MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

527.
 
Qabil. Gülləbaran eylədilər [Mətn]:  şeirlər /Qabil; red. 
Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 96 s., portr.; 21 sm.- 10000 
nüs.- ISBN 5-8020-1162-9.- [1994-63007] 
528.
 
Qaraqışlaqlı, Y. Gələndə aşkarlıq [Mətn]: şeirlər /Yusif 
Qaraqışlaqlı; red. A.Nəzərov; Azərb. Pedaqoji Kadrların 
İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş İn-tu.- Bakı: 
Nicat, 1994.- 25 s.; 21 sm.- 500 nüs.- ISBN 5-8611-0073-X.- 
[1994-64318] 
529.
 
Qarayev, İ.A. Dağlar dağımdır mənim [Mətn]: roman və 
povest /İsmayıl Qarayev; red. Ş.Həsənli.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 248 
s.; 21 sm.- 3000 nüs. (cildli).- [1994-62814]  
530.
 
Qədimoğlu, M.  İkiyə bölünmüş ürək [Mətn]:  şeirlər 
/Mürvət Qədimoğlu; red. H.Kürdoğlu.- Bakı: Sabah, 1994.- 132 
s., portr.; 17 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8610-6030-4.- [1994-68540] 

82 
 
531.
 
Qəhrəman Təbrizim [Mətn]: xatirələr,  şeirlər /tərt. ed. 
M.R.Xəlilbəyli; red.: Z.Şahsevənli, T.Rüstəmova.- Bakı: Gənclik, 
1994.- 356 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-
1201-3 (cildli).- [1994-62680] 
532.
 
Qırızlı,  Ş.  Həzrəti Məhəmmədin həyatı [Mətn]: poema: 
Lütfüllah  Əhmədin həmin adlı  əsəri  əsasında /Şahmurad Qırızlı; 
kitabın spons.: R.Niftəliyev, N.Rəhimov.- Bakı: Qorqud, 
"Məmməd Araz" şirkəti, 1994.- 62 s., portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- 
[1994-63009]  
533.
 
Qiyaslı, Ə. Ömür karvanı [Mətn]: şeirlər /Əjdər Qiyaslı.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 184 s., portr.; 20 sm.- 3000 nüs.- [1994-
62787] 
534.
 
Qiyasoğlu, R.  Ağlama, ana [Mətn]:  şeirlər /Rza 
Qiyasoğlu; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 52 s., portr.; 17 
sm.- 2000 nüs.- [1994-63975] 
535.
 
Quliyev, M.M.  Təmsillər [Mətn] /Mərkəz Quliyev.- 
Bakı: Maarif, 1994.- 96 s.; 16 sm.- 3000 nüs.- [1994-62919]  
536.
 
Qurbani, A. Ana, Murovdan gəlirəm... [Mətn]: şeirlər və 
poema /Abdulla Qurbani; red. N.Şabanoğlu; rəssam B.Yəhyayev.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 112 s., fotoşək., portr.; 20 sm.- 5000 
nüs.- [1994-63042] 
537.
 
Qurbani, A. Millətin oyaq gecəsi [Mətn]: poema 
/Abdulla Qurbani.- Bakı: Oğuz eli, 1994.- 32 s., portr.: ill., foto; 
20 sm.- nüs. yox.- [1994-63021]  
538.
 
Mansurov, A.Ə. Goreşən xisləti [Mətn]: pyes-pamflet 
/Arif Mansurov; tərc. C.Xəlilov; red. R.Nağıyev.- Tamamlanmış 
ikinci nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 72 s., portr.: ill., fotoşək.; 20 
sm.- 25000 nüs.- ISBN 5-5650-0121-8.- [1994-62729]  
539.
 
Mehdi, T.  Qırılmayan ümidlər [Mətn]: publisistik 
düşüncələr /Təvəkkül Mehdi; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 
1994.- 107 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1994-63563]  
540.
 
Məcidzadə, H. Apardı sellər Saranı [Mətn]:  şeirlər 
/Həsən Məcidzadə.- Tehran: Savalan, 1994.- 95 s.; 20 sm.- nüs. 
yox. (cildli).- [1994-63460]  

83 
 
541.
 
Məhəbbət bir bəladır  ki... [Mətn]:  şeirlər /tərt. ed. və 
red. Z.Qafarlı; rəssam S.Kamilov.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 128 s.: 
ill.; 17 sm.- 8200 nüs.- [1994-62635]  
542.
 
Məlikpur, M.R. Ulduzlu dəniz.  İntişarati mərifəti 
[Mətn]:  şeirlər /Məhəmməd Məlikpur.- Təbriz, 1994.- 87 s., 22 
sm.- nüs. yox.- [1994-64660]  
543.
 
Məmmədxanlı,  Ə.Q. Babək [Mətn]: roman /Ənvər 
Məmmədxanlı; çapa hazır. Anar; red. Ç.Ələkbərzadə.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 264 s.; 20 sm.- 12000 nüs.- ISBN 5-5520-1376-
X (cildli).- [1994-6411]  
544.
 
Məmmədquluzadələr, C. və H. Məktublar [Mətn] /Cəlil 
və  Həmidə  Məmmədquluzadələr; tərt. ed., izahların və müqəd. 
müəl.  Ə.Mirəhmədov; red. İ.Həbibbəyli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 
120 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Adlar göstəricisi: s. 111-118.- 
İzahlar və qeydlər: s. 99-110.- 6000 nüs.- ISBN 5-8020-1207-2.- 
[1994-62933]  
545.
 
Məmmədov, A.M.  Qəlbimin səsi [Mətn]:  şeirlər /Adil 
Məmmədov; red. M.Əbülfətqızı.- Bakı: Azərbaycan,1994.- 80 s., 
portr.; 17 sm.- 5000 nüs.- [1994-63037]  
546.
 
Məmmədov, R.H.  Vətən həsrətilə keçdiyim yollar 
[Mətn]: oçerklər /Ramin Məmmədov; red. Q.İlqar.- Bakı:  Şur, 
1994.- 90 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-7094-0031-0-9.- 
[1994-64518]  
547.
 
Məmmədov, V.  Sədərək haraylı [Mətn]:  şeirlər /Vaqif 
Məmmədov.- Bakı: Azərb. Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 96 s., portr.; 
21 sm.- 1600 nüs.- ISBN 5-7220-8490-1.- [1994-62769] 
548.
 
Mərdəkanlı,  Ə.H.  Mərdəkan [Mətn]: məqalələr, poema 
/Əbülfəz Mərdəkanlı.- Bakı: Elm, 1994.- 276 s.; 20 sm.- 1000 
nüs.- [1994-62745]  
549.
 
Məsud, A.  İzdiham [Mətn]: povest və hekayələr /Afaq 
Məsud; red. X.İsmayıl qızı.- Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi, 
1994.- 336 s., portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-7220-0488-X.- 
[1994-62963]  

84 
 
550.
 
Mirseyid, A. Güzgüdəki adam [Mətn]:  şeirlər /Adil 
Mirseyid.- Bakı: Azərb. Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 88 s., portr.; 17 
sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-7220-0468-5.- [1994-62786]  
551.
 
Mirzə, A. Dünənə  məktub [Mətn]:  şeirlər və poemalar 
/Ağalar Mirzə; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 136 s., 
portr.; 20 sm.- 4000 nüs.- ISBN 5-8020-1072-X.- [1994-63701]  
552.
 
Murovdağlı, A. Dirilən ağrılar [Mətn]:  şeirlər /Aydın 
Murovdağlı.- Bakı:  Şur, 1994.- 48 s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- 
ISBN 5-7094-0034-3.- [1994-62853] 
553.
 
Mustafayev,  Ə.G. Sonuncu şeytan [Mətn]: povestlər və 
hekayələr /Əmir Mustafayev; red. R.Muradova.- Bakı: Gənclik, 
1994.- 240 s.; 20 sm.- 8000 nüs.- ISBN 5-8020-0998-5.- [1994-
62593] 
554.
 
Müşfiq,  Ə.  Nəğməli könül [Mətn]:  şeirlər, qəzəllər 
/Əşrəf Müşfiq; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Səda, 1994.- 48 s.; 17 
sm.- 300 nüs.- ISBN 5-8687-4006-1.- [1994-69522] 
555.
 
Nazim, N. Siz kimsiniz, polkovnik? [Mətn]: sənədli 
povest /Nəcəf Nazim, İ.Şirvanlı; red. M.C.İsmayılzadə.- Bakı: 
Vətən, 1994.- 96 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-
8996-8098-9.- [1994-63032] 
556.
 
Nazimoğlu, R. Üzüm necə gülsün... [Mətn]:  şeirlər 
/Raqif Nazimoğlu.- Bakı: Vətən, 1994.- 48 s., portr.; 17 sm.- 2000 
nüs.- ISBN 5-8996-8082.- [1994-65472]  
557.
 
Nemət. Gecikən yaz [Mətn]:  şeirlər /Nemət; red. 
Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 88 s., portr.; 15 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8020-1199-8.- [1994-62852] 
558.
 
Nəsiboğlu, R. Elçi daşı [Mətn]:  şeirlər /Rizvan 
Nəsiboğlu; red. H.Kürdoğlu.- Bakı: Sabah, 1994.- 112 s., portr.; 
17 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-8610-6028-2.- [1994-63759] 
559.
 
Nəsir, V. Sonradan bilmişəm [Mətn]:  şeirlər /Vaqif 
Nəsir.- Bakı, 1994.- 95 s.- [Pedaqoji Un-ti k/x ]. 
560.
 
Novruzov, A.A.  Kəşfiyyatçı [Mətn] /Aktiv Novruzov
red. P.Həsənova.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 32 s., portr., 4 v. 
fotoşək.; 17 sm.- 2000 nüs.- [1994-63206]  

85 
 
561.
 
Novruzov, A.A. Ömür yarpaqları [Mətn] /Aktiv 
Novruzov; red. V.Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 24 s., portr., 
[8] v. fotoşək.; 21sm.- 5000 nüs.- [1994-62872]  
562.
 
Pirsultanlı, S. Dünya səndə nəyim qaldı [Mətn]: şeirlər, 
povest, hekayələr /Səfurə Pirsultanlı; red. Ə.Cəfərzadə.- Bakı: 
Azərb. "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş 
Ədəbiyyatı  Mərkəzi; Azərb. Dövlət Kitab Palatası, 1994.- 80 s., 
portr.; 20 sm.- 600 nüs.- [1994-63294]  
563.
 
Pirsultanlı, S.P. Pirsultan bulağı [Mətn]:  şeirlər və 
poemalar /Sədnik Pirsultanlı.- Bakı: Elm, 1994.- 112 s.; 20 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-8066-0615-5.- [1994-62781] 
564.
 
Rəhmanzadə, F.Ş. Yol [Mətn]: tarixi-publisistik qeydlər 
/Fazil Rəhmanzadə; red. S.Rəhmanzadə; məsl. H.Həsənov.- Bakı: 
Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1994.- Kitab 1.- 592 s., portr., 
fotoşək.; 20 sm.- 8000 nüs.- ISBN 5-8960-000-901.- [1994-
63165] 
565.
 
Rza,  Ə.  Bəxtəvər dustaq [Mətn]:  şeirlər və poemalar 
/Ənvər Rza; red. Ə.Ağalarov; tərt. P.Ənvəroğlu.- Bakı: Azərnəşr, 
1994.- 172 s.; 17 sm.- 3000 nüs.- [1994-62942]  
566.
 
Rza, X.U. Uzun sürən gənclik [Mətn]: şeirlər /Xəlil Rza 
Ulutürk; red. İ.Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 437 s.; 22 sm.- 4500 
nüs.- ISBN 5-5520-1262-3 (cildli).- [1994-62695] 
567.
 
Rza, Ş. Gözlə, gələcəyəm [Mətn]: povestlər və hekayələr 
/Şəmşad Rza; red. Z.Əsgərova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 220 s., 
portr.; 20 sm.- 4000 nüs.- ISBN 5-8020-0866-0.- [1994-62604] 
568.
 
Rzayeva, H. De, neylərdin, Vətən, məni [Mətn]:  şeirlər 
/Həqiqət Rzayeva.- Bakı:  Şur, 1994.- 32 s., portr.; 17 sm.- 1000 
nüs.- ISBN 5-7094-0038-6.- [1994-63158] 
569.
 
Sadıq, F.  Sərhəddə  səhər [Mətn]:  şeirlər /Fikrət Sadıq; 
tərt. ed. və red. Q.Əzizxanlı.- Bakı: Azərb. "Bilik" Maarifçilik 
Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş  Ədəbiyyatı  Mərkəzi, 1994.- 32 s.: 
ill., fotoşək.; 17 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-7220-0501-0.- [1994-
62771] 

86 
 
570.
 
Sadıqov, B.Y. Qeyrət və  xəyanət [Mətk]: bədii 
publisistika /Bəxtiyar Sadıqov; elmi məsl. B.Abbaszadə; red. 
Ş.Yaqubov.- Bakı:  Şərq-Qərb, 1994.- 128 s., portr., fotoşək.; 20 
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5650-0137-4.- [1994-63107]  
571.
 
Səlyani, H.S.  Qəmdən qəzəlxan olmuşam [Mətn]: 
qəzəllər /Hacı Salman Səlyani.- Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi, 
1994.- 120 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-7220-0489-8.- 
[1994-62770] 
572.
 
Səməd, A. Uzaqlardan gəlirik [Mətn] /Akif Səməd; 
burax. məsul. Ç.Eyyubov; red. N.Dəmirçiqızı.- Bakı, 1994.- 80 s., 
portr.; 17 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8611-007-80.- [1994-62965]  
573.
 
Şərifov, H. Murad [Mətn]:  şeirlər /Hənifə  Şərifov; red. 
A.Abdullayev; spons.: H.Səmədov [və b.].- Bakı: Azərb. Dövlət 
Kitab Palatası, 1994.- 32 s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- [1994-
63027] 
574.
 
Şövkət. Ülvilik [Mətn]: povest və  mənsur  şeirlər 
/Şövkət.- Bakı: Təbib, 1994.- 45 s.; 21 sm.- nüs. yox.- ISBN 5-
8035-0054-2.- [1994-63737]  
575.
 
Tağıyeva,  Ş.S.  Qəlbimin səsi [Mətn]:  şeirlər /Şahzadə 
Tağıyeva.- Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi, 1994.- 116 s.. portr.; 
17 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-7220-0475-8.- [1994-62992] 
576.
 
Tağıyeva,  Ş.S.  Nəğmələrdə yaşayar [Mətn]:  şeirlər 
/Telman Tovuzlu.- Bakı: Fidan, 1994.- 112 s., portr.; 17 sm.- 3000 
nüs.- [1994-62684]  
577.
 
Ürəyində arzu qaldı [Mətn]: Hacı Vaqif haqqında 
xatirələr /tərt.: C.Nağıyeva, N.Ağayeva; red.: F.Rəhmanzadə, 
M.Axundov; rəssam N.İsmayılova.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 112 s., 
portr.: şək.: 21 sm.- 5000 nüs. (cildli).- [1994-62782] 
578.
 
Vahabzadə, B.M. Vətəndaş [Mətn]: şeirlər və poemalar 
/Bəxtiyar Vahabzadə; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 
224 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-1198-X.- [1994-63014] 
579.
 
Vaqif, M.P. Qurban olduğum [Mətn]: qoşmalar, qəzəllər 
/Molla Vaqif; tərt. ed. və red. M.Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 
120 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8020-0586-5.- [1994-62494]  

87 
 
580.
 
Yıldırım, A.Ə. Qara dastan [Mətn]:  şeir və poemalar 
/Almas Yıldırım; tərt. M.Teymur; red. Y.Günaydın.- Bakı: 
Azərbaycan; Aydın, 1994.- 144 s., portr.: ill., fotoşək.; 20 sm.-
15000 nüs.- [1994-62720]  
581.
 
Zamanova, E.N. Yeraltı dünya [Mətn]: elmi-fantastik 
hekayələr toplusu /Elmira Zamanova; red. Ə.Novruzova; AEA, 
Fizika İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 84 s., portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- 
ISBN 5-8066-0621-X.- [1994-62974] 
582.
 
Zeynal, S.  İnandım ki, həqiqətdi bu sevgi... [Mətn]: 
şeirlər /Sərdar Zeynal; red. H.Kürdoğlu.- Bakı: Sabah, 1994.- 80 
s., portr.; 20 sm.- 2000 nüs.- [1994-62503]  
583.
 
Zəngilanlı, Ş. Qəribə toy [Mətn]: təmsillər, şeirlər /Şükür 
Zəngilanlı; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1994.- 72 s., portr.; 
16 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-1221-8.- [1994-63179] 
584.
 
Алиоглу,  Ч.  Ночь  и  весна  [Текст]:  стихи  /Чингиз 
Алиоглу;  ред.  З.Салахова;  пер.:  П.Вегина  [и  др.];  вступ.  сл. 
С.Мамедзаде;  худож.  Э.Лазымов;  Общество  "Книга"  Азерб. 
Респ.- Баку: [б. и.], 1994.- 88 с.: ил.; 10х7 см.- (Миниатюрная 
книга).-  3000 экз. (в пер., в суперобл.).- [1994-Ар-14371] 
585.
 
Гусейнов,  А.Г.  Думать  и  дерзать  [Текст]:  книга  для 
чтения и развития речи /А.Г.Гусейнов.- Баку: Тэбиб, 1994.- 49 
с.- [Tibb un-ti k/x] 
586.
 
Ильдырымоглы, 
А. 
Боль 
[Текст] /Али 
Ильдырымоглы;  пер.  Э.Ахундова.-  Баку:  Азернешр, 1994.- 
223 с.; 13х12 см.- 3000 экз.- ISBN 5-5520-1542-8.- [AMEA k/x] 
587.
 
Мансуров,  А.Э.  Гены  гиен  [Текст]:  пьеса-памфлет 
/Ариф  Мансуров;  ред.  О.А.Садыхов.- 2-е  изд.,  перераб.  и 
доп.-  Баку:  Шарг-Гарб, 1994.- 56 с.:  рис.; 21 cм.- 15000 экз.- 
ISBN 5-5650-0118-8.- [Prezident k/x] 
588.
 
Халилов,  Э.Н. На грани двух миров [Текст]: поэзия 
/Эльчин Халилов.- Баку: Шарг-Гарб, 1994.- 32 с.; 16 см.- 2000 
экз.- ISBN 5-5650-125-0.- [Prezident k/x] 
589.
 
Mansourov, A. The genes of hyenas [Text] /Arif 
Mansourov; trans. Z.K.Neymatoulin.- 2nd rev. ed.- Baku: Sharg-

88 
 
Garb, 1994.- 80 p.: photos; 20 cm.- Mətn ingilis dilindədir.- 10000 
nüs.- ISBN 5-5650-0135-8.- [1994- Xarici Oxu Zalı A-30855] 
 
821.161. Xarici ədəbiyyat 
 
590.
 
Altunbay, M. Azadlığa uçan türk [Mətk]: xatirələr 
/Məmməd Altunbay; Azərb. türk. çevir.: K.Quliyeva, 
N.Həsənzadə.- Bakı: Maarif, 1994.- 171 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-5560-0582-9.- [1994-62860] 
591.
 
Əlişir Nəvai haqqında  rəvayətlər [Mətn] /tərt. ed. 
M.Curayev; tərc. F.Bayat; red. S.Hüseyn.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 
112 s.; 20 sm.- 25000 nüs.- [1994-62596] 
592.
 
Gevr, J. Xacə şah [Mətn]: tarixi roman /Jan Gevr; fars. 
tərc. ed. H.Əhədi; red. G.Mehdiyev.- Bakı: Gənclik, 1994.- Kitab 
2.- 224 s.; 20 sm.- 8000 nüs.- ISBN 5-8020-1169-6.- [1994-
63126] 
593.
 
Güney mədəniyyət ocağı [Mətn] /çapa hazır. 
H.M.Güneyli.- Tehran, 1994.- 128 s.: ill.; 20 sm.- nüs. yox.- 
[1994-63745] 
594.
 
Güntəkin, R.N. Yarpaq tökümü. Dəyirman [Mətn]: 
romanlar /Rəşad Güntəkin; tərc. V.Sultanlı; red. F.Qoçəliyeva.- 
Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1994.- 224 s.: ill.; 20 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-8960-0083-9.- [1994-63124] 
595.
 
Keşokov, A. Ay doğanda [Mətn]: roman /Alim Keşokov; 
rus dil. tərc. ed. A.Bağırov.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 320 s., 
portr.; 20 sm.- 5000 nüs.- [1994-62950]  
596.
 
Tetçer zarafatı xoşlamır [Mətn]: Məşhur adamların 
həyatından bilmədiyimiz faktlar /tərc. Rasimə; red. N.Rüstəmli; 
rəssam A.Ələkbərov.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 56 s.; 19 sm.- 9200 
nüs.- [1994-62595] 
597.
 
Vulf, T. Dünyanın hörümçək toru [Mətn]: povest /Tomas 
Vulf; tərc. A.Məsud; red. X.İsmayıl qızı.- Bakı: Azərb. Tərcümə 
Mərkəzi, 1994.- 136 s.; 14 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-7220-0399-9.- 
[1994-63657] 

89 
 
 
82/821-93 Uşaq ədəbiyyatı 
 
598.
 
Əfəndiyev, İ.M. Ceyran ovu [Mətn]: hekayələr, əfsanələr 
/İlyas  Əfəndiyev; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 104 s.: 
şək.; 21 sm.- 25000 nüs.- ISBN 5-8020-0032-5.- [1994-62498]  
599.
 
Əlizadə, A. Göyün işığı [Mətn]:  şeirlər və poemalar 
/Aləmzər  Əlizadə; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 92 s., 
portr.; 21 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-0956-X.- [1994-62804] 
600.
 
İsgəndər, K. Kimin belə anası var?! [Mətn]:  şeirlər və 
mənzum nağıllar /Kamal İsgəndər; rəssam  Ş.Məmmədov; red. 
M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 48 s., portr.: şək.; 30 sm.- 20000 
nüs.- ISBN 5-8020-1088-6.- [1994-62579] 
601.
 
Kərimov, Y. Lalə  və  kəpənək [Mətn]: hekayələr /Yusif 
Kərimov; red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 16 s.: ill.; 22 sm.- 
20000 nüs.- ISBN 5-8020-0519-X.- [1994-62734] 
602.
 
Nicat, Ə. Şah İsmayıl Xətai [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı 
məktəblilər üçün /Əlisa Nicat; rəssam Rafis; red. E.Fərruxzadə.- 
Bakı: Gənclik, 1994.- 16 s.: ill.; 29 sm.- 25000 nüs.- ISBN 5-
8020-1093-2.- [1994-62439] 
603.
 
Şaiq, A. Tülkü həccə gedir [Mətn]: mənzum hekayə 
/Abdulla  Şaiq.- Bakı: Gənclik, 1994.- 20 s.: ill.; 30 sm.- 50000 
nüs.- ISBN 5-8020-1136-X.- [1994-62801]  
604.
 
Tap-tapmaca [Mətn] /red. G.Mehdiyeva; rəssamlar: 
M.Məmmədov, T.İslam oğlu.- Bakı: Gənclik, 1994.- 32 s.: şək.; 
22 sm.- 40000 nüs.- ISBN 5-8020-1020-1079-7.- [1994-62447] 
 
82/821-93 Uşaqlar üçün xarici ədəbiyyat 
 
605.
 
Gülçiçək  [Mətn]: tatar xalq nağılları /rəssam Firavan; 
red. M.Namaz.- Bakı: Gənclik, 1994.- 16 s.: ill.; 29 sm.- 25000 
nüs.- ISBN 5-8020-1043-6.- [1994-62633] 
606.
 
Kublitski, G. Bütün yer kürəsi [Mətn]: hekayələr 
/Georgi Kublitski; tərc. ed. F.Məmmədli; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: 

90 
 
Gənclik, 1994.- 248 s.: ill.; 20 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-8020-
0354-5.- [1994-62652] 
607.
 
Labirint adasının  əsatirləri [Mətn] /rəssam M.Əliyev; 
polyak dil. tərc. ed. G.Abdullayeva; red. T.Cəmilova.- Bakı: 
Gənclik, 1994.- 24 s.: şək.; 30 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-8020-
1052-5.- [1994-62717] 
 
9 Coğrafiya. Tarix 
 
902/904 Arxeologiya. Arxeoloji abidələr 
 
608.
 
Cəfərov,  Ə.Q.  İnsanlığın səhəri [Mətn] /Əsədulla 
Cəfərov; rəy. M.Hüseynov; red. S.Cabbarov; rəssam 
A.Ələkbərov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 80 s., fotoşək.: ill.; 20 sm.- 
7000 nüs.- ISBN 5-5520-1215-1.- [1994-62834] 
609.
 
Qiyasi, C. Azərbaycan. Qalalar. Qəsrlər [İzomaterial] 
/Cəfər Qiyasi; foto F.Məmmədov; tərc.  Ş.Cabiroğlu.- Bakı: 
İnterturan, 1994.- 264 s., portr.: ill.; 30 sm. (super cildli).- [1994-
63746] 
610.
 
Görkəmli Azərbaycan arxeoloqu Saleh Mustafa oğlu 
Qazıyevin anadan olmasının 100 illiyinə  həsr edilmiş elmi 
sessiyanın materialları [Mətn] /red. hey.: A.A.Abbasov [və b.]; 
AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 230 
s.:  şək.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 250 nüs.- 
[1994-62759] 
611.
 
Novruzlu,  Ə.İ. Cavad bölgəsinin (Sabirabadın) tarixi 
[Mətn]: monoqrafiya /Əziz Novruzlu; red. Q.Qoşqarlı; AEA, 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 120 s.: ill.; 
20 sm.- Bibl.: s.111-115.- 1000 nüs.- [1994-62472]  
612.
 
Алекперов,  А.И. Терракоты древнего Азербайджана 
[Текст] /Абузар  Алекперов;  ред.  Дж.А.Халилов;  АНА,  Ин-т 
Археологии  и  Этнографии.-  Баку:  Элм, 1994.- 134 с.:  ил.; 17 
см.- Библ.: с. 100-113.- 500 экз.- ISBN 5-8066-0633-3.- [AMEA 
k/x] 

91 
 
613.
 
Касумова,  С.Ю.  Среднеперсидская  эпиграфика 
Кавказской  Албании:  Дербент.  Города  Ирана  [Текст] /Сара 
Касумова;  ред.  О.А.Эфендиев;  АНА,  Ин-т  Археологии  и 
Этнографии.- Баку: Элм, 1994.- 125 с.; 20 см.- 300 экз.- ISBN 
5-8066-0635-Х.- [AMEA k/x] 
614.
 
Giyasi, J. Azerbaijan fortresses, castles [Text] /Jaffar 
Giyasi; photo F.Mamedov; design Y.Salnikov; trans. Sh. 
Djabiroglu.- Baku: [s.n.], 1994.- 262, [2] p., portr., photo, maps; 
30 cm.- Mətn ingilis dilindədir.- [1994- A-33617] 
 
908 Diyarşünaslıq 
 
615.
 
Bəylərov, X.D.  Mənim  İmişlim [Mətn]: fotoalbom 
/Xanhüseyn Bəylərov; red. Q.Aslan.- Bakı: İşıq, 1994.- 24 s., [24 
v.] fotoşək., portr., fotoşək.; 20 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8965-
0448-9.- [1994-63010] 
616.
 
Nemətov, N.Q.  Əniğ  kəndi haqqında xatirə [Mətn] 
/N.Q.Nemətov, N.İ.Zəkiyev; məsl. S.H.Nəzərov; red. 
T.Cəmilova.- Bakı: Gənclik, 1994.- 80 s., portr., fotoşək.: ill.; 20 
sm.- Bibl.: s. 79.- 2000 nüs.- ISBN 5-8020-1206-4.- [1994-62914] 
 
91 Coğrafiya 
 
911 İqtisadi coğrafiya 
 
617.
 
Məmmədov, C.A.  İran körfəzi  əmirlikləri [Mətin]: 
Yaxın və Orta Şərq ölkələri /Cabir Məmmədov; T.Gərayzadə; red. 
E.Məmmədyarov; rəssam T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 184 
s.: ill.; 18 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-1224-0 (cildli).- [1994-
62774]  

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə