Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə hansı aid deyil?Yüklə 130,13 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.01.2017
ölçüsü130,13 Kb.
#5742

s

sual


1

Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə  hansı aid deyil?

2

Cavan şəxslərdə (30-35 yaş) xroniki bronxitin ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

3

30-35 yaşdan yuxarı və yaşlı şəxslərdə xroniki bronxitin əmələ gəlmə səbəbləri aşağıdakılardan hansı ola bilər?

4

Asinus nədir?5

İri bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan xroniki 

bronxitin aparıcı simptomu hansıdır?

6

Xırda bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan xroniki bronxitin aparıcı simptomu hansıdır?

7

Xroniki bronxitdə antibakterial terapiyaya göstəriş hansıdır?8

Bronxların təmizləyici (drenaj) funksiyasını hansı epitelin hüceyrələri təmin 

edir?

9

 Hansı  bronxial astamanın müalicəsində istifadə olunmur?10

Hansı bronxial astmada olmur?

11

Bronxoektaz xəstəliyinin diaqnostikasında yüksək informativ müayinə üsulu hansılardır?

12

Astmatik statusun birinci mərhələsini bronxial astma tutmasından fərqləndirən əsas kliniki əlamət hansıdır?

13

Xroniki alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə pnevmoniyanın törədicisi çox vaxt hansıdır?

14

Qazanılmış immun defisiti sindromu olan xəstələrdə pnevmoniya törədicisi əksər hallarda hansıdır?

15

Ağciyərin genetik determinə olunmuş xəstəliklərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

16

 İrsi meylliliklə xarakterizə olunan xəstəliklərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

17

Qripp epidemiyası zamanı pnevmoniya hansı törədici tərəfindən yaranır?18

Pnevmoniyanın müalicəsində antibiotik seçərkən ilk növbədə nəyi nəzərə 

almaq lazımdır?

19

Qapaqlı pnevmatoraks zamanı hansı müalicə aparılmalıdır?20

Kəskin və yarımkəskin sarkaidiz hansı alimin adı ilə adlanır?21

Qanhayxırma  hansı ağciyər xəstəliyində olmur?

22

Ağciyərin periferik xərcəngi mərkəzi xərçəngindən nə ilə fərqlənir?23

 Daha çox xırda bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə keçən kəskin 

bronxitin proqnozu aşağıdakılardan hansı ola bilər?

24

 Bronxların selikli qişasının kəskin qıcıqlanması aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunmur?

25

Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

26

 Cavan şəxslərdə (30-35 yaş) xroniki bronxitin ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

27

Salbutamol (ventolin) bronxları hansı yolla genişləndirir?28

Xəstəxana daxili pnevmoniyanın törədiciləri hansıdır?

29

30-35 yaşdan yuxarı və yaşlı şəxslərdə xroniki bronxitin əmələ gəlmə səbəbləri aşağıdakılardan hansıdşr?

30

 Xroniki bronxitin əmələ gəlməsinə aşağıdakılardan hansı şərait yaratmır?31

 Xroniki bronxitdə quru öskürək aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?

32

Ağciyərin periferik xərcənginin əsas  erkən əlaməti hansıdır?33

Hansı bronxial astmanın müaluicəsində istifadə olunmur?

34

Astmatik status zamanı hansı istifadə olunmur?35

 Xroniki bronxitin ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

36

Xroniki bronxitin ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?37

 Bronxial astma aşağıdakı hansı müayinə ilə müəyyən edilir?

38

 Xroniki bronxitdə antibakterial terapiyaya göstəriş hansıdır?39

Hansı preparat bronxial astamanın müalicəsində istifadə olunmur?

40

 Astmatik statusda hansı əks göstərişdir?41

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın törədicisi hansıdır?

42

 Xəstəxana daxili pnevmoniyanın törədicisi  əksər hallarda hansıdır?43

 Mikoplazmalı pnevmoniya zamanı nə təyin etmək lazımdır?

44

Pnevmoniyanın antibiotiklərlə müalicəsi nə vaxt dayandırılır?45

 Pnevmoniya zamanı hospitalizasiyaya göstərişlərə hansı aid deyil?46

 Hansı müayinə  bronxoektatik xəstəliyin diaqnostikasında həlledici rol 

oynayşr?

47

 Aşağıdakılardan hansı ağciyər xərçənginə şərait yaradır?48

Ağciyərlərin emfizeması zamanı hansı tənəffüs eşidilir?

49

Krepitasiya hansı xəstəlik üçün  xarakterikdir?50

 Bronxoskopiyaya  hansı xəstəlik də mütləq əks göstərişdir?

51

 Selikli-qanlı bəlğəm hansı xəstəliyin əlamətləri üçün xarakterikdir?52

 Plevitin əmələ gəlməsində  hansının rolu var?

53

Bronxial astma aşağıdakı hansı müayinə ilə müəyyən edilir?54

Xroniki bronxitdə antibakterial terapiyaya göstəriş hansıdır?

55

Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın törədicisi  hansıdır?56

Eksudativ plevritdə Domuazo xətti nə vaxt yaranır?

57

Pnevmaniyanın  əsas  diaqnostik müayinə metodu hansıdır?58

Ağciyər ürəyinin yaranmasına daha cox səbəb hansıdır?

59

İrinli xoşa gəlməz iyi olan bəlğəm hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?60

Pnevmaniyanın diaqnostikasında hansı müayinə daha əhəmiyyətlidir?

61

Fibrozlaşan alviolit zamanı ağciyərlər üzərində auskultasiyda nə eşidilir?62

Bronxoektatik xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələrin adətən hansı şikayətləri 

olmur?

63

 Sağlam adamlarda qanda xolesterinin optimal konsentrasiyası?64

 Arterial hipertoniyanın aterosklerozun inkişafında rolu nədən ibarətdir?

65

 Aşağıda göstərilən aterosklerozun risk amillərindən ən mühüm olan hansıdır?

66

Ateroskleroz zamanı birinci növbədə aşağıda göstərilən hansı damar qatı zədələnir?

67

Aterosklerozun ağırlaşmalarına aşağıda göstərilənlərdən hansı aiddir?68

 Əsas aterogen lipoproteidlər hansılardır?

69

Aterosklerotik düyün daha tez harada yerləşir?70

Aterosklerotik düyün çox vaxt hansı arteriyalarda rast gəlinir?71

 Hansı xəstəlikdə tac damarın obstruksiyası mövcuddur?

72

 ÜİX-nin hansı formasında döş qəfəsində diskomfort olmur?73

Gərginlik stenokardiyasının əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?

74

 Koronar arteriyaların mənfəzinin daralma faizinin hemodinamik əhəmiyyətli olanı hansıdır ?

75

Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?

76

 Hansı əlamət qeyri-stabil stenokardiyaya aid deyil?77

Hansı əlamət qeyri- stabil stenokardiya üçün xarakterdir?

78

 Stenokardiyanın diaqnostikasında kurantil sınağına göstəriş hansıdır?79

 Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə baş verən stenokardiyanın nəticəsi ola 

bilər?

80

 Aşağıdakılardan hansı qeyri-sabit stenokardiya halını imitasiya edə bilər?81

 Miokardın ağrısız işemiyanın əsas diaqnostika üsulu hansıdır?

82

Prinsmetal stenokardiyanın əlaməti hansıdır?83

Miokard infarktının ən çox təsadüf olunan səbəbi hansıdır?

84

 Kəskin miokard infarktının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı əsasdır?

85

Miokard infarktının ən çox təsadüf olunan klinik variantı hansıdır?86

Arterial hipertoniyanın ÜST  təsnifatının əsasında hansı prinsip durur?

87

 Kəskin koronar sindrom zamanı ağrı müşahidə edilərsə seçim preparatı?88

Kəskin miokard infarkt zamanı trombolitiklərlə terapiyaya mütləq əks 

göstəriş hansıdır?

89

Hansı ürək qüsuru zamanı gərginlik stenokardiyası ola bilər?90

Miokardın subendokardial işemiyası üçün hansı səciyyəvidir?

91

Ağrısız miokard işemiyasının səbəbi hansılardır?92

 Vazospastik stenokardiya zamanı uzunmüddətli müalicə üçün seçim 

preparatı hansıdır?

93

Miokard infarktı zamanı ən informativ biokimyəvi marker hansıdır?94

 Miokard infarktı zamanı qanda troponinin normallaşmasının müddəti nə 

qədərdir?

95

Miokard infarktı zamanı kliniki simptomların başlanmasından neçə saatdan sonra qanda troponinlərin səviyyəsi artır?

96

 Kəskin koronar sindromlu xəstələrdə miokardial zədələnmənin üstünlük verilən markeri hansıdır?

97

Troponin T-nin normal göstəricisi necədir ?98

 Kardiogen şokun müalicəsində aşağıda qeyd edilən dərman preparatları 

və müalicə metodlarından hansı yararsızdır?

99

Kskin miokard infaktı ürək astması ilə ağırlaşdıda  hansı  müalicə metodu yararsızdır?

100


 Arterial hipertenziya zamanı hansı  hədəf orqanına aid deyıl?

101


Arterial hipertenziyalı xəstələrdə hansı  əsas müayinə üsullarına aid deyil?

102


 Hamilə qadınlarda arterial hipertoniyanın müalicəsində hansı 

preparatlardan istifadə edilir?

103

 Bədxassəli arterial hipertoniyanın patogenezində rol oynayan amil hansıdır?

104


Miokard infarktı kəskin perkarditlə fəsadlaşdıqda seçim preparatı 

hansıdır?

105

Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə seçim preparatı hansıdır?

106


 Arterial hipertenziyalı xəstələrin müalicəsi zamanı AT endirilməsinin 

məqsəd səviyyəsi hansıdır?

107

Təcrid olunmuş  sistolik hipertoniya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?108

 hipertonik kriz sol mədəcik çatmamazlığı ilə  müşayət olunarsa müalicədə 

hansı preparat istifadə olunur?

109


 Hipertoniya xəstəliyinin inkişafına səbəb olan risk amilləri aşağıdakılardan 

hansılardır? 

110

Hıpertonıya+ əzələ zəifliyi aşağıdakı xəstəliklərdən hansı üçün xarakterdir?

111


Dilatasion kardiomiopatiya zamanı xarakterik kliniki mənzərə necədir?

112


 Dilatasion kardiomiopatiya zamanı seçim preparatı hansıdır?

113


Hansı  hipertofik kardiomiopatiyanın müalicəsində istifadə olunur? 

114

 Hipertrofik kardiomiopatiya zamanı sinkopal halın baş verməsinin başlıca 

səbəbi nədir?

115


Kardiomiopatiyalardan hansı daha çox yayılmışdır?

116


Sol mədəciyin diastolik disfunksiyası nə zaman daha çox müşahidə 

olunur?


117

Ən çox hansı infeksiyalar miokarditin əmələ gəlməsində başlıca rol 

oynayır?

118


Hansı infeksion xəsləlik zamanı miokardın zədələnməsi daha çox təsadüf 

edilir?


119

 Miokarditə  səbəbi olan əsas infeksion agent hansıdır?

120

Hansı infeksiya miokarditin əmələ gəlməsində başlıca rol oynayır?121

 Aktiv miokardit zamanı hansı preparatın işlədilməsi təhlükəli ola bilər?

122

 Miokardit diaqnozunun qoyulmasında hansı üsul daha əhəmiyyətlidir?123

İnfeksion endokarditin ən çox rast gəlinən törədicisi hansıdır?

124

İnfeksion endokarditin diaqnostik meyarı hansıdır?125

İnfeksion endokarditin ağırlaşması hansı xəstəliyin yaranmasına səbəb ola 

bilər?

126


Infeksion endokardit üçün hansı göstərici daha spesifikdir?

127


 Ekssudativ perikarditlərdə hansı əlamət müşahidə edilmir?

128


 Ekssudativ perikarditlərdə hansı əlamətlər olur?

129


 Konstriktiv perikardit zamanı hansı əlamətlər müşahidə edilir?

130


Konstriktiv perikarditin xarakterik auskultativ əlaməti hansıdır?

131


 Paradoksal nəbz hansı patologiyada müşahidə edilir?

132


Konstriktiv perikarditin xarakterik klinik əlamətləri hansıdır?

133


 Virus və idiopatik kəskin perikarditlər üçün nə xarakterdir?

134


Hansı laborator göstəricilər kəskin infeksion endokardit üçün xarakter 

deyil?


135

 Mitral qapağın üzvi çatışmazlığının səbəbi hansıdır?

136

Sol atrio-ventrikulyar dəliyin sahəsi normada nə qədər olur?137

Mitral stenoza xarakterik olan exokardioqrafik dəyişikliklər hansılardır?

138

 Mitral stenoz zamanı ürəyin auskultasiyasında nə aşkarlanır?139

Aortal stenozun auskultativ əlaməti hansıdır?

140

Aorta qapağı çatmamazlığı üçün nə xarakterdir?141

Aortanın koarktasiyasında sistolik küy harada eşidilir?

142

 Aortal qapağın çatışmazlığının auskultativ əlaməti hansıdır?143

Aortal çatmamazlıqlı xəstələrdə hansı klinik əlamətlər müşahidə olunmur?

144

 Aortal stenozda əsas klinik simptomlar hansıdır?145

Aorta mənfəzi sahəsinin kritik daralma həddi nə qədərdir ?

146

Fallo tetradasının əlaməti hansıdır?147

 Aortanın koarktasiyasının ağırlaşması hansıdır?

148

 Wolf-Parkinson-Wayt sindromu hansı ürək qüsurunda daha çox müşahidə edilir?

149


 Aortal çatmamazlığın auskultativ əlamətləri hansıdır?

150


Anadangəlmə ürək qüsurlarından hansına daha çox rast gəlinir?

151


Mədəciklərarası çəpər defektinin auskultativ əlaməti hansıdır?

152


 Ürəyin zirvəsində “pişik mırıltısı” hansı ürək qüsuru üçün xarakterikdir?

153


 Miokardit üçün spesifik ritm və keçiricilik pozğunluğu əlaməti hansıdır?

154


Fiziki gərginliklə əlaqədar olmayan sinus taxikardiyasının səbəbi 

aşağıdakılardan hansıdır?

155

 Aşağıdakı preparatlardan hansı səyrici aritmiya zamanı ürək vurğularının sayını azaltmaq üçün istifadə olunmur?

156


 Hansı dərman-aritmiya növü əlaqəsi düzgündür?

157


Supraventrikulyar aritmiyalarda ən təsirli antiaritmik dərman?

158


Kəskin revmatik qızdırma xırda oynaqların zədələnməsi necə adlanır?

159


 Revmatizmin böyük göstəricilərinə hansı  aiddir?

160


 Revmatik poliartritin tipik lokalizasiya yerləri hansılardır?

161

 Revmatik poliartriti üçün nə xarakterdir?

162

Revmatizmin fəallığını hansı laborator göstəriciləri təyin edir?163

Dərinin revmatik zədələnmələrinə nə aiddir?

164

 Revmatik poliartrit üçün hansı əlamətlər xarakterdir?165

Felti sindromunun əsas üç kliniki əlamətləri hansılardır?

166

Kəskin podaqra artritində hansı əsas faktor deyil?167

Podaqra üçün hansı xarakterik deyil?

168

XÜÇ olan xəstələrə hansı pəhriz  təyin edilməlidir?169

 Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasına hansı simptomlar aiddir?

170

 Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasında hansı müalicə daha zəruridir?171

Birincili ağciyər hipertenziyasının etiologiyasına nə aiddir?

172

Ağciyər ürəyi zamanı hansı elektrokardioqrafik dəyişikliklər qeyd olunur?173

 Ağciyər hipertenziyası hansı xəstəliklərlə diferensiasiya edilməlidir?

174

Ağciyər emboliyasının yaranmasında ən çox təsadüf edilən səbəb hansıdır?

175


 Xora xəstəliyinin etioloji amilinə nə aiddir?

176


Aşağıda göstərilən amillərdən hansı 12-barmaq bağırsaq xorası əmələ

gətirmir?

177

 Mədənin hansı amilləri xora xəstəliyi əmələ gətirir və aqressiv faktor adlanır?

178


Peptiki xoranın çox rast gələn ağırlaşması hansıdır?

179


Mədənin kiçik əyriliyində yerləşən xora hansı əlamətlərlə özünü  göstərir?

180


442) Qida borusunun peptik xorasını hansı xəstəlikdən fərqləndirmək 

lazımdır?

181

12-barmaq bağırsaq xorası zamanı ağrının xarakterik xüsusiyyəti nədir?182

 12-barmaq bağırsaq xorası zamanı ağrının xarakterik xüsusiyyəti nədir?

183

Aşağıdakı ağırlaşmalardan hansı xora xəstəliyinin cərrahi müalicəsi üçün mütləq  göstəriş deyildir?

184

 Mədədə turşu sekresiyasını nə stimulyasiya edə bilər?

185

 Epiqastral nahiyyədə «acqarnına» gecə ağrılarına hansı xəstəlikdə rast gəlinir?

186


 Ezofageal reflyuks zamanı aşağıdakılardan hansı məsləhət görülür?

187


Xroniki qastritin ekzogen etioloji amilinə nə aiddir?

188


 Mədə xərçəngi spesifik olaraq hansı orqana metastaz verir?

189


 Xora xəstəliyinin əsas rentgenoloji əlaməti hansıdır?

190


 Helicobacter pyloriyə aşağıdakı preparatlardan hansı təsir edir?

191


 Qida borusunun axalaziyası zamanı hansı qrup preparatlar tövsiyyə 

olunmur?


192

Simptomatik xoranı xora xəstəliyindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir?

193

Mədə və 12-barmaq bağırsaq xorası zamanı Helicobacter pylorinin eridikasiya müalicəsi neçə gün davam etdirilməlidir?

194


 Mədə xorası zamanı əsasən hansı qrup preparatlardan istifadə edilir?

195


Dərman xoraları çox vaxt nə ilə ağırlaşır?

196


 Menetrie xəstəliyi dedikdə hansı xəstəlik nəzərdə tutulur?

197


 Sarılıq zamanı sidiyin tünd rəngini hansı göstərici təşkil edir?

198


Xəstədə hepatomeqaliya, splenomeqaliya və melena olanda ilk növbədə 

hansıxəstəlikdən şübhələnirsiniz?

199

 Sadalanan əlamətlərdən hansı qara ciyər sirrozunun “kiçik” qara ciyər işarələrinə aid deyil?

200


 Xəstədə hepatomeqaliya, splenomeqaliya və melena olanda ilk növbədə 

hansı xəstəlikdən şübhələnirsiniz?

201

Sadalanan simptomlardan hansı portal hipertenziya sindromuna aidl deyil?202

 Baddi-Kiari sindromunun yaranmasının səbəbi nədir?

203

 Qaraciyər komasının yaranma ehtimalı olduqda, pəhrizin tərkibində hansıqida növünü məhdudlaşdırmaq lazımdır?

204


 Qələvi fosfatazanın artması qara ciyərdə hansı patoloji dəyişikliyi əks 

etdirir?


205

 Qadınlarda kəskin pankreatitin ən çox rast gələn səbəbi nədir?206

 Kəskin pankreatitdə ilk saatlarda diaqnozu təsdiq etmək üçün spesifik 

marker hansıdır?

207


 Kişilərdə kəskin pankreatitin ən çox səbəbi olan faktor hansıdır?

208


 Xroniki pankreatitin kəskinləşməsinin terapiyasında aşağıdakılardan 

hansınıistifadə etmək olmaz?

209

 Xroniki pankreatitdə ağrıkəsicilərdən hansını istifadə etmək olmaz?210

Aşağıda sadalananlardan hansı xroniki pankreatitin əmələ gəlməsinə 

səbəb olan faktor deyil?

211


Pankreatitlərin patogenezində hansı amillərin rolu vardır?

212


Xroniki pankreatitin remissiya dövründə nəcisin laborator müayinəsində nə 

aşkar olunur?

213

 Pankreatitin hansı variantında şəkərli diabetın inkişaf etmə ehtimalı yüksəkdir?

214


 Xroniki pankreatitdə bu prinsiplərdən hansı düzgündür?

215


 Kron xəstəliyinin müalicəsində əsasən hansı preparatdan istifadə

olunur?


216

 Kəskin pankreatitin müalicəsində bu preparatlardan hansından istifadə 

etmək olar?

217


Xroniki pankreatitin müalicəsində hansı tədbir düzgün deyil?

218


 Ağır gedişli xroniki pankreatitdə bu əlamətlərdən hansı rast gəlir?

219


Kəskin pankreatitin müalicəsində bu preparatlardan hansından istifadə 

etmək olar?

220

Kəskin pankreatit həmlələrində hansı antibiotiklərdən istifadə etmək olar?221

Xəstədə tədricən ağrısız sarılıq inkişaf edərsə hansı xəstəliyə yüksək 

ehtimal var?

222


 Bağırsaq qanaxmaları zamanı istifadə olunan müayinə hansıdır?

223


 Xoralı kolitin əsas klinik simptomlarına hansı aid deyil?

224


 Qeyri-spesifik xoralı kolitin diaqnostikasında aparıcı n  müayinə hansıdır?

A) Nəcisin mikrobioloji mayinəsi

B) Fizikal müayinə

C) Rektoromanoskopiya (kolonoskopiya)

D) İrriqoskopiya

E) Qanlı nəcis

225

 Bağırsağın qıcıqlanma sindromunda əsas simptomlar hansılardır?226

 Xroniki enterokolitlərdə diaqnozu təsdiq etməyə nə kömək edər?

227

 Kron xəstəliyi zamanı hansı stul dəyişilməsi rast gəlir?228

Kron xəstəliyi zamanı daha çox zədələnən aşağıdakılardan hansıdır?

229

 Kron xəstəliyinin müalicəsində nədən istifadə etmək olar?230

 Uipl xəstəliyinin klinikası üçün nə xarakterikdir?

231

 Yoğun bağırsağın şişinə şübhə olduqda hansı yoxlama aparılmalıdır?232

 Xəstə aqonal vəziyyətdə olduqda hansı müayinəni etmək olmaz?

233

Bağırsağın qəbizliklə keçən qıcıqlanma sindromu üçün hansı qida məsləhətdir?

234


 Bağırsağın qıcıqlanma sindromunda əsas simptomlar hansılardır?

235


Perforasiyaya şübhə olarsa hansı müayinəni etmək olmaz?

236


Normada sidiyin xüsusi çəkisi hansı interval arasında ola bilər?

237


 Nefron nədən ibarətdir?

238


 Aşağıdakılardan hansı böyrəklərin normal ölçülərinə bərabərdir?

239


Maddənin klirensi nə deməkdir?

240


 Zimnitski sınağı normada aşağıdakıların hansına uyğundur?

241


 Hipostenuriya nədir?

242


 İzostenuriya nədir?

243


Bel nahiyəsində birtərəfli ağrılar hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

244


 Kəskin pielonefrit zamanı ağrı nə ilə əlaqədardır?

245


Böyrək sancısında ağrılar hara irradiasiya edir?

246


 Proteinuriya, hipertenziya və ödem hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

247


Böyrək daşı xəstəliyi zamanı diaqnozu müəyyənləşdirmək üçün şua-

diaqnostika metodları hansı ardıcıllıqla aparılmalıdır?

248

Yüksək nisbi sıxlıqlı sidik (1030 və yuxarı) hansı xəsətəlik üçün xarakterikdir?

249


 Hal hazırda nefrologiyada qlomerulonefritlərin müalicəsində istifadə 

olunan kortikosteroidlər hansıdır?

250

Qlomerulonefritlərin müalicəsində sitostatiklərin təyininə göstəriş nədir?251

 Kəskin qlomerulonefriti xarakterizə edən klassik 3-lük simptomları 

hansılardır?

252


 Xroniki böyrək çatmamazlığının ilkin əlamətləri hansılardır?

253


 Kəskin böyrək çatışmazlığının risk faktorları hansılardır?

254


  Kəskin pielonefrit zamanı ağrı nə ilə əlaqədardır?

255


 Xroniki böyrək çatışmazlığının başlanğıc mərhələsində nə müşahidə 

olunur?


256

  Makrohematuriya zamanı sidiyin rəngi necə olur?

257

  Makrohematuriya nə zaman müşahidə olunur?258

 Böyrək daşı xəstəliyi üçün hansı xarakterik deyil?

259

  İrinli pielonefritdə sidiyin rəngi necə olur?260

Neçiporenko sınağında elementlərin sayı necə hesablanır?

261

Sidikdə “aktiv leykositlərin” sayı nə zaman artır?262

 Xroniki pielonefritin səbəbi çox zaman hansı mikroblar olur?

263

Proteinuriya, hipertenziya və ödem hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?264

Nikturiyanın səbəbi nədir?

265

 Sutka ərzində 500 ml az sidiyin ifraz olunması necə adlanır?266

 İzuriya nə deməkdir?

267

 Pollakiuriya nə deməkdir?268

 Böyrək sancısı tutması hansı amillərdən asılıdır?

269

 Böyrək ağrılarının səbəbləri hansılardır?270

Böyrəklərin amiloidozu üçün nə xarakterikdir?

271

 Böyrəklərin amiloidozu üçün hansı səciyyəvi deyil?272

Böyrəklərin amiloidozunun diaqnostikasında hansı laborator və 

instrumental müayinələr istifadə olunur?

273


 İkincili nefrotik sindrom hansı xəstəliklərdə yaranır?

274


 Göstərilənlərdən hansı nefrotik sindrom üçün səciyyəvidir?

275


 Böyrəkdən kənar hematuriyanın səbəbləri hansılardır?

276


 Aşağıdakılardan hansı poliuriya üçün göstəricidir?

277

 Aşağıdakılardan hansı anuriya üçün göstəricidir?

278

Aşağıdakılardan hansı pollakiuriya üçün göstəricidir?279

Diabetik nefropatiyalı xəstənin arterial təzyiqinin optimal müalicə sxemi 

hansıdır?

280


Antidiuretik hormon harada əmələ gəlir?

281


 Aldosteron harada əmələ gəlir?

282


 Şəkərsiz diabetin laborator markerləri hansılardır?

283


 Toksiki ur üçün aşağıda yazılanlardan hansı xarakter deyil?

284


 İtsenko-Kuşinq xəstəliyinin simptomatik müalicəsində hansı 

preparatlardan istifadə olunmur?

285

 Akromeqaliyanın kliniki əlamətlərinə hansı aid deyil?286

 Tireostatik kriz zamanı müalicə prinsipləri hansılardır?

287

 Endokrin oftalmopatiya zamanı ən effektiv müalicə üsulları hansılardır?288

 İnsulin çatışmamazlığı zamanı nə müşahidə olunur?

289

 Tireostatik kriz zamanı müalicə prinsipləri hansılardır?290

Endokrin oftalmopatiya zamanı ən effektiv müalicə üsulları hansılardır?

291

Hipofiz çatmamazlığının müalicəsində nə istifadə olunur?292

Sadalanan simptomlardan hansılar diffuz toksiki ur üçün xarakterik deyil?

293

 Diffuz toksiki urun müalicəsində aşağıdakı hansı preparatlar istifadə olunmur?

294


 Hipotireoz üçün xarakterik olmayan əlamət aşağıdakılardan hansıdır?

295


Aşağıda yazılan bütün hallarda tireotoksikoz ola bilər,birindən başqa?

296


Piylənmə hansı xəstəliklər üçün risk faktorudur?

297


 Diffuz-toksiki ur  üçün aşağıda yazılanlardan biri doğru deyil?

298


 Toksiki ur üçün aşağıda yazılanlardan hansı xarakter deyil?

299


Auto-immun tireoidit hansı qalxanvarı vəzin xəstəlikləri ilə birgə rast gəlinə 

bilər?


300

Hipoparatireozun müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunmur?301

 Hipoqlikemik komanın yaranma səbəbləri hansılardır?

302

 Hipoqlikemik koma zamanı müalicə tədbirləri hansılardır?303

 Diabetik neyropatiyanın müalicə prinsiplərinə hansılar aid deyil?

304

Şəkərli diabet xəstələrinə antihipertenziv terapiyaya başlamaq AT hansı göstəricilərində məsləhətdir?

305


Hansı preparat bağırsaqlarda qlükozanın sovrulmasını azaldır?

306


Böyük cərrahi müdaxilələr zamanı şəkərli diabetli xəstəyə nə təyin olunur?

307


 Bu peroral şəkərsalıcı preparatlardan hansı gün ərzində 1 dəfə qəbul 

olunur?


308

1 tip şəkərli diabet üçün nə xarakterikdir?

309

Şəkərli diabet xəstələrində arterial hipertoniyanın müalicəsi üçün seçim preparatları hansılardır?

310


 Hipoqlikemik koma zamanı nə müşahidə olur?

311


Metabolik sindrom anlayışına nə daxildir?

312


 Şəkərli diabet və piylənmə ahənglik təşkil edərsə ən münasib preparat 

hansıdır?

313

 Addison xəstəliyinə nə xarakterikdir?314

 Addison xəstəliyinin yaranma səbəbləri hansılardır?

315

 İtsenko-Kuşınq xəstəliyi və sindromu zamanı striyaların yaranma səbəbi hansıdır?

316


İtsenko-Kuşınq sindromu zamanı hansı preparatlardan istifadə olunur?

317


Şəkərli diabet zamanı hamılələrdə çoxsululuq nəyə gətirib çıxara bilər?

318


 Şəkərli diabetin diaqnostikasında ən dəyərli üsul hansıdır?

319


 Diabetik “pəncənin” müalicə prinsipləri hansılardır?

320


 Hipoqlikemik komanın yaranma səbəbləri hansılardır?

321


 Hipoqlikemik koma zamanı nə müşahidə olur?

322


Şəkərli diabet xəstələrində hipertoniyanın müalicəsi üçün hansı 

antihipertenziv preparatlarının kombinasiyası daha effektivdir?

323

 Nefroprotektiv təsirə malik olan preparat hansıdır?324

 Şəkərli diabet xəstələrinə β-adrenoblokatorların təyini üçün göstərişlər 

hansıdır?

325


 Şəkərli diabet xəstələrində hipertoniyanın müalicəsi üçün hansı 

antihipertenziv preparatlarının kombinasiyası daha effektivdir?

326

Hemoxromatoz zamanı dəmir daha çox harada toplanır?327

 Feoxromositomanın diaqnostikası üçün hansı müayinə aparılır?

328

 Piylənmə zamanı hansı endokrin xəstəlikləri yarana bilər?329

 Piylənmə bu xəstəliklərdən hansılarla ahənglik təşkil edir?

330

Piylənmənin müalicəsi zamanı hansı preparatlar istifadə olunur?331

 Dəmirin hansı kimyəvi forması daha yaxşı sorulur?

332

 Hemofiliya xəstəliyində qanın hansı laxtalanma faktoru çatişmir?333

Aplastik anemiyada nə qeyd olunur?

334

Hemolitik anemiyada qanda hansı parametr çoxalır?335

 Şenlyayn – Qenox xəstəliyində bazis müalicəsi kimi hansı preparatlardan 

istifadə olunur?

336


«Kəskin leykoz» diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?

337


 “Kəskin leykoz” diaqnozunun təsdiqlənməsi nəyə əsaslanır?

338


 “Xroniki mieloleykoz”-un spesifik markeri hansıdır?

339


“Vakez xəstəliyi” hansı xəstəliyə aiddir?

340


“Xroniki leykoz”-un əsas morfoloji substratını hansı hüceyrələr təşkil edir?

341


Doğru cavab hansıdır?

342


Antioksidant xüsusiyyətə malik olan preparat hansıdır?

343


 Xroniki pielonefritin səbəbi çox zaman hansı mikroblar olur?

344


 Bioptatda Berezovski – Şternberq hüceyrələr aşkar olması hansı 

diaqnozu təsdiqləyir?

345

 Pielonefritin səbəbi göy irin çöpü olduğda hansı müalicə təyin olunmalıdır?

346


Böyrəkdaşı xəstəliyi zamanı böyrək sancısı üçün nə xarakter deyil?

347


Hematuriyanın klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?

348


 Vitamin E defisiti hansı patoloji vəziyyətə gətirib çıxarır?

349

Dəmir tərkibli preparatlar hansı xəstəliklərdə təyin olunmur?

350

Mütləq limfositoz hansı xəstəlikdə baş verir?351

Şenlyayn – Qenox xəstəliyində bazis müalicəsi kimi hansı preparatlardan 

istifadə olunur?

352


Periferik qanda bakterisid fəaliyətin daşıcısı hansı hüceyrələr hesab 

olunur?


353

 Randyu – Osler xəstəliyin patogenetik müalicəsi hansıdır?

354

 β - talassemiya diaqnozu hansı analizlə təsdiq olunur?355

 Talassemiyanın konservativ müalicəsində hansı dərmanlar istifadə 

olunur?

356


Hemolitik kriz nə ilə müşahidə olunur?

357


 Bexçet xəstəliyinin  klassik «üçlük» kliniki əlamətləri hansılardır?

358


 Splenektomiya “xroniki limfoleykoz”larda nə vaxt göstərişlidir?

359


Periferik qanda retikulositlərin sayı normada nə qədərdir?

360


 Kəskin qanaxmadan neçə gün sonra anemiya aşkar olunur?

0

#VALUE!0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 130,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə