«Kompromis» Bakı ş. M. Hüseyn 28aYüklə 383,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/10
tarix10.06.2017
ölçüsü383,47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

küç.1ev 6,mәn25/26 

Aze№00402237 

1703 

16.02.06 «Balans» Bakı.ş Yasamal r-nu 

A.Ağayev küç. ev7 

438-97-41 

Gündәlik 

İctimai-siyasi  sosial-

iqtisadi 

Әlieva Zöhrә Umüd 

qızı 


Bakı.ş Yasamal r-nu 

A.Ağayev küç. ev7 

Aze№5809286 

Әlieva Zöhrә Umüd 

qızı 

Bakı.ş Yasamal r-nu A.Ağayev küç. ev7 

Aze№5809286 

1704 

17.02.06 «Elmi Әsәrlәr» 

curnalı 


Bakı ş. H.Javid pr-ti 31 

403-15-11   439-34-61 

 

İldә 4 dәfә İnstitutun elmi 

nailiyyәtlәrini әks 

etdirmәk 

Azәrbaycan MEA 

Fәlsәfә vә Siyasi-

Hüquqi Tәdqiqatlar 

İnstitutu 

Nazirlәr Kabinetinin 

81№-li 21.05.02 

tarixli qәrarı 

Rüstәmov Yusif İman 

oğlu 


Bakı ş. Gәncә pr-ti ev 

39,mәn.109 

Aze№00809621  

1705 


20.02.06 

«Azәrbaycan-Yeni 

Siyasәt» 

Bakı ş. Kaveroçkin 

küç.,ev21 mәn 142 a 

449-97-57  540-00-91 

Aylıq 

İctimai-siyasi sosial mәdәni 

Abdullayev Ariz Әli 

oğlu 

Bakı ş. Kaveroçkin küç.,ev21 mәn 142 a 

Aze№01369477 

Abdullayev Ariz Әli 

oğlu 


Bakı ş. Kaveroçkin 

küç.,ev21 mәn 142 a 

Aze№01369477 

1706 


21.02.06 

«Jәnubi Qafqaz» 

Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәhәllә 

Gündәlik 

İctimai-siyasi 

Әhmәdova Nәzakәt 

Vaqif qızı 

Әhmәdova Nәzakәt 

Vaqif qızı 403-07-36  055-716-

79-91 


Abşeron r-nu Xırdalan 

qәs.  


«Quşçuluq» y/m 24-

cü küçә,ev 9 

Aze№03676291 

Abşeron r-nu Xırdalan 

qәs.  

«Quşçuluq» y/m 24-cü küçә,ev 9 

Aze№03676291 

1707 

22.02.06 «Mәdәniyyәt vә 

turizm» 


Bakı ş. Javanşir 

küç.25,mәn 24 

510-17-37 

Hәftәlik 

Mәdәniyyәt vә turizm 

xәbәrlәri 

Rzayev Nadir Sabir 

oğlu 


Bakı ş. Javanşir 

küç.25,mәn 24 

Aze№03053120 

Rzayev Nadir Sabir 

oğlu 

Bakı ş. Javanşir küç.25,mәn 24 

Aze№03053120 

1708 

22.02.06 «Antikorrupsiya» Gәncә ş. İcra 

Hakimiyyәtinin İnzibati 

binası 

055-708-98-05  453-20-09 

Aylıq 


İctimai-siyasi 

Muxtarov Firdovsi 

Mәmmәdәli oğlu 

Gәncә ş.Miçurin küç. 

197, ev35,mәn 44 

Aze№00743396 

Muxtarov Firdovsi 

Mәmmәdәli oğlu 

Gәncә ş.Miçurin küç. 

197, ev35,mәn 44 

Aze№00743396 

1709 


22.02.06 

«Azәrbaycanda 

Fransız dili» 

Bakı ş. Azәrbaycan pr-ti 

40 

493-33-44 İldә 4 dәfә 

Fransız dili müәllimlәri 

arasında tәcrübә 

mübadilәsi 

Azәrbaycan 

Respublikası Tәhsil 

problemlәri institutu 

№ D-460 , 20.02. 01-

ci ildә Bakı bölgә 

şöbәsi 


Jamalova Gülbәniz 

Mәzahim qızı 

Bakı ş.Bilәcәri qәs. 

Xәqani küç.ev 14, 

mәn.36 

Aze№00042484 1710 

25.02.06 

«Mәcra» Bakı ş. 4-cü 

yasamal,202 

434-39-50  372-03-96 

Aylıq 


Ekoloci problemlәrin 

işıqlandırılması 

Dadaşova Elnurә 

Әlibala qızı 

Bakı ş. 3-cu Yasamal, 

2/5 


Aze№02020325 

Dadaşova Elnurә 

Әlibala qızı 

Bakı ş. 3-cu Yasamal, 

2/5 

Aze№02020325 1711 

25.02.06 

«Azәrbaycan 

video-foto faktoru» 

Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәh. 

418-18-17  331-11-11 

Aylıq 


Video-foto reportyor 

sәnәtinin işıqlandırılması 

Sadıxov Ramin 

Mirzәbala oğlu 

Sumqayıt ş. 41-ci 

mәh. ev 5, mәn.16 

AZE№00513323 

Sadıxov Ramin 

Mirzәbala oğlu 

Sumqayıt ş. 41-ci 

mәh. ev 5, mәn.16 

AZE№00513323 1712 

25.02.06 

«Risk» Bakı ş. Yasamal r-nu 2-

ci Alatava, ev№42 

431-17-55  050-382-

58-59 


Gündәlik 

İctimai-siyasi 

Mәmmәdov Elxan Arif 

oğlu 


Füzuli r-nu Azadlıq 

küç. 103 

Hazırda Bakı ş. 

Yasamal r-nu 2-ci 

Alatava, ev№42 

Aze№04045925 

Әliyev İsmayıl Fehruz 

oğlu 


Füzuli r-nu Azadlıq 

küç. 103 

Hazırda Bakı ş. Ә. 

Yaqubov küç. ev36 

Aze№03392454 

1713 


25.02.06 

«Mir futbola» 

Bakı ş.Xocalı pr-ti 37 

490-83-08 

Hәftәlik 

Futbolun inkişafı 

haqqında materiallar 

«Azәrbaycan Futbol 

Federasiyaları» 

Assosiasiyası 

22.11.95-ci ildә 

Әdliyyә Nazirliyi 

tәrәfindәn  

Hәmidov Hәmid Oqtay 

oğlu 

Bakı ş. Z.Kәrimov küç. ev 31/47 mәn 3 

Aze№ 02720206 

1714 

25.02.06 «Futbol dünyası» Bakı ş.Xocalı pr-ti 37 

490-83-08 

Hәftәdә 3 dәfә 

Futbolun inkişafı 

haqqında materiallar 

«Azәrbaycan Futbol 

Federasiyaları 

Assosiyasiyası» 

22.11.95-ci ildә 

Әdliyyә Nazirliyi 

tәrәfindәn qeyd. 

Alınıb 


Güliyev Elton 

Dünyamalı oğlu 

Bakı ş. N.Әliyev küç. 

36,mәn 15 

AZE№04339485 

1715 


25.02.06 

«Ekonomiks Nyus»  Bakı ş. Xәtai pr-ti 15 

496-14-27 

2 ayda 1 dәfә 

İctimai-iqtisadi 

«Qorqud Media Qrup» 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şöbәsi tәrәfindәn 

0105-R154-43861№-li 

02.09.05 tarixdә 

 

1716 


25.02.06 

«Bu bizik» 

Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәh. 

050-328-87-81 

Hәftәlik  

İctimai-siyasi 

Kәrimov Ramil 

Ağakәrim oğlu 

Jәlilabad r-nu 

Bayxanlı kәndi 

AZE№01450444 

Kәrimov Ramil 

Ağakәrim oğlu 

Jәlilabad r-nu Bayxanlı 

kәndi 


AZE№01450444 

1717 

28.02.06 

«Respublika 

tәqvimi» 

Bakı ş. M.Әlizadә küç. 

6. mәn.8 

449-85-24  055-744-

37-29 


Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Әskәrov Mehman 

Bakı ş. M.Әlizadә küç. 

6. mәn.8 

Aze№03221332 

Әskәrov Mehman 

Bakı ş. M.Әlizadә küç. 

6. mәn.8 

Aze№03221332 

1718 

28.02.06 «Su» Bakı ş. Tolstoy küç. 68 

050-235-22-00  519-

00-52 

Aylıq 


Milli adәt әnәnәlәri ilә 

bağlı materiallar 

Bayramov Babәk 

Mehralı 


Ağstafa ş. M. 

Mustafayev küç. ev 

15 

Aze№01802347 Jәfәrov Natik 

Bakı ş. M. Rәsulzadә 

qәs. Ә.İsmayılov 

küç.ev 30 

AZE№02425018 

1719 


28.02.06 

«Açıq hәyat» Bakı ş. Y.Günәşli qәs. 

«D» y/s ev16,mәn.39 

628-55-91 

Hәftәlik 

İnformasiya bolluğunu 

artırmaq 

Sәxavәt Qәdimәliyeva 

Bakı ş. Y.Günәşli qәs. 

«D» y/s ev16,mәn.39 

AZE№03071506 

Sәxavәt Qәdimәliyeva 

Bakı ş. Y.Günәşli qәs. 

«D» y/s ev16,mәn.39 

AZE№03071506 

1720 


01.03.06 

«Sağlamlıq plyus» 

Bakı ş. Ә.Naxçıvani 

küç. ev13,m.29 

050-327-70-26 43179-

66 


Hәftәlik 

Sağlamlıq haqqında 

materiallar 

Әsәdova İradә 

Yevlax ş. 

N.Nәrimanov küç. 

m.80 

AZE№01094393 Günay Maqsudova 

Bakı ş. Ә.Naxçıvani 

küç. ev13,m.29 

Aze№05128626 

1721 

01.03.06 «Bakı bulvarı» Bakı ş. Q.Qarayev 92, 

mәn.28 


423-85-66  050-530-

69-39 


Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Hüseynova Ruşaniya 

Bakı ş. Q.Qarayev 92, 

mәn.28 

Aze№02277696 Mәmmәdov Әlәkbәr 

Bakı ş. Parlament 4, 

mәn.41 

Aze№01604851 1722 

01.03.06 

«Bakinskiy bulvar» 

Bakı ş. Q.Qarayev 92, 

mәn.28 

423-85-66  050-530-69-39 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Hüseynova Ruşaniya 

Bakı ş. Q.Qarayev 92, 

mәn.28 


Aze№02277696 

Mәmmәdov Әlәkbәr 

Bakı ş. Parlament 4, 

mәn.41 


Aze№01604851 

1723 


04.03.06 

«Eqo» Bakı ş.B. Çobanzadә 

küç. 57,m.38 

050-316-22-71 

İldә 4-6 

Kişilәr üçün curnal 

0105-P110-42754№-li 

14.04.05-ci il tarixdә 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

Rövşәn Axundov  

Bakı ş. R.Rüstәmov 

küç. 20, mәn50 şöbәsi «Zeror» mmc 

1724 


04.03.06 

«İşıqlı yol» 

Bakı ş.Mәtbuat pr-

ti529-cu mәh. 

393-65-11 

Aylıq 


Obyektiv informasiya dәrc 

etmәk 


İsmayılov Bayram 

Bakı ş. Hövsan qәs. 

Abşeron Quşçuluq 

sovxozu 


Aze№04209053 

İsmayılov Bayram 

Bakı ş. Hövsan qәs. 

Abşeron Quşçuluq 

sovxozu 

Aze№04209053 

1725 

04.03.06 «Hәyat yolu» 

Bakı ş.Nәrdaran qәs. A. 

Zeynallı 4 

455-90-14 774-18-31 

Hәftәlik 

İctimai-mәdәni 

Әlәskәrov İslam 

Bakı ş.Nәrdaran qәs. 

A. Zeynallı 4 

Aze№04193611 

Әlәskәrov İslam 

Bakı ş.Nәrdaran qәs. 

A. Zeynallı 4 

Aze№04193611 

1726 

07.03.06 «Paleolit» Bakı ş. Ә.Naxçıvani 

küç.33a, m.2 

462-83-25  366-66-01 

Aylıq 


Elmi ictimai-siyasi 

Babayev Taleh Hәmid 

oğlu 

Bakı ş. Ә.Naxçıvani küç.33a,m.2 

Aze№01894654 

Babayev Taleh Hәmid 

oğlu 


Bakı ş. Ә.Naxçıvani 

küç.33a,m.2 

Aze№01894654 

1727 


07.03.06 

«Yeni mәnzil» Bakı ş. T. Elçin küç.11 

497-65-67 

İldә 4 dәfә 

Yeni tikilәn binalar 

haqqında mәlumat 

«Qartal-M» mmc 

0102-A-630№-li 

05.07.02-ci ildә 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şöbәsi 

İsmayılova Zülfiyә Rayıf qızı 

Bakı ş. Xocalı küç.ev 

8.m.130 

1728 


09.03.06 

«Avtomobil.az» Bakı ş. R.Behbudov 

küç. ev 28, mәn.37 

437-82-24  439-11-79 

Avtomobil sahәsindә 

xәbәrlәr 

Hәftәlik 

«Avtoalyans» mmc 

0105-P176-44420№-li 

16.11.05-ci il tarixdә 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şöbәsi 


Tәhmәzov Pәrviz 

Şәmsәddin oğlu 

Bakı ş. Y.Günәşli qәs. 

«d» y\s ev 28, mәn.31 

1729 

09.03.06 «Diabet dünyası» Bakı ş. İ. Haşımov küç. 

4a,mәn.16 

468-83-43 

Şәkәrli diabet barәdә 

mәlumatlar 

Ayda 1 dәfә 

«Endokrin mәrkәz» 

mmc 0105-P129-

43231№-li 10.05.05 

tarixdә HŞDQÜ Bakı 

Әhmәdov Gündüz 

Әhmәd oğlu 

Bakı ş. Sahil qәs. 

E.Quliyev küç. 50, bölgә şöbәsi m.43 

Aze№02528800 

1730 

10.03.06 «Azәrbaycan dili 

mәktәbdә» 

Bakı ş. 7-ci Sallaxana 

7/18 


432-39-53  353-75-15 

Aylıq 


Pedoqoci kadrlara 

metodiki yardım 

«Bakı müstәqil uşaq 

vә gәnclәr әdәbiyyatı 

nәşriyyatı» 

№1463, 14.09.98-ci 

ildә HŞDQÜ Bakı 

bölgә şöbәsi 

Sadıqov İslam  

Bakı ş. S.Әskәrova 

küç,dal.4,ev 8 

Aze№0202138 

1731 

10.03.06 «İnformatika 

mәktәbdә» 

Bakı ş. 7-ci Sallaxana 

7/18 


432-39-53  353-75-15 

Aylıq 


Pedoqoci kadrlara 

metodiki yardım 

Bakı müstәqil uşaq vә 

gәnclәr әdәbiyyatı 

nәşriyyatı» 

№1463, 14.09.98-ci 

ildә HŞDQÜ Bakı 

bölgә şöbәsi 

İsayev Zaur 

Bakı ş. 8-ci mkr. 

Binәqәdi şossesi 40/17 

Aze№02357847 

1732 

11.03.06 «Gәnclik gәlәcәk» Bakı ş.Babәk pr-ti, ev 

13, mәn.40 

055-786-96-84 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Tağıyev Aqil 

Tovuz r-nu, Aşağı 

quşçu 


kәndi,Y.Sadıqov ev 11 

Aze№00834257 

Emilya Tağıyeva 

Bakı ş.Babәk pr-ti, ev 

13, mәn.40 

Aze№00493390 

1733 

11.03.05 «Mәntiq dünyası» Bakı ş.S.Ә.Şirvani 

küç.ev 4a,mәn.15 

 

Hәftәlik Elmi publitistik 

Abdullayev Suleyman 

Hәşim oğlu 

Bakı ş.S.Ә.Şirvani 

küç.ev 4a,mәn.15 

Aze№03094144 

Abdullayev Suleyman 

Hәşim oğlu 

Bakı ş.S.Ә.Şirvani 

küç.ev 4a,mәn.15 

Aze№03094144 

1734 


14.03.06 

«Effekt» Bakı ş.S.S.Axundov 

küç. ev1,mәn34 

461-13-91  050-356-

01-70 

Ayda 2 dәfә Xidmәt vә satış barәdә 

mәlumatlar 

«Hir Qrup» mmc 

0105-P163-44094№-li 

05.10.05-ci ildә 

HŞDQÜ Bakı bölgә 

şöbәsi tәrәfindәn 

Sәttarov Aslan 

Bakı ş. A.Şaiq küç.ev 

187 


Aze№01955587 

1735 

14.03.06 

«Bakı vaxtı» Bakı ş. Azadlıq pr-ti,ev 

154, mәn.40 

050-328-37-55 

Gündәlik 

İctimai-siyasi 

Әhәdov Rәşad 

Sәmәdağa oğlu 

Bakı ş. Azadlıq pr-ti,ev 

154, mәn.40 

Aze№02633230 

Mehdiyev Anar Oruc 

oğlu 


Bakı ş. Sarayev küç. 

ev16, mәn 7 

Aze№01944656 

1736 


14.03.06 

«Gerçәk xәbәr» Bakı ş. Y.Yasamal 1, ev 

2, mәn 19 

050-632-48-49 

Hәftәlik 

İctimai-siyasi 

Mehdiyev Rәşad Әli 

oğlu 


Bakı ş. Y.Yasamal 1, 

ev 2, mәn 19 

Aze№02167406 

Novruzov Mansur 

Fәrәc oğlu 

Yardımlı r-nu 

Çanaxbulaq kәndi 

Aze№00177006 

1737 

15.03.06. «Bizimkilәr» Bakı ş. Binәqәdi r-nu 7-

ci mkr. Ev 53, mәn.4 

462-95-75  055-775-

00-33 


Aylıq 

Satirik yumoristik curnal 

Mәnsimov Rәhim 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu 

7-ci mkr. Ev 53, 

mәn.4 


Aze№00970491 

Mәnsimov Rәhim 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu 

7-ci mkr. Ev 53, mәn.4 

Aze№00970491 

1738 


15.03.06 

«Fәrq» Bakı ş. Binәqәdi r-nu 7-

ci mkr. T. Mәlikov 

mәhәllәsi 

463-21-05  050-210-

21-28 


Aylıq 

İctimai siyasi 

Mәnsimov Әnvәr 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu 

7-ci mkr. Ev 53, 

mәn.4 


Aze№01042403 

Mәnsimov Әnvәr 

Bakı ş. Binәqәdi r-nu 

7-ci mkr. Ev 53, mәn.4 

Aze№01042403 

1739 


17.03.06 

«Yol +» 


Bakı ş. M.Maqomayev 

küç. 22 


492-43-06  465-84-17 

Aylıq 


Turizimin tәbliği 

Kazımova Lalә 

Bakı ş.Naxçıvani küç. 

10, mәn 15 

Aze№02022480 

Lyudmilaa Mitrofanova 

Bakı ş.Studençeskaya 

küç. ev71,mәn 13 

XVV-CQ№730968 

1740 


17.03.06 

«Tәkәulduz» Sumqayıt ş. 12-ci mkr. 

Ev 12 mәn.26 

055-796-48-01  7-68-

26 

İldә 4 dәfә Toxunma vә hörük 

haqqında mәlumatlar 

Nәsirova Aybәniz 

Nәsir qızı 

Sumqayıt ş. 12-ci 

mkr. Ev 12 mәn.26 

Aze№04998387 

 


1741 

17.03.06 

«Yurddaş» Bakı ş. Şәrifzadә küç. 

ev 51 


432-12-78 

Gündәlik 

İctimai-siyasi 

Sәfәrov Yahyabala 

Muxtar oğlu 

Bakı ş. Q.Novruzov 

küç. ev 11 

Aze№02183792 

Sәfәrov Yahyabala 

Muxtar oğlu 

Bakı ş. Q.Novruzov 

küç. ev 11 

Aze№02183792 

1742 


17.03.06 

«Ulduz-informasiya 

xәbәrlәr» 

Gәncә ş.M.Xәlilov 

küçәsi, ATU-nun 2 №-li 

yataqxanası otaq 130 

050-355-30-22 

Ayda 4 dәfә 

İctimai-siyasi әylәncәli 

xәbәrlәr 

 

Әliyev Mәtlәb Salah oğlu 

Gәncә ş.İH Kәpәz r-

nu Qaçqınlar 

şöbәsindә müvәqqәti 

qeyd. 

Aze№03584014  Әliyev Mәtlәb Salah 

oğlu 


Gәncә ş.İH Kәpәz r-nu 

Qaçqınlar şöbәsindә 

müvәqqәti qeyd. 

Aze№03584014 

1743 

23.03.06 «Gender vә 

hüquq» 


Bakı ş. M.İbrahimov 

küç. 11, mәn.8 

441-34-79 

Aylıq 


Gender problemlәri 

haqqında 

«Gәnc hüquqşunaslar 

birliyi» İB 19.03.99-cu 

ildә  №1102 Әdliyyә 

Nazirliyi  

Әzimova Oksana Adil 

q. 


Sumqayıt 

ş.H.Z.Tağıyev 

qәs.K.Kәrimov 

küç.21.mәn57 

AZE№01261510 

1744 


23.03.06 

«Qanun vә 

ictimaiyyәt» 

Bakı ş.Tbilisi pr-ti 57b 

055-733-82-98 

Aylıq 


İctimai-siyasi 

Bağırov Ağasәf 

Mirzәağa oğlu 

Bakı ş.S.Bәhlulzadә 

küç. ev44 mәn535-

537 


Aze№03848389 

Bağırov Ağasәf 

Mirzәağa oğlu 

Bakı ş.S.Bәhlulzadә 

küç. ev44 mәn535-

537 


Aze№03848389 

1745 


23.03.06 

«Azadlıq vә hәyat» Bakı ş. Mәtbuat pr-ti 

529-cu mәh. 

050-592-76-83 

Hәftәlik 

Әhaliyә mәlumat 

çatdırılması 

İxtiyar Rüstәmov 

Yahya oğlu 

İmişli r-nu yuxarı 

Qaralar kәndi 

Aze№00168978 

İxtiyar Rüstәmov 

Yahya oğlu 

İmişli r-nu yuxarı 

Qaralar kәndi 

Aze№00168978 


1746 

23.03.06 

«Nәzәri vә tәtbiqi 

mexanika» 

Bakı ş. A.Sultanova 5 

439-10-36 

İldә 4 dәfә 

Elmi mәqalәlәrin nәşri 

Azәrbaycan Memarlıq 

vә İnşaat Universiteti 

İsayev Әsgәr Mustafa 

oğlu 


Bakı ş.F.Ağayev 

küç.547-ci mәh. m.18 

Aze№01504345 

1747 


25.03.06 

«Gün gәlәr» 

 

Tәsisçinin müraciәtinә әsasәn  

10.11.2006-cı il 

tarixdә müraciәtin 

dublikatı verilmişdir 

 

Bakı ş. Maştağa qәs.Sabir küç. dön.4 ev 

Tel:  050-598-97-55,          450-60-5 

 

Hәftәlik İctimai-siyasi 

Әliyeva Leyla Mәlik 

qızı 

Bakı ş. Maştağa qәs.Sabir küç. dön.4 

ev 1 


Aze№02877529 

Әliyeva Leyla Mәlik 

qızı 

Bakı ş. Maştağa qәs.Sabir küç. dön.4 

ev 1 


Aze№02877529 

1748 


25.03.06 

«Süfrә» Bakı ş. Talıblı küç.  

ev 34, mәn.11 

432-45-74  050-558-

99-14 

Hәftәlik Әylәncәli xәbәrlәr 

Әlәkbәrov Elnur 

Ağsu ş. Koroğlu küç. 

ev 9 


Aze №01532207 

Hacıyev Tәrlan 

Bakı ş. Talıblı küç. ev 

34, mәn.11 

Aze№00891719 

1749 


25.03.06 

«Mәnim әsrim» Bakı ş. Bilәcәri qәs. 

Natavan küç.9/19 

430-84-07 

Hәftәlik 

İnformasiya xidmәti 

Әliyev Ülvi Sevindik 

oğlu 


Bakı ş. Bilәcәri qәs. 

Natavan küç.9/19 

Aze№01593786 

Әliyev Faiq Sevindik 

oğlu 

Naxçıvan ş. Atabәylәr mәh. 10/17 

Aze№00434253 

1750 

28.03.06 «Lider 

Azәrbaycan» 

Bakı ş. F. Ağayev 14 

055-795-79-70  055-

795-10-66 

Hәftәlik 

İctimai siyasi 

Sәadәt Kafari 

Bakı ş. E.Әzizbәyov 

ev2 


Aze№2167540 

Rüstәmov Füzuli 

Sumqayıt ş. 15-ci 

mәh. ev 42 

AzeP1182103 DİN 

1751 


28.03.06 

«Hümmәt» Bakı ş. Rәsulzadә qәs. 

İ.Hacıyev küç.62 

462-17-17  050-300-

57-45 

Hәftәlik İctimai-siyasi 

Gülmәmmәdova 

Xәyalә 

Bakı ş. Rәsulzadә qәs. İ.Hacıyev küç.62 

Aze№04902362 

Quliyev Emin 

Bakı ş.Bül-Bülә 

qәs.Nәsirov küç. d.2 

ev1 


Aze№04265406 

1752 

28.03.06 

«Kuler» Bakı ş. Şәhriyar küç. ev 

2 mәn.21 

 

Aylıq 


Kompyuterlәr haqqında 

mәlumatlar 

Sadıqov Orxan 

Bakı ş. Şәhriyar küç. 

ev 2 mәn.21 

Aze№01953770 

Mahmudzadә Ramin 

Bakı ş. Ә. Әlәkbәrov 

küç. 510 mәh. ev 13b 

mәn.26 


Aze№02245460 

1753 


29.03.06 

«El xәbәrlәri» Bakı ş. Xarici dairәvi 

küç. 179 A134 

462-76-47  050-223-

41-30 

Hәftәlik İctimai-siyasi mәdәni 

әylәncәli 

Qәdirov Sәdrәddin 

Gülbala oğlu 

Bakı ş. Şahbazi küç. 

ev 99 mәn.33 

Aze№03547104 

Mәmmәdov Bәxtiyar 

Qiblәli oğlu 

Bakı ş. Q.Qarayev 

15,mәn.19 

Aze№00341004 

1754 

29.03.06 «Rüzigar» Gәncә ş. Dәdә Qorqud 

küç. bina 40 mәn 43 

012-57-24-03  055-

775-20-15 

Hәftәlik 

İctimai siyasi 

Qasımov Füzuli İmran 

oğlu 


Gәncә ş. Y.Gәncә 2 

mkr. Bina 3 mәn.25 

Aze№03867837 

Qasımov Füzuli İmran 

oğlu 

Gәncә ş. Y.Gәncә 2 mkr. Bina 3 mәn.25 

Aze№03867837 

1755 

29.03.06 «Müasir gәnclik» Bakı ş. gәncә pr-ti 17 

mәn.610 


645-70-66 447-96-21 

Hәftәlik 

Gәnclәrin inkişafı 

haqqında mәlumatlar 

Әsәdov Etibar 

Bakı ş. gәncә pr-ti 17 

mәn.610 

Aze№02554420 

Әsәdov Etibar 

Bakı ş. gәncә pr-ti 17 

mәn.610 

Aze№02554420 

1756 

30.03.06 «İdarәetmә vә 

Mühasibat uçotu» 

Bakı ş. Bavbәk pr-ti 74 

mәn 118 


418-43-90 

Ayda 1 dәfә 

Mühasibat haqqında 

mәlumatların dәrci 

«AZ Media» mmc  

№0105-P167-44199  

14.10.05-ci il HŞDQ 

Bakı bölgә şöbәsi 

 

1757 
Yüklə 383,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə