Kullanma talimati katariN ® kapsül Ağızdan alınırYüklə 236,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü236,13 Kb.

1 / 11 

 

KULLANMA TALİMATI  

KATARİN

®

 kapsül Ağızdan alınır. 

 

Her kapsül; 

 

Etkin maddeler: 250 mg parasetamol, 100 mg oksolamin sitrat, 2 mg klorfeniramin maleat,  

 

Yardımcı  maddeler:    Nişasta,  talk  (E553b),  magnezyum  stearat  (E572),  titanyum  dioksit 

(E171), indigo karmin FD&C mavi no:2 (E132) ve jelatin (E441) içerir. 

 

  

Bu Kullanma Talimatında: 

 

1. 

KATARİN

®

 nedir ve ne için kullanılır? 

2. 

KATARİN

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler  

3. 

KATARİN

®

 nasıl kullanılır? 

4. 

Olası yan etkiler nelerdir? 

5. 

KATARİN

®

’in saklanması 

 

Başlıkları yer almaktadır. 

 

1. KATARİN

®

 nedir ve ne için kullanılır? 

KATARİN


® 

Kapsül, başı koyu mavi, gövdesi açık mavi kapsül olup beyaz toz içermektedir. 

KATARİN

®

 30 kapsüllük ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.  

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 

 

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

 

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

 

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz. 

 

Bu  talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. 

2 / 11 

 

KATARİN®

, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin 

maleat) ve balgamı eritici etkisi ile salgıları sulandıran ve böylece öksürüğü tedavi eden bir 

antitüssif (oksolamin sitrat) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.  

KATARİN

®

 grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları akut enfeksiyonlarında ve alerjik hastalıklarında görülen ağrı, ateş, hapşırma, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı 

gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanılır. 

 

2. KATARİN

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KATARİN

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eğer; 

 

Kapsül içeriğindeki parasetamol, oksolamin veya klorfeniramin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz, 

 

6 yaşın altındaki çocuklarda,  

Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa, 

 

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,  

Monoaminoksidaz  inhibitörleri  adı  verilen  ilaçlardan  kullanıyorsanız  veya  bu  ilaçlarla 

gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse, 

 

İdrara  çıkma  sonrası,  mesanede  bir  miktar  idrarın  kaldığı,  prostat  adenomu  denilen  rahatsızlığınız varsa, 

 

Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,  

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa

 

Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,  

Göz tansiyonunuz (dar açılı glokom) varsa, 

 

Sara (epilepsi) hastasıysanız.  

KATARİN

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

Eğer; 

 

Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu 

oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve 

alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi 

bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve 

ölümle  sonuçlanabilen  Stevens-Johnson  sendromu  (ciltte  ve  göz  çevresinde  kan  oturması, 


3 / 11 

 

şişlik  ve  kızarıklıkla  seyreden  iltihap),  toksik  epidermal  nekroliz  (deride  içi  sıvı  dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek 

ateşin  eşlik  ettiği  akut  yaygın  döküntülü  içi  cerahat  dolu  küçük  kabarcıklar)  dahil  cilt 

reaksiyonlarına neden olabilmektedir.  

 

Aneminiz (kansızlık) varsa  

Akciğer hastalığınız varsa 

 

Karaciğer ve böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa  

Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa 

 

Astım, uzun süre devam  eden nezle, uzun süre devam  eden kurdeşen ve  antiinflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa 

 

Parasetamol,  oksolamin  sitrat  veya  klorfeniramin  maleat  içeren  başka  bir  ilaç kullanıyorsanız 

 

Alkol kullanıyorsanız  

Karaciğer  enzimlerinde  yükselme  ve  gelip  geçici  sarılıkla  karakterize  kalıtsal  bir  hastalık 

olan Gilbert sendromunuz varsa 

 

Kalp ritim bozukluğunuz varsa  

Ciddi yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığınız varsa 

 

Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa  

Bronşitiniz  (bronş  iltihabı)  ve  bronşiektazisiniz  (bronşların  harabiyeti  sonucu  kalıcı 

genişlemesi) varsa 

 

3-5  gün  içinde  yeni  belirtilerin  oluşması  ya  da  ağrının  ve/veya  ateşin  azalmaması  halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız. 

 

KATARİN®

’in içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede)  

yüksek  dozda  alındığında  ciddi  karaciğer  toksisitesine  (zehirlenmesine)  neden  olur. 

Erişkinlerde  kronik  (uzun  süreli  ve  tekrarlayarak)  günlük  dozlarda  alındığında  karaciğer 

hasarına neden olabilir.  

 

Bu  uyarılar,  geçmişteki  herhangi  bir  dönemde  dahi  olsa  sizin  için  geçerliyse  lütfen doktorunuza danışınız. 

 

KATARİN

®

’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

Besinler KATARİN

®

’in emilim hızını azaltabilir.  Alkolle  veya  alkol  içeren  yiyecek  ve  içeceklerle  (örn.  bazı  ilaçlar)  birlikte  kullanıldığında 

4 / 11 

 

karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. 

Doktorunuz aksini söylemedikçe KATARİN

®’

i hamilelikte kullanmayınız. Tedaviniz  sırasında  hamile  olduğunuzu  fark  ederseniz  hemen  doktorunuza  veya  eczacınıza 

danışınız. 

 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Doktorunuz aksini söylemedikçe KATARİN

®’

i emzirme döneminde kullanmayınız.  

Araç ve makine kullanımı 

KATARİN


® 

uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu  

nedenle araç veya makine kullanırken dikkatli olunuz.

  

         KATARİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

KATARİN


®

’in içeriğinde özel durumu olan yardımcı maddeler bulunmadığı için herhangi bir 

uyarı gerekmemektedir. 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

Bazı  ilaçlar  ile  birlikte  kullanıldığında  KATARİN

®

’in  etkisi  değişebilir.  Aşağıdaki  ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:  

 

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)   

Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi) 

 

Karaciğer  enzimlerini  uyaran  ilaçlar  (Örn:  Bazı  uyku  ilaçları,  sara  hastalığında  kullanılan bazı ilaçlar gibi)  

 

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol   

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)  

 

Zidovudin  (Çocuk  ve  erişkinlerde  görülen  HIV  enfeksiyonlarının  (AIDS)  tedavi  ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç 

 

Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)   

Alkol 


5 / 11 

 

 Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)  

 

Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar)  

KATARİN


® 

sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını inhibe eder, bu 

nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 

3. KATARİN

®

 nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar : 

KATARİN


®

’i  her  zaman,  tam  olarak  doktorunuzun  söylediği  şekilde  alınız.  Emin 

olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde: 

Günde  3  kere  1-2  kapsül  alınız.  Bir  gün  içinde  en  fazla  6  kapsül  alabilirsiniz,  bu  dozu 

aşmayınız.  

6-12 yaş arası çocuklarda:  

1  kapsül  8  saat  ara  ile  günde  3  kere  alınabilir.  Mümkünse  kapsül  yerine  KATARİN

®

 

Pediatrik şurup tercih edilmelidir. Uygulama yolu ve metodu:  

KATARİN


®

, bol su ile ağızdan alınır. Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: 

6 yaş altında kullanılmamalıdır. 

6-12 yaş grubunda ancak hekim uygun gördüğü takdirde kullanılabilir. 

Yaşlılarda kullanımı: 

Sağlıklı,  hareketli  yaşlılarda  normal  yetişkin  dozu  uygundur  fakat  herhangi  bir  hastalığın 

eşlik  ettiği  durumlarda  doz  ve  dozlam  sıklığı  uygun  bir  şekilde  doktorunuz  tarafından 

azaltılmalıdır. Özel kullanım durumları:  

Böbrek / karaciğer yetmezliği: 

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.  

İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. 


6 / 11 

 

Eğer  KATARİN

®

’in  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla KATARİN

®

 kullandıysanız: 

Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, 

ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç 

alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa 

sürede)  yüksek  doz  alındığında  karaciğer  zehirlenmesine  yol  açabilir.  Aşırı  dozun  zararı 

alkolik  karaciğer  hastalarında  daha  yüksektir.  Parasetamol  doz  aşımı  hemen  tedavi 

edilmelidir.  

Doz aşımı durumunda baş dönmesi ve heyecanlanma görülebilir. 

Doz  aşımında  sakinlik,  merkezi  sinir  sisteminin  paradoksal  uyarılması,  toksik  psikozis 

(duygudurum  bozukluğu),  nöbet,  apne  (solunumun  geçici  olarak  durması),  konvülsiyonlar 

(istemli  olarak  çalışan  kasların,  istem  dışı  kasılması),  antikolinerjik  etkiler  (bulanık  görme, 

ağız  kuruluğu,  idrar  tutulması,  kabızlık),  distonik  reaksiyonlar  (istem  dışı,  güçlü  kas 

kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler 

kollaps (damarların  genişleyip  burada kanın  toplanmasıyla oluşan  ağır bir çöküntü  tablosu) 

meydana gelebilir.  KATARİN

®

’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

KATARİN

®

’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz. KATARİN

®

 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Bulunmamaktadır. 

 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

Tüm  ilaçlar  gibi  KATARİN

®

’in  içeriğinde  bulunan  maddelere  duyarlı  olan  kişilerde  yan etkiler olabilir.  

 

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  KATARİN

®

’i  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:  

 

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),  7 / 11 

 

 Alerjik ödem ve anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme),  

 

Akut generalize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),  

 

Eritema  multiform  (genelde  kendiliğinden  geçen,  el,  yüz  ve  ayakta  dantele  benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), 

 

Stevens-Johnson  sendromu  (ciltte  ve  göz  çevresinde  kan  oturması,  şişlik  ve  kızarıklıkla seyreden iltihap),  

 

Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),  

 

Kalpte ritim bozukluğu (aritmi),   

Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),  

 

Karaciğer işlev bozuklukları,  

Aşırı duyarlılık, 

 

Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon).  

Bunların  hepsi  çok  ciddi  yan  etkilerdir.  Eğer  bunlardan  biri  sizde  mevcut  ise,  sizin 

KATARİN

®

’e  karşı  ciddi  alerjiniz  var  demektir.  Acil  tıbbi  müdahaleye  veya  hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.  

  

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.    

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.  

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.  

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.  

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.  

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.  

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.  

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.  

 

Yaygın: 

 

Baş ağrısı  

Baş dönmesi 

 

Somnolans (Uyuklama hali)  

Parestezi (Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar) 

 

Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri 8 / 11 

 

 Bulantı 

 

Kusma  

Dispepsi (Hazımsızlık) 

 

Flatulans (Mide veya bağırsakta aşırı gaz bulunuşu)   

Karın ağrısı 

 

Konstipasyon (Kabızlık)  

Yaygın olmayan: 

 

Gastrointestinal kanama (Mide-bağırsak kanaması)  

Papiller nekroz (Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı)  

Seyrek: 

 

Anemi (Kansızlık)  

Hemolitik anemi (Alyuvar ömrü kısalması ve hemoglobin yıkımının artması) 

 

Methemoglobinemi (Hemoglobinin oksitlenerek kanda methemoglobin bulunması)  

Trombositopeni (Trombosit sayısında azalma) 

 

Trombositopenik purpura (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)  

Lökopeni (Akyuvar sayısında azalma) 

 

Nötropeni (Nötrofil sayısında azalma)  

Pansitopeni (Anemi ile birlikte nötropeni ve trombositopeni bulunması) 

 

Agranülositoz (Kanda granülosit sayısının azalması ile belirgin akut klinik tablo)  

Alerjik reaksiyonlar 

 

Anaflaksi (Önceden vücuda girişiyle duyarlılık oluşmuş bir antijen (ilaç, aşı, belli bir besin maddesi, hayvansal serum, böcek zehiri, kimyasal madde vb.)’in, vücuda ikinci defa girişiyle 

aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşması) 

 

Anoreksi  (Özellikle  genç  kadınlarda  görülebilen,  yemek  yememek,  çok  az  uyumak,  buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bir bozukluktur.) 

 

Depresyon  

Kabuslar 

 

İritabilite (Uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)   

Konsantre olamama 

 

Bulanık görme  

Çocuklarda optik illüzyon vakaları (Göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile 

nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir.) 

 

Tinnitus (Kulakta uğultu) 9 / 11 

 

 Taşikardi (Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması) 

 

Palpitasyon (Kalp çarpıntısı)  

Aritmi (Kalp atım düzensizliği) 

 

Hipotansiyon (Düşük tansiyon)  

Analjezik astım sendromu da dahil astım  

 

Bronkospazm (Bronşların daralması)  

Bronşiyal sekresyonda kalınlaşma (Balgamda koyulaşma) 

 

Diyare (İshal)  

Mide yanması 

 

Bağırsak hareketlerinde artma  

Hepatik bozukluk (Karaciğer bozuklukları) 

 

Sarılık dahil hepatit  

Deri döküntüsü 

 

Kaşıntı 


 

Ürtiker (Kurdeşen,

 

basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 – 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan 

bir grup deri hastalığıdır.) 

 

Alerjik ödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme)  

Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) 

 

Akut jeneralize eksantematöz püstülozis  (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) 

 

Eritema  multiform  (genelde  kendiliğinden  geçen,  el,  yüz  ve  ayakta  dantele  benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu) 

 

Stevens  Johnson  Sendromu  (SJS)  (ciltte  ve  göz  çevresinde  kan  oturması,  şişlik  ve kızarıklıkla seyreden iltihap) 

 

Toksik  epidermal  nekrolizis  (TEN)  (Toksik  epidermal  nekroliz  sistemik  bir  toksik patolojinin  eşlik  ettiği  geniş  deri  nekrozu  alanları  ile  karakterize  akut  ve şiddetli  bir  büllöz 

deri hastalığıdır.) 

 

 Halsizlik  

Göğüs sıkışması 

 

Çok seyrek: 

 

Lyell sendromu (Toksik epidermal nekroliz, sistemik bir toksik patolojinin eşlik ettiği geniş deri nekrozu alanları ile karakterize akut ve şiddetli bir büllöz deri hastalığıdır.) 

10 / 11 

 

 Ürtiker (Kurdeşen,

 

basınca solabilen, kırmızı ve deriden kabarık, sıklıkla kaşıntılı ve 1 – 2 mm’den bir kaç cm’ye kadar değişebilen büyüklükte, kenarları düzensiz kabartılardan oluşan 

bir grup deri hastalığıdır.)  

Bilinmiyor: 

 

 Bronkospazm (Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)  

Pozitif alerji testi 

 

İmmün trombositopeni (Trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık)  

Santral sinir sistemi stimülasyonu (örn. huzursuzluk, tremor, konvülsiyonlar)  

 

Ensefalopati (Beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü hastalıklar)  

İnsomnia (Uykusuzluk) 

 

Tremor (Titreme)  

Sedasyon (Uyku hali) 

 

Çocuklarda paradoksal eksitasyon (Enerji artışı, huzursuzluk, sinirlilik gibi)  

Yaşlılarda konfüzyonel psikoz (Dikkat, hafıza bozukluğu) 

 

Ağız kuruluğu  

Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar 

 

Fotosensitivite (Işığa duyarlılık)  

Deri reaksiyonları 

 

Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler)   

Üriner retansiyon (idrar yapamama) 

 

Yan etkilerin raporlanması  Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi 

durumunda  hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan 

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın 

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız 

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

 

5. KATARİN’in saklanması 

KATARİN

®

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 11 / 11 

 

25o

C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KATARİN

®

’i kullanmayınız. Ruhsat Sahibi: 

Biofarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. 

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156  

Sancaktepe/İstanbul  

Üretim Yeri: 

Biofarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. 

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156  

Sancaktepe/İstanbul  

Bu kullanma talimatı 03.09.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Kataloq: Images -> dosya
dosya -> İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
dosya -> Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
dosya -> İnvazif aspergillozun mikrobiyolojik tanisinda karşilaşilan sorunlar dr. Şebnem Şenol celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
dosya -> İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçi
dosya -> Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
dosya -> Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
dosya -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
dosya -> Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır

Yüklə 236,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə