Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərəYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

232. Rzaquliyev,  Ş. Xudat rəqsi /Ş.Rzaquliyev;  Şalaxo; Nə 
xoş gündür /T.Əkbərov; Qurban adına /S.Rüstəmov; Şadlıq rəqsi 
/Ş.Rzaquliyev; Ləzgi çiler /M.Huseynov; Qohumlar /K.İbrahi-
mov);  İlk məhəbbət /A.Mehman; Peykər xala /ləzgi təranəsi 
/Şərbət Rzaquliyev; müş. ed. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 21849 A; CD № 1856.  
 
Teyyub Teyyub oğlu (qarmon)
 
233. Teyyub oğlu, T. Jalə; Dilarə; Nətəri; Rəqs; Şadlıq rəqsi; 
Xazəri; Lirik rəqs; Sənsən; Melodik rəqs; Tərəkəmə /Teyyub 
Teyyub oğlu; müş. ed.: R.Budaqov (nağara); T.Hüseynov 
(nağara).- Qramval № 1753; CD № 1812.  
 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
41
 
 
Azərbaycan rəqsləri və təranələri məşhur  
ifaçıların və orkestrlərin ifasında 
 
234. Azərbaycanın xalq oyun havaları  /ifa ed.: Mahmud 
Məmmədov (klarnet); Afət İbrahimov (qarmon); Sahib Məmmə-
dov (nağara);  Əsgər Məmmədov (qoşanağara).- Qramval № 
13393 А; СD № 3090. 
235. Azərbaycanın rəqs tərənələri: Toy rəqsi; Səbinə; 
Tərəkəmə; Durnalar; Bayatı kürd; Azərbaycanın ritmləri; Sabiri; 
Almazı; Çiçək; Saqifi /ifa ed. A.Bayramov (klarnet), Ə.Qasımov 
(qarmon), Ə.Ağamali (balaban), S.Sadıxov (nağara), Ç.Mehdiyev 
(nağara).- Qramval № 18036.- СD № 3098. 
236. Azərbaycan təranələri: Maralım;  Şən rəqs; Nazənin; 
Sevəri; Tut ağacı; Gözəlim sən-sən; Ritmik rəqs; Lirik rəqs /ifa 
ed. A.İsrafilov (qarmon); Əlimuxtar  Əliyev (düdük); Zakir 
Məmmədov (nağara).- Qramval № 8185; СD № 3127. 
237. Azərbaycan təranələri:  Vağzalı; Sellər sorağı; Azər-
baycan (Ə.Tağıyev); Nişanlım olaydın; Rəqs; Dostluq rəqsi; Sarı 
gəlin; Dilbərim; Rəqs /ifa ed. Ç.İmanov (klarnet); İ.Şahverdi 
(düdük); F.Səmədov (qarmon); Ə.Mədətov (nağara).- Qramval № 
18026; СD № 3126. 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
42 
 
 
Azərbaycan vokal və estrada ifaçıları 
 
Rauf Adıgözəlov  
238. Adıgözəlov, R. Çiçəyimsən /V.Adıgözəlov, A.Aslanov; 
Sənə qurban /S.İbrahimova, Asıq  Ələsgər; Gözəllər-gözəli 
/C.Cahangirov, S.Rüstəm; Sənsiz /Ü.Hacibəyli, Nizami; Məlahət 
Sultanı /R.Mustafayev, M.Füzuli; Ana! Bu kəlmənin vurğunuyam 
/R.Şəfəq, M.Müşfiq; Ceyran /M.Quliyev, Aşıq  Ələsgər; Azərb. 
xalq mahnısı “Gəl bizə” /işl. M.Quliyev); Səhərlə bir oyanıram 
/A.Dadaşov, M.Yaqub /Rauf Adıgözəlov; müş. ed. Azərbaycan 
Radio və Televiziyasının kamera ansamblı; bədii rəhbər Nazim 
Rzayev.- Qramval № 11396 A; CD № 3081.  
239. Adıgözəlov, R. Ölkəm /A.Zeynallı, C.Cabbarlı; Aylı 
gecələr /C.Cahangirov, İ.Səfərli; Qızıl üzük /T.Quliyev, R.Zəki; 
Sevgili yarım mənim /F.Əmirov, xalq /Rauf Adıgözəlov; müş. ed. 
Azərbaycan Radio və Televiziyasının kamera orkestri; bədii 
rəhbər N.Rzayev.- Qramval № 1322 (1); СD № 3132. 
 
Rauf Atakişiyev (tenor) 
240. Darqamıjski, A. Knyazın kavatinası (Su pərisi III his-
sə); Çaykovski P.İ. Vakulanın mahnısı (Çereviçki III hissə); 
Hermanın ariososu (Pika xanım I hissə); Vaqner R. Loenqrinin 
hekayəsi (Loenqrin III hissə); Donisetti Q. Nomarinonun romansı 
(Məhəbbət içkisi II hissə); Massne J. Verterin ariozası (Verter III 
hissə); Bize J. Xosenin ariyası (Karmen I hissə); Hacıbəyli Ü. 
Koroğlunun ariyası (Koroğlu II hissə) /Rauf Atakişiyev; ifa ed. 
Ü.Hacıbəyli ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri; dirijor Rauf 
Abdullayev.- Qramval № 22161 A, 22215 А; CD № 1804, 3095. 
 
Rəşid Behbudov (tenor) 
241. Behbudov, R. Reyhan /F.Əmirov, T.Eyyubov; Bahar 
gəlir /R.Hacıyev, T.Kisin /Rəşid Behbudov.- Qramval № 5290 А; 
СD № 3092. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
43
242.  Behbudov, R. Azərbaycan /T.Quliyev, S.Vurğun; Bakı 
neftçilərinin mahnısı /T.Quliyev, M.Svetlov; Naz eləmə /T.Quli-
yev, R.Rza; Azərbaycan xalq mahnısı “Qalarsan yana-yana”; 
Azərbaycan xalq mahnısı “Ağacda leylək”; Azərbaycan xalq 
mahnısı “Dağlarda çiçək”; Azərbaycan xalq mahnısı “Gül oğlan”; 
Azərbaycan xalq mahnısı “Qalalı” /Rəşid Behbudov; müş. ed 
Xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 200 (2); СD № 3100. 
243.  Behbudov, R. Əhdimizə inan yar /Ə.Tağıyev, R.Rza-
yev; Ayrılıq E.Saləm, Fəxrədi; Bakının ulduzları /R.Mustafayev, 
H.Hüseynov; Xalq mahnısı “Laçın”; Lirik mahnı /C.Cahangirov, 
Z.Cabbarzadə /Rəşid Behbudov; ifa ed. A.Abdullayev (f-no); 
Ə.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 
№ 1597; CD № 1778. 
244. Behbudov, R. Gur səsli mahnı /B.Fomin, Z.Lotaş; Hə-
bəşistan xalq mahnısı “Almas”; Azərbaycan xalq mahnısı: Əlvi-
da;  Əlvida sevgilim; Bu şəhərdə  /T.Babayev; Xəyallar, düşün-
cələr /O.Kazımov, F.Qoca; Sevgilim /R.Hacıyev, E.Əlibəyli; 
Erməni xalq mahnısı: “Bülbül”; Bir ovuc torpaq /R.Hacıyev, 
O.Hacıqasımov; İspan xalq mahnısı “Camilə” /Rəşid Behbudov; 
R.Behbudovun rəhb. altında instrumental ansambl.- Qramval № 
2421; CD № 1755. 
245. Behbudov, R. Xalq mahnısı “Küçələrə su səpmişəm”; 
“Kəklik”; Sənindir /S.Rüstəmov, M.Ordubadi; Xalq mahnısı 
“Qoy gülüm, gəlsin”; Alagöz /S.Rüstəmov, Z.Cabbarzadə; Çoban 
qara /A.Rzayeva, M.Dilbazi; Yadıma düşdü /A.Babayev, 
İ.Səfərli; Xalq mahnısı “Evləri var xana-xana” /Rəşid Behbudov; 
ifa ed. Ə.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 1767; CD № 1801. 
246.  Behbudov, R. Qarşımızdakı yüz yol /M.Mirzəyev, 
L.Kukso; Laylay /R.Qasımova, B.Vahabzadə; Bahar nəğməsi 
/T.Quliyev, Z.Cabbarzadə; Naz eləmə /T.Quliyev, R.Rza; Məhra-
ba /P.Maybered, A.Martışko; Tbiliso /R.Loqidze, P.Qruzinski; 
Türk xalq mahnısı: “Helvacı”;  İtalyan xalq mahnısı “Aya bax” 
/Rəşid Behbudov; ifa ed. Niyazinin rəhb. altında Orkestr (1, 4, 5); 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
44 
Meşerinin rəhb. altında Elektro-musiqi alətləri ansamblı (2, 3, 6, 
8).- Qramval № 1231; CD № 1777. 
 
Firəngiz Əhmədova (soprano) 
247. Əhmədova, F. Elindir /S.Rüstəmov, M.Seyidzadə; Gül-
çöhrənin ariyası /Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan” musiqili komedi-
yasından; Ardaqan /S.Rüstəmov, Z.Cabbarzadə; Qurban adına 
/xalq /Firəngiz Əhmədova; müş. ed. orkestr; dirijor S.Rüstəmov.- 
Qramval № 2265 (2), 2266 А (2); СD № 1759, 3151. 
 
Lütfiyar İmanov (tenor) 
248. İmanov, L. Balaşın ariyası  (Əmirov F. Sevil-II hissə); 
Qəribin ariyası (Qlier R. Şah Sənəm- II hissə); Koroğlunun ari-
yası (Hacıbəyli Ü. Koroğlu-II hissə); Koroğlunun ariyası (Hacı-
bəyli Ü. Koroğlu-III hissə); Vaqifin ariyası (Mustafayev R. 
Vaqif-I nissə); Əliyarın ariyası (Maqomayev M. Nərgiz-III hissə); 
Stretta Manriko (Verdi C. Trubadur- III hissə); Otellonun ölümü 
səhnəsi (Verdi C. Otello-IV hissə); De Qrienin ariyası (Puççini C. 
Manon Lesko- I hissə); Kalafpın ariyası (Puççini C. Turandot- I 
hissə); Kalafpın ariyası (Puççini C. Turandot 3 hissə); Kavarado-
sinin ariyası (Puççini C. Toska- I hissə); Kavaradosinin ariyası 
(Puççini C. Toska- III hissə); Xozenin ariyası (Bize J. Karmen- II 
hissə) /Letfiyar İmanov; müş. ed. F.Mustafayevin rəhb. altında 
orkestr (1-8; 10; 12; 14); Q.Rismanın rəhb. altında orkestr (9; 11; 
13).- Qramval № 5528 А; СD № 3119. 
249. İmanov, L.  Əsgərın mahnısı (Ü.Hacıbəyli “Arşin mal-
alan” musiqili komediyasından) /Lütfiyar İmanov.- Qramval № 
5290 А; СD № 3092. 
250. İmanov, L. Qızıl üzük /T.Quliyev, R.Zəki; Bir sözüm var 
/S.İbrahimova, Aşıq Ələsgər; Aylı gecələr /C.Cahangirov, İ.Səfərli; 
Ölkəm /A.Zeynallı, C.Cabbarlı; Sənsiz /Ü.Hacıbəyli, Nizami; Bir 
gözəlin sorağında /İ.Quliyev, A.Babayev; Sevdiyim yardı  mənim 
/F.Əmirov, xalq; Baxdı  mənə  /Ə.Abbasov, xalq /Lütfiyar İmanov; 
müş. ed. Azərbaycan Radio və Televiziyasının Kamera orkestri; 
bədii rəhbər N.Rzayev.- Qramval № 3571; СD № 3129. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
45
251. İmanov, L. Radamesin romansı (C.Verdi (Aida - I his-
sə); Turiddunun ariyası (P.Maskanyi (Kənd vicdanı - II hissə); 
Kanionun reçitativi və ariozosu (P.Leonkovallo (Təlxəklər - I his-
sə); Manrikonun ariyası (C.Verdi (Trubadur - III hissə); Otello-
nun monoloqu (Otello - III hissə); Otellonun ölüm səhnəsi (Otello 
- IV hissə); Hermanın ariozosu (Çaykovski P.İ. (Pika xanım, I 
hissə I şəkil; I hissə II şəkil; I hissə VII şəkil) /Lütfiyar İmanov; 
ifa ed. Ü.Hacıbəyli ad. Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri; 
dirijor R.Abdullayev.- Qramval № 22135 A; CD № 1803. 
 
Flora Kərimova 
252. Kərimova, F. Narınc hamıdan göyçək /İ.Topçubaşov, 
E.Əlibəyli /Flora Kərimova; müş. ed. Ə.Dadaşovun rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1149 А (2), 1348 (2); СD № 
1784, 3085. 
253. Kərimova, F. Taleyim mənim /O.Kazımov, C.Novruz; 
Belə ola həmişə /E.Sabitoğlu,  Ə.Kürçaylı; Evimizə  gəlin gəlir 
/O.Kazımov, R.Heydər /Flora Kərimova.- Qramval № 4603 А; 
СD № 3093. 
254. Kərimova, F. İncələrdən incəsən /Ə.Tağıyev, H.Hüseyn-
zadə; Təki sən səslə  məni /Ə.Tağıyev,  Ə.Kürçaylı /Flora 
Kərimova; müş. ed. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 305 
(2); СD № 3103. 
 
Flora Kərimova – Gülağa Məmmədov 
255. Kərimova, F. Şirin arzular /Ə.Tağıyev, B.Vahabzadə; 
Tbilisi /Ə.Tağıyev, N.Xəzri /Flora Kərimova, Gülağa Məmmə-
dov; müş. ed. A.Dadaşovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansam-
blı.- Qramval № 2353 А (2); СD № 1759, 3086. 
 
Ramil Qasımov  
256. Qasımov, R. Sevgili canan; Sənsiz /Ü.Hacıbəyli, Niza-
mi; Sevdiyim yardı  mənim /F.Əmirov, S.Ordubadi; Yadıma sən 
düşəndə /R.Mustafayev, Ə.Kürçaylı; Söz düşəndə /T.Bakıxanov, 
Ə.Bakıxanov; Qərənfil /V.Adıgözəlov, X.Natəvan; Tez gəl /Ç.Nəcə-
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
46 
fova, Nizami; Bəxtəvər oldum /T.Quliyev, Xaqani; Cananə 
etmişəm /O.Zülfüqarov, M.Füzuli; Vətənimdir /S.Ələsgərov, 
M.Füzuli; Məlahət sultanım /R.Mustafayev, M.Füzuli; Yad elə-
rəm /O.Zülfüqarov, M.Füzuli; Yaxşıdan yaxşılıq  əsli istəmə 
/R.Şəfəq, M.Füzuli; Ana, bu kəlmənin vurğunuyam /R.Şəfəq, 
M.Müşfiq; Sular aynası /R.Şəfəq, M.Füzuli; Nədəndir /Ç.Allah-
verdiyev, Nizami; Sənə çatmaq ücün /Q.Mirzəyeva, B.Vahab-
zadə; Ölkəm /A.Zeynallı, C.Cabbarlı /Ramil Qasımov; müş. ed. 
S.Rüstəmov ad. xalq çalğı alətləri ansamblı.- СD № 3494. 
 
 Anatollu Qəniyev  
257. Qəniyev,  Ə.  Azərbaycanım  /R.Hacıyev, E.Əlibəyli; 
Reyhan /F.Əmirov, H.Cavid; “N.Nərimanov” k/f “Bünyadın 
mahnısı” /A.Məlikov, Z.Cabbarzadə; “Yenilməz batalyon” k/f 
“Teymurun mahnısı” /C.Cahangirov, Z.Cabbarzadə /Ə.Qəniyev.- 
Qramval № 4603 А; СD № 3093. 
 
İlhamə Quliyeva 
258. Quliyeva,  İ.  Bakı gecələri /Ə.Tağıyev, A.Ziyatay; 
Qubalı  qız /İ.Topçubaşov, S.Rüstəm /İlhamə Quliyeva; müş. ed. 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 305 (2); СD № 3103. 
259. Quliyeva,  İ.  Bakının ulduzları /Mustafayev, Huseyn-
zadə /İlhamə Quliyeva.- Qramval № 811; СD № 3107. 
 
Müslüm Maqomayev (bariton) 
260. Maqomayev, M. Bakı /P.Bülbüloğlu, A.Qoroxov; Mə-
nim ölkəmə /M.Maqamayev, R.Rojdestvenski /Müslüm Maqoma-
yev.- Qramval № 5290 А; СD № 3092. 
261. Maqomayev, M.  Bənövşə  /P.Bülbüloğlu, söz. O.Hacı-
qasımov; Gözlər /P.Bülbüloğlu, söz. N.Xəzri; Fikir /P.Bülbüloğ-
lu, söz. O.Hacıqasımov; Quşların söhbəti /A.Derbenev;  Sehrli ip 
/söz. O.Hacıqasımov; Mənim yuxuma gəl; Keçib /söz. A.Qoroxov; 
Nə edim /söz. A.Dmoxovski; Sənin yolun /ifa ed.: M.Maqomayev; 
M.Mondrus; P.Bülbüloğlu.- Qramval № 1594; CD № 1782. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
47
262. Maqomayev, M. Romans və mahnılar: Sənsiz /Ü.Hacı-
bəyli, Nizami; Sevgilim /Ü.Hacıbəyli, Nizami; Laylay /S.Əliyev, 
F.Qoca; Silent night /Qruber; Я помню вальса звук прелестный 
/K.Листов;  Свет  любви  твоей  /Е.Светланов,  Н.Добронравов; 
Гранада  /Де  Лара;  Ожидание  /А.Бабадж,  Г.Регистан;  Мой 
дом  /Ю.Якушев,  А.Ольгин;  Где-то  далеко  /М.Таривердиев, 
Р.Рожд.; Балеро (дуэт с Т.Синявской) /Кьяра; My way /Рево; 
Letter of love /Аделл Джелд; Serenada /Т.Кутуньо; Strangers in 
the night /Б.Кемпферт; Yesterday /П.Маккартни; Feelings 
/М.Альберт; Quando a caza tomeri /Джианграно; Love - this is 
my song /Ч.Чаплин /Müslüm Maqomayev.- СD № 235. 
263. Maqomayev, M. Bakı-Moskva-Paris: Odlar yurdu 
/M.Maqomayev, N.Xəzri; Arzu /Niyazi, R.Rza; Naz eləmə 
/T.Quliyev, R.Rza; Zibeydə /T.Quliyev, E.Əlibəyli; Gedirəm 
/P.Bülbüloğlu, A.Şerbaçenko; L'Itagliano /T.Kutunyo; Azərbay-
can /M.Maqomayev, N.Xəzri; Everi night and everi day /A.Puqa-
çova; Down bu the riverside /Zənci spirituels; Pali-Racın ariyası 
/İ.Kalman; Так пришлось /О.Фельцман, В.Перепечь; Серенада 
Дон Кихота /Д.Кабалевский; Help yourself /Донада; Мелодия 
/А.Пахмутова,  Н.Добронравов; Finiculi-Finicula /Л.Денца; 
Благадарю  тебя  /А.Бабаджанян,  Р.Рождественский; Mənim 
Azərbaycanım /P.Bülbüloğlu, M.Əliyev /Müslüm Maqomayev.- 
СD № 236. 
 
Yaşar Səfərov 
264. Səfərov, Y. Yadıma düşdü /A.Babayev, İ.Səfərli; Özünə 
qurbanam /A.Babayev, E.Əlibəyli; Həyat söylə, sən kiminsən 
/R.Mirişli, C.Cabbarlı; Küsüb getdin /A.Babayev, A.Aslanov; 
Nəğmə /S.Rüstəmov, A.Talışoğlu; Azərbaycan xalq mahnısı 
“Laçın”; Cavab gözləyirəm /V.Süleymanov, M.İsmayıl; Ana 
/M.Əhmədova, F.Qoca; Düşüncələr /V.Suleymanov, M.Araz; 
Azərbaycan xalq mahnsı “Gözəlim sənsən”; Ala göz /S.Rüstə-
mov,  İ.Əfəndiyev /Yaşar Səfərov; ifa ed. A.Bağırovun rəhb. 
altında “Xatirə” xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 20560 
A; CD № 1255. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
48 
 
 
TOPLULAR 
 
Hitlər (2007-ci il) 
265. Röya. Neyləyim; Z.Xanbabayeva, Ş.Mərdanov. Ayrılıq; 
A.Kazımova. Ay sənə qurban; Elnur. Niyə; Manana. Hələ gözlə
Z.Xanbabayeva. Mənimsən; Zamiq. Mənimlə qal; N.Abdullaye-
va. Nigaranam; N.Həbibi. Ulduzlar yandı; Ə.Şükürov. Yada sal, 
sevgilim; Elnarə. Pəncərədə; Abbas. Babanın bala balası; 
Tünzalə. Gəlməz; Samirə. Gizli eşq; E.Yaqubov. Yenə o bağ 
olaydı; İ.İbrahimova. Oyun; B.Dadaşova. Nağıl.- CD № 3483. 
 
“Qarabağ” Dövlət İnstrumental Ansamblı  
266. Ana /M.Əhmədova, F.Qoca; Uşaqlıq /Qusan Aşot; Türk 
xalq mahnısı “Sevgilim; Özbək xalq mahnısı “Qaragöz”; 
Yerşumlayan /Q.Qabrielyan; Samvel Mamuns /S.Ələsgərov, 
V.Akopyan; Tacik xalq mahnısı “Bayram” /ifa ed. Nauri 
Allahverdiyan; solistlər O.Kasyan (düdük); S.Nersesov (düdük); 
bədii rəhbər Kim Arakelyan.- Qramval № 20281 А; СD № 3102. 
 
Qaya (vokal kvartet) 
267. QAYA.  Daqirov N.-Kajlayev M.-Qəniyev R. Dağıstana 
gəlin; Marini M. O, vurğundur; Masourek K.-Koqout P. Yollar; 
Zənci mahnısı “Qısqanma; Kajlayev M. Biz şadıq; Kajlayev M.- 
Həmzətov R. Dağlı nəğməsi; Sarı yarpaqlar; Afrika.- Qramval № 
568 A; CD № 1754. 
268. QAYA.  Kazımov O.-Entin Y. Qəribə  həyat; Kajlayev 
M.-Lermontov Y. Şam ağacı; Kajlayev M.-Həmzətov R. Tez-tez 
yada salıram; Fikirim səndədi; Kajlayev M.-Mirzəyev A. Şərq 
mahnısı;  Ələsgərov R.-Hacıqasımov O. Leylini axtarıram; Kazı-
mov O.-Zəki R. Axşam görüşü; Quliyev T.-Hacıqasımov O. Xoş-

B i b l i o q r a f i y a  
 
49
bəxt təranə; Hacıyev Q.-Hacıqasımov O. Abşeron; Ruqolo P.- 
Arkanov A. İgidlərin mahnısı.- Qramval № 2313; CD № 1753. 
269. QAYA.  Дунаевский  И.  Если  Волга  разольется  /сл. 
В.Лебедев-Кумач;  исп.  Вокальный  квартет  «Гая».-  Грамвал 
№ 9233 A; CD № 2204. 
270. QAYA.  Кажлаев M. Иностранка: [музыкака  кино-
фильму] /Мурад  Магомедович  Кажлаев;  сл.:  Н.Матвеевой, 
Т.Миансарова; исп. Детский хор под управлением В.Локтева; 
ВИА “Гая”.- Грамвал № 626; CD № 1783. 
271. QAYA.  Кажлаев M. Песни: [на  слова  Р.Гамзатова]: 
Часто  я  вспоминаю  /пер.  В.Звягинцева;  Отчего  глаза  пусты 
/пер.  Н.Гребнев;  Желтые  листья  /пер.  Н.Гребнев;  С  какой 
вершины  я  не  брошу  камня  /пер.  Н.Гребнев;  Горская  песня 
/пер.  Ю.Козловский;  Африка  /пер.:  Н.Гребнев,  Ю.Козлов-
ский; Когда бывает нет тебя со мной /пер. Е.Николаевский; О 
тебе  я  думаю  /пер.  В.Звягинцева;  Таинственность  /пер. 
Ю.Козловский;  Мой  Дагестан  /пер.:  Н.Гребнев,  Ю.Козлов-
ский /Мурад Магомедович Кажлаев; исп. Вокальный квартет 
«Гая»;  инструментальный  ансамбль  под  управлением 
М.Кажлаева; стихи читают: A.Лазарев, Р.Гамзатов.- Грамвал 
№ 2031 (2); СD № 3160. 
 
“Sevil” vokal-instrumental ansambl 
272. Yollar /V.Mustafazadə, F.Qoca; Qızıl üzük /T.Quliyev, 
R.Rza; Qara qaşın vəsməsi /V.Mustafazadə, xalq; Taleyindən 
gedə bilməzsən /V.Mustafazadə; Şirvanşahlar sarayında /V.Mus-
tafazadə; Sevgilim /R.Hacıyev, E.Əlibəyli; Muğam /R.Mirişli; Bu 
gün /V.Mustafazadə /“Sevil” vokal-instrumental ansamblı; bədii 
rəhbər V.Mustafazadə.- Qramval № 16589 А; СD № 3152.  
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
50 
 
 
Aşıq musiqisi 
 
Ədalət Axundov 
273. Axundov, Ə. Ayaz Calili; Kürd gözəlləməsi; El havası; 
Mina gərəylı; Baş sarıtel /Aşıq  Ədalət Axundov; söz. 
Ə.Axundov.Qramval № 22174 A; CD № 1809. 
 
Umbay Axundov 
274. Axundov, U. Göyçəgülü; Qaytarma; Qəhrəmani; Qiva-
nı; Kürd bayatılar:  /Aşıq Umbay Axundov; söz. U.Axundov.- 
Qramval № 22174 A; CD № 1809. 
 
Məmmədağa Babayev 
275. Babayev, M. Bulaq; Mehman əllərim; Görmüşəm; 
Sevmişəm /Məmmədağa Babayev;  müş. ed. Xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 809 А; СD № 1761, 3101. 
 
Aşıq Bəylər 
276. Aşıq Bəylər.  Yaxşıdır /söz. Aşıq Bəylər; Layla vaxtıdır 
/söz. Aşıq Abbas; Səlyan /söz. Aşıq Bəylər; Azərbaycan /söz. 
Aşıq Bəylər; Kərəmi /söz. Aşıq Abbas /Aşıq Bəylər.- Qramval № 
1228; CD № 1775. 
 
Hüseyn Cavan 
277. Cavan, H.  Nərgiz /söz. Aşıq Hüseyn /Aşıq Hüseyn 
Cavan.- Qramval № 1128, 1329; CD № 1774. 
 
Əkbər Cəfərov 
278. Cəfərov,  Ə. Müxəmməs qarı; Koroğlu; Kərəm gözəllə-
məsi /Aşıq Əkbər Cəfərov.- Qramval № 1738 (2); СD № 3148. 
 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
51
Azad Dostəliyev 
279. Dostəliyev, A.  Sən də gül /Aşıq Azad Dostəliyev.- 
Qramval № 305 (2); СD № 3103. 
 
Aşıq Əmrah və Aşıq Kamandar 
280. Aşıq  Əmrah və  Aşıq Kamandar. Qaçaq Nəbi /söz. 
Aşıq Hüseyn /Aşıq  Əmrah, Aşıq Kamandar.- Qramval № 1128, 
1329; CD № 1774. 
 
Məhərrəm Hacıyev 
281. Hacıyev, M.  Şirin-şirin /söz. Aşıq  Ələsgər; Daşkəsən 
/söz. Aşıq Hacıyev; Sarıtel /söz. Aşıq Hacıyev /Aşıq Məhərrəm 
Hacıyev.- Qramval № 1623 А (2); СD № 3091. 
 
Əzizxan Haqverdiyev 
282. Haqverdiyev,  Ə.  Şeir istər; Bu bayramda; Müəllim 
/Aşıq  Əzizxan Haqverdiyev; söz. Ə.Haqverdiyev.- Qramval № 
1623; CD № 1776, 3091. 
 
İmran Həsənov 
283. Həsənov,  İ. Gözlər /söz. Aşıq Hüseyn /Aşıq  İmran 
Həsənov.- Qramval № 1128, 1329; CD № 1774. 
284. Həsənov, İ. Orta sarıtel; Laçını; İmran divanisi; Qaytar-
ma; Dolhicranı /söz. S.Vurğun; Aran gözəlləməsi /söz. İ.İmanov; 
İmran Koroğlusu; Orta Müxəmməs /söz. İ.Həsənov; Bağbanı; 
Təcnis /söz. Aşıq Qurbani /Aşıq  İmran Həsənov.- Qramval № 
23897; СD № 3144. 
 
Yunis Həsənov 
285. Həsənov, Y. Bu ellər; Qurban olum; Kürdəm; Deyil; 
Məhəbbət; Ana /Aşıq Yunis Həsənov; söz. Y.Həsənov.- Qramval 
№ 22179 A; CD № 1859. 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
52 
M.Məmmədov  
286. Məmmədov, M. Qaratlı /söz. Aşıq Ələsgər; Ovşarı /söz. 
Aşıq  Ələsgər; Müxamməs /söz. Aşıq  İmran Həsənov 
/M.Məmmədov.- Qramval № 1128, 1329; CD № 1774. 
 
Aşıq Pənah 
287. Aşıq Pənah. Gözəlləmə  Gəzə, gəzə; Bir də  gəl; Bizim 
qızlar /Aşıq Pənah; söz. Aşıq Hüseyn.- Qramval № 1128, 1329; 
CD № 1774. 
 
Əhməd Sadıxlı  
288. Sadıxlı, Ə. Dağlar /söz. Aşıq Sadıxlı; Yaylıq /söz. Aşıq 
Sadıxlı; Dəmirçi oğlu /söz. Aşıq Sadıxlı; Bu ellər /söz. Aşıq 
Sadıxlı; Borçalı /söz. Aşıq Sarıclı; Doğulur /söz. Aşıq Abbas 
/Aşıq Əhməd Sadıxlı.- Qramval № 1911; CD № 1773. 
 
Əkbər Səfərov 
289. Səfərov,  Ə. Kürdi /söz. Aşıq Hüseyn; Deyişmə /söz. 
Aşıq Hüseyn; Divanı /söz. Aşıq Hüseyn /Aşıq  Əkbər Səfərov.- 
Qramval № 1128, 1329; CD № 1774. 
 
Aşıq Şakir 
290. Aşıq  Şakir  Nə bağ bildi, nə bağban /Aşıq  Şakir; .- 
Qramval № 1128, 1329; CD № 1774. 
 
Aşıq Şərbət 
291. Aşıq  Şərbət. Oynayır; Göylərə /Aşıq  Şərbət.- Qramval 
№ 305 (2); СD № 3103. 
 
Ələsgər Tağıyev 
292. Tağıyev,  Ə. Ayağ Calili /söz. Aşıq  Ələsgər; Ölməz 
/Aşıq Ələsgər Tağıyev.- Qramval № 1738 (2); СD № 3148. 
 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
53
 
 
Kollektivlər və müxtəlif mövzulara dair  
TOPLULAR 
 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera  
və Balet Teatrının 75 illiyinə 
293. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 
teatrının 75 illiyinə: Hacıbəyli Ü. “Koroğlu” operasından 
uvertüra; Hacıbəyli Ü. “Koroğlu” operasından “Aşığın mahnısı”; 
Mustafayev R. “Vaqif” operasından Vaqifin ariozası /ifa ed. Adil 
Məlikov; Hacıbəyli Ü. “Koroğlu” operasından Həsən xanın ariya-
sı; Maqomayev M. “Şah İsmayıl” operasından Aslan şahın ariyası 
/ifa ed. Əli Haqverdiyev; Hacıbəyli Ü. “Koroğlu” operasından 
Xanəndə qızın mahnısı; Puççini C. “Boqema” operasından Mimi-
nin ariyası /ifa ed. Svetlana Mirzəyeva; Rossini C. “Sevilyalı bər-
bər” operasından Bartolonun ariyası /ifa ed. Ağa Kərim Kərimov; 
Quno  Ş. “Faust” operasından Valentinin kavatinası /ifa ed. 
Georgi Vayner; müş. ed. M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet teatrının simfonik orkestri; dirijorlar: 
R.Abdullayev (1, 2, 4, 6, 7, 9.); K.Əliverdibəyov (3, 5, 8).- Qram-
val № 17829 А; СD № 3096. 
 
Azərbaycan xor cəmiyətinin kamera xoru 

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə