MÜQƏDDİMƏ MYüklə 3,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/17
tarix11.06.2017
ölçüsü3,07 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 
Rus dilində 
Актуальные вопросы гематологии и трансфуз...          303 
Гейдар Алиев открывает миру Азербайджан 
        110 
Диагностика и лечение основных нарушений...          304 
Изобретательство и рационализация... 
 
        275 
Кадиомиопатии неизвестной этиологии   
        305 
Программа действий по охране окружающей...          245 

182 
 
Речь Президента Азербайджанской Респ.… 
        103 
Успехи онкологии и смежных наук в Азерб....          295 
Электротехника, электрическая связь 
 
        325 
 
Xarici dillərdə 
İngilis dilində 
Armenian nasizm - two interpretations 
 
        668 
English in Tests 
 
 
 
 
        399 
They are in danger = Они в опасности 
 
        669 
 
Türk dilində 
XX asır Azerbaycan edebiyatı 
 
 
        439 
 
 
 
 

183 
 
MÜNDƏRICAT 
 
Müqəddimə............................................................................….... 3 
0 Ümümi şöbə................................................................................ 6 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri.................................. 6 
001 Elm. Elmşünaslıq…………………………………....…........ 6 
004  İnformasiya texnologiyaları. Kompyuter texnologiyalar ..... 7 
008   Mədəni inkişaf. Mədəniyyət.  Proqress................................ 7 
01   Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri................. 8 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq …................................................ 9 
030  Ümumi məlumat nəşrləri .……………………………....... 10 
069 Muzeylər………………………………………………....... 11 
087. 5  Uşaqlar ücün idrak ədəbiyyatı……………………......... 11 
1  Fəlsəfə elmləri.  Psixologiya…………………………........... 12 
1/14  Fəlsəfə ……………………………………………........... 12 
1.159. Psixologiya......................................................................  12 
18 Estetika…………………………………...….......................  13 
2 Din. Teologiya…………………………………...…............... 13 
29 Falabaxma. Dualar.................................................................. 18 
3. İctimai elmlər………………………………………….…...... 18 
311 Statistika nəzəriyyəsi. Statistik metodlar.............................. 18 
316  Sosiologiya.......................................................................... 18 
 32 Siyasət.................................................................................... 19 
323/ 324 Daxili siyasət................................................................ 19 
327 Beynəlxalq əlaqələr. Xarici siyasət....................................... 20 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndəlikləri. Hökumət.................  21 
329 Siyası partiyalar və hərəkatlar.............................................  22 
33 İqtisadiyyat.  İqtisadi  elmlər.................................................. 22 
330 Ümumi iqtisadi elmlər.......................................................... 22 
331 Əmək. Əmək haqqında elm. Əməyin iqtisadiyyatı............   23 
332 Regional iqtisadiyyat............................................................ 23 
334 İqtisadiyyatın təşkili və əməkdaşlıq formaları...................... 23 
338 İqtisadi vəziyyət. İqtisadiyyatda planlaşdırma və 
 idarəetmə. Qiymətlər ................................................................. 24 

184 
 
339 Ticarət. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr ................................... 25 
339.5 Beynəlxalq ticarət ............................................................. 25 
34 Hüquq. Hüquqşunaslıq .......................................................... 26 
340 Hüquqşünaslığın ümumi məsələləri .................................... 26 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ .................................. 26 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya .......................................... 27 
349.2 Əmək hüququ .................................................................... 27 
35 Dövlət inzibatı idarəetmə. Hərbi iş ........................................ 28 
355/359 Hərbi iş ......................................................................... 28    
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim ...........…………………………....… 28 
372.8 Müxtəlif  tədris fənnlərin tədrisi ....................................... 29  
373.167.1  Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklər  
və dərs vəsaitləri ......................................................................... 31 
376 Xüsusi  məktəblər ................................................................ 37 
378 Ali təhsil ............................................................................... 38 
39 Etnoqrafiya. Adət-ənənələr. Folklor ….................................. 39 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri ...............................................…   40 
502/504 Təbiət ………………………….……………………... 40 
51 Riyaziyyat .............................................................................. 40 
512 Cəbr ...................................................................................... 40 
517 Riyazi analiz ........................................................................ 41 
519.7 Riyazi kibernetika ............................................................. 41 
519.8 Riyazi proqramlaşdırma .................................................... 41 
528 Geodeziya ...........................................................……......... 42 
53 Fizika ..................................................................................... 42 
531 Mexanika ............................................................................. 42 
535 Optika .................................................................................  43 
537 Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ............................  43 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineraloqiya ………………......... 44 
543 Analitik kimya ....................................................................  44 
544 Fiziki kimya ......................................................................... 44 
547 Üzvi kimya ........................................................................    44 
55  Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri ………….......... 44 
553 İqtisadi geologiya. Faydalı qazıntılar .................................. 45 

185 
 
556 Hidrologiya .........................................................................  45 
57 Biologiya  elmləri .................................................................. 45 
576.8 Parazitologiya ................................................................... 45 
59 Zoologiya .............................................................................  46 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika …………………......... 46 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması..................................... 46 
611 Anatomiya ............................................................................ 46 
612 Fiziologiya ..........................................................................  47 
613 Gigiyena ............................................................................... 47 
613.8 Sinir sisteminin gigiyenası. Gigiyena və etika ................. 47 
615.8 Fizioterapiya ..................................................................... 48 
616 Onkologiya .......................................................................... 48 
616 Pediatriya ............................................................................  49 
616 Epidemiologiya..................................................................... 50 
616.1 KardiologiyaQan xəstəlikləri .......................................... 50 
616.3 Mədə-bağırsaq xəstəlikləri ................................................ 51 
616.9 İnfeksion xəstəliklər .......................................................... 51 
617 Cərrahlıq .............................................................................. 51 
618 Ginekologiya ....................................................................... 52 
62 Mühəndis işi . Ümumi texnika…………………………......  52 
620 Materialşünaslıq. Energetika  .............................................  52 
621 Ümumi maşınqayırma  ......................................................   53  
621.31 Elektrotexnika ...............................................................   53 
621.37 Radiotexnika.................................................................    54 
621.38 Elektronika......................................................................  54 
621.398 Telemexanika................................................................ .55 
621.8 Maşın detalları...............................................................     55 
621.9 Mexaniki emal................................................................... 55 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması...........................................   56 
624.1 Yeraltı tikinti..................................................................... 56 
629 Nəqliyyat vasitələrinin texnikası.........................................  56 
629.3 Yerüstü nəqliyyat............................................................   56 
63 Kənd təsərrüfatı. Meşə təsərrüfatı. Ovçuluq.…………........  56 
631.8 Aqrokimya............ ..........................................................  57 

186 
 
633/635 Bitkiçilik ....................................................................... 57 
633.7 Tütünçülük ........................................................................ 57 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı ............................................ 57 
641/642 Yeyinti məhsulları. Qidalanma ..................................... 57 
65  İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. İstehsalatın, 
ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam ...................................... 58 
654 Elektrik rabitəsi .................................................................... 58 
655 Poliqrafiya sənayesi ............................................................  58 
657 Mühasibat. Hesablama .....................................................    58 
658 İstehsalatın təşkili. Müəssisələrin iqtisadiyyatı   
       58 
66 Kimya texnologiyası. Kimya sənayesi .................................. 59 
669 Metallurgiya. Metallar və ərintilər ....................................... 59 
67/68 Sənayenin müxtəlif sahələri .............................................. 59 
678 Yüksək molekulyar maddələrin sənayesi. Plastik kütlələrin 
 sənayesi ...................................................................................... 59 
681.5 Avtomatika. Texniki kibernetika .....................................  60 
69 Tikinti. Tikinti мaterialları …………………………...........  60 
696/697 Binaların su təchizatı...................................................   61 
7 İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Fotosənəti. 
Musiqi.Oyunlar.İdman ............................................................... 61 
72 Memarlıq................................................................................. 61 
73/76 Təsviri incəsənət................................................................ 61 
75/76 Rəsm. Qrafika. Qravyura................................................... 61 
78 Musiqi .................................................................................... 62 
796/799 İdman ............................................................................ 63 
8 Dilçilik. Linqvistika. Bədii ədəbiyyat.Ədəbiyyatşünaslıq ....... 63 
80/ 81 Filologiya. Dilçilik ........................................................... 63 
82  Ədəbiyyatşünaslıq ................................................................. 67 
82/821 Folklor ............................................................................ 72 
821.51.Azərbaycan ədəbiyyatı ................................................... 74 
821. 161. Xarici  ədəbiyyat ......................................................... 88 
821.51-93  Uşaqlar üçün bədii ədəbiyyat ................................... 89 
9 Coğrafiya. Bioqrafiya. Tarix ................................................... 90 
902 / 904 Arxeologiya. Arxeolojı abidələr …............................ 90 

187 
 
908 Diyarşünaslıq ....................................................................... 92 
91 Coğrafiya ............................................................................... 91 
912 Xəritələr ............................................................................... 91 
93/ 94.  Tarix. Arxivlər ............................................................... 92 
94 Ümumi tarix ........................................................................... 92 
Şəhidlər ....................................................................................... 98 
Avtoreferatlar ………………………………………................ 100 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi.Azərb.dilində ............................ 163 
Rus dilində ................................................................................ 170 
Xarici dillərdə ............................................................................175 
Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi ............................................... 176 
Rus dilində ................................................................................ 181 
Xarici dillərdə ........................................................................... 182 
Mündəricat ...............................................................................  183 
 
 
 


Yüklə 3,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə