National congress of ncs ofYüklə 426,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.12.2016
ölçüsü426,67 Kb.

 

AZƏRBAYCAN KARDİOLOGİYA CƏMİYYƏTİNİN  4-CÜ MİLLİ KONQRESİNİN ELMİ PROQRAMI 

SCIENTIFIC PROGRAM OF THE 4 

th

 NATIONAL CONGRESS OF NCS OF 

AZERBAIJAN 

27.11.2015 - 29.11.2015 

         BAKI  HİLTON  OTELİ  /   HOTEL HİLTON, BAKU 

27.11.2015 

09:00-14:00

     Ürəyin  anatomiyası kursu . Yer: ATU Tədris Terapevtik  Korpus / Course on Cardiac Anatomy at ATU TTK. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 14:00-15:00

       

Fəxri və Şəhidlər Xiyabanlarına ziyarət / Visit to 

“Fakhri (Honour) & Shehidler (Martyr’s)” Avenue     

 

----------------------------------------------------------------------------------- 15:00-18:00

       EKQ kursu. YER: Mərkəzi Klinika / ECG course at Central Clinic Hospital. 

 

                               

=================================================== 

 

28.11.2015 08:00-08:30  

Qeydiyyatın başlanması / Registration 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Salon–Şimal / Hall–North   

08:30-10:00 

 

Ateroskleroz və Dislipidemiya / Atherosclerosis

 

and Dyslipidemia. 

Sədrlər/Chairpersons:  Adil  Baxşəliyev,  Mahmut    Şahin,  

Ruslan Nəcəfov, Mehman Ağamalıyev.

 

1.

 Prediabet,  diabet  və  ürək-damar  xəstəlikləri:  tövsiyyələrdən 

yeniliklər / Prediabetes, diabetes and cardiovascular diseases: 

news from guidelines. Samir Mehdiyev. 

2.

 Aterogen dislipidemiya zamanı müasir müalicə / 

Treatment of 

atherogenous dyslipidemia . Faiq Quliyev. 

3.

 Bir daha statin təhlükəsizliyinə dair. I hissə / Again about the 

safety of statins Part I. İsax Mustafayev. 

4.

 

Bir daha statin təhlükəsizliyinə dair. II hissə / Again about the safety of statins Part II. İsax Mustafayev 

5.

 Müzakirələr  /  Disscussion

 

  

------------------------------------------------------------------------------------ Salon-Cənub / Hall-South    

08:30-10:00   

 

Qarışıq mövzular/ Miscellaneous 

Sədrlər/Chairpersons: Tofiq Cahangirov,  Ülvi Mirzoyev,  Azər 

Məlikov. 

1.   Qeyri-kompakt  

kardiomiopatiyaya  yanaşma   /   Approah  to  

noncompanction cardiomyopathy. 

Oktay Musayev.

 

2.   Rezistent ürək çatışmazlığında müalicə taktikası / Treatment  

strategies in drug resistant heart

 failure. Üzeyir Rəhimov. 

3.   Diuretiklərin ürək çatışmazlığının və arterial hipertenziyaların 

müalicəsində  rolu  /  Role  of  diuretics  in  treatment  of  heart 

failure and systemic hypertension. Kəmalə Zahidova.  

4.   İşemik kardiomiopatiyalarda kök hüceyrə müalicəsi / Stem cell therapy in ischemic cardiomyopathy. Kamran Musayev. 

5.   Müzakirələr  /  Disscussion 

 

------------------------------------------------------------------------------------ Salon –Şərq /  Hall –East     

08:30-10:00 

  

 

 

Kardiovaskulyar  görüntüləmə  üsulları  /  Cardiovascular 

imaging. 

Sədrlər/Chairpersons:  Tahir Əhmədov, Fuad Səmədov, Cəmil 

Babayev. 

1.   Koronar   KT  angioqrafiya  müayinəsi  necə  aparılır, darlıqlar 

necə  dəyərləndirilir?  /  Coronary  CT angiography:    how    it  is 

performed and how it is evaluated ? Gülşən  Süleymanova. 

2.   Miokardın  işemiya və canlılığının dəyərləndirməsində nuklear 

tibbi  metodlar  /  Role  of  nuclear  medicine  in  evaluation  of 

myocardial ischemia and viability. Fuad Novruzov. 

3.  Ürəyin işemik xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsində MRT-

nin  rolu  /  Role  of  cardiac  MRI  in  diagnosis  and  treatment  of 

ischemic heart disease. Yasmin Rüstəmova. 

4.   Stress MRT / Cardiac Stress MRI. Gültekin Karakuş. 

5.   Müzakirələr  /  Disscussion 

 

 

 10:00-10:30  Fasilə / Cofee-break 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Salon – Şimal / Hall – North

            10.30-12.00  

Aritmiyalar /Arrhythmias 

Sədrlər/Chairpersons: 

Rufulla 

Abdullayev, 

İsfəndiyar 

İsmayılov, Sona Qəhrəmanova, Rafiq Yusifli.   

 

1. 

Hamilələrdə  ürək  ritmi  problemlərinə  yanaşma  /  How  to 

approach  to  rhythm  disturbances  during  pregnancy.  Fərid 

Əliyev  


2.

 

Səyrici aritmiya 2015. Atrial fibrillation 2015. Ziya Səlimov. 3.

 

İdeal  nəbz.  Dağılan  miflər  /  Ideal  pulse  or  myphs.  Vüqar Abbasov. 

4.

 Aritmogen  sağ  mədəcik  displaziyası.  Arrhythmogenic  right 

ventricular dysplasia

Elnur Azadxanov.  

5.

 Müzakirələr  /  Disscussion 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------ Salon-Cənub /  Hall–South               

10:30-12:00      

 

Kəskin Koronar Sindromlar / ACS 

Sədrlər/Chairpersons:  Elman  Ələkbərov,  Vəsadət  Əzizov, 

Əhməd Babayev, Rasim Cəfərov.  

1.   ST elevasiyası olmayan miokard infarktının invaziv müalicəsi 

/  Interventional  treatment  of  NON-STEMI.  Saleh Hüseynov. 

2.   Yaşlı xəstələrdə koronar müdaxilələr/ Coronary  interventions 

in elderly. Mehman Ağamalıyev. 

3.   Normal  koronar  angioqrafiyalı  xəstələrdə miokard infarktı /  

Myocardial  infarction  with  normal  coronary  arteries.  Samir 

Mustafayev. 

4.   İnvaziv  kardiologiyada yeni perspektivlər / New perspectives 

of interventional cardiology. Ülvi Mirzoyev.  

5.   Müzakirələr  /  Disscussion 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Salon–Şərq /  Hall–East   

10:30-12:00

 

 

 

  

Satellit simpozium: KRKA 

1.

 ARB-lərə  son  baxış  /  The  last  updates  about  ARB.  Firdovsi 

İbrahimov.  

 Açılış / Opening ceremony 

12:00- 12:30  

 

1.

 

Firdovsi İbrahimov - AKC sədri / Firdovsi İbrahimov – 

President of ASC 

2.

 

Səhiyyə  Nazirliyi  nümayəndəsi  /  Delagete  of  Ministry 

of Health of Azerbaijan Republic 

3.

 

Mahmut Şahin-TKD sədri / Mahmut Shahin – President 

of TSC 

 

12:30-13:00  Günorta yeməyi / Lunch 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ Salon – Şimal / Hall – North

              13:00-14:30  

Qarışıq mövzular/ Miscellaneous 

Sədrlər/ Chairpersons: Faiq Quliyev, Surxay Musayev, Samir 

Mehdiyev, Anar Əmrah. 

1.

 Aortal  qapaq  çatışmazlığı:  müasir  diaqnostika  üsulları  və 

ağırlıq  dərəcəsinin  qiymətləndirilməsi  /  Aortic  valve 

insufficiency:  modern  diagnostic  methods  and  assessment  of 

severity. Tofiq Cahangirov. 

2.

 

Ürək transplantasiyasında son yeniliklər / New achievements in cardiac transplatation. Kamran Musayev. 

3.

 Ürək 

transplantasiyası 

olunmuş 

xəstələrin 

dərman 

müalicəsinin  xüsusiyyətləri  /  Drug  therpy  after  cardiac transplantation. Elman Ələkbərov. 

 

4. 

Qalxan aorta anevrizmalarında cərrahi zamanlama və müalicə. 

Surgical timing and treatment of diseases of ascending aorta. 

Rəşad Mahmudov. 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Salon-Cənub / Hall-South   

13:00-14:30

 

 

Qarışıq mövzular / Miscellaneus Sədrlər/Chairpersons:  Abbasəli Abbasəliyev, Oktay Musayev, 

Ramil Əliyev, Cəfər Ramazanov.

 

1.

 Mitral  qapaq  prolapsına  yanaşmamızda  olan  səhvlərimiz  / 

Mistakes in approach to mitral valve prolapse. Elnur İsayev. 

2.

 

Aorto-koronar şuntlama əməliyyatına təsir edən risk faktorları / Risk factors in coronary bypass surgery. Eldəniz Əliyev. 

3.

 Həssas piləyin görüntülənməsi / Imaging of vulnerable plaque. 

Fatih Sinan Ertaş. 

4.

 

Ürək əməliyyatı və stent sonrası nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi / Driving after stenting and cardiac surgery. Mahmut 

Şahin.  


5.

 

Müzakirələr  /  Disscussion.  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Salon–Şərq / Hall–East                    

13:00-14:30 

Satellit simpozium: Berlin Chemie  

1.

 Stabil stenokardiyanın müalicəsinin müasir prinsipləri və gec 

natrium  cərəyanını  blokada  etməklə  terapevtik  imkanların 

genişlənməsi  /  Contemporary  principles  of  the  treatment  of 

stabile  angina  pectoris  and  the  enhancement  of  therapeutic 

abilities  by  means  of  the  late  sodium  current  blocade. 

İsfəndiyar Ələkbərov.   

 

 14:30-15:00  Fasilə / Cofee-break 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Salon–Şimal / Hall–North               

15:00-16:30 

Hipertoniya/ Hypertension. 

Sədrlər/  Chairpersons:    İsax  Mustafayev,  Kamran  Musayev, 

İsfəndiyar Ələkbərov, Kəmalə Zahidova. 

1.

 Arterial  hipertenziyanın  müalicəsindəki  fərqliliklər  /  

Treatment  controversises  in  arterial  hypertension.  Vəsadət 

Əzizov.

 

2. 

Rezistent hipertenziyaya yanaşmadakı səhvlərimiz / Mistakes 

in approach to drug resistant hypertension. Fərid Əliyev 

3.

 Rezistent  hipertenziyanın  optimal  müalicəsi  -  PATHWAY-2 

tədqiqatının nəticələri / Optimal treatment of Drug Resistant 

Hypertension-Results of the PATHWAY-2 STUDY. Sven Hauck. 

4.

 Kardioloqlar  üçün  yuxu  apnoesi.  Skrininqdən  müalicəyə  / 

Sleep apnea for cardiologists. From screening to therapy. Yusif 

Nağıyev. 

 

5. 

Müzakirələr  /  Disscussion. 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Salon-Cənub / Hall–South   

15:00-16:30 

 

Koronar arteriya xəstəliyi / Coronary artery disease 

Sədrlər/Chairpersons: Fuad Abdullayev, Murad Əli Baxşiyev, 

Rafail Daşdəmirov, Firuz İbrahimov. 

1.

 ST  seqmentinin  qalxması  olmayan  kəskin  koronar 

sindromların  idarə  olunmasına  müasir  yanaşmalar.  AKC-nin 

yeni 2015-ci il tövsiyyələri işığında / Management of patients 

presenting with NON-STEMI: News form ESC 2015 guidelines.  

Ruslan Nəcəfov. 


 

2. 

Kəskin  koronar  sindroma  müasir  baxış  /  Update  in  acute 

coronary syndromes. Tofiq Sadıqov. 

3.

 Ana  koronar  arteriyaya  perkutan  giriş.  Bifurkasiyaların 

stentləmə strategiyaları / Percutaneous approach for left main 

and bifurcation lesions. Şahin Xəlilov.  

4.

 Müzakirələr / Disscussion 

 

------------------------------------------------------------------------------------ Salon–Şərq / Hall–East                     

15:00-16:30   

Satellit simpozium: Servier 

1.

 AÇF  inhibitorları  ilə  müalicəyə  müasir  yanaşmalar  /  ACE 

inhibitors:  Modern  methods  in  the  treatment.  Firdovsi 

İbrahimov. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Salon-Şimal / Hall-North 

 

16:30-18:00

 

Qarışıq mövzular/ Miscellaneous 

Sədrlər/Chairpersons: Mahmut Şahin, Fazil Abbasov, Firdovsi 

İbrahimov, Seymur Musayev. 

1.

 Koronar arteriya xəstəliyində nə zaman stent, nə zaman AKŞ? 

Tibbi  tövsiyələr  işığında  /  Coronary  artery  disease:  when  to 

stent and when to bypass. Anar Əmrah. 

2.

 Kardiak Sindrom X / Cardiac syndrome X. Şəfəq Nəzirova. 

3.

 BİMA  qızıl  standart  olmalımı?  /  Should  BIMA  become  a  gold 

standard. Vüqar Qapaqov. 

4.

 

Kəskin  koronar  sindromda  fibrinolitik  müalicəni  istifadə edəkmi?  /  Should  we  use  thrombolytic  therapy  in  acute 

coronary syndromes. Oktay Ergene.  

5.

 

Müzakirələr  /  Disscussion  

 

  

------------------------------------------------------------------------------------ Salon-Cənub / Hall-South   

16:30-18:00 

Qarışıq mövzular/ Miscellaneous 

Sədrlər/Chairpersons:  Rəşad  Mahmudov,  İxtiyar  Sultanov, 

Vüqar Abbasov, Firuz Kazımov. 

1.

 Pulmonar  Hipertenziya  /  Pulmonary  hypertension.  Ömer 

Kozan.    

2.

 

ECMO / ECMO. Rafiq İbrahimov. 3.

 

Ürəkdənkənar  cərrahiyyədə  əməliyyat  önü  konsultasiya: Antitrombositar  müalicə  alan  xəstənin    dəyərləndirilməsi  / 

Preoperative  assessment  before  non  cardiac  surgery: 

Evaluation of patinet on antiplatelet therapy. Mahmut Şahin. 

4.

 Trikuspidal  qapaq  nə  zaman  əməliyyat  olunmalıdır?  /  When 

tricuspid valve should be operated. Mirəli  Məcidov. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ Salon–Şərq / Hall–East                   

16:30-18:00  

 

 

TAVİ kursu / TAVI course.

 

Sədrlər/Chairpersons: Əkrəm Mirzəyi, Nazim Səlimov, Səməd 

Səmədov, Rüfət Zeynalov.

 

1. 

Müzakirələr  /  Disscussion Açılış Tədbiri / Opening Ceremony   

18:30-19:30 

===============================================

 

29.11.2015 

Salon–Şimal / Hall–North   

9:30-11:30 

   

Qarışıq mövzular/ Miscellaneous 

10 

 

Sədrlər/Chairpersons:  İsax  Mustafayev,  Firdovsi  İbrahimov, Yaqub Qurbanov,  Natavan Fərəcova. 

1.

 Xronik  ürək  çatışmazlığının  epidemiologiyası,  risk  faktorları, 

kliniko-somatik  və  psixoemosional  statusunun  cinsi 

xüsusiyyətləri  /  Chronic  heart  failure:  epidemiology,  risc 

factors and psychoemocianal characteristics. Gülnaz Dadaşova. 

2.

 

Ürək  cərrahiyyəsində    əməliyyatdan  öncə  beta  blokatorlarla müalicə    necə  olmalı?  /  Preopertaive  use  of  beta  blokers  in 

cardiac surgery. Oktay Ergene. 

3.

 

Ürək  exinokokunun  cərrahi  mualicəsində  təcrübəmiz  /  Our experience in surgical treatment of cardiac echinococcus. Fazil 

Abbasov. 

4.

 

Koronar kollateral qan dövranı: inkişafı və kliniki əhəmiyyəti / The coronary collateral circulation: development and clinical 

importance. Rövşən Ələkbərov. 

5.

 

İşemik  insult:  radikal  müdaxilə  və  ya  səssiz  müşahidə? Ischemic  stroke:  Radical  intervention  or  silent  observation? 

Ağakişi Yəhyayev. 

6.

 

Müzakirələr  /  Disscussion  

 

----------------------------------------------------------------------------------- Salon-Cənub / Hall-South   

09:30-11:30  

Qarışıq mövzular/ Miscellaneous

 

Sədrlər/Chairpersons:  Tahir  Əhmədov,  Yasmin  Rüstəmova, 

Elnur İsayev, Elnur Azadxanov.

 

1. 

Dilatasion  kardiomiopatiyanın  differensial  diaqnostikası

  / 

Differential  diagnosis  of  dilated  cardiomyopathy.  Mətanət İsmayılova. 

2.

 Aorta  xəstəliklərinin  diaqnostikasında  exokardioqrafiyanın 

rolu  /  Role  of  echocardiography  in  assessment  of  aortic  

diseases. Fuad Səmədov. 

3.

 Aorta xəstəliklərinin diaqnostikasında MRT-nin rolu  / Role of 

MRT in assessment of aortic diseases. Cəmil Babayev. 11 

 

4. 

Ürək-damar  cərrahı:  radioloqdan  hansı  məlumatlara  ehtiyac 

var? /  Cardiovascular surgeon: which information they need 

to get from radiologist? Ramil Əliyev. 

5.

 

Torakal  aortanın  anomaliyaları  /  Abnormalities  of  thorasic aorta. Elnur Mehdi. 

6.

 Müzakirələr  /  Disscussion 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------ Salon-Şərq / Hall-East 

 

09:30-11:30   

Pediatriya/ Pediatry 

Sədrlər/Chairpersons: İbrahim İsayev, Sevda Cabbarova. 

1.

 Uşaq  və  yeniyetmələrdə  sistem  xəstəlikləri  zamanı  ürəyin 

zədələnməsi  /  Cardiac  involvement  of  systemic  diseases  in 

chilhood and adulthood. Günel İsayeva. 

2.

 Uşaqlarda  transkateter  yolla  ASD-nin  bağlanması  / 

Transcatheter closure of ASD. Elnur İmanov. 

3.

 

Çox  rast  gəlinən  anadangəlmə  ikitaylı  aorta  qapağı  xəstəliyi: istənilən  yaş  dövründə  /  Bicuspid  Aortic  Valve  the  most 

common  Congenital  Disease  presenting  in  all  ages.  Andreas 

Petropoulos.  

4.

 Mədəciklərarası çəpər defektlərinin invaziv yolla bağlanması / 

Transcatheter  closure of VSD.  Səidə Qurbanova 

5.

 

Yenidoğulmuşlarda  aorta  və  pulmonar  qapaq  darlıqlarının invaziv  müalicəsi  /  Interventional  treatment  of  aortic  and 

pulmonary stenosis in newborns. Vəli Behbudov. 

6.

 

Müzakirələr  /  Disscussion  

 

 

 
Yüklə 426,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə