Müəyyən etdiYüklə 243,8 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü243,8 Kb.

İş

  3(107)-165/2016 

Surət


 

 

Azərbaycan Respublika

sı 


a

dınd


an 

 

İnziba

ti xət


a ha

qqınd


iş üzrə


 

 

Q Ə R A R 

 

Şəki Apellyаsiyа Məhkəməsinin Cina

yət Kollegiy

a  

10 noyabr 2016-c

ı

 il 


Şəki şəhəri

 

 Sədrlik edən 

Hüseynov Elçin Şirin oğlu,  

Məhkəmə iclas katibi 

Əhmədli Mətin Əsgər oğlunun; 

Barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  icraat  aparılan  şəxs 

-  Soltanov  Mehman 

Məhərrəm oğlunun;

 

Zərərçəkmiş “SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC  nümayəndəsi  Bayramov  Rüfət  Şahin 

oğlunun iştirakı ilə

 

 Soltanov Mehman Məhərrəm oğlu barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin  528.1

-

ci  mаddəsi  ilə  olan  inzibati  xəta  haqqında  material  üzrə  Şəki  Rayon Məhkəməsinin 15 sentyabr 2016

-

cı il tarixli, 3(075)-

584/2016 saylı qərarından zərərçəkmiş 

“SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayətinə  açıq  məhkəmə 

iclasında baxaraq 

 

 

Müəyyən etdi:

 

 

Şəki Rayon Məhkəməsinin 15 sentyabr 2016-

cı il tarixli, 

3(075)-584/2016 

saylı 


inzibati 

xəta haqqında qərarı ilə (hakim K.Süleymanov

 

14  noyabr  1983-cü  il  tarixdə  Şəki  rayonu 

Tu

ran Qəsəbəsində 

anadan 


olmuş, 

Аzərbа


yc

а

n Respublikаsının

  

vətəndаşı, orta  

təhsilli,  ailəli,  fərdi  əməklə  məşğul  olan,  öz

 

deməsinə


 

görə


 

inzibati  məsuliyyətə  cəlb 

о

lunm


amış, Şəki rayonu Turan Qəsəbəsində 

pasport qeydiyyatında olan və həmin kənddə 

yaşаyan

 So


ltanov Mehman Məhərrəm oğlu

 

 Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin  528.1

-

ci  ilə  təqsirli  bilinib 500 

(beş yüz) manat miqdarında inzibati cərimə

 

edilməsi qərara alınmışdır. 

Z

ərərçəkmiş  “SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC  Şəki  Rayon  Məhkəməsinin 15  sentyabr 

2016-


cı il tarixli, 

3(075)-584/2016 

saylı qərarından apellyasiya şikayəti vermişdir.

 

Apellyasiya  şikayəti  onunla  əsaslandırılmışdır  ki,  məhkəmə  aktını  əsassız  və qanunsuz hesab edir. Belə ki. məhkəmənin qərarında göstərdiyi dəlillər işin hallarına uyğun

 

gəlmir,  bundan  başqa  məhkəmənin  gəldiyi  nəticə  üçün  mühüm  əhəmiyyətli  olan  bütün faktiki hallar araşdırılmamışdır. İş materiallarından görünür ki, Soltanov Mehman Məhərrəm 

oğlunun  borcun  ödənilməsinə  dair  qərar  12.02.2016

-

cı  il  tarixdə  qəbul  olunmasına ba

xmayaraq  bu  günə  qədər  borclu  tərəfindən  nəinki  ödəniş,  hətta  ödənişə  cəhd 

olunmamışdır.  Bundan  başqa  qeyd  edir  ki,  borclu  sözügedən  məhkəmə  qərarına  əsasən 

ödəməli  olan  borcunu  ödəyə  bilmədiyi  halda

,  onun 

yenidən  500  (beş  yüz)  manat  cərimə 

edilməsi borcluya müəyyən çətinlik yaradır, qəbul olunmuş qərarın icrasız qalmasına, artıq 


 

yüklənməsinə  səbəb  olur.  Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin  528.1-ci 

maddəsinin  sanksiyasın

da 

digər  cəza  növü,  yəni  işin  hallarına  görə  pozuntu  törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunması cəza növü də 

vardır


Ona  görə  də

Şəki  Rayon  Məhkəməsinin 15  sentyabr  2016-

cı  il  tarixli, 

3(075)-

584/2016 saylı qərarının ləğv edilməsini

işin hallarına görə, pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə  alınmaqla,  bir  ayadək  müddətə  inzibati  həbs  tətbiq  olunması  barədə  qərar  qəbul 

edilməsini xahiş etmişdir.

 

Məhkəmə  iclasında  iştirak  edən  zərərçəkmiş  “SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC nümayəndəsi Bayramov Rüfət Şahin oğlu apellyasiya şikayətinin məzmununa

 

uyğun izahat verərək  şikayətin  təmin  edilməsini

 

və  Şəki  Rayon  Məhkəməsinin  15  sentyabr  2016-

cı  il 


tarixli,  3(075)-

584/2016  saylı  qərarının  ləğv  edilməsini,  işin  hallarına  görə,  pozuntunu 

törədənin  şəxsiyyəti  nəzərə  alınmaqla,  bir  ayadək  müddətə  inzibati  həbs  tətbiq  olunması 

barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.

 

Məhkəmə iclasında iştirak edən barəsində inzibati xəta haqqında qərar qəbul edilmiş şəxs  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğlu

 

şikayətin  təmin  edilməməsini  və  Şəki  Rayon Məhkəməsinin 

15 sentyabr 2016-

cı il tarixli, 

3(075)-584/2016 

saylı qərarının dəyişdirilmədən 

saxlanılmasını

 

xahiş etmişdirŞikayət  üzrə  işə  apellyasiya  baxışının  vaxtı  və  yeri  barədə  lazımı  qaydada  xəbərdar 

edilməsinə  baxmayaraq  Şəki  rayonu  üzrə  İcra  Şöbəsinin  icra  məmuru  məhkəmə  iclasına 

gəlməmişdir.  Məhkəmə  Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin  133.2.4

-

cü 


maddəsinə  əsasən  məhkəmə  işə  onun  iştirakı  olmadan  baxılmasını  mümkün  hesab 

et

mişdir. 

Məhkəmə şikayətin dəlillərini araşdırıb, inzibati xəta haqqında işin materiallarını tədqiq 

edərək,  tərəflərin  izahatlarını  dinləyərək  hesab  edir  ki,  şikayət  tə

min  edil

məli,  Şəki  Rayon 

Məhkəməsinin 

15 sentyabr 2016-

cı il tarixli, 

3(075)-584/2016 

saylı qərarı dayişdirilmə

lidir. 

Belə ki, iş materiallarından göründüyü kimi, Şəki Rayon Məhkəməsinin 12 fevral 2016-

cı  il  tarixli, 

2(075)-

1491/2016  saylı  icra  sənədinə  əsasən  borclu  Soltanov  Mehman Məhərrəm oğlundan cəmi 1420,93 manat borc və 20 manat ödənilmiş dövlət rüsumu xərci 

alınaraq  “SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC

-

nin  xeyrinə  ödənilməsi  qət  edilmişdir.  Məhkəmə qərarının  icrası  ilə  əlaqədar  borclu  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğluna  dəfələrlə 

xəbərdarlıq  edilməsinə  baxmayaraq  o,  “SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC

-

yə  ödəməli  olduğu pulun ödənişindən qərəzli olaraq yayınmışdır. 

 

Birinci  instansiya  məhkəməsinin  iclasında 

zamanı  protokol  tərtib  etmiş  şəxs,  Şəki 

rayonu  üzrə  İcra  Şöbəsinin  icra  məmuru  Astanov  Aslan  Fuad  oğlu  izahatında  göstərdi  ki, 

Şəki Rayon Məhkəməsinin 12 fevral 2016

-

cı il tarixli, 2 (075)-

1491/2016 saylı icra sənədinə 

əsasən  borclu  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğlundan  cəmi  1420,93  manat  borc  və  20 

manat  ödənilmiş  dövlət  rüsumu  xərci  alınaraq  «Səba  Kredit»  BOKT  MMC

-

nin  xeyrinə ödənilməlidir.  Borclu  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğlu  onun  çağırışlarına  məhəl 

qoymamışdır.  Borclu  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğlu  onun  çağırışlarına  məhəl 

qoymadığından  onun  məcburi  gətirilməsi  barədə  məhkəmə  tərəfindən  qərar  qəbul 

edilmişdir.  Bundan  sonra  borclu  polis  əməkdaşları  tərəfindən  məcburi  qaydada  İcra 

Şöbəsinə  gətirilmişdir.  Borcluya  «İ

cra  h


aqqında»  Azərbaycan  Respublikası 

Qanununun 

müvafiq maddəsinin tələbləri izah edilmiş və icra sənədinin icrası tələb olunmuş, əks halda 

barəsində  Azərbаycаn  Respublikаsı  İnzibаti  Xətаlаr  Məcəlləsinin  528.1

-

ci  maddəsi  ilə məsuliyyətə  cəlb  edilməsi  üçün  inzibati  xəta  haqqında  protokol  tərtib

 

ediləcəyi  barədə xəbərdarlıq  edilmişdir.  Lakin,  edilən  xəbərdarlıqlara  baxmayaraq  Soltanov  Mehman 

Məhərrəm  oğlu  borcunu  ödəməmişdir.  Onun  həmin  hərəkətlərində  Azərbаycаn 

Respublikаsı  İnzibаti  Xətаlаr  Məcəlləsinin  528.1

-

ci  maddəsinin  tərkibi  olduğundan bar

əsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilmişdir. 

 

Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin  528.1-

ci  maddəsinə  əsasən 

məhkəmə  və  ya  digər  orqanların  qərarlarının  icrası  ilə  əlaqədar  icra  məmurunun  qanuni 

tələblərinin  yerinə  yetirilməməsinə  və  ya  icra  məmuru  tərəfindən  müəyyən  olunmuş 

müddətdə  borclunu  müəyyən  hərəkətləri  etməyə  və  ya  müəyyən  hərəkətləri  etməkdən 

çəkinməyə  məcbur  edən  icra  sənədinin  üzrsüz  səbəbdən  icra  edilməməsinə  görə  fiziki 

şəxslər beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir və ya işin hallarına görə, 

pozuntunu törədənin  şəxsiyyəti nəzərə  alınmaqla, bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq  

olunur, vəzifəli şəxslər min iki yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər üç min manatdan

 

beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir. 

Göründüyü kimi, barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxs 

Soltanov 

Mehman  Məhərrəm

 

oğlu  həqiqətən  Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin 528.1-

ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətmişdir.

 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə  qərar qəbul edilmiş şəxs Soltanov  Mehman 

M

əh

ə

rrə

oğlu  həm  icra  məmuru  tərəfindən  inzibati  məsuliyyətə  cəlb  edilib  barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərkən, həm də Şəki Rayon Məhkəməsi tərəfindən 

Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin 

528.1-

ci  maddəsi  ilə  təqsirli  bilinib tənbeh  edilərkən  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin  tələblərinə  əməl  edilmişdir.  Onun  heç  bir 

üzürlü  səbəb  olmadan  məhkəmənin  icra  sənədini  icra

 

etməməkdə  təqsirli  olması Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulan  qaydada  tam 

sübuta  yetirilmişdir.  Ona  görə  də,  birinci  instansiya  məhkəməsi  haqlı  olaraq 

Soltanov 

Mehman Məhərrəm oğlunu Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 

528.1-ci 

maddəsi ilə təqsirli bilib tənbeh etmişdir. Onun əməlində  Azərbaycan Respublikası İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 

528.1-


ci maddəsinin tərkibi vardır, iş üzrə inzibati məsuliyyətdən azad 

edilməsi üçün əsaslar yoxdur.

 

Ancaq  göstərilənlərlə  yanaşı,  məhkəmə  hesab  edir  ki,  barəsində  inzibati  xəta haqqında  iş  üzrə  qərar  qəbul  edilmiş  şəxs  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğluna  beş  yüz 

manat  məbləğində  cərimənin  tətbiq  edilməsi  işin  hallarına,  inzibati  xətanın  xarakterinə  və 

onun  şəxsiyyətinə  uyğun

 

olmamışdır. 

Belə  ki,  iş  materialları  ilə  müəyyən  olunur  ki,  borclu 

Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğlu  tələbkar  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğluna  1420,93 

manat borc və 20 manat ödənilmiş dövlət rüsumu

 

borcunu ödəmədiyinə görə inzibati tənbeh almışdır. İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin şəxs məhkəmənin qətnaməsi ilə müəyyən 

olunmuş  borcu  ödəyə  bilmir.  Borclu  Soltanov  Mehman  Məhərrəm  oğlu  borcunu  verə 

bilmədiyi  halda,  onun  yenidən  beş  yüz  manat  məbləğində  cərimə  edilməsi  nəinki  onun 

borcunun ödənilməsinə, heç ona tətbiq edilən tənbehin islah təsirinə də müsbət 

fayda 

verə 


bilməz.

 

Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin  21-

ci  (İnzibati  tənbehin 

məqsədləri) maddəsinə əsasən, inzibati tənbeh məsuliyyət tədbiridir və inzibati xəta törədən 

şəxsi qanunlara əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirmək, habelə həm inzibati xəta törətmiş 

şəxs,  həm  də  başqa  şəxslər  tərəfindən  yeni  inzibati  xəta  törədilməsinin  qarşısını  almaq 

məqsədi daşıyır.

 

Həmin  Məcəllənin  31.2-

ci  maddəsində  göstərilir  ki,  fiziki  və  ya  vəzifəli  şəxslər 

barəsində  inzibati  tənbeh  tətbiq  edilərkən,  xətanın  xarakteri,  inzibati  xəta  törədən  şəxsin 

şəxsiyyətini  xarakretizə  edən  hallar,

 

onun  təqsirinin  dərəcəsi, 

əmlak  vəziyyəti,  habelə 

məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınır.

 

Həmin  Məcəllənin 133.2.8-

ci  maddəsində  göstərilir  ki,  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə 

qərardan  verilən    şikayətə  və  ya  protestə  baxılarkən  qəbul  edilmiş  qərarın  qanuniliyi  və 

əsaslılığı iş üzrə olan və əlavə təqdim olunmuş materiallar əsasında yoxlanılır.

 

Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin 31.4-

cü  maddənin  tələbinə 

görə, bu Məcəllənin 

 

Xüsusi hissəsində inzibati xətanın törədilməsinə görə müəyyən edilən inzibati tənbehin yalnız yuxarı həddi müəyyən edildikdə, tətbiq edilən inzibati tənbeh onun

 

yuxarı həddinin üçdə birindən az ola bilməz. 

Beləliklə,  məhkəmə  birinci  instansiya  məhkəməsinin  qərarının  qanuniliyini  və 

əsaslılığını işdə olan materiallar əsasında yoxlayıb, barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə 

qərar  qəbul  edilmiş  şəxs 

Soltanov  Mehm

an  Məhərrəm  oğlunun  şəxsiyyətini,  törədilmiş 

inzibati  xətanın  xarakterini,  təqsirinin  dərəcəsini,  habelə  tənbehin  islah  etmə  təsiri 

baxımından  yetərliliyini  nəzərə  alaraq  hesab  edir  ki,  zərərçəkmiş  “SƏBA  KREDİT”  BOKT 

MMC t

ə

rə

find


ən verilmiş apellyasiya şikayəti əsaslı olduğundan təmin edilməli, Şə

ki Rayon 

M

ə

hkə

m

əsinin  15  sentyabr  2016-

cı  il  tarixli,  3(075)

-

584/2016  saylı  inzibati  x

əta  haqqında 

q

əraraı cəzaya aid hiss

ə

də

 

dəyişdirilməli, barəsində inzibаti xəta haqqında  iş  üzrə  qərar qəbul    edilmiş  şəxs 

So

ltanov  Mehman  Məhərrəm  oğluna  təyin  edilmiş  inzibatin  cərimə cəzası 

 

10 (on) gün müddətə inzibati həbs 

cəzası ilə əvəz edilməlidir.

  

Azərbaycan Respublikası İnzibati  Xətalar Məcəlləsinin 135.2-

ci maddəsində göstərilir 

ki,  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərardan  verilən  şikayətə  və  ya  protestə  baxan  hakim, 


 

səlahiyyətli  orqan  (vəzifəli  şəxs), 

barəsində  qərar  qəbul  edilmiş  şəxsin  vəziyyətini 

ağırlaşdıran  qərarı  yalnız  bununla  əlaqədar  zərərçəkmiş  şəxsin,

 

bu  Məcəllənin  43.2-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxsin

 

şikayəti və ya prokurorun protesti olduqda qəbul edə bilər.

 

Şərh  edilənləri  və  Azərbаycаn  Respublikаsı  İnzibаti  Xətаlаr  Məcəlləsinin  133-135-ci 

mаddələrini rəhbər tutаrаq, məhkəmə

  

 

 Qərara aldı:

 

 

Zərərçəkmiş  “SƏBA  KREDİT”  BOKT  MMC  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayəti təmin edilsin.

 

Şəki Rayon Məhkəməsinin 15 sentyabr 2016-

cı il tarixli, 3(075)

-

584/2016 saylı inzibati 

xəta haqqında qərarı

 

dəyişdirilsin. 

Barəsində  inzibаti  xəta  haqqında  iş  üzrə  icraat  aparılan

 

şəxs  Soltanov  Mehman Məhərrəm  oğlu

nun 


təqsirli  bilindiyi  Azərbaycan  Respublikası  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinin 

528.1-


ci  maddəsi  ilə  ona  təyin  edilmiş  500  (beş  yüz)  manat  məbliğində  cərimə  cəzası 

ağırlaşdırılaraq o, 10 (on) gün müddətə inzibati həbs edilsin.

 

Həbsə


 

аlınmаnın əvvəli 10 noyabr 

2016-

cı il saat 11:00-

dan hesablansın.

 

Qərarın icrası Şəki şəhər-

rayon Polis Şöbəsinə həvalə edilsin.

 

Qərar elan olunduğu andan qanuni qüvvəyə minir.  

Qərardan kassasiya qaydasında şikayət və protest verilə bilməz.

 

 

  

H

аkim imza: 

Düzdür:


 

 

Hа

kim:                                                                    

Elçin Hüseynov

 

 
Yüklə 243,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə