Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərəYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

144. Məmmədov, Ə. Rast; Çahargah təsnifi; Xatirimə dəyir-
sən /Əlibaba Məmmədov; müş. ed. Xalq çalğı alətləri triosu.- 
Qramval № 817A (2); CD № 1760. 
 
Firuz Məmmədov 
145. Məmmədov, F.  Şahnaz; Heyratı; Bayatı-Şiraz; Maye 
Şur /Firuz Məmmədov.- CD № 128. 
 
Gülağa Məmmədov 
146. Məmmədov, G. Azərbaycan maralı; Bənövşə /S.Rüstə-
mov, Aşıq Qurban; Bakılı  qız /A.Babayev, İ.Səfərli; Birlik nəğ-
məsi /C.Cahangirov, İ.Səfərli /Gülağa Məmmədov.- Qramval № 
425 (2); СD № 3116. 
147. Məmmədov, G. Sənə mən neylədim (O.Kazımov, E.Cə-
mil); Gülağa Məmmədov; müş. ed. Ə.Dadaşovum rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval №811; СD № 3107. 
 
Mais Məmmədov 
148. Məmmədov, M. Eşqimi sönməyə qoymaram /Ə.Tağı-
yev, X.Baxış; Segah təsnifi; Al yanaq /Ə.Quliyev, K.Ağayev 
/Mais Məmmədov; ifa ed. A.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 15556 A; CD № 1644. 
 
Mürşüd Məmmədov 
149. Məmmədov, M. Bayatı-Şiraz; Rast; Mənsuriyyə /Mür-
şüd Məmmədov.- CD № 123. 
 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
28 
Rusif Məmmədov 
150. Məmmədov, R.  Qızlar oynasın /N.Məmmədov, xalq; 
Güllü /H.Xanməmmədov, Aşıq  Ələsgər; Alyanaq /Ə.Quliyev, 
K.Anayev /Rusif Məmmədov; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. 
Xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 14668 D; СD № 3083. 
 
Səxavət Məmmədov 
151. Məmmədov, S. Azad bir quşdum: Heyratı; Rast; Səma-
yi-şəms /Səxavət Məmmədov.- CD № 127. 
152. Məmmədov, S. Mirzə Hüseyn segahı; Azad bir quşdum; 
Şahnaz; Qarabağ şikəstəsi; Ləbu-ləb; Dəşti təsnifi; Axtarma mə-
ni; Hüzzal; Dilkeş təsnifi /Səxavət Məmmədov.- CD № 52. 
 
Vəli Məmmədov 
153. Məmmədov, V. Çahargah /söz. S.Ə.Şirvani; Gül açdı 
/söz.  Ə.Vahid /Vəli Məmmədov; müş. ed. H.Bayramovun rəhb. 
alt. Xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 13345 А;  СD  № 
3089. 
 
Yaqub Məmmədov 
154. Məmmədov, Y. Azərbaycan xalq mahnıları: “Gəl bizə 
yar”; “Sən güldəndə gözəlsən”; Dəşti /Yaqub Məmmədov; ifa ed. 
B.Mansurovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 1733A (2); CD № 1810, 3130. 
155. Məmmədov, Y. Zabul segah; Rast; Mirzə Hüseyn 
segahı; Mənsuriyyə /Yaqub Məmmədov.- CD № 119. 
 
Nərminə Məmmədova 
156. Məmmədova, N. Ala gözlü /S.Ələsgərov, R.Rza; Qur-
ban oldum /H.Xanməmmədov, M.Müşfiq; Ürəyimcəsən /A.Bədi-
rov, B.Vahabzadə; Yaşa könül /H.Xanməmmədov, M.Müşfiq 
/Nərminə  Məmmədova; müş ed. R.Şifrin (f-no); Ə.Dadaşovun 
rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 207 (2); СD № 
3131. 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
29
Nəzakət Məmmədova 
157. Məmmədova, N. Necə unudum səni /O.Rəcəbov, 
Z.Ağayev; Tələsmə /O.Rəcəbov, N.Kəsəmənli; Təklik /xalq;  Sarı 
bülbül /xalq; Taleyimin göylərində /H.Xanməmmədov,  Ə.Kür-
çaylı; Təki sən səslə məni /X.Abdulkərimov, Ə.Kürçaylı /Nəzakət 
Məmmədova; müş. ed. A.Bağırovun rəhb. alt. “Xatirə” xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 16960 А; СD №3121. 
158. Məmmədova, N. Şur təsnifi /söz. B.Vahabzadə); Yaxın 
gəl /H.Xanməmmədov, S.Vurğun; Fars mahnısı; Türk mahnısı; 
Qatar təsnifi; Bahar çiçəyi /R.Mirişli, F.Qoca; Gəlin gəlir 
/N.Məmmədov, F.Məmmədov /Nəzakət Məmmədova; ifa ed. 
“Xatirə” xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 15030 A; CD 
№ 1690. 
 
Zümrüd Məmmədova 
159. Məmmədova, Z. Bayatı-Kürd; Heyratı; Segah təsnifi; 
Əsmərim; Dilkeş  təsnifi /Zümrüd Məmmədova;  Ə.Bakıxanov 
adına H.Bayramovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 22436 A; CD № 1860. 
 
Maxruq Muradova 
160. Muradova, M. Çahargah təsnifi; Təki sən səslə  məni; 
Şur təsnifi; Nargilə; Mahur təsnifi; Nazanın olsa; Dolan gəl 
/Maxruq Muradova; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 8963 А; СD № 3120. 
 
Rübabə Muradova 
161. Muradova, R. Görürəm səni /B.Kərimov, xalq; Dəşti 
təsnifi /söz. Ə.Vahid /Rübabə Muradova; ifa ed. B.Mansurovun 
rəhb. altında Xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval №1776 A 
(2); CD № 1810. 
162. Muradova, R. Segah /söz. Füzuli, M.P.Vaqif; Azərbay-
can xalq mahnısı: “Sevgilim”; Məhəbbət mahnısı /F.Quliyeva, 
O.Sarıvəlli /Rübabə Muradova; ifa ed. xalq çalğı alətləri ansam-
blı.- Qramval № 820 A; CD № 1760. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
30 
Ənvər Mustafayev 
163. Mustafayev, Ə. Segah /Ənvər Mustafayev; ifa ed. Ə.Ba-
kıxanovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
1149 (2), 1348 (2); CD № 1784. 
 
Teymur Mustafayev 
164. Mustafayev, T. Segah təsnifi; Dilkeş  təsnifi;  İstəyirəm 
görəm səni /Ə.Tağıyev, T.Mütəllibov; Telli /H.Xanməmmədov, 
Aşıq  Ələsgər; Sənsiz yaşaya bilmirəm /xalq, Aşıq  Ələsgər; 
Mahur təsnifi; İnsaf da yaxşı şeydir /E.Sabitoğlu, R.Rza; Zəmin-
xarə  təsnifi; Aman ovçu; Meşəbəyi /xalq, H.Hüseynzadə;  Şur 
təsnifi /Teymur Mustafayev; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 16774; СD № 3124. 
 
Nisə Mustafaeva 
165. Mustafayeva, N. Qarabağ şikəstəsi; Sona bülbüllər; Sarı 
bülbül; Nədən oldu /Ş.Axundova, B.Vahabzadə; Segah /söz. 
S.Vurğun /Nisə Mustafayeva; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1742 (2); СD № 3149 
 
Ruhəngiz Musəvi 
166. Musəvi, R. Gülür ellər /F.Əmirov, T.Elçin; Budu-bu 
/E.Sabitoğlu, xalq; Neyləmişəm /F.Əmirov, T.Elçin; İnsaf da 
yaxşı  şeydi /E.Sabitoğlu, R.Rza /Ruhəngiz Musəvi; müş. ed. 
Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
14668 D; СD № 3083. 
 
Mütəllim Mütəllimov 
167. Mütəllimov, M. Çahargah təsnifi; Cahargah /söz. 
Ə.Vahid, M.Füzuli /Mütəllim Mütəllimov; ifa ed. Ə.Quliyevin 
rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1225 (2); 
CD № 1784. 
168. Mütəllimov, M. Orta Mahur; Mirzə Hüseyn segahı; 
Bayatı-Şiraz /Mütəllim Mütəllimov.- CD № 120. 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
31
Tükəzban Novruzova 
169. Novruzova, T. Gözlərimin işığı /Tükəzban Novruzova
bəst. Ş.Axundova; söz. xalq; ifa ed. N.Əliyevin rəhb. altında xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 823 A (2); CD 1761. 
 
Sadıq Orucov 
170. Orucov, S. Toy mahnısı /A.Rzayeva, xalq; Xalq mahnısı 
“Müəllimə” /Sadıq Orucov; müş. ed. N.Əliyevin rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 1738 (2); СD № 3148. 
 
Kəmalə Rəhimli 
171. Rəhimli, K. Ata /Ə.Tagıyev, X.Baxış; Səni gözlər 
/E.Sabitoğlu, xalq; Sevənlərə çiçək verək; Azərbaycan xalq 
mahnısı “Sevirəm de”; Yadıma səni salanda /E.Sabitoğlu, 
N.Rəfibəyli; Azərbaycan xalq mahnısı “Aman təklik  əlindən”; 
Biləydin kaş  /Ş.Abdulkərimoğlu, xalq /Kəmalə  Rəhimli; ifa ed. 
Ə.Bagırovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 
№ 20283 A; CD № 1269. 
 
Elmira Rəhimova 
172. Rəhimova, E. Gül gözəlim gül /R.Hacıyev, R.Zəki; Sən bir 
nəğmə, mən bir nəğmə /E.İbrahimova, Y.Həsənbəyli; Könlüm 
/F.Babayev, F.Qoca; Nişanlım olaydın /O.Kazımov, T.Mütəllibov; 
Mehriban insanlar /O.Kazımov, R.Zəki; Bir birimizə inanaq 
/R.Qasımov, F.Qoca; Bir könül sindırmışam /R.Mirişli,  İ.Səfərli; 
Yanıram mən /F.Nəcəfova, Aşıq  Ələsgər;  Şirin dil /E.Sabitoğlu, 
kərkük xalq /Elmira Rəhimova; müş. ed D.Əliyevanın rəhb. alt. “Dan 
ulduzu” instrumental ansambl.- Qramval № 8830; СD № 3145. 
173. Rəhimova, E. Sən eləsən mən belə  /P.Bülbüloğlu, 
S.Rüstəm;  Şəhla gözlər /O.Nəcəfov, M.Seyidzadə /Elmira Rəhi-
mova; müş. ed. Ə.Bakıxanovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 2265 (2), 2266 А (2); СD № 1759, 3151. 
174. Rəhimova, E. Sənin üçün /E.Sabitoğlu, N.Xəzri; Mahur 
təsnifi; Sərdar /N.Məmmədov,  İ.Səfərli; Xalq mahnısı “Sona 
bülbüllər” /Elmira Rəhimova.- Qramval № 4603 А; СD № 3093. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
32 
Qədir Rüstəmov 
175.  Rüstəmov, Q. Sona bülbüllər; Çahargah; Mirzə 
Hüseyn segahı /Qədir Rüstəmov.- CD № 125. 
 
İslam Rzayev 
176.  Rzayev,  İ. Axtarma məni /söz. B.Vahabzadə; Sevdam 
/söz. T.Bayram; Ana /B.Kərimov, E.Əlibəyli; İntizar /N.Murado-
va, S.Şəfa; Bizim qızlar, Mənim dünyam /Ə.Tağıyev, X.Baxış 
Azərbaycan xalq mahnısı “Olmaz, olmaz” /İslam Rzayev; ifa ed. 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 17306 A; CD № 1275. 
177. Rzayev, İ. Segah təsnifi; Qızların birincisi /söz. İ.Səfərli; 
Azərbaycan xalq mahnısı: “Sən, sən”; Qatar təsnifi /İslam 
Rzayev; ifa ed. A.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 1976; CD № 1799. 
178.  Rzayev, İ. Çahargah; Zabul təsnifi; Bəstə Nigar təsnifi 
/İslam Rzayev.- CD № 121. 
 
Zaur Rzayev 
179.  Rzayev, Z.  İl nə gözəldir /E.Sabitoğlu,  İ.Səfərli; Heç 
xəbərin yoxdur sənin /E.Sabitoğlu, M.P.Vaqif; Segah təsnifi; 
Bayatı-Şiraz təsnifi; Mahur təsnifi;  Şur təsnifi /Zaur Rzayev; 
müş. ed. Ə.Bakıxanov ad. Xalq çalğı alətləri ansamblı; bədii 
rəhbər Həbib Bayramov.- Qramval № 11444 D; СD № 3153. 
 
Rəhilə Sadıqova 
180. Sadıqova, R.  Gələndə /xalq; Sən mənim, mən sənin 
/P.Bülbüloğlu, S.Rüstəm /Rəhilə Sadıqova; müş. ed. Ə.Bakıxano-
vun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 2266 А 
(2); СD № 3151. 
 
Rəsmiyyə Sadıqova 
181. Sadıqova, R. Heyratı; Səmayi-şəms /söz. Nizami; 
Sevəydin barı /B.Kərimov, xalq; Qatar /söz. S.Rüstəm; Getmə-
getmə /S.Rüstəm, xalq /Rəsmiyyə Sadıqova; müş. ed. R.Əfəndi-

B i b l i o q r a f i y a  
 
33
yevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1740 
(2); СD № 3150. 
182. Sadıqova, R. Xalq mahnısı “Gələndə”; Sən mənim, mən 
sənin /P.Bülbül oğlu, S.Rüstəm /Rəsmiyyə Sadıqova; müş ed. 
Ə.Bakıxanovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 2265 (2); CD № 1759. 
 
Mais Salmanov 
183. Salmanov, M. Dilin can incidəndi /P.Bülbüloğlu, xalq; 
Xalq mahnısı “Ay gözəl qız” /Mais Salmanov; müş. ed. B.Man-
surovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı; Qramval № 1149 
А (2), 1348 (2); СD № 1784, 3085. 
184. Salmanov, M. Rast təsnifi /Mais Salmanov; müş. ed. 
Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
3101 А (2); СD № 3087. 
 
Məmməd Salmanov  
185. Salmanov, M. Hunayun təsnifi; Getmə dayan /H.Xan-
məmmədov, S.Vurğun; Mənim arzum /xalq /Məmməd Salmanov; 
müş ed. B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 1096 (2); СD № 3146. 
186. Salmanov, M.  İlk bahar (T.Quliyev, Z.Cabbarzadə) 
/Məmməd Salmanov; müş. ed. E.Əfəndiyevin rəhb. alt. xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 207 (2); СD № 3131. 
 
Əlibala Səfərov 
187. Səfərov,  Ə.  Azərbaycan xalq mahnısı: “Bəh-bəh” 
/Əlibala Səfərov; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. altında xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval №1733 A (2); CD № 3130. 
188. Səfərov,  Ə.  Bəh-bəh /Əlibala Səfərov; müş. ed. 
B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
1733; СD № 3130. 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
34 
Leyla Şərifova  
189. Şərifova, L. Azərbaycan xalq mahnısı: “Bağçası güllü 
bəxtəvər”; Ayrılmaq /L.Şərifova, Xəsrəb; Azərbaycan xalq 
mahnısı: “Bəs mən neylərəm”; Türk xalq mahnısı “Məryam can” 
/Leyla  Şərifova; ifa ed. Ə.Bakıxanovun rəhb. altında xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 1149, 1348; CD № 1788. 
 
Xan Şuşinski 
190. Şuşinski, X. Bağda sarmaşıq /söz. M.Rahim; Bəstə 
Nigar təsnifi; Ay qəşəng ceyran; Yaxan düymələ; Dedim bir busə 
ver; Orta Mahur; Bilmədin /S.Rüstəmov, İ.Səfərli /Xan Şuşinski; 
müş. ed instrumental trio.- Qramval № 512 (2); СD № 3158. 
191. Şuşinski, X. Mahur; Segah; Çoban bayatı; Xaric segah 
/Xan Şuşinski; ifa ed. Ə.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri 
ansamblı; Hacı Məmmədov (tar).- Qramval №1716; CD №1808. 
192. Şuşinski, X. Şur; Şahnaz; Rast /Xan Şuşinski.- CD № 116. 
 
Seyid Şuşinski 
193. Şuşinski, S. Çahargah; Arazbarı; Heyratı; Mənsuriyyə; 
Məni dari /Seyid Şuşinski.- CD № 114. 
 
Razi Şükürov 
194. Şükürov, R. Çahargah /Razi Şükürov; ifa ed.: B.Mansu-
rov (tar); B.Keropyan (kamança); V.Avetisov (dəf).- Qramval № 
12792 A; CD № 1434. 
195. Şükürov, R. Zabul segah söz. /Razi Şükürov; söz. 
Ə.Vahid; müş. ed.: B.Mansurov (tar); E.Bədəlov (kamança); 
V.Avetisov (qaval).- Qramval № 13345 А; СD № 3089. 
 
Sahib Şükürov 
196. Şükürov, S. Çahargah /Sahib Şükürov; müş ed. Q.Məm-
mədovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 207 
(2); СD № 3131. 
197. Şükürov, S. Rast /Sahib Şükürov; Xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 1098 (2); СD № 3159. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
35
Təranə Vəlizadə - Eyvaz Həsənov 
198. Vəlizadə, T. Bir yerdə olaq /O.Kazımov, K.Ağayev; 
Dağlar /R.Mirişli,  İ.Səfərli; Üç meyvə /xalq; Həyatım mənim 
/Ə.Tağıyev,  Ə.Kürçaylı; Səndən başqa /Türk xalq mahnısı; Yar 
inciyər /xalq; Şirin dil oğlan /O.Kazımov,  İ.Coşqun; Ömür 
yelləncəyim /T.Məmmədzadə, xalq /Təranə  Vəlizadə, Eyvaz 
Həsənov; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 15039; СD № 3099. 
 
Azad Zamanov 
199. Zamanov, A. Ayrılıq; Qəmli mahnı /T.Quliyev, söz. 
xalq; Ana Kürüm /söz. Aşıq Pənah;  İran xalq mahnısı “Nemət” 
/söz. F.Qoca; Baharımsan /T.Məmmədov, S.Şəfa; Ana /M.Əhmə-
dova, xalq; İntizar /N.Muradova, S.Şəfa /Azad Zamanov; ifa ed. 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 17594; CD № 1340. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
36 
 
 
Azərbaycan muğamları, təsnifləri və təranələri 
məşhur musiqiçi-instrumentalistlərin ifasında 
Abbas Abbasov (qarmon) 
200. Abbasov, A. Laləzar; Bülbüli; Segah /Abbas Abbasov; 
R.Həsənov (dəf).- Qramval № 812 A (2); CD № 1761. 
 
Əhməd Bakıxanov (tar) 
201. Bakıxanov,  Ə.  Şur; Bayatı-Qacar; Xaric segah; Segah 
rəngi; Salamı; Nəva; Dəşti; Humayun; Sevgilimsən gözəl yar /söz. 
Ə.Əsgərov /Əhməd Bakıxanov; oxuyur T.Mustafayev.- Qramval 
№ CD № 901. 
 
Əhsən Dadaşov (tar) 
202. Dadaşov, Ə. Bayatı-Şiraz; Şur /Əhsən Dadaşov.- Qram-
val № 1098 (2); СD № 3159.
 
203. Dadaşov,  Ə. Rast; Humayun; Segah /Əhsən Dadaşov; 
tütəkdə müşayiət edir T.Qiyasov.- Qramval № 1219; CD № 1785  
 
Qızxanım Dadaşova (qarmon) 
204. Dadaşova, Q. Azərbaycan xalq tərənələri “Vağzalı”; 
“Tərəkəmə”; “Zabul segah” /Qızxanım Dadaşova; ifa ed. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 809; CD № 1786, 3101 
 
X.Ələkbərov (tütək) 
205. Ələkbərov, X. Azərbaycan xalq tərənəsi “Narıncı”; 
“Sevil” /X.Ələkbərov.- Qramval № 1228; CD № 1775. 
 
Habil Əliyev (kamança)
 
206. Əliyev, H. Dilkeş; Habilsayağı; Azərbaycan ritmləri 
/Habil Əliyev; ifa ed. Ə.Nəcəfzadə (dəf).- Qramval № 1193; CD 
№ 1785.  
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
37
Rasim Ələsgərov (zurna, balaban, tütək)
 
207. Ələsgərov, R. Azərbaycan xalq havaları: Koroğlunun 
qaytarması; Rahab əhəndi; Sarı torpaq şikəstəsi;  Şamaxı baharı; 
Şur ahəngi; Təranələr; Qars; Yara qurban; Bayatı-İsfahan; 
Tərəkəmə /Rasim Ələsgərov; müş. ed. xalq çalğı alətləri ansam-
blı.- Qramval № 21623 A; CD № 1861.  
 
Sərvər İbrahimov (tar)
 
208. İbrahimov, S. Çahargah; Zabul; Bayatı-Şiraz; Xaric 
segah /Sərvər İbrahimov.- Qramval №1757; CD № 1806.  
 
Şəmsi İmanov (klarnet)
 
209. İmanov, Ş. Mənim balam, ay balam; Dəşti təsnifi; Gözəl 
rəqs; Zabul təsnifi; Tbilisi; Tərəkəmə  /Şəmsi  İmanov; müş. ed.: 
A.Abbasov (qarmon); M.Mirzəyev (nağara); M.Ayrapetov (tü-
tək).- Qramval № 1936; CD № 1812.   
210. İmanov,  Ş. Zabul; Dilkeş  təsnifi; Xoşbəxtlik rəqsi; 
Bahar rəqsi; Sənsən /Şəmsi  İmanov; müş. ed. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 3416; CD № 1807.  
 
Ağa Süleyman İmanov (nağara) 
211. İmanov, A.S. Azərbaycanın ritmləri /Ağa Süleyman 
İmanov.- Qramval № 207 (2); СD № 3131.
 
 
Aftandil İsrafilov (qarmon)
 
212. İsrafilov, A. Alagöz /C.Cahangirov; Azərbaycan xalq 
təranələri: Raufi, Tərəkəmə, Gözəli, Təranələr /işl. A.İsrafilov; 
Sədəqətim var /Ə.Tağıyev /Aftandil İsrafilov; müş. ed. xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 17528 A; CD № 1287.  
213. İsrafilov, A. Simranı; Aynurə; Jalə; Dağlar rəqsi; Azər-
baycan xalq tərənələri: Gülşanə; Aman ovçu; Fuadı; Lirik musiqi
Rüfət; Xalq rəqsi /işl. A.İsrafilov /Aftandil İsrafilov; müşayiət 
edir A.İsrafilovun rəhb. altında ansambl.- Qramval № 12470 A; 
CD № 1435. 
 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
38 
Musa Kərimov (tütək) 
214. Kərimov, M. Azərbaycan xalq rəqsi “Kür çay” /Musa 
Kərimov; müş. ed. A.Şıxaliyev (tütək); A.Qasımov (dəf).- Qram-
val № 812 A (2); CD № 1761. 
215. Kərimov, M. Azərbaycan xalq təranəsi “Mahur” /Musa 
Kərimov.- Qramval № 1228; CD № 1775. 
 
Ramiz Quliyev (tar)
 
216. Quliyev, R. Bayatı-Şiraz; Xaric segah; Çoban bayatı; 
Orta mahur; Oxu tar /S.Rüstəmov; Popuri /C.Cahangirov; Lay-
lay /F.Əmirov; Qərənfil /V.Adıgözəlov; İlk məhəbbət /Q.Hüseyn-
li; Lirik mahnı /R.Mirişli; Bu gecə /E.Sabitoğlu /Ramiz Quliyev.- 
CD № 73. 
217. Quliyev, R. Hardasan /S.Rüstəmov; Neyləyim /E.Sabit-
oğlu; Bilsəm sən gələrsən /S.Ələsgərov; Laylay /F.Əmirov; 
Segah təsnifi; Bu gecə /E.Sabitoğlu; Vətən üçün /M.Əhmədova 
/Ramiz Quliyev; müş. ed. estrada ansamblı.- Qramval № 20248 
A; CD № 1314.  
218. Quliyev, R. Segah; Hardasan /S.Rüstəmov; Dalğalar 
/R.Mirişli; Neyləyim /E.Sabitoğlu; Həyatım mənim /Ə.Tağıyev; 
Konsert pyesi /A.Bəbirov; Çahargah; Ana /C.Cahangirov; 
Qaytağı /T.Quliyev; Gözəlim /Ş.Əbdülkərimov; Segah təsnifi; 
“Ruslan və Lyudmila” operasından uvertüra /M.Qlinka; Əndalüs 
rəqsi /A.Rubinşteyn; Mart yallısı /Q.Diniku; Macar rəqsi /İ.Brams 
/Ramiz Quliyev. Oxuyan barmaqlar.- CD № 72. 
219. Quliyev, R. Şahnaz; Bayatı-Şiraz; Rast; Vətənim mənim 
/M.Əhmədova; Pıçıldaşan ləpələr /A.Babayev; Gənclik rəqsi 
/S.Abbasov; Lirik mahnı /S.Ələsgərov;  İlk bahar /T.Quliyev; 
/Ramiz Quliyev; müş. ed.: Taleh Hacıyev (f-no); Gülnarə Sadıqo-
va (f-no).- Qramval № 23677; CD № 3599. 
 
Ramiz və Eyyub Quliyevlər (tar) 
220. Quliyev, R. Segah /çalır R.Quliyev; Bayatı İsfahan /çalır 
R.Quliyev; Düşüncə /orkestr, solistlər R.və Ə.Quliyevlər; Popuri 
/T.Quliyev; çalır R.Quliyev; Zabul- segah /çalır R.Quliyev; Şur 

B i b l i o q r a f i y a  
 
39
/çalır R.Quliyev; Çahargah rapsodiyası /H.Rzayev; orkestr, solist 
R.Quliyev; Qaytağı /A.Gəray; orkestr) /Ramiz Quliyev, Eyyub 
Quliyev. Səslən tarım.- CD № 74. 
221. Quliyev, R. Ü.Hacıbəyovun əsərləri mövzusunda fanta-
ziya; F.Əmirovun  əsərləri mövzusunda fantaziya; A.Məlikovun 
“Məhəbbət əfsanəsi” baletindən türk qızlarının rəqsi; T.Quliyevin 
və H.Rzayevin əsərləri mövzusunda fantaziya; Qaytağı 
/T.Quliyev; Ana /S.Əliyeva; Xəzər balladası /T.Bakıxanov; Xari-
ci bəstəkarların  əsərləri mövzusunda fantaziya; Serenada 
/F.Şubert; Brams və Motsartın  əsərləri mövzusunda fantaziya; 
Neapolitan tarantellası /C.Rossini; Slavyan rəqsi /A.Dvorjak; 
Segah /Ramiz Quliyev, Eyyub Quliyev. İki qəlbin dialoqu /müş. 
ed. Niyazi ad. Simfonik orkestri; dirijor Y.İmanov.- CD № 71.  
 
Bəhram Mansurov (tar) 
222. Mansurov, B. Bayatı-Kürd /Bəhram Mansurov.- Qram-
val № 18036; СD № 3098.
 
223. Mansurov, B. Bayatı-Kürd; Bayatı-İsfahan; Çahargah; 
Hava Nişapur; Çoban bayatı /Bəhram Mansurov.- CD № 2875.  
224. Mansurov, B. Şüştər; Rahab; Humayun; Hocasta; 
Zabul; Vilayəti-Dilkeş /Bəhram Mansurov.- CD № 2874. 
 
Çingiz Mehdiyev (nağara) 
225. Mehdiyev, Ç. Azərbaycan ritmləri /Çingiz Mehdiyev.- 
Qramval № 15556 A; CD № 1644.
 
226. Mehdiyev, Ç. Xalq tərənəsi “Çingizi” /Çingiz 
Mehdiyev.- Qramval № 4603 А; СD № 3093. 
 
Hacı Məmmədov (tar) 
227. Məmmədov, H. Şahnaz /Hacı Məmmədov.- Qramval № 
1739; СD № 3109. 
 
Zahid Məmmədov (qarmon) 
228. Məmmədov, Z. Əfsanə; Qarabağ gözəlləməsi; Düqəri; 
Turalı; Nigarı; Dostluq; Segah sayağı; Lətafəti /Zahid Məmmə-
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
40 
dov; müşayiət edir xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
21298 A; CD № 1419. 
 
Zakir Mirzəyev (qarmon)
 
229. Mirzəyev, Z.  Cəmilə; Samirə; Qurban adına; Gülnarə; 
Cavanı; Kinto; Tərəkəmə; Rəhimə /Zakir Mirzəyev; müşayiət edir 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 17839 A; CD № 1280.  
 
Məmmədağa Muradov (tar)
 
230. Muradov, M. Humayun; Zabul; Xaric segah; Mahur-
Hindi; Rast  /Məmmədağa Muradov.- Qramval № 22116 A; CD 
№ 1805.  
 
Zakir Müslümov (qarmon) 
231. Müslümov, Z. Rəqs; Darıxma /T.Quliyev; Segah təsnifi; 
Bahar rəqsi /T.Əkbərov; Mən aşıq gülə-gülə;  Şəlalə  rəqsi 
/O.Kazımov; Süleymani /Ü.Hacıbəyli; Tərəkəmə /Zakir Müslü-
mov; müş. ed. instrumental ansambl.- Qramval № 22231 А; СD 
№ 3122. 
 
Şərbət Rzaquliyev (klarnet)
 

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə