MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

60.
 
Bammat, H. 
Qərb mədəniyyətinin inkişafında 
müsəlmanların rolu [Mətn] /Heydər Bammat; Türk dilindən işl. və 
ön söz müəl. T.Hüseynoğlu; red. E.Məmmədyarova.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 64 s.; 16 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-5520-1404-9.- 
[1994-63233] 
61.
 
Dinimiz, namazımız, imamlarımız [Mətn] /tərt. 
M.Müsəddiq; red. İ.Qəribli.- Bakı: Yazıçı, 1994.- 721 s.; 20 sm.- 
25000 nüs.- [1994-63018] 
62.
 
Əhmədov,  Ə.H.  Əsrarül-Quran [Mətn]: elmi ayələr 
/Əhmədağa  Əhmədov; naşiri və red. K.Novruz.- Bakı: Təbib, 
1994.- Kitab 2.- 168 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8035-0065-
8.- [1994-63340]  
63.
 
Əhmədov,  Ə.H. Nikatül-Quran [Mətn] /Əhmədağa 
Əhmədov; naşiri və red. K.Novruz.- Bakı: Öyrətmən, 1994.- Kitab 
1:  Ədəb, tərbiyə,  əhkam,  əxlaq və ibrət ayələri.- 21 s.; 21 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-8035-0065-8.- [1994-62762] 
64.
 
əl-Əvəcuqi, Mühəmməd Səid Dağıstani. Üç yüz məsələ 
[Mətn] /Mühəmməd Səid Dağıstani əl-Əvəcuqi; transliterasiya və 
tərt. ed., ön söz, qeyd. və izah. müəl. G.Əhmədzadə; red. 
A.Məmmədov; rəy. R.Əliyev; AEA, Şərqşünaslıq  İn-tu; "İrşad" 
İslam Araşdırmaları  Mərkəzi.- Bakı:  İrşad, 1994.- 120 s., portr.; 
20 sm.- Qeydlər və izahlar: s. 44-51.- nüs. yox.- [1994-62953] 

15 
 
65.
 
Əsgərin din kitabı [Mətn] /red. T.Cəmilova; Dini İşlər 
Şöbəsi.- Bakı: Gənclik, 1994.- 64 s.; 20 sm.- 5000 nüs.-ISBN 5-
8020-1125-4.- [1994-62945] 
66.
 
Həzrət  Əmir  Əli İbn  Əbu Talib. Nəhcül-bəlağə [Mətn]: 
Həzrət Əlinin xütbələri, vəsiyyətləri, əmrləri, hikmət və vəcizələri 
/Həzrət  Əmir  Əli  İbn  Əbu Talib (ə);  Ərəbcədən tərc. ed. və 
şərhlərin müəl.  Ə.Gölpinarlı; Azərb. türk. çev.: T.Kərimli, 
H.Abıyev; red.: M.Həbibov, İ.Həmidov.- Bakı: Sabah, 1994.- 400 
s.; 21 sm.- Bibl.: s. 394-397.- 5000 nüs.- ISBN 5-8610-6064-9.- 
[1994-63465]  
67.
 
Həzrəti-İmam Xomeyninin  həyatından seçmə  əhvalatlar 
[Mətn]: fəzilət sahiblərinin söylədikləri /tərt. R.Şerbaf; tərc. 
N.Cəmşidzadə.- Bakı: Sabah, 1994.- 196 s., portr.; 21 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8610-6032-0.- [1994-62693] 
68.
 
Xamenei, S.Ə. Hünər [Mətn]: Seyyid Əli Xameneinin 
dünyagörüşü baxımından /Seyyid Əli Xamenei; fars. tərc. ed. 
Q.Cəmşidi; red. A.Bağırov; ön söz müəl. S.Rüstəmxanlı.- Bakı: 
Şərq-Qərb, 1994.- 72 s.; 20 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5651-285.- 
[1994-62760] 
69.
 
Xumeyni, Seyyid Ruhullah əl- Musəvi. Tozihil-məsail 
[Mətn]: 2887 məsələ /Seyyid Ruhullah Xumeyni əl-Musəvi; tərc. 
ed. H.A.Zeynalov.- Bakı:  Əlhuda, 1994.- 353 s., portr.; 20 sm.- 
Bəzi sözlərin lüğəti: s. 353.- 10000 nüs. (cildli).- [1994-62863] 
70.
 
İçki və içki içmək haqqında qırx hədis [Mətn].- Bakı 
İran İslam Cümhuriyyəti Beynəlxalq "Əlhuda" nəş-tı, Bakı şöbəsi, 
1994.- 22 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- [1994-62799] 
71.
 
İmam Həzrət  Əli  İbn  Əbu Talib Əleyhissəlam [Mətn]: 
birinci  İmam.- Bakı:  Əlhuda, 1994.- 36 s.; 21 sm.- 10000 nüs.- 
[1994-62825] 
72.
 
İmam Həzrəti Mühəmməd Təqi  Əleyhissəlam [Mətn]: 
doqquzuncu rəhbər /fars. çev. N.Cümşüdoğlu.- Bakı:  Əlhuda, 
Sabah, 1994.- 40 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 40.- 10000 nüs.- ISBN 5-
8610-6035-5.- [1994-62797]  

16 
 
73.
 
İslam: Tarix. Fəlsəfə.  İbadətlər [Mətn] /məsul red.: 
Z.Bünyadov, R.Əliyev; red. A.Məmmədov; "İrşad"  İslam 
Araşdırmaları Mərkəzi.- Bakı: Elm, 1994.- 336 s.; 21 sm.- Lüğət: 
s. 233-333.- 3000 nüs.- ISBN 5-8066-0536-1 (cildli).- [1994-
62947]  
74.
 
İslamda hicab [Mətn].- Bakı: Sabah, 1994.- 48 s.: ill.; 21 
sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8610-6033-9.- [1994-62792]  
75.
 
Kılıç, Dr. R.  İslam  əxlaqı. Ayə  və  hədislərin işığında 
[Mətn] /Recep Kılıç; Türkiyə Diyanet Vakfı.- Ankara: Göytürk, 
1994.- 100 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-66266]  
76.
 
Qasımova, A.Ş.  Məhəmməd peyğəmbərin meracı [Mətn] 
/Aida Qasımova; red. F.Rzabəyova; rəssam E.İsmayılov.- Bakı: 
Yazıçı, 1994.- 96 s.; 21 sm.- İzahlar. s. 73-93.- 5000 nüs.- [1994-
62763] 
77.
 
Mahmudov,  Ə.M. Quran və  şəriətdə balıq [Mətn] 
/Əliheydər Mahmudov; red. S.Babulla oğlu; burax. məsul 
R.Rzayev; rəssam E.Axundov; bədii red. E.Məmmədov.- Bakı: 
Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1994.- 40 s., cədv.: (8) v. şək.; 
20 sm.- Bibl.: s. 40.- nüs. yox.- [1994-63129] 
78.
 
Məhəmməd Bin Əhməd Seyyid Əhməd. Günahlar 
[Mətn] /Məhəmməd Bin Əhməd Seyyid Əhməd; məsl. Şeyx Səlim 
Məhəmməd Sədi;  ərəb dil. tərc. ed. Z.Qasımov; red. S.Nəzirli.- 
Bakı: Günəş, 1994.- 79 s.; 20 sm.- 10000 nüs.- [1994-63349]  
79.
 
Mütəhhəri, Ustad Murtəza Ayətullah. Son yüzillikdə 
islam hərəkatlarının xülasə təhlili [Mətn] /Ustad Şəhid Ayətullah 
Murtəza Mütəhhəri.- Bakı: Sabah, 1994.- 120 s.; 20 sm.- 5000 
nüs.- [1994-62800] 
80.
 
Namaz və oruc [Mətn] /ön söz Z.Fəxri.- Bakı: 
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1994.- 66 s., portr.; 14 sm.- 2000 
nüs.- ISBN 5-7220-0492-8.- [1994-62599] 
81.
 
Rəfiqdust, S.  İslam fəlsəfəsinin təkamül yolları [Mətn] 
/Səid Rəfiqdust; rəy.: M.T.Cəfəri, A.Aslanov; AEA, Əlyazmalar 
İn-tu.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1994.- 98 s.; 20 
sm.- 300 nüs.- [1994-62767] 

17 
 
82.
 
Rəfsəncani, Hüccətül  İslam Vəlmüslümin Haşimi. 
Dünya besət dövründə [Mətn] /Hüccətül  İslam Vəlmüslümin 
Haşimi Rəfsəncani,  Şəhid doktor Məhəmməd Cəvad Bahünər.- 
İran: Ümumdünya Əhli-Beyt Mərkəzi, 1994.- 246 s.; 20 sm.- 
İzahlar: s. 246.- 10000 nüs.- [1994-63358]  
83.
 
Rəfsəncani, Hüccətül  İslam Vəlmüslümin Haşimi. 
Dünya besət dövründə [Mətn] /Hüccətül  İslam Vəlmüslümin 
Haşimi Rəfsəncani,  Şəhid doktor Məhəmməd Cəvad Bahünər.- 
Qum, 1994.- 210 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1994-63356]  
84.
 
Sezgin, A.  Mənim dinim [Mətn] /Abdülkadir Sezgin; 
yazarın iştirakı ilə Azərb. türk. uyğ. M.Aslan.- Bakı:  Şərq-Qərb, 
1994.- 248 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1994-62832] 
85.
 
Sultan Məhəmməd, P. Nə üçün məsihə inandım [Mətn] 
/Pavel Sultan Məhəmməd.- Bakı, 1994.- 31 s.- [BDU k/x] 
86.
 
Təmiz,  Ə.Ə.  Həzrəti  Əbu Bəkr [Mətn] /Əhməd  Əmin 
Təmiz; türk. çev. N.Qəhrəmanova; red. R.İsmayılov; məsl. 
M.Qabiloğlu.- Bakı: Altun Kitab, 2005.- 160 s.; 19 sm.- 300 nüs.- 
[1994-62733]  
87.
 
Ustadi, R. Hamı üçün din üsulu [Mətn] /Rza Ustadi; tərc. 
ed. N.Cümşüdoğlu.- Bakı: Sabah, 1994.- 160 s.; 20 sm.- 5000 
nüs.- [1994-62798] 
88.
 
Лари,  С.М.М. Бог и его атрибуты [Текст]:  лекции по 
мусульманской  догматике  /Саййид  Муджтаба  Мусави  Лари; 
пер.  с  англ.  А.Эфендиева;  ред.  Г.А.Мамедов;  Центр 
Исламоведческих  Исследований  "Иршад".-  Баку:  Центр 
Иршад, 1994.- 188 с.; 21 см.- [Prezident k/x] 
89.
 
Лари, 
С.М.М
Пророчество 
[Текст] /Саййид 
Муджтаба  Мусави  Лари;  пер.  с  англ.  Гаджи  Надира;  ред. 
Г.А.Мамедов.-  Баку: [б.  и.], 1994.- 156 с.; 21 см.- [Prezident 
k/x] 
 
 
 
 

18 
 
29 Falabaxma. Dualar 
 
90.
 
Sturvi, E.  Məhəbbət falları [Mətn] /Еtibar Sturvi; ön söz 
müəl. və rus dil. çev. R.Kərimova.- Bакı: Elm, 1994.- 64 s.: ill., 
cədv.; 20 sm.- 40000 nüs.- ISBN 5-8066-0623-6.- [1994-62765] 
91.
 
Tale duaları, bəxt ulduzları [Mətn] /tərt. müəl. 
A.Rəcəbov; red. M.Əfəndiyeva; rəssam F.Fərəcov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1994.- 144 s., cədv.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-5520-
1497-9.- [1994-63568] 
 
3 İctimai elmlər 
 
311 Statistika nəzəriyyəsi. Statistik metodlar 
 
92.
 
Azərbaycanın statistik göstəriciləri- 1994 = Statistical 
yearbook of Azerbaijan- 1994 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət 
Statistika Komitəsi.- Bakı, 1994.- 313 s.; 24 sm.- Mətn Azərb. və 
ing. dillərindədir.- [Prezident k/x] 
93.
 
Kənd təsərrüfatı statistikası  fənninin proqramı [Mətn]: 
statistika ixtisası üzrə  təhsil alan tələbələr üçün /tərt. ed. 
A.C.Məmmədov; red. S.M.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad  İn-tu, Statistika kafedrası.- Bakı, 
1994.- 14 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 14.- 100 nüs.- [1994-62921]  
 
316 Sosiologiya 
 
94.
 
Sosiologiya [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 
Azərb. Texniki Un-ti.- Bаkı: AzTU, 1994.- 176 s.- [AzTU k/x] 
95.
 
Türkel, Y.S.  İnsan, təbiət və  cəmiyyət [Mətn] /Yadigar 
Türkel.- Bаkı: Bilik, İrşad mərkəzi, 1994.- 72 s.; 20 sm.- 1000 
nüs.- [1994-62968]  
 
 
 

19 
 
32 Siyasət 
 
96.
 
Əliyev, T. Politologiya  [Mətn]: dərslik /T.Əliyev, 
Q.Bayramov.- Bakı: Təbib, 1994.- 212 s.- [AzTU k/x] 
97.
 
Sanisteban, L.S. Siyasət elminin əsasları [Mətn]: 
ixtisarlarla /L.S.Sanisteban; tərc. H.Baratlı; red. N.Əhmədli.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 64 s.; 21 sm.- 10000 nüs.- [1994-62859]  
 
323/ 324 Daxili siyasət 
 
98.
 
Əliyev, H.Ə. Şəxsi mövqe [Mətn] /Heydər Əliyev; tərt. ed. 
N.İbrahimov.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 28 s., portr.; 21 sm.- 
2000 nüs.- [1994-62916]  
99.
 
Qaralov, Z.İ.  Hər dövrün bir kitabı var [Mətn] /Zahid 
Qaralov; tərt. ed.: İ.Akifqızı, G.Qaralova.- Bakı: Elm, 1994.- 80 
s., portr.; 22 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8066-0629-5.- [1994-
63109]  
100.
 
Ülkü, U.  Qızıl ulduzdan hilala doğru [Mətn]: Heydər 
Əliyevin fırtınalı  həyatı /Urfan Ülkü; türk. çev. K.Quliyeva.- 
Bakı: Azərbaycan, 1994.- 75 s., portr.; 21 sm.- 1000 nüs.- [1994-
62936]  
101.
 
Vəliyev, C.C. Xalqın iradəsi ilə [Mətn]: referendum və 
prezident seçkiləri haqqında düşüncələr /Cəfər Vəliyev.- Bakı: 
Azərbaycan, 1994.- 31 s., foto.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1994-62941]  
102.
 
Алиев,  Г.А.  Личная  позиция  [Текст] /Гейдар  Алиев.- 
Баку: Азернешр, 1994.- 28 с.- [Heydər Əliyev k/x]
 
 
103.
 
Речь  Президента  Азербайджанской  Республики 
Гейдара  Алиева  на  инаугурации. 10 октября, 1993, Баку 
Дворец Республики [Текст] /Общество "Книга" Азерб. Респ. и 
Фирма  "Старк  Энтерпрайз,  Инк"  США.-  Баку:  Общество 
Книга, 1994.- 128 с., портр.; 7 см.- 500 экз. (в пер.).- [Р-3349] 
104.
 
Aliev, H. Steadfast position [Text] /Heydar Aliev; trans. 
V.Amirova; comp. N.Ibrahimov; ill. N.Babayev.- Baku: 

20 
 
Azerbaijan, 1994.- 40 p.: ill.; 20 cm.- Mətn ingilis dilindədir.- 
[Prezident k/x]
 
 
105.
 
Aliyev, H. Değişmeyen mevki [Metn] /Haydar Aliyev; 
terc.: T.Aliyeva, S.Mehmedova; tert. N.Ibrahimov.- Baku: 
Azerbaycan, 1994.- 40 s.; 20 sm.- Mətn türk dilindədir.- 
[Prezident k/x]
 
 
106.
 
Seyidzade, D.B. Önemli politik yaşamdan esintiler [Metn] 
/Dilara Seyidzade; terc. S.Mehmedova; tert. N.Ibrahimov.- Baku: 
Azerbaycan, 1994.- 32 s.; 20 sm.- Mətn türk dilindədir.- 
[Prezident k/x]
 
 
 
327 Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət 
 
107.
 
 Heydər  Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır [Mətn] 
/tərt.: Nazim İbrahimov, 
İbrahim 
Şükürov; məsl. 
A.Muradverdiyev.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 175 s., fotoşək.; 20 
sm.- 2500 nüs.- [1994-63022] 
108.
 
 Mehdizadə, M. Beynəlmiləl siyasətdə petrol [Mətn] 
/M.Mehdizadə; transliterasiya ed., ön söz və lüğətin müəl. 
S.İbrahimli; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 61 s.; 20 
sm.- Lüğət: s. 57-60.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-1347-6- [1994-
62909]  
109.
 
 Mürsəlov, R.Ə. Millətçilik təfəkkürü-birlik və 
parçalanma meylləri:  ərəb ölkələrinin təcrübəsi: 60-90-cı illər 
[Mətn] /Ramiz Mürsəlov; red. R.Əliyev; AEA, Şərqşünaslıq  İn-
tu.- Bakı: Elm, 1994.- 176 s.; 20 sm.- nüs yox.- [1994-62969] 
110.
 
Гейдар  Алиев  открывает  миру  Азербайджан 
[Текст] /сост.:  Назим  Ибрагимов,  Ибрагим  Шукуров.-  Баку: 
Азербайджан, 1994.- 174 с.,  фото.,  портр.; 20 см.- 5000 экз.- 
[1994-1-671583] 
 
 
 
 

21 
 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndələri. Hökumət 
 
111.
 
 Antiinhisar 
fəaliyyəti haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1994.- 24 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1994-64056]  
112.
 
 Əlillərin sosial müdafiəsi  haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1994.- 20 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1994-64054]  
113.
 
 Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1994.- 16 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1994-64055]  
114.
 
 Kəndli (fermer) təsərrüfatı  haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1994.- 16 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1994-64060]  
115.
 
 Sahibkarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, 
S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1994.- 16 s.; 20 sm.- 
500 nüs.- [1994-64059]  
116.
 
 Sanitariya-epidemioloji 
salamatlıq haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey.: 
F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: 
Biznesmenin Bülleteni, 1994.- 24 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [1994-
64048]  
117.
 
 Səhmdar cəmiyyəti haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov; nəşr ed. Azərbaycan Birgə Müəssisə, 
Beynəlxalq Birlik və  Təşkilatların Assosiasiyası.- Bakı: 
Biznesmenin Bülleteni, 1994.- 16 s.; 21 sm.- 300 nüs.- [1994-
64037]  

22 
 
118.
 
 Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn]:  əsasnamə /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, 
K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1994.- 
12 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [1994-64053]  
119.
 
 Veteranlar  haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn] /burax. məsul B.Rüstəmov.- Bakı, 1994.- 24 s.; 21 
sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- nüs. yox.- [1994-62937]  
 
329 Siyasi partiyalar və hərəkatlar 
 
120.
 
 Azərbaycan Demokratik İstiqlal Partiyasının 
Nizamnaməsi [Mətn].- Bakı, 1994.- 15 s.; 20 sm.- 2000 nüs.- 
[1994-63196]  
 
33 İqtisadiyyat. İqtisadi elmlər 
 
330 Ümumi iqtisad elmləri 
 
121.
 
Əliyev, T.N. Biznesin idarə edilməsinin  əsasları [Mətn] 
/Təbriz Əliyev; rəy. V.T.Novruzov; AEA.- Bakı: Elm, 1994.- 119 
s., cədv.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 116.- 500 nüs.- 
ISBN 5-8066-0643-0.- [1994-62861] 
122.
 
İqtisadiyyat terminləri lüğəti [Mətn] /T.Paşayev, 
M.Allahverdiyev, X.Kərimov, A.Abdullayev; red.: 
İ.M.Allahverdiyev [və b.]; AEA, İqtisadiyyat 
İn-tu, 
Terminologiya Komitəsi.- Bakı: Elm, 1994.- 376 s.; 21 sm.- Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 3000 nüs.- ISBN 5-8066-0613-9 
(cildli).- [1994-62766]  
123.
 
Vəliyev, T.S. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan 
iqtisadi fikir tarixindən [Mətn] /Teymur Vəliyev; elmi red.: 
T.S.Vəliyev, A.C.Həsənov, C.A.Hüseynov [və b.]; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad İn-tu.- Bakı, 1994.- 62 s.; 20 
sm.- 300 nüs.- ISBN 5-7225-0011-9.- [1994-62917]  

23 
 
124.
 
 Алиев,  Т.  Основы  менеджмента  [Текст] /Т.Алиев; 
АНА,  Ин-т  Экономики.-  Баку, 1994.- 50 с.- [İqtisadiyyat üzrə 
k/x] 
125.
 
 Нагиев,  А.Т.  Проблемы  формирования  социально-
ориентированой  эффективной  экономической  системы 
[Текст] /А.Т.Нагиев.- Баку: Иршад, 1994.- 148 с.- [Mingəçevir 
Politexnik İn-tu k/x] 
126.
 
 Садыгов,  К.Ф.  Проблемы  развития  национальной 
экономики 
[Текст]: 
учебное 
пособие 
/К.Ф.Садыгов, 
Ф.П.Рахманов;  М-во  Образования  Азерб.  Респ.,  Азерб.  Гос. 
Экономический Ин-т.- Баку: Изд-во АзГЭИ, 1994.- 131 с.; 20 
см.- Библ.: с. 127-130 (40 назв.).- 300 экз.- [AMEA k/x] 
 
331 Əmək. Əmək haqqında elm. Əməyin iqtisadiyyatı 
 
127.
 
Əmək mühafizəsi [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1994.- 
220 s.- [ADNA k/x]   
 
332 Regional iqtisadiyyat 
 
128.
 
Azərbaycanda aqrar islahatların  taleyi barədə 
mülahizələr [Mətn].- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 108 s.- [AMEA 
k/x] 
129.
 
Kərimli,  İ.A. Milli iqtisadiyyat: yeni iqtisadi və sosial 
münasibətlər [Mətn] /İrşad Kərimli; red. T.Məmmədov; rəssam 
R.Əzimov.- Bakı: Azərnəşr, 1994. 148 s.; 16 sm.- 2000 nüs.- 
ISBN 5-5520-1115-3 (cildli).- [1994-63034] 
 
334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları 
 
130.
 
Əyyubov,  Ə.A. Kiçik biznesin böyük imkanları. Onun 
açarı sizin əlinizdədir [Mətn] /Əyyub  Əyyubov; tərt.-red. 

24 
 
Ş.Ə.Səlimov.- Bakı: Sabah, 1994.- 32 s., portr., cədv.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 32.- 2000 nüs.- ISBN 5-8610-6070-3.- [1994-62977] 
131.
 
Elmi-texniki fəaliyyətin  təşkilati-iqtisadi mexanizminin 
formalaşması üzrə metodiki göstərişlər toplusu [Mətn] /AEA, 
İnnovasiya Mərkəzi.- Bakı: Elm, 1994.- 136 s., cədv., sxem.; 20 
sm.- 350 nüs.- [1994-62454]  
132.
 
Tağızadə, S.İ. Fermer olmaq istəyirsinizmi? [Mətn] 
/Surxay Tağızadə; red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 54 
s.; 17 sm.- Bəzi terminlərin izahlı lüğəti: s. 53.- 2500 nüs.- ISBN 
5-5520-1567-3.- [1994-62964]  
 
338 İqtisadi vəziyyət. İqtisadiyyatda planlaşdırma və  
 
idarəetmə. Qiymətlər 
 
133.
 
Abdullayev, Z.S.  İstehsalın təşkili və planlaşdırılması 
[Mətn]: dərs vəsaiti /Z.S.Abdullayev, İ.Ş.Dadaşov; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad  İn-tu.- Bakı, 1994.- Hissə 
1.- 111 s., cədv.; 20 sm.- 300 nüs.- [1994-62925]  
134.
 
Bazar iqtisadiyyatına keçidin aktual problemləri: 
nəzəri-metodoloji və sosial-iqtisadi aspektlər [Mətn]: respublika 
elmi konfransında ediləcək məruzələrin tezisləri /red. 
Ş.M.Muradov; AEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1994.- 154 s.; 
21 sm.- ISBN 5-8061-866-X.- [1994-66598]  
135.
 
Bazar münasibətləri  şəraitində aqrar islahatların 
aparılması istiqamətləri [Mətn]: Azərb. Elmi-Tədqiqat Kənd 
Təsərrüfatının  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İnstitutunun  əsərlərinin 
tematik məcmuəsi /red. hey.: Ə.Ç.Verdiyev [və b.]; Elmi-Texniki 
Məlumat və  Təbliğat Mərkəzi.- Bakı, 1994.- 80 s.; 21 sm.- nüs. 
yox.- [1994-63072]  
136.
 
İbrahimov,  İ.H. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində keyfiyyət 
və  səmərəlilik [Mətn] /İslam  İbrahimov; red. Ə.F.Süleymanov.- 
Bakı: Azərb. Tərcümə  Mərkəzi, 1994.- 320 s., cədv.; 21 sm.- 

25 
 
Əlavələr: s. 314-318.- Bibl.: s. 309-313.- 2000 nüs.- ISBN 5-
7220-0479-0 (cildli).- [1994-62983]  
137.
 
Kazımlı, X.H. Qiymətin  əmələ  gəlməsi [Mətn]: 
məsələlər məcmuəsi /Xanhüseyn Kazımlı, C.B.Babayev, 
Ş.A.Ağabəyov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. 
İqtisad  İn-tu.- Hissə 1.- Bakı, 1994.- 81 s., cədv.; 20 sm.- 200 
nüs.- [1994-63075]  
138.
 
Məmmədov, R. Planlaşdırma və 
təsərrüfat 
tənzimlənməsində norma və normativlər [Mətn]: dərs vəsaiti 
/R.F.Məmmədov, M.M.Mahmudov, Z.S.Əsgərova; Azərb. Resp. 
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad İn-tu.- Bakı, 1994.- 108 s., 
sxem; 20 sm.- 300 nüs.- [1994-62924] 
139.
 
Namazəliyev, H.İ. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində 
elmi-texniki tərəqqinin effektliyinin təhlili [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Hüseyn Namazəliyev, C.B.Namazova; rəy.:  İ.M.Mahmudov, 
Ə.İ.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad 
İn-tu.- Bakı, 1994.- 124 s., cədv.; 20 sm.- 300 nüs.- [1994-62926]  
140.
 

Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə