Kullanma talimati boneplus 150 mg efervesan tablet Ağızdan alınırYüklə 61,61 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.02.2017
ölçüsü61,61 Kb.
#9557

 

KULLANMA TALİMATI  

BONEPLUS 150 mg efervesan tablet 

Ağızdan alınır. 

 Etkin madde: Her bir efervesan tablet 150 mg risedronat sodyum içerir. 

 Yardımcı maddeler:Monosodyum sitrat (mikronize), sodyum karbonat anhidrus, sodyum 

hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), sukraloz (E 955), PEG 6000, PVP-K30, 

limon aroması.  

 

Bu  ilacı  kullanmaya  başlamadan  önce  bu  KULLANMA  TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

•  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.  

•  Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

•  Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.  

•  Bu  ilacın  kullanımı  sırasında,  doktora  veya  hastaneye  gittiğinizde  doktorunuza  bu  ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz. 

•  Bu  talimatta  yazılanlara  aynen  uyunuz.  İlaç  hakkında  size  önerilen  dozun  dışında  yüksek 

veya düşük doz kullanmayınız. 

 

Bu Kullanma Talimatında: 

1. BONEPLUS nedir ve ne için kullanılır? 

2. BONEPLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

3. BONEPLUS nasıl kullanılır? 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

5. BONEPLUS’ın saklanması 

Başlıkları yer almaktadır. 

 

1. BONEPLUS nedir ve ne için kullanılır? 

 BONEPLUS beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletler şeklindedir. 

 3 adet efervesan tablet içeren strip ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. 

 Her bir efervesan tablet, 150 mg risedronat sodyum içerir. 

 BONEPLUS, kemik hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bifosfonatlar adı verilen ve 

hormon olmayan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.   

Postmenopozal  osteoporoz (menopoz sonrasında ortaya çıkan kemik erimesi) tedavisinde 

kullanılır. 

 

2. BONEPLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

BONEPLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eğer; 


 

Etkin madde risedronat sodyuma veya BONEPLUS içeriğindeki diğer maddelerden birine karşı alerjik iseniz (Bkz. Etkin madde ve yardımcı maddeler bölümü) 

 Doktorunuz  sizde  hipokalsemi  (kandaki  kalsiyum  düzeyinin  düşüklüğü)  adı  verilen  bir 

durum olduğunu söylemişse 

 

Ciddi böbrek problemleriniz varsa  

En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız  

Yemek borunuzun boşalmasını geciktiren yemek borusu anormalliğiniz varsa  

Hamile  olma  ihtimaliniz  varsa  veya  hamile  iseniz  ya  da  hamile  kalmayı  planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 

 Emziriyor iseniz doktorunuza danışınız. 

 

BONEPLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

Eğer; 


 

Oral bifosfonatların (BONEPLUS’ın da içinde bulunduğu bir grup ilaç) kullanımı ile yemek borusu kanseri riskinin artabileceğini bildiren bazı çalışmalar bulunmakla birlikte 

bu ilişki net olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, Barrett özofagusu (yemek borusunu 

etkileyen bir hastalık) veya gastroözofageal reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri 

kaçması)  hastalığınız  varsa,  BONEPLUS  ve  diğer  bifosfonatların  kullanımından 

kaçınılmalıdır. Bu hastalıklar konusunda doktorunuzdan bilgi alınız. 

 Bifosfonatlar ile tedavi edilen hastalarda olağan dışı uyluk kemiği kırıkları görülebilir. Bu 

kırıklar  genellikle  travma  olmaksızın  ya  da  minimal  travma  ile  gelişmektedir.  Bifosfonat 

kullanan  ve  uyluk  ya  da  kasık  ağrısı  ile  başvuran  hastalar  olağan  dışı  kırık  şüphesi  ile 

değerlendirilmelidir. Bu hastalarda bireysel zarar/yarar durumuna göre bifosfonat tedavisinin 

kesilmesi gündeme gelebilir. 

 Kemik  ve  mineral  metabolizmasında  anormallik  varsa  (örneğin  D  vitamini  eksikliği, 

paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durum da kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe  yol 

açar). 


  

Geçmişte yemek borunuz (midenizle ağzınızı bağlayan tüp) ile ilgili sorunlarınız olmuşsa. 

Örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük var ise, 

 Çenede ağrı, şişme veya uyuşukluk ya da “çenede ağırlık hissi” ya da dişlerde sallanma var 

ise, 


 

Diş tedavisi görüyorsanız veya diş cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza BONEPLUS ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz. 

Doktorunuz sizde yukarıdakilerden biri varsa BONEPLUS alırken ne  yapmanız gerektiğiyle 

ilgili önerilerde bulunacaktır. 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 

danışınız. 

 

BONEPLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması 

BONEPLUS  efervesan  tabletin  yiyecek  veya  içeceklerle  (su  dışında)  ALINMAMASI,  etki 

göstermesi açısından çok önemlidir. 

Kalsiyum içerdiğinden özellikle süt gibi sütlü mamuller ile aynı zamanda almayınız (Bkz. Diğer 

ilaçlar ile birlikte kullanımı). 

Yiyecek ve içecekleri (su dışında) BONEPLUS efervesan tabletten en az 30 dakika sonra alınız.   

Hamilelik 

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 Hamile  olma  ihtimaliniz  varsa,  hamile  iseniz  veya  hamile  kalmayı  planlıyorsanız 

DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.  

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.  

Emzirme 

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 Emziriyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ 

BONEPLUS yalnızca postmenopozal kadınları tedavi etmek için kullanılmalıdır. 

 

Araç ve makine kullanımı 

BONEPLUS’ın araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediği bilinmemektedir.   

BONEPLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

 

Bu  tıbbi  ürün  her  dozunda  14,51  mmol  sodyum  ihtiva  eder.  Bu  durum,  kontrollü  sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.  

BONEPLUS  sorbitol  içerir.  Eğer  daha  önceden  doktorunuz  tarafından  bazı  şekerlere  karşı 

intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

Aşağıdakilerden  birini  içeren  ilaçlar  BONEPLUS  ile  aynı  zamanda  alındığında  etkisini 

azaltmaktadır. 

 Kalsiyum 

 Magnezyum 

 Alüminyum (örneğin hazımsızlık için alınan bazı karışımlar) 

 Demir 

Bu ilaçları BONEPLUS efervesan tabletten en az 30 dakika sonra alınız. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 

3. BONEPLUS nasıl kullanılır? 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 BONEPLUS’ı  daima  doktorunuzun  size  söylediği  şekilde  alınız.  Emin  değilseniz  bunu 

doktorunuzla kontrol ediniz. 

 

BONEPLUS efervesan tabletler her ayın AYNI gününde, örneğin ayın 1. gününde veya ayın 15. gününde alınmalıdır.  

 BONEPLUS’ı kullanmak için programınıza en uygun bir günü seçin. BİR adet BONEPLUS 

efervesan tableti seçtiğiniz günün sabahında alın.  

 

Her  ayın  aynı  gününde  bu  işlemi  tekrar  edin.  Bir  sonraki  tableti  ne  zaman  alacağınızı hatırlatmaya  yardımcı  olması  için,  bir  kalem  veya  etiketle  takviminizde  ileri  tarihi 

işaretleyebilirsiniz. 

 

BONEPLUS’ı günün ilk yiyeceği, içeceği (su dışında) veya başka bir ilaçtan en az 30 dakika önce alınız. 

 

 

 

 

 

Uygulama yolu ve metodu: 

 

BONEPLUS’ı mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız.  

 BONEPLUS’ı bir bardak (120 ml) suda eriterek alınız. Tableti su dışında başka içecek veya 

maden suyu ile almayınız. 

 

Tabletleri emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.  

BONEPLUS’ı aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız 

Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: 

Çocuklarda ve adolesanlarda BONEPLUS 150 mg’ın güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir. 

Bu nedenle kullanılmamalıdır. 

Yaşlılarda kullanımı: 

Genç hastalarla karşılaştırıldığında yaşlı hastalarda (>60 yaş) doz ayarlamasına gerek yoktur.  

Özel kullanım durumları: 

Böbrek yetmezliği: 

Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Risedronat  sodyum,  şiddetli  böbrek  yetmezliği  olan  hastalarda  (kreatinin  klerensi  30 

mL/dak’dan düşük) kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği: 

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Eğer  BONEPLUS’ın  etkisinin  çok  güçlü  veya  zayıf  olduğuna  dair  bir  izleniminiz  var  ise 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Doktorunuz  size,  eğer  beslenmenizle  yeterince  almıyorsanız,  kalsiyum  veya  vitamin 

desteklerine ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecektir. 

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla BONEPLUS kullandıysanız: 

BONEPLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir bardak dolusu süt içiniz 

ve bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 

 

 

BONEPLUS’ı kullanmayı unutursanız:  


 

Unuttuğunuz doz Ne zaman 

Ne yapılmalı 

1 tablet 

 

bir  sonraki  ayın  dozuna  7 günden  daha  uzun  süre 

kaldıysa 

Tableti ertesi sabah alın 

bir  sonraki  ayın  dozu  7  gün 

içinde ise 

Unuttuğunuz tableti almayın Gelecek ay dozunuzu ilk belirlediğiniz günde almaya devam edin. 

 

Her durumda da:   

Eğer sabah BONEPLUS almayı unuttuysanız, gün içinde daha geç saatte ALMAYINIZ.   

Aynı hafta içinde iki tablet ALMAYINIZ.  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

 

BONEPLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Eğer tedaviyi keserseniz, kemik kütlenizde kayıp olmaya başlayabilir. Lütfen tedaviyi kesmeyi 

düşünmeden önce doktorunuzla konuşun. 

 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

Tüm  ilaçlar  gibi,  BONEPLUS’ın  içeriğinde  bulunan  maddelere  duyarlı  olan  kişilerde  yan 

etkiler olabilir. 

Aşağıdakilerden  biri  olursa,  BONEPLUS’ı  kullanmayı  durdurunuz  ve  DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları) 

        • Yüzde, dilde veya boğazda şişme 

        • Yutma güçlükleri 

        • Kurdeşen ve solunum güçlüğü 

 

Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BONEPLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. 

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.  

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 Göz iltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık 

 Genellikle  diş  çekimini  takiben  iyileşme  gecikmesi  ve  enfeksiyon  ile  bağlantılı  alt  çene 

kemiği  problemleri

 

(Bkz.  Bölüm  2.  BONEPLUS'ı  kullanmadan  önce  dikkat  edilmesi gerekenler) 

 Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması 

gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler. 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. 

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. 

Bununla  birlikte,  klinik  çalışmalarda  gözlemlenen  diğer  yan  etkiler  genellikle  hafiftir  ve 

hastanın tabletleri kullanmayı bırakmasına neden olmamıştır.  

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 Yaygın yan etkiler

 

 Hazımsızlık, kendini kötü hissetme, mide ağrısı, mide krampları veya rahatsızlığı, kabızlık, 

doygunluk hissi, gaz, ishal, bulantı 

 

Kemik, kas veya eklem ağrıları  

Baş ağrısı  

Ateş ve/veya grip benzeri hastalık Yaygın olmayan yan etkiler 

 Yemek borusunun iltihabı veya ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, 

mide  ve  onikiparmak  barsağının  (midenin  boşaldığı  bağırsak)  iltihabı  (Bkz.  Bölüm  2. 

BONEPLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler) 

 Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler) 

 

Seyrek yan etkiler 

 Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı), yemek borusunda daralma 

 Anormal karaciğer testleri bildirilmiştir. Bunlar yalnızca kan testi ile teşhis edilebilir. 

Nadiren,  tedavinin  başlangıcında,  hastanın  kan  kalsiyum  ve  fosfat  düzeyleri  düşebilir.  Bu 

değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar. 

Çok seyrek yan etkiler 

 Saç dökülmesi 

 Karaciğer bozukluğu 

 

Bunlar BONEPLUS'ın hafif yan etkileridir. Yan etkilerin herhangi biri şiddetlenirse veya burada yer almayan bir yan etki görüldüğünde 

doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.  Eğer  bu  kullanma  talimatında  bahsi  geçmeyen  herhangi  bir  yan  etki  ile  karşılaşırsanız 

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması 

Kullanma  Talimatında  yer  alan  veya  almayan  herhangi  bir  yan  etki  meydana  gelmesi 

durumunda  hekiminiz,  eczacınız  veya  hemşireniz  ile  konuşunuz.  Ayrıca  karşılaştığınız  yan 

etkileri 

www.titck.gov.tr

 sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da  

0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi 

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın 

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  

5. BONEPLUS’ın saklanması 

BONEPLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. 

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONEPLUS’ı kullanmayınız. 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BONEPLUS’ı kullanmayınız.  

Ruhsat Sahibi :  

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü  

Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3  

Esenler / İSTANBUL  

Tel 


: 0850 201 23 23  

Faks  : 0212 482 24 78 

E-Mail :bilgi@neutec.com.tr 

 

Üretim Yeri:   

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA  

Bu kullanma talimatı 11.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.  


Yüklə 61,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə