ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı : MİHRİban korukluoğlu doğum Tarihi : 01 Temmuz 1962Yüklə 406,42 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.06.2017
ölçüsü406,42 Kb.

 

ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı   

 

: MİHRİBAN KORUKLUOĞLU 

Doğum Tarihi 

 

: 01 Temmuz 1962  

 

Öğrenim Durumu   

: Doktora 

Derece  

Bölüm 

Üniversite  

Yıl  

Lisans  


Süt Teknolojisi  

Ankara Üniversitesi  

1983 

Y. Lisans  Tarım Ürünleri Teknolojisi  Ege Üniversitesi 

1987 


Doktora  

Gıda Bilimi ve Teknolojisi  Uludağ Üniversitesi  

1992  

Doçent 


Gıda Bilimi  

Uludağ Üniversitesi 

2007 

Profesör Gıda Bilimi 

Uludağ Üniversitesi 

2013 

 

Yüksek  Lisans  Tezi  Başlığı:  İnek  Sütlerine  β-Galaktosidaz  (laktaz)  Enzimi  Katılarak 

Yapılan Beyaz Peynirlerin Özellikleri Üzerine Araştırmalar.   Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ergin OKTAR 

 

Doktora Tezi Başlığı: Sofralık Siyah Zeytin Fermentasyonu Üzerinde Araştırmalar 

Danışmanı: Prof. Dr. Oğuz KILIÇ 

 

Görevler:  

Görev Unvanı  

Görev Yeri 

Yıl  

Ar.Gör. 


Ziraat Fakültesi Uludağ  Üniversitesi  

1985 – 1992   

Dr.Ar.Gör.    

Ziraat Fakültesi Uludağ  Üniversitesi 

1992 – 1995   

Yar.Doç. Dr. 

Ziraat Fakültesi Uludağ  Üniversitesi 

1995 - 2007 

Doç.Dr. 

Ziraat Fakültesi Uludağ  Üniversitesi 

2007 -2013 

Prof.Dr. 

Ziraat Fakültesi Uludağ  Üniversitesi 

2013-  


 

 

 

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 

1.

 

Çavuşoğlu,  Ç.,  “Hazır  Konserve  Yemeklerin  Üretim  Aşamasında  Bakteri  Yükünün 

Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi,  2001. 2.

 

Yiğit,  A.,  “Gıdalarda  Küf  Gelişimini  Önleyen  K-Sorbat,  NaCl  ve  pH’nın  Etkisinin 

Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, 2002. 3.

 

Sertel,  S.,  “Taze  ve  Kuru  Reyhan  (Ocimum  basilicum  L.)  Örneklerinin  Antimikrobiyel 

Etkilerinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, 2005. 4.

 

Çolak,  R.,  “Öjenol,  Sinnamik  Asit  ve  Limonenin  Antimikrobiyel  Etkilerinin 

Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, 2005. 5.

 

Pekel,  M.,  “Sivas  Küp  Peynirinin  Mikrobiyolojik  Özellikleri  ve  Küf  Florasının 

Belirlenmesi” Uludağ Üniversitesi, 2008. 6.

 

Yavuz,  M.,  “Gıdalarda  Bozulmaya  Neden  Olan  Bazı  Mayalara  K-sorbat  ve  Organik 

Asitlerin Etkisi”, Uludağ Üniversitesi, 2010. 7.

 

Yılmaz,  S.,  “Türkiye’de  Uygulanan  Gıda  Güvenlik  Sistemleri  ve  Kontrol  Yöntemleri”, 

Uludağ Üniversitesi, 2010. 8.

 

Aslan,  Ö.,  “Bazı  Gıdalardan  İzole  Edilen  Staphylococcus  aureus’ların  Enterotoksijenik 

Özellikleri ve Farklı  Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması”, Uludağ Üniversitesi, 

2012. 

9.

 

Gülgör,  G.,  “Kitosanın  Şarapta  Bozulma  Yapan  Mikroorganizmalar  Üzerine 

Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi”. 2012. (1.Danışman). 10.

 

Bektaş, D., “Limonotu (Lippia citriodora) Ekstraktı ve Sitral’in Escherichia coli Üzerine 

Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, 2014.  

Yönetilen Doktora Tezleri: 

1.

 

İrkin,  R.,  “Sarımsak,  Pırasa  ve  Soğanın  A.  niger  Üzerine  Engelleyici  Etkilerinin 

Araştırılması”, Uludağ Üniversitesi, 2007.  2.

 

Yiğit, A., “Sumak’ın (Rhus coriaria L.) Antimikrobiyel Özelliği Üzerine Bir Araştırma”, 

Uludağ Üniversitesi, 2007. 

 


Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri: 

1.  TABAK  ALTUNTAŞ,  S.  “Cacık  Üretiminde  Probiyotik  Bakteri  Kullanım  Olanaklarının 

Araştırılması”.2015-  

Devam Eden Doktora Tezleri: 

1.GÜLGÖR,  G.,  “Çeşitli  gıdalardan  izole  edilen  laktik  asit  bakterilerinin  (LAB) 

tanımlanması  ve  biyofilm  oluşturma  yetenekleri  ile  antibiyotik  dirençliliklerinin 

araştırılması”. 2014- 

2. DEMİR, S. “Umbelliferae (Şemsiyegiller) Familyasına ait Bazı Tıbbi-Aromatik Bitkilerde 

Kimyasal Kompozisyon, Kalıntı Analizleri ve Antimikrobiyel Etkinlik Belirlenmesi”. 2014-            

Projelerde Yaptığı Görevler : 

1.

 

Sofralık Siyah Zeytin Fermentasyonu Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK/TBGAG No: 4, Yardımcı Araştırıcı, 1986-1992. 

2.

 

Tulum  ve  Küp  Peynirlerinde  Bulunan  Küf  Mantarları  Üzerinde  Bir  Araştırma.  U.Ü. Bilimsel Araştırma ProjeleriProje No: 93/40, Yardımcı Araştırıcı, 1993-1995. 

3.

 

Siyah  Zeytin  Salamurasında  Oluşan  Zarda  (Kefeke)  Küf  Florasının  Araştırılması.  U.Ü. Bilimsel  Araştırma  Projeleri,  Proje  No:  93/44  (DPT  Destekli),  Yardımcı  Araştırıcı, 

1993-1996. 

4.

 

Diyet  Zeytini  ve  Zeytin  Ezmesi  Üretiminin  Araştırılması.  DPT  Destekli,  Yardımcı Araştırıcı, 1997-2002. 

5.

 

Salamura  Siyah  Zeytin  Üzerinde  Rastlanan  Küfler  ve  Zeytinlerimizde  Aflatoksin 

Risklerinin  Araştırılması.  U.Ü.  Bilimsel  Araştırma  Projeleri,  Proje  No:  95/18  (DPT 

Destekli), Yardımcı Araştırıcı, 1995-1998. 

6.

 

Salamura  Yaprak  Üretiminde  Fermentasyon  Şekli  ve  Katkı  Maddelerinin  Kalite 

Dayanıklılığına  Etkisinin  Araştırılması  ve  Uygun  Tekniğin  Geliştirilmesi.  TBGAG-53 

No’lu Proje, Yardımcı Araştırıcı, 1996-1998. 

7.

 

 Bursa  Yöresinde  Çiğ  Süt  ve  Beyaz  Peynirlerde  Campylobacter  Bulaşmasının 

Araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 98/31, Proje Yürütücüsü

1998-2002. 


8.

 

Salamura  Siyah  Zeytin  İşlemede  Çeşit,  Maya  ve  Laktik  Starter  Kullanımı  ve  Bazı 

Katkıların  Fermentasyon  Süresi  ve  Ürün  Kalitesine  Etkilerinin  Araştırılması.    TBGAG 

(TARP)-2333, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2002. 

9.

 

Salamurasız Asma Yaprağı Üretiminin Geliştirilmesi. TARP-2329, Yardımcı Araştırıcı, 2000-2002. 

10.

 

 Hazır  Konserve  Yemeklerin  Üretim  Aşamasında  Bakteri  Yükünün  Belirlenmesi.  U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2001/31, Proje Yürütücüsü, 2001-2002.  

11.

 

  Gıdalarda  Küf  Gelişimini  Önleyen  K-Sorbat,  NaCl  ve  pH’nın  Etkisinin  Araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2000/51, Proje Yürütücüsü, 2000-2002. 

12.

 

Zeytin  Acılık  Maddesi  Oleuropeinin  Küf  Gelişimi  ve  Mikotoksin  Üretimi  Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2002/17, Proje 

Yürütücüsü, 2002-2007. 

13.

 

Bazı Baharat ve Tıbbi Bitkilerin Mikotoksijenik İnhibitör Etkilerinin Araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:  2002/19, Proje Yürütücüsü, 2002-2007. 

14.

 

Bazı  Baharat  Ekstraktlarının  Aspergillus  parasiticus’un  Gelişimi  ve  Aflatoksin  Üretimi 

Üzerine  Etkisi.  U.Ü.  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Komisyonu,  Proje  No:  2009/24, 

Proje Yürütücüsü, 2009- 

15.

 

Gıdalarda  Bozulmaya  Neden  Olan  Bazı  Mayalara  K-sorbat  ve  Organik  Asitlerin  Etkisi. U.Ü.  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  Komisyonu,  Proje  No:  2009/7  (Hızlı  Destek 

Projesi), Proje Yürütücüsü, 2009-2010. 

16.

 

Gemlik Çeşidi Siyah Zeytinlerin Fermentasyonunda Bazı Bileşenlerin Değişimi ve Etkili 

Laktik  Asit  Bakterileri  ile  Mayaların  Tanısı.  U.Ü.  Bilimsel  Araştırma  Projeleri 

Komisyonu, Proje No: 2010/49, Yardımcı Araştırıcı, 2010-2011. 

17.

 

Kumyaka  Zeytin  Verimliliğini  Arttırma  Projesi.  Bursa  Eskişehir  Bilecik  Kalkınma Ajansı, Proje no: TR41-10-027, Proje Ortağı, 2011-2012. 

18.

 

 Çeşitli  Gıdalardan  Elde  Edilen  Laktik  Asit  Bakterilerinin  Probiyotik  Özellikleri  İle 

Biyofilm  Oluşturma  Koşullarının  Araştırılması.  U.Ü.  Bilimsel  Araştırma  Projeleri Komisyonu,  Orta  Ölçekli  Araştırma  Projesi,  Proje  No:  OUAP(Z)-2015/8,  Proje 

Yürütücüsü, 2015- 

 

 

İdari Görevler :  

Görev Unvanı  

Görev Yeri 

Yıl  

Bölüm Başkan Yrd. 

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

1999-2000 

   2001- 

Gıda  Bilimleri  Ana  Bilim 

Dalı Başkanlığı                                                 

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

2001- 

Alt Yayın Komitesi Üyeliği     Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi                        2000- 2007  

Laboratuvar Sorumlusu    

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

2001-2008 

 

Denetim 


ve 

Gözetim 


Komisyonu Üyesi 

Uludağ Üniversitesi 

2002-2008 

Yönetim  Kurulu  ve  Fakülte 

Kurulu Üyesi 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi    

2003-2008 

Envanter Komisyonu Üyesi 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi        

2004-2008 

TUAM 

Çiftlik 


Yürütme 

Komitesi Üyesi    

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

2004-2007 

Personel  ve  Öğrenci  Yemeği 

Alımı  Muayene  ve  Kabul 

Komisyonu 

Uludağ Üniversitesi     

2006-2008 

Fiyat 


Takdir 

Komisyonu 

Başkanı 

Uludağ Üniversitesi     

2015- 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: 

----- 

Ödüller : 

-----       

 

 

 

 

 

 

 

 


   Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: 

Akademik Yıl   Dönem  

Dersin Adı  

Haftalık Saati 

Öğrenci 

Sayısı 

Teorik  Uygulama 

2014-2015 

Güz 

Genel Mikrobiyoloji 76 Genel Mikrobiyoloji 

Laboratuarı (1) 39 Genel Mikrobiyoloji 

Laboratuarı (2) 35 Endüstriyel Mikrobiyoloji 25 

Gıda Sanayiinde Starter 

Üretimi ve Kullanımı (Y.L.) Gıda Mühendisliğininde 

Moleküler Uygulamalar 

(Y.L.) 
Bitirme Çalışması Gıda Güvenliği 

Mikrobiyolojisi ve Kimyası 

(Y.L.) 
Özel Gıdalar Teknolojisi 15 

 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

Güz 

 

Gıda Sanayiinde Starter 

Üretimi ve Kullanımı (Y.L.) Gıda Mühendisliğininde 

Moleküler Uygulamalar 

(Y.L.) 
Genel Mikrobiyoloji 73 

Genel Mikrobiyoloji 

Laboratuarı (1) 50 

Genel Mikrobiyoloji 

Laboratuarı (2) 25 

Bitirme Çalışması 

Endüstriyel Mikrobiyoloji 43 

Genel Mikrobiyoloji (MBG) 30 Genel Mikrobiyoloji 

Laboratuarı (MBG) 29  

Bahar 

İleri Gıda Mikrobiyolojisi 

(Y.L.) 

20 

Gıda Güvenliği 

Mikrobiyolojisi ve Kimyası 

(Y.L.) 
Bitirme Çalışması Özel Gıdalar Teknolojisi 21  

 

 

 

ESERLER LİSTESİ 

A.

 

SCI ve SCI-EXPANDED kapsamındaki  dergilerde yayımlanan makaleler : 

A1.  YAVUZ,  M.,  M.  KORUKLUOGLU.  2013.  The  Efficacy  of  Potassium  Sorbate  and 

Organic  Acids  in  the  Control  of  Food  Spoilage  Yeasts.  Journal  of  Animal  and  Veterinary 

Advances, 12(1): 62-68. 

A2.  KUMRAL,  A.,  M.  KORUKLUOGLU,  C.  ROMERO,  A.  DE  CASTRO,  J.L.  RUİZ-

BARBA,  M.BRENES.  2013.  Phenolic  inhibitors  involved  in  the  natural  fermentation  of 

Gemlik cultivar black olives. European Food Research and Technology, 236, 101-107. 

A3. YERLİKAYA, C., YÜCEL, S., ERTÜRK,Ü., KORUKLUOĞLU, M., 2012. Proximate 

Composition,  Minerals  and  Fatty  Acid  Composition  of  Juglans  Regia  L.  Genotypes  and 

Cultivars Grown in Turkey”. Brazilian Archives of Biol. &Technology. 55(5), 677-683. 

A4.  KORUKLUOĞLU,  M.,  ŞAHAN,  Y.,  YİĞİT,  A.,  ÖZER,  E.T.,  GÜÇER,  Ş., 

“Antibacterial  Activity  and  Chemical  Constitutions  of  Olea  Europaea  L.  Leaf  Extracts”. 

Journal of Food Processing and Preservation. 34 (3), 383-396 (2010). 

A5.    KUMRAL,  A.,  YAVUZ,  M.,  ERTÜRK,Ü.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Antifungal 

Activity  of  Chestnut  Shell  Extracts”  ISHS  Acta  Horticulturae:  I  European  Congress  on 

Chestnut – Castanea, 866 (1), 459-465 (2010).     

A6.  İRKİN,  R.,    KORUKLUOĞLU,  M.,    "Growth  Inhibition  of  Pathogenic  Bacteria  and 

Some Yeasts by Selected Essential Oils and Survival of L. monocytogenes and C. albicans in 

apple-carrot juice". Foodborne Pathogens and Disease.  6 (3), 387-394 (2009). 

A7.  İRKİN,  R.,    KORUKLUOĞLU,  M.,    “Effectiveness  of  Cymbopogon  citratus  L. 

Essential  Oil  To  Inhibit  The  Growth  of  Some  Filamentous  Fungi  and  Yeasts".  Journal  of 

Medicinal Food. 12 (1), 193-197 (2009). 

A8.  İRKİN, R.,   KORUKLUOĞLU, M.,  “Control of Some Filamentous Fungi and Yeasts 

by Dehydrated Allium Extracts”. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit-

Journal of Consumer Protection and Food Safety. 4 (1),  3– 6 (2009). 

A9.  KORUKLUOĞLU,  M.,    GÜRBÜZ,  O.,  ŞAHAN,  Y.,  YİĞİT,  A.,  KAÇAR,  O., 

ROUSEFF., R. L., “Chemical Characterization and Antifungal Activity of Origanum onites L. 

Essential Oils and Extracts”. Journal of Food Safety.  29, 144–161(2009). 


A10. KORUKLUOĞLU, M., ŞAHAN, Y., YİGİT, A., “Antifungal Properties of Olive Leaf 

Extracts and Their Phenolic Compounds”. Journal of Food Safety,  28(1), 76-87 (2008).    A11. İRKİNR.,  KORUKLUOĞLUM., “Control of Aspergillus niger with Garlic, Onion 

and Leek Extracts”. African Journal of Biotechnology.  6(4), 384- 387 (2007). A12. YİGİT, A., KORUKLUOĞLU, M., “The Effect of Potassium Sorbate, NaCl and pH on 

the Growth of Food Spoilage Fungi”. Annals of Microbiology. 57(2),209–215 (2007). A13.  KORUKLUOĞLU,  M.,  ŞAHAN,  Y.,  YİĞİT,  A.,  İRKİN,  R.,  “Antifungal  Activity  of 

Olive  Leaf  (Olea  Europaea  L.)  Extracts  From  The  Trilye  Region  of  Turkey”,  Annals  of 

Microbiology. 56(4),359–362 (2006). 

A14. KORUKLUOĞLU, M., ŞAHAN, Y., YİĞİT, A., “The Fungicidal Efficacy of Various 

Commercial  Disinfectants  Used  in  the  Food  Industry”,  Annals  of  Microbiology.  56(4),325–

330 (2006). 

A15.  KORUKLUOĞLU, M.,.SAHİN,  İ.,  “Campylobacter  Contamination  in  Raw Milk and 

White Cheese”, Indian Veterinary Journal,  83, 580–581 (2006). A16. KORUKLUOĞLU, M., YİĞİT, A., ŞAHAN, Y., “Mycoflora of Some Cheese Samples 

in Bursa, Turkey”,  Indian  Veterinary Journal, 82(3), 340–341 (2005). A.17.  GÖÇMEN,  D.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  UYLAŞER,  V.  ve  ŞAHİN,  İ.,  “The  Yeast 

Flora of Bosan put up for Consumption in Bursa” Adv. Food Sci. (CMTL) 22 (5/6), 145-150 

(2000). 

A.18. ŞAHİN,  İ., BAŞOĞLU, F., ÇOPUR, Ö. U.,   KORUKLUOĞLU, M., UYLAŞER, V. 

ve    AKPINAR,  A.,  “Microbial  Load  of    a    Production  Line  For  Apple  Juice  Concentrate”,  

Adv. Food Sci., (CMTL) 20 (5/6), 137-143 (1998). 

 

 

 

 

 

 


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan 

bildiriler: 

B1.  KORUKLUOGLU,  M.,  GULGOR,  G.  Honey  Related  Microorganisms  and 

Antimicrobial  Compounds.  International  Congress  on  Food  of  Animal  Origin,  10-13  Kasım 

2016. Turkish Republic of North Cyprus, pp. 157-1578, 2016. (Poster bildiri). 

B2.  GULGOR,  G.,  KORUKLUOGLU,  M.  “Production  of  biocolours  by  microorganisms 

and  their  importance  in  food  industry”,  European  Biotechnology  Congress,  5-7  May  2016. 

Riga, Latvia, 231(Supplement): S39. 

B3.  KORUKLUOGLU  M.,  GULGOR  G.,  "The  correlation  between  biofilm  formation  and 

antibiotic resistance of some microorganisms isolated from "Kefir", European Biotechnology 

Congress, 5-7 May 2016. Riga, Latvia, 231 (Supplement): S15. 

B4.KORUKLUOGLU, M., GULGOR, G. 2014. The Importance of Lactobacillus helveticus 

and Its Effects On the Health. Bursa 3rd  International Food Congress,  Bursa-Turkey (Poster 

Bildiri). 

B5.GULGOR, G., KORUKLUOGLU, M. 2014. The Importance of Microbial Metabolomics 

and Their Application Fields in Food Microbiology. Bursa 3rd International Food Congress, 

Bursa-Turkey (Poster Bildiri). 

B6. KORUKLUOGLU, M., GULGOR, G. 2014. The Antifungal Activity of Organic Acids 

Produced  by  Lactic  Acid  Bacteria.  Proceedings  of  2nd  International  Congress  on  Food 

Technology, Pp. 145, Kuşadası-Turkey (Poster Bildiri). 

B7.GULGOR, G., KORUKLUOGLU, M. 2014. The Risk of Biofilm Formation in the Food 

Industry  and  Prevention  Methods.  Proceedings  of  2nd  International  Congress  on  Food 

Technology, Pp. 146, Kuşadası-Turkey (Poster Bildiri). 

B8.GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  2013.  Preservation  of  Traditional  Sweeties  by 

Hurdle Technology. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to 

Caucasus. Pp. 640, Struga-Ohrid/Makedonya (Poster bildiri). 

B9KORUKLUOĞLU, M., GÜLGÖR, G., 2013. The Antimicrobial Effect of Locust Bean 

Extract which is a Traditional Food. The 2nd International Symposium on Traditional Foods 

from Adriatic to Caucasus. Pp. 552, Struga-Ohrid/Makedonya (Poster bildiri). 

B10.  KUMRAL,  A.,KORUKLUOGLU,  M.,  DE  CASTRO  A.,  RUİZ  BARBA,  J.L., 

ROMERO,  C.,  BRENES,  M.,  2012.  Esterase  and  β-glucosidase  activities  of  lactic  acid bacteria isolated from naturally black olives of Gemlik cultivar, 4. Jornadas Internacionales de 

la  Aceituna  de  Mesa  (4.  International  Conference  on  Table  Olives),  Cordoba,  Spain,  p.83 

(Poster Bildiri).  

B11.  KUMRAL,  A.,KORUKLUOGLU,  M.,  ROMERO,  C.,  BRENES,  M.,  DE  CASTRO 

A.,  RUİZ  BARBA,  J.L,  2012.  Microbiological  and  chemical  changes  during  the  naturally 

black  olive  fermentation  of  Gemlik  cultivar,  4.  Jornadas  Internacionales  de  la  Aceituna  de 

Mesa (4. International Conference on Table Olives), Cordoba, Spain, p.85 (Poster Bildiri). B12.  KORUKLUOĞLU,  M.  ve  UYLAŞER,  V.,  “A  Research  on  The  New  Production 

Methods of Black Table Olives.” Third International Table Olive Conference. 10-11 March, 

Seville, Spain. 2010. 

B13.  KUMRAL,  A.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.  “Table  Olive  Processing  Technologies  in 

Turkey.” Third International Table Olive Conference. 10-11 March, Seville, Spain. 2010. B14.  KUMRAL,  A.,  YAVUZ,  M.,  ERTÜRK,Ü.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Antifungal 

Activity  of  Chestnut  Shell  Extracts.”  1st.  European  Congress  on  Chestnut.  13-16  October, 

206, Cuneo, Italy. 2009. 

B15.  İRKİN,  R.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “HACCP  Implementation  and  Microbiological 

Quality  of  Frozen  Onion  Process”.  Third  Annual  Balkan  Week  of  Plant  Health.  Plant 

Protection Institute. May 12-16, 42, Bulgaria. 2008. 

B16.İRKİN,  R.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Growth  Inhibition  of  Pathogenic  Bacteria  and 

Some  Yeasts  by  Essential  Oils”.  The  21

st

  International  ICFMH  Symposium  “Evolving microbial food quality and safety”1-4 Sept. Aberdeen, Scotland. 2008. 

B17.İRKİN, R. ve KORUKLUOĞLU, M., “Microbial Risks in Cheese Productions”. Recent 

Developments  In  Dairy  Science  and  Technology,  International  Dairy  Symposium    

Proceedings, 260-266, Isparta. 2004. 

B18.KORUKLUOĞLU,  M.,  ŞAHAN,  Y.,  YİĞİT,  A.,  TÜMAY  ÖZER,  E.  ve  GÜÇER,  S., 

“In-Vıtro  Antibacterıal  Activity  Of  Olive  Leaf  (Olea  Europea  L.)  Extracts  And  Their 

Chemical  Characterization”,  4

th

  Aegean  Analytical  Chemistry  Days,      Kuşadası  /  AYDIN, 569-571, 2004. 

B19.KORUKLUOĞLU, 

M.,  KILIÇ,  O.,  “Üzümlerde  ve  Şaraplarda  Bulunan 

Mikroorganizmaların Neden Oldukları Bozulmalar ve Bu Bozulmaların Belirlenmesi”. Bursa 

I. Uluslararası Gıda Sempozyumu, 400-408, Bursa, 1989. 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :  

    ---------- 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

D1.  GULGOR,  G.,  KORUKLUOGLU,  M.  2016.  Biogenic  Amine  Degradation  by  Lactic 

Acid  Bacteria  during  Wine  Processing.  The  Journal  of  Agricultural  Faculty  of  Uludag 

University. 30 (Special Issue):  487-492. 

D2.  KORUKLUOGLU,  M.,  GULGOR,  G.  2016.  Resistance  of  Microbial  Biofilms  to 

Disinfectants  and  Its  Importance  in  Food  Industry,  The  Journal  of  Agricultural  Faculty  of 

Uludag University. 30 (Special Issue):  518-524. 

D3.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Şarap  Kalitesinin  Geliştirilmesinde 

Brettanomyces  Türlerinin  Killer  Toksinler  ile  Engellenmesi  (Properties  and  Importance  of 

Killer  Toxins  for  Wine  Quality  Improvement)”,  Uludağ  Üniversitesi  Ziraat  Fakültesi 

Dergisi”, 29:2 (183-192), 2015. D4.  MERAL,  H.,  KORUKLUOĞLU,  M.  2014.  Laktik  Asit  Bakterilerinin  Antibiyotik 

Direnç Mekanizmaları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28:2 (71-82). D5.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.  2014.  Mikroorganizmalar  Arasında  Çoğunluk 

Algılanması (Quorum Sensing). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28:2 (83-92). D6. GÜLGÖR, G., KORUKLUOĞLU, M. 2014. Mikotoksinlerin Sağlık Üzerine Etkileri ve 

Moleküler Tanı Yöntemleri. Türktarım, 215 (66-70). D7. YAVUZ, M. ve KORUKLUOĞLU, M., Listeria monocytogenes’in Gıdalardaki Önemi 

ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (1):1-10 

(2010).   

D8. İRKİN, R. ve  KORUKLUOĞLU, M., “Gıda Kaynaklı Bir Patojen:  Arcobacter”, Gıda, 

34 (5): 331-335 (2009). 


D9.  PEKEL,  M.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Sivas  Yöresinde  Üretilen  Küp  Peynirlerinin 

Mikrobiyolojik, Kimyasal Kalitesi ve Küf Florasının Belirlenmesi” Anadolu Tarım Bilimleri 

Dergisi, 24 (1): 1-7 (2009). 

D10.  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Gıdalarda  Mikotoksin  Riskleri  ve  Sağlık  Açısından 

Önemleri”. Toksikoloji Dergisi, 5(3-4): 31-36 (2007). D11.  YİĞİT,  A.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Gıdaların  Mikotoksin  Yasal  Sınırları”. 

Toksikoloji Dergisi, 5(3-4): 37-47 (2007). D12.  İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  TAVŞANLI,  H.,  “Microbial  Properties  of  Some 

Sea  Products  Intended  for  Export.  Türk  Hijyen  ve  Deneysel  Biyoloji  Dergisi,  64  (1),  26-30 

(2007). 

D13. KORUKLUOĞLU, M., İRKİN, R. ve SERTEL, S., “Salmonella ve Shigella türlerinin 

gelişmesini engelleyen tıbbi bitkiler ve esansiyel yağlar. Gıda, 31(6): 319-324 (2006). D14.  KARAKAŞ,  R.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Geleneksel  Bir  Peynirimiz:  Sepet 

Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri”, Gıda, 3, 169-172 (2006). D15.  YİGİT  A.,  ERTÜRK,  Ü.  ve  KORUKLUOGLU  M.,  “Fonksiyonel  Bir  Gıda:  Ceviz.” 

Bahce 34 (1): 163-169 (2005). D16.  BAŞOĞLU,  F.,  ŞAHİN,  İ.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  UYLAŞER,  V.,  AKPINAR 

BAYİZİT,  A.,  ÇOPUR,  Ö.Ü.  “Salamurasız  Asma  Yaprağı  Üretiminin  Geliştirilmesi”, 

Akademik Gıda, 11, 7-12 (2004). 

D17. KORUKLUOĞLU, M. ve ŞAHAN, Y., “Gıda Kaynaklı Virüsler”, Akademik Gıda,  1

13-16, (2004).  D18. KORUKLUOĞLU, M., ŞAHAN ,Y., YİĞİT, A.ve BAŞOĞLU, F., “Süt İşletmelerinde 

Önerilen  Bazı  Ticari  Deterjanların  Kullanım  Olanaklarının  Araştırılması”,  U.Ü.  Zir.  Fak. 

Derg. 16, 87-96, (2002). 

D19.  KORUKLUOĞLU,  M.,  GÜRBÜZ,  O.  ve  ŞAHİN,  İ.,  “Taze  Zeytin  Mikroflorasında 

Bulunan Laktik Asit Bakterilerinin Belirlenmesi”,Tarım Bilimleri Dergisi, 8, 109-113 (2002). D20.  KORUKLUOĞLU,  M.,  YİĞİT,  A.  ve  ÖZMEN,  N.,  “Mustafakemalpaşa  (peynir) 

Tatlısında Bulunan Küfler”, Dünya Gıda, 6, 92-94 (2001). D21. KORUKLUOĞLU, M. “Süt Alerjisi”,  Dünya Gıda, Haziran, 44-46 (1999). 

D22.  KORUKLUOĞLU  M.  ve  ŞAHİN,  İ.,  “Tulum  Peynirleri  Mikroflorasında  Bulunan 

Laktik Asit Bakterilerinin Araştırılması”, Dünya Gıda, Mayıs, 47-50 (1999). D23.  KORUKLUOĞLU,  M.  ve  YILDIRIM,  A.,  “Listeriozis”,  Dünya  Gıda,  Mayıs,  40-42 

(1999). D24. UYLAŞER, V., GÖÇMEN, D., KORUKLUOĞLUM.. YILDIRIM,A. ve  ŞAHİN, İ., 

“Hıyar Turşusu Üretiminde Potasyum Sorbat Derişiminin Fermentasyona Etkisi ve Meyveye 

Geçme Oranının Belirlenmesi”, Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi,  23, 1-18 (1999). 

D25. GÖÇMEN, D., KORUKLUOĞLUM., UYLAŞER, V. ve ŞAHİN, İ., “Bursa’da Satışa 

Sunulan  Salata  Türü  Yiyeceklerde  Mikrobiyolojik  Araştırmalar”,  Biyoteknoloji  (KÜKEM) 

Dergisi,  22, 51-57, (1999). 

D26. ŞAHİN, İ., BAŞOĞLU, F., KORUKLUOĞLU, M. ve GÖÇMEN, D., “Salamura Siyah 

Zeytinlerde Rastlanan Küfler ve Mikotoksin Riskleri”,  Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 22

1-8 (1999). 

D27.  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Doğal  Aroma  Maddeleri  Üretiminde  Mikroorganizmalar”, 

Dünya Gıda, 48-50 (1998). D28.  ŞAHİN,  İ.,  ÇOPUR,  Ö.U.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  GÖÇMEN,  D.  ve  ERSÖZ,  N., 

“Havuç,  Turp,  Kereviz,  Şalgam  ve  Karnabaharın  Nitrat  ve  Nitrit  Miktarı  Üzerinde 

Araştırma”, U.Ü. Ziraat Fakültesi Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, No:11, 27s, (1995). 

D29. BAŞOĞLU, F., ŞAHİN, İ., KORUKLUOĞLU, M., UYLAŞER, V., ve AKPINAR, A.,  

“Salamura  Yaprak  Üretiminde  Fermentasyon  Şekli  ve  Katkı  Maddelerinin  Kalite 

Dayanıklılığına  Etkisinin  Araştırılması  ve  Uygun  Tekniğin  Geliştirilmesi”,    Türk  Tarım  ve 

Ormancılık Dergisi, 20, 235-245 (1994). E30.  ŞAHİN,  İ.,  KORUKLUOĞLU,  M.  ve  UYLAŞER,  V.,  “Taze  Çileklerde  Bozulma 

Etkeni Küfler”, Gıda, 19, 359-365 (1994). D31. ÇOPUR, Ö.U., KORUKLUOĞLU, M. ve DÖNMEZ, G., “Meyveli Yoğurt Üretiminde 

Bazı  Stabilizer  Maddelerin  Kullanılma  Olanakları  Üzerinde  Bir  Araştırma”,U.Ü.  Ziraat 

Fakültesi Dergisi, 10, 71-81 (1994). 

D32.  ALPAR,  O.,  ATAMER,  M.,  YETİŞMEYEN,  A.,  GÖRGÜLÜ,  B.,  KARAHAN,  A.  ve  

KORUKLUOĞLU, M., “Beyaz Peynir Yapımında Pastörizasyonun ve Kültür Kullanımının 

Peyniraltı Suyu Bileşimine Etkisi”, Gıda, 10, 11-18 (1985). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

E1.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.  Şarap  Fabrikası  Atıklarının  Mikrobiyel  Yolla 

Kompostlanması, Türkiye 12. Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016.  Edirne, Türkiye, pp.53 (Sözlü 

bildiri)  

E2.KORUKLUOĞLU,  M.,  GÜLGÖR,  G.    Zeytinyağı  Fabrikası  Atığı  Olan  Prinanın 

Biyodönüşümünde Küflerin Kullanım Olanakları, Türkiye 12. Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016. 

Edirne, Türkiye, pp.274 (Poster bildiri) 

E3.  KORUKLUOĞLU,  M.,  MERAL,  H.  2015.  Bitki  Esansiyel  Yağlarının  Küf  Gelişimi 

Üzerine Etkileri. 9.Gıda Mühendisliği Kongresi, Pp.81, Selçuk-İzmir (Poster Bildiri). E4.KORUKLUOĞLU, M., GÜLGÖR, G., 2013. Mikotoksinlerin Sağlık Üzerine Etkileri ve 

Moleküler Tanı Yöntemleri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Pp. 3, Ankara (Sözlü bildiri). E5.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  2013.  Likopenin  Üretim  Yolları  ve  Nutrasötik 

Özellikleri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Pp. 83, Ankara (Poster bildiri). E6.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  2013.  Gıda  Bileşenlerinin  Meme  Kanserine 

Neden  Olan  Genler  ile  Etkileşimi.  8.  Gıda  Mühendisliği  Kongresi,  Pp.  85,  Ankara  (Poster 

bildiri). 

E7.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  2013.  Gıda  Konveyörlerinde  Mikrobiyel 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, Pp. 86, Ankara (Poster bildiri). E8. GÜLGÖR, G., KORUKLUOĞLU, M., 2013. Soğuk Zincirin Gıda Güvenliğindeki Yeri 

ve Önemi, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul (Poster bildiri). E9.  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  2013.  Midye  Dolmanın  Gıda  Güvenliği 

Açısından Değerlendirilmesi. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul (Poster bildiri). E10. KORUKLUOĞLU, M., GÜLGÖR, G., 2013. Taze Meyvelerin Ozon Uygulaması ile E. 

coli O157:H7’ den Arındırılması.  4. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, (Sözlü bildiri). E11..KORUKLUOĞLU,  M.,  GÜLGÖR,  G.,  “Meyve  Sularında  Bozulma  Etmeni 

A.acidoterrestris’in Bazı Katkı Maddeleri ile İnhibisyonu”, 11. Gıda Kongresi, Hatay, 2012. 

(Poster) E12.BEKTAŞ,  D.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Limon  Out  Ekstraktı  (Lippia  citriodora)  ve 

Sitralin Escherichia coli Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Araştırılması”, 11. Gıda Kongresi, 

Hatay, 2012. (Poster) 


E13.GÜLGÖR,  G.,  BEKTAŞ,  D.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  KUMRAL,  A.,  “Bisfenol  A 

İçerikli  Gıda  Ambalajlarına  Güncel  Yaklaşım”,  11.  Gıda  Kongresi,  Hatay,  2012.  (Sözlü 

bildiri) 

E14.KUMRAL,  A.,  BEKTAŞ,  D.,  GÜLGÖR,  G.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Gemlik  Çeşidi 

Olarak  Satışa  Sunulan  Sofralık  Zeytinlerin  Bazı  Özellikleri”.  3.  Ulusal  Zeytin  Öğrenci 

Kongresi, Aydın, 2012. (Poster) 

E15.BEKTAŞ, D., GÜLGÖR, G., KORUKLUOĞLU, M., “Akıllı Etiketleme Teknolojisi ve 

Kullanılabilirliği”. 3. Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul, 2012. (Poster)  E16.GÜLGÖR,  G.,  BEKTAŞ,  D.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Nutrigenetik”.  3.  Gıda 

Güvenliği Kongresi, İstanbul, 2012. (Poster)  E17. BEKTAŞ, D., KORUKLUOĞLU, M. “Laktik Asit Bakterilerinin Küf gelişimi Üzerine 

Etkileri” 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, 2011. (Poster) E18.  TÜRKEL,  S.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  YAVUZ,  M.,  “Biyokontrol  Mayası 

Metschnikowia  pulcherrima’nın  Bazı  Gıda  Küflerine  Karşı  Antagonistik  Etkilerinin 

Araştırılması”. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2009. (Poster).  E19.  KUMRAL,  A.,  YAVUZ,  M.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  "Salamura  Siyah  Zeytin 

Fermantasyonundaki Mikroflora ve Starter  Kullanımı.” Gıda Mühendisliği 6. Kongresi, 593-

598, Kemer/Antalya, 2009. (Poster).  

E20.  İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,

 

Saccharomyces  cerevisiae  ve  Saccharomyces uvarum’un  Bazı  Ağır  Metallere  Olan  Duyarlılıklarının  Araştırılması.”  Gıda  Mühendisliği  6. 

Kongresi, Kemer/Antalya, 2009. (Poster).  E21.  İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Dil  Peyniri  Üretiminde  Ürün    İşlem 

Basamaklarının  Mikrobiyel  Bulaşmalar  Açısından    İncelenmesi”.  Pamukkale  Süt  Ve  Süt 

Ürünleri Sempozyumu, 41, Denizli, 2009. (Sözlü Bildiri). 

E22.  YAVUZ,  M.,  KUMRAL,  A.,    KORUKLUOĞLU,  M.,  “Süt  ve  Ürünlerinin  Kolon 

Kanseri  Üzerine  Etkileri”.  Pamukkale  Süt  Ve  Süt  Ürünleri  Sempozyumu,  53,Denizli,  2009. 

(Poster).   

E23. İRKİN, R., YAVUZM., KORUKLUOĞLU, M., “Piyasada Satışa Sunulan Probiyotik 

Fermente Süt Ürünlerinde Laktik Asit Bakteri Canlılığının Araştırılması”. Pamukkale Süt Ve 

Süt Ürünleri Sempozyumu, 204, Denizli, 2009. (Poster). 


E24. İRKİN, R., KORUKLUOĞLU, M., “Gıda Kaynaklı Bir Patojen: Arcobacter”.Türkiye 

10. Gıda Kongresi, 873-876, Erzurum, 2008. E25.  İRKİN,  R.,  ERTÜRK,  Ü.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Hasat  Sonrası  Meyvelerin 

Korunmasında Kullanılan Doğal Antifungal Maddeler”. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 349-352, 

Erzurum, 2008. 

E26.  İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Tarçın,  Isırgan  Otu,  Defne,  Adaçayı  ve 

Biberiyenin    Bazı  Mayalar  Üzerine  Etkileri”.  I.  Ulusal  Maya  Moleküler  Biyolojisi  ve 

Biyoteknolojisi Sempozyumu, Bursa, 2008. 

E27.  YAVUZ,  M.,  İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Bazı  Fitokimyasalların  Gıda 

Bozucu  Mayalar  Üzerine  Etkileri”.  I.  Ulusal  Maya  Moleküler  Biyolojisi  ve  Biyoteknolojisi 

Sempozyumu, Bursa, 2008. 

E28. 

İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Doğal  Antimikrobiyeller  ve  Etki 

Mekanizmaları”.Ulusal  Meslek  Yüksekokulları  Sempozyumu,  128-131,  Bergama,İzmir, 

2007. 


E29.  İRKİN,  R.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Laktik  Asit  Bakterilerinin  Anti-Clostridial 

Aktviteleri”. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 150-153, Bergama, İzmir, 2007. E30.

 

KORUKLUOĞLU, M. “Hasattan Tüketime Sofralık Zeytin Teknolojisi ve Sorunları” 

.Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyum ve Sergisi, 435-438, İzmir, 2006. E31. İRKİN, R., YİĞİT, A., ŞAHAN, Y.ve KORUKLUOĞLU, M., “Güvenli Gıda Üretimi 

ve Mikrobiyel Risk Değerlendirmesi”.Türkiye 9.Gıda Kongresi, 113-116, Bolu, 2006. E32.  YİĞİT,A.,  ŞAHAN,  Y.,  İRKİN,  R.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Bursa’da  Satışa 

Sunulan  Tahin  Helvalarının  Kimyasal  ve  Mikrobiyolojik  Özellikleri”.  Türkiye  9.  Gıda 

Kongresi, 269-272, Bolu, 2006. 

E33.  ŞAHAN,Y.,  YİĞİT,  A.,  İRKİN,  R.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Höşmerim  Tatlısının 

Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi”. Türkiye 9.Gıda Kongresi, 991-994, 

Bolu, 2006. 

E34.  KARAKAŞ,  R.,  SERTEL,  S.,  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Fenolik  Bileşiklerin 

Antimikrobiyel Etkileri”. Ege Üniversitesi Gıda Kongresi, 338-341, İzmir, 2005.   E35.  KORUKLUOĞLU,  M.  ve  YİĞİT,  A.,  “Karanfil  ve  Tarçın  Kullanılarak  Taze 

Mustafakemalpaşa  Peynir  Tatlısının  Raf  Ömrünün  Uzatılması  Üzerine  Bir  Araştırma”. 

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 254-256, Van, 2004. 

E36.  KARAKAŞ,  R.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Sarımsak,  Soğan  ve  Pırasanın 

Antimikrobiyel Etkileri”. 3. Türkiye Gıda Mühendisliği Kongresi, 685-694, Ankara, 2003. E37.  ŞAHİN,  İ.,  KORUKLUOĞLU,  M.  ve    GÜRBÜZ,  O.,  “Salamura  Siyah  Zeytin 

İşlemede Çeşit, Maya ve Laktik Starter Kullanımı ve Bazı Katkıların Fermentasyon Süresi ve 

Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması”. Türkiye 7.Gıda Kongresi, 203-212,  Ankara, 2002. 

E38.  YİĞİT,  A.,  ŞAHAN,  Y.  ve    KORUKLUOĞLU,  M.,  “Zeytin  Yaprağı  ve  Zeytindeki 

Antimikrobiyel   Maddeler”. II. Uluslar arası Altınoluk ‘Antandros’ Zeytincilik Sempozyumu, 

139-145, Altınoluk, 2001. 

 

E39.  KORUKLUOĞLU,  M.  ve  YİĞİT,  A.,  “Cevizlerde  Bozulma  Riski  Olan  Küfler”. 

Türkiye 1.Ulusal Ceviz Sempozyumu, 116-119, Tokat, 2001. 

E40. ŞAHİN, İ, KORUKLUOĞLU, M., UYLAŞER, V. ve GÖÇMEN, D., “Diyet Zeytini ve 

Zeytin Ezmesi Üretimi”. Türkiye I.Zeytincilik Sempozyumu, 179-184, Bursa, 2000. E41. KORUKLUOĞLU, M., GÜRBÜZ, O., UYLAŞER, V., YILDIRIM, A. ve ŞAHİN, İ., 

“Gemlik  Tipi  Zeytinlerde  Mikotoksin  Kirliliğinin  Araştırılması”.  Türkiye  I.  Zeytincilik 

Sempozyumu,  214-219, Bursa, 2000. 

E42. GÖÇMEN, D., KORUKLUOĞLUM., UYLAŞER, V., GÜRBÜZ, O., YILDIRIM, A. 

ve    ŞAHİN,  İ.,  “Salamura  Zeytinlerde  Bozulma  Etkeni  Küfler”.  Türkiye  I.  Zeytincilik 

Sempozyumu, 467-472, Bursa, 2000.  

E43.  KORUKLUOĞLU,  M.,  YİĞİT,  A.  ve  ÇAVUŞOĞLU,  Ç.,  “Sofralık  Zeytinlerde 

Görülen Bozulmalar”. I. Zeytincilik Sempozyumu, 473-479, Bursa, 2000. E44.  KORUKLUOĞLU,  M.,  GÖÇMEN,  D.  ve    ŞAHİN,  İ.,  “Tulum  ve  Küp  Peynirlerinde 

Bulunan  Küf  Mantarları  Üzerinde  Bir  Araştırma”.  Gıda  Mühendisliği  Kongresi,  47-55, 

Gaziantep, 1998. 

E45. UYLAŞER, V., KORUKLUOĞLU, M., GÖÇMEN, D. ve ŞAHİN, İ., “Bursa’da Satışa 

Sunulan Bozaların Bileşimi ve Kalitelerinin Araştırılması”. Gıda Mühendisliği Kongresi, 135-

139, Gaziantep, 1998. 

 


 

F. Diğer yayınlar : 

F1.  KORUKLUOĞLU,  M.,  “Gıda  Mikrobiyolojisi:  Gıda  Bileşenlerinin  Mikrobiyal 

Metabolizması”.  Efil  Yayınevi  No:42.  ISBN:978-605-4334-02-5,  71-81,  Ankara,  2011  (3. 

Baskı). 

F2.  ŞAHİN,  İ.  ve  KORUKLUOĞLU,  M.,  ”Küf-Gıda-İnsan”.  Uludağ  Üniversitesi 

Güçlendirme Vakfı Yayın No:155. ISBN:975-564-095,122s, Bursa, 2000. F3.  BAŞOĞLU, F. ve KORUKLUOĞLU, M., “Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu”. 

U.Ü.Ziraat Fakültesi Ders Notları No:38. 44s., Bursa, 1989.  


Yüklə 406,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə