Meali: Ali benim kardeşim, vasim ve içinizde halifemdir; onu dinleyin ve ona itaat edinYüklə 19,74 Kb.
tarix16.01.2020
ölçüsü19,74 Kb.
#30186
Hz.Ali Rasululahın hak halifesidir
Avropa Ittifaqinin yaranmasi
Hz.Ali Rasululahın hak halifesidir

Resulullah (s.a.a) amcalarına hitaben şöyle buyurdular: (Ali axiyyi ve vasiyyi ve halifeti fiyküm, fesmiu lehu ve atiyuhu) 
Meali: Ali benim kardeşim, vasim ve içinizde halifemdir; onu dinleyin ve ona itaat edin.
Kaynak:

 1. Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 
  2) el-Askalaninin el-İsabe fi Temyizis-Sahabe; c.1, cz.2, s.217
   
  3) el-Müttaki el-Hindinin Muntahabul-Kenzul; c.5, s.42 ve Kenzul-Ummal; c.13, s.131 Hadis No: 36419
  4) Suyutinin Camiül-Ahadis;c.16, s.251
  5) Tefsirül-Hazen c.3, s.371
  6) İbn-i Esirin el-Kamil fit-Tarih; c.1, s.487
   
  7) Tarihüt-Tabari c.2, s.63
   
  8) İbn-i Kesirin el-Bidayetü ven-Nihaye; c.3, s.352
   
  9) İbn-i Ebil Haditin Şerh-u Nehcül-Belağa; c.13, s.211
  10) Siretül-Halebi c.1, s.311
  11) el-Haskaninin Şevahidüt-Tenzil ; c.1, s.371
  12) el-Hafacinin Nesimür-Riyad; c.3, s.35
  13) Münteheb Fedailün Nebi ve Ehli Beytihi s.131


Selman-ı Farisiden naklen, Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: (Küntu ena ve Ali nuren beyne yedillâh qable en yuhleku Âdem bi elf amm, felemmâ halakallâhu Âdem, rekkebe zâlik en-nur fi sulbihi, felemma yezile şeyun vâhid, hattâ ifterika fi sulbi Abdülmüttalib, fe-fiyye en-nübüvvetu ve fi Aliyyin el-hilâfetu) 
Meali: Ben ve Ali, Adem yaratılmadan bin yıl önce, ALLAH katında (onu tesbih ve takdis eden) bir nur idik. ALLAH Ademi yarattıktan sonra o nuru Ademin sulbüne yerleştirdi, böylece ayrılmadan sulplerden gele gele Abdülmüttalipte ikiye ayrıldı. Bende peygamberlik, Alide ise halifelik karar kılındı.
Kaynak:
 
1) İbn-i Hacer el-Askalaninin Lisanül-Mizan 'ül-Eimme" s.52


2)Sıbt İbn-i Cevzinin Tezkiret Havaül-Eimme; s.52
3) el-Zehebinin Mizanül-İtidal; c.1, s.235 Hadis No: 1904
4) el-Künci eş-Şafiinin Kifayet üt-Talib; Bab: 87, s. 315
 
5) Menakıb-ı Meğazeli s.88, Hadis No: 130
6) Ahmet bin Hanbelin el-Fedail kitabı Fedail Emirül-Müminin babı Hadis No: 252
7) Hatip Harezmi el-Hanefinin Maktelil Hüseyn; c.1, s.5 ve Menakıb; s.46
8) İbn-i Ebil Haditin Şerh-u Nehcul -Belağa; c.2, s.450
9) ed-Deyleminin Firdevsil Ahbar; c.3, s.283, Hadis No: 4851
10) İbn-i Asakirin Tarih-i Dimaşk; c.1, s.136, Hadis No: 180


56. Abdullah bin Abbas dedi ki: Fitneler olacaktır, bu durumu yaşarsanız sizlere iki haslete tutunmanızı tavsiye ederim. Biri Kuran-ı Kerim, diğeri de Ali bin Ebi Taliptir. Çünkü Resulullah (s.a.a)ın İmam Aliyi elinden tutarak şöyle buyurduğunu kendim duydum: (Hâze evvelü men âmene bi ve evvelü men yüsafiheni yevmel kıyâme, ve huve fâriku hazihil ümme, yüferriku beynel hakki vel bâtili, ve huve yesûbül müminine velmâlü ye'sûb'üz zâlimin, ve huve halifeti min badi) 
Meali: Ali bana ilk iman eden ve Kıyamet gününde benimle ilk tokalaşacak olandır, kendisi bu ümmetin farukudur, hak ile batılı ayırt edendir, o müminlerin önderidir, mal ise zalimlerin önderidir, o benden (hemen) sonra halifemdir."
Kaynak:
 
1) Şamın Muhaddisi İbn-i Asakir eş-Şafiinin Tarih-i Medinet-i Dimaşk; c.1, s.89 Hadis No: 122
2) el-Küncinin Kifayetüt-Talib; Bab: 44, s.187
3) ez-Zehebinin Mizanul-İtidal; c.1, s.316
4) al-Askalaninin Lisanül-Mizan; c.2, s.414
5) el-Kenhevinin Vesiletün Necat; s.133
6) el-Kamil fi Marifetid Zuafa vel-Metrukin s.149
 


 Resulullah (s.a.a) Hz.Aliye hitaben şöyle buyurdu: (Yâ Ali, ente ahiyyi ve veziri, ve vasiyyi ve vârisi ve halifeti min ba'di) 
Meali: Ey Ali, sen kardeşim, vezirim, vasim, varisim ve benden sonra halifemsin.
Kaynak:
 
1) İbn-i Teymiyyenin Minhacüs- Sünnet; c.4, s.80
 
2) Siretül-Halebi c.1, s.304.
3) Hafız İbn-i Ebil Hatimin kitabı
4) Hafız el-Beğavinin kitabı

Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə