.   

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

B1. İLGİLİ Ö., SAHİNOĞLU, S., ACIDUMAN, A., TUZCU, K., ŞEMS, SEHRİYAR. İslam Dünyasında Hekim Andı 

Uygulaması ve Hippokrat Andı’nın İzleri – Sözel Bildiri. 23-26 Eylül 2014, Van – Türkiye. B2. İLGİLİ Ö. Research Ethics Committees in Turkey: A Cross Cultural Comparison – Sözel Bildiri. Boston 

Children’s Hospital the 4

th

 Annual Leon Eisenberg Award Dinner. 12 Şubat 2013, Boston – Massachusetts - Amerika Birleşik Devletleri. 

 

Önder Ilgili (MD, PhD) │Özgeçmiş – Mayıs 2015 

 

B3. ACIDUMAN, A., SAHİINOĞLU, S., İLGİLİ Ö. Kadına Yönelik Şiddet: Şer‘î Mahkeme Sicillerine Göre – Sözel Bildiri. 2

nd

 International Congress on the Turkish History of Medicine. 10-13 Aralık 2012, İstanbul – Türkiye. B4.  İLGİLİ  Ö.,  ARDA,  B.  Higher  Council  of  Health  of  Türkiye  and  Gynecology  and  Obstetrics  Cases;  A 

Deontological Analysis (2000-2005) – Sözel Bildiri. 19

th

 World Congress on Medical Law. 06-10 Ağustos 2012, Maceio – Brezilya. 

B5. İLGİLİ Ö., ACIDUMAN, A., ARDA, B. Investigation of Articles in Literature Related to Islam and Bioethics 

in  The  Example  of  American  Journal  of  Bioethics  and  Journal  of  Medical  Ethics  Journals  from  2001  to 

Present  –  Poster  Bildiri.  3

rd

  Islam  and  Bioethics  International  Conference.  14-16  Nisan  2010,  Antalya  - Türkiye 

B6. İLGİLİ Ö., ACIDUMAN, A., ŞEMS, S. Voluntary Induced Abortion in Türkiye: Why 10 Weeks? – Poster 

Bildiri. 3

rd

 Islam and Bioethics International Conference. 14-16 Nisan 2010, Antalya – Türkiye. B7. İLGİLİ Ö. Preparing Your Own Death and Preparing Someone to Death, Conflicting Priorities Between 

Two Processes – Sözel Bildiri. 2

nd

 International Congress on Medical Ethics and Law. 04-07 Kasım 2009, Bursa – Türkiye. 

B8.  GÖÇMEN,  A.,  BİLGİCİ,  Ş.S.,  ÇOBAN,  M.,  AYDINTUĞ,  S.,  KAHVECİ,  M.,  İZGİ,  M.C.,  İLGİLİ  Ö.,  OĞUZ, 

N.Y.  "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulama Alanlarındaki 

Hasta  Haklarına İlişkin Görüşleri"–  Sözel Bildiri. International Joint  Bioethics Congress  on Inter-Cultural 

Bioethics: Asia and the West. 14-18 Kasım 2005, Urfa - Türkiye 

 

C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER  

C1.  KAVAS,  M.V.,  YALIM,  N.Y.,  SAHİNOĞLU,  S.,  ARDA,  B,.  ACIDUMAN,  A.,  İLGİLİ  Ö.  (2014).  Ankara 

Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  öğrencilerinin  Uygulamalı  Aydınlatılmış  Onam  Alma  Becerisi  (UAOAB)  eğitim 

programı  ile  ilgili  görüşleri:  2010-2014  yıllarını  kapsayan  bir  anket  çalışması.  Ankara  Üniversitesi  Tıp 

Fakültesi Mecmuası. 67(3): DOI: 10.1501/Tıpfak_000000873  

C2. İLGİLİ Ö. (2014) Bilim Ahlakı (La Morale de la Science). Türkiye Biyoetik Dergisi. 1(4):223-224 (Kitap 

Eleştirisi) C3.  İLGİLİ  Ö.,  SOYDAN,  N.Y.,  YALIM,  N.Y.  (2014).  Kanserli  Hasta  ve  Etik  Bakış  Açısı.  Türkiye  Klinikleri 

Psikiyatri Özel Dergisi. 7(4): 89-98.  

C4. ACIDUMAN, A., İLGİLİ Ö. (2012). Xviii. Yüzyılda Osmanlı Tıbbında Çocuk Hastalıkları ile Ilgili Bir Bölüm 

Içeren Önemli Bir Türkçe Eser:Nüzhetü’l-Ebdân Fî Tercemet-I Gâyeti’l-İtkânÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 57(3):110-125.  

C5.  ACIDUMAN,  A.,  İLGİLİ  Ö.  (2011).  Erken  Dönem  Tıp  Yazmalarından  Hacı  Paşa’nın  (Celalüddin 

Hızır) Teshîl Adlı Eserinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üzerine Bir Ön Çalışma. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 54(4):231-243.  

C6.  ACIDUMAN,  A.,  İLGİLİ  Ö.  (2010).  İbn  Sînâ’nın  El-Kânûn  Fî’t-Tıbb  Adlı  Eserinde  “Geriatri”  ile  Ilgili 

Bölümler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 63(2): 41-47.   

Önder Ilgili (MD, PhD) │Özgeçmiş – Mayıs 2015 

 

C7. ACIDUMAN, A., ARITÜRK, I., İLGİLİ Ö. (2010). Efesli Rufus’un Nöroanatomi Çalışmaları. Türk Nöroşirürji Dergisi. 20(2): 64-69.  

C8. ACIDUMAN, A., İLGİLİ Ö. (2009). Hekim Hayreddin’in “Hulâsatü’t-Tıbb” Adlı Eserinde “Tıbbi Deontoloji” 

Ve “Nöroanatomi” Ile Ilgili Bölümler. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2(1):45-51. C9. İLGİLİ Ö., DEMİRTAŞ, Y., DEMİR, A., ARDA, B., KARACALAR, A. (2006) Etik Açıdan Nasıl Karar Verelim? 

Demanslı Bir Malign Melanom Vakası. Türk Geriatri Dergisi. 9(4): 222-225. 

 

D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER  

D1.  KAVAS,  MV.,  YALIM  NY.,  ŞAHİNOĞLU,  S.,  ARDA  B.,  ACIDUMAN  A.,  İLGİLİ  Ö.  Developing  the  skill 

education program for taking informed consent: The Ankara University School of Medicine Experience – 

Sözel Bildiri. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013, Ankara - Türkiye.  

D2. ARASIL, T., ARDA, B., BÜKEN, N.O., ERBAS, D., İLGİLİ Ö., IZGI, C., ÖZTÜRK, H.T. Yerel Yönetimlerin Yaşlı 

Hizmetlerine Bakışı – Poster Bildiri. 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 01-04 Nisan 2010, İzmir – Türkiye.  D3. YILMAZ, T.D., GÜRLEYİK, E., KORKMAZ, S., İLGİLİ Ö., CALIŞKAN, D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

Görev  Yapmakta  Olan  Araştırma  Görevlilerinin  Sigarayı  Bırakamama  Nedenleri,  Sigarayı  Neden 

Bırakamıyoruz ? – Sözel Bildiri. Sigara veya Sağlık Sempozyumu. 02 Nisan 2009, Ankara – Türkiye.  

 

E. YAZARI OLDUĞU KİTAPLAR 

E1. İLGİLİ Ö. Yüksek Sağlık Şurası Kararlarında Kadın Hastalıkları ve Doğum 2000 -2005, Türk Jinekoloki ve 

Obstetrik Derneği Yayınları: İstanbul, 2012. 

 

F. PANELLER / ÇALIŞTAYLAR 

F1. Sağlık Uğraşlarında Biyoetik Eğitimi Çekirdek Müfredat Çalışması – Çalıştay Katılımcısı. 8. TBD Sağlık 

Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013, Ankara – Türkiye. F2. HIV/AIDS’in Halk Sağlığı Yönü Üzerine Etik Yaklaşım – Panel Sunumu. Önyargı HIV’den Daha BUlaşıcı 

bir Virüstür AIDS/HIV Hepimizi İlgilendirir: Her Hayat Değerlidir”HIV/AIDS” Paneli. 27 Kasım 2013, Ankara 

– Türkiye. 

F3.  Universal  Declaration  on  Bioethics  and  Human  Rights  Social  Responsibility  and  Health  –  Çalıştay 

Katılımcısı. UNESCO Turkish National Committee. 25-26 Nisan 2011, İstanbul – Türkiye. F4. Yaşamın Başı ve Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Kurallar Grubu – Çalıştay Katılımcısı. Türk Tabipleri Birliği 

Etik Bildirgeler Çalıştayı. 4-5 Nisan 2008, Ankara – Türkiye. 

 

 

  

Önder Ilgili (MD, PhD) │Özgeçmiş – Mayıs 2015 

 

G.  

ÇEVİRİLER 

G1. UNESCO, Biyoetik Kurulların Oluşturulması, Kılavuz No. 1 (Establishing Bioethics Committees- Guide 

No.1).Ortak Çeviri. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 2008. 

G2.  UNESCO,  Biyoetik  Kurullar  İş  Baçında:  Çalışma  Biçimleri  ve  Politikalar,  Kılavuz  No.  2  (Establishing 

Bioethics Committees- Guide No.2). Ortak Çeviri. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 2008.  

 

OTHER ACTIVITIES H. DÜZENLEYİCİSİ OLDUĞU BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

H1.  2nd  International  Conference  on  Ethics  Education,  21-23  Mayıs  2014,  Ankara  Üniversitesi  Tıp 

Fakültesi,  Ankara  –  Türkiye.  International  Association  for  Education  in  Ethics  (IAEE).  Konferans  Genel 

Sekreteri.  

H2. “Ankara Tıp’ta Deontoloji 65 Yaşında”– Sempozyum, 26 Mayıs 2011, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara – Türkiye. Düzenleme Kurulu Üyesi. H3.  3rd  Islam  and  Bioethics  International  Conference,  12-16  Nisan  2010,  Ankara  Üniversitesi  Örsem 

Tesisleri, Manavgat, Antalya - Türkiye. Ankara Üniversitesi ve Haifa Üniversitesi Ortak Etkinliği. Konferans 

Genel Sekreteri. 

H4. 5. Tıp Etiği Kongresi: Tıp Etiğinden Biyoetiğe, 13-15 Kasım 2008, Ankara – Türkiye. Türkiye Biyoetik 

Derneği. Düzenleme Kurulu Üyesi. H5. Ankara Etik Günleri, 30-31 Mart 2006, Ankara - Türkiye. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Ortak Etkinliği. Düzenleme Kurulu Üyesi. 

 

 

 

I. KURUL/KOMİSYON ÜYELİKLERİ 

I1  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  

10/02/2014 - Halen I2  Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Mezuniyet  Öncesi  Öğrenci 

Araştırmaları Etik Kurulu 

 

17/12/2013 - Halen I3  Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim 

Dalı, Eğitim Komisyonu 

24/04/2012 - Halen 

I4  Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

07/03/2012 – 08/01/2014 

 

 

 

 


 

Önder Ilgili (MD, PhD) │Özgeçmiş – Mayıs 2015 

 

J. KATILDIĞI KURSLAR J1 

Research Methodology in Health Sciences  Course (Level B)  – 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Harvard University School of 

Medicine, İstanbul - Türkiye 

1-5/07/2013 

J2 

Responsible Conduct of Research Course – Harvard University 

School of Public Health, Boston – United States of America 

07/09/2012 - 26/10/2012 J3 

Ethics of Global Health Research - Harvard University School of 

Public Health, Boston – United States of America 

05/09/2012 – 24/10/2012 J4 

Individual  and  Social  Responsibility  for  Health  -  Harvard 

University School of Public Health, Boston  – United States of 

America 


29/10/2012 – 17/12/2012 

J5 

Research Methodology in Health Sciences Course (Level A) – 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Harvard University School of 

Medicine, İstanbul - Türkiye 

9-13/07/2012 

J6 

Ölçme Değerlendirme Kursu - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara  

11-13/06/2012 J7 

Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası – Ankara Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Merkezi, Ankara - Türkiye 

06/04/2009 – 02/06/2009 J8 

Geriatri  ve  Etik  Kursu  –  Türkiye  Biyoetik  Derneği  ve  Türkiye 

Geriatri Derneği, Ankara - Türkiye 

12/11/2008 J9 

Temel  Biyoetik  Kursu  –  Türkiye  Biyoetik  Derneği,  Ankara 

Türkiye  

27-29/03/2006 J10  Hızlı  Okuma  Kursu  –  Ankara  Üniversitesi  Türkçe  ve  Yabancı 

Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Ankara - Türkiye 19/03/2005 – 10/04/2005 

 

 


Yüklə 333,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə