Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə


Xarici ölkə bəstəkarlarının əlifba göstəricisiYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə30/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Xarici ölkə bəstəkarlarının əlifba göstəricisi 
 
Adan Adolf ..... 766, 767 
Albenis İsaak ..... 768-770 
Albinoni Tomazo ..... 771 
Alfter Kristobal ..... 772 
Almeyda Juan ..... 773, 774 
Ayvz Çarlz ..... 775, 776 
Bax Filipp Emanuel ..... 777-779 
Bax İohan Xristyan ..... 780, 781 
Bax İohan Sebastyan ..... 782-822 
Bax Vilhelm Frideman ..... 823, 824 
Bartok Bella ..... 825-843 
Barber Semuel ..... 844 
Bellini Vinçenso ..... 845, 846 
Berq Alban ..... 847 
Berlioz Hektor ..... 848-853 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
368 
Bernstayn Leonard ..... 854 
Bethoven Lüdviq Van ..... 855-864 
Bize Jorj ..... 865-872 
Bokkerini Luidji ..... 873-879 
Bottezini Covani ..... 880 
Boyto Arriqo ..... 881 
Brams İohannes ..... 882-895 
Britten Bendjamin ..... 896-901 
Brux Maks ..... 902, 903 
Brukner Anton ..... 904-912 
Buzoni Feruço ..... 913 
Cardini Feliçe de. ..... 914 
Cordano Umberto ..... 915 
Çikoniya İohanes ..... 916 
Çimaroza Dominiko ..... 917 
Çürlenis Mikaloyus Konstantinas ..... 918 
Debüssi Klod ..... 919-932 
Delib Leo ..... 933-935 
Dimler Frans Anton ..... 936 
Dittersdorf Karl Ditters ..... 937 
Donizetti Qaytano ..... 938, 939 
Düka Pol ..... 940 
Dvorjak Antonin ..... 941-969 
Enesku Corc ..... 970, 971 
Gerşvin Corc ..... 972, 973 
Falya Manuel de ..... 974-976 
Fişer Lyuboş ..... 977 
Flotov Fridrix fon ..... 978 
Fore Qabriel ..... 979, 980 
Frank Sezar ..... 981-983 
Haydn İosif ..... 984-1020 
Hendel Georq Fridrix ...... 1021-1041 
Herman Cerri ..... 1042 

B i b l i o q r a f i y a  
 
369
Honeqqer Artur ..... 1043-1048 
Xindemit Paul ..... 1049-1059 
Xristov Dmitri ..... 1060 
İzai Ejen ...... 1061 
Kalloş Şandor ...... 1062 
Kalman İmre ...... 1063-1067 
Kançeli Georgi ...... 1068 
Kazella Alfredo ...... 1069 
Kelmaxer Samson ...... 1070 
Kerubini Luidji ...... 1071, 1072 
Koday Zoltan ..... 1073-1078 
Koplend Ayron ...... 1079, 1080 
Korelli Arkancello ...... 1081-1086 
Kreysler Fris ...... 1087,1088 
Kuperen Fransua ...... 1089, 1090 
Qavelka Svetoplik ..... 1091 
Qaysler Frits ..... 1092 
Qidaş Fridyeş ..... 1093 
Qlyuk Kristof Villibald ..... 1094-1097 
Qoldmark Karl ..... 1098 
Qriq Edvard ..... 1099-1106 
Qunar De Frumeri ..... 1107 
Quno Şarl ..... 1108-1110 
Lalo Eduard ..... 1111 
Leqar Ferens ..... 1112-1114 
Leonkovallo Ruciero ..... 1115 
Liberman Rolf ..... 1116 
List Ferens ..... 1117-1150 
Loqidze Revas ..... 1151 
Maxi Otmar ..... 1152 
Maler Qustav ..... 1153-1161 
Malipyero Can Fransesko ..... 1162 
Marçello Alessandro ..... 1163 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
370 
Martinu Boquslav ..... 1164-1173 
Maskanyi Pyetro ..... 1174, 1175 
Massne Jül ..... 1176-1178 
Mendelson Feliks ..... 1179-1187 
Meyer Ernst Herman ..... 1188 
Millyoker Karl ..... 1189 
Minkus Lüdviq ..... 1190 
Miyo Darius ..... 1191-1194 
Monteverdi Klaudio Covani ..... 1195-1197 
Mosto Covani Batista ..... 1198 
Motsart Volfqanq Amadey ..... 1199-1257 
Offenbax Jak Yakob ..... 1258-1261 
Onegger Artur ..... 1262 
Paqanini Nikolo ..... 1263-1274 
Abraham Pal .....1257 
Palestrina Covanni Perluicci ..... 1276, 1277 
Pauer Ernest ...... 1278 
Pauls Raymond ...... 1279 
Perqolezi Covani Battista ..... 1280-1283 
Persiketti Vinsent ..... 1284 
Puççini Cakomo ..... 1285-1291 
Pulenk Frensis ..... 1292-1301 
Ramo Jan Filipp ..... 1302-1304 
Ranki Dyerdi ..... 1305 
Ravanello Oreste ..... 1306 
Ravel Moris ..... 1307-1324 
Respiqi Ottorino ..... 1325-1337 
Rossini Coakkino Antonio ..... 1338-1344 
Rozeta Cüzeppe ..... 1345 
Russel Albert .... 1346-1350 
Salsedo Karlos ..... 1351 
Sarasate Pablo ..... 1352, 1353 
Seller Karl ..... 1354, 1355 

B i b l i o q r a f i y a  
 
371
Sen-Sans Kamill ..... 1356-1364 
Servenski Endre ..... 1365 
Sibelius Jan ..... 1366-1372 
Skarlatti Alessandro Qaspare ..... 1373-1377 
Skorik Miroslav ..... 1378 
Smetana Bredjix ..... 1379-1389 
Sokolai Şandor ..... 1390 
Spadavekkia Antonio ..... 1391 
Spisak Mixal ..... 1392 
Stokovski Leopold ..... 1393 
Stoyanov Veselin ..... 1394 
Suk Yozef ..... 1395 
Şestak Zdenek ..... 1396 
Şimanovski Karol Matsey ..... 1397-1402 
Şnitke Alfred ...... 1403-1406 
Şopen Frederik ...... 1407-1419 
Şosson Ernest ...... 1420-1423 
Şönberq Arnold ...... 1424-1430 
Ştamits Karl ..... 1431 
Ştepan Roy ..... 1432 
Ştraus İohan ..... 1433-1440 
Ştraus Rixard ..... 1441-1455 
Şubert Frans ..... 1456-1468 
Şuluxoff Ervin ..... 1469 
Şuman Robert ..... 1470-1490 
Şüts Henrix ..... 1491, 1492 
Taktakişvili Otar ..... 1493-1502 
Teleman Georq Filipp ..... 1503-1505 
Vaqner Vilhelm Rixard ..... 1506-15012 
Veber Karl Mariya fon ..... 1513-1523 
Vebern Anton ..... 1524 
Venyavski Henrik ..... 1525-1527 
Verdi Cüzeppe ..... 1528-1549 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
372 
Vila-Lobos Eytor ..... 1550-1556 
Vivaldi Antonio ..... 1557-1584 
Volf Hüqo ..... 1585 
Vyetan Anri .... 1586, 1587 
Yaniçek Leos ..... 1588, 1589 
Zarembski Yulius ..... 1590 
Zuppe Frans Fon ..... 1591, 1592 

B i b l i o q r a f i y a  
 
373
Mündəricat 
 
Tərtibçidən .................................................................................... 3 
 
I. Azərbaycan musiqisi 
Azərbaycan bəstəkarları ............................................................... 5 
Azərbaycan xalq musiqisi:  
Azərbaycan muğamları, təsnifləri, xalq mahnıları  
məşhur müğənnilərin ifasında .................................................... 15 
Azərbaycan muğamları, təsnifləri və təranələri  
məşhur musiqiçi-instrumentalistlərin ifasında ........................... 36 
Azərbaycan rəqsləri və təranələri məşhur ifaçıların  
və orkestrlərin ifasında ............................................................... 41 
Azərbaycan vokal və estrada ifaçıları ........................................ 42 
Aşıq musiqisi  ............................................................................. 50 
Kollektivlər və müxtəlif mövzulara dair toplular  ...................... 53 
Azərbaycan Dramatik Teatrının qızıl səhifələri ......................... 57 
 
II. Rusiya bəstəkarları ............................................................. 60 
 
III. Xarici ölkə bəstəkarları .................................................. 145 
Toplular .................................................................................... 259 
 
IV. Dünya klassik musiqi əsərləri məşhur  
musiqiçilərin və kollektivlərin ifasında  
İnstrumental ifaçılar .................................................................. 262 
Fortepiano ifaçıları ................................................................... 262 
Orqan ifaçıları .......................................................................... 270 
Klavesin ifaçıları ...................................................................... 271 
Bayan ifaçıları .......................................................................... 271 
Skripka ifaçıları ........................................................................ 272 
Violonçel ifaçıları .................................................................... 280 
Gitara ifaçıları .......................................................................... 281 
Digər simli alət ifaçıları ........................................................... 283 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
374 
Nəfəs alətləri ifaçıları ............................................................... 285 
Zərb alətləri ifaçları .................................................................. 293 
Dirijorlar .................................................................................. 294 
Vokal ifaçılar ........................................................................... 298 
Kollektivlər .............................................................................. 311 
 
V. Estrada, caz, pop, rok musiqi əsərləri populyar  
ifaçıların və kollektivlərin ifasında  
Vokal ifaçılar ........................................................................... 315 
Caz ........................................................................................... 323 
Qruplar ..................................................................................... 336 
 
VI. Uşaq və məktəblilər üçün yazılmış əsərlər 
Nağıllar .................................................................................... 343 
Mahnılar ................................................................................... 345 
Dərsliklər .................................................................................. 349 
 
VII. Mərasim musiqisi ........................................................... 356 
Müxtəlif mövzulu toplular  ....................................................... 358 
 
VIII. Köməkçi göstəricilər  
Azərbaycan bəstəkarlarının əlifba göstəricisi .......................... 364 
Rus bəstəkarlarının əlifba göstəricisi ....................................... 365 
Xarici ölkə bəstəkarlarının əlifba göstəricisi ........................... 367 

B i b l i o q r a f i y a  
 
375
 
 
Milli Kitabxananın Not nəşrləri və 
Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan 
qrammofon vallarından kompakt disklərə 
(CD) köçürülmüş musiqi əsərləri 
 
Biblioqrafiya 
 
II hissə 
 
Nəşriyyat redaktoru:   
Mehriban Cəfərova 
 
 
 
 
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Xaqani küç. 29; 
E-mail: contact@anl.az; 
URL: www.anl.az 
 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmışdır: 06.09.2016 
Sifariş №27 
Tiraj: 200 
Pulsuz 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизайнер:                         Мятанят Ялигызы 
 
 
 
 
«Zərdabi-Nəşr» MMC Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi 
Sifariş № 18. 
  iş  (012) 498-79-62, mob. (050; 070) 344 76 01 
e-mail: zerdabi_em@mail.ru 
 
 


Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə