Maliyet muhasebesi deneme sinavi soru 1Yüklə 79,5 Kb.
tarix22.07.2017
ölçüsü79,5 Kb.

MALİYET MUHASEBESİ DENEME SINAVI

SORU 1 ) Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin teme amaçlarından biri değildir?

A ) Birim Üretim Maliyetini Tespit Etmek

B ) Giderlerin Planlanmasına Yardımcı Olmak

C ) Bilançonun Hazırlanmasına Yardımcı Olmak

D ) Yönetim Muhasebesine Yardımcı Olmak
SORU 2 ) Aşağıdakilerden hangisi mamül birimi başına sabittir?

A ) Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri

B ) Enerji Giderleri

C ) Amortisman Giderleri

D ) Bakım Onarım Giderleri
SORU 3 ) Mobilya üretiminde bulunan firma için aşağıdakilerden hangisi İşletme malzemesi durumundadır?

A ) Sunta

B ) Vernik

C ) Cıvata

D ) Makine Yağı
SORU 4 )

I ) Sabit Maliyet

II ) Değişken Maliyet

III ) Tam Maliyet

IV ) Fiili Maliyet

V ) Sipariş Maliyet

VI ) Normal Maliyet

Yukarıdakilerden hangileri ‘maliyetlerin kapsamına göre’ maliyet sistemleridir?A ) I-III-V B ) II-III-VI C ) I-II-V D ) IV-V-VI
SORU 5 ) Net Satışlar (2.000 Br *6.000 TL) : 12.000.0000 TL

Üretim Miktarı :9.000 Br

Değişken Giderleri :7.000.000 TL

Sabit Üretim Giderleri :3.000.0000 TL

Dönem Sonu Stok :3.000 Br

Yukarıdaki bilgilere göre işlemenin ‘Değişken Maliyete Göre’ karı ne kadardır?A ) 4.000.000 TL B ) 9.000.000 TL C ) 2.000.000 TL D ) 5.000.000
SORU 6 ) Y Üretim işletmesi depo olarak kiraladığı ve bedelini nakden ödediği işyerini hiç kullanamamıştır. Buna göre kira bedeli işletme için ne ifade etmektedir?

A ) Zarar B ) Gider C ) Maliyet D ) Harcama
SORU 7 )

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı

  8.000

8.000


Verilen kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?

A ) Üretilen Mamullerin Stoklara Devri

B ) Üretimde Kullanmak Üzere Stoktan Yardımcı Malzeme Çekilmesi

C ) Hammadde Satın Alınması

D ) Üretimde Kullanmak Üzere Stoktan Yardımcı Malzeme Çekilmesi
SORU 8 ) Üretimi tamamlanan mamullerin satılabilir aşamaya gelmesi durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A )

153 Ticari Mallar

152 Mamuller Hesabı  xxxx

xxxx


B )

152 Mamuller Hesabı

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı  xxxx

xxxxC )

152 Mamuller Hesabı

151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı  xxxx

xxxx


D )

151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı  xxxx

xxxxSORU 9 )

151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı

711 Direkt İlk Madde Malzeme Gideri Yansıtma

721 Direkt İşçilik Gideri Yansıtma Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı  17.000

9.000


5.000

3.000


Verilen kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir?
A ) Yarı Mamullerin Tamamlanması Kaydı

B ) Üretimi Tamamlanan Kusurlu Mamullerin Kaydı

C ) Dönem Giderlerinin Yarı Mamuller Hesabına Yüklenmesi Kaydı

D ) Üretimde Oluşan Fire Kaydı
10. 11. ve 12. Sorular İçin Aşağıdaki Bilgileri Kullanınız?

Dönem Başı Hammadde Stok :15.000 TL

Dönem Başı Yarı Mamul Stok : 10.000 TL

Dönem Başı Mamul Stok :35.000 TL

Dönem İçi Hammadde Alımları: 30.000 TL

Dönem Sonu Yarı Mamul Stok :15.000 TL

Dönem Sonu Mamul Stok : 5.000 TL

Dönem Sonu Hammadde Stok : 10.000 TL

Direk İşçilik Giderleri :18.000 TL

Genel Üretim Giderleri :12.000 TL


SORU 10 ) İşletme dönemin üretim maliyeti kaç TL’dir?

A ) 65.000 TL B ) 60.000 TL C ) 77.000 TL D ) 75.000 TL
SORU 11 ) İşletmenin üretilen mamul maliyeti kaç TL’dir?

A ) 85.000 TL B ) 60.000 TL C ) 78.000 TL D ) 62.000 TL
SORU 12 ) İşletmenin satılan ticari mallar maliyetini hesaplayınız?

A ) 95.000 TL B ) 87.000 TL C ) 85.000 TL D ) 90.000 TL
SORU 13 ) Saat ücreti 5 TL olan bir işçinin normal çalışma süresi 8 saattir. İşçi bir siparişin yetişmesi için 11 Saat çalışmıştır. İşletmede fazla çalışma için %50 zam uygulanmaktadır. İşçi bu çalışması için hak ettiği ücreti hesaplayınız?

A ) 55 TL B ) 57,5 TL C ) 60 TL D ) 62,5 TL
SORU 14 ) Bir üretim işletmesinin A hammadde stok kartından alınan bilgiler şöyledir.

Tarih Açıklama Adet Tutar
01.12.2011 Devir 250 1.000 TL
04.12.2011 Üretime Sevk 100
05.12.2011 Alış 350 1.575 TL
10.12.2011 Üretime Sevk 300
15.12.2011 Üretime Sevk 150

İşletme stok hareketlerini FİFO yöntemine göre gerçekleştirmektedir

İşletmenin dönemde kullandığı A hammadde tüketim miktarı ve ne dönem sonu stok tutarı ne kadardır?

A ) 550 Adet - 225 TL

B ) 600 Adet - 225 TL

C ) 550 Adet - 200 TL

D ) 600 Adet - 200 TL
SORU 15 ) Aşağıdakilerden hangisi ikinci dağıtım yöntemlerinden değildir?

A ) Sipariş Dağıtım B ) Kademeli Dağıtım

C ) Matematiksel Dağıtım D ) Basit Dağıtım
SORU 16 ) Yardımcı üretim gider yerleri arasındaki ilişkinin kısmen dikkate alındığı ikinci dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Basit Dağıtım B ) Kademeli Dağıtım

C ) Matematiksel Dağıtım D ) Planlı Dağıtım

SORU 17 ) İşletmenin ilgili döneminde 30.000 TL’lik fabrika binası sigortası, 20.000 TL’lik ısıtma gideri gerçekleşmiştir. Bu işletmeye ait dağıtım ölçüleri aşağıdaki gibidir:

DAĞITIM Esas Üretim Yardımcı Hizmet Üretim


ANAHTARI YERLERİ
DÖKÜM MONTAJ BAKIM ENERJİ GEN.YÖNT.
m² 50 20 5 15 10
Petek sayısı 10 15 10 5 10

Fabrika binası sigortası m², ısıtma gideri ise petek sayısına göre dağıtılacaktır.


Bu bilgilere göre; döküm bölümünün “I. Gider Dağıtım Toplamı” ne kadardır?

A ) 15.000 B ) 16.500 C ) 18.000 D ) 19.500
SORU 18 )

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı

  3.750

3.750


Üretim işletmesinde hammaddenin üretim sevk edilmesinden sonra yapılan yukarıdaki muhasebe kaydı ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Düzeltme Kaydında 151 Yarı Mamuller Hesabı Alacaklı

B ) Düzeltme Kaydında 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı Borçlu

C ) Düzeltme Kaydına Gerek Yoktur

D ) Düzeltme Kaydında 150 İlk Madde Malzeme Hesabı Borçlu
SORU 19 ) Aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkan boşa geçen zaman karşılığı işçilik, çalışmayan gider ya da zararlar hesabına kaydedilir?

A ) İş Tanıtım ve Talimatlarındaki Eksiklikler
B ) Hammadde ve Malzemelerin Üretime Sevkinde Ortaya Çıkan Aksamalar
C ) Normal Kapasitenin Altında Üretim Yapılıyor Olması
D ) Enerji Sıkıntısından Ortaya Çıkan Kısıtlamalar
SORU 20 ) Y İşletmesinde M cinsi ürünün birim satış fiyatı 20.000 TL dir. İşletme bu mamulden 500 adet üretip satmayı planlamaktadır. Bu mamulü üretmek için birim başına 8.000 TL değişken maliyete katlanacağı ve toplam sabit maliyetlerinde 6.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. Sabit maliyetlerin 8.000.000 TL’ye yükselmesi durumunda başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?

A )   115 B )  667 C ) 615 D ) 684
SORU 21 ) İşletme (A) cinsi mamulü üretmek için (X) cinsi malzeme kullanılmaktadır. İşletme dönem içinde 300 adet (A) cinsi mamul üretmiştir.
X Cinsi Malzeme İçin
Standart miktar          : 5 mt/br.
Standart fiyat         : 2.000 TL/mt.
Fiili fiyat            : 2.200 TL/mt.
Satın alınan          :1.400 mt.

Bu bilgilere göre ilk madde ve malzeme fiyat sapması aşağıdakilerden hangisidir?A ) 280.000 TL Olumsuz B ) 220.000 TL Olumlu

C ) 220.000.000 TL Olumsuz D ) 280.000.000 TL Olumlu
SORU 22 ) Aşağıda verilenlerden hangisi genel üretim gideri sapmalarındandır?

I)  Ücret Sapması

II)   Fiyat Sapması

III)   Kapasite SapmasıIV)   Verim (süre) Sapması

A ) Yalnız IV

B ) I ve II

C ) Yalnız III

D ) I- II- IV
MALİYET MUHASEBESİ TEST CEVAPLARI

 1. C

 2. C

 3. D

 4. B

 5. D

 6. A

 7. B

 8. C

 9. C

 10. A

 11. B

 12. D

 13. D

 14. A

 15. A

 16. B

 17. C

 18. B

 19. D

 20. B

 21. A

 22. C

ALFA AKADEMİ (www.alfa.com.tr)

KPSS | AÖF | İngilizce | Bilgisayar | Muhasebe -1-Yüklə 79,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə