Mühazirə 60 saat Məşğələ 45 saat Tələbənin sərbəst işi (TSİ) 105 saatYüklə 272 Kb.
tarix15.04.2020
ölçüsü272 Kb.
#30853
növüMühazirə
Mülki hüquq (Xüsusi hisse)
Azərbaycan Hava Yolları” QSC

Milli Aviasiya Akademiyası
TƏSDİQ EDİRƏM:

Tədris işləri üzrə prorektor

_________________prof. Ə.Səmədov

“___”____________________2020-ci il


Hüquqşünaslıq” kafedrası
MÜLKİ HÜQUQ

fənni üzrə

İşci tədris programı

(sillabus)
İxtisas

050212 Hüquqşünaslıq

Kurs

2

Semestr

4

Qrup

1338a

Mühazirə

60 saat

Məşğələ

45 saat

Tələbənin sərbəst işi (TSİ)

105 saat

Cəmi

210 saat

Kredit sayı

7

Müəllim:

h.f.d., baş müəllim Əliyeva Müşərrəf Hüseynağa qızı


  1. Mühazirələrin mövzuları


Tarix

Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditoriya saatları

TSİ*

(saat)Xüsusi hissə1
Əmlakın mülkiyyətə və sair əşya hüququna verilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. [2,13,16]

Alqı-satqı müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti. Alqı-satqı müqaviləsinin elementləri, məzmunu və xitamı. Alqı-satqı müqaviləsinin növləri: heyvanların, quşların və balıqların alqı-satqısı; pərakəndə alqı-satqı; daşınmaz əşyaların alqi-satqısı; tələblərin və digər hüquqların alqı-satqısı; sınama üçün alqı-satqı.4

2

2
Mal göndərmə müqaviləsinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,13,16]

Mal göndərmə müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti. Mal göndərmə müqaviləsinin hüquqi tənzimləmə əsasları. Mal göndərmə müqaviləsinin elementləri. Mal göndərmə müqaviləsinin məzmunu. Mal göndərmə müqaviləsinin icrası. Mal göndərmə müqaviləsinin dəyişdirilməsi və pozulması.4

2

3
Dəyişdirmə, bağışlama və renta müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,13,16,62,87]

Dəyişdirmə müqaviləsinin anlayışı və hüquqi təbiəti. Dəyişdirmə müqaviləsinin elementləri. Bağışlama müqaviləsinin anlayışı və hüquqi təbiəti. Bağışlama müqaviləsinin elementləri. Renta müqaviləsinin anlayışı və hüquqi təbiəti. Renta müqaviləsinin elementləri.

4

2

4
Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri. Lizinq, françayzinq və əvəzsiz istifadə müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,8,13,16,87]

Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. Əmlakın kirayə müqaviləsinin anlayışı, hüquqi təbiəti və məzmunu. Icarə müqaviləsinin anlayışı, əsas elementləri və məzmunu. Torpaq icarə müaviləsinin anlayışı, elementləri və məzmunu. Lizinq müqaviləsinin anlayışı və elementləri. Lizinq müqaviləsinin məzmunu. Françayzinq müqaviləsinin anlayışı və elementləri. Françayzinq müqaviləsinin məzmunu. Əvəzsiz istifadə müqaviləsinin anlayışı və elementləri. Əvəzsiz istifadə müqaviləsinin məzmunu.

4

2

5
İşlərin yerinə yetirilməsinə dair müqavilələrin hüquqi təbiəti. Xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. [2,8,11,16,87]

Podrat müqavilələrinin anlayışı, elementləri və növləri. Tikintidə podrat, layihə və axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. Nəqliyyat müqaviləsinin anlayışı, elementləri və növləri. Daşıma öhdəliklərinin anlayışı və növləri. Yükdaşıma müqaviləsinin anlayışı, əsas cəhətləri və icrası. Sərnişin daşıma müqaviləsinin anlayışı və əsas cəhətləri. Baqaj daşıma müqaviləsinin anlayışı və əsas cəhətləri Daşımalar üzrə pretenziyalar və iddialar. Turist xidmətlərinin göstərilməsi və onların hüquqi təbiəti.4

2

6
Saxlama müqaviləsinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,61,87]

Saxlama müqaviləsinin anlayışı və elementləri. Saxlama müqaviləsinin məzmunu və növləri. Xüsusi xarakterli saxlama müqavilələri. Anbarlarda və konsiqnasiya anbarlarında saxlama müqaviləsi. Lombardlarda və banklarda saxlama müqaviləsi. Saxlanc kameralarında saxlama müqaviləsi.

Mehmanxana və restoranlarda saxlama müqaviləsi.


4

3

7
Hüquqi xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. Maliyyə xidməti göstərilməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri. [2,11,13,16,21,31,60,87]

Hüquqi xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri. Tapşırıq müqaviləsinin anlayışı, elementləri və məzmunu. Komisyon müqaviləsinin anlayışı, elementləri və məzmunu. Broker müqaviləsinin anlayışı, elementləri və məzmunu. Ticarət nümayəndəsi (agent) haqqında müqavilənin anlayışı, elementləri və məzmunu. Konsessiya müqaviləsinin anlayışı, elementləri və məzmunu. Maliyyə xidməti göstərilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. Sığorta öhdəliklərinin anlayışı, əhəmiyyəti və əmələ gəlmə əsasları. Sığorta müqavilələrinin anlayışı və elementləri. Sığorta müqavilələrinin məzmunu və növləri. Sığorta müqavilələrinin icrası, dəyişdirilməsi və xitamı. Şəxsi sığorta müqavilələri, onların məzmunu və növləri. Qarşılıqlı sığorta.4

3

8
Borc, kredit və faktorinq müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,8,11,13,16,21,25,87]

Borc müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti. Borc müqaviləsinin elementləri və məzmunu. Borc müqaviləsinin növləri. Kredit müqaviləsinin anlayışı və mahiyyəti. Kredit müqaviləsinin elementləri və məzmunu. Faktorinq müqaviləsinin anlayışı və əsas cəhətləri.4

3

9
Bank xidməti sahəsində müqavilələrin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,3,4,13,16,56,87]

Bank xidməti sahəsində öhdəliklərin hüquqi təbiəti və növləri. Bank əmanəti müqaviləsinin anlayışı, elementləri, məzmunu və icrası. Bank hesabı müqaviləsinin anlayışı, elementləri, məzmunu və icrası. Hesablaşma öhdəliklərinin anlayışı və əsas xüsusiyyətləri. Hesablaşma öhdəliklərinin növləri və onların əsas cəhətləri. Qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklər. Qiymətli kağızların növləri.4

3

10
Birtərəfli və çoxtərəfli əqdlərdən əmələ gələn öhdəliklərin anlayışı və növləri. [2,11,13,16,21,31,60,87]

Bitərəfli və çoxtərəfli əqdlərdən əmələ gələn öhdəliklərin hüquqi təbiəti. Bitərəfli əqdlərdən yaranan öhdəliklərin anlayışı və növləri. Xüsusi mükafatlandırmanın açıq elan edilməsindən yaranan öhdəliklərin anlayışı və hüquqi təbiəti. Müsabiqədən yaranan öhdəliklərin anlayışı və hüquqi təbiəti. Oyun və mərclərin keçirilməsindən yaranan öhdəliklərin anlayışı və hüquqi təbiəti. Çoxtərəfli əqdlərdən öhdəliklərin anlayışı, əsas cəhətləri və növləri. Birgə fəaliyyət haqqında müqavilənin anlayışı, məzmunu, icrası və xitamı. Sadə şirkətçilik müqaviləsinin anlayışı və hüquqi təbiəti. Tender münasibətləri.4

3

11
Müqavilədən kənar öhdəliklərin anlayışı və növləri. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

Müqavilədən kənar öhdəliklərin hüquqi təbiəti. Zərər vurmaq nəticəsində yaranan öhdəliklərin anlayışı hüquqi təbiəti və funksiyaları. Zərər vurmağa görə məsuliyyətin şərtləri. Mənəvi zərərin ödənilməsi halları və miqdarı.4

3

12
Əsassız varlanmadan əmələ gələn öhdəliklərin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

Əsassız varlanmadan əmələ gələn öhdəliklərin anlayışı hüquqi təbiəti. Əsassız varlanmadan əmələ gələn öhdəliklərin şərtləri və növləri. Kondikasiya öhdəliyinin elementləri. Əsassız əldə edilmiş və ya saxlanmış əmlakı qaytarma tələbi.4

3

13
Yaradıcılıq fəaliyyəti nəticələrinə olan hüquqların anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,89,94]

Yaradıcılıq fəaliyyəti və onun nəticələrinə olan hüquqlarının hüquqi təbiəti və növləri. Müəlliflik hüququnun anlayışı və əsas cəhətləri. Müəlliflik hüququnun obyektləri, subyektləri. Müəlliflik hüquqlarının növləri və Müəlliflik müqavilələri. İfaçıların müəlliflik hüquqları. Yayım təşkilatlarının müəlliflik hüquqları.4

3

14
Patent hüququ anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

Patentlə mühafizə olunan yaradıcı əməyin nəticələri. İxtira və kəşvin anlayışı, əlamətləri və müqayisəsi. Faydalı model. Sənaye nümunəsi və seleksiya nailiyyətlərinin anlayışı və əlamətləri. Patent hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi və mühafizəsi.4

3

15
Vərəsəlik hüququnun əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

Vərəsəlik hüququnun anlayışı, xüsusiyyətləri və mənbələri. Qanun üzrə vərəsəliyin anlayışı, əmələ gəlmə əsasları, şərtləri, subyektlər dairəsi. Məcburi vərəsələr və məcburi pay hüququnun anlayışı və məzmunu. Vəsiyyət üzrə vərəsəliyin anlayışı, əsasları və subyektləri. Vəsiyyətnamənin anlayışı, məzmunu, forma və növləri. Vəsiyyətnamələrin ləğvi, dəyişdirilməsi və qüvvədən düşməsi. Vərəsəsiz əmlak üzrə vərəsəlik. Mirasın qəbul edilməsi, bölüşdürülməsi və mirasdan imtina.4

3Cəmi

60

40
  1. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmiTarix

Mövzuların adları

Məşğələ (saat)

TSİ (saat)


Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri.

4

4


Saxlama müqaviləsinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

2

2


Hüquqi xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. Maliyyə xidməti göstərməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri.

4

4


Borc, kredit və faktorinq müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

2

2


Mal göndərmə müqaviləsinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

4

4Kollokvium №1

2

2


Dəyişdirmə, bağışlama və renta müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

4

4


Işlərin yerinə yetirilməsinə dair müqavilələrin hüquqi təbiəti. Xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrun hüquqi təbiəti.

2

2


Bank xidməti sahəsində müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

4

4


Birtərəfli və çoxtərəfli əqdlərdən əmələ gələn öhdəliklərin anlayışı və növləri.

2

2Kollokvium №2

2

2


Müqavilədən kənar öhdəliklərin anlayışı və növləri.

2

2


Əsassız varlanmadan əmələ gələn öhdəliklərin anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

2

2


Yaradıcılıq fəaliyyəti nəticələrinə olan hüquqların anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

2

2


Patent hüququ anlayışı və mülki hüquqi əsasları.

2

2


Vərəsəlik hüququnun əsasları.

3

3Kollokvium №3

2

2
Cəmi
45

45

*TSİ – Tələbənin sərbəst işi3. Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları
Təhvil verilmə tarixi

Mövzunun adı

TSİ

(saat)


Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri. [2,11,13,16,21,31]

2


Saxlama müqaviləsinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

2


Hüquqi xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. Maliyyə xidməti göstərməsi üzrə müqavilələrin anlayışı və növləri. [2,11,13,16,21,31,62,87]

2


Dəyişdirmə, bağışlama və renta müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,87]

2


Işlərin yerinə yetirilməsinə dair müqavilələrin hüquqi təbiəti. Xidmət göstərilməsi üzrə müqavilələrin hüquqi təbiəti. [2,11,13,16,31,60, 62,87]

2


Bank xidməti sahəsində müqavilələrinin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,87]

2


Müqavilədən kənar öhdəliklərin anlayışı və növləri. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

2


Əsassız varlanmadan əmələ gələn öhdəliklərin anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,62,87]

2


Yaradıcılıq fəaliyyəti nəticələrinə olan hüquqların anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60,61,62,87]

2


Patent hüququ anlayışı və mülki hüquqi əsasları. [2,11,13,16,21,31,60]

2Cəmi

20

Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir.

Sərbəst işlərin yerinə yetirilməsinin nəzarət forması fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Sərbəst işləri vərəq həcmində (şrift Times New Roman 14, interval 1,5) referat şəklində hazırlanır. (kağız və elektron).

Sərbəst işlərin qəbulu fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda aparılır.


4.Tələbənin sərbəst işi və nəzarət növləri


Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin -si

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

1

1 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

1

1

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

1

2

2 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

2

2

2 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

2

2

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

2

3

3 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

3

3

3 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

3

3

3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

3

4

4 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

4

4

4 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

4

5

5 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

5

5

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

5

5

5 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

5

5

Kollokvium №1

2

CN

5

6

6 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

6

6

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

6

7

6 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

7

7

7 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

7

7

7 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

7

8

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

8

8

8 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

8

8

8 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

8

8

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

8

9

9 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

9

9

9 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

2

CN

9

10

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

10

10

10 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

10

10

Kollokvium2

2

CN

10

11

10 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

11

12

11 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

12

12

11 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

12

13

12 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

13

13

12 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

13

14

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

14

14

13 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

14

14

13 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

14

15

14 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

15

15

15 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

15

15

14 №-li məşğələ dərsinə hazırlıq

3

CN

15

15

10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

15

15

Kollokvium3

2

CN

15
Fənn üzrə cəmi

105CN – cari nəzarət (məşğələ dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)
5. Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi

Semestr başa çatdıqda tələbənin topladığı balı müəyyənləşdirmək üçün müəllim yekun balın hesablanması cədvəlini doldurur. Bura daxildir:Sgra

№-si


Tələbənin S.A.A

Dərslərə davamiyyət
(0-10)

Sərbəst işlərin yerinə yetiriliməsi

(0-10)


Seminar (məşğələ) dərslərinin və kollokviumların nəticələri

(0-10/20/30)Kurs işi (layihəsi)
(0-10)

Laborato-riya işləri
(0-10)

Fənn üzrə yekun bal
(0-50)

Müəlli-min imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Semestrin nəticələrinə görə tələbənin aldığı yekun bal imtahan balı ilə toplanılır və yekun nəticə maksimum 100 bala bərabərdir.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51-60 bal – “qənaətbəxş” – E

61-70 bal – “kafi” – D

71-80 bal – “yaxşı - C

81-90 – “çox yaxşı – B

91-100 – “əla” – A
6.İstifadə olunan əsas ədəbiyyat
1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 2009.

2.Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. “Qanun”, 2006.

3.“Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10.06.1996.

4.”Banklar haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 16.01.2004.

5.“Daşınmaz əmlakın dövlət reyesteri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29.06.2004.

6.”İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19.091995.

7.”Lotereyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 05.03.2004.

8.”Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 15.12.1992.

9.“Sərnişinlərin icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 17.06.2003.

10.”Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18.02.1997.

11.”Torpağın icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11.12.1998.

12.”Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21.10.1994.

13.Allahverdiyev S.S. Azərbaycan Respublikasının Mülki hüququ. Dərslik. Xüsusi hissə.II cild Bakı, 2001

14. Allahverdiyev S.S. Azərbaycan Respublikasının Vərəsəlik hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, 2004.

15.Əliyev E.Ə. Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının konvension təsbiti. Bakı, 2002.

16.Əsgərov İ.Q., Əsədov B. H. Mülki Məcəllənin kommentariyası. Kitab i. “Qanun”. Bakı, 2004.

17.”Azərbaycan Respublikasmda vətəndaşlann pul gəlirlərinin və əmanətlərinin indeksləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 17.06.1992

18."Azərbaycan Republikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirməsinin dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Republikasının Qanunu. 29.09.1995

19.”Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin Özəlləşdirməsi haqqında" Azərbaycan Republikasının Qanunu.07.01.1993

20."Azəbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirməsi haqqında" Azərbaycan Republikasının Qanunu. 26.01.1993

21."Antiinhisar fəaliyyət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 04.03.1993

22."Aqrar islahatlarının əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18.02.1995

23."Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi qaydaları haqqında" Əsasnamə (29.11.1996) və onun təsdiq edilməsi haqqında Qanun (29.11.1996). Qanunun tətbiqi barədə Azəbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı. 19.07.2004

24."Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 09.03.2004

25."Girov haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 03.08.1998

26."Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 12.12.2003

27."İcarə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30.04.1992

28."İcbari ekoloji sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 12.03.2002

29."İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13.01.1995

30."İnvestisiya fondları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30.11.1999

31."Kommersiya sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 04.12.2001

32."Qan və qan komponentlərinin donorluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 26.03.1996

33."Məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri üzrə borcların tənzimənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 09.12.1997,16.05.2000

34."Müflisləşmə və iflas haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19.06.1997

35."Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 05.06.1996

36."Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 23.12.2003

37."Mülki döviyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 23.12.2003

38."Nəqliyyat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 11.06.1999

39."Seleksiya nailiyyətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 15.11.1996

40."Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18.02.1995

41."Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18.02.1997

42."Yanğından icbari sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanımu. 06.01.2004

43."Yaşayış yeri və olduğu yer haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 04.04.1996

44."Elektron ticarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 1997

45.Allahverdiyev S.S. Azərbaycan Respublikasının Mülki hüququ. Dərslik. Xüsusi hissə. II cild. Bakı, 2001

46.Əliyev E.Ə. Nəqliyyat hüququnun əsasları. Dərs vəsaiti. B.,2004 Mülki hüquq. Dəslik. Qanun".B.,1999

47.Novitski İ.B. Roma hüququ. Dərslik. M.P.Əsgərovanın tərcüməsi. Bakı,1999

48.Аграрное право. Учебник. Под ред. Г.Е.Быстрова, М.И.Козыря. М.,1998

49.Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Учебное пособие. Калинин, 1978 50.Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. М.,1986

51.Гражданское право. Учебник. Часть 1. Под ред. АЛ.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.,1998 15.

52.Гражданское право. Учебник. Часть 3. Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.,1998

53.Гражданское право. Учебник. Часть 2. Обязательственное право. Под ред. В.ВЗалесского. М.,1998

54.Гушин В.В. Наследственное право. Учебное пособие. М.,2003

55.Елизаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. М.,1949

56.Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное пособие. М.,1994

57.Лещенко М.И. Основы лизинга. Учебное пособие. М.,2000

58.Корнеева И.Л. Наследственное право. Учебное пособие.М.,2003

59.Носов В.А. Внедоговорные обязательства. Учебное пособие. Ярославль, 1987

60.Римское частное право. Учебник. Под ред. И.Б.Новицкого, И.С. Перетерского. М.,1999

61.Советское гражданское право. Учебник. Под ред. В.Н.Гойворинского. Киев, 1977

62.Тархов В.А. Советское гражданское право. Учебник. Саратов, 1978

63.Abasova G.A. Nümayəndəliyin anlayışı, tətbiq edilmə sahəsi və əlamətləri// Dövlət və hüquq, 1994, Ns2

64.Abasova G.A. Mülki hüquqda nümayəndəliyin növləri//Dövlət və hüquq,1995

65.Abasova G.A. Avtomobil nəqliyyatı daşımalarında konvension normaların əhəmiyyəti//Qanun. 2000, N28 (76)

66.Abasova G.A. Ticarət gəmiçiliyində daşıma və fraxt (icarə) müqavilələrinin əlaqəsi // Hüquqi dövlət və qanun. 2003, N28

67.Əliyev E.Ə. Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının konvension təsbiti. Bakı, 2002

68. Əsgərov İ.Q., Əsədov B.H. Mülki Məcəllənin kommentariyası. Kitab I. "Qanun".B.,2004

69.Qurbanov İ., Qarabalov E. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 385-566-cı maddələrinin kommentariyası. Azərbaycan və rus dillərində. B.,2004

70.Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М.,1944

71.Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М.,1944

72.Брагинский М. и др. Объекты гражданских прав // Хозяйство и право. 1995, №5

73.Брагинский М. И. Сделки. Представительство. Сроки. Исковая давность // Хозяйство и право. 1995, №6

74.Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное право. Проблемы осуществление и защиты. Владивосток, 1989

75.Велиев С. А. Лизинг как одна из форм внешекономической сделки // Международное право. Баку, 1998, №1

76.Витрянский В.В. Новое законодательство о несостоятельности (банкротстве) // Хозяйство и право. 1998, № 4

77.Витрянский В.В. Банкротство: долгая процедура «ускорения» // Экономика и жизнь. 1998, № 29

78.Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М., 1999

79.Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М., 1999

80.Витушко В. Договор подряда Я Хозяйство и право. 1992, № 11, 12

81.Гавзе Ф.И. Обязательственное право. Общие положения. Минск, 1968

82.Гафаров З.М., Алиев Э.А. Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике. Учебное пособие. М., 2002

83.Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961

84.Генкин Д.М. Право личной собственности. М., 1964

85.Гехт П.И. Развитие лизинговых операций. М., 1991 2

86.Грабанов В.П. Юридические лица. М., 1961

87.Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. М., 2000

88.Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955

89.Калмыков Ю.Х. Имущественные права советских граждан. Саратов, 1979

90.Кассо Л.А. Понятие залога в современном праве. М., 1999

91.Малеина М.Н. О договоре дарения // Правоведение. 1998, №4

92.Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955

93.Тархов В.А. Гражданские права и ответственность. Уфа, 1996

94.Халфина Р.О. Право личной собственности. М., 1964

95.Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974

“Mülki hüquq” fənninin İşçi tədris proqramı (sillabusu) 050212 “Hüquqşünaslıq” ixtisasının tədris planı və “Mülki hüquq” fənninin proqramı əsasında tərtib olunmuşdur. İşçi tədris proqramı (sillabus) “Hüquqşünaslıq” kafedrasının iclasında müzakirə və təsdiq olunmuşdur.

( “___” ________ 2020-ci il tarixli iclas “___” №-li protokol)Kafedra müdiri, h.e.d., professor________________ İ.O.QuliyevYüklə 272 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə