«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

m.84 

Tel: 050-556-59-70         556-02-29 

Aylıq 


Talışların dili, tarixi, 

mәdәniyyәti vә adәt-

әnәnәlәri haqqında 

oxucuları 

mәlumatlandırmaq  

Abbasov Fәxrәddin 

Fәrman oğlu 

Bakı ş. 4-cü mkr. 

Javadxan küç. ev 70, 

m.84 


AZE № 03182957 

 

Abbasov Fәxrәddin Fәrman oğlu 

Bakı ş. 4-cü mkr. 

Javadxan küç. ev 70, 

m.84 


AZE № 03182957 

 

2006 10.10.06 

«Dәyirman»  

qәzet 

Bakı ş. Sabunçu ray. Bakıxanov qәs. Әli 

Kәrim 


 küç. 9, m.15 

Tel: 428-33-03,  

        055-704-91-81 

Ayda bir dәfәdәn az 

olmayaraq 

İctimai, maariflәndirici 

 

 

Vüqar Babayev Bakı ş. Sabunçu ray. 

Bakıxanov qәs. Әli 

Kәrim 

 küç. 9, m.15 AZE № 01772478 

 

 2007 

10.10.06 

«Mәlhәm» 

 (ailә vә sağlamlıq 

curnalı) 

Bakı ş. B.Nuriyev küç.  

ev 24, m.119 

Tel: 050-388-88-40, 

        050-346-90-49 

İki ayda bir dәfә 

Ailә-mәişәt mәsәlәlәri vә 

sağlamlığın qorunmasına 

dair maariflәndirmә 

aparılması, tibbi biliklәrin 

yayımı 

Nadir Günәş oğlu Әmirov 

Bakı ş. B.Nuriyev küç.  

ev 24, m.119 

AZE № 00507678 

 

 

Firudin Әliağa oğlu Qurbanov 

Bakı ş. R.Mәmmәdov 

küç. ev 16, m.9 

AZE № 01916295 2008 

10.10.06 

«Tәlәbә dünyası» 

qәzet 


Bakı ş. Koroğlu 

Rәhimov küç. 

bina 4, ev 69 

Tel: 050-517-53-02 

 

Aylıq 


Tәlәbә gәnclәri maraq 

dairәlәrinә uyğun 

informasiya ilә tәmin 

etmәk, onları narahat 

edәn problemlәri 

işıqlandırmaq 

Samir İsmayılov 

Bakı ş. Hәsәn Әliyev 

18 

AZE № 01608897 Hikmәt İsmayılov 

Bakı ş. Koroğlu 

Rәhimov küç. bina 4, 

ev 69 


AZE № 02583290 

 

2009 12.10.06 

«Torağay» 

 qәzet 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

Tel: 363-78-33,  

        544-75-51 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricdә baş verәn ictimai-

siyasi hadisәlәri,  

elmi-publisist,  әdәbi-

bәdii yazılar dәrc etmәk 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 


Qaradağ ray. 

Sәngәçal qәs. 

Oktyabrın 50 illiyi 

küç.,  


ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

2010 12.10.06 

«Yeni mәktәb» 

 qәzet 

Bakı ş. Nәsimi r. Q.Quliyev küç. ev 8, 

m.5 


Tel: 449-81-90, 

        050-315-15-68 

Aylıq 

Azәrbaycan tәhsil sektoru haqqında mәlumatların  

ictimaiyyәtә çatdırılması 

«Yeni İnkişaf 

Nәşriyyat Evi» MMJ 

№ 0106-P238-46328 

20.07.2006-cı il  

HŞDQ üzrә Bakı bölgә 

şöbәsi 


Fәrid Kazımov  

Bakı ş. Nәsimi r. 

M.Qaşqay küç. ev 24, 

m.88 


AZE 00547555 

2011 


12.10.06 

«Veteran yolu» 

qәzet 

Lәnkәran r. Liman şәhәri,  

H/ş 2, ev 83 

Tel: 0171-2-17-50 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi, elmi-

hüquqi, publisistik yazılar 

çap etmәk 

Rzayev Sәftәr Әmәş 

oğlu 

Lәnkәran r. Liman şәh.  

H/ş 2, ev 83 

AZE № 00406817 

 

Rzayev Sәftәr Әmәş oğlu 

Lәnkәran r. Liman 

şәh.  

H/ş 2, ev 83 AZE № 00406817 

 

2012 12.10.2006 

«Gündәlik qәzet» 

qәzet 

Bakı ş. Yasamal ray.  M.Sübhi küç.12 

Tel: 437-15-04,  

Gündәlik 

Ölkәdә ictimai-siyasi 

fәaliyyәti işıqlandırmaq, 

Oruc Vüqar Әlövsәt 

oğlu 

Bakı ş. Yasamal ray.  Oruc Vüqar Әlövsәt 

oğlu 


Bakı ş. Yasamal ray.  

        050-385-89-40 

gәnclәrdә vәtәnpәrvәrlik 

ruhunun qaldırılması 

 

M.Sübhi küç.12 AZE № 02595465 

 

M.Sübhi küç.12 AZE № 02595465 

 

2013 12.10.2006 

«Bahar» 


 curnalı 

Sumqayıt şәh. 

Yataqxana 18, mәhәllә 

41, ev 6, m.142 

Tel: (+99450)  

3771545 


Aylıq 

Әdәbi-bәdii, әylәncәli 

uşaq curnalı 

Ruhiyә Әliyeva 

Sumqayıt şәh. 

Yataqxana 18, 

mәhәllә 41, ev 6, 

m.142 


AZE № 01643565 

Ruhiyә Әliyeva 

Sumqayıt şәh. 

Yataqxana 18,  

mәhәllә 41, ev 6, 

m.142 


AZE № 01643565 

2014 


14.10.2006 

«Müasir iş adamı» 

qәzet 

Sumqayıt şәh. 18-ci mkr.  

ev 19, m. 54 

Tel: 050-365-06-16 

Hәftәlik 

Uğurlu karyera qurmaqda 

dәnclәrimizә yardım 

etmәk, iş vә digәr 

yönümlü elanlar 

Samir Vәliyev 

Sumqayıt şәh. 18-ci 

mkr.  

ev 19, m. 54 AZE № 00466974 

 

Samir Vәliyev Sumqayıt şәh. 18-ci 

mkr.  


ev 19, m. 54 

AZE № 00466974 

 

2015 


14.10.2006 

«Gәlincik»  

 

uşaqlar üçün curnal 

Bakı ş. Yasamal ray. 

B.Mәcidov küç. 52 

Tel: 494-57-80, 

        050-512-35-93 

Aylıq 


Uşaqların dünyagörüşünü 

artırmaq, maraqlı nağıllar, 

mәzmunlu şerlәr vә 

tapmacalarla onları 

sevindirmәk 

Jәfәrova Aynur Nadir 

qızı 

Bakı ş. Yasamal ray. B.Mәcidov küç. 52 

AZE № 00644062 

 

Jәfәrova Aynur Nadir qızı 

Bakı ş. Yasamal ray. 

B.Mәcidov küç. 52 

AZE № 00644062 

 

2016 


17.10.2006 

«Avto Market»  

qәzet 

Bakı ş. Gen.Şıxlinski küç. 

 ev 49, m.9 

Tel: 579-90-95 

Ayda 2 dәfә 

Elanlar 

«Oazis İnterneyşnl» 

MMJ 

№ 0106-P237-46308 18.07.2006-cı il  

 HŞDQ üzrә Bakı 

bölgә şöbәsi 

 

Ağayev Mәmmәd Müslüm oğlu 

Bakı ş. Nәsimi ray. 

Novruzov Qardaşları  

ev 88 


AZE № 02666538 

2017 


17.10.2006 

«Qızıl Buta» 

 curnal 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., 


Aylıq 

Respublika daxilindә vә 

xaricdә baş verәn ictimai-

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 

Qaradağ ray. Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 


Qaradağ ray. Sәngәçal 

 ev 2, m.29 

Tel: 363-78-33,  

        544-75-51 

siyasi hadisәlәri,  

elmi-publisistik,  әdәbi-

bәdii yazılar dәrc etmәk 

Sәngәçal qәs. 

Oktyabrın 50 illiyi 

küç.,  

ev 2, m.29 AZE № 01480058 

 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

2018 


17.10.2006 

«Kәmәnd»  

ictimai-siyasi, 

satirik qәzet 

Bakı ş. Sәbail ray. 

Xanlar küç. 55/9, m.13 

Tel: 055-734-88-50 

Aylıq 


Problemli mәsәlәlәri 

araşdırmaq, onu doğuran 

sәbәblәri ictimaiyyәtә 

satirik ruhda çatdırmaq 

Kamal Qurbanov 

Bakı ş. Sәbail ray. 

Xanlar küç. 55/9, 

m.13 


AZE № 04246821 

 

Kamal Qurbanov Bakı ş. Sәbail ray. 

Xanlar küç. 55/9, m.13 

AZE № 04246821 

 

2019 17.10.2006 

«Kötәk» 


ictimai-siyasi, 

satirik qәzet 

Bakı ş. Müşfiqabad qәs. 

yataqxana № 1 

Tel: 409-17-72,  

        050-687-64-79 

Aylıq 

Müasir tariximizdә cәmiyyәt hәyatında baş 

verәn özbaşınalıqlara, 

eybәcәrliklәrә qarşı  

mübarizә 

Yasin Seyidov 

Bakı ş. Müşfiqabad 

qәs.yataqxana № 1 

AZE № 03818082 

Yasin Seyidov 

Bakı ş. Müşfiqabad 

qәs.yataqxana № 1 

AZE № 03818082 

2020 

19.10.2006 «Gәncәbasar 

xәbәrlәri»  

qәzet 

Gәncә ş. Z.Mәmmәdov küç.  

ev 36, m.15 

Tel: 050-534-59-43,  

        050-668-76-24 

 

Ayda 2 dәfә Bölgәnin ictimai-siyasi, 

sosial-iqtisadi 

problemlәrinin hәllindә 

dövlәtә yardımçı olmaq 

Hәsәnov Oktay Bakir 

oğlu 


Gәncә ş. 

Z.Mәmmәdov küç.  

ev 36, m.15 

AZE № 02217020 

 

Hәsәnov Oktay Bakir oğlu 

Gәncә ş. Z.Mәmmәdov 

küç. 

ev 36, m.15 AZE № 02217020 

 

2021 19.10.2006 

«İynә» 


 satirik curnal 

Bakı ş. 3-cü mkr. 

S.Sәlimov küç. Tәmir-

Tikinti idarәsi,  

2-ci mәrtәbә 

Tel: 055-713-65-71 

Aylıq 

Azәrbaycan xalqına vә dövlәtinә zidd gedәnlәri, 

eyni zamanda ayrı-ayrı 

insanları incidәnlәri gülüş 

hәdәfinә tutmaq 

Baloğlan Qәlәmşah 

oğlu Mirzәliyev 

Ağsu rayonu,  

Bozavand kәndi 

AZE № 04029225 

Baloğlan Qәlәmşah 

oğlu Mirzәliyev 

Ağsu rayonu, 

Bozavand kәndi 

AZE № 04029225 2022 

20.10.2006 

«Terapevt» 

qәzet 


Bakı ş. Şәrifzadә küç.  

ev 162, m.44 

Tel: 495-86-15 

Hәftәlik 

Xalq tәbabәtini tәbliğ 

etmәk 


 

İbrahimova Leyla 

Rasim qızı 

Bakı ş. Şәrifzadә küç. 

ev 162, m.44 

AZE № 03544848 

 

İbrahimova Leyla Rasim qızı 

Bakı ş. Şәrifzadә küç. 

ev 162, m.44 

AZE № 03544848 

 

2023 


20.10.2006 

«Anti terror» 

 ictimai-siyasi qәzet 

Bakı ş. Dәrnәgül qәs.  

3097-ci mәhәllә, 2 saylı 

ETK, 


3-cü mәrtәbә 

Tel: 050-377-07-04, 

        055-735-07-04 

Hәftәlik 

Jәmiyyәti obyektiv 

informasiya ilә tәmin 

etmәk 

Şәfiqә Şirәliyeva Bakı ş. Yasamal ray.  

2-ci Alatava, ev 3 

AZE № 05449191 

Şәfiqә Şirәliyeva 

Bakı ş. Yasamal ray.  

2-ci Alatava, ev 3 

AZE № 05449191 

2024 


26.10.2006 

«Bizim-Naş » 

curnal 

Bakı ş. Yasamal ray. Şәrifzadә küç. ev 150, 

m.24 


Tel: 322-91-83 

Aylıq 


Mәdәni-әylәncәli 

mövzular 

Әliyev Mahir Qasım 

oğlu 


Bakı ş. Yasamal ray. 

Şәrifzadә küç. ev 150, 

m.24 

AZE № 01115107  

Aleksandrova Natalya 

Leonidovna 

Bakı ş. Yasamal ray. 

Nizami küç. ev 45, 

m.16 


AZE № 05006664 

2025 


27.10.2006 

«Vәtәndaş haqqı» 

qәzet 

Bakı ş. Sabunçu qәs. D.Kişәvәri küç. ev 

21«Z» 


Tel: 050-508-10-66 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricindә baş verәn 

ictimai-siyasi hadisәlәr, 

insan hüquqlarının 

müdafiәsi, publisistik, 

әdәbi-bәdii yazıların dәrci 

Abdullayev Ramid 

Әlizaid oğlu 

Bakı ş. Sabunçu qәs. 

D.Kişәvәri küç. ev 21 

«Z» 

AZE № 05603367  

Abdullayev Ramid 

Әlizaid oğlu 

Bakı ş. Sabunçu qәs. 

D.Kişәvәri küç. ev 

21«Z» 


AZE № 05603367 

 

2026 27.10.2006 

«Diplomat 

körpәm» uşaq 

curnalı 


Bakı ş. M.Hadi küç.  

ev 136A, m. 62 

Tel: 476-69-62, 050-

325-07-79 

Aylıq 

Kiçik vә orta yaşlı mәktәblilәrin intellektual 

sәviyyәsini yüksәltmәk, 

dünyagörüşünün 

inkişafına müsbәt tәsir 

Arzu Әli qızı Hәsәnli 

Bakı ş. M.Hadi küç.  

ev 136A, m. 62 

AZE № 04370013 

 

Arzu Әli qızı Hәsәnli Bakı ş. M.Hadi küç. 

ev 136A, m. 62 

AZE № 04370013 

 


göstәrmәk, vәtәndaşlıq 

vә vәtәnpәrvәrlik hisslәri 

aşılamaq 

2027 


27.10.2006 

«Texno-xәbәrlәr» 

curnal 

Tәsisçinin 02.11.2006-cı il 

tarixli  müraciәtinә 

әsasәn   lәğv 

olunması ilә bağlı 

21.11.2006-cı ildә  

reyestrdәn 

çıxarılmışdır. 

Bakı ş. N.Tusi küç. 6-

120 

Tel: 050-539-70-23 Aylıq 

Müxtәlif sahәlәrdә 

texnologiya xәbәrlәrinin 

vә reklam xarakterli 

materialların nәşri 

İsrafil Nuriyev 

Bakı ş. N.Tusi küç. 6-

120 


AZE № 00904243 

 

  

Elşad Nuriyev 

Bakı ş. Çobanzadә 

küç. 63-66 

AZE № 00752220 

2028 


27.10.2006 

«Baku uikli» qәzet Bakı ş. 9-cu mkr. 

M.Jәlal küç. ev 56 

Tel: (99412) 511-62-

49,  

        (99455) 211-22-89 

Hәftәlik 

Әylәncә-reklam qәzeti 

Kazımova Nigar Rafiq 

qızı 

Bakı ş. 9-cu mkr. M.Jәlal küç. ev 56 

AZE № 00656471 

 

Mövsümov İlqar Javid oğlu 

Bakı ş. Q.Qarayev pr. 

ev 47, m.113 

AZE № 01816502 

2029 

28.10.2006 «İnsan hüquqları 

vә polis» 

 ictimai curnal 

Bakı ş. Çingiz 

Mustafayev küç. ev 89 

Tel: 418-06-01, 050-

215-03-01 

Aylıq 


Vәtәndaş problemlәrini 

araşdırmaq, ölkәdә baş 

verәn hadisәlәri 

işıqlandırmaq, hüquq-

mühafizә sistemindә 

qәbul edilәn qәrarları 

nәşr etmәk, elmi 

mәqalәlәr dәrc etmәk 

Dadaşov Әlibәy 

Әlisәfa oğlu 

Bakı ş. Çingiz 

Mustafayev küç. ev 

89 

AZE № 00420774  

Dadaşov Әlibәy 

Әlisәfa oğlu 

Bakı ş. Çingiz 

Mustafayev küç. ev 89 

AZE № 00420774 

 

2030 


02.11.2006 

«Çaxmaqdaş»  

qәzet 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., 


ev 2, m.29 

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricdә baş verәn ictimai-

siyasi hadisәlәri,  

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

Tel: 363-78-33 

elmi,publisistik,  әdәbi-

bәdii, satirik  yazılar dәrc 

etmәk 


Oktyabrın 50 illiyi 

küç.,  


ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

küç., 


ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

2031 


02.11.2006 

«Döyüşçü» 

qәzet 

 

Sumqayıt şәh. 18-ci mkr.  

ev 19, m. 54 

Tel: 050-365-06-16 

Hәftәlik 

Hәrbi-vәtәnpәrvәr 

yönümlü mәqalәlәrin 

dәrci 

Samir Vәliyev Sumqayıt şәh. 18-ci 

mkr.  


ev 19, m. 54 

AZE № 00466974 

 

Samir Vәliyev Sumqayıt şәh. 18-ci 

mkr.  


ev 19, m. 54 

AZE № 00466974 

 

2032 


02.11.2006 

«İşgüzar» 

qәzet 

Sumqayıt şәh. 18-ci mkr.  

ev 19, m. 54 

Tel: 050-365-06-16 

Hәftәlik 

Hәm iş, hәm dә digәr 

yönümlü elanların dәrci, 

işgüzar şәxslәrә faydalı 

mәslәhәtlәr 

Samir Vәliyev 

Sumqayıt şәh. 18-ci 

mkr.  

ev 19, m. 54 AZE № 00466974 

 

Samir Vәliyev Sumqayıt şәh. 18-ci 

mkr.  


ev 19, m. 54 

AZE № 00466974 

 

2033 


03.11.2006 

«Bizim tәhqiqat» 

qәzet 

Bakı şәh. Müşfiqabad qәs. yataqxana № 1 

Tel: 409-17-72,  

        050-687-64-79 

Aylıq 


Jәmiyyәtdә baş verәn 

qanunsuzluq vә 

özbaşınalıqlara qarşı 

mübarizә aparmaq vә bu 

cür hallara yol verәnlәri 

daima ifşa etmәk 

Yasin Seyidov 

Bakı ş. Müşfiqabad 

qәs. yataqxana № 1 

AZE № 03818082 

Yasin Seyidov 

Bakı ş. Müşfiqabad 

qәs. yataqxana № 1 

AZE № 03818082 

2034 

06.11.2006  

«Millәtçi qәzet» 

qәzeti 

Bakı ş. Yasamal ray. Mustafa Sübhi küç.12 

Tel:  437-15-04,  

         050-385-89-40 

Gündәlik 

Ölkәdә ictimai-siyasi 

fәaliyyәti işıqlandırmaq, 

gәnclәrdә vәtәnpәrvәrlik 

ruhunun qaldırılması 

Aslanov Tural Şirin 

oğlu 


Beylәqan ray. Әliağa 

Vahid küç. ev 37 

AZE № 00087612 

 

Aslanov Tural Şirin oğlu 

Beylәqan ray. Әliağa 

Vahid küç. ev 37 

AZE № 00087612 

 


2035 

06.11.2006 

«Milliyyәtçi 

hәrәkat» qәzet 

Bakı ş. Yasamal ray. 

Mustafa Sübhi küç.12 

Tel:  437-15-04,  

         050-385-89-40 

Gündәlik 

Ölkәdә ictimai-siyasi 

fәaliyyәti işıqlandırmaq, 

gәnclәrdә vәtәnpәrvәrlik 

ruhunun qaldırılması 

Aslanov Tural Şirin 

oğlu 

Beylәqan ray. Әliağa Vahid küç. ev 37 

AZE № 00087612 

 

Aslanov Tural Şirin oğlu 

Beylәqan ray. Әliağa 

Vahid küç. ev 37 

AZE № 00087612 

 

2036 


07.11.2006 

«Yeni Tәrcüman» 

qәzet 

Bakı ş. Mәtbuat pr. 529-cu mәhәllә, 7-ci 

mәrtәbә 


Tel:  491-46-03, 438-

25-70, 


            811-01-06 

Hәftәlik 

Maarifçilik, milli-mәnәvi 

dәyәrlәrimizin, 

әdәbiyyatın, 

mәdәniyyәtin qorunması 

vә tәbliği, çağdaş 

gәncliyin estetik 

zövqünün 

formalaşdırılması, 

vәtәnpәrvәrlik ruhunun 

yüksәldilmәsi 

Şükürova Esmira 

Seyfәl qızı 

Bakı ş. Aydın  

Mәmmәdov küç.9 

AZE № 00019861 

Şükürova Esmira 

Seyfәl qızı 

Bakı ş. Aydın 

Mәmmәdov küç.9 

AZE № 00019861 

2037 

09.11.2006 «Haqq vә divan» 

qәzet 


Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., 

ev 2, m.29 Tel:  363-78-33,  

         

Hәftәlik 

Respublika daxilindә vә 

xaricdә baş verәn ictimai-

siyasi hadisәlәri,  

elmi-publisist,  әdәbi-

bәdii yazılar dәrc etmәk 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa 

oğlu 


Qaradağ ray. 

Sәngәçal qәs. 

Oktyabrın 50 illiyi 

küç.,  


ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

Şahvәlәdli Eldar Sәfa oğlu 

Qaradağ ray. Sәngәçal 

qәs. Oktyabrın 50 illiyi 

küç., ev 2, m.29 

AZE № 01480058 

 

2038 09.11.2006 

«Xalq vә ünsiyyәt» 

qәzet 

Şәki ş. S.Rәhman küç.  ev 13, m.22 

Tel:   050-667-69-15,  

          0177-4-75-46 

Hәftәlik 

Respublikamızın sosial-

iqtisadi vә mәdәni 

hәyatını işıqlandırmaq 

Abdulәzimova Aminә 

Mәmmәdәli qızı 

Şәki ş. S.Rәhman küç. 

ev 13, m.22 

AZE № 00603230 

 

Alkәrәmov Vaqif  Hәmid oğlu 

Xırdalan qәs. 28-ci 

mәhәllә,  

ev 3, m.42 

AZE № 05099759 


 

 

2039 14.11.2006 

«BET» Biznes, Elm, 

Texnologiya 

informasiya analitik  

bülleteni 

Tәsisçinin 

02.02.2007-ci il 

tarixli müraciәtinә 

әsasәn dövlәt 

reyestrindәn 

çıxarılıb 

 

 Bakı ş. N.Tusi küç. ev 

6, m.120 

Tel:  050-539-70-23 

Hәftәlik 

Biznes, elm vә 

texnologiya sahәsindә 

xәbәrlәrin nәşri 

İsrafil Nuriyev 

Bakı ş. N.Tusi küç. ev 

6, m.120 

AZE № 00904243 

 

Elşad Nuriyev Bakı ş. Çobanzadә 

küç.  


ev 63, m. 66 

AZE № 00752220 

2040 

15.11.2006 «Jәnub qapısı»  

 qәzet 


Bakı ş. Әlәsgәr 

Әlәkbәrov küç.93 

Tel:   050-572-82-96 

Hәftәlik 

Jәnub bölgәsindә baş 

verәn hadisәlәr, sosial-

iqtisadi inkişafı, 

mәdәniyyәti, adәt-

әnәnәsi vә digәr yeniliklәr 

haqqında әlavә mәlumat 

toplamaq, oxuculara 

çatdırmaq  

Nuruyev Rasim 

Xeyrulla oğlu 

Sumqayıt ş. 10-cu 

mkr.  


ev 31, m.14 

AZE № 05478748 

 

2041 


15.11.2006 

«Hüquq vә Polis» 

ictimai curnal 

Bakı ş. Şәrifzadә küç. 

ev 40, m.39 

Tel: 510-34-79, 437-

20-03, 

         050-319-20-79 Aylıq 

Vәtәndaş problemlәrini 

araşdırmaq, ölkәdә baş 

verәn hadisәlәri 

işıqlandırmaq, hüquq-

mühafizә sistemindә 

qәbul edilәn qәrarları 

nәşr etmәk vә elmi 

mәqalәlәr dәrc etmәk 

Orucov Anar Qaraş 

oğlu 

Bәrdә ray. Hüseynallar kәndi 

AZE №03593869 

Orucov Anar Qaraş 

oğlu 


Bәrdә ray. Hüseynallar 

kәndi 


AZE №03593869 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə