Mesleki ve teknik anadolu lisesi 2016 2017 ÖĞretim yili 11. siniflar enfeksiyon hastaliklari dersi yillik ders planiYüklə 204 Kb.
tarix25.03.2017
ölçüsü204 Kb.
………………………………………………………………………………………..MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2016 - 2017 ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

19-23 EYLÜL

2

DAVRANIŞLAR:

2-Atatürk ilke ve inkilapları hakkında bilgi edinir

HEDEF:Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili tanımları kavratmak

DAVRANIŞLAR:1-Enfeksiyonun ve enfeksiyon hastalıklarının tanımını yapabilir.MODÜL 1: VİRÜS HASTALIKLARI

1-Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalıkları ilgili kavramlar.

2-Enfeksiyon etkenlerinin sınıflandırılması.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi
Atatürk ve Milli EğitimEYLÜL

26-30 EYLÜL

2

HEDEF:Enfeksiyon zinciri,bulaşma yolları ve korunma açısından önemini kavratmak.

DAVRANIŞLAR: Toplum enfeksiyon hastalıkları hakkında genel bilgileri bilir.3-Enfeksiyon zinciri.

4-Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yolları.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriEYLÜL

03-07 EKİM

2

HEDEF:Enf.hastalıklarında görülen sistem belirtilerini kavratmak

DAVRANIŞLAR :1-hastalıkların oluşumunda rol oynayan faktörleri sayabilir.

2-Prodromal belirti ve spesifik belirti arasındaki farkı ayrırt edebilir.

Enf.hast.görülen ateş çeşitlerini ve hangi hastalıklarda görüldüğünü söyleyebilir.

Enfeksiyon hast görülen solunum sinir sindirim ve

dolaşim sistemi belirtileirni sayabilir.

Enfeksiyon hastalıklarında laboratuar tanı yöntemlerini

bilir.ve sonuçların hakkında bilgi sahibi olur.5-Enfeksiyon hastalılarının belirtileri

6-Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörler.

7-Enfeksiyon hastalılarında laboratuvar bulguları

8-Enfeksiyonlardan korunma.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
Çoktan seçmeli testler,

-Doğru-yanlış soruları,

-Eşleştirme soruları,

-Tamamlama (boşluk doldurma) soruları,

-Kısa cevaplı ve açık uçlu sorularla yazılı yoklamalar,

-Soru-cevap

şeklinde ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılır.


EKİM

10-14-EKİM

2

HEDEF:Bağışıklığın enfeksiyonler açısından önemi ve bağışıklık çeşitlerini kavratmak

DAVRANIŞLAR: Toplum bağışıklığı hakkında genel

bilgileri bilir.Aşı takviminin uygulanışını bilir.Aşıları

uygular.Soğuk zincire uyarBağışıklığın tanımı

Doğal bağışıklık

Kazanılmış bağışıklık

Aşı takvimi

Soğuk zincir


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriEKİM

17-21 EKİM

2

HEDEF: Enf.hast tanısında laboratuvar bulgularının önemini kavratmak

DAVRANIŞLAR: 1Enfeksiyon hast. Görülen lenf endokrin sistem ve deri belirtilerini ayırt edebilir.

2-Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini bilir ve sonuçların hakkında bilgi sahibi olur.


9.Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini (spesifik, nonspesifik).


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
Cumhuriyetin önemi

EKİM

24-28 EKİM

2

HEDEF:Enf.etkenlerini ve özelliklerini kavratmak

DAVRANIŞLAR1-Virüslerin özeliklerini söyleyebilir.1.Virüslerin genel özelliklerini .

2.Virüslerin sınıflandırılması.

3.Virüs hastalıklarının patogenezi.

4.Virüs hastalıklarından korunma yolları.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIAY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

KASIM

01-04 KASIM

2

AMAÇ: Kızamık ve kızamıkçık hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. kızamık ve kızamıkçık hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.


1.Virüslerin neden olduğu hastalıklar.

2.Kızamık.

3.Kızamıkçık.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk’ün kişiliği

KASIM

07-11 KASIM

2

AMAÇ: : Suçiçeği ve Kabakulak hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. : Suçiçeği ve Kabakulak hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.


4.Suçiçeği.

5.Kabakulak.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri


PROJELERİN VERİLMESİKASIM

14-18 KASIM

2

AMAÇ: Çocuk Felci ve Viral Ansefalit , hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak

DAVRANIŞ: Öğrenciler;

1- Çocuk Felci ve Viral Ansefalit hastalıklarının etkeni,bulaşma yolları önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.


1.YAZILI SINAV

6.Çocuk felci.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
1.YAZILI SINAV
24 Kasım Öğretmenler günü


KASIM

21-25 KASIM

2

AMAÇ: Viral Ansefalit, nezle, epidemik grip ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Viral Ansefalit, Nezle, Grip hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.


7.Viral Ansefalit.

8.Nezle.

9. Grip (inluenza)


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriKASIM

28 KASIM/01-02 ARALIK

2

AMAÇ: İnfluenza A (Kuş gribi-Domuz gribi), AİDS

hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. İnfluenza A (Kuş gribi-Domuz gribi), AİDS

hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.


10. İnluenza A (Kuş gribi-Domuz gribi)

11.AIDS.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

ARALIK

05-09 ARALIK

2

AMAÇ: Hepatit A,B,C ve AIDS hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Hepatit A,B,C ve AİDS hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını


12.Hepatit A

13.Hepatit B

14.Hepatit C

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri


ARALIK

12-16 ARALIK

2

AMAÇ: Kuduz,KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Kuduz,KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.


15.Kuduz.

16.Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA).


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriARALIK

19-23 ARALIK

2

HEDEF:Enf.etkenlerini ve özelliklerini kavratmak

DAVRANIŞLAR1-Bakterilerin özeliklerini söyleyebilir.MODÜL 2: BAKTERİ HASTALIKLARI

1. Bakterilerin genel özellikleri.

2.Bakterilerin sınıflandırma yöntemleri.

3.Bakteri hastalıklarından korunma yolları.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriARALIK

26-30 ARALIK

2

AMAÇ Kızıl ,Boğmaca hastalığı ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1 . Kızıl,Boğmaca hastalığının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.4.Bakterilerin neden olduğu hastalıklar.

5.Kızıl .

6.Boğmaca.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

OCAK

02-06 OCAK

2

AMAÇ: Difteri,Tetanoz hastalığı ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1Difteri,Tetanoz hastalığının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan toplumu korur7.Difteri.

8.Tetanoz.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
2.YAZILI SINAV

OCAK

09-13 OCAK

3

AMAÇ:Tüberküloz, Pnömokok Pnömonisini, hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak. Bu hastalıkların ülkemizdeki önemini kavratmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1Tüberküloz ,Pnömokok Pnömonisini, hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.9.Tüberküloz.

10.Pnömokok Pnömonisini (zatürre).

2.YAZILI SINAV

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriOCAK

16– 20 OCAK

2

AMAÇ: Epidemik Menenjit hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. : Epidemik Menenjit hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.


11. Epidemik Menenjit .

12.Tifo-Paratifo


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriI.DÖNEM SONU 20 OCAK 2017-II. DÖNEM BAŞLANGICI 06 Şubat 2017

ŞUBAT

06 – 10 ŞUBAT

2

AMAÇ: Kolera ,Basilli Dizanteri hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1.Kolera, Basilli Dizanteri hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

13.Kolera.

14.Basilli Dizanteri.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriŞUBAT

13-17 ŞUBAT

2

AMAÇ: Gonore ve Sifilis hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Gonore ve Sifilis hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri hakkında bilgi sahibi olur.


15.Gonore .

16.Sifiliz.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
 

ŞUBAT

20-24 ŞUBAT

2

AMAÇ: Şarbon , Brusellozis hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Şarbon hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.17.Şarbon .

18.Brusellozis .

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
 
HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)

KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME
MART

27-28 ŞUBAT/01-03 MART

2

HEDEF:Enf.etkenlerini ve özelliklerini kavratmak

DAVRANIŞLAR1-Mantar ve Parazitlerin özeliklerini söyleyebilir.MODÜL 3: MANTAR VE PARAZİT HASTALIKLARI

1.Mantarların genel özelliklerini açıklar.

2.Mantar hastalıklarını sınıflandırır.

3.Kutanöz mikozları açıklar.

4.Subkutan (deri altı) mikozları açıklar.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri


MART

06-10 MART

2

AMAÇ: Sistemik ve Fırsatçı mikozlarla ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Sistemik ve fırsatçı mantar enfeksiyonlarının bulaşma yolları, hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.5.Sistemik mikozları açıklar.

6.Fırsatçı mikozları açıklar.

7.Mantar enfeksiyon-larından genel korunma yollarını açıklar.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri


MART

13-17 MART

2

AMAÇ: Parazitler ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Parazitlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.


8.Parazitlikle ilgili kavramları açıklar.

9.Parazitleri sınıflandırır.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
 18 Mart Çanakkale Zaferi ve önemi
MART

20-24 MART

2

AMAÇ: Sıtma hastalığı Leıshmania tropica ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Sıtma, Leıshmania tropica ve hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.

2. Bu hastalıkların tedavi ve bakımlarını yapar.

3. Bu hastalıklardan kendisini ve toplumu korur.10.Plasmodium (sıtma)

11.Leıshmania tropica (şark çıbanı)


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri


MART

27-31 MART- 01 NİSAN

2

AMAÇ: Entamoeba histolytica, Amipli dizanteri hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Entamoeba histolytica, Amipli dizanteri hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.


12.Entamoeba histolytica (amöbiyaz)

13.Amipli dizanteri (amöbiyaz)

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri

NİSAN

03-07 NİSAN

2

AMAÇ: Toksoplazmozis,Giardia,Trichomonas ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Toksoplazmozis, Giardia,Trichomonas hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
14.Toxoplasma gondii (toksoplazmoz)

15.Giardia intestinalis (giyardiyaz)

16.Trichomonas vaginalis (trikomoniyaz)

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)

KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

NİSAN

10-14 NİSAN

2

AMAÇ: Helmintlerin sınıflandırılması ve Teniyasis hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Teniyasis hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.


17.Helmintlerin sınıflandırılması.

18.Taeniasis saginata(tenyaz)

19.Taenia solium.

1.YAZILI SINAV

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri

1.YAZILI SINAV

NİSAN

17-21 NİSAN

2

AMAÇ: Kist-Hidatik ,Çengelli solucan hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1.Kist-Hidatik Çengelli solucan hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
20.Echinococcus granulosus (kist hidatik)

21.Çengelli solucan.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı


NİSAN

24-28 NİSAN

2

AMAÇ:Enterobius vermicularis ,Trichina spiralis hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Enterobius vermicularis ,Trichina spiralis hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.22.Enterobius vermicularis (kıl kurdu)

23.Trichina spiralis (trişinoz)

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
PROJE ÖDEVLERİNİN TESLİMİMAYIS

02-05 MAYIS
AMAÇ:Wuchereria bancrofti, Şchistosoma hastalıkları ile ilgili yeterli bilgiyi kazandırmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Wuchereria bancrofti, Şchistosoma hastalıklarının etkeni, bulaşma yolları, önemli belirtileri ve komplikasyonları hakkında bilgi sahibi olur.
24.Wuchereria bancrofti (filariyaz)

25.Şchistosoma (şistozomiyaz)

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriMAYIS

08-12 MAYIS

2

AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini kavratmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Hastane enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini tam olarak bilir.MODÜL 4: HASTANE ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMA.

1.Standart izolasyon önlemlerini.

2.Bulaşma yoluna yönelik önlemler.

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriMAYIS

15-18 MAYIS

2

AMAÇ:Temas,damlacık,hava yolu izolasyon önlemlerinin önemini kavratmak.

DAVRANIŞLAR:1-Öğrenciler Temas, damlacık, hava yolu izolasyon önlemlerinin önemini bilir.
3.Temas izolasyon önlemlerini.

4.Damlacık izolasyon önlemlerini.

5.Hava yolu izolasyon önlemlerini.


Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

MAYIS

22-26 MAYIS

2

AMAÇ: Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskini kavratmak. Hastane enfeksiyonlarından korunmayı sağlamak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskini bilir ve önlenmesini sağlar.


6.Sıkı temas izolasyon (koruyucu ortam oluşturma) önlemler.

7.Sağlık çalışanlarının enfeksiyon riski.


Anlatım,

soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)

KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

29-31 MAYIS 01-02 HAZİRAN

2

AMAÇ: Sık rastlanan has. enfe. kavratmak

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1.Sık rastlanan hastane enfeksiyonlarının neler olduğunu tam olarak bilir.8.Hastane enfeksiyon kontrol komitesinin görevleri.

9.Hastane enfeksiyonları risk faktörlerini .

2.YAZILI SINAV

Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi


 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleri
2.YAZILI SINAV

HAZİRAN

05-09 HAZİRAN

2

AMAÇ: Hastane enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini kavratmak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;

1. Hastane enfeksiyonlarından korunma yöntemlerini tam olarak bilir.10.Hastane enfeksiyonlarından korunma.Anlatım,

Soru-cevap

Sunu gösterimi

 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriHAZİRAN

12-16 HAZİRAN

2

AMAÇ: Ziyaretçilerin hastane enfeksiyon riskini kavratmak. Hastane enfeksiyonlarından korunmayı sağlamak.

DAVRANIŞLAR: Öğrenciler;1. Ziyaret-çilerin enfeksiyonlardan korunması sağlar11.Ziyaretçilerin hastane enfeksiyonlarından korunması.

Anlatım,

Soru-cevapSunu gösterimi
 • Ders Kitabı

 • Projeksiyon ve sunu materyalleriMilli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişik yapılmasına dair yönetmelik 13 Eylül 2013 Resmi Gazete Sayı:29118 ve 2551 sayılı T.D.'de yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge hükümlerine göre, 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “ Atatürkçülükle İlgili Konular ” esas alınarak hazırlanmıştır.

…. /09/ 2017

Zümre Öğretmenleri Uygundur

Okul Müdürü

Ders Öğretmeni Mes. Dersi Öğrt. Zümre Başkanı

Yüklə 204 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə