Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə hansı aid deyil?Yüklə 130,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix21.01.2017
ölçüsü130,67 Kb.
  1   2   3

s

sual


1

 Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstərişə  hansı aid deyil?

2

  Cavan şəxslərdə (30-35 yaş) xroniki bronxitin ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

3

30-35 yaşdan yuxarı və yaşlı şəxslərdə xroniki bronxitin əmələ gəlmə səbəbləri aşağıdakılardan hansı ola bilər?

4

  İri bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan xroniki bronxitin aparıcı simptomu hansıdır?

5

 Xırda bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə müşayiət olunan xroniki bronxitin aparıcı simptomu hansıdır?

6

  Bronxial astma aşağıdakı hansı müayinə ilə müəyyən edilir?7

  Xroniki bronxitdə antibakterial terapiyaya göstəriş hansıdır?

8

 Uzun təsir müddətli metilksantin qrupuna aid bronx genişləndirici preparat hansıdır?

9

9) Hansı  bronxial astamanın müalicəsində istifadə olunmur?10

 Hansı bronxial astmada olmur?

11

 Salbutamol (ventolin) bronxları hansı yolla genişləndirir?12

 Bronxoektaz xəstəliyinin diaqnostikasında yüksək informativ müayinə 

üsulu hansılardır?

13

 Astmatik statusun birinci mərhələsini bronxial astma tutmasından fərqləndirən əsas kliniki əlamət hansıdır?

14

 Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın törədicisi  hansıdır?15

 Xəstəxana daxili pnevmoniyanın törədiciləri hansıdır?

16

 Yaşlı şəxslərdə xəstəxana daxili pnevmoniyanın törədiciləri öksər hallarda  hansıdır?

17

 Xroniki alkoqolizmdən əziyyət çəkən şəxslərdə pnevmoniyanın törədicisi çox vaxt hansıdır?

18

  Qazanılmış immun defisiti sindromu olan xəstələrdə pnevmoniya törədicisi əksər hallarda hansıdır?

19

Qripp epidemiyası zamanı pnevmoniya hansı törədici tərəfindən yaranır?20

Pnevmoniyanın müalicəsində antibiotik seçərkən ilk növbədə nəyi nəzərə 

almaq lazımdır?

21

 Mikoplazmalı pnevmoniya zamanı nə təyin etmək lazımdır?22

 Pnevmoniyanın antibiotiklərlə müalicəsi nə vaxt dayandırılır?

23

 22) Hamilə qadınlarda pnevmoniyanın müalicəsi zamanı nə təyin etmək olmaz?

24

Bronxoektatik xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələrin adətən hansı şikayətləri olmur?

25

  Bronxoektatik xəstəliyi olan xəstənin ağ ciyərlərin  auskultasiyası zamanı adətən nə müəyyən olunur?

26

Hansı müayinə  bronxoektaziya xəstəliyin diaqnostikasında həlledici məna kəsb edir?

27

 Aşağıdakılardan hansı ağciyər xərçənginə şərait yaradır?28

 Ağciyər xərçəngi çox vaxt aşağıdakılardan birindən əziyyət çəkən 

xəstələrdə müşahidə olunur

29

 Ağciyərin mərkəzi xərçənginin erkən kliniki simptomu hansıdır?30

 Ağciyərlərin emfizeması zamanı hansı tənəffüs eşidilir?

31

 Hansı xəstəlik üçün krepitasiya xarakterikdir?32

 Krupoz pnevmoniya üçün xarakterik olan perkutor səs hansıdır?

33

#VALUE!


34

  Klassik atipik pnevmannın törıdicisi hansıdır?

35

  Səs titrəməsinin zəifləməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?36

  Hansı xəstəlik bronxoskopiyaya mütləq əks göstərişdir?

37

 Selikli-qanlı bəlğəm hansı xəstəliyin əlamətləri üçün xarakterikdir?38

 İrinli xoşa gəlməz iyi olan bəlğəm hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

39

 Plevra boşluğuna mayenin evakuasiyasından sonra təkrar tez yığılması hansı xəstəlik üçün xarakterik əlamət sayılır?

40

 Pikvik sindromu zamanı ağciyər ürəyinin yaranmasına səbəb nədir?41

 Xroniki obstruktiv bronxitin ağırlıq dərəcəsi  hansı müayinə metodu ilə 

təyin edilir?

42

 Bronxial astmanın müalicəsində hansı preparatın təyini  əks-göstərişdir?43

 Atipik pnevmaniyanın törədicisi hansılardır?

44

 Pnevmaniya abseslə ağırlaşdıqda həkim ilk növbədə nə etməlidir?45

Pnevmaniya abseslə ağırlaşdıqda həkim ilk növbədə nə etməlidir?46

Ağciyərin periferik xərçənginin erkən kliniki əlaməti hansıdır?

47

 Sarkaidozun II və daha ağır mərhələsində  hansı preparat daha səmərəli təsir göstərir?

48

Xroniki bronxit xəstələrə antibiotik müalicəsi nə vaxt təyin edilir?49

 Quru ösgürmə və qanlı bəlğəm ifrazı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

50

 Eksudativ plevrit hansı xəstəliyin fəsadı ola bilər?51

 Bronxial astma xəstəsinin prednizalon müalicəsinin aparılması  hansı  

halda  göstərişdir?

52

 Traube boşluğunun itməsi hansı xəstəlikdən  olar?53

Traube boşluğunun itməsi hansı xəstəlikdən  olar?

54

 Lal ağciyər simtomu nə zaman olur?55

 Xroniki ağciyər ürəyinin müalicəsində daha adekvat metod hansıdır?

56

 Kəskin pnevmaniyanın diaqnozu üçün əsas əlamət hansıdır?57

Ağciyərin obstruktiv xstəlikləri zamanı Tifno indeksi necə dəyişir?

58

 Bronxların keçiriciyi pozulduqda hansı təngənəfəslik yaranır?59

 Sağlam ağciyər üzərində hansı küy eşidilir?

60

 Pikvik sindomunda  xroniki ağciyər ürəyinin yaranması üçün ağciyərlərdə hansı dəyişikliklər baş verir?

61

 Ağciyərlər üzərində fitverici quru xırıltıların eşidilməsi hansı patoloji proses üçün xarakterikdir?

62

 Xroniki obstruktiv bronxit və ağciyər atreriyasında hipertenziya  olan xəstələrə hansı preparatın təyini məqsədə uyğun  deyil?

63

 Hazırda Bronxıal astma necə xəstəlik hesab olunur?64

 Atopik bronxial astmanın əsas göstəricisi hansıdır?

65

 Bronxıal  astmanın xəstəsi hipertoniyadan əziyyət çəkərsə  aşağıdakılardan hansı preparatın təyini məsləhətdir?

66

 Bronxial astmanın ağırlıq  dərəcəsini  hansı müayinə üsulu ilə təyin etmək olar?

67

 Astmaik status zamanı əsas müalicə preparatı hansıdır?68

 Rentgenoloji müayinədə  ağciyərin infiltirativ vərəmi pnevmaniyadan hansı 

əlamətə görə fərqləndirilir?


69

 Pnevmaniyanın diaqnozu yazılarkən hansı qeyd edilmir?

70

 Hansı pnevmaniyanın ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsində  nəzərə alınmır?

71

 Pnevmalıyalı xəstələrin bəlğəmində hansı mikroflora  aşkar olunduqda  b-laktamazanın ingibitoru ilə kombinasiya olunmuş aminpensillin preparatı 

təyin edilməlidir?

72

 Ağciyərlərin aydın emfizemasında  perkusiyada hansı səs eşidilir?73

 Xəstənin döş qəfəsi cəlləyə,dırnaqları “saat şüşəsinə” bənzəyir.Hansı 

xəstəlikdən şübhələnmək lazımdır?

74

 Ağciyər emfizemasını diaqnostikasında hansı müayinə daha dəqiqdir?A)Rentgenoskopiya

B)Obyektiv müayinə üsulları (palpasiya,perkusiya,auskultasiya)

C)KT müayinəsi 

D)Maqnit-rezonans tomoqramla müayinə

E)Spirometriy

75

 Hansı göstərici xroniki obstruktiv bronxit üçün xarakterikdir?76

 Xroniki obstruktiv bronxitin müalicəsində əsas məqsəd :

77

 Xroniki obstruktiv bronxitdən əziyyət çəkən 50 yaşlı xəstədə səyrici aritmiyanın müalicəsində  hansı preparatın təyini əks-göstərişdir?

78

 Xroniki obstruktiv bronxitdən əziyyət çəkən 70 yaşlı xəstədə səyrici aritmiyanın müalicəsində  seçim  preparatı ?

79

 Ağciyər emfizeması zamanı qlükokortikosterodlər hansı doza və formada təyin edilir?

80

Qanhayxırma  hansı ağciyər xəstəliyində olmur?81

 Bronxoektaziya üçün xarakter olmayan əlamət  hansıdır?

82

Bronxoektaziyada xaric olan bəlğəmin xarakteri necə  olur?83

Ağciyər absesi üçün xarakterik  əlamət hansıdır?

84

 Abses bronxa açıldıqdan sonra xəstədə hansı simptom  yaranır?85

 Qabda saxlanılan bəlğəmin üç təbəqəyə ayrılması hansı xəstəlik üçün 

xarakterikdir?

86

Ağciyər vərəm kavernasını absesdən fərqləndirən əlamət hansıdır?87

 Bəlğəmin müayinəsində hansı elementin tapılması ağciyərin dekstruktiv 

xəstəliyini göstərir?

88

 Eksudativ plevritə səbəb olmayan xəstəlik hansıdır?89

 Pnevmaniyanın  əsas  diaqnostik müayinə metodu hansıdır?90

 Pnevmaniyan emprik müalicəsində əsas seçim preparatı hansıdır?

91

 QİÇS xəstəsində pnevmaniya qeydə alinarsa hansı antibiotikin seçiminə üstünlük verilir?

92

 42 yaşlı xətətə təngənəfəslik və ürəkdöyünmədən şikayıt edir. Perkusiyada ağciyərlər üzərində qutu səsi, auskultasiyada nəfəsvermənin 

uzanması fonunda zəifləmiş vezikulyar tənəffüs eşidilir.Qaraciyər kütlüyü 

aşağı düşüb.Ehtimal olunan xəstəlik?

93

 Xroniki diffuz bronxiti bronxoektaziyadan hansı müayinə vastəsilə fərqləndirmək olar?

94

 Xəstə 2 ildən artıqdır ösgürmə, ağızdolusu bəlğəm ifrazı (gündə 200ml),halsızlıqdan şikayət edir.Nəfəsindən xoşagəlməz iy,selikli-irinli 

bəlğəm ifrazı ilə müşayət olunan ösgürək,qanhayxırma, tempraturun 

yüksəlməsi(38,2-38,5),halsızlıq xəstəni narahat e4dir.Ehtimal olunan 

xəstəlik?

95

 Eksudativ plevritdə Domuazo xətti nə vaxt yaranır?96

 Plevrnın sürtünmə küyü  hansı halda aydın eşidilir?

97

 Klinikada pnevmotoraksın hansı təsnifatından istifadə edirlər?98

Sağlam  vəziyyətdə xəstədə qəflətən güclü ösgürmə tutması başlamış, 

döşqəfəsinin sağ tərəfində  şiddətli ağrı yaranmışdır. Müayinədə 

perkusiyada  timpanik səs, auskultasiyada  vezikulyar tənəffüsün 

zəifləməsi qeydə alınır.Hansı xəstəlikdən şübələnirsiniz?

99

 Qapaqlı pnevmatoraks zamanı hansı müalicə aparılmalıdır?100

 Kəskin və yarımkəskin sarkaidiz hansı alimin adı ilə adlanır?

101

 Hası xəstəlikdə plazmofarez yaxşı nəticə verir102

 Hansı xəstəlik zamanı ağciyərlərdə yayılmış yaş xırıltı eşidilir?

103

Sarkaidozun II və daha ağır  mərhələsində hansı dərman preparatının istifadəsi məsləhətdir?

104


 Ağciyərin periferik xərcəngi mərkəzi xərçəngindən nə ilə fərqlənir?

105


 Ağciyərin periferik xərcənginin əsas  erkən əlaməti hansıdır?

106


 Ağciyərin endobronxial mərkəzi xərcənginin   erkən rentgenoloji əlaməti 

hansıdır?

107

Ağciyərin mərkəzi xərcənginin  peribronxial formasının    erkən rentgenoloji əlaməti harada aşkar edilir?

108


 Yaşlı şəxsdə respirator distress-sindromun əmələ gəlmə ehtimalı 

yaranarsa aşağıdakı tədbirlərdən hansı həyata keçirilməlidir?

109

Ağciyər ürəyinin yaranmasına daha cox səbəb hansıdır?110

 Pnevmaniyanın diaqnostikasında hansı müayinə daha əhəmiyyətlidir?

111

 Hansı paylı pnevmaniyanın ağırlaşması deyil?112

 Ağciyər absesi ilə fəsadlaşmış pnevmaniya üçün xarakterikdir:

113

 Hansı bronxial astmanın müaluicəsində istifadə olunmur?114

 Astmatik status zamanı hansı istifadə olunmur?

115

Hansı astmatik statusun II mərhələsinə aid deyil?116

 Astmatik status zamanı hansı istifadə olunmur?

117

 Ağır formalı  bronxial astma üçün hansı xarakterikdir?118

 Hansı atopik bronxial astmanın əmələ gəlməsində allergen rolu oynamır?

119

 Kəskin ağciyər ürəyi inkşaf eidir?120

hansı xəstəlik  daha cox kəskin ağciyər ürəyinə səbəb olur?

121

Kəskin ağciyər ürəyinin yaranmasına səbəb  xəstəlik hansıdır?122

 Ağciyər hipertenziyasının ən dəqiq müayinəsi hansıdır?

123

Ağciyər hipertenziyasının EKQ əlaməti  hansıdır?124

 Bronxial astma üçün qanda  xarakterik dəyişiklik hansıdır?

125

 Alviollarda  eksudatın auskultativ simptomu hansıdır?126

Xroniki ağciyər ürəyinin dekompensasiya  mərhələsi üçün xarakter 

ələamət hansıdır?

127


 Tosqun hüceyrlərin membranını stabilləşdirən preparat hansıdır?

128


 Tənəffüs  çatmamazlığının neçə mərhələsi  var?

129


Atipik pnevmaniya dedikdə nə nəzərdə tutulur?

130


Hansı simptom bronxial astmada rast gəlinmir?

131


Hansı bronxial astma üçün xarakterik simptom deyil?

132


 Ağciyər emfizemasının rentgenoloji müayinə əlaməti hansıdır?

133


Ağciyər hipertenziyası nəyə səbə olur?

134


Hansı pnevmaniyanın fəsadına aiddir?

135


 Hansı pnevmaniyalı xəstənin qospitalizasiyasına göstəriş deyil?

136

Hansı bronxial astmanın  müalicəsində istifadə olunmur?

137

 Hansı  astmatik statusun  yaranmasında iştirak etmir?138

 Hansı preparat xroniki bronxitin müalicəsində istifadə olunmur?

Hansı bronxial astmanın  müalicəsində istifadə olunmur?

139


 Hansı xəstəlik sağ mədəciyin hipertrofiyasına səbəb olmur?

140


 Bronxial astma tutması zamanı ağciyərlər  üzərində eşidilən perkutor səs 

hansıdır


141

 Virus pnevmaniyasının  müalicəsində istifadə olunan preparat hansıdır?

142

 Bronxial astmanın neçə ağırlıq dərəcəsi var?143

Bronxial astma üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır ?

144

Kəskin pnevmahıya nədir?145

 “Lal” ağciyər simptomu nə vaxt baş verir?

146

 Xroniki ağciyər ürəyinin müalicəsində daha adekvat metod :147

 Bronxial astmanın diaqnostikasında  daha əhəmiyyətli  müayinə:

148

 Atopik  bronxial  astmanın etio- patogenezində rolu olan  amil:149

Hansı bəlgəmgətirici deyil?

150

 Hansı  bronxgenişləndiricidir?151

 Asmatik status zamanı hansı istifadə olunmur?

152

Bronxial astmada hansı olmur?153

 Bronxial astmanın diaqnosikasında  hansı əhəmiyyətlidir?

154

 Kəskin  pnevmaniya üçün xarekter olmayan əlamət hansıdır?155

 Xroniki bronxitin proqressivləşməsinə kömək edən xarici faktor :

156

 Xroniki obstruktiv bronxit zamanı eşidilən tənəffüs küyü hansıdır?157

Bronxial astmanın müalicəsində istifadə olunan dərmanlardan  

bronxgenişləndirici preparat hansıdır?

158


Hansı kliniki əlamətlər   bronxial astma üçün xarakterikdir?

159


 Pnevmaniya içün daha xarakterikdir:

160


Xroniki bronxitin  əmələ gəlməsi üçün əsas risk faktoru hansıdır?

161


 Hansı pnevmaniya nozokomial  adlanır?:

162

 Bronxial astma tutmasının yaranmasında hansırol oynamır?

163

Ağciyər emfizeması üçün xarakterik döş qəfəsi hansıdır?164

Ağciyər emfizeması üçün xarakterik auskutativ səs hansıdır?

165

 Ağciyər emfizeması üçün xarakterik perkutor səs hansıdır?166

 Kəskin pnevmaniyanın yaranmasında az rolu olan törədici hansıdır?

167

 Krupoz pnevmaniyanın klassik forması  üçün xarakterik qızdırma:168

 İntestisial pnemaniyanın törədicisi hansıdır?

169

 Krupoz pnevmaniyanın rentgenoloji əlaməti hansıdır?170

 Antibiotiklə birgə pnevmaniyanın kompleks  müalicəsində   hansı  tətbiq 

olunmalıdır?

171


 Krupoz pnevmaniya üçün xarakter olmayan  əlaməti hansıdır?

172


 Kəskin pnevmaniyanın müalicəsinin əsasını hansı təşkil edir?

173


Kəskin pnevmaniyanın müalicəsində hansı  preparatın istifadəsi 

məqsədəuyğun deyil ?

174

 Kəskin pnevmaniyanın etiotrop müalicəsinə aid olmayan hansıdır?175

Kəskin pnevmaniyanın müalicəsində antibiotiklərin istifadə müddəti neçə 

gün olmalıdır?

176


Kəskin pnevmaniyanın  diaqnostikasında daha informativ müayinə 

hansıdır?

177

Krupoz pnevmaniya üçün xarakter olmayan simptom hansıdır?178

 Xroniki bronxit üçün xarakter olmayan auskultativ göstərici hansıdır?

179

Bronxial  astma hipertoniya xəstəliyi ilə birgə olduqda hansı preparatin təyini  əks-göstərişdir?

180


  Xroniki bronxitlərdə    bəlğəm ifrazının hansı   xarakterikdir?

181


Xroniki bronxit lərdə  auskultasiyada   hansı   xarakterikdir?

182


38 yaşlı xəstə ösgürmə,selikli-irinli  ifrazından şikayət edir. Uzun illərdir 

siqaret çəkir.İldə 1-2 dəfə xəstəliyin təkrarlanması olur.Auskultasiyada  

ağciyərlər üzərində yayılmış quru xırıltılar eşidilir.Hansı xəstəlikdən 

şübhələnmək olar?

183

 Bronxial obstruksiya hansı müayinə vastəsilə müəyyən olunur?184

 Xroniki bronxitin ağırlıq dərəcəsi  hansı müayinə vasitəsilə 

müəyyənləşdirilir?


185

 Yüngül xroniki bronxit üçün xarakterik olan əlamət hansıdırr?

186

 Hansı amillər bronxial astmanın inkşafına səbəb olur?187

Hansı  xroniki bronxitin ağırlaşması deyil?

188

 Xroniki bronxit zamanı ürəkdə hansı dəyişiklik baş verir?189

 Xroniki bronxitdə ürəkdə  xarakterik auskultativ dəyişiklik hansıdır?

190

 Xroniki bronxitin kəskinləşməsi zamanı hansı preparatın seçimi məsləhətdir?

191


 Bronxial astmada boğulma mexanizmində hansı amil iştirak etmir?

192


 Xroniki bronxitin kəskinləşmə fazasında hansı əlamət olmur?

193


 Bronxial astma üçün hansı xarakterik deyil?

194


 28 yaşlı xəstə vaxtaşırı ekspirator tıngənəflik  və quru ösgürmə 

tutmalarından şikayətlənir.Rentgenoloji müayinədə  patologiya aşkar 

edilməyib.Qanda eozinofiliya qeydə alınır.Tempratura normaldır.Burunda 

polip aşkar olunub. Hansı xəstəlikdən şübələnmək olar?

195

 Hansı törədicidən yaranan pnevmaniya üçün ağciyər absesi xarakterikdir?196

Bronxial astma  xəstəsi stenokardiyadan əziyyət çəkirsə hansı preparatın 

verilməsi əks-göstərişdir?

197


 Stenokardiya xəstəsi  bronxial astmadan da  əziyyət çəkirsə hansı 

preparatın verilməsi  göstərişdir?

198

 Hansı bronxial astmanın ağırlaşmasıdır?199

 Ağciyərlər üzərində diffuz quru xirıltıların  eşidilməsi hansı  üçün 

xarakterikdir?

200


 Ağciyər toxumasının deksturiksiyasında bəlğəmdə xas olan dəyişilklik 

hansıdır?

201

Qram müsbət bakteriyalardan törənən pnevmaniyalarda seçim preparatı hansıdır?

202


Xroniki bronxit xəstələrinə antibiotik müalicəsi nə vaxt təyin edilir?

203


Eksudativ plevritə səbəb olan xəstəlik hansıdır?

204


Eksudativ plevrit üçün hansı xarakterikdir?

205


Domauze xətti hansı xəstəliyə xasdır?

206


Hemoragik plevral maye hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

207

Tənəffüs catmamazlığının ağırlıq dərəcəsinin təyini üçün daha dəqiq 

müayinə hansıdır?

208


Ağciyər emfizeması üçün hansı əlamət xarakterik deyil?

209


Pnevmaniya  eksudativ plevritlə ağırlaşıbsa hansı müalicə taktikası düz 

deyil?


210

Ağciyər arteriyasinda hipertenziyaya səbəb olan xəstəlik hansıdır?

211

Ağciyər arteriyasinda hipertenziyaya səbəb olan xəstəlik hansıdır?212

Xroniki tənəffüs çatmamazlığı üçün hansı xarakterik deyil?

213

Astmatik statusda hansı müalicə istifadə olunmur?214

III dərəcə tənəffüs çatmamazlığı  üçün hansı xarakterikdir?

215

Krupoz pnevmaniyda quru ösgürmə  neçə gün davam edir?216

Krupoz pnevmaniyda  paslı bəlğəm ifrazı  xəstəliyin  neçənci  günü 

başlayır?

217


Hansı krupoz pnevmaniyada ümumi intoksikasiya əlaməti deyil?

218


Pnevmaniyanın ilkin mərhələsi üçün xarakter auskultativ simptom 

hansıdır?

219

Pnevmaniyanın  qaraciyərləşmş mərhələsi üçün xarakter auskultativ simptom hansıdır?

220


Pnevmaniyanın sorulma mərhələsi üçün xarakter auskultativ simptom 

hansıdır?

221

Fibrozlaşan alviolitin  inkşafında neçə mərhələ  var?222

Fibrozlaşan alviolit zamanı ağciyərlər üzərində auskultasiyda nə eşidilir?

223

Fibrozlaşan alviolit  üçün hansı xarakterik deyil?224

Fibrozlaşan alviolit  gedişinə aid olmayan forma hansıdır?

225

Fibrozlaşan alviolitin  müalicəsində əsas preparat  hansıdır?226

Hansı  ağır xəstəxadan kənar pnevmaniyanın törədicisi deyil?

227

İmmun çatmamazlığı vəziyyəti ilə bağlı pnevmoniyalarda  hansı antibiotikin seçiminə üstünlük verilir?

228


Pnevmaniyanın əmələ gəlməsində hansı yol əhəmiyyət kəsb etmir?

229


Pnevmaniyanın patogenezində ilthab  mediatorlarlnln təsirindən bronx-

alviol sistemində baş verən dəyişikliklərdən hansı olmur?230

Ağciyər toxumasını sərbəst radikallardan qoruyan antioksidant hansıdır?

231

Krupoz (pay) pnevmaniyası üçün xarakterik olmayan hansıdır?232

Krupoz (pay) pnevmaniyasının gedişi  üçün xarakterik olmayan mərhələ 

hansıdır?

233


Krupoz pnevmaniyda  döş qəfəsindəki plevropulmonal ağrılar  neçə gün 

davam edir?

234

Krupoz pnevmaniyda  döş qəfəsindəki plevropulmonal ağrılar üçün  hansı xarakter deyil?

235


Krupoz pnevmaniyda  döş qəfəsindəki plevropulmonal ağrılar üçün  hansı 

xarakter deyil?

236

Krupoz pnevmaniyda  ifraz olunan bəlğəm ?237

Kruoz pnevmaniya  üçün xarakter olmayan əlamətlər  hansıdır?

238

Krupoz pnevmaniyanın I mərhələsinə (eksudasiya) xas olmayan  obyektiv  müaynə əlaməti hansıdır?

A)Vezikulyar tənəffüsün zəifləməsi

B) Kreptasi

239


Krupoz pnevmaniyanın II mərhələsinə (qaraciyərləşmə) xas olmayan  

obyektiv  müaynə əlaməti hansıdır?

240

Bronxopnemaniyanı Krupoz pnevmaniyadan fərqləndirən simtomlardan Yüklə 130,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə