Клавиатура основное устройство ввода информацииYüklə 1,88 Mb.
tarix02.01.2022
ölçüsü1,88 Mb.
#35155
24 klaviatura
Bitkidə su mübadiləsi, transpirasiya, Ekonometriya-iqtisadi-statistika-q-bul-az
 • KLAVİATURA
 • Əsas klavişlərin təyinatı
 • Klaviatura
 • Klaviatura – ədədi və mətn informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün universal qurğudur.
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • Standart klaviaturanın 100-dən çox klavişi var. Rahatlıq üçün onlar bir neçə qrupa birləşdirilib.
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Funksional klavişlər F1 - F12
 • Hər proqramda onların öz funksiyaları var.
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • Windows sistemində adətən:
 • F1. – axtarış sistemi çağırmaq üçündür
 • Alt+F4 klavişlərin kombinasiyası – cari pəncərəni qapatmaq üçün.
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Hərf-rəqəm və digər simvollar klavişləri qrupu. Bu klavişlər vasitəsilə mətn yığmaq olar.
 • Idarəedici klavişlər qrupu.
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • . Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Num Lock
 • 7 Home
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Shift, Ctrl, Alt klavişləri adətən digər klavişlərlə birgə işlənilir.
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • . Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Num Lock
 • 7 Home
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • . Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Num Lock
 • 7 Home
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Tab
 • Backspace
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • . Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Num Lock
 • 7 Home
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • . Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Num Lock
 • 7 Home
 • -
 • *
 • /
 • 3 PgDn
 • . Del
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • İxtiyarı mətnin fraqmentini birdəfəli baş hərflərlə yığmaq üçün Caps Lock klavişindən istifadə olunur. Onun üçün klaviş bir dəfə basılır və
 • klaviatura Caps Lock rejiminə keçir - klaviaturanın müvafiq indikatoru işıqlanacaq.
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Kursoru idarə edən klavişlər qrupu.
 • Page Up –;
 • Page Down–
 • Home
 • End
 • Insert
 • Delete
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 7 Home
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • .
 • Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Й
 • Q
 • Ц
 • W
 • У
 • E
 • Е
 • T
 • К
 • R
 • Г
 • U
 • Щ
 • O
 • Ш
 • I
 • Н
 • Y
 • З
 • P
 • Ъ
 • }
 • Х
 • {
 • Ы
 • S
 • В
 • D
 • П
 • G
 • А
 • F
 • О
 • J
 • Д
 • L
 • Л
 • K
 • Р
 • H
 • :
 • Э
 • Ф
 • A
 • [
 • ]
 • ;
 • Я
 • Z
 • С
 • C
 • Ч
 • X
 • И
 • B
 • Ь
 • M
 • Т
 • N
 • М
 • V
 • Б
 • <
 • ,
 • .
 • ?
 • ,
 • /
 • Ю
 • >
 • .
 • Shift
 • Shift
 • Caps Lock
 • Tab
 • Enter
 • \
 • |
 • Ctrl
 • Alt
 • Ctrl
 • Alt Gr
 • Esc
 • F1
 • F2
 • F3
 • F4
 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9
 • F10
 • F11
 • F12
 • Ж
 • :
 • 1
 • !
 • @
 • 2
 • «
 • 3
 • #
 • $
 • $
 • $
 • $
 • %
 • 5
 • :
 • ^
 • 7
 • &
 • ?
 • 8
 • *
 • 9
 • (
 • 0
 • )
 • _
 • -
 • =
 • +
 • :
 • ^
 • 6
 • :
 • ^
 • 4
 • ;
 • $
 • Backspace
 • Ё
 • ё
 • ~
 • `
 • Home
 • End
 • Page Up
 • Page Down
 • Delete
 • Insert
 • Scroll Lock
 • Print Screen
 • Pause Break
 • -
 • +
 • *
 • /
 • Num Lock
 • 8
 • 9 PgUp
 • 4
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1 End
 • 3 PgDn
 • 0 Ins
 • . Del
 • Enter
 • -
 • +
 • Num Lock
 • 7 Home
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del
 • Enter
 • . Del

Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə