«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
30.03.06 

Medik az 

bakı ş Nizami küç ev 50 

mәn 51/52 

498 50-89   

Әliyeva Gülnarә Ağa 

İsmaıyl qızı 

Aze№01888811 

Stativina Lada 

İqoryevna 

Bakı ş. Neapol küç. ev 

5 mәn.71 

Әlәkbәrova Zәminә 

Fәrrux qızı 

Bakı ş. Sarayev küç. 

ev 20 mәn 133 

Aze00625367 

1758 


30.03.06 

«Naxçıvan media 

+» 

Bakı ş. Sarayev küç. ev 20 mәn 133 

Hәftәlik  

İctimai siyasi 

Әlәkbәrova Zәminә 

Fәrrux qızı 

Әlәkbәrova Zәminә 

Fәrrux qızı 


475-91-39  570-18-18 

Bakı ş. Sarayev küç. 

ev 20 mәn 133 

Aze00625367 

Bakı ş. Sarayev küç. 

ev 20 mәn 133 

Aze00625367 

1759 


30.03.06 

«Dәcәllәr» Sumqayıt ş. 30-cu 

mәh. ev 9/13 mәn.19 

642-46-56  566-11-03 

Aylıq 

Uşaqlar üçün «Amma Ltd 

Production» mmc 

№0204-S9-2757 

01.03.04 HŞDQÜ 

Sumqayıt bölgә şöbәsi 

Abdullayev Xәqani 

Ağarıza oğlu 

Sumqayıt ş. 17-ci mkr. 

Ev 8 mәn.68 

1760 


31.03.06 

«Yurdumun sәsi» Bakı ş.Sarayev küç. ev 

20 mәn. 133 

475-91-39  050-570-

18-18 

Hәftәlik İctimai-siyasi 

Әlәkbәrova Zәminә 

Fәrrux qızı 

Bakı ş. Sarayev küç. 

ev 20 mәn 133 

Aze00625367 

Әlәkbәrova Zәminә 

Fәrrux qızı 

Bakı ş. Sarayev küç. 

ev 20 mәn 133 

Aze00625367 

1761 


31.03.06 

«Yeni mesac» 

Bakı ş. M.Hadi küç. 

Ev 41 mәn.49 

012-475-22-84  

055 711-99-71 

Aylıq 

İctimai-siyasi Hüseynli Rahim 

Mәmmәd oğlu 

Bakı ş. M.Hadi küç. 

Ev 41 mәn.49 

Aze№0185096 

Hüseynov Mәmmәd 

Sarı oğlu 

Bakı ş. M.Hadi küç. 

Ev 41 mәn.49 

Aze№01693182 

1762 

03.04.06 «Biznes plus» 

Bakı ş.F.Yusifov küç. ev 

22 mәn.50 

467-61-47 

Hәftәlik 

İqtisadi xәbәrlәr 

Neymәtzadә Javid 

Nizami oğlu 

Bakı ş.F.Yusifov küç. 

ev 22 mәn.50 

Aze№00976172 

Rәcәbli Samirә 

Rәcәbәli qızı 

Bakı ş. H.Әliyev pr-ti 

ev 80 m.38 

Aze№05114546 

1763 

03.04.06 «İrfan» Sumqayıt ş. 9-cu mkr. 

Bana 9a, mәn.36 

302-90-08 

3 ayda 1 dәfә 

Milli mәnәvi dәyәrlәrin 

tәbliği 


Qurbanov Abbas 

Sumqayıt ş. 9-cu mkr. 

Bina 9a, mәn.36 

Aze№1111134 

Qurbanov Abbas 

Sumqayıt ş. 9-cu mkr. 

Bina 9a, mәn.36 

Aze№1111134 

1764 

04.04.06 «Serial» Bakı ş. 9-cu 

mkr.M.Jәlal 

küç. 34 mәn.53 

Hәftәdә 2 dәfә 

Әylәncәli xәbәrlәr 

«Oxu mәni»qәzet 

redaksiyası 

№50 19.11.98-ci il 

Qocayev Natiq Vәli 

oğlu 


Bakı ş. 20 yanvar küç. 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şöbәsi 


ev 24, mәn.87 

Aze№05028514 

1765 

04.04.06 « Press-SMS» 

Tәsisçinin  

31.05.2007-ci il 

tarixli müraciәtinә 

әsasәn qәzetin adı 

«Press SMS MMS» 

müәyyәn edilmişdir 

Bakı ş.9-cu mkr.M.Jәlal 

küç. 34 mәn.53 

Hәftәdә 2 dәfә 

Әylәncәli xәbәrlәr 

«Mәtbuat firması» 

№33827 21.05.97-ci 

ildә HŞDQÜ Bakı 

bölgә şöbәsi 

Axundov Emin Tofiq 

oğlu 

Bakı ş.9-cu mkr.M.Jәlal küç. ev 3 

mәn.43 


1766 

05.04.06 

«Diplomatiya vә 

hüquq» 


Bakı ş.İ.Mәmmәdov 

küç. 15 mәn.118 

449-94-14 

Aylıq 


Beynәlxalq hüquq 

sahәsinә aid mәqalәlәr 

«Avrasiya 

hüquqşunaslar 

Assosiasiyası» ictimai 

birliyi 


№ 1106-Q8-1985, 

27.01.06-cı ildә 

Әdliyyә Nazirliyi 

Adilov Nadir Adil oğlu 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu 

Gülüstan küç. 5, ev 12 

Aze№02622249 

1767 


05.0506 

«Salam» Bakı ş. Z.Xәlilov küç. 

43, mәn.114 

438-52-75  055-709-

60-87 

Hәftәlik İctimai-siyasi 

Abıyev Şәmsi 

Bakı ş. Z.Xәlilov küç. 

43, mәn.114 

Aze№02166813 

Abıyev Şәmsi 

Bakı ş. Z.Xәlilov küç. 

43, mәn.114 

Aze№02166813 

1768 


05.04.06 

«Online» Bakı ş. Xaqani küç. 33 

492-44-44 

Aylıq 


İnformasiya 

texnoloqiyaları sahәsindә 

mәqalәlәr 

«Multimediya vә 

informasiya sistemlәri 

vә texnoloqiyaları 

mәrkәzi» İB  

№ 1069    03.11.98-ci 

il Әdliyyә Nazirliyi  

Osman Gündüz 

Bakı ş. Q.Nәbi küç. ev 

9.mәn.8 


Aze№01055559 

1769 


05.04.06 

«Zamanın nәbzi-X» Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәh. 

434-94-47  434-98-51 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Vәfa Xuraman 

Bakı ş.Bakıxanov küç. 

ev 3, mәn 18 

Aze№03222885 

Vәfa Xuraman 

Bakı ş.Bakıxanov küç. 

ev 3, mәn 18 

Aze№03222885 1770 

05.04.06 

«Avropa ittifaqı 

hüququ» 


Bakı ş.İ.Mәmmәdov 

küç.15 mәn.118 

449-94-14 

Aylıq 


Avropa ölkәlәrinin hüquq 

sistemi haqqında 

mәlumatlar 

«Avrasiya 

hüquqşunaslar 

Assosiasiyası» ictimai 

birliyi 

№1106-Q8-1985 

27.01.06-cı ildә 

Әdliyyә Nazirliyi 

Adilov Nadir Adil oğlu 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu 

Gülüstan küç. 5, ev 12 

Aze№02622249 

1771 

06.04.06 «Üstün ev» 

Bakı ş. Zәrdabi pr-ti ev 

78 mәn.13/14 

İldә 4 dәfә  

Memarlıq haqqında 

«Üstünev» mmc 

№0106-P206-45353 

13.03.06 HŞDQÜ Bakı 

bölgә şöbәsi 

Babәk Xәlilov 

Bakı ş. Zәrdabi pr-ti ev 

78 mәn.13/14 

Aze№01952188 

1772 


07.04.06 

«Tәnqid. net» 

Bakı ş. Qaraçuxur 

qәs.N.İsmayılov küç.ev 

88 

Tel:427-31-93    641-98-27. 

İldә 4 dәfә  

Әdәbiyyat la baglı 

mәqalәlәr. 

Tehran Mustafayev 

.Bakı ş .Qaraçuxur 

qәs.N.İsmayılov küç. 

ev 88. 


AZE№  01997409 

Tehran Әlişanoglu ( 

Tehran Әlişan oglu 

Mustafayev) Bakı ş 

Qaraçuxur 

qәs.N.İsmayılov 

küç.ev 88 

AZE№ 01997409. 

1773 

08,04,06, «Azәri – Slavyan  

Dünyası» 

Bakı ş . S.Әskәrova 

küç. ev 77 

 

Ayda 2 dәfә  Azәrbaycan vә Slavyan 

xalqlarının  mәdәniyyәti 

vә tarixi haqqında 

mәlumatlar. 

Esfira Şükür qızı 

Mәmmәdova.Bakı 

ş.S.Әskәrova küç 

ev77 


AZE № 03250618 

 

Esfira Şükür qızı Mәmmәdova.Bakı 

ş.S.Әskәrova küç ev77 

AZE № 03250618 

 

1774 08.04.06, 

«Ariana» Bakı ş S. Әskәrova küç. 

ev 77 

Ayda 2 dәfә  Respublikada baş verәn  

hadisәlәrin 

işıqlandırılması. 

Esfira Şükür qızı 

Mәmmәdova .Bakı 

ş.S.Әskәrova küç ev 

77 

AZE №  03250618 Esfira Şükür qızı  

Mәmmәdova Bakı ş 

S.Әskәrova küç,ev77 

AZE №  03250618 

1775 

11.04.06. «Şәki   tәhsili» 

Şәki ş.M.Ә.Rәsulzadә 

küç.ev 193 A,mәn:43 

Aylıq 


Tәhsil ocaqlarımızın 

Bәşarәt 


Süleymanov.Şәki ş 

Bәşarәt  

Süleymanov.Şәki 


Tel 0 (177) 4-46-75 

0(50) 533-66-29 

hәyatını işıqlandırmaq ,M.Ә.Rәsulzadә 

küç.ev 193A 

Mәn;43 

AZE№ 00857567 ş.M.Ә. 

Rәsulzadә küç,ev 

193A,mәn 43 

AZE № 00857567 

1776 

11.04.06. «Mәntiq vә 

Riyaziyyat» curnalı 

İmişli rayonu, Aranlı 

kәndi 


Tel 333-64-94. 

0-154-41-1-36 

Ayda 1 dәfә 

Mәntiq vә düşüncә 

haqqında mәlumatlar 

Malik  Qәhrәmanlı 

İsmayıl oğlu,İmişli 

rayonu,Aranlı kәndi 

AZE № 03455350 

Malik Qәhrәmanlı 

İsmayıl oğlu.İmişli 

rayonu.Aranlı kәndi  

AZE № 03455350 

1777 


11.04.06 

«AS» Bakı ş. 8mkr.A zadlıq 

pr ev 28/188    mәn 47 

Tel  461-45-34. 

Ayda 1dәfә 

KİV-ininkişafında xidmәt 

göstәrmәk. 

Aysel Әlizadә Bakı 

8mkr.Azad 

Pr. ev 28 /188   mәn 

47 

AZE№ 03848305 Aysel Әlizadә Alim qızı 

Bakı 8 mkr.Azadlıq 

pr.ev28/188   mәn 47 

AZE № 03848305 

1778 

11.04.06. «AVTO  PARK» 

Bakı ş.R Behbudov ev 

16 mәn 29 

Tel  2129111      392 

70 55. 

Hәftәdә 1 dәfә  Avtomobillәrin alqı satqısı  

barәdә mәlumatlar 

Rzayev Ramin 

Rauf.Bakı ş R 

Behbudov 16 mәn 29. 

AZE № 00997606 

Yusubov Rüfәt  

Mәhәmmәd  

Gәncә ş  Nizami küç 3 

dön ,ev 5 

AZE№ 00997606 

1779 


11.04.06. 

«Dövlәt Hüququ» 

Bakı ş Yasamal rayonu  

M.Muxtarov küç ev 111 

Tel ( 055)  705-29-78. 

Hәftәlik 

Jәmiyyәtimizin  

informasiya bolluğunu 

artırmaq 

Sarxanov Natiq 

Sarxan oğlu Bakı ş 

M.Muxtarov küç ev 

111 

Forma 7.     25.03.2006 

Bakı ş Yasamal rayon 

Polis idarәsi 

Sarxanov Natiq Sarxan 

oğlu Bakı ş Yasamal 

rayonu M.Muxtarov 

küç ev 111 

Forma 7.25.03.2006. 

Bakı ş. Yasamal 

rayonu  


Polis idarәsi. 

1780 


11.04.06. 

«Balakәn sәsi»  

Balakәn rayonu 

Gәnclәr küç ev 25 

Tel (050)386-91-72. 

       (055) 672-96-75. 

Ayda 2 dәfә 

İctimai  siyasi  

Mәmmәdov Fәrhad 

Albaba oğlu .Şәki  

rayonu Kiş  kәndi  

AZE № 01334863. 

Mәmmәdov Fәrhad 

Albaba oğlu  Şәki 

rayonu  

Kiş kәndi. 

AZE №  01334863. 


1781 

11.04.06. 

 

«Hüquq  debatları» Bakı ş Nizami rayonu. 

İsmayıl Mәmmәdov küç 

15 mәn 

Tel 449-94-14 Aylıq 

Hquq mәsәlәlәri 

hәqqındәa  

Mәlumatlar 

Avrasiya Hüquq 

şünaslar  Assosasiyası 

İctimai Birliyi  

Qeydiyyat №1106-

Q8-1985, 

Әdliyyә Nazirliyi  

tәrәfindәn. 

AZE № 02622249. 

Adilov Nadir Adil oğlu. 

Bakı ş Binәqәdi rayonu 

,Binәqәdi qәsәbәsi 

,Gülüstan küç 5 ev12. 

AZE №  02622249. 

1782 


12.04.06. 

«Türküstan»  

Bakı ş. M.Ә Rәsulzadә 

qәs.H.Ağamalıyev küç 

.ev 6 

Mәn 1. 


Tel  412-36-75. 

Hәftәlik 

İctimai -siyasi 

Seyidov Tofiq 

Bakı ş  M.Ә. 

Rәsulzadә qәs. 

H.Ağamalıyev küç ev 

6  mәn 1 

AZE №   05368603 

 

1783 12.04.06. 

«Yollar press» 

Bakı ş Mir Jәlal küç. ev 

60,mәn 52 

Tel (050)  531-86-04 

Hәftәlik 

Jәmiyyәtin informasiya 

bolluğunu 

artırmaq ,Azәrbaycan 

dövlәtinә xidmәt  etmәk  

 

Fikrәt Ağayev Bakı ş Mir Jәlal küç 60  mәn 

52 


AZE №  02714690 

Ağayev Fikrәt  

Maşallah 

oğlu Bakı ş Mir Jәlal 

küç 

Ev 60 mәn 52 AZE  №  02714690 

      1784 

   12.04.06 

«Gәnc Hәyat» Abşeron rayon 

,Xırdalan qәsәbәsi 28-

ci mәhәllә ev 31mәn 

14 

Tel   442-35-31 Aylıq  

Gәnclәr üçün 

maariflәndirici  

Materiallar. 

Abşeron rayonu  

Xırdalan qәs 28-ci 

mәhәllә  ev 31 

 mәn 14 


AZE № 01167296 

Müşviq 


Jәbiyev.Abşeron rayon 

,Xırdalan qәs .28-ci 

mәhәllә ev 31 mәn 14 

AZE №  01167296 

    1785 

   


11.04.06. 

«Real dünya» 

Azadlıq pr, 159 

Tel :527  42   98  

         357  22  45 

Gündәlik  

İctimai -siyasi 

Qarәhmәdov Xәlil Vәli 

oğlu. 

Zabrat qәs,S.Vurğun, ev 13 

AZE №03551887 

Sadıqov İslam  Hüseyn  

oğlu .Bakı 

ş,S.Әsgәrova küç 

dalan 4, ev 8.  1786 

 17.04.06. 

«Haqqa Doğru 

Yol» 


Azadlıq pr,159 

Tel : 50 -58 -47. 

          527 -42 -98. 

Güdәlik 


 İ ctimai – siyasi  

Qarәhmәdov XәlilVәli 

oğlu. 

Sabunçu  rayonu, 1 Zabrat  qәs, S. 

Vurğun küç, ev 1316  

AZE  № 03551887 

Quliyev Xoş qәdәm  

Jәbrayıl oğlu. Nәsimi 

rayonu  1mkr-

n,Mәhәrrәmov küç, ev 

35,mәn 18. 

1787 

 17.04.06. «Telefon. az» 

Bakı ş. 28 may küç,ev 

14,mәn,39, 

Tel:  497 -60 – 06, 

İldә 8 dәfә  

Kamunikasiya vә mobil 

texnalogiyaları haqqında  

mәlumatlar. 

Azәrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi HŞDQ üzrә  

Bakı Bölgә Şöbәsi 

tәrәfindәn 24 aprel  

2002 ildә 

verilib,qeyd.№ -0102-

A- 1-420 AZE № 

00577892. 

Hacıyev Vüqar  İsrafil 

oğlu, Tovuz şәh 

,Şәhriyar 

küç,ev 33 

AZE № 00577892. 

1788 

17.04.06. «Bank vә hüquq» 

Bakı ş.Nizami r-

nu,İsmayıl Mәmmәdov  

küç , ev 15, mәn 118 

Tel :449- 94- 14. 

Aylıq 


Bank işindә hüquq işinin 

tәkmillәşdirilmәsi,Bu 

sahәdә tәhsil alan vә 

çalışan insanların  

yazılarının çap edilmәsi. 

 

Avrasiya  Hüquqşünaslar 

Assosiasiyası İctimai  

Birliyi, 

Qeydiyyat  №1106-

Q8-1985, 

Azrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi tәrәfindәn. 

27.01.2006-cı il 

AZE № 02622249 

Adilov Nadir Adil oğlu

Bakı ş. Binәqәdi r-nu, 

Binәqәdi 

qәsәbәsi,Gülüstan  

küç. 5 

Ev 12. 


1789 

17.04.06. 

«Enerci vә hüquq» 

Bakı ş. Nizami  r-

nu,İsmayıl Mәmmәdov 

küç,ev15,mәn,  118 

Tel :   449- 94- 14 

Aylıq 


Enerci sanәsindә  

formalaşmış   

qanunvericiliyin tәbliği 

Avrasiya  

Hüquqşünaslar 

Assosiasiyası İctimai  

Birliyi, 

Qeydiyyat  №1106-

Q8-1985, 

Adilov Nadir Adil oğlu, 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu, 

Binәqәdi 

qәsәbәsi,Gülüstan  

küç. 5   ev 15 mәn 

118. 


Azrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi tәrәfindәn 

27.01.2006-cı il 

AZE № 02622249 

27.01.2006-cı il 

AZE № 02622249Ev 

12. 


1790 

17.04.06. 

«Aşbaz» Bakı ş.B.Mәcidov küç, 

ev 44/46  mәn 8.  

Tel: (050)  212-93-22. 

Ayda 1 dәfә 

Milli vә xarici  kulnariya  

haqqında mәlumatlar. 

Tariyel Salahov   

Bakı ş.B.Mәcidov küç, 

ev 44/46  mәn 8.  

AZE №  00422417 

Tariyel Salahov 

Aftandil oğlu. 

Bakı ş.B.Mәcidov küç, 

ev 44/46  mәn 8.  

AZE№ 00422417 

1791 


17.04.06. 

«Lakin» Bakı ş,Xәqani küç,33 

Tel :  (050) 532-30-59 

Hәftәlik 

Әdәbi –bәdii materialların 

nәşri  


Murad Mahmudov  

Şüvәlan  qәs,Hacı 

Mәmmәdov 

küç,ev58 

AZE №  00259223 

 

 Murad Mahmudov  

Şüvәlan  qәs,Hacı 

Mәmmәdov 

küç,ev58 

AZE №  00259223 

 

1792 17.04.06. 

«Asöga» Mingәçevir ş. Ş.İ . 

Xәtai küç.14-A,mәn 3 

Tel :   (050)  664-10 -

34 

Ayda 2 dәfә Azәrbaycan gәnclәri ilә 

Slavyan  gәnclәri  

arasında әlaqәlәr  

yaratmaq. 

Sәbuhi Abbasov. 

Mingәçevir ş.   Ş.İ . 

Xәtai küç.14-A,mәn 3. 

AZE №  00972068. 

 

Sәbuhi Abbasov. Mingәçevir ş. Ş.  İ . 

Xәtai küç.14-A,mәn 3 

AZE №  00972068. 

 

1793 17.04.06. 

«Milliyyәtçi» Bakı ş, Yasamal r/n 2-ci 

yasamal ev 40 

Ayda 2 dәfә 

İctimai – siyasi.  

Hәsәnova   Dilbәr  

İbrahim 

qızı. 


Masallı  r/u   Sәrәfә 

kәndi. 


AZE №  05090641. 

 

1794 17.04.06. 

«Korrupsiya vә  

Mәmur» 

Bakı ş,Xәtai r/u  Kislotni küç, ev 8. mәn 

13 


Hәftәdә 2 dәfә  

Korrupsiya barәsindә  

mәlumatlar 

Nurlan Rәhimov. 

Bakı ş,Xәtai r/u  

Kislotni küç, ev 8. 

Nurlan Rәhimov. 

Bakı ş,Xәtai r/u  

Kislotni küç, ev 8. mәn 


Tel :496-49-64. 

vermәk. 


 

mәn 13 


AZE № 01851114. 

13 


AZE № 01851114. 

1795 


17.04.06. 

«ZENON» Bakıi ş, Bakıxanov küç 

,24. 

Tel: 494-90-32.       (050) 354 -36-43 

Aylıq  


Dizayn vә Reklam  

barәsindә mәlumatlar 

vermәk 

Azәrbaycan  Reklamçılar  İttifaqı, 

Azәrbaycan 

Respublikası Әdliyyә 

Nazirliyi 

Kollegiyasının 

qәrarından  çıxarış 19 

yanvar 1996 il 

Әhmәdzadә İlqar 

Amin 

oğlu . Bakı ş,H.Zәrdabi  küç, mәh, 593. mәn 

111 


AZE №00696518. 

1796 


21.04.06 

«Azәrbaycan press 

vidio-foto faktoru» 

Tәsisçinin 

03.05.2006-cı il 

tarixli әrizәsinә 

әsasәn lәğv edilib 

Bakı ş.AZ-

1073,Mәtbuat 

prosp.529-cu mәhәllә 

Tel:418 -18-17. 

(050) 331-11-11. 

Aylıq 

Vidio- foto reportyor sәnәtindәn istifadә 

etmәklә  curnalist 

fәaliyyәtini 

inkişaf  etdirmәk 

Sadıxov Rasim 

Mirzәbala oğlu 

Sumqayıt  ş, mәhәllә 

41,ev 5,mәn 16. 

AZE №  00513323 

Sadıxov Rasim 

Mirzәbala oğlu 

Sumqayıt  ş, mәhәllә 

41,ev 5,mәn 16. 

AZE №  00513323 

1797 

21.04.06. «Avromedia» Bakı ş,4mkr. 20 Yanvar 

küç,ev23,mәn 17 

Tel : (050) 668-98-14 

Hәftәlik 

Ölkәdә, dünyada baş 

verәn hadisәlәr haqqında 

mәlumat vermәk 

Tağıyev Rahid 

Әmirәhmәd oğlu Bakı 

şәhәri, 4-cü m/r, 20 

yanvar küçәsi, ev 23, 

mәnzil 17 

AZE № 05302801 

  

Tağıyev Rahid Әmirәhmәd oğlu Bakı 

şәhәri, 4-cü m/r20 

yanvar     

küçәsi, ev 23mәnzil 17 

AZE №  053028 

 

 1798 

21.04.06. 

«Xoca Nәsrәddin» Gәncә ş. İ Hacıyev küç. 

bina 24 .otaq 6 a. 

Tel:  (055) 756-35-34 

Ayda 1dәfә 

Milli-әxlaqi  dәyәrlәr 

inkişafı haqqında 

mәlumatlar   vermәk. 

Famil Qasım oğlu 

Jәfәrov 

Gәncә ş. İ Hacıyev 

küç. bina 24 .otaq 6 

a. 


AZE № 00711045. 

Famil Qasım oğlu 

Jәfәrov 

Gәncә ş. İ Hacıyev 

küç. bina 24 .otaq 6 a. 

AZE № 00711045.  1799 

21.04.06. 

«Şәfәq» Bakı ş. Nәsimi rayonu . 

28 May, küç  11. 

Tel : (055)  767-60-60. 

Ayda 1 dәfә  

İctimai vә elmi yeniliklәr 

barәsindә 

mәlumatlar  vermәk. 

Mustafayev Nәriman . 

Nax. MR.Nax.  şәhәr 

H.Әliyev küç  

17noyabr 1987-ci il, 

vәsiqә Naxçıvan ŞPİ 

tәrәfindәn verilib. 

Sadıqov Әli.Nax .MR.  

Nax.şәhәr,Qoçüstü 

küç 


bina 1,ev 47. 

17noyabr 1987-ci il, 

vәsiqә Naxçıvan ŞPİ 

tәrәfindәn verilib.  

1800 

21.04.06. «Biz» curnalı 

Tәsisçinin 

26.04.2006-cı il 

tarixli әrizәsinә 

әsasәn lәğv edilib 

Bakı ş.B.Sәrdәrov küç. 

ev4\5, Mәn 18. 

 

Ayda 1 dәfә   Maarifçilik. 

 

Orxan Fikrәtoğlu, Bakı ş, B.Sәrdәrov küç 

ev4\5, 


Mәn 18. 

AZ №  05636310 

Orxan Fikrәtoğlu, Bakı 

ş, B.Sәrdәrov küç 

ev4\5, 

Mәn 18. 


AZ № 05636310  

1801 


24.04.06. 

«Özgәlәr» Bakı ş.Nizami rayonu 

Pәhlivan Fәrzәliyev 

küç,ev15\1B 

Tel: 496-99-64 

      (055) 662-65-78 

Ayda 1  dәfә 

İctimai –siyasi vә 

mәdәniyyәt 

Abbas Süleymanov. 

Bakı ş. Nizami rayonu 

Pәhlivan Fәrzәliyev 

küç,ev 15\1B  

AZE № 04815977 

Hacıyev İntiqam  

Bilәsuvar rayonu,  

Әsgәrәbad kәndi. 

AZE №  03986598 

1802 

24.04.06. «Qanun vә 

tәrәqqi» 

Bakı ş.Pirşağı qәs,2№ li 

Sovxoz 


 Tel: (050)  647-04-28 

Ayda 1 dәfә   

 İctimai -siyasi 

Әdalәt İbrahimov, 

Bakı ş. .Pirşağı 

qәs,2№ li Sovxoz  

AZE №  01914713 

 

Әdalәt İbrahimov, Bakı ş. .Pirşağı 

qәs,2№ li Sovxoz  

AZE №  01914713 

  

1803 24.04.06. 

«Әbәdi  nur» 

Lәnkәran ş. Әliağa  

Vahid küç, 

ev 19. 

Tel :  (050)  511-45-85. 

Aylıq 


Gәnclәrin 

maariflәndirilmәsi 

haqqında  mәqalәlәr  

Әliyeva Sәadәt Zahid 

qızı Lәnkәran ş. 

Әliağa  Vahid küç

ev 19. 

AZE № 02084724 Әliyeva Sәadәt Zahid 

qızı Lәnkәran ş. Әliağa  

Vahid küç,ev 19. 

.AZE № 02084724 

1804 

25.04.06. «İctimai xәbәrlәr» 

qәzeti 


Bakı ş.Mәtbuat pros. 

529mәhәllә.Azәrbaycan 

nәşriyyatı 

Tel : ( 055)  661-92-

Hәftәdә 1 dәfә 

İctimai –siyasi  mәdәni 

hadisәlәr barәdә 

Hәsәnli Rahil Vәli 

oğlu.  

Abşeron 


rayonu,Xırdalan qәs. 

Hәsәnli Rahil Vәli oğlu.  

Abşeron  rayonu. 

Xırdalan qәs.   

Quşçuluq Y\ M,  4-cü Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə