N kitabın adı və müəllifi Nəşr ILI İnvertar QiymətiYüklə 0,9 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix22.05.2017
ölçüsü0,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6Kitabın adı və müəllifi 

Nəşr ili  İnvertar 

Qiyməti 10 


11 

12 


13 

14 


15 

16 


17 

18 


19 

20 


21 

22 


23 

24 


25 

26 


27 

28 


29 

30 


31 

32 


33 

34 


35 

36 


37 

38 


39 

40 


41 

42 


43 

44 


45 

46 


47 

48 


Usta Abdulla 

Usta Abdulla şerləri 

Avtandil Ağbaba şerləri 

M.F.Axundov. Müraifə vəkil    hekayəti 

M.F.Axundov Müraifə vəkillərinin hekayəti 

Aqil Abbas. Ən xoşbəxt insan 

Abbaszadə H. Seçilmiş əsərləri 

Ağasəfa. Fikir dünyası 

Astaralı.H. Tarixlərin açarı 

Abdullazadə.A. Seçilmiş əsərləri 

Araslı.H. XVII-XVIII.Az əbədiyat 

Atalar sözü 

Abdullazadə.A. Duyum 

Abdin.T. Şəhərimiz ayaq açır 

Axundov.X.Bədən tərbiyəsi 

Abbasov.B. Haqqa haqdan yarandi 

Abdulla.A. Ağlı-Qaralı dünya 

Abdulla. A. Ağlı-Qaralı dünya 

Abbaszadə.H. Seçilmiş əsərləri 

Axundov.M.F. Hekayələri 

Axundov.C  Seçilmiş əsərləri 

Axundov.C.C. Hekayələr və pyeslər 

Axundov.C.C. Hekayə və poema 

Axundov.C.C. Seçilmiş əsərləri 

Abbasov.Ə. Seçilmiş əsərləri 

Abbasov.Ə. Seçilmiş əsərləri 

Abbasov .Ə. Seçilmiş əsərləri 

Adil.C. İşıqlar, pərvanələr, şerlər 

Azəroğlu.B. Əsərləri 

Axundov.M.F. Əsərləri 

Axundov  Əsərləri 

Avtandil Ağbaba. Ağbabaya gedən yollar 

Axundov.M.F.  Hekayələri 

Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri 

Azərbaycan inciləri ədəbiyyatı 

C.Bağırov.Mən yadına düşəndə 

--------------------------------- 

Bakıxanov.A. Seçilmiş əsərləri 

Bayramov.Ə.Şəxsi təşəkkül aktual 

Bayramov.B. Seçilmiş əsərləri 

Babazadə.İ. Azərb şifahi xalq ədəbiyatı 

Bayramov.B. Üzlü astarlı gün 

Babayeva.Ə. Anar 

Bayramov.B. Seçilmiş əsərləri 

--------------------------------- 

Billuri.H. Seçilmiş əsərləri 

Borsunlu.MBir zaman can deyib can eşitdik 

Bakıxanov.A. Bədii əsərləri 

1976 

1976 


1993 

1968 


1968 

1987 


1984 

1981 


1991 

1991 


1962 

2004 


1986 


1951 

1956 


1991 

1980 


1980 

1984 


1968 

1951 


1975 

1975 


1962 

1962 


1962 

1962 


1980 

1961 


1955 

1955 


1993 

1968 


1986 

1988 


1976 

1976 


1984 

1981 


1985 

1972 


1991 

1986 


1984 

1984 


1986 

21931 21932 

2054 


20811 

20812 


121 

127937 


58725 

1396 


1368 

9669 


3425 

151147 


1334 

20022 


151107 

58717 


58720 

127936 


20811 

3191 


21900 

21901 


1393 

18409 


18410 

18407 


44932 

18246 


5995 

5997 


2054 

20812 


160274 

524 


21959 

21960 


1518 

67028 


135171 

21221 


1348 

151142 


1538 

3002 


151092 

1318 


19698 

15 q 


15 q 

53 q 53 q 

45 q 


1-60 q 

60 q 


3 m 

7 m 


4-90 q 


1-30q 

1-70 q 


1-50 q 

1-10 q 


65 q 

65 q 


1-60 q 

19 q 


17 m-40 q 

1 m 


1 m 

1-40 q 


86 q 

86 q 


86 q 

25 q 


87 q 

7 m 40 q 

7 m 40 q 

12 q 3-40 q 

3-40 q 


45 q 

41 q 


1-60 q 

1-10 q 


1-70 q 

4-50 q 1-20 q 

1-60 q 


1-60 q 

2-20 q 


3 m 

64 q 


49 

50 


51 

52 


53 

54 


55 

56 


57 

58 


59 

60 


61 

62 


63 

64 


65 

66 


67 

68 


69 

70 


71 

72 


73 

74 


75 

76 


77 

78 


79 

80 


81 

82 


83 

84 


85 

86 


87 

88 


89 

90 


91 

92 


93 

94 


95 

96 


97 

Bürxanəddin.Q. Gülşənə gəl 

Cəfərqulu.İ. Dağlar məni səsləyir 

-------------------------------------- 

Cümə.M. Seçilmiş əsərləri 

Cəbrailzadə.V.Ölənəcən sevmək azdır 

Cəmşid.Ş. Heyran xanım 

Molla Cümə 

Çəmənli.M. İtirilmiş səs 

Mustafa Çəmənli.Nəğməli xatirələr 

Çəmənzəminli. Son bahar 

Cəmil.Ə.Dünyanın gözəlliyi 

Cəmil.Ə. Can mənə bir nağıl de 

Cəmil.Ə. Seçilmiş əsərləri 

Cənubdan səslər 

Cənnətin qəbzi 

Coşqun.U. Ana laylası 

Cəfərli.Ə.Dünya çiynindədir xeyirxahların 

İskəndər.C.Uzaq ulduzlar 

Cəfərzadə.Ə.Seçilmiş əsərləri 

Cəfərzadə.Aləmdə səsim var 

Cəfərzadə.Aləmdə səsim var 

Cəlal.M. Ləyaqət 

Cəlal.M. Seçilmiş əsərləri 

Cəlal.M.Seçilmiş əsərləri 

Mir Cəlal.Seçilmiş əsərləri 

Cəlal.M. Seçilmiş əsərləri 

Cəlal.M. İnsanlıq fəlsəfəsi 

Cəlal.M.İnsanlıq fəlsəfəsi 

Cavad.Ə. Haqq bağıran səs 

Cavad Əhməd şeirləri 

Hüseyin Cavid əsərləri 

Cavid Hüseyin.Pyeslər 

Hüseyin Cavid əsərləri 

Cavid Hüseyin. Seçilmiş əsərləri 

Cavid.H. Əsərləri 

Cəfər.M. Hüseyin Cavid 

Cavadov.A.Qeyibdən gələn səslər 

Cəlal.M.Silah qardaşları 

----------------------------- 

----------------------------- 

Mir Cəlal. Gül bəsləyən qız 

Cabbarzadə.Ə.Uca dağlar başında 

Cabbarzadə.Ə.Məni bağışlayın 

Cabbarzadə.Ə.Uca dağlar başında 

Cabbarzadə.Ə.Məni bağışlayın 

----------------------------------- 

Cabbarlı.C.  Sevil almaz 

Cənub ulduzları 

Cavadov Cəlal. Toydan sonra 

1964 

1976 


1966 

1966 


1983 

1990 


1995 


1985 

1997 


1968 

1983 


1987 

1967 


1987 

1986 


1983 

1990 


1976 

1986 


1978 

1978 


1984 

1986 


1957 

1956 


1957 

1961 


1961 

1991 


1958 

1982 


1963 

1982 


1982 

1984 


1960 

1990 


1974 

1974 


1974 

1965 


1980 

1965 


1980 

1965 


1965 

1959 


1984 

21985 


20328 

20329 


102571 

1406 


18555 

3513 


151114 

3072 


20806 

106512 


75 

20514 


212 

164546 


1615 

1157 


30931 

151163 


22619 

22618 


1583 

68 


11422 

9865 


11293 

18496 


18498 

1437 


12664 

1921 


19111 

1921 


12763 

1620 


18057 

1101 


21593 

21597 


21590 

19934 


44935 

20206 


44933 

20208 


20209 

17552 


1533 

19841 


15 q 

12 q 


12 q 

70 q 


70 q 

63 q 


60 q 


1-30 q 

16 q 


2 m 

20 q 


1-64 q 

90 q 


1-70 q 

30 q 


85 q 

1-10 q 


2-30 q 

2-40 q 


2-40 q 

1-35 q 


2-10 q 

9-85 q 


9-45 q 

9-30 q 


91 q 

91 q 


1 m 

4-20 q 


1-40 q 

56 q 


1-40 q 

15-85 q 


1-30 q 

75 q 


65 q 

62 q 


68 q 

62 q 


63 q 

1-60 q 


13 q 

1-60 q 


13 q 

13 q 


5-80 q 

1-30 q 


2 q 

98 

99 


100 

101 


102 

103 


104 

105 


106 

107 


108 

109 


110 

111 


112 

113 


114 

115 


116 

117 


118 

119 


120 

121 


122 

123 


124 

125 


126 

127 


128 

129 


130 

131 


132 

133 


134 

135 


136 

137 


138 

139 


140 

141 


142 

143 


144 

145 


146 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

Cəlal Mir.Yaşıdlar 

Cabbarlı.C. əsərləri 

Cabbarlı.C. əsərləri 

Cabbarlı.C. əsərləri 

Cabbarlı.C. əsərləri 

Cəfər Cabbarlı əsərləri 

Cabbarlı.C. 

Cəfərov.B. Zülmət və cəhalətə qarşı 

----------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

Cəfər.R Günləri sayıram 

Cəfər.R. Gecikən arzular 

Cavid. Z. Şəhərə qar yağırdı 

Dağlı.C  Bahar dalı 

Şahməmməd. D Bu yaz niyə geçikdi. 

Dikiçi. R  Böyük övliyalar . 

-----=-----------------\-------------------- 

Dünyamız ağ  göyərcin 

Dünyamalı.R Yadigar qaranquşlar. 

Dehqani. M On il qəsri –qaçarda. 

Dnabazi.M Secilmiş əsərləri 

Dilbazi. M Secilmiş əsərləri. 

Dubanbəyoğlu. Əbaul və şahzadə 

Dilbazi .M  Durrnalar  ötüşəndə 

-------------Seçilmiş əsərləri. 

-------------------------------  2 h 

---------------------------------- 

------------------     Qar cicəkləri 

-----------------------Qar cicəkləri 

Dostların səsi 

Dünya   Durduqça. 

----------------------------------------------- 

------------------------------------------ 

------------------------------------- 

Əlisa.N. Qızılbaşlar 

Süleyman Ələsgərov 

Süleyman Ələsgərov 

Ələkbərzadə. Vulkan 

Ələkbərzadə.C. Vulkan 

Əsəd.S. İllər ayırdı 

Əlizadə.A Hələ söhbətim var 

Əlizadə.A. Hələ söhbətim var 

Əbülhəsən.Seçilmiş əsərləri 

Əbülhəsən. Seçilmiş əsərləri 

Əbülhəsən.Seçilmiş əsərləri 

İ.Ə.Mənim mahnılarım 

Əylisli.Ə.Gilənar çiçəyinə dediklərim 

1964 

1964 


1964 

1984 


1983 

1984 


1983 

1983 


1983 

1983 


1955 

1955 


1955 

1982 


1990 

1988 


1961 

1993 


1993 

1993 


1984 

1990 


1988 

1983 


1982 

1966 


1939 

1968 


1968 

1968 


1984 

1984 


1978 

1977 


---------- 

-------- 

 

1993 


1993 

1993 


1983 

1983 


1987 

1977 


1977 

1984 


1985 

1984 


1976 

19842 


19844 

3039 


109494 

121798 


102577 

3031 


3031 

1528 


6439 

6445 


6446 

89007 


1140 

434 


18524 

2058 


1666 

2083 


1592 

1229 


380 

111704 


79397 

20292 


674 

1328 


20509 

20507 


129564 

129505 


30975 

22613 


22612 

22611 


22610 

1679 


3358 

3358 


1821 

1821 


59 

9083 


9091 

1932 


125305 

125304 


1501 

1600 


8 q 

8 q 


1-30 q 

1-20 


1-60 q 

1 m 


1 m 

1 m 


1 m 

5-60 q 


5-60 q 

6-40 q 


45 q 

1-10 q 


80 q 

64 q 


60 q 

 

 1m 40q 

40q 


55q 

1m 80q 


2m 30q 

25q. 


1m 60q 

1m 23q 


1m 23q 

1m 507 


90q 

90q 


1m  20q 

85q 


---------------- 

-------85q--------- 

150 m 

5 m 


5 m 

65 q 


65 q 

90 q 


89 q 

89 q 


1-60 q 

1-60 q 


1-60 q 

64 q 


1-70 q 

1 m 


147 

148 


149 

150 


151 

152 


153 

154 


155 

156 


157 

158 


159 

160 


161 

162 


163 

164 


165 

166 


167 

168 


169 

170 


171 

172 


173 

174 


175 

176 


177 

178 


179 

180 


181 

182 


183 

184 


185 

186 


187 

188 


189 

190 


191 

192 


193 

194 


195 

Əbülhəsən.Ə. Dünya dönür 

Əbülhəsən.Ə.Dünya dönür 

-------------------------------- 

Əbülhəsən.Ə. Üç ildən sonra 

---------------------------------- 

Əliyev.M. Obalardan əsən yellər 

Əliyev.M. Torpağın ətri 

Əliyev.M. Dağda bahar 

Əlibəyov.C.Qızıl və torpaq 

Əkbər.M. Hekayələr ocerklər 

Əhmədov.S.Seçilmiş əsərləri 

Əfəndiyev.P. badminton oyun 

Əhməd.İ. İnamim ümidim 

S.Əhmədov. Toğana 

Sabir Əhmədli. Kütlə 

Əhmədzadə.R. Keçmə belə kişidən 

Ə.Təbrizi.Mehr və müştəri 

Əliyev.N. Narahat ürək 

Əlibəyov.Ç. Vida görüşü 

Ç.Əlibəyov.İlk məhəbbət 

Əhmədov.B.Pedaqokikadan mühazirə 

Əmani əsərləri 

Ç.Əmirov. Brilyant məsələsi 

S.Əhmədov. Yasaq edilmiş oyun 

Ə.Əbülhəsən.Dünya qopur 

Əliyev.İ.İnkişaf məqsədimizdir. 3.c 

Əliyev.İ. C.Məmmədquluzadə 

Əmək mühafizəsi və ətraf mühit 

Elsevər.Ə. İki kölgə 

Elçin.Dəlixanadan dəli qaçıb 

Elçin. Seçilmiş əsərləri 

Elçin. Ağ dəvə 

Elçin.Bu dünyada qatar keçdi 

Elçin. Bu dünyada qatar keçdi 

Eynullayev.M. Yarımçıq məzuniyyət 

Famil Mehdi.İllər və talelər 

Famil mehdi.İllər və talelər 

------------------------------ 

------------------------------- 

Fizuli.M. Əsərləri 

------------------------------ 

------------------------------ 

----------------------------- 

------------------------------ 

-------------------------------- 

-------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

---------------------------------- 

1983 

1968 


1968 

1968 


1983 

1983 


1977 

1979 


1960 

1983 


1978 

1990 


1980 

1984 


1981 

1999 


1967 

1988 


1977 

1981 


1990 

1983 


1983 

1988 


1957 

2009 


1990 

1987 


1989 

1996 


1987 

1985 


1974 

1974 


1986 

1974 


1974 

1974 


1974 

1961 


1961 

1988 


1958 

1958 


1958 

1958 


1958 

1961 


1983 

20753 


20752 

20755 


102581 

102583 


9088 

65797 


4253 

99662 


49304 

1030 


49253 

111680 


1815 

3514 


20543 

540 


15286 

1834 


85051 

99630 


106513 

1801 


285 

11479 


5387\1 

20384 


264\9 

994 


3530 

316\10 


138320 

21626 


21624 

160294 


21704 

21703 


21702 

21701 


18268 

18271 


359\8 

12854 


17029 

17035 


17032 

18244 


18272 

18271 


1 m 

1 m 


50 q 

50 q 


83 q 

1 m 


25 q 

1-10 


75 q 

1-70 


1-10 q 

35 q 


1-20 q 

22 q 1-50 q 

15 q 


1-60 q 

2 m 


1-10 q 

1-10 q 


1-80 q 


1-50 q 

12 m 


1-50 q 


30 q 

2-10 q 1-90 q 

48 q 


48 q 

45 q 


56 q 

56 q 


56 q 

56 q 


58 q 

58 q 


1-70 q 

6-80 q 


6-30 q 

6-30 q 


6-30 q 

63 q 


63 q 

50 q 


1-50 q 

196 

197 


198 

199 


200 

201 


202 

203 


204 

205 


206 

207 


208 

209 


210 

211 


212 

213 


214 

215 


216 

217 


218 

219 


220 

221 


222 

223 


224 

225 


226 

227 


228 

229 


230 

231 


232 

233 


234 

235 


236 

237 


238 

239 


240 

241 


242 

243 


244 

Hüseynov.İ. Hekayələr 

Hüseynov.İ.Bizim qızlar 

Hüseyn.M. Komisar 

Hüseynzadə.H Seçilmiş əsərləri 

Hüseynzadə.H. Seçilmiş əsərləri 

-------------------------------------- 

Hüseynov.U.Seçilmiş əsərləri 

Hüseynov.N.Seçilmiş əsərləri 

Hüseynov.İ. İdeal 

Hüseynov.İ. Tütək səsi 

Hüseynov.N..Aqbananın məhəbbəti 

Hüseynov.H. Mərdlik 

----------------------------------- 

Hüseynzadə Hüseyn.Torpaq eşqi 

----------------------------------------- 

Hüseynzadə.H. Bahar gələndə 

Hüseynzadə.H. Yollar və xatirələr 

Mehdi.H Əsərləri 

C.Hüseynov. Əriyən heykəl 

Hüseynov.C. Fətəli fəthi 

Hüseynov.B.Cavabsız məktub 

Hüseynov.Y.Kollu koza 

----------------------------------- 

------------------------------------ 

İsa Hümmətov.Çinar əfsanəsi 

Hüseyn.C. İki həyat arasında 

G.Hüseynoğlu.Məhəbbətdirmi bu? 

Hüseynoğlu.G. Çətin yol 

------------------------------------- 

Hüseynova.S.Hekayələr 

------------------------------------ 

Seyid Hüseyin.Bir küçənin 

Hüseyin.M. Bir ay və bir gün 

Hüseyin.S.Seçilmiş əsərləri 

Hüseyin.S. Seçilmiş əsərləri 

Mehdi Hüseyin. Seçilmiş əsərləri 

Həsənoğlu.Ş.Ana buludlar 

Hidayət.Sabaha çox var 

Həsənov Mehdi.Dağlar qoynunda 

Həsənov.Ə. Qohumlar 

Heydər.R.Oğlumla söhbət 

Həsənli.Ə. Güman 

Həsənzadə.N.Oyunlar 

Heydər.R. Oğlumla söhbət 

Həbibə.Ulduzlu dam 

Hacı Məhəmməd.Seçilmiş əsərləri 

Hacı Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri 

Haqverdiyev.Ə. Marallarım 

Haqverdiyev.Ə.Mirzə Səfər 

1957 

1953 


1980 

1969 


1969 

1969 


1988 

1988 


1986 

1989 


1987 

1956 


1956 

1964 


1964 

1959 


1966 

1978 


1964 

1986 


1990 

1969 


1969 

1969 


1983 

1987 


1966 

1987 


1987 

1966 


1966 

1965 


1964 

1960 


1960 

1965 


1987 

1989 


1964 

1989 


1969 

1991 


1960 

1969 


1972 

1978 


1957 

1969 


1977 

10843 


7636 

439443 


20984 

20986 


20985 

633 


638 

144469 


953 

295 


100253 

100254 


19834 

19836 


31 

20281 


30936 

20008 


144465 

1295 


21033 

21035 


21034 

1915 


92 

3482 


164543 

164544 


20220 

20218 


20029 

19724 


18183 

18184 


7523 

274\9 


1711 

19853 


661 

20821 


1341 

18058 


20822 

21407 


Kataloq: front -> files -> libraries -> 2468 -> books
libraries -> Zərdab rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
libraries -> AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
libraries -> Qax rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Qax mks c. Cabbarlı adına Mərkəzi kitabxana Metodiki-biblioqrafiya şöbəsi Qax yazarı Qalibə İlisulunun əsərlərindən ibarət biblioqrafik məlumat Qalibə İlisulu. “Vətən səni, vətən məni gözləyir”
libraries -> Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s I
libraries -> Nəsillərə nümunə Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik, Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!
books -> Həbsxana – cəmiyyətin daha çox

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə