MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
Myakişev, G.Y. Fizika [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /Gennadi Myakişev, 
B.B.Buxovtsev; tərc. ed.: İ.M.Nəcəfov, A.İ.Muxtarov.- Bakı: 
Maarif, 1994.- 192 s., fotoşək.: ill.; 20 sm.- 40000 nüs.- ISBN 5-
5560-0531-1.- [1994-62738]  
220.
 
Myakişev, G.Y. Fizika [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik /Gennadi Myakişev, 
B.B.Buxovtsev; tərc. ed.: İ.M.Nəcəfov, A.İ.Muxtarov.- Bakı: 
Maarif, 1994.- 224 s., fotoşək.: ill.; 20 sm.- 40000 nüs.- [1994-
62713] 
221.
 
Riyaziyyat  [Mətn]: ibtidai məktəbin 2-ci sinfi üçün 
dərslik /N.A.Sadıqov, Ə.M.Əliyev, Z.A.Osmanov [və b.]; ixt. red. 
B.V.Vəliyev.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 168 s.: ill., cədv.; 22 sm.- 
100000 nüs.- [1994-62740] 
222.
 
Rudzitis, Q.Y. Kimya: Üzvi kimya [Mətn]: ümümtəhsil 
məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /Quntis Rudzitis, 
F.G.Feldman; tərc. ed. Ş.Əhmədov.-  İkinci nəşr.- Bakı: Maarif, 
1994.- 158 s., cədv., sxem: ill.; 21 sm.- Əlavə: s. 128-144.- 40000 
nüs.- ISBN 5-5560-0642-3.- [1994-62677]  
223.
 
Sadıxov, N.A. Riyaziyyat 1 [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 1-ci sinfi üçün dərslik /Nüsrət Sadıxov, 

37 
 
Z.Osmanov.- İşl. 3-cü nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.- 128 s.: ill.; 21 
sm.- 80000 nüs.- ISBN 5-5560-0732-9.- [1994- 63135] 
224.
 
Seyidov, T.M. Danışmağı öyrənirik [Mətn]: azsaylı 
xalqların uşaqları üçün dərs vəsaiti: I sinif /Tofiq Seyidov, 
M.M.Cəlilov; elmi red. Y.Ş.Kərimov.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 64 
s.: şək.; 22 sm.- 50000 nüs.- [1994-63141] 
225.
 
Seyidzadə, S.M. Français [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik /Sadıq Seyidzadə, 
Ə.P.Gözəlov.- Bakı: Maarif, 1994.- 140 s.: ill.; 22 sm.- Lüğət: s. 
132-137.- 5000 nüs.- [1994-62833] 
226.
 
Səfərli, Ə.Q. Ədəbiyyat [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik 
/Əliyar Səfərli, Хəlil Yusifli; ixt. red. R. Azadə.- Bакı: Öyrətmən, 
1994.- 368 s., portr.; 20 sm.- 85000 nüs.- [1994-63140] 
227.
 
Sual kitabçası. Variant A [Mətn]: qəbul imtahanı 
/TQDK.- Bakı, 1994.- 31 s.; 27 sm.- nüs. yox.- [1994-63046]  
228.
 
Sual kitabçası. Variant B [Mətn]: qəbul imtahanı 
/TQDK.- Bakı, 1994.- 31 s.; 27 sm.- nüs. yox.- [1994-63047]  
229.
 
Yerin coğrafi qurşaqları  və zonaları [Xəritə]: orta 
məktəb üçün /red. H.Ə.Musayeva; Azərb. Resp. Dövlət Torpaq və 
Xəritəçəkmə Komitəsi.- Bakı: Kartoqrafiya fabriki, 1994.- 1 
rəngli xəritə; 93x120.- 5000 nüs.- [1994-28] 
230.
 
Yusifov, Y.B. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 6-cı sinif üçün 
dərslik /Yusif Yusifov, İ.A.Babayev, H.F.Cəfərov; red. 
T.Vəliyev.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- 88 s.: ill., portr.; 21 sm.- 
100000 nüs.- [1994-62752]  
231.
 
Zoologiya  [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-8-ci 
sinifləri üçün sınaq dərsliyi /H.S.Abbasov [və b.]; red. 
M.Ə.Musayev.- İkinci nəşri.- Bakı: Maarif, 1994.- 304 s.: ill.; 22 
sm.- 80000 nüs.- ISBN 5-5560-0384-9.- [1994-62754]  
 
376 Xüsusi məktəblər 
 
232.
 
Tağızadə, A.Z. Musiqi ədəbiyyatı [Mətn]: uşaq musiqi 
məktəblərinin VII sinfi üçün dərslik /Aida Tağızadə, F.Əliyeva; 

38 
 
rəy.: N.Mehdiyeva, S.Ələsgərov; red. L.Hüseynova.- Bakı:  Şur, 
1994.- 88 s., portr.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63139] 
233.
 
Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin kanon sinfi 
üçün [Mətn]: proqram /tərt. ed.: N.Bağırova, R.İmanlı; red. 
G.Əfəndi; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Musiqi Təhsili üzrə 
Tədris Metodika Kabineti.- Bakı: M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət 
Kitabxanası, 1994.- 20 s.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-62573] 
234.
 
Uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin xor sinfi üçün 
[Mətn]: proqram /tərt. Z.M.İsmayılova; red. A.Z.Qalabəyova; 
Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Musiqi Təhsili üzrə  Tədris 
Metodika Kabineti.- Bakı: M.F.Axundov ad. Azərb. Dövlət 
Kitabxanası, 1994.- 20 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [1994-62574] 
 
378 Ali təhsil 
 
235.
 
Azərbaycan Respublikası ali  məktəbləri gənc 
tədqiqatçılarının XIV Respublika elmi konfransının tezisləri 
[Mətn]: Bakı, 26-27 dekabr 1991-ci il /red. A.Y.Əliyev; tərt.: 
S.Ə.Əliyeva, S.F.Nuriyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi
M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Hissə III.- Bakı: İrşad, 1994.- 70 s.; 20 
sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 80 nüs.- [1994-62456]  
236.
 
Azərbaycan Tibb Universiteti professor-müəllim 
heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransı 
məruzələrinin tezisləri [Mətn] /red. hey.: Ə.T.Əmiraslanov, 
R.M.Məmmədhəsənov, Q.Ş.Qarayev, N.R.Dadaşova.- Bakı: 
Təbib, 1994.- 348 s.; 21 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 
500 nüs. (cildli).- [1994-62688]  
237.
 
Bakı Dövlət Universiteti-75: 1919-1994 [Mətn]: 
xüsusi büraxılış /M.Ələsgərov, M.Mərdanov, F.Vahidov.- Bakı: 
BDU, 1994.- 121+[10] v. şək., fotoşək.; 30 sm.- nüs. yox.-[1994-
63108]  
238.
 
Professor-müəllim heyətinin 1993-cü ilin elmi-
tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi-tematik 
konfransın proqramı [Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. 

39 
 
Dövl.  İqtisad  İn-tu.- Bakı, 1994.- 30 s.; 20 sm.-150 nüs.-[1994-
62920]  
 
39 Adət-ənənələr. Qadın məsələləri. Folklor 
 
391/395 Etnoqrafiya 
 
239.
 
Qeybullayev, Q.Ə. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü 
tarixindən /Qiyasəddin Qeybullayev; elmi red. Y.Yusifov, rəssam 
T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.; 20 sm.- 15000 nüs.- 
ISBN 5-5520-1387-5.- [1994- 62913]  
240.
 
Qeybullayev, Q.Ə. Azərbaycanlılarda ailə  və nigah 
(XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarixi etnoqrafik tədqiqat 
/Qiyasəddin Qeybullayev; elmi red. H.A.Quliyev; rəy.: 
H.A.Quliyev, E.A.Kərimov; AEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- Hissə 1.- 263 s.; 21 sm.- 550 nüs.- ISBN 
5-8066-0634-1.- [1994-62828]  
241.
 
Qeybullayev, Q.Ə. Azərbaycanlılarda ailə  və nigah 
(XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: tarixi etnoqrafik tədqiqat 
/Qiyasəddin Qeybullayev; elmi red. H.A.Quliyev; rəy. 
H.A.Quliyev, E.A.Kərimov; AEA, Arxelogiya və Etnoqrafiya İn-
tu.- Bakı: Elm, 1994.- Hissə 2.- 264-437 s.; 21 sm.- Qeydlər və 
şərhlər: s. 339-408.- Bibl.: s. 414-436.- 550 nüs.- ISBN 5-8066-
0634-1.- [1994-62829]  
242.
 
Piriyev, V.Z. Buduq və Buduqlular [Mətn] /Vaqif 
Piriyev; elmi red.: A.Səlimzadə, Z.Qafarov; ön söz Ş.Fazil.- Bакı: 
Sabah, 1994.- 138 s., cədv., portr., şəcərə; 20 sm.- Əlavə: s. 135-
137.- Bibl.: s. 129-134.- nüs. yox.- [1994-62691]  
243.
 
Süleymanov, M.F. Azərbaycan diyarı Lahıc [Mətn]: 
etnoqrafik-bədii lövhələr /Manaf Süleymanov; red. T.Rüstəmov; 
ön söz müəl. N.Cəfərov.- Bakı: Vətən, 1994.- 270 s.: ill., portr.; 
20 sm.- 8500 nüs.- ISBN 5-8996-8067-9 (cildli).- [1994-62659]  
 
 

40 
 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri 
 
502/504 Təbiət elmləri 
 
244.
 
Elmi konfrans. 11-26 noyabr 1994-cü il. Təbiət elmləri 
[Mətn]: Bakı Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyinə  həsr 
olunur /tərt. M.N.Ələsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bakı: BDU, 1994.- 197 s.- [BDU k/x] 
245.
 
Программа  действий  по  охране  окружающей 
среды  для  Центральной  и  Восточной  Европы  [Текст].-  Баку, 
1994.- 122 с.- [İqtisadiyyat üzrə k/x] 
 
51 Riyaziyyat 
 
246.
 
Bünyatova, F.C. Riyaziyyatın dili [Mətn] 
/F.C.Bünyatova; elmi məsl. Ə.M.Əliyev; Azərb. Resp. MYİ Elmi-
Təcrübi Mərkəz, F.Bünyatovanın "İdrak məktəbi".- Bakı: Nicat; 
Boz oğuz, 1994.- 80 s.: ill., cədv.; 31 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-
8611-0076-4.- [1994-63181]  
 
512 Cəbr 
 
247.
 
Xətti cəbri tənliklər  sisteminin həllinə aid metodik 
göstəriş [Mətn] /tərt. ed. B.M.Mustafayev; red. C.M.Mustafayev; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bakı: 
Bakı Universiteti, 1994.- 44 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 44.- 100 nüs.- 
[1994-62696] 
248.
 
Mirmövsüm oğlu, M. Binomlar ailəsi və 50-lik say 
sistemi [Mətn] /Mövsüm Mirmövsüm oğlu.- Bakı:  İrşad, 1994.- 
50 s.: şək., cədv.; 20 sm.+ [1] v. qoşma cədv.- 1000 nüs.- [1994-
62756]  
 
 
 

41 
 
517 Riyazi analiz 
 
249.
 
Müəyyən inteqral və onun bəzi tətbiqləri  [Mətn]: 
metodik göstəriş /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki 
Un-ti.- Bakı: AzTU, 1994.- 80 c.- [AzTU k/x] 
 
519.7 Riyazi kibernetika 
 
250.
 
Fərdi kompüterlər vasitəsilə seysmik kəşfiyyatı 
verilənlərinin emalı üzrə laboratoriya işləri [Mətn] /tərt. ed.: 
R.Q.Məmmədxanov, P.Z.Məmmədov, 
İ.C.Axundov; red. 
S.V.Eminov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 36 s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 
34.-100 nüs.- [1994-63049] 
251.
 
"Sistemlər nəzəriyyəsinin riyazi əsasları" fənnindən 
kurs işləri [Mətn] /tərt. ed.: S.İ.Yusibov, R.A.Mayılov; red. A.M. 
Əliyev; rəy.: A.İ.Məmmədov, H.Ə.Məmmədov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 20 s., cədv.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 20.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 100 nüs.- [1994-63050]  
 
519.8 Riyazi proqramlaşdırma 
 
252.
 
İdarəetmə  məsələlərinin dinamik proqramlaşdırma 
metodu ilə həlli [Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed. Y.Q.Osmanov; 
red.:  Ə.Ə.Hüseynov,  Ə.X.Səlimov [və b.]; rəy.:  Ə.M.Bağırov, 
S.İ.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 40 s.: şək.; 20 sm.- 100 nüs.- 
[1994-62651]  
253.
 
İsgəndərov, A.D. Optimallaşdırma üsulları [Mətn]: 
dərslik /A.D.İsgəndərov, R.Q.Tağıyev, Q.Y.Yaqubov; rəy. 
Q.C.İmanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 376 s.: ill., cədv.; 21 
sm.- Bibl.: s. 371-374.- 2000 nüs.- ISBN 5-8025-0035-2 (cildli).- 
[1994-62681]  

42 
 
254.
 
"Sistem proqramlaşdırması" fənni üzrə metodik 
göstəriş [Mətn] /tərt. ed. T.S.Abdullayev; red. M.N.Nuriyev; 
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- 
Bakı: ADNA, 1994.- 44 s., cədv.: ill., sxem; 21 sm.- Bibl.: s. 43.- 
150 nüs.- [1994-63244]  
 
528 Geodeziya 
 
255.
 
Piriyev, R.X. Geodeziyanın  əsasları  və topoqrafiya 
[Mətn]: dərslik /Rizvan Piriyev; ixt. red.: R.Ə.Babayev, 
R.B.Bayramov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 392 s.: ill., cədv.; 
22 sm.- Əlavələr: s. 379-384.- 3500 nüs.- ISBN 5-8025-0017-4.- 
[1994-62931]   
 
53 Fizika 
 
256.
 
Cəfərov,  İ.H. Kvant fizikasına giriş [Mətn]: dərs vəsaiti 
/İ.H.Cəfərov; red. V.İ.Nəsirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı: ADPU, 1994.- 161 s.: 
ill.; 21 sm.- 200 nüs.- [1994-62705]  
 
531 Mexanika 
 
257.
 
Əliyev, T.X. Dinamika: dinamikanın  əsasları  və yeraltı 
qurğuların dinamikası [Mətn]: dərs vəsaiti /Telman Əliyev; elmi 
red. H.H.Məmmədsadıqov.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 
1994.- 216 s.: ill., cədv.; 21 sm.- 2000 nüs.- [1994-62689]  
258.
 
Fizikadan məsələ  həlli praktikumu [Mətn]: mexanika 
kursu: metodik vəsait /R.R.Abdurazaqov, K.M.Həsənov, 
A.M.Allahverdiyev [və b.]; red. R.R.Abdurazaqov; rəy.: 
X.İ.Padarov, N.M.Məsimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- Bakı: ADPU, 1994.- 94 s.: 
ill.; 21 sm.- Bibl.: s. 93.- 100 nüs.- [1994-62883]  

43 
 
259.
 
Quliyev, S.Ə. Nəzəri mexanikanın qısa kursu [Mətn]: ali 
texniki məktəblər üçün dərslik /Sabir Quliyev, E.B.Eyvazov; elmi 
red. R.S.Qurbanov; rəy.: R.Y.Əmənzadə, N.E.Nəsibov.- Bakı: 
Təbib, 1994.- 292 s.: ill.; 21 sm.- Bibl.: s. 286.- 2000 nüs.- ISBN 
5-8035-0055-0.- [1994-66523]  
260.
 
 Statik  həll olunmayan çubuq sistemlərinə aid layihə 
hesabat işinin EHM-da həlli [Mətn]: metodik göstəriş /tərt. ed.: 
T.Y.Ağayev, L.N.Xanməmmədova; red. M.M.Mehdiyev; rəy.: 
T.B.Babayev,  İ.A.Bəxtiyarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 24 s.: ill., 
cədv.; 20 sm.- 100 nüs.- [1994-63053]  
261.
 
Zərbə
 məsələlərinin həllinə aid metodik göstəriş [Mətn] 
/Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: 
AzTU, 1994.- 39 s.- [AzTU k/x] 
 
535 Optika 
 
262.
 
Optikadan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] /tərt. 
ed.: M.A.Musayev, İ.İ.Abbasov, R.A.Əhmədov,  İ.Q.Əfəndiyeva; 
red. H.M.İbadov; rəy. Q.İ.Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 
64 s., cədv.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 63.- 150 nüs.- [1994-63238]  
 
537 Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası 
 
263.
 
"Klassik elektrodinamika" kursunda maddi mühitlər 
üçün maksvell tənliklərinin alınmasına dair metodiki göstəriş 
[Mətn] /tərt. ed. R.X.Muradov; red.: S.A.Hacıyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: 
BDU, 1994.- 24 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 23.- 100 nüs.- [1994-62697]  
 
 
 
 

44 
 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 
 
543 Analitik kimya 
 
264.
 
Alekseyev, V.N. Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu 
[Mətn]: dərslik /V.N.Alekseyev; red. A.A.Qafarova; tərc. ed.: 
Ə.A.Bəşirov, R.A.Əliyeva.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- Hissə 
1.- 152 s., cədv.: ill.; 20 sm.- 1000 nüs.- ISBN 5-8025-0101-4 
(cildli).- [1994-62639]  
 
544 Fiziki kimya 
 
265.
 
Qurbanov,  Ə.N. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının 
nəzəri  əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Ələkbər Qurbanov; red. 
D.Q.Qəmbərov; rəy.: N.A.Verdizadə,  Ə.Yarəliyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-  Bakı: 
ADPU, 1994.- 212 s.: ill.; 19 sm.- Bibl.: s. 211.- 200 nüs.- [1994-
62882]  
 
547 Üzvi kimya 
 
266.
 
Nağıyev, A.İ.  Əsas üzvi sintez və neft-kimya sintezinin 
kimyası və texnologiyası. Xammallar bəhsi [Mətn]: mühazirələrin 
mətni /Aydın Nağıyev, F.M.Sadıqov, S.Q.Əmirov; red. 
S.A.Rzayeva; rəy.: M.M.Mövsümzadə, İ.N.Hacıyev; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 
1994.- 64 s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 62.- 150 nüs.- [1994-63054]  
 
55 Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri 
 
267.
 
Neftçi-geoloqun soraq kitabı [Mətn] /red. hey.: 
R.N.Abdullayev [və b.]; red.: A.Əlizadə, S.H.Salayev; sponsor 
R.Nəbiyev; AEA, Geologiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- Cild 1.- 
240 s.: ill., cədv.; 22 sm.- 3000 nüs. (cildli).- [1994-63095]  

45 
 
 
553 İqtisadi geologiya. Faydalı qazıntılar 
 
268.
 
Neft və qaz laylarındakı proseslərin riyazi 
modelləşdirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Q.Pirməmmədov, 
X.M.Həmzəyev, 
Ə.M.Babayev, S.O.Hüseyn-zadə; red. 
A.Q.Qəhrəmanov; rəy.: A.A.Abbasov, H.M.Musayev; Azərb. 
Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 
ADNA, 1994.- 64 s.: ill.; 21 sm.- 150 nüs.- [1994-63055]  
269.
 
Neft və qaz yataqlarının birbaşa axtarış üsulları [Mətn]: 
metodik göstəriş: qiyabiçi tələbələr üçün /tərt. ed.: 
H.M.Hüseynov, A.Q.Abbasov, N.Y.Mehdiyev; red. 
N.R.Nərimanov; rəy.: A.Ə.Kərimov, E.Y.Əlimuradov, 
K.Q.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft 
Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 44 s., cədv.: ill.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 43.- 100 nüs.- [1994-62650]  
 
556 Hidrologiya 
 
270.
 
Təhlükəli təbiət hadisələrinə  həsr edilmiş elmi-praktik 
konfransın materialları [Mətn] /red. hey.: B.Budaqov, A.Kərimov, 
N.Paşayev; AEA, akad. H.Əliyev ad. Coğrafiya  İn-tu; Azərb. 
Resp. Dövlət Hidrometeorologiya Komitəsi; Azərb. Coğrafiya 
Cəmiyyəti.- Bakı, 1994.- 187 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus 
dillərindədir.- 300 nüs.- [1994-62957]  
 
57 Biologiya elmləri 
 
576.8 Parazitologiya 
 
271.
 
Musayev, M.Ə. Azərbaycanda quşların qan parazitləri 
[Mətn] /Musa Musayev, N.R.Zeyniyev; red.Y.Y.Yolçiyev; AEA, 
Zoologiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 64 s.: ill.; 19 sm.- 600 nüs.-
ISBN 5-8066-0594-9.- [1994-63232]  

46 
 
 
59 Zoologiya 
 
272.
 
Seid-Rzayev, M.M. Mingəçevir su anbarının balıqları 
[Mətn] /M.M.Seid-Rzayev; red. D.B.Rəhimov; AEA, Zoologiya 
İn-tu.- Bakı:  İrşad, 1994.- 76 s., cədv.: ill.; 21 sm.- 250 nüs.- 
[1994-62736]  
 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika 
 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması 
 
273.
 
Axundov, İ. Daima insanı öyrənən alim [Mətn]: əməkdar 
elm xadimi, prof. Məmmədsadıq Abdullayevin həyat və 
yaradıcılıq yolu /İmran Axundov; red. K.T.Məmmədova.- Bakı: 
Ergun, 1994.- 55 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 300 nüs.- ISBN 5-
8240-0064-6.- [1994-63848]  
274.
 
Hüseynova,  Ş.Ə. Azərbaycanın görkəmli təbibləri 
[Mətn] /Şövkət Hüseynova; red. M.Əmirova; rəy. və elmi red. 
N.Əliyev.- Bakı: İşıq,1994.- 152 s., fotoşək., portr.; 20 sm.- 2000 
nüs.- ISBN 5-8965-0190-X.- [1994-65467]  
275.
 
Изобретательство  и  рационализация  в  здравоох-
ранении 
Азербайджана 
[Текст]: 
материалы 
научно-
практической  конференции (28 декабря 1994 г.) /сост. 
М.А.Казымов.- Баку, 1994.- 64 с.- [Tibb un-tetinin k/x] 
 
611 Anatomiya 
 
276.
 
İnsan anatomiyası [Mətn]: stomatologiya fakültəsi 
tələbələri üçün dərslik /K.Ş.Hacıyev, V.B.Şadlinski, Ş.Q.Vəliyev, 
M.Q.Allahverdiyev; red. R.Ə.Əsgərov; rəy. M.Ş.Cahangirov.- 
Bakı: Təbib, 1994.- 448 s.: ill., cədv.; 21 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-
8035-0069-0 (cildli).- [1994-63175]  
 

47 
 
612 Fiziologiya 
 
277.
 
Azərbaycan fizioloqlar cəmiyyətinin birinci 
qurultayının materialları. 12-14 oktyabr 1994-cu il [Mətn] /məsul 
red.: H.H.Həsənov, T.M.Ağayev.- Bakı: Bilik, İrşad mərkəzi, 
1994.- 368 s.; 20 sm.- Müəl. siyahısı: s. 361-367.- Mətn Azərb. və 
rus dillərindədir.- 500 nüs.- [1994-62958]  
278.
 
Moudi, R. Ölümdən sonrakı  həyat [Mətn]: ölümdən 
sonrakı  həyatın davamı fenomeninin tədqiqi /Raymond Moudi; 
tərc.: M.Abdullayeva, M.Əfəndiyeva; red. M.Əfəndiyeva.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 96 s.; 19 sm.- 25000 nüs.- ISBN 5-5520-1280-1.- 
[1994- 62616]  
 
613 Gigiyena 
 
613.6 Peşə xəstəliklərinin gigiyenası 
 
279.
 
Агаев,  Ф.Б.  Гигеническая  оценка  условый  труда  и 
современной  нетрудоспособности  рабочих  при  производстве 
суперфосфата  [Текст] /Ф.Б.Агаев,  Д.А.Агаев.-  Баку, 1994.- 
108 с.- [Tibb un-tetinin k/x] 
 
613.8 Sinir sisteminin gigiyenası. Gigiyena və etika 
 
280.
 
Ailənin intim dünyası [Mətn] /red. S.Mir Cəfərova
"Minarə" firması.- Bakı: Azərb. Ensiklopediyası NPB, 1994.- 165 
s.; 20 sm.- (Gənc ailənin ensiklopediyası).- Bibl.: s. 164.- 15000 
nüs.- ISBN 5-8960-0019-7.- [1994-63131]  
281.
 
Cavadov, F.G. Seksual əxlaq normaları [Mətn] 
/Fəxrəddin Cavadov, M.E.Qarayev; elmi red. R.M. Hacıyev; rəy. 
M.C.Cavadzadə.- Bakı: Təbib, 1994.- 182 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-8035-0076-3.- [1994-63550] 
282.
 
Əhmədov,  İ.Ə. Seksual həyat və pozğunluqları [Mətn] 
/İlqar Əhmədov, Ə.R.Əhmədov; rəy. A.A.Sultanov.- Bakı: Təbib, 

48 
 
1994.- 182 s., 20 sm.- Bibl.: c. 182.- 1000 nüs.- ISBN 5-8035-
0058-5.- [1994-63552]  
 
615.8 Fizioterapiya. Xalq təbabəti 
 
283.
 
Xalq təbabəti xəzinəsindən [Mətn] /tərc. və  tərt. 
N.Göyüşov; red. S.Əliyev.- Bakı: Azərb. Ensiklopediyası, 1994.- 
224 s.; 21 sm.- 25000 nüs.- ISBN 5-8960-0094-4.- [1994- 62851]  
284.
 
Ləmbərani, F. Xalq təbabəti [Mətn] /Fikrət Ləmbərani; 
red. M.Əmirova; ön söz M.S.Salihov.- Bakı:  İşıq, 1994.- 288 s., 
portr.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8965-0413-6.- [1994-62935]   

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə