Olgu sunumuYüklə 3,28 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü3,28 Mb.
#5047Olgu sunumu

 • Olgu sunumu

 • Dr.Fatih KİLCİ

 • 02.05.201410 yaşında erkek hasta

 • 10 yaşında erkek hasta

 • Şikayeti: Sol bacakta güçsüzlük.Öncesinde şikayeti olmayan hastanın son 3-4 gündür sol bacağında güçsüzlük ortaya çıkmış

 • Öncesinde şikayeti olmayan hastanın son 3-4 gündür sol bacağında güçsüzlük ortaya çıkmış

 • -Travma öyküsü yok.Prenatal: Annenin 3. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü yok. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.

 • Prenatal: Annenin 3. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü yok. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.

 • Natal: Hastanede ,C/S ile, 38 haftalık term + 3100 gram olarak doğmuş.

 • Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvöz bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok.Beslenme: 10 ay anne sütü almış, 4. ayda ek gıdaya geçmiş. D vitamini ve demir kullanım öyküsü yok.

 • Beslenme: 10 ay anne sütü almış, 4. ayda ek gıdaya geçmiş. D vitamini ve demir kullanım öyküsü yok.

 • Büyüme-gelişme: Yaşıtlarıyla uyumlu.

 • Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tam.

 • Geçirdiği hastalıklar: 3 aylıkken inguinal herni operasyonu

 • Alerji: Özellik yok.Anne: 36 yaşında, ev hanımı, sağlıklı.

 • Anne: 36 yaşında, ev hanımı, sağlıklı.

 • Baba: 46 yaşında, emekli, sağlıklı.

 • Anne ve baba arasında akrabalık yok.

 • 1. çocuk: 17 yaşında erkek, sağlıklı

 • 2. çocuk: 14 yaşında erkek, sağlıklı.

 • 3. çocuk: Hastamız

 • Ailede sürekli hastalık öyküsü yok.Ateş: 36.6°C

 • Ateş: 36.6°C

 • Tansiyon: 100/60 mm Hg

 • Nabız:72/dk

 • Solunum: 22/dk

 • Boy:127 cm (3-10 p.)

 • Ağırlık: 31.6 kg (25-50 p.)Genel durum: İyi

 • Genel durum: İyi

 • Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok.

 • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal.Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok.

 • Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal.

 • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğalKardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.

 • Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.

 • Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok.Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok

 • .

 • Gastrointestinal sistem:Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık.

 • Genitoüriner sistem:Haricen erkek.Testisler bilateral skrotumda

 • .Nörolojik muayene:

 • Nörolojik muayene:

 • Bilinci açık, kooperasyonu ve orientasyonu tam.

 • Göz hareketleri her yöne tam, nistagmus yok.

 • Derin tendon refleksleri normoaktif. klonus yok.

 • Kas gücü muayenesi:

 • Üst ekstremite:5/5

 • Alt ekstremite

 • -Sağ:5/5 Sol alt proksimal:3/5

 • Sol alt distal: 5/5

 • .Ataksi yok, konuşması normal, yürürken sol tarafında zorlanma var.

 • Ataksi yok, konuşması normal, yürürken sol tarafında zorlanma var.

 • Ense sertliği yok.

 • Serebellar testleri normal.Ön tanı ?

 • Ön tanı ?Hg:13.5 BUN:14

 • Hg:13.5 BUN:14

 • WBC:6570 Cre:0.58

 • RBC:4.9 SGOT:13

 • PLT:359.000 SGPT:6

 • Sed:3

 • CRP:0.02Nötrofil: %60

 • Nötrofil: %60

 • Lenfosit:%36

 • Eozinofil: %2sT3: 2.26 vitB12: 327 (N)

 • sT3: 2.26 vitB12: 327 (N)

 • sT4: 0.80 Folat: 11.52 (N)

 • TSH:0.43

 • anti-TPO: (-) C3: 115 (N)

 • anti-Tg: (-) C4: 15.2 (N)

 • ANA(-)

 • anti-dsDNA: (-)-Kallozal, perikallozal alanda ve C3 düzeyinde spinal kanalda multiple T2 hiperintens lezyonlar; demiyelinizan plak ile uyumludur. Sağ optik sinirde kontrast tutulumu; optik nörit ile uyumlu değerlendirildi.

 • -Kallozal, perikallozal alanda ve C3 düzeyinde spinal kanalda multiple T2 hiperintens lezyonlar; demiyelinizan plak ile uyumludur. Sağ optik sinirde kontrast tutulumu; optik nörit ile uyumlu değerlendirildi.C3 düzeyinde, C5-6 düzeyinde, T9-10 düzeyinde spinal kordda demiyelinizan plak (Aktif plak saptanmadı)

 • C3 düzeyinde, C5-6 düzeyinde, T9-10 düzeyinde spinal kordda demiyelinizan plak (Aktif plak saptanmadı)Hastaya lomber ponksiyon yapıldı.

 • Hastaya lomber ponksiyon yapıldı.

 • -BOS biyokimyası normal değerlerdeydi.

 • -Mikroskobide hücre görülmedi.İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne oligoklonal band çalışılması için BOS örneği gönderildi.

 • İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne oligoklonal band çalışılması için BOS örneği gönderildi.

 • VEP İncelemesi:p100:130.8/130.8 msn

 • (Ön ileti yollarında ileti gecikmesi)

 • - Göz Hastalıkları tarafından yapılan göz muayenesi:NormalSol bacakta akut gelişen güçsüzlük

 • Sol bacakta akut gelişen güçsüzlük

 • Kranyal MRG’de kallozal, perikallozal alanda ve C3 düzeyinde spinal multiple demiyelinizan plaklar ve sağ optik sinirde optik nörit ile uyumlu görünüm

 • Spinal MRG’de C3, C5-6 ve T9-10 düzeyinde demiyelinizan plaklar

 • Patolojik VEP incelemesiÖn tanı ?

 • Ön tanı ?-Hastaya Klinik izole sendrom/ Multiple Skleroz tanısıyla 5 günlük pulse metil-prednizolon tedavisi uygulandı.

 • -Hastaya Klinik izole sendrom/ Multiple Skleroz tanısıyla 5 günlük pulse metil-prednizolon tedavisi uygulandı.

 • Takiplerinde şikayeti gerileyen hasta 1 ay süreyle idame tedavi alacak şekilde kontrol MRG planlanarak taburcu edildi.İlk defa ortaya çıkan, MS ile uyumlu klinik belirtilerin olduğu tek bir epizoddur.

 • İlk defa ortaya çıkan, MS ile uyumlu klinik belirtilerin olduğu tek bir epizoddur.

 • En az 24 saat süren merkezi sinir sistemi bulguları vardır.

 • Bu bulgular tek bir bölgeyi, bazen de birkaç bölgeyi etkileyebilir.Daha önce yakınması olmayan ve yeni bir görme bulanıklığı geçirip optik nöropati tanısı alan bir hasta klinik izole sendrom olarak tanımlanır.

 • Daha önce yakınması olmayan ve yeni bir görme bulanıklığı geçirip optik nöropati tanısı alan bir hasta klinik izole sendrom olarak tanımlanır.

 • Klinik izole sendromu olan hastaların bir kısmı daha sonra MS tanısı alır.  • BOS incelemesi ve beyin MR’ı MS’teki gibi bulgular veriyor ise yeni atak geçirme ve kesin MS olasılığı yüksektir. (%60-90)

 • MRG’ de lezyon olmayan hastaların uzun sürede kesin MS tanısı alma olasılığı ise %20’dir

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin beyaz cevher ve subkortikal yapılarını etkileyen

 • Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin beyaz cevher ve subkortikal yapılarını etkileyen

 • - erken dönemde yorgunluk, denge bozuklukları, kas güçsüzlüğü ve duysal bozukluklar gibi semptomlar;

 • - geç dönemde ise spastisite, mesane disfonksiyonu, depresyon, ağrı ve kognitif disfonksiyona yol açan kronik, progresif, demyelinizan bir hastalıktırMS: 1/2500

 • MS: 1/2500

 • Pediatrik MS: 1.35-2.5/100.000

 • -Tüm MS olgularının ;

 • % 5’i < 18 yaş

 • %1’inden azı <10 yaş

 • Kız / erkek :2.8Coğrafik varyasyon:

 • Coğrafik varyasyon:

 • -Dünyanın her yöresinde eşit sıklıkta görülmez.

 • -Ekvatordan kuzeye doğru

 • İlerledikçe attan risk.

Genetik yatkınlık:

 • Genetik yatkınlık:

 • -Birinci derece akrabalarında MS görülme riski: % 5

 • -Monozigot ikizlerde: % 25

 • -HLA DRB1*1501,

 • DQA1*0102

 • DQB1*0602

 • -HLA-DR15 (erken başlangıçlı MS olgularıyla ilişkili )Çevresel faktörler:

 • Çevresel faktörler:

 • -Bakteriyel ve viral patojenler:

 • EBV , HHV-6, HHV-1

 • MS tanısı almış hastalarda EBV seropozitifliği % 99-100 iken, sağlıklı kontrol grubunda bu oran % 80-90 olarak bildirilmiş.Enlem / Güneş ışınları / UVB:

 • Enlem / Güneş ışınları / UVB:

 • Enlem

 • Etnik ve genetik faktörler dışlandığında en

 • güçlü çevresel faktör

 • Güneş ışınlarındaki UV-B düzeyi ve vit D

 • üretimi için en önemli belirleyici

 • Ilıman bölgelerde enlem arttıkça, MS

 • prevalans ve insidansı artar

-25(OH)D3 > 100 nmol/l olanlarda 25(OH)D3< 75 nmol/l olanlara göre

 • -25(OH)D3 > 100 nmol/l olanlarda 25(OH)D3< 75 nmol/l olanlara göre

 • %51 düşük risk

 • Vit D desteği MS riskini azaltma açısından önemli

 • Vit D;

 • -Beyin ve bağışıklık sistemin gelişimi, aksonal dayanıklılık ve immün toleransın gelişmesinde rol oynayan genlerin

 • düzenlenmesinde görev yapıyor olabilir.Tekrarlayan başdönmeleri ve dengesizlik atakları

 • Tekrarlayan başdönmeleri ve dengesizlik atakları

 • Görme kaybı veya bulanık görme, optik nörit

 • Diplopi, peltek konuşma

 • Vücudun bir yarısında veya her iki bacakta uyuşma veya güç kaybı ( parestezi, dizestezi, hiperestezi )

 • Yüzde şimşek çakar şekilde tekrarlayan ağrılar

 • Boyun hareketleri ile ortaya çıkan, boyundan vücuda doğru yayılan geçici elektriklenme hissi (Lhermitte belirtisi)

 • İdrar tutamama veya idrarı başlatamama (Sfinkter kusuru)1-Benign MS (Az atak )

 • 1-Benign MS (Az atak )

 • 2-Relapsing-remitting MS ( en sık tip )

 • 3-Primer-progresif MS ( en ciddi tip)

 • 4-Sekonder-progresif MS

 • 5-Progresif- relapsing MS

 • 6-Malign MS ( hızlı ilerler)Bu tipte ataklar olur ve ataklar tam veya kısmen düzelir. MS’li kişilerin çoğu başlangıçta atak ve iyileşmeler ile giden seyir gösterir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazen yılda birkaç kez bazen 2-3 yılda bir, hatta bazı hastalarda 15-20 yıl sonra bile atak olabilmektedir.

 • Bu tipte ataklar olur ve ataklar tam veya kısmen düzelir. MS’li kişilerin çoğu başlangıçta atak ve iyileşmeler ile giden seyir gösterir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazen yılda birkaç kez bazen 2-3 yılda bir, hatta bazı hastalarda 15-20 yıl sonra bile atak olabilmektedir.-Hastalık sinsi başlar ve yıllar içerisinde gittikçe kötüleşir.

 • -Hastalık sinsi başlar ve yıllar içerisinde gittikçe kötüleşir.

 • -İlerleme hızı değişken olmakla birlikte genellikle yavaş seyirlidir-Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.

 • -Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.İlerleyici seyirlerine ek olarak ara sıra ataklar geçirirler

 • İlerleyici seyirlerine ek olarak ara sıra ataklar geçirirlerSchumacher (1965 )

 • Schumacher (1965 )

 • Poser (1983)

 • Mc Donald revizyonları ( 2001-2005-2010)Multipl skleroz tanısı;

 • Multipl skleroz tanısı;

 • Zamanda ve Mekanda dağılım ile konur.

 • -Zamanda dağılım (Dissemination in Time) (DIT) :24 saat veya daha uzun süren ve en az bir ay ara ile ayrılmış iki nörolojik atak

 • -Uzay İçinde Dağılım (Dissemination in Space) (DIS):En az iki farklı MSS lokalizasyonuna ait objektif bulguDIS: Klinik veya radyoloijk olarak farklı iki bölgeye ait tutulumu ifade etmektedir.

 • DIS: Klinik veya radyoloijk olarak farklı iki bölgeye ait tutulumu ifade etmektedir.

 • Radyolojik olarak aşağıdaki dört yerleşimden en az ikisinde tutulum olması gerekmektedir.

 • a. Jukstakortikal

 • b. Perikallosal

 • c. İnfratentorial

 • d. Medulla spinalisKlinik olarak farklı zamanda iki atak

 • Klinik olarak farklı zamanda iki atak

 • Radyolojik olarak ise tekrarlayan MRG’lerde yeni lezyon varlığı veya aynı MRG’de en az bir adet konrast tutulumu gösteren ve en az bir adet kontrast tutulumu göstermeyen lezyon varlığı

Akut atak tedavisi:

 • Akut atak tedavisi:

 • 20-30 mg/kg/gün iv metilprednizolon (5 gün)

 • 1 mg/kg/gün’den oral prednizolon ile idame (1 ay-? )

 • Pulse steroide cevap vermeyen akut ataklarda: 0.4 gram/kg/gün İVİG (5 gün)Relapsing-remitting MS’de immunmodülatör tedavi önerilmektedir.

 • Relapsing-remitting MS’de immunmodülatör tedavi önerilmektedir.

  • Glatiramer asetat
  • İnterferon beta-1a (Avonex)
  • İnterferon beta-1a (Rebif)
  • İnterferon beta-1b (Betaseron)
  • Natalizumab


Yüklə 3,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin