Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 1 Bir neçə ölkədə və ya qitədə yayılan kütləvi xəstəliklər necə adlanır?Yüklə 255,35 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü255,35 Kb.
Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

1) Bir neçə ölkədə və ya qitədə yayılan kütləvi xəstəliklər necə adlanır?
A) Epidemiya

B) Pandemiya

C) Endemiya

D) Ekzotik xəstəliklər

E) Sporadik xəstəliklər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
2) Hansı xəstəliyin törədiciləri ekzotoksinlər ifraz edir?
A) Meningit

B) Sifilis

C) Qrip

D) Qarın yatalağıE) Difteriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
3) Sepsis zamanı törədici orqanizmin hansı hissəsində çoxalır?
A) Nəcisdə

B) Sümük iliyində

C) Likvorda

D) Qanda


E) Sidikdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
4) Zoonozlarda infeksiya mənbəyi kimlər hansıdır?
A) Rekonvalessent

B) Xəstə insan

C) Xəstə heyvanlar

D) Bakteriyagəzdirən

E) Sürünənlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
5) Vərəm xəstəliyinin aşkarı üçün hansı allergik sınaq qoyulur?
A) Frenkel

B) Mantu


C) Dik

D) Bürne


E) Şik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
6) Aşağıdaki infeksiyalardan hansı zoonozlara aiddir?
A) Qarın yatalağı

B) Difteriya

C) Sifilis

D) Tulyaremiya

E) Skarlatina
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
7) Aşağıdakilardan hansı xüsusi təhlükəli zoonoz infeksiyasının törədicisidir?
A) Clostridium tetani

B) M.tuberculosis

C) S.aureus

D) S.typhi

E) Yersiniya pestis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
8) Brüselyoz xəstəliyində əsas müdafiə rolunu nə oynayır?
A) Faqositoz

B) Yerli immunitet

C) Hüceyrə immuniteti

D) Humoral immunitet

E) Qeyri-spesifik müdafiə amilləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
9) Aşağıdaki xəstəliklərdən hansı heyvanların südü ilə insanlara keçirilir?
A) Difteriya

B) Salmonelyoz

C) Exinokokkoz

D) Botulizm

E) Brüselyoz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
10) Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?
A) Törədicigəzdirənlikdən sonra

B) Anticisimlərin anadan dölə transplasentar ötürülməsindən sonra

C) Keçirilmiş infeksiyadan sonra

D) Qamma-qlobulin yeridildikdən sonra

E) Zərdabların yeridilməsindən sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
11) Qarın yatalağının diaqnostikası üçün aqqlütinasiya reaksiyası ilk dəfə kim tərəfindən təklif olunub
A) Pfeyffer

B) Vidal


C) Vasserman

D) Rayt


E) Xedelson
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
12) Vidal reaksiyası nədir?
A) Aqqlütinasiya reaksiyası

B) Lizis reaksiyası

C) Bioloji sınaq

D) Presipitasiya reaksiyası

E) Toksinin neytrallaşma reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
13) Aşağıdakilardan hansını Vidal aqqlütinasiya reaksiyası təyin edir?
A) Antitoksinlər

B) Aqqlütininlər

C) Presipitinlər

D) Lizinlər

E) Komplement birləşdirən anticisimlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
14) Poliomielitlə xəstələnmənin ilk günlərində hansı anticisimlər birinci əmələ gəlirlər?
A) İgM və İgG

B) İgM


C) İgA və İgM

D) İgG


E) İgA
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
15) Selikli qişalarda əmələ gələn yerli humoral immunitet nə ilə şərtlənir?
A) İgM

B) İgE


C) İgG

D) İgD


E) İgA
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
16) Aşağıdaki viruslardan hansı ən böyük ölçüdə olur?
A) Rabdovirus

B) Dabaq virusu

C) Təbii çiçək virusu

D) Poliomielit virusu

E) Qrip virusu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986
17) Virionun tərkib hissəsinə nə daxildir?
A) Nüvə

B) Sitoplazma

C) Kapsid

D) Hüceyrə divarı

E) Liposom
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
18) Aşağıdaki viruslara nə xasdır?
A) Heç bir əlamət xas deyil

B) Nisbi parazitizm

C) Yalnız bir nuklein turşusunun olması

D) Süni qidalı mühitlərdə böyüyürlər

E) Köndələn böyümə yolu ilə çoxalırlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986
19) Aşağıdaki viruslardan hansı sitoplazmanın hüceyrədaxili əlavələrini törədir?
A) Heç bir virus

B) İİV


C) Quduzluq

D) Poliomielit

E) Qrip
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986
20) Aşağıdaki fazalardan hansı virusun hüceyrə ilə qarşılıqlı əlaqə fazası hansıdır?
A) Faqosom əmələ gətirmə

B) Adsorbsiya

C) Faqosomun lizosomla birləşməsi

D) Xemotaksis

E) Ərimə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
21) Aşağıdaki növlərdən hansı virionun nukleokapsidinin simmetriyasının tipidir?
A) Çubuq şəkilli

B) Kub


C) Kokşəkilli

D) Milşəkilli

E) Girdə
Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998
22) Aşağıdakilardan hansını bakteriofaq zədələyir?
A) Heyvanları

B) İnsanı

C) Bakteriyaları

D) Quşları

E) Həşəratları
Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998
23) Aşağıdaki viruslardan hansına müsbət Paul fenomeni səciyyəvidir?
A) Su çiçəyi

B) Qrip


C) Poliomielit

D) Təbii çiçək

E) Quduzluq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998
24) Aşağıdaki infeksiyalardan hansı virus infeksiyalarına aiddir?
A) Vərəm

B) Səpgili yatalaq

C) Vəba

D) QızılcaE) Qarın yatalagı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
25) Aşağıdaki infeksiyalardan hansılar arbovirus infeksiyasının törədiciləridir?
A) Adenoviruslar

B) Poksviruslar

C) rabdoviruslar

D) Toqaviruslar

E) Pikornaviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
26) Aşağıdaki yollardan hansi ilə arboviruslarla yoluxma baş verir?
A) Kontaminasiya

B) Transplasentar

C) Hava-damcı

D) Alimentar

E) Transmissiv
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
27) Aşağıdaki viruslardan hansılar DNT tərkiblidir?
A) ) Herpesviruslar

B) Retroviruslar

C) Heç biri

D) Pikornaviruslar

E) Koronaviruslar
Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986
28) Virusların böyüklüyü nə ilə ölçülür?
A) Kapsometrlə

B) Desimetrlə

C) Nanometrlə

D) Daltonla

E) Millimetrlə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
29) Aşağıdaki qruplardan hansına viruslar aiddir?
A) Hüceyrədaxili parazitlər

B) Hüceyrəxarici parazitlər

C) Bakteriyalara

D) Spiroxetlər

E) Saprofitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
30) Aşağıdaki strukturlardan hansı viruslara daxildir?
A) Nuklein turşusu

B) Ribosomlar

C) Mux dənəcikləri

D) Volyutin dənəcikləri

E) Sporlar
Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986
31) Aşağıdaki mühitlərdən hansında viruslar çoxalır?
A) Levin mühitində

B) Laborator heyvanların orqanizmində

C) Süni qidalı mühitdə

D) Kitt-Tarossi mühitində

E) Endo mühitində
Ədəbiyyat: Букринская А.Г. Вирусология. Москва, 1986
32) Hüceyrədaxili Babeş-Neqri cisimcikləri hansı viruslar üçün səciyyəvidir?
A) QİÇS

B) Quduzluq

C) Qızılca

D) Təbii çiçək

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
33) Hüceyrədaxili Qvarnieri cisimcikləri hansı virus üçün səciyyəvidir?
A) Təbii çiçək

B) Qrip


C) Poliomielit

D) Qızılca

E) Quduzluq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
34) Xəstəliklərdən hansı herpesvirusları törədir?
A) Quduzluq

B) Poliomielit

C) Paraqrip

D) Sitomeqaliya

E) Qrip
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
35) Aşağıdaki ailələrdən hansına viruslar aiddir?
A) Eukariotlar

B) Prokariotlar

C) Misetlər

D) Vira


E) Kariotlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
36) Aşağıdaki simmetriyanın tiplərindən hansı virionun strukturuna aiddir?
A) Sapşəkilli

B) Spiralşəkilli

C) Dairəvi

D) Heç biri

E) Çubuqşəkilli
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
37) Aşağıdaki xəstəliklərdən hansının törədicisi Pikornaviruslara aiddir?
A) Qızılca

B) Gənə ensefaliti

C) Məxmərək

D) Qrip


E) A virus hepatiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
38) Aşağıdaki viruslardan hansı ortomiksoviruslara aiddir?
A) Reoviruslar

B) Qrip


C) Gənə encefaliti

D) Heç biri

E) Quduzluq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
39) Aşağıdaki viruslardan hansı retroviruslara aiddir?
A) İnsanın immun çatmamazlığı virusu

B) Quduzluq

C) Qızılca

D) Sarı qızdırma

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
40) Aşağıdaki viruslardan hansı hepadnaviruslara aiddir?
A) Hepatit B

B) Lass xəstəliyi

C) Məxmərək

D) Koksaki

E) Vezikulyar stomatit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
41) Aşağıdaki viruslardan hansı çöpşəkilli viruslara aiddir?
A) Qrip

B) Tütün mozaikası

C) Çiçək vaksini

D) Quduzluq

E) Təbii çiçək
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
42) Aşağıdaki üsullardan hansı epidemik parotit xəstəliyi zamanı diaqnozun təsdiqi üçün ən informativ sayılır?
A) Virusoloji

B) Tüpürcək vəzlərindən götürülmüş punktatın müayinəsi

C) Bakterioloji

D) Rentgenoloji

E) Seroloji
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
43) Aşağıdaki viruslardan hansı herpesviruslar ailəsinə daxildir?
A) Sitomeqaloviruslar

B) Poksviruslar

C) Adenoviruslar

D) Pikornaviruslar

E) Rabdoviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
44) Hansı xəstəliklərin inkubasiya dövründə xəstə ətrafdakılar üçün epidemioloji təhlükə yarada bilər?
A) Salmonelyozda

B) Yersinyozda

C) Brüselyozda

D) A viruslu hepatit zamanı

E) Qarın yatalağında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
45) Dizenteriya xəstəliyi aşağıdaki hansı qrupa daxildir?
A) Zoonozlar qrupuna

B) Qurd invaziyaları qrupuna

C) Antroponozlar qrupuna

D) Sapronozlar qrupuna

E) Karantin xəstəliklər qrupuna
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
46) Vəba törədiсisi hansı növə aiddir?
A) Moraxella

B) Vibrio

C) Bordetella

D) Heç biri

E) Salmonella
Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998
47) Aşağıda göstərilən hansı morfoloji əlamət bağırsaq çöpləri üçün səciyyəvidir?
A) Uсları yumrulaşmış xırda kiçik çubuqсuqlardır

B) Qidalı mühitlərdə çoxaldıqda kapsula əmələ gətirirlər

C) Mərkəzdə sporlar yerləşir

D) Neyser metodu üzrə rənglənirlər

E) Qrammüsbət rənglənirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
48) Aşağıdaki xüsuiyyətlərdən hansılara meninqokoklar malikdirlər?
A) Qrammüsbət diplokoklardır

B) Hərəkətlidirlər

C) Spor əmələ gətirirlər

D) Lanset formalı koklardır

E) Qrammənfi diplokoklardır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
49) Patogen diplokoklara hansı törədiсilər aiddir?
A) Streptokoklar

B) Stafilokoklar

C) Mikrokoklar

D) Heç birinə

E) Qonokoklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
50) Aşağıdaki törədiсilərdən hansı çöpşəkilli mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Spirillalar

B) Diplokoklar

C) Bakteriyalar

D) Vibrionlar

E) Sarsinlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
51) Hansı törədicilər qrammüsbət bakteriyalara aiddir?
A) Qarın yatalağı çöpü

B) Qonokoklar

C) Bağırsaq çöpü

D) Meninqokoklar

E) Stafilokoklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
52) Aşağıdaki törədiсilərdən hansı turşuyadavamlı bakteriyalara aiddir?
A) Qonokoklar

B) Vərəm çöpü

C) Difteriya çöpü

D) Meninqokoklar

E) Bağırsaq çöpü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
53) Aşağıdaki boyama üsullardan hansı sadə üsula aid deyildir?
A) vezuvinlə

B) gensianvioletlə

C) fuksinlə

D) Qram üsulu ilə

E) metilen abısı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
54) Aşağıdaki törədiсilərdən hansı kapsullu bakteriyalara aiddir?
A) qarın yatalağı çöpləri

B) difteriya çöpləri

C) bağırsaq çöpləri

D) dizenteriya çöpləri

E) Qarayara çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
55) Bakteriyaların hərəkətliliyi hansı üsulla təyin olunur?
A) Romanovski- Gimza

B) Neyser

C) Oceşko

D) «Əzilmiş damla»

E) Qram
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
56) Aşağıdaki xüsusiyyətlərdən hansı streptokoklar üçün xasdır?
A) Turşuya davamlılıq

B) Yaxma-preparatda salxımvari yerləşmə

C) Qamçıların olması

D) Yaxma-preparatda zəncir şəklində yerləşmə

E) Sporəmələgətirmə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
57) Bakteriyaların turşuyadavamlılığı nədən asılıdır?
A) Lipidlərin yüksək miqdarından

B) Nuklein turşudan

C) Sitoplazmatik membrandan

D) Kapsuldan

E) Heç birindən
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
58) Aşağıdaki törədiсilərdən hansı sporəmələgətirən mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Bakteriyalar

B) Sarsinlər

C) Klostridiyalar

D) Meninqokoklar

E) Qonokoklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
59) Aşağıdaki törədiсilərdən hansı spor əmələ gətirirlər?
A) Qarın yatalağı

B) Vəba


C) Difteriya

D) Sifilis

E) Tetanus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
60) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı patogen bassillərə xasdır?
A) Qrammənfi boyanma

B) Babeş – Neqri cisimcikləri

C) Kürəşəkilli form

D) Sporlar

E) Volyutin dənəcikləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
61) Aşağıdaki xəstəliklərin hansının törədicisi Spiroxetlərdir?
A) Furunkulyozun

B) Vərəmin

C) Kandidozun

D) Toksoplazmozun

E) Leptospirozun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
62) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliyi spor əmələ gətirməyən bakteriyalar törədirlər?
A) Tetanus

B) Qazlı qanqrena

C) Botulizm

D) Dizenteriya

E) Qarayara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
63) Aşağıda sadalanan bakteriyaların hansı hərəkətli bakteriyalara aiddir?
A) Qarın yatalağı çöpü

B) Stafilokoklar

C) Streptokoklar

D) Vərəm çöpü

E) Dizenteriya çöpü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
64) Sadə boyama üsulu ilə nəyi təyin edirlər?
A) Qişanı aşkar edirlər

B) Kapsulları

C) Sporları

D) Formanı öyrənirlər

E) Hərəkətliliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
65) Hüсeyrə divarı olmayan bakteriyalar necə adlanır?
A) Aktinomisetlər

B) Protoplastlar

C) Stafilokokklar

D) Streptokokklar

E) Spiroxetlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
66) Endospor əmələ gətirən saplı göbələyin adı necədir?
A) Maya

B) Penisillum

C) Aspergilla

D) Trixofitiya

E) Mukor
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
67) Aşağıda sadalananlardan hansı mayayabənzər göbələklərə aiddir?
A) Penisillum

B) Candida albicans

C) Heç biri

D) Mukor


E) Maya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
68) Sadalanan törədicilərdən hansı ekzospor əmələ gətirən göbələklərə aiddir?
A) Maya

B) Penisillum

C) Candida albicans

D) Mukor


E) Askomisetlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
69) Aşağıda sadalanan törədicilərdən hansı bakteriyalar peritrixlərə aiddir?
A) Göy-yaşıl süd çöpü

B) Dizenteriya çöpü

C) Vəba vibrionu

D) Difteriya çöpü

E) Bağırsaq çöpü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
70) Aşağıda sadalanan törədicilərdən hansı monotrixlərə aiddir?
A) Spirillalar

B) Spirilla volutans

C) Vəba vibrionu

D) Qarın yatalağı çöpü

E) Bağırsaq çöpü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
71) Aşağıda sadalanan bakteriyaların əyilmiş formaları vardır?
A) Heç biri

B) Spirillaların

C) Streptokokların

D) Mikoplazmaların

E) Stafilokokların
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
72) Hansı törədici yalnız insan orqanizmində kapsul əmələ gətirən mikroblara aiddir?
A) Rinoskleroma çöpü

B) Fridlender çöpü

C) Özena çöpü

D) Qarayara çöpü

E) Bağırsaq çöpü
Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998
73) Aşağıda sadalanan törədicilərdən hansı insan orqanizmində və qidalı mühitdə kapsul əmələ gətirən mikroblara aiddir?
A) Klebsiella çöpü

B) vərəm çöpü

C) pnevmokok

D) qarayara çöpü

E) dizenteriya çöpü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
74) Qrammüsbət bakteriyaların peptidoqlikanı hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Lipoproteidlərdən ibarətdir

B) Bir qatlıdır

C) Teyxoy turşuları ilə əlaqəli deyildir

D) Teyxoy turşuları ilə əlaqəlidir

E) Mozaik quruluşa, malik xarici membranla örtülmüşdür
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
75) Qrammənfi bakteriyaların peptidoqlikanı hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Əlavələri vardır

B) Teyxoy turşuları ilə əlaqəli deyildir

C) Çoxqatlıdır

D) Teyxoy turşuları ilə əlaqəlidir

E) Peptid körpüsü vasitəsilə əlaqələnir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
76) L-formalı bakteriyalar üçün hansı struktur vacibdir?
A) Sitoplazmatik membran

B) Hüceyrə divarı

C) Qamçılar

D) Kapsul

E) Volyutin dənəcikləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
77) L-formalı bakteriyalar hansı formaya malikdirlər?
A) İyşəkilli

B) Əyilmiş

C) Spiralşəkilli

D) Çöpşəkilli

E) Dairəvi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
78) Prokariotlar hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Mitoxondiriyalar vardır

B) Formalaşmış nüvə vardır

C) İkiyə bölünmə yoxdur

D) Mitoz yoxdur

E) Heç bir xüsusiyyətə malik deyil
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
79) Bakteriyaların kapsulu nədən ibarətdir?
A) Fosfolipidlərdən, nuklein turşulardan

B) Nuklein turşulardan

C) Polisaxaridlərdən

D) Qlikoproteinlərdən

E) Llipoproteinlərdən, qlikoproteinlərdən
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
80) Sitoplazmatik membranın tərkibində nə vardır?
A) Peptidoqlikan, lipopolisaxaridlər

B) Lipopolisaxaridlər

C) Fosfolipidlər

D) Karbon turşusu, teyxoy turşuları

E) Nuklein turşuları,teyxoy turşuları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
81) Aşağıdakilardan hansı hüceyrə divarının əsasını nə təşkil edir?
A) DNT

B) Peptidoqlikan

C) Sitoplazmatik membran

D) Karbon turşusu

E) Vitaminlər
Ədəbiyyat: Покровский В.И. Медицинская микробиология. Москва, 1998
82) Bakteriyaların irsiyyətinin xromosomdankənar amilləri hansılardır?
A) Sporlar

B) Volyutin dənəcikləri

C) Mezosomlar

D) Qlikogen

E) Plazmidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
83) Aşağıdakilardan hansı törədicilərdə sporlar mərkəzdə yerləşir?
A) Tetanus

B) Qazlı qanqrena

C) Qarayara

D) Difteriya

E) Botulizm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
84) Aşağıdakilardan hansı törədicilərdə sporlar uclarda (terminal) yerləşir?
A) Qazlı qanqrena

B) Tetanus

C) Qarayara

D) Listerioz

E) Botulizm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
85) Aşağıdakilardan hansı törədicilərdə sporlar subterminal yerləşir?
A) Tetanus

B) Vəba


C) Qarın yatalağı

D) Qarayara

E) Botulizm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
86) Aşağıdaki törədicilərdən hansı patogen spiroxetlərə aiddir?
A) Aktinomisetlər

B) Pnevmokok

C) Treponema

D) Salmonella

E) Bağırsaq çöpü
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
87) Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Streptococcus

B) Esherichia

C) Salmonella

D) Staphylococcus

E) Treponema
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
88) Aşağıdaki materiallardan hansı tindalizasiya üsulu ilə sterilizə edilir?
A) Cərrahi alətlər, əşya və örtük şüşələri

B) Sarğı materialı, yataq dəsti

C) Boksların, əməliyyat otaqlarının havası

D) Şüşə qablar

E) Qan zərdabı, vitaminlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
89) Mexaniki sterilizasiya necə aparılır?
A) Ultrabənövşəyi şüalarla

B) Membran filtrlərdən süzməklə

C) Yüksək temperaturla

D) Odla közərtməklə

E) Kmyəvi birləşmələrlə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
90) Şəkərtərkibli qidalı mühitlər necə sterilizasiya edilir?
A) Axar buxarla

B) Quru isti hava ilə

C) Ultrabənövşəyi şüalarla

D) Odla közərtməklə

E) Pasterizasiya ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
91) Müxtəlif karbon mənbələrini mənimsəmə qabiliyyətinə görə mikroorqarizmlər hansı qruplara bölünürlər?
A) Aeroblara və anaeroblara

B) Fototroflara və xemotroflara

C) Autotroflara və heterotroflara

D) Prototroflara və auksotroflara

E) Sprofitlərə və parazitlərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
92) Aşağıdaki xüsusiyyətlərdən hansı bakteriofaqlar üçün xasdır?
A) Bakteriyaların hüceyrələrində çoxalma

B) İnsan üçün patogenlik

C) Anaerob tipli tənəffüs

D) İkiyə bölünmə ilə çoxalma

E) Qidalı mühitlərdə böyümə və çoxalma
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
93) Aşağıdaki bakteriyalardan hansılar obliqat aeroblardır?
A) Göyöskürək çöpləri

B) Stafilokoklar

C) Klebsiellalar

D) Bağırsaq çöpləri

E) Bakteroidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
94) Sadalanan bakteriyalardan hansılar obliqat anaeroblardır?
A) Stafilokoklar

B) Bağırsaq çöpləri

C) Klebsiellalar

D) Bakteroidlər

E) Göyöskürək çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
95) Aşağıdaki sadalanan bakteriyalardan hansı mikroaerofillərə aiddir?
A) Salmonellalar

B) Brüsellalar

C) Vəba vibrionu

D) Bağırsaq çöpləri

E) Difteriya çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
96) Aşağıdaki sadalanan antibiotiklərin hansı hüceyrə divarının sintezini ləngidir?
A) Sefalosporinlər

B) Tetrasiklin qrupu

C) Polien antibiotikləri

D) Polimiksin

E) Aminqlikozidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
97) Eritromitsin və oleandomitsin aşağıda sadalanan antibiotiklərin hansı qrupuna aiddir?
A) Tetrasiklinlər

B) Makrolidlər

C) Polien antibiotikləri

D) Rifampisinlər

E) Beta-laktam antibiotikləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
98) Basillərin sporları nə zaman məhv olur?
A) Avtoklavlaşdırma zamanı

B) Uzun müddətli qurudulma zamanı

C) Pasterizasiya zamanı

D) Tindalizasiya zamanı

E) Bakteriofaqın təsiri zamanı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
99) Koli-indeks nədir?
A) Tərkibində 3 bağırsaq çöpü olan suyun maksimal miqdarı

B) 1 ml suda olan enterobakteriyaların miqdarı

C) 10 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

D) 1 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

E) Tərkibində 1 bağırsaq çöpü olan suyun minimal miqdarı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
100) Enterobakteriyalara görə müayinə zamanı nəcis nümunəsi əkilənə qədər harada saxlanılmalıdır?
A) Sorucu şkafda

B) Adi şəraitdə

C) Otaq temperaturunda

D) Soyuducuda

E) Termostatda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
101) S.typhi ilə törədicigəzdirmənin aşkar edilməsi üçün hansı müayinədən istifadə olunur?
A) Dəri-allergik sınağı

B) Qanın bakterioloji müayinəsi

C) Vidal reaksiyası vasitəsilə qan zərdabının müayinəsi

D) Sisteinlə birgə aqqlütinasiya reaksiyası vasitəsilə aparılan qan zərdabının müayinəsi

E) Onurğa beyni mayesinin bakterioloji müayinəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
102) Hansı əlamət «hospital ştamları» üçün xarakterikdir?
A) Dəri-allergik sınağı

B) Faqlara qarşı davamlılıq

C) Antibiotiklərə qarşı rezistentlik

D) Müxtəlif qidalı mühitlərdə böyümə imkanı

E) Yüksək kontagiozluq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
103) Hal-hazırda hansı törədicilər irinli-iltihabi xəstəliklərin etiologiyasında üstünlük təşkil edirlər?
A) Qram-mənfi aerob bakteriyalar

B) Qram-müsbət koklar

C) Anaerob bakteriyalar

D) Göbələklər

E) Plazmodiumlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
104) E.coli-nin hansı ştamı «Səyahətçilərin diareyası»nın törədicələrinə aiddir?
A) Enterohemorragik

B) Enteroinvaziv

C) Enterotoksigen

D) Enterovirulent

E) Enteropatogen
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
105) Aşağıdaki mikroorganizmlərdən hansı A qrupundan olan B-hemolitik streptokoklara aiddir?
A) Heyvanların fakultativ-patogen parazitlərinə

B) Qram-müsbət fakultativ-anaerob mikroorqanizmlərə

C) İbtidailərə

D) Qram-mənfi şərti-patogen mikroorqanizmlərə

E) Spor əmələgətirən bakteriyalara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
106) Streptokok infeksiyasında (A qrupu) infeksiya mənbəyi nədir?
A) Qida məhsulları

B) Törədicilərlə çirklənmiş torpaq və su

C) İnsan (xəstə və ya törədicigəzdirən)

D) Heyvan (xəstə və ya törədicigəzdirən)

E) Su
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
107) Aşağıdakılardan hansı vəbanın törədicisidir?
A) Vibrio thyphi

B) Heç biri

C) ETEC

D) Vibrio cholerae El-tor biovarı O1 seroqrupuE) Vibrio parahaemolyticus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
108) Malyariya diaqnozunu təsdiq etmək və törədicinin növünü aşkar etmək üçün hansı müayinə lazımdır?
A) Ödün əkilməsi

B) Onurğa beyni mayesinin mikroskopiyası

C) Qalın qan yaxmasının mikroskopiyası

D) Qanın biokimyəvi analizi

E) Qanın əkilməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
109) Aşağıdaki morfologiya növlərdən hansı vəba törədicisinin morfologiyasıdır?
A) Monotrix

B) Peritrix

C) Volyutin dənəciklərinə malikdir

D) Kapsula yaradır

E) Mərkəzdə spor yerləşir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
110) Aşağıdaki antigenlərdən hansı vəba törədicisinin antigenidir?
A) Vi-antigen

B) O-somatik

C) S-antigen

D) B-kapsula

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
111) Vəba vibrionunu aşkar etmək üçün müayinə materialı hansı mühitə əkilir?
A) Kitt-Tarossi mühitinə

B) Endo mühitinə

C) Rappoport mühitinə

D) Qələvi peptonlu suya

E) Ploskiryov mühitinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
112) Aşağıdaki xüsusiyyətlərdən hansı El-Tor vəbasının törədicisinin xüsusiyyətidir?
A) Eritrositləri aqqlütinasiya edir

B) Polimiksinə qarşı həssaslıq

C) O-zərdablarla aqqlütinasiya etmir

D) Polimiksinə qarşı rezistentlik

E) Hemolitik aktivliyin olmaması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
113) Vəba vibrionu hansı kultural xüsusiyyətə malikdir?
A) Qidalı mühitlərə tələbkardır

B) Uzunmüddətli becərilməyə ehtiyacı var

C) Becərilmə şəraitlərinə tələbkar deyil, sürətlə böyüyə bilir

D) Soyuq mühitdə böyüyə bilir

E) Anaerob şəraitdə böyüyür
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
114) Vəba vibrionunun patogenliyinin əsas amili hansıdır?
A) Ekzotoksin

B) Hemolizin

C) Nyraminidaza

D) Ureaza

E) Hərəkətlilik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
115) Endo mühitində tünd qırmızı koloniyaların bitməsi müayinə edilən kulturada nəyi göstərir?
A) Qram-mənfidir

B) Qlükozanı fermentasiya edir

C) Qram-müsbətdir

D) Plazmanı koaqulyasiya edir

E) Laktozanı fermentasiya edir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
116) Asiya vəbası və El-Tor vəbasının törədicilərinin diferensiasiyası üçün nəyə qarşı həssaslıq təyin olunur?
A) Heç birinə

B) Sefalotinə qarşı

C) Niasinə qarşı

D) Polimiksinə qarşı

E) Ödə qarşı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
117) Qarın yatalağı törədicisinin fermentativ xüsusiyyəti hansıdır?
A) Laktozanı parçalayır

B) Qlükozanı turşuya qədər parçalayır

C) Saxarozanı parçalayır

D) Maltozanı turşu və qaza qədər parçalayır

E) Plazmanı koaqulyasiya edir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
118) Kolienteritlərin mikrobioloji müayinəsi hansı üsulla aparılır?
A) Askoli reaksiyası

B) Dəniz donuzları üzərində bioloji sınaqlar

C) Vidal reaksiyası

D) Nəcisin Endo mühitinə əkilməsi

E) Neytrallaşdırma reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
119) Qarın yatalağının törədicisinin identifikasiyası necə aparılır?
A) Qrammənfi rənglənməyə görə

B) Qanlı aqarda hemolizin xarakterinə görə

C) Antigen quruluşuna görə

D) Antibiotiklərə həssaslığına görə

E) Morfoloji əlamətlərə görə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
120) Aşağıda sadalanan morfoloji və tinktorial əlamətlərdən hansılar taun çöpləri üçün səciyyəvidir?
A) Spor əmələ gətirməyən, qrammüsbətdirlər

B) Ucları yumrulanmış qrammüsbətdirlər

C) Spor və kapsul əmələ gətirməyən, qrammənfi, hərəkətlidirlər

D) Bipolyar rənglənmiş qrammənfi, hərəkətsiz, dairəvi formada, xırdadırlar

E) Qrammüsbət, zəncir şəklində yerləşirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
121) Sadalanan bakteriyalardan hansılar 3 komponentdən (1 – «şişkinlik amili», 2 – letallıq toksini, 3-protektiv antigeni) ibarət toksin əmələ gətirirlər?
A) Brüsellalar

B) Tulyaremiya bakteriyaları

C) Bağırsaq çöpləri

D) Taun çöpləri

E) Qarayara basilləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
122) Brüselyoz zamanı Rayt reaksiyası ilə nə təyin edilir?
A) Komplement birləşdirən anticisimlər

B) Lizinlər

C) Aqqlütininlər

D) Antitoksinlər

E) Presipitinlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
123) Xronik süzənəyin mikrobioloji diaqnostikasında hansı reaksiya istifadə olunur?
A) Vasserman reaksiyası

B) Borde-Janqu reaksiyası

C) Askoli reaksiyası

D) Rayt reaksiyası

E) Vidal reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
124) Aşağıdaki xüsuiyyətlərdən hansı tetanus klostridiyaların xüsuiyyətir?
A) Ekzotoksin əmələ gətirirlər

B) Qrammənfidirlər

C) Xarici mühitə davamlı deyillər

D) Kokşəkilli formada olurlar

E) Endotoksin əmələ gətirirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
125) Cl. perfringens üçün nə səciyyəvidir?
A) Sağlam insanın bağırsağında olmamaq

B) Orqanizmdə kapsul əmələ gətirmək

C) Aerob şəraitlərdə böyümək

D) Spor əmələ gətirməmək

E) Torpaqda məskunlaşmaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
126) Botulizm klostridiyaları üçün nə səciyyəvidir?
A) Spor əmələ gətirməmək

B) Ekzotoksin əmələ gətirmək

C) Serotiplərə malik olmamaq

D) Kiçik qrammənfi çöplər

E) Təbil çubuqları forması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
127) Diş ərpinin tərkibində olan qrammüsbət anaerob koklar hansı qrupa aiddir?
A) Meninqokoklar

B) Stafilokoklar

C) Neyserilər

D) Veylonellalar

E) Peptostreptokoklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
128) Aşağıdaki xüsusiyyətlərdən hansı tetanus klostridiyalara xasdır?
A) Spor əmələ gətirirlər

B) Qrammənfidirlər

C) Mikroaerofildirlər

D) Aerobdurlar

E) Endotoksin əmələ gətirirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
129) Rikketsiyaların rənglənməsi üçün hansı üsuldan istifadə edilir?
A) Neyser

B) Sil-Nilsen

C) Romanovski-Gimza

D) Zdrodovski

E) Oceşko
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
130) Rikketsiyalar nə ilə səciyyələnir?
A) DNT-nin olmaması ilə

B) Sporların olması ilə

C) Qram üsulu ilə müsbət boyanma ilə

D) Hüceyrədaxili parazit olmaları ilə

E) Formasının sabitliyi ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
131) Babeş - Ernest dənəcikləri hansı törədicilərə xasdır?
A) Vərəm

B) Brüselyoz

C) Xlamidioz

D) Listerioz

E) Difteriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
132) Bakteriyaların sporları hansı temperaturda məhv olurlar?
A) + 10 ° C

B) + 80 ° C

C) + 37 ° C

D) +120 ° C

E) + 60 ° C
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
133) Maya göbələkləri hansı xüsuiyyətə malikdirlər?
A) Tumurcuqlama yolu ilə çoxalırlar

B) Yalançı mitseliyaları vardır

C) Qişası yoxdur

D) Çoxhüceyrəli mikroorqanizmlərdir

E) Boyalarla boyanmır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
134) Treponemalar hansı morfoloji xüsuiyyətə malikdirlər?
A) Spor əmələ gətirirlər

B) Hərəkətlidirlər

C) Sadə qidalı mühitlərdə bitirlər

D) Hərəkətsizdirlər

E) Kapsul əmələ gətirirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
135) Sifilisdə infeksiya mənbəyi nədir?
A) Bakteriyagəzdirən

B) Virusgəzdirən

C) Heyvanlar

D) Həşəratlar

E) Xəstə insan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
136) Sifilisdə əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Alimentar

B) Transmissiv

C) Su

D) Cinsi


E) Hava-damcı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
137) Sifilisdə hansı növ immunitet yaranır?
A) Qeyri-steril

B) Antitoksik

C) Antiparazit

D) Anadangəlmə

E) Steril
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
138) Şigelyozların laborator diaqnostikasında nədən istifadə edilir?
A) Nəcisin əkilməsi

B) Qanın ümumi analizi

C) Qanın əkilməsi

D) Aqqlütinasiya reaksiyası

E) İmmunoblottinq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
139) Vəbada son diaqnoz hansı laborator müayinələrin müsbət nəticələrinə əsasən qoyulur?
A) Rentgenoloji

B) Bakterioskopik

C) Seroloji

D) Bakterioloji

E) İmmunoloji
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
140) Göyöskürək zamanı hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?
A) Qanın ödlü bulyona əkilməsi

B) Yuxarı tənəffüs yollarından götürülmüş seliyin Borde-Janqu mühitinə əkilməsi

C) Yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişasından götürülmüş yaxmanın bakterioskopiyası

D) Aqqlütinasiya reaksiyası

E) Seroloji reaksiyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
141) Yersinyozlarda hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?
A) Dəri-allergik sınağı

B) Bakterioskopiya

C) Aqqlütinasiya reaksiyası

D) Hemokultura

E) Nəcisin bakterioloji müayinəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
142) Taunda hansı laborator diaqnostika üsulu həlledici əhəmiyyət daşıyır?
A) Bakterioloji

B) Seroloji

C) Dəri-allergik sınağı

D) İmmunoloji

E) Bakterioskopik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
143) Qarın yatalağı diaqnozu qoymaq üçün xəstədən götürülmüş hansı material duru qidalı mühitlərə əkilir?
A) Sidik

B) Qan


C) Selik

D) Nəcis


E) Öd
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
144) Tulyaremiya zamanı hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?
A) Qanın əkilməsi

B) Toksikoloji üsullar

C) Biokimyəvi üsullar

D) Aqqlütinasiya reaksiyası

E) Ttulyarinlə qoyulan dəri-allergik sınağı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
145) Səpgili yatalaq diaqnozu hansı üsulla təsdiq edilir?
A) Öd və şəkərli bulyona qanın əkilməsi ilə

B) Toksikoloji üsullarla

C) IgM və IgG-nin təyin edilməsi ilə komplementin birləşmə reaksiyası və qeyri-düz hemoaqqlütinasiya reaksiyası ilə

D) Vidal reaksiyası ilə

E) Biokimyəvi müayinə üsulları ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
146) Leptospirozların diaqnostikasında tətbiq olunan seroloji üsullardan ən vacib əhəmiyyət daşıyan reaksiya hansıdır?
A) Qeyri-düz immunoflüoressensiya

B) Lizis


C) Qeyri-düz hemaqqlütinasiya

D) Mikroskopik aqqlütinasiya və lizis

E) Komplementin birləşməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
147) Vəba vibrionu hansı üsulla rənglənir?
A) Qram üsulu ilə

B) Gins üsulu ilə

C) Sil-Nelsen üsulu ilə

D) Ojeşko

E) Morozov üsulu ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
148) Vəba vibrionunun qələvi peptonlu suda inkişafı nə zaman qeyd olunur?
A) 18-20 saatdan sonra

B) 6-8 saatdan sonra

C) 5-0 gündən sonra

D) 2-3 həftədən sonra

E) 24-48 saatdan sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
149) Vəba törədicisi hansı zərdabla aqqlütinasiya olunur?
A) 04-zərdabla

B) 03-zərdabla

C) 0-zərdabla

D) 02-zərdabla

E) Zərdabla aqqlütinasiya olunmur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
150) Eşerixiozların bakterioloji diaqnostikası üçün xəstənin ifrazatı nəyə əkilir?
A) Leffler mühitinə

B) Endo mühitinə

C) Şəkərli ətli peptonlu bulyona

D) Kitt-Tarossi mühitinə

E) Qanlı aqara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
151) Vəbanın bakterioloji diaqnostikası hansı yolla aparılır?
A) Müayinə materialının qələvi peptonlu sulu mühitə əkilməsi

B) Mantu sınağının qoyulması

C) İfrazatın presipitasiya reaksiyasında müayinəsi

D) Qan yaxmalarının mikroskopiyası

E) Ağ siçanların yoluxdurulması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
152) Qarın yatalağının diaqnostikasında hemokulturanın identifikasiyasının mərhələləri hansılardır?
A) Vidal reaksiyasının qoyulması

B) Qanın Kitt – Tarossi mühitinə əkilməsi

C) Qanın peptonlu suya əkilməsi

D) Monoreseptor «O» və «H» zərdablarla aqqlütinasiya reaksiyasının qoyulması

E) Qanın Ploskiryov mühitinə əkilməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
153) Salmonelyozlar zamanı mikrobioloji diaqnostikaya nə aiddir?
A) Allergik sınaq

B) Nəcisin mikroskopiyası

C) Rayt reaksiyasının qoyulması

D) Adsorbsiya olunmuş monoreseptor zərdablarla törədicinin identifikasiyası

E) Şiq sınağı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
154) Eşerixiozların bakterioloji diaqnostikasına nə aiddir?
A) Bucin mühitinə əkmə

B) Ureaza və sistinaza aktivliyinin təyin edilməsi

C) Nəcisin mikroskopiyası

D) Ağ siçanlar üzərində bioloji sınağın qoyulması

E) Diaqnostik zərdablar vasitəsilə patogen serovarların identifikasiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
155) Taun çöplərinin virulent ştamları bərk qidalı mühitlərdə hansı koloniyalar əmələ gətirirlər?
A) Kiçik , dairəvi, civə kimi parlayır

B) Nahamar koloniyalar, şir yalına bənzəyir

C) S-formalar

D) R-formalar

E) Dairəvi qabarıq qızılı rəngdə, kənarları düz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
156) Qeyri tələbkar bakteriyalar üçün hansı mühitlər daha tez istifadə olunur?
A) Sarı-duzlu aqar

B) Borde-Janqu mühiti

C) Saburo,Borde-Janqu mühiti

D) Endo,Ploskiköv,ƏPA

E) Sarı-duzlu aqar,vismut-sulfit aqar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
157) Hansı növ mikroskopiya üçün nativ rənglənməmiş preparatlar istifadə olunur?
A) İşıqlı mikroskopiya

B) Qaranlıq sahədə, faza-kontrast mikroskopiya

C) Heç bir mikroskopiya

D) Lüminesent mikroskopiya

E) Elektron mikroskopiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
158) Qızılı stafilokokklara hansı xüsusiyyət xas deyil?
A) Koaqulaza aktivliyi

B) Katalaza aktivliyi

C) Anaerob şəraitdə mannitin fermentasiyası

D) Qemolitik aktivliyi

E) Betta-laktamaz aktivlik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
159) Aşağıdaki əlamətlərdən hansı bakterial hüceyrəyə xas deyil?
A) Aminoturşuların D-izomerlərin olması

B) Qram üzrə rənglənməsi

C) Heç biri

D) Qram müsbət bakteriyalara nisbətən qram mənfi bakteriyaların hüceyrə divarı lizosimin təsirinə daha həssasdır

E) Peptidoqlikanın olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
160) Bakteriyaların hüceyrə divarının hansı strukturu hüceyrələrin səthinə yapışması qabiliyyətini təmin edir?
A) Kapsula

B) Gamçılar

C) Heç biri

D) Sporlar

E) Mezosomlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
161) Aşağıdakılardan hansı adi bakterial hüceyrələr üçün vacibdir?
A) Sporlar

B) Heç biri

C) Kapsula

D) Hüceyrə divarı, nukleoid

E) Gamçılar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
162) Aşağıdakılardan hansı bakteriaların L-formaları üçün vacibdir?
A) Kapsula

B) Volütin dənələri

C) Sporlar

D) Sitoplazma, nukleoid

E) Gamçılar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
163) Qram-mənfi bakteriyaların hüceyrə divarı hansı komponentlərdən ibarətdir?
A) Teyxoy turşuları

B) Volütin dənəlləri

C) A zülalı

D) Peptidoqlikan,lipopolisaxaridlər

E) Flagellin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
164) Bakteriyaların hansı moroloji strukturu onların qram-müsbət və ya qram-mənfi rənglənməsini müəyyən edir?
A) Hüceyrə divarı

B) Gamçılar

C) Kapsula

D) Sitopatogen membrana

E) Sitoplazma
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
165) Bakterial hüceyrədə irsi məlumat harda yerləşir?
A) Endoplazma

B) Sitopatogen membrana

C) Mezosomlar

D) Mitoxondriyalar

E) Nukleoid
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
166) Dəyişikliyin hansı tipi mutasiya zamanı bakteriyalarda müşahidə olunur?
A) Yalnız qenotipik

B) Rekombinativ

C) Modifikativ

D) Qenotipik,fenotipik

E) Yalnız fenotipik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
167) Aşağıdakilardan hansı O-antigenlərin əsas xüsusiyyətidir?
A) Termolabil zülal

B) Zülaldır

C) Qaptendir

D) Karbohidratdır

E) Termostabil lipopolidsaxariddir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
168) Plazmidlərin əsas xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Daimi bakterial hüceyrədə yerləşirlər

B) Gamçıların əmələ gəlməsinin səbəbidir

C) Heç bir xüsusiyyətə malik deyil

D) Kapsulanın əmələ gəlməsinin səbəbidir

E) Patogenlik faktorudur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
169) İnsanın normal mikroflorasına hansı mikroorqanizmlzr daxildir?
A) Yalnız saprofit növlər

B) Sağlam insanın organizmdə nadir hallarda rast gələn mikroorqanizmlər

C) Patogen,şərti-patogen,saprofit növlər

D) Yalnız şərti-patogen,saprofit növlər

E) Yalnız şərti-patogen növlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
170) Aşağıdaki bakteriyalardan hansı insanda xəstəlik törətmir?
A) Termofillər

B) Saprofitlər,şərti-patogenlər

C) Şərti-patogen

D) Saprofitlər

E) Patogenlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
171) İnsan bağırsağının distal hissəsində hansı mikroorqanizmlər üstünlük təşkil edir?
A) Bacteroides növləri

B) Enterobacter növləri

C) Candida növləri

D) Streptococcus növləri

E) Clostridium növləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
172) Botulizm törədəcisinin patogenlik faktorlarınn hansı əsasdır?
A) Kapsulalar

B) Proteolitik fermentlər

C) Ekzotoksin

D) Endotoksin

E) Gamçılar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
173) Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?
A) Tamponlar, salfetlərlə

B) Cərrahın əlləri ilə

C) Alətlərlə

D) Tikiş materialı ilə

E) Tüpürcəklə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
174) Zonne şigellalarının populyasiyasının heterogenliyi hansı əlamətlərə əsasən təyin olunur?
A) Virulentliyinə əsasən

B) Biokimyəvi xüsusiyyətlərinə əsasən

C) Antigen xassələrinə əsasən

D) Dissosiasiya etmək qabiliyyətinə əsasən

E) Fermentativ aktivliyinə əsasən
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
175) Hansı salmonellalar qida toksikoinfeksiyalarının törədiciləridir?
A) S.anatum

B) S.typhi

C) ) S.paratyphi A

D) S.typhimurium

E) S.paratyphi B
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
176) Vəbanın törədicisi hansıdır?
A) Meçnikov vibrionu

B) V.plesimonas

C) V.eltor

D) ) V.proteus

E) parlaq vibrion
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
177) Rikketsiyalar nədir?
A) Viruslardır

B) Hüceyrədaxili bakteriyalar

C) Saprofitlərdir

D) Autotroflardır

E) Heterotroflardır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
178) Rikketsiyalarda hansı əlamət yoxdur?
A) DNT

B) RNT


C) Hüceyrələrin polimorfizmi

D) Hüceyrəvi quruluş

E) Spor
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
179) Taunun törədicisinin gəmiricilərdən insana ötürülməsinin əsas yolu hansıdır?
A) Su

B) Transmissiv

C) Hava-damcı

D) Hava-toz

E) Alimentar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
180) Tulyaremiya hansı xəstəliklərə aiddir?
A) Obliqat-transmissiv

B) Karantin

C) Qeyri-transmissiv

D) Təbii-ocaqlı

E) Antroponoz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
181) Tulyaremiyanın törədicisi hansı növə aiddir?
A) Yersiniyalara

B) Borreliyalara

C) Fransisellalara

D) Pasterellalara

E) Eşerixiyalara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
182) Səpgili yatalağın spesifik profilaktikası nə ilə aparılır?
A) İnterferonla

B) Antitoksik zərdabla

C) Anatoksinlə

D) Diri vaksinlə

E) Antirabik vaksinlə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
183) Ekspress-diaqnostika üçün spesifik indikasiyanın aparılması zamanı nə istifadə olunur?
A) Fotometrik analiz

B) Duru qidalı mühitlərə əkmə

C) İmmunoferment analiz

D) Bərk qidalı mühitlərə əkmə

E) Toyuq embrionlarının yoluxdurulması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
184) Robert Kox nəyi kəşf edib?
A) Mikroskopu

B) Qıcqırma və çürümənin təbiətini açıqlayıb

C) Vərəmin törədicisini

D) Quduzluğa qarşı vaksini

E) Qara yaraya qarşı vaksini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
185) Vasserman reaksiyası nədir?
A) Presipitasiya reaksiyası

B) Flüoressensiya reaksiyası

C) Komplementin birləşmə reaksiyası

D) Aqqlütinasiya reaksiyası

E) Flokkulyasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
186) Qanın bakterisid təsiri nəyə əsaslanır?
A) Komplementə

B) Antigenlərə

C) Viruslara

D) Toksinlərə

E) Mikroblara
Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.
187) Hansı hüсeyrələr interferon ifraz edirlər?
A) Monositlər

B) Viruslar

C) Eritrositlər

D) trombositlər

E) Leykositlər
Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982.
188) Parazitlərin qanda aşkar edilməsi üçün ekspress üsul hansıdır?
A) Qeydenqayn üsulu

B) Sil-Nilsen üsulu

C) Fild üsulu

D) Qram üsulu

E) Romanovski üsulu
Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991
189) Qram üsulu ilə rənglənmə zamanı əsas boyaq maddə hansıdır?
A) Fuksinin su məhlulu

B) Karbol fuksini

C) Vezuvin

D) Brilllyant yaşılı

E) Hensian – violet
Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991
190) Sil-Nilsen üsulu ilə rənglənmə zamanı əsas boyaq maddə hansıdır?
A) Brilllyant yaşılı

B) Karbol fuksini

C) Lyuqol məhlulu

D) Hensian – violetE) Fuksinin su məhlulu
Ədəbiyyat: Генис Д.Е. Медицинская паразитология. Москва «Медицина», 1991
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 255,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə