Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi «Əhalinin fövqəladə hallarda operativ xəbərdarliq sistemi: mövcud problemlər və onlarin həlli yollari»Yüklə 63,11 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.03.2017
ölçüsü63,11 Kb.
#11115

07.08.2009

1

Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi«Əhalinin fövqəladə hallarda 

operativ xəbərdarliq sistemi: 

mövcud problemlər və 

onlarin həlli yollari»

07 avqust 2009-cu il

İradə Yaqubova

Bakı şəhərində keçirilmiş rəy sorğusunun 

göstəriciləri

Keçirilmə tarixi: iyul 2009-cu il

S ğ

ELS MAM kö üllül i t

fi d

k

i ilib

Sorğu «ELS» MAM könüllüləri tərəfindən keçirilib

Sorğu anketləri «ELS» MAM ekspert qrupu tərəfindən 

tərtib edilib

Sorğu ilə Bakı şəhərinin 500 sakini əhatə olunub

Sorğu telefonla aparılıb, respondentlərin seçimi qəbul 

edilmiş sosioloji tədqiqatlar zamanı tətbiq edilən

edilmiş sosioloji tədqiqatlar zamanı tətbiq edilən 

metodika ilə aparılıb

Sorğunun məqsədi əhalinin donuz qripi ilə bağlı 

məlumatlılığının və  digər məsələlərin öyrənilməsidir

07.08.2009

2

42,4%57,6%

ки ил

д л

Respondentlərin cinsə görə

paylanması

кишиляр

гадынлар

20%

30%

40%

50%

43,5%

12 9%

16,5%

18,8%

Respondentlərin yaş

kateqoriyalarına görə

0%

10%

20%

18-29

30-39

40-49

50-64

>64

12,9%

7,1%

q

y

g

paylanması

70%

56,5%

35%

2 4%

23,5%

3,5%

12,9%

1 2%

0%

Natamam 

orta

Orta, TPM

Texnikum

Natamam 

ali

Ali

Ali dərəcəli

2,4%

,

1,2%

Respondentlərin yaşa görə paylanması

07.08.2009

3

60%80%

68,2%

0%

20%

40%

60%

17,6%

14,1%

0%

Tam məlumatlıyam

Qismən 

məlumatlıyam

Məlumatsızam

Respondentlərin donuz qripi barədə məlumatlı olmaları

38,4%

61,6%

Məlumatlıyam

66,7%

61,6%

33,3%

Məlumatsızam

kişilər

qadınlar

0%

20%

40%

60%

80%

Respodentlərin qrip barədə məlumatlı olmalarının                       

cinsə görə paylanması

07.08.2009

4

23,3%16,7%

63,3%

66,7%

13,3%

16,7%

Dövlət sektoru

Özəl sektor

Tam məlumatlıyam

14,3%

21,1%

0,0%

78,6%

68,4%

66 7%

16,7%

7,1%

10,5%

Tələbələr

Evdar qadınlar

T

üd ül

Qismən məlumatlıyam

Məlumatsızam

66,7%

33,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Təqaüdçülər

Respondentlərin qrip barədə məlumatlı olmalarının

məşğuliyyətlərinə görə paylanması

70,8%

9,4%

TV 

İnternet

7,8%

7,5%

İnternet

Qonşular, qohumlar, dostlar 

Radio 

4,5%

0%

20%

40%

60%

80%

Qəzet/jurnal/kitablar

Respondentlərin donuz qripi haqqında məlumatı əldə 

etdikləri informasiya mənbələrinin paylanması

07.08.2009

5

61,4%77,8%

kişilər

qadınlar

85,7%

100,0%

59,1%

69,2%

evdar qadınlar

təqaüdçülər

tələbələr

dövlət qulluqçqları

56,3%

0%

25%

50%

75%

100%

qeyri-dövlət sektoru

TV vasitəsilə donuz qripi haqqında məlumatı əldə edən 

respondentlərin məşğuliyyətlərinə görə paylanması

68,2%

74,7%

80%

17,6%

18,7%

14,1%

6,7%

20%

40%

60%

Tam məlumatlıyam

Qismən məlumatlıyam

Məlumatsızam

Televiziyanı məlumat mənbəsi kimi göstərən 

respondentlərin donuz qripi barədə məlumatlı olmalarının 

digər respondentlərlə müqaisəsi

0%

Ümumi

TV tamaşaçıları

07.08.2009

6

50%44,0%

0%

25%

15,5%

14,3%

26,2%

Bəli, tam 

müdafiə edə 

bilərəm

Bəlkə də 

müdafiə edə 

bilərəm

Xeyr, müdafiə 

edə bilmərəm

Deyə bilmərəm

Özləri və ailə üzvlərinin virusdan qoruya bilmələri barədə 

respondentlərin rəyləri

60%

51,8%

Yüksək dərəcədə

20%

40%

11,8%

8,2%

9,4%

18,8%

Orta səviyyədə

Aşağı səviyyədə

Yox səviyyəsində-biz donuz ətini 

yemirik

0%

Qiymətləndirə bilmərəm

Respondentlərin  donuz qripinə yoluxma ehtimalını 

qiymətləndirmələri

07.08.2009

7

19,5%80,5%

Təklif verilib

Deyə bilməyib

Respondentlər tərəfindən virusa yoluxmamaq üçün              

təkliflərin verilməsinin paylanması

26,5%

14,5%

11,8%

kişilər

qadınlar

evdar qadınlar

16,2%

38,5%

66,7%

7,7%

17,9%

Virus barədə 

məlumatlıdırlar

Virus barədə 

məlumatsızdırlar

təqaüdçülər

tələbələr

dövlət qulluqçqları

,

37,5%

0%

25%

50%

75%

q

qçq

qeyri-dövlət sektoru

Virusa yoluxmamaq üçün nə ediləcəyi barədə 

bilməyənlərin paylanması

07.08.2009

8

56,8%48,1%

46,9%

60%

Gigiyena qaydalarına əməl etmək

Donuz ətini yeməmək

32,3%

23,4%

8,0%

20%

40%

y

Əhalinin məlumatlandırılması və 

maarifləndirilməsi/Sorğu mənbələrinin təşkili

Düzgün qidalanma/İmmunitetin 

möhkəmləndirilməsi

Xəstəlik yayılan ölkələrə getməmək

0%

Həkim müayinəsindən müntəzəm keçmək

Respondentlərin fikrincə virusa yoluxmamaq üçün                   

edilməli tədbirlərin paylanması

MƏLUMAT VƏ ƏLAQƏ MƏNBƏLƏRI

Qaynar xətt xidmətinin təşkili

İnternetdə məlumatların yerləşdirilməsi

Sorğu kitabçalarının mövcudluğu

07.08.2009

9

Qaynar xətt xidmətinin təşkilinin qiymətləndirilməsi

Bakı şəhərində keçirilmiş rəy sorğusunun 

göstəriciləri

Keçirilmə tarixi: iyul 2009-cu il

S ğ

ELS MAM kö üllül i t

fi d

k

i ilib

Sorğu «ELS» MAM könüllüləri tərəfindən keçirilib

Sorğu anketləri «ELS» MAM ekspert qrupu tərəfindən 

tərtib edilib

Sorğu ilə Bakı şəhərinin 403 sakini əhatə olunub

Sorğu telefonla aparılıb, respondentlərin seçimi qəbul 

edilmiş sosioloji tədqiqatlar zamanı tətbiq edilən

edilmiş sosioloji tədqiqatlar zamanı tətbiq edilən 

metodika ilə aparılıb

Sorğunun məqsədi əhalinin məlumat və operativ 

xəbərdarlıq xidmətlərinə dair məlumatlı olmalarının 

öyrənilməsi olub

07.08.2009

10

17 9%82,1%

17,9%

Hər hansısa nömrəni bilir

Heç bir nömrəni bilmir

Respondentlərin fövqəladə hallarda  hansı nömrələrə zəng 

vura biləcəklərinə dair məlumatlı olmalarının paylanması

73,1%

55,1%

53 8%

60%

80%

53,8%

11,5%

9,6%

20%

40%

2,6% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%

0%

103

102

101

112

109

104

113

911

111

01

02

901

Respondentlərin fövqəladə hallarda  hansı nömrələrə zəng 

vura biləcəklərinə dair məlumatlı olmalarının paylanması

07.08.2009

11

94,9%65 0%

75,0%

75%

100%

57,8%

65,0%

25%

50%

0%

103

101

102

112

Respondentlərin dediyi nömrələrin hansı xidmətə aid 

olmalarını düzgün bilmələrinin paylanması

57,8%

35,6%

2,2%

Yanğınsön

dürmə -

101

101

102

35,0%

1,7%

65,0%

94,9%

1,7%

Polis - 102

Təcili tibbi 

yardım -

103

103

113

01

111

113   

112

901

8,3% 8,3%

75,0%

4,1%

0%

25%

50%

75%

100%

FHN - 112

911

Adları çəkilən xidmətlərin telefon nömrələrinin respondentlər

tərəfindən düzgün bilmələrinin paylanması

07.08.2009

12

35,6%30,0%

27 4%

40%

Məlumatlandırma işi aparılmalıdır

27,4%

4,4%

20%

Vahid nömrə təşkil etmək

Asan yadda qalan nömrələrin istifadə 

edilməsi

"109" xidmətinin iş rejimini dəyişmək

2,6%

0%

Deyə bilmərəm

Fövqəladə hallarda operativ xəbərdarlıq və yardım 

sistemindən  əhalinin düzgün istifadəsini təmin edən 

tədbirlərin paylanması (respondentlərin təklifləri)

36,2%

26 2%

40%

Sorğu kitabçalarını çap edib əhaliyə 

paylamaq

Televiziya ilə nömrələri reklam etmək

26,2%

21,5%

12,6%

3 5%

20%

Televiziya ilə nömrələri reklam etmək

Mətbuat, küçələrdə telefon nömrələrinin 

reklamının təşkili

Maarifləndirmə 

aparılmalıdır/Məktəblərdə tədris 

olunmalıdır

3,5%

0%

Mobil telefonlara SMS vasitəsilə 

nömrələri göndərmək

Fövqəladə hallarda operativ xəbərdarlıq və yardım sistemindən  

əhalinin düzgün istifadəsini təmin edən məlumatlandırma 

tədbirlərinin paylanması (respondentlərin təklifləri

07.08.2009

13

1.Hər nazirlik üçün üç rəqəmli telefon nömrəli qaynar xətt təşkili məqsədəuyğun olardı;2.Bu nömrələrə zəng pulsuz olmalı, gələcəkdə bu nömrələrdən sui istifadənin qarşısının 

alınması məqsədilə bütün zənglərin qeydiyyata alınması təşkil oluna bilər;

3.Qaynar xətt gün ərzində fəaliyyət göstərməlidir. Lakin qaynar xəttə cavabdeh 

əməkdaşın iş rejimi qurum tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir. Qalan vaxtda isə (məsələn, 

l )

tt

t

tik

b l

ji i d i l dil

k l

l

tl

d

gecələr) qaynar xətt avtomatik qəbul rejimində işlədilərək alınan məlumatların sonradan 

təhlili təşkil oluna bilər;

4.Qaynar xətlərin nömrələri əhalinin nəzərinə TV, radio, kütləvi çap vasitələri, küçə 

lövhələri, kitabçalar, təqvimlər və digər yerlərdə yerləşdirilən sosial reklamlar vasitəsilə 

çatdırıla bilər. Burada həm telefon nömrələri, zənglərin şərtləri, avtomatik qəbuledicilərlə 

davranış, ötürülən məlumata görə cavabdehlik və digər məsələlər açıqlana bilər;

5.Fövqəladə hal yarandıqda (məsələn, A/H1N1 virusu ilə bağlı pandemiya təhlükəsi) 

hökumətin himayəsi ilə mərkəzləşdirilmiş saytın yaradılması nəzərdə tutula bilər. Bu 

saytda bütün müvafiq nazirliklər və qurumların məlumatları verilərək məsləhətlər, uyğun 

saytların linkləri və qaynar xətlərin nömrələri göstərilə bilər Bəlkə də vaxt

saytların linkləri və qaynar xətlərin nömrələri göstərilə bilər. Bəlkə də vaxt 

məhdudiyyətini nəzərə alıb belə saytların təşkilini FHN-ə həvalə etmək olar idi. Belə 

mərkəzləşdirmə vətəndaşların nazirliklərin saytlarında məlumatların yerləşdirilməsinin 

çevikliyindən asılı olmamağı, lazımi anda hərtərəfli və tam məlumatı əldə etməyə imkan 

yaradaraq səhv fikir və məlumatların yayılmasının qarşısının alınmasına zəmin yarada 

bilərdi;

6.Televiziya kanallarında fövqəladə hallarda davranış və operativ xəbərdarlıq sistemi 

(qaynar xətlər, saytlar və s.) məsələlərinə həsr edilmiş rəsmi strukturlar və ictimaiyyətin 

iştirakı ilə maarifləndirmə verilişləri silsiləsinin təşkili məqsədə uyğun olardı.

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ 

TƏŞƏKKÜR EDİRİK!


Yüklə 63,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə