Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərəYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/30
tarix23.12.2016
ölçüsü1,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

57.  Topçubaşov,  İ.  Xəzərim /söz.  E.Əlibəyli; Bakı /söz. 
Ə.Əlizadə; “Karvan” musiqi şəkil; Söz olmasaydı /söz. E.Əlibəy-
li; Ərəb qızına /söz. T.Elçin; Narınc /söz. E.Əlibəyli; Rəqs fanta-
ziyası /İbrahim Topçubaşov; ifa ed. Nəriman Məmmədov; Gülağa 
Məmmədov; T.Əhmədovun rəhb. alt. estrada-instrumental 
ansambl.- Qramval № 298 (2); СD № 3157. 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
15
 
 
AZƏRBAYCAN XALQ MUSİQİSİ 
 
Azərbaycan mugamları, təsnifləri, xalq mahnıları 
məşhur mügənnilərin ifasında 
 
İslam Abdullayev 
58.  Abdullayev,  İ. Axşam oldu; Qatar-Bayatı;  Şüştər; “Mən-
dən oldu” təsnif; Yeri dam üstə yeri; Sarənc; Şikəsteyi-fars; Ye-
tim segah; Mahur-Hindi; Səttarxan təsnifi; Bayatı Şiraz; Mahur-
Hindi 2; Mirzə Hüseyn segahı /İslam Abdullayev.- CD № 111. 
 
Nəsibə Abdullayeva
 
59.  Abdullayeva, N. Ərik çiçək açanda (M.Levin, X.Alim-
can); Azərb. xalq mahnısı “Camilin qızı”;  İran xalq mahnısı 
“Əgər bu məhəbbətdir?”; Özbək xalq mahnısı “Tanovər”; Azərb. 
xalq mahnısı “Fəridə”; “Cəlilabadım” /Nəsibə Abdullayeva; ifa 
ed. “Səmərqənd” instrumental ansamblı.- Qramval № 1771 A; 
CD № 1282. 
60.  Abdullayeva, N.  Ləzqi /xalq, N.Sabir; Munojot /xalq, 
Navoi; “Bəri gəl” Xorezmin xalq mahnısı; “Sevirsən de” Azər-
baycan xalq mahnısı; “Xəyalımı itirmişəm” Əfqan xalq mahnısı; 
“Cəmilə  qızım” Azərbaycan xalq mahnısı /Nəsibə Abdullayeva; 
müş. ed. “Səmərqənd” instrumental ansamblı.- Qramval № 20222 
А; СD № 3166. 
 
Sabir Abdullayev 
61.  Abdullayev, S. Zabul segah; Dilkeş təsnifi; Şur təsnifi; 
Segah təsnifi /Sabir Abdullayev.- CD № 131. 
 
Süleyman Abdullayev 
62.  Abdullayev, S. Çahargah; Mirzə Hüseyn segahı;  Şur 
təsnifi /Süleyman Abdullayev.- CD № 126. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
16 
Vahid Abdullayev 
63.  Abdullayev, V. Zabul segah; Bayatı-Şiraz; Qarabağ 
şikəstəsi /Vahid Abdullayev.- CD № 124. 
 
Zülfü Adıgözəlov 
64.  Adıgözəlov, Z. Arazbarı; Mahur-Hindi; Xumar oldum; 
Əraq-Pəncigah; Vilayəti-Dilkeş /Zülfü Adıgözəlov.- CD № 117. 
65.  Adıgözəlov, Z. Mahur-Hindi /söz. Füzuli; Zəngilan; 
Süsən-sünbül /Zülfü Adıgözəlov; ifa ed. trio.- Qramval № 817 A; 
CD № 1760.   
66.  Adıgözəlov, Z. Mahur-Hindi; Əraq Pəncgah; Vilayəti 
Dilkeş; Arazbarı; Xumar oldum /Zülfü Adıgözəlov; müş. ed.: 
Bəhram Mansurov (tar); Tələt Bakıxanov (kamança); Xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- CD № 98. 
67.  Adıgözəlov, Z.  Şur; Segah /Zülfü Adıgözəlov; ifa ed. 
xalq çalğı alətləri ansamblı: Q.Pirimov (tar); Ə.Quliyev (tar); 
N.Qreqoryan (kamança).- Qramval № 22149 A; CD № 1858.  
 
Nazim Ağayev 
68.  Ağayev, N. Azərbaycan xalq mahnıları: Vətənimin 
baharı; Deyin mübarək olsun; Leyli; Leylam; Niyə gəlməz oldun; 
Vətən nəğməsi; Dilbər; Ay Lolo; Həsiri basma /Nazim Ağayev; 
müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 16156 A; CD № 3082. 
 
Sona Aslanova 
69.  Aslanova, S. Qızların mahnısı  /T.Quliyev, E.Əlibəyli 
/Sona Aslanova.- Qramval № 811; СD № 3107. 
 
Arif Babayev 
70.  Babayev, A. Qarabağ; Qarabağ şikəstəsi; Bacılar; Mən-
suriyyə; Azərbaycan ritmləri; Zabul /Arif Babayev; ifa ed. 
H.Bayramovun rəhb. altında Xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 12498 A; CD № 1436. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
17
71.  Babayev, A. Rast /söz. Ə.Vahid; Çahargah təsnifi; 
Peyman etdik; Eşqin göylərində /Arif Babayev; ifa ed. B.Man-
surovun rəhb. altında Xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
1774; CD № 1802. 
72.  Babayev, A. Zabul segah; Bayatı-Şiraz; Mirzə Hüseyn 
segahı /Arif Babayev.- CD № 122. 
 
Məmmədbağır Bağırzadə 
73.  Bağırzadə, M. Azərbaycan xalq mahnısı “Olmaz, ol-
maz”; Ana dünyası /söz. T.Mütəllibov; Qoçaq qızım, Darıxıram 
/söz. Z.Ağayev; Axşamlar /söz. Ə.Vahid; Bir gün səni görməyən-
də /söz. Q.Baxış; O günlər /söz. Ə.Vahid /Məmmədbağır Bağır-
zadə; ifa ed. instrumental ansambl.- Qramval № 17814 A; CD № 
1281. 
 
Heybətulla Balayev 
74.  Balayev, H. Mirzə-Hüseyn segahı /söz. Ə.Vahid; Gülə-
gülə /xalq; Bəxtəvər /xalq; Gəl yarım /xalq /Heybətulla Balayev; 
müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 14891 А; СD № 3088. 
 
Qaraxan Behbudov 
75.  Behbudov, Q. Bayatı-Şiraz; Rahab; Qatar /Qaraxan 
Behbudov.- CD № 130. 
 
Məcid Behbudov 
76.  Behbudov, M. Segah zabul; Söylə bir görək; Təsnif 
(Məndə yoxdur); Təsnif (Şuşa); Ovşarı;  Əraq;  Əraq təsnifi; Ax-
şam oldu; Kərəmi; Mahur; Təsnif (Zil Sultan); Xaric segah; 
Zəminxarə; Xuda diləm /Məcid Behbudov.- CD № 113. 
 
Bülbül  
77.  Bülbül. Ay bəri bax /xalq; Sənsiz /Ü.Hacıbəyli, Nizami 
/Bülbül.- Qramval № 5290 А; СD № 3092. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
18 
78.  Bülbül. Azərbaycan xalq mahnıları: Dilbər; Bağçada 
güllər; Ay bəri bax; Süsən-sünbül. Sənsiz, Sevgili canan /Ü.Hacı-
bəyli, söz. Nizami; Neftçi Qurban /A.Rzayeva, söz. H.Abbasza-
də; Neftçilər mahnısı /T.Quliyev, söz. S.Rüstəm /Bülbül.- 
Qramval № 1660; CD № 1800. 
79.  Bülbül. Müxalif təsnifi; Çahargah təsnifi; Füzuli təsnifi 
/Bülbül.- CD № 115. 
 
Fərman Cəfərov 
80.  Cəfərov, F.  Aşıq Gəncəli dağlar /E.Sabitoğlu, xalq; 
Toyun mübarək olsun /xalq; Anam yadıma düşdü /R.Mirişli, 
M.Dilbazi; Küsmə gəl /xalq, R.Rza; Döyünən qəlbim /N.Əzimov, 
Y.Əmirxanlı;  Şur təsnifi /söz. Z.Ağayev; Həsrətin oldum 
/O.Kazımov, V.Əziz; Yanıq Kərəm /xalq /Fərman Cəfərov; müş. 
ed.  İslam Rzayevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 23941; СD №3156. 
 
Nazim Çələbiyev 
81.  Çələbiyev, N. Könül açdım /N.Çələbiyev; müş. ed. 
B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.-
 
Qramval № 
3158 А; СD № 3094. 
 
 
Əliqulu Əhmədov 
82.  Əhmədov,  Ə. Azərbaycan xalq mahnıları: “Yaşılbaş 
Sona”; “Gülə-gülə” /Əliqulu  Əhmədov; müş. ed. Ə.Quliyevin 
rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 823 A (2); 
CD 1761. 
 
Canəli Əkbərov 
83.  Əkbərov, C. Mirzə Hüseyn segahı /söz Ə.Vahid; Sudan 
gələn sürməli qız; Yaxan düymələ; Qarabağ şikəstəsi; Ahu kimi; 
Ay Dilbər /Canəli  Əkbərov; müş. ed. Ə.Bakıxanovun rəhb. alt. 
xalq çalğı alətləri ansamblı; bədii rəhbər Həbib Bayramov.- 
Qramval № 14021 D; СD № 3113. 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
19
Şövkət Ələkbərova 
84.  Ələkbərova,  Ş.  Mənim Azərbaycanım; erməni xalq 
mahnısı “Krunk”; Ayrılıq /Səlimi, Fərhadi; Sənsən ürəyim /söz. 
T.Bayramov; Azərbaycan xalq mahnısı: “Gələndə”, “Bəstənigar”; 
Sən eləsən, mən belə /P.Bülbüloğlu, S.Rüstəm; Ala gözlər 
/Şövkət  Ələkbərova; ifa ed. M.Muradovun rəhb. altında Xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 3411; CD № 1798. 
85.  Ələkbərova,  Ş. Azərbaycan /C.Cahangirov; İlk bahar 
/T.Quliyev, Z.Cabbarzadə; Küsüb getdi /A.Babayev, A.Aslanov 
/Şövkət Ələkbərova; müş. ed.: Q.Ağayev (f-no), R.Şifrin (f-no).- 
Qramval № 2353 А (2); СD № 3086. 
 
86.  Ələkbərova, Ş. Azərbaycan /C.Cahangirov, Z.Cabbarza-
də;  İlk bahar /T.Quliyev, Z.Cabbarzadə; Küsüb getdin 
/A.Babayev, A.Aslanov /Şövkət Ələkbərova; müş. ed. Q.Əliyeva 
(f-no).- Qramval № 2353 A (2); CD № 1759. 
87.  Ələkbərova,  Ş. Durnalar /C.Cahangirov, M.P.Vaqif; 
Vaxt var idi /E.Sabitoğlu, M.P.Vaqif; Ey Dan ulduzu /E.Sabitoğ-
lu, C.Cabbarlı; Dilkeş  təsnifi; Qəlbimdə qaldın /E.Sabitoğlu, 
N.Xəzri; Ayrılma məndən /E.Sabitoğlu, R.Heydər; Bir könül sın-
dırmışam /R.Mirişli,  İ.Səfərli; Ay qız /C.Cahangirov, Z.Cabbar-
zadə  /Şövkət  Ələkbərova; müş. ed. Ə.Dadaşovun rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 5483; СD № 3114. 
88.  Ələkbərova,  Ş.  İlk bahar /T.Quliyev, Z.Cabbarzadə; 
Sevgilim /xalq, E.Əlibəyli; Getmə-getmə /S.Rüstəmov, xalq; 
Qatar; Gəlmədi /S.Rüstəmov, xalq; Axşam görüşləri /T.Quliyev, 
E.Əlibəyli /Şövkət Ələkbərova; müş. ed.: T.Əhmədovun rəhb. alt. 
estrada ansamblı; M.Muradovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 226 (2); СD № 3117. 
89.  Ələkbərova, Ş. Kəsmə şikəstə; Telli sazım /A.Rzayeva, 
Coşğun; Nədən oldu /Ş.Axundova, B.Vahabzadə; Bakılı  qız 
/A.Babayev,  İ.Səfərli;  İran xalq mahnısı “Rəftəm ki, rəftəm” 
/Şövkət  Ələkbərova; ifa ed. M.Muradovun rəhb. altında Xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1741; CD № 1799. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
20 
90.  Ələkbərova,  Ş. Qarabağ  şikəstəsi; Gəlmədi /S.Rüstə-
mov,  Ə.Əlibəyli /Şövkət  Ələkbərova.- Qramval № 5290 А;  СD 
№ 3092. 
91.  Ələkbərova,  Ş. Qatar; Ay işığında; Azərbaycan maralı; 
Kürd  şahnaz; Qarabağ  şikəstəsi /Şövkət  Ələkbərova; ifa ed. 
Ə.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 
№ 1617; CD № 1779. 
92.  Ələkbərova, Ş. Pıçıldaşan ləpələr /A.Babayev, İ.Səfərli; 
Özünə qurbanam /A.Babayev, E.Əlibəyli; Qəşəngdir /S.Hacıbəy-
li, Z.Xəlil; Sevirəm səni /T.Quliyev, Z.Cabbarzadə /Şövkət Ələk-
bərova.- Qramval № 425 (2); СD № 3116. 
 
Əbülfət Əliyev 
93.  Əliyev,  Ə. Bayatı-Şiraz /söz. B.Vahabzadə, S.Rüstəm, 
Seyidağa; Səslə  məni /söz. Ş.Əbdülkərimov,  Ə.Kürçaylı; Dəşti 
/söz. B.Vahabzadə, Aşıq Şəmşir; Daşlı qala /söz. xalq, Q.Seyid-
ağa /Əbülfət Əliyev; ifa ed.: T.Məmmədov (tar); E.Bədəlov (ka-
mança); A.Nəcəfzadə (dəf).- Qramval № 14354 A; CD № 1567. 
94.  Əliyev,  Ə. Humayun /söz. Ə.Vahid; Vəfa /Q.Əliyeva, 
B.Vahabzadə; Nazik əllər /xalq /Əbülfət  Əliyev; müş. ed. xalq 
çalğı alətlərindən ibarət trio.- Qramval № 347 (2); СD № 3104. 
95.  Əliyev,  Ə. Mahur-Hindi /Əbülfət Əliyev; söz. Ə.Vahid; 
müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 1129; СD № 3108. 
96.  Əliyev,  Ə. Mahur təsnifi; Qadanı  mən alım; Mənim 
Leylam; Şur /Əbülfət Əliyev; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 5285 А; СD № 3115. 
97.  Əliyev,  Ə. Rast; Çahargah; Müxalif /Əbülfət  Əliyev.- 
CD № 118. 
98.  Əliyev, Ə. Tel oynasın; Segah təsnifi; Bu gecə; Şikəsteyi-
fars təsnifi /Əbülfət Əliyev; müş. ed.: Ə.Bağırov (tar); E.Bədəlov 
(kamança); V.Avetisov (dəf).- Qramval № 16899 D; СD № 3112. 
99.  Əliyev, Ə. Zabul segah; Çahargah /Əbülfət Əliyev; müş. 
ed.: M.Muradovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı; 

B i b l i o q r a f i y a  
 
21
M.Məmmədovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 
№ 303 (2); СD № 3118. 
 
Nəriman Əliyev 
100. Əliyev, N.  Şur; Çahargah /Nəriman  Əliyev; müş. ed.: 
E.Mirzəyev (tar); A.Əsədullayev (kamança); V.Avetisov (dəf).- 
Qramval № 12130 А; СD № 3111. 
 
Qulu Əsgərov 
101. Əsgərov, Q. Bayatı-Kürd /söz. M.P.Vaqif; Yar inanmadı 
/Q.Əsgərov,  Ə.Sarı  oğlu; Olarmı /Q.Əsgərov, A.Cahan /Qulu 
Əsgərov; müş. ed. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 820 
A (2); CD № 1760. 
102. Əsgərov, Q.  Səni gözləyirəm /Q.Əsgərov, M.Rahim; 
Könül sevən göyçəkdir /Q.Əsgərov, M.Rahim; Sən-sən /Q.Əsgə-
rov, A.Ziyatay /Qulu Əsgərov; müş. ed. M.Muradovun rəhb. alt. 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 356 (2); СD № 3133. 
 
Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev 
103. Fərzəliyev, M.M. Alma; Bayatı; Bayatı-Əcəm; Cəlal 
Xalıq; Bayatı-İsfahan; Hisar; Budaq sarı; Ceyranım; Durun 
gedək; Şüştər; Yeri dam üstə yeri; Təsnif; Axşam oldu; Şahnaz; 
Qacaq Nəbi; Segah /Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev.-CD № 112.  
 
Kifayət Gəncəli 
104. Gəncəli, K. Bir gül seçdim /F.Əmirov, T.Elçin; Şur 
təsnifi; Azərbaycan xalq mahnısı: “Qəşəngdir”; “Ay bülbüllər”; 
/Kifayət Gəncəli; ifa ed. A.Quliyevin rəhb. altında Xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 15556 A; CD № 1644. 
 
Ramiz Hacıyev 
105. Hacıyev, R.  Əziz dostum /söz. R.Həmzətov; Sevgilim 
/xalq; Gözlərinə göz dəyər /söz. Ə.Vahid; Axtarma məni /xalq 
/Ramiz Hacıyev; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 14891 А; СD № 3088. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
22 
106. Hacıyev, R. Xalq mahnısı “Küsmə məndən” /Ramiz Ha-
cıyev; müş. ed. xalq çalğı alətlərindən ibarət trio.- Qramval № 
812 A (2); СD № 3107. 
107. Hacıyev, R. Şur /Ramiz Hacıyev; söz. H.Cavid; ifa ed.: 
H.Məmmədov (tar); N.Qriqoryan (kamança); V.Avetisov (dəf).- 
Qramval № 12792 A; CD № 1434. 
108. Hacıyev, Ramiz. Dəşti təsnifi; Mahur təsnifi /Ramiz 
Hacıyev; ifa ed. B.Mansurovun rəhb. altında Xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval №1776 A (2); CD № 1810. 
 
Gülxar Həsənova 
109. Həsənova, G. Xalq mahnısı “Gələndə” /Gülxar Həsəno-
va; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 3101 А (2); СD № 3087. 
 
Rəhilə Həsənova 
110. Həsənova, R. Segah-Zabul /R.Həsənova; söz. Ə.Vahid; 
müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamdlı.- 
Qramval № 730 A (2); CD № 1786. 
 
Bəkir Həşimov 
111. Həşimov, B. Qarabağ  şikəstəsi /Bəkir Həşimov; ifa ed. 
B.Mansurovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qram-
val №1776 A (2); CD № 1810. 
 
Hacıbaba Hüseynov 
112. Hüseynov, H. Zabul segah; Rahab; Segah təsnifi 
/Hacıbaba Hüseynov; ifa ed. B.Mansurovun rəhb. altında xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1425; CD № 1787. 
113. Hüseynov, H. Zabul təsnifi /Hacıbaba Hüseynov; söz. 
Ə.Vahid; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 811; СD № 3107. 
114. Hüseynov, H. Əraq; Şur; Şikəsteyi-fars; Segah; Vilayəti 
/Hacıbaba Hüseynov; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 8512 А; СD № 3155. 

B i b l i o q r a f i y a  
 
23
115. Hüseynov, H. Zabul təsnifi /H.Hüseynov; söz. Ə.Vahid; 
müş. ed. B.Mansurovun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansam-
blı.- Qramval № 812 A (2); CD № 1761. 
 
Zeynəb Xanlarova 
 
116. Xanlarova, Z. Çahargah təsnifi /Zeynəb Xanlarova; söz. 
Ə.Vahid; müş ed. M.Muradovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri an-
samblı.- Qramval № 3158 А; СD № 3094.  
117. Xanlarova, Z. Görmədim /Zeynəb Xanlarova; bəst. 
Ə.Tağıyev; söz. A.Babayev; ifa ed. Ə.Quliyevin rəhb. altında 
Xalq çalğı alətləri ansamblı. - Qramval № 823 A (2); CD 1761. 
118. Xanlarova, Z. Lirik mahnı /Zeynəb Xanlarova; bəst. 
C.Cahangirov; söz. xalq.- Qramval № 5290 А; СD № 3092. 
119. Xanlarova, Z. Şur təsnifi; Maral /Ə.Tağıyev, B.Vahab-
zadə; Etibar olar /Q.Əsgərov, Q.Hüseynzadə; Dilkeş təsnifi; Qon-
şu qız /Ə.Tağıyev, Q.Hüseynzadə; Çahargah /söz. Füzuli /Zeynəb 
Xanlarova; ifa ed. Ə.Bakıxanovun rəhb. altında Xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 805 A, 808 A; CD № 1780. 
120. Xanlarova, Z. Yerevan /Zeynəb Xanlarova; mus. Ə.Ta-
ğıyev; söz. H.Hüseynzadə; Xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 
№ 1098 (2); СD № 3159. 
121. Xanlarova, Z. Zabul təsnifi; Gözüm səndədir /Ə.Tağı-
yev, R.Rza /Zeynəb Xanlarova; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. 
xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1733 (2), 1776 (2); СD 
№ 1810, 3130. 
 
Seymur Xəlilov 
122. Xəlilov, S. Xalq mahnısı “Kəklik”; Sarı torpaq şikəstəsi; 
Bağçası güllü bəxtəvər; Bəri bax; Bir ceyran; Əraq təsnifi; Evləri 
var xana-xana; Göy-göl /Ə.Tağıyev; “Gül oğlan” xalq mahnısı; 
Kəndimiz /Q.Hüseynli; Kəsmə  şikəstə (ritmik mugam) /Seymur 
Xəlilov; müş ed. “Xatirə” Xalq çalğı alətləri ansamblı.- CD № 3593. 
123. Xəlilov, S. Kimə yalvarım (xalq mahnısı); Kimlər gəldi, 
kimlər getdi; Mən neftçiyəm /R.Mustafayev, S.Rüstəm; Nə var 
könlündə-könlündə; Nə vaxta qaldı /Q.Hüseynli, İ.Səfərli; Naxçı-
van /M.Cavad; Nə halətdi; Qara gözlər /C.Cahangirov; Qarabağ 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
24 
şikəstəsi; Qatar; Qubanın ağ alması; Sən-sən; Sevirəm səni 
/Seymur Xəlilov; müş ed. “Xatirə” xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
CD № 3594. 
124. Xəlilov, S. Segah təsnifi; Lay-lay; Şur;  Şikəsteyi-fars 
təsnifi;  Şirvanın yolları; Süsən-sünbül;  Şüştər rəngi (Ans.); 
Qönçə; Tel nazik /Q.Hüseynli; Xalq mahnısı “Ceyran bala”; Xalq 
mahnısı “Həştərxandan gələn gəmi; Xalq mahnısı “Yaxan düy-
mələ Qönçə; Xalq mahnısı “Yeri dam ustə yeri”; Xalq mahnısı 
“Ceyran bala”; Xalq mahnısı “Xumar oldum (Ans.) Xatirə; Xalq 
mahnısı “Kəklik-Qönçə”; Xalq mahnısı “Yara yalvara-yalvara” 
/Seymur Xəlilov; müş ed. “Xatirə” xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
CD № 3595. 
 
Mənsum İbrahimov 
125. İbrahimov, M. Bayatı-Şiraz; Rahab; Segah təsnifi 
/Mənsum İbrahimov.- CD № 132. 
 
Tükəzban İsmayılova 
126. İsmayılova, T. Bulaqdadır /Tükəzban  İsmaylova; mus. 
Ə.Tağıyev; söz. xalq; müş. ed. Q.Bayramovun rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.-
 
Qramval № 3158 А; СD № 3094
 
127. İsmayılova, T. Qatar /Tükəzban İsmaylova; söz. Ə.Vahid; 
müş. ed. H.Bayramovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- 
Qramval № 356 (2); СD № 3133. 
128. İsmayılova, T. Sən-sən; Qatar təsnifi; Gözlərinə toxun-
du /Ş.Axundova, T.Mütəllibov; Kürd-Şahnaz (söz. Ə.Vahid) /Tü-
kəzban İsmaylova; müş. ed. H.Bayramovun rəhb. alt. Xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 3779; СD № 3128. 
 
Keçəçi oğlu Məhəmməd 
129. Keçəçi oğlu, M. Çoban bayatısı; Heyratı  təsnifi;  Əraq; 
Humayun; Osmanlı  təsnifi; Qarabağ  şikəstəsi;  Şüştər təsnifi; 
Yetim segah; Tac; Şüştər; Segah; Rahab; Tehranım; Dəşti; Yeri, 
dam üstə yeri /Keçəçi oğlu Məhəmməd.- CD № 110. 
 

B i b l i o q r a f i y a  
 
25
Cabbar Qaryağdıoğlu 
130. Qaryağdıoğlu, C. Arazbarı; Bayatı-Qacar; Dəşti təsnifi; 
Gül açdı; Mahur təsnifi; Manəndi-müxalif; Orta Mahur; Mirzə 
Hüseyn segahı; Mənsuriyyə; Mahur təsnifi; Qarğamışam; Səma-
yi-şəms; Xumar oldum; Yetim segah; Dəşti;  Şahnaz; Vilayəti 
/Cabbar Qaryağdıoğlu.- CD № 109. 
 
Sara Qədimova 
131. Qədimova, S. Dəşti təsnifi; Səni gözləyirəm; Çahargah 
təsnifi; Segah təsnifi /Sara Qədimova; müş. ed. B.Mansurovun 
rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 1129; СD № 
3108. 
132. Qədimova, S. Qatar /Sara Qədimova; söz. Ə.Vahid.- 
Qramval № 5290 А; СD № 3092. 
133. Qədimova, S. Muğam /söz. Füzuli; Tarçalan oğlan 
/H.Həsənov, A.Cəfərov; Xatirələr /H.Həsənov, B.Vahabzadə; Ay 
Dilbər /Sara Qədimova; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq çalğı 
alətləri ansamblı.- Qramval № 347 (2); СD № 3104.  
134. Qədimova, S. Nə dedim /Ş.Axundova, A.Babayev; Nə-
vaxta qaldı /Q.Hüseynli, İ.Səfərli; Göy-göl /Ə.Tağıyev, H.Hü-
seynzadə; Sən mənimlə get /T.Məmmədzadə, H.Hüseynzadə; 
Qonşu qız /Ə.Tağıyev, H.Hüseynzadə /Sara Qədimova; müş. ed. 
M.Məmmədovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval 
№ 1739; СD № 3109. 
135. Qədimova, S.  Şur dəsgahı; Mahur təsnifi; Uca dağlar; 
Dəli ceyran; Dilkeş təsnifi /Sara Qədimova; müş. ed. B.Mansuro-
vun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 2231; СD 
№ 3105. 
 
Anatollu Qəniyev 
136. Qəniyev, A. Badamlı /T.Quliyev, Z.Cabbarzadə; Dəyiş-
mərəm /A.Məşədibəyov, İ.Səfərli; Bakı axşamı /A.Məşədibəyov, 
T.Əliyev /Anatollu Qəniyev; müş. ed. A.Məşədibəyovun rəhb. 
alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 811, 812 A (2); СD 
№ 1761, 3107. 
Azərbaycanın səs xəzinəsi 
 
26 
 
Hüsnü Qubadov 
137. Qubadov, H. Azərbaycan xalq mahnısı “Ceyran”; 
Ulduzum sən /xalq, Ə.Vahid /Hüsnü Qubadov; müş. ed. 
B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
1149 А (2); 1348 (2); СD № 1784, 3085. 
138. Qubadov, H. Bulaq başında /H.Əliyev, M.İbrahimov; 
Kor  ərəbin mahnısı F.Əmirov, H.Cavid; Üçtelli durna /xalq; O 
Naxçıvandır, o Azərbaycandır /B.Axundov, A.Qəmbərov /Hüsnü 
Qubadov; müş. ed. B.Mansurovun rəhb. alt. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 1096 (2); СD № 3146. 
 
Zahid Quliyev  
139. Quliyev, Z. Mirzə Hüseyn segahı; Bayatı kürd /Zahid 
Quliyev.- CD № 129. 
 
Validə Mahmudova 
140. Mahmudova, V. Ay qəlbi kövrək /R.Mirişli, F.Qoca; 
Evimizə  gəlin gəlir /A.Rzayeva, M.Dilbazi; Neyçün gəlməz 
/Ş.Axundova, xalq; Zabul təsnifi; Səbinə  /Ə.Tağıyev, R.Heydər; 
Azərbaycan /Ə.Tağıyev, S.Vurğun; Mənim Leylam /Ə.Tağıyev, 
S.Rüstəm; Çahargah təsnifi /Validə Mahmudova; ifa ed. H.Bayra-
movun rəhb. altında xalq çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 
9745 A; CD № 1700. 
 
Nemət Mehdiyev 
141. Mehdiyev, N. Segah təsnifi;  Şur təsnifi; Cahargah 
təsnifi; Zəminxarə  təsnifi; Xəyalı; Tarla qızları; Sevda; Tərəkə-
mə; Firavan; Vağzalı /Nemət Mehdiyev; ifa ed. xalq çalğı alətləri 
ansamblı.- Qramval № 17623 A; CD № 1341. 
 
Fatma Mehrəliyeva 
142. Mehrəliyeva, F. Ananın səsi /Fatma Mehrəliyeva; mus. 
Ə.Tağıyev; söz. N.Gəncəli; müş. ed. Ə.Quliyevin rəhb. alt. xalq 
çalğı alətləri ansamblı.- Qramval № 2353 А (2); СD № 1759, 3086. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə