KÜresel eğlence sektöRÜ 2Yüklə 17,01 Kb.
tarix01.08.2017
ölçüsü17,01 Kb.
KÜRESEL EĞLENCE SEKTÖRÜ - 2

Post-endüstriyel dönüşüm süreci ile birlikte, çalışma - boş zaman ilişkisindeki değişime paralel olarak boş zaman olgusunun algılanma şeklinde de ciddi değişimler yaşanmaktadır. Bu durum şüphesiz Weber’in ünlü ‘Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’(1904-1905) adlı eserinden hareketle, her türlü arzuyu, hazzı bastıran, sıkı çalışma disiplinini, sürekli insanın kendini kontrol etmesini, çok üretip, az tüketmeyi ve böylece sermaye birikimini vurgulayan bir yapının tartışılmasını beraberinde getirmektedir. Ancak bu konu her ne kadar tartışılırsa tartışılsın böyle bir çalışma anlayışına sahip çalışanlara günümüzde de rastlamak mümkündür.

Bir genelleme yapılamamakla birlikte günümüzde çalışmayı içselleştirerek hayatlarının merkezine oturtan kendilerine ‘boş zaman çalışanları’ adını verdiğimiz küresel eğlence sektöründe yeni bir grup yer almaktadır. Bunlardan bazıları herkes tarafından tanınan şöhretler, popüler insanlar iken, pek çoğu bir televizyonda, gazetede şöhret olmamakla birlikte, toplumun büyük kesiminin boş zamanlarını değerlendiren baş aktörlerdir. Bu çalışma grubunun çalışmaya yönelik algıları, değerleri ve kuralları farklıdır. Dolayısıyla bu endüstride İKY’ne yönelik uygulamalarda farklı olacaktır. Bu bağlamda dersin amacı İKY uygulamalarının küresel eğlence sektöründe ve boş zaman endüstrisinde nasıl olduğunu tartışmaktır.

Ders kapsamında Spor ve Boş Zaman Endüstrisinde İKY, Küresel Eğlence Sektöründe Emek Piyasası , Örgütsel Yapı ve Kültür, Birey ve Grup Davranışı, Boş Zaman Değerlendirme Aktiviteleri ve Boş Zaman Çalışanları, Boş Zaman Yönetimi, Küresel Eğlence Sektöründe İK Seçme ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Örgütsel Gelişim ve Değişim Yönetimi, Koçluk, Mentorlük gibi konular ele alınacaktır. Küresel eğlence sektöründe çalışanların örgütsel bağlılıkları sorgulanarak, bu sektörde örgüt kültürü oluşturmanın önemi ve yolları üzerinde durulacaktır.

Boş zaman, günümüzde üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir. Aşırı uzmanlaşma, işbölümü, kazanmak ve tüketimin egemen olduğu modern /endüstriyel toplumların temel simgesi olan çalışmanın hayatımızdaki ağırlığı tartışılırken; dünyanın başka bölgelerinde –özellikle az gelişmiş ülkelerde- modern/kapitalist toplum yapısı inşaa edilmeye çalışılarak adeta ‘çalışma’ yüceltilmektedir. Bu bağlamda ortada ciddi bir paradoks görünse de; süreç ne olursa olsun; sonuçta insanların çalışma haricinde ihtiyaç duydukları bir serbest zaman olgusu bulunmaktadır ve bu insan olmanın temel bir özelliğidir.

Artık alışılmış bir ifade olan ‘Protestan’ ya da ‘Püritan’ çalışma anlayışı ile birlikte Weber temelde, bir ödev olarak çalışma anlayışının 16. yüzyılda ortaya çıkan kapitalist düşüncenin özünde olduğunu ifade etmektedir. Bu anlayış kapitalist kültürün toplumsal ahlakının bir özelliğidir. Protestan bir din adamı olan Richard Baxter da (akt. Weber; 2005) Tanrının, varlığımızın ve etkinliğimizin sürmesine, hareket adına göz yumduğunu; çalışmak, gücün hem ahlaki hem de doğal gayesi olduğunu belirtirken; çalışmak yerine tefekküre dalıp, ibadet etmek hizmetkârların asıl işini reddedip, daha kolay bir görev üstlenmesi gibi bir şey olduğunu ifade etmektedir.Burada aslında vurgulanmak istenen şey, çalışmanın çalışanlar tarafından içselleştirilerek bir vicdan meselesi haline getirilmesini sağlamaktır. Böyle bir çalışma anlayışına sahip çalışanlara günümüzde de rastlamak mümkündür. Bir genelleme yapılamamakla birlikte günümüzde çalışmayı içselleştirerek hayatlarının merkezine oturtan ve bu araştırmada kendilerine ‘boş zaman çalışanları’ adını verdiğimiz toplumun boş zamanlarını değerlendirmesinde çalışan yeni bir grup yer almaktadır.

Bunlardan bazıları herkes tarafından tanınan şöhretler, popüler insanlar iken, pek çoğu bir televizyonda, gazetede şöhret olmamakla birlikte, toplumun büyük kesiminin boş zamanlarını değerlendiren baş aktörlerdir. Bu aktörlerin başında eğlence sektörü çalışanları gelmektedir. Konuyu Eğlence sektörünün temel aktörlerinden biri olan futbolcular örneği ile açıklayacak olursak, Aslında futbol endüstrisinin emekçileri olan futbolcular hakkında okumalar yapıldıkça, onların çalışma yaşamlarını daha yakından gözlemlendikçe adeta çağımızın ikame savaşlarının temsilcileri oldukları gerçeği görülebilmektedir. Bu bağlamda temel nokta ‘Futbol endüstrisinin işçileri olan futbolculara daha geniş bir açıdan bakmaya dönüşmüştür. O zaman onların emek süreçleri, çalışma ve boş zamana ait değerleri daha iyi anlaşılabilir. Bu şekliyle futbolculuk mesleği, enformasyon çağında çalışma ile kurulan yeni bir akımı temsil etmektedir. Futbolda çalışma anlayışı Max Weber’in klasik eseri olan ‘Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nda ifade edilen ‘Protestan Çalışma Etiği’nin adeta günümüze yansımasını ifade etmektedir. Futbolda çalışma anlayışını Weber ile bu şekilde bağdaştırmak ilk başta bazı insanlara garip gelebilir. Ancak burada ifade edilen çalışma anlayışı, futbolculuğu aşan bir anlamda kullanılmaktadır. Bu çalışmada boş zaman çalışanlarının sadece bir grubunu oluşturan futbolcuların emek süreçleri sorgulanarak, özellikle günümüzde Protestan çalışma etiğinin önemini yitirdiğine yönelik yaşanan tartışmalar bağlamında, boş zaman çalışanlarının bu tartışmaların aksine bir genelleme yapılamamakla birlikte günümüzün yeni ‘Püritan’ çalışanları oldukları Türkiye’deki profesyonel futbolcular örneği ile açıklanmaya çalışılacaktır. Neden örneklem grubu olarak futbolcular seçilmiştir? Bu soruya verilebilecek en temel cevap, futbolun asla sadece futbol olmadığı bir endüstriye dönüştüğünden hareketle bu endüstrinin işçileri olan futbolcuların emek süreçlerinin incelenmesinin bize günümüzün yeni ağır işçileri hakkında önemli ipuçları vereceği ve onların günümüzün yeni ‘püritan çalışanlar’ı olduğu yönündeki ön görüdür. Az önce de ifade edildiği gibi futbol sadece futbol değildir. Futbolun gerçek anlamı üzerine pek çok farklı tanımlama yapılmaktadır. Örneğin, Manchester United yetkilisi Peter Kenyon futbolu “Futbol özünde, taraftarlar, medya, Avrupa şampiyonaları, Dünya kupaları, çeşitli turnuvaları ile birlikte heyecan verici ve keyifli bir iştir ve futbol tam anlamıyla bir gösteri endüstrisidir” şeklinde tanımlamaktadır (Authier, 2002:76). Futbolcular bu ilginç işleri hakkında bir şevk, istek duymaktadırlar. Çalışma ile kurulan bu ilişki, sadece futbolculara ait bir yaklaşım değildir. Bu durum aslında sanatçılar, animatörler, dansçılar, mankenler vb… insanların boş zamanlarını iyi geçirmelerine yardımcı olan birer boş zaman çalışanı olarak kabul edilen tüm çalışanlar için de geçerlidir. Boş zaman çalışanlarında bu süreç diğer meslek gruplarından daha farklı ilerlemiştir. Örneğin, futbolun ilk çıktığı yıllarda, futbolcular asıl işleri farklı olan meslek gruplarından oluşurken futbolu da sadece boş zamanlarını değerlendirmek için birer araç olarak görmüşlerdir. Marangoz, mühendis, doktor vb… meslek yapan futbolculara rastlanmaktadır. Ancak özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra futbolculuk profesyonel bir meslek haline gelmiş ve futbolcular sadece bu işi yapan kişiler haline dönüşmüştür. Gerçi günümüzde de alt liglerde futbolculuğu asıl meslekleri haricinde yarı meslek olarak yapan kişilere de rastlamak mümkündür. Ancak burada temel olarak ifade edilmek istenen nokta profesyonel meslek grupları yüksek bir bilgiyi, eğitimi gerekli kılarken futbolcu olmak için yüksek bir bilgiye eğitime gerek olmadığıdır. Futbolculuk hüner, yetenek ve yapılan işi önemsemekle doğru orantılıdır. Futbolcular insanları eğlendirmek (bu eğlendirmenin içine izleyenlerin tatmin olmaları, mutlu olmaları ve streslerini azaltmalarını, vb… gibi birçok şey eklenebilir) için bedenen, zihnen bitip tükenmez bir çabayla çalışırlar. Konu bu açıdan ele alındığında futbolcular, günümüzde Protestan çalışma etiğinin birer temsilcileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda bu çalışma, boş zaman algısındaki değişim ile birlikte yukarıda ifade edilen ‘püritan çalışma’ anlayışına yönelik tartışmalar çerçevesinde, ‘boş zaman çalışanları’nın çalışmaya yönelik değerlerini sorgulamaktır. Bu sorgulama birer boş zaman çalışanı olarak görülen ‘Türkiye Profesyonel Futbolcuları’ örnek olayı ile açıklanmaya çalışılacaktır.

Yüklə 17,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə