Kardiologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Ateroskleroz və lipid mübadiləsinin pozulmasıYüklə 1,14 Mb.
səhifə1/18
tarix14.12.2016
ölçüsü1,14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Kardiologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri

Ateroskleroz və lipid mübadiləsinin pozulması

1) Hiperxolesterinemiyanın aterosklerozun inkişafında rolu nədən ibarətdir?

A) aterosklerozun inkişafında ikinci dərəcəli amildir

B) aterosklerozun risk amillərinə aid deyildir

C) aterosklerozun risk amillərindən biridir,digər risk amilləri ilə birgə təsir göstərir

D) aterosklerozun müstəqil risk amillərindən biridir

E) aterosklerozda mühüm rol oynamır


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007

2) Arterial hipertoniyanın aterosklerozun inkişafında rolu nədən ibarətdir?

A) aterosklerozun risk amillərinə aid deyildir

B) aterosklerozda mühüm rol oynamır

C) aterosklerozun müstəqil risk amillərindən biridir

D) risk amillərinə aiddir, yalnız digər risk amilləri ilə birgə təsir göstərir

E) aterosklerozun inkişafında ikinci dərəcəli amildir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007

3) Siqaret çəkmənin aterosklerozun inkişafında rolu nədən ibarətdir?

A) aterosklerozun inkişafında ikinci dərəcəli amildir

B) aterosklerozun risk amillərinə aid deyildir

C) aterosklerozda mühüm rol oynamır

D) aterosklerozun klinik təzahürünün müstəqil risk amillərindən biridir

E) aterosklerozun risk amillərindəndir, yalnız digər risk amilləri ilə birgə təsir göstərir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007

4) Artıq bədən çəkisinin aterosklerozun inkişafında rolu nədən ibarətdir?

A) aterosklerozun risk amillərinə aid deyildir

B) aterosklerozun inkişafında ikinci dərəcəli amildir

C) aterosklerozun müstəqil risk amillərindən biridir

D) aterosklerozun risk amillərindəndir, yalnız digər risk amilləri ilə birgə təsir göstərir

E) aterosklerozda mühüm rol oynamır


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007
5) Hipodinamiyanın aterosklerozun inkişafında rolu nədən ibarətdir?

A) aterosklerozun risk amillərinə aid deyildir

B) aterosklerozun inkişafında heç bir rolu yoxdur

C) aterosklerozun risk amillərindəndir, yalnız digər risk amilləri ilə birgə təsir göstərir

D) risk amili kimi rolu sübut olunmamışdır

E) aterosklerozun müstəqil risk amillərindən biridir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007

6) Hiperxolesterinemiyanın aterosklerozun risk amili kimi hansı rolu vardır?

A) artıq bədən çəkisi kimi əhəmiyyət kəsb edir

B) artıq bədən çəkisinə nisbətən daha az əhəmiyyət kəsb edir

C) artıq bədən çəkisinə və hipodinamiyaya nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

D) artıq bədən çəkisinə nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

E) hipodinamiyaya nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007
7) Arterial hipertoniyanın aterosklerozun risk amili kimi rolu nədən ibarətdir?

A) hipodinamiyaya nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

B) artıq bədən çəkisi kimi əhəmiyyət kəsb edir

C) artıq bədən çəkisinə nisbətən daha az əhəmiyyət kəsb edir

D) artıq bədən çəkisinə nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

E) artıq bədən çəkisinə və hipodinamiyaya nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007

8) Siqaret çəkmənin aterosklerozun klinik təzahürünün risk amili kimi rolu nədən ibarətdir?

A) artıq bədən çəkisinə nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

B) artıq bədən çəkisi kimi əhəmiyyət kəsb edir

C) hipodinamiyaya nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

D) artıq bədən çəkisinə və hipodinamiyaya nisbətən daha çox əhəmiyyət kəsb edir

E) artıq bədən çəkisinə nisbətən daha az əhəmiyyət kəsb edir


Ədəbiyyat: Ройтберг .Г.Е., Струтынский .А.В.// Внутренние болезни сердечно -сосудистая система .2007

9) Aşağıda göstərilən aterosklerozun risk amillərindən ən mühüm olan hansıdır?

A) hiperxolesterinemiya

B) psixoemosional gərginlik

C) siqaret çəkmə

D) artıq bədən çəkisi

E) hipodinamiya


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

10) Aşağıda göstərilən aterosklerozun risk amillərindən ən mühüm olan hansıdır?

A) psixoemosional gərginlik

B) hipodinamiya

C) artıq bədən çəkisi

D) siqaret çəkmə

E) arterial hipertoniya


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

11) Alkoqol qəbulu aterosklerozun inkişafında hansı rolu oynayır?

A) aterosklerozun inkişafında mühüm rol oynayır

B) aterosklerozun əsas risk amillərindən biridir

C) aterosklerozun əlavə risk amillərinə aiddir

D) aterosklerozun risk amillərinə aid deyil

E) aterosklerozun inkişafında mühüm rol oynamır


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

12) Ateroskleroz zamanı birinci növbədə aşağıda göstərilən hansı damar qatı zədələnir?

A) intima və mediya

B) bütün qatlar

C) mediya

D) adventisiya

E) intima


Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации .Москва 2004.

13) Ateroskleroz zamanı hansı tip arteriyalar zədələnir?

A) əzələ və əzələ-elastik tipli arteriyalar

B) əzələ tipli arteriyalar

C) elastik və əzələ-elastik tipli arteriyalar

D) elastik tipli arteriyalar

E) əzələ-elastik tipli arteriyalar


Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации .Москва 2004.

14) Aterosklerotik düyün daha tez harada yerləşir?

A) arteriyaların bifurkasiya yerində

B) arteriyaların proksimal hissələrində

C) arteriyaların distal və proksimal hissələrində

D) arteriyaların distal hissələrində

E) arteriyaların istənilən hissələrində eyni tezliklə rast gəlinir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

15) Arteriollarda aterosklerotik düyün təsadüf edilirmi?

A) təsadüf edilmir

B) arteriyalara nisbətən daha çox təsadüf edilir

C) daha çox təsadüf edilir

D) təsadüf edilir

E) nadir hallarda təsadüf edilir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

16) Lipid ləkələri və lipid zolaqları aterosklerozun hansı mərhələsi üçün xarakterikdir?

A) aterosklerozun gecikmiş mərhələsi üçün

B) heç bir mərhələsi üçün

C) aterosklerozun erkən mərhələsi üçün

D) ateroskleroz üçün xarakterik deyildir

E) həm erkən, həm də gecikmiş mərhələsi üçün


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

17) Aortanın lipoidozu hansı yaş dövrü üçün xarakterikdir?

A) həyatın üçüncü onilliyində başlayır

B) uşaq yaşlarında başlayır

C) orta yaşlı insanlar üçün xarakterikdir

D) bütün yaş dövrlərində müşahidə olunur

E) ahıl və qoca yaşlı insanlar üçün xarakterikdir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

18) 10 yaşlı uşağın aortasında aşağıda göstərilənlərdən hansı rast gəlir?

A) böyük ölçülü aterosklerotik düyün müşahidə oluna bilər

B) kiçik ölçülü aterosklerotik düyün müşahidə oluna bilər

C) böyük ölçülü aterosklerotik düyün müşahidə olunmur

D) lipid çöküntüləri müşahidə olunmur

E) lipid ləkələri və lipid zolaqları müşаhidə oluna bilər


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

19) Aterosklerotik düyün çox vaxt hansı arteriyalarda rast gəlinir?

A) koronar arteriyalar

B) bud arteriyası

C) aorta


D) serebral arteriyalar

E) böyrək


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

20) Arteriyaların intimasında saya əzələ hüceyrələrinin proliferasiyası necə qiymətləndirilir?

A) əhəmiyyətli, lakin mütləq olmayan mərhələsi

B) aterogenezin vacib mərhələsi

C) aterosklerozun ağırlaşması kimi

D) aterogenezin ikinci mərhələsi kimi

E) aterogenezin gecikmiş mərhələsi kimi


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

21) Aterosklerozda iştirak edən “köpüklü“ hüceyrələr nə ilə zəngindir?

A) kalsium

B) lipid

C) toxuma detritləri

D) zülal

E) sərbəst radikallarla


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

22) Köpüklü hüceyrələr aterosklerozun hansı mərhələsinin histoloji şəkli üçün xarakterikdir?

A) aterosklerozun bütün mərhələsi üçün

B) aterosklerozun ağırlaşmaları zamanı

C) aterosklerozun gecikmiş mərhələsi üçün

D) aterosklerozun histoloji şəkli üçün xarakterik deyildir

E) aterosklerozun erkən mərhələsi üçün


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

23) Arteriyaların intimasında fibroz elementlərin proliferasiyasının rolu nədir?

A) aterosklerozun erkən mərhələsində mütləqdir

B) aterosklerotik düyünün formalaşmasında heç bir əhəmiyyət kəsb etmir

C) aterosklerozun ağırlaşmalarının əmələ gəlməsində iştirak edir

D) aterosklerotik düyünün formalaşma prosesində mütləqdir

E) aterosklerotik düyünün formalaşmasında əhəmiyyətlidir, lakin mütləq deyildir


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

24) Aterosklerozun ağırlaşmalarına aşağıda göstərilənlərdən hansı aiddir?

A) xoralaşma

B) fibroz

C) kalsinoz

D) tromboz və kalsinoz

E) tromboz


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

25) Koronar arteriyaların mənfəzinin daralma faizinin hemodinamik əhəmiyyətli olanı hansıdır ?

A) 40%


B) 90%

C) 60%


D) 25%

E) 75%
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .200726) Aşağıda verilən hansı tip dislipoproteidemiya aterogen hesab edilir?

A) II tip

B) I tip

C) III tip

D) II və V tip

E) V tip
Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .200727) Aşağıda verilən hansı tip dislipoproteidemiya aterogen hesab edilmir?

A) II b tipi

B) III tip

C) I və V tiplər

D) V tip

E) II a tipi


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
28) Ekzogen triqliseridlərin daşıyıcı forması hansıdır?

A) xilomikron və aşağı sıxlıqlı lipoproteidləri

B) yüksək sıxlıqlı lipoproteidləri

C) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidləri

D) aşağı sıxlıqlı lipoproteidləri

E) xilomikronlar


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

29) Endogen xolesterinin əsas daşıyıcı forması hansıdır?

A) yüksək sıxlıqlı lipoproteidləri

B) aşağı sıxlıqlı lipoproteidləri

C) xilomikronlar

D) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidləri

E) “Remnant” hissəciyi


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

30) Aşağıda göstərilən hansı lipoproteidlər antiaterogen rol oynayır?

A) Remnant” hissəciklər

B) xilomikronlar

C) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

D) yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər

E) aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

31) Yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər xolesterinin sinoniminin adı hansıdır?

A) prebeta-xolesterin

B) esterifikasiya olunmamış xolesterin

C) alfa-xolesterin

D) esterifikasiya olunmuş xolesterin

E) beta-xolesterin


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

32) Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər xolesterinin sinoniminin adı hansıdır?

A) esterifikasiya olunmamış xolesterin

B) alfa-xolesterin

C) esterifikasiya olmuş xolesterin

D) beta-xolesterin

E) prebeta-xolesterin


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

33) Qan zərdabına “xilez” formasını nə verir?

A) aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

B) “Remnant” hissəciklər

C) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

D) xilomikron

E) yüksək sıxlıqlı lipoproteidlər


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

34) Qeyri – aterogen dislipoproteidemiya zamanı hansı patologiyanın inkişaf etmə riski vardır?

A) ağciyər arteriyasının tromboemboliyası

B) hiperurikemiya

C) kəskin pankreatit

D) şəkərli diabet

E) konstriktiv perikardit


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007
35) Ailəvi hiperxolesterinemiyanın patogenezində əsas əhəmiyyət nə kəsb edir?

A) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər katabolizmasının pozulması

B) “Remnant” hissəciklərin katabolizmasının pozulması

C) xolesterinin absorbsiyasının pozulması

D) aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin sintezinin pozulması

E) aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin parçalanmasında köməklik edən reseptorların sayının azalması və ya olmaması


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

36) Qan zərdabında xolesterinin miqdarının kəskin artması hansı hallarda müşahidə olunur?

A) III tip dislipoproteidemiya zamanı

B) ailəvi hiperxolesterinemiyanın homoziqot və III tip dislipoproteidemiya zamanı

C) ailəvi hiperxolesterinemiyanın heteroziqot formasında

D) ailəvi hiperxolesterinemiyanın homoziqot və heteroziqot formalarında

E) ailəvi hiperxolesterinemiyanın homoziqot formasında


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

37) Ailəvi kombinə olunmuş hiperxolesterinemiya aşağıda göstərilənlərdən hansının artıqlığı ilə müşahidə olunur?

A) aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

B) çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər və xilomikron

C) aşağı sıxlıqlı və çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər

D) orta sıxlıqlı lipoproteidlər

E) xilomikron


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

38) Homoziqot ailəvi hiperxolesterinemiya hansı tezlikdə rast gəlinir?

A) 1/1000000 nisbətində

B) 1/10000 nisbətində

C) 1/100000 nisbətində

D) 1/1000 nisbətində

E) 1/100 nisbətində


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

39) Uşaq yaşlarında ürəyin işemik xəstəliyinin hansı hallarda inkişaf etməsi mümkündür?

A) kombinə olunmuş hipertriqliseridemiya

B) homoziqot ailəvi hiperxolesterinemiya

C) ailəvi lipoproteidlipazanın defisiti

D) ailəvi hiperxolesterinemiya

E) heteroziqot ailəvi hiperxolesterinemiya


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

40) Karbohidratlara tolerantlığın azalması, hiperurikemiya, bel və sağrı nahiyəsində kiçik ksantomalar hansı hallarda mümkündür?

A) hipertriqliseridemiya

B) kombinə olunmuş hipertriqliseridemiya

C) göstərilən bütün hallarda

D) hipertriqliseridemiya və hiperxolesterinemiya

E) hiperxolesterinemiya


Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Москва 2004.

41) Kəskin pankreatit hansı tip dislipoproteidemiya zamanı inkişaf edə bilər?

A) II a tip dislipoproteidemiya

B) I və II tip dislipoproteidemiya

C) II b tip dislipoproteidemiya

D) III tip dislipoproteidemiya

E) I tip dislipoproteidemiya


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

42) Ailəvi dislipoproteidemiyanın diaqnostikasında aşağıda göstərilən hansı əlamətlər daha çox əhəmiyyət kəsb edir?

A) buynuz qişanın lipoid ləkələri

B) qaraciyər və dalağın böyüməsi

C) ovucun ksantomatozu

D) axilles vətərinin ksantomatozu

E) axilles vətərinin ksantomatozu, qaraciyər və dalağın böyüməsi


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

43) II tip dislipoproteidemiyası olan xəstələr üçün nə xarakterikdir?

A) ovuc büküşlərində səthi ksantomalar, qaraciyər və dalağın böyüməsi

B) qaraciyər və dalağın böyüməsi

C) ovuc büküşlərində səthi ksantomalar

D) buynuz qişanın lipoid ləkələri

E) axilles vətərinin ksantomatozu


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

44) 20 yaşlı kişilər üçün qan zərdabında xolesterinin optimal səviyyəsi nə qədərdir?

A) 5,2-6,2 mmol/l arasında

B) 9,8 mmol/l – dən çox

C) 6,2-7,8 mmol/l arasında

D) 5,2 mmol/l – dən aşağı

E) 7,8-9,8 mmol/l arasında


Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Москва 2004.

45) Nikotin turşusunun qəbulu zamanı qan plazmasında hansı lipidlərin səviyyəsi azalır?

A) triqliseridlərin

B) xolesterinin, lakin triqliseridlərin səviyyəsi artır

C) xolesterinin

D) yüksək sıxlıqlı lipoproteidlərin

E) xolesterin və triqliseridlərin


Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Москва 2004.

46) Nikotin turşusunun minimal effektiv hipolipidemik sutkalıq dozası hansıdır?

A) 1,5 q


B) 0,5 q

C) 1,0 q


D) 3,0 q

E) 2,0 q
Ədəbiyyat: Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. Москва 2004.47) Nikotin turşusunun əlavə təsiri nə ilə əlaqəlidir?

A) allergik reaksiya

B) hipervitaminoz

C) vazodilatasiya

D) vazokonstriksiya

E) hipovitaminoz


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

48) Nikotin turşusunun əlavə təsiri hansıdır?

A) taxikardiya, üzün hiperemiyası və hiperurikemiya

B) hiperurikemiya

C) üzün hiperemiyası

D) düzgün cavab yoxdur

E) taxikardiya


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

49) Nikotin turşusunun istifadəsinə göstərışlər hansılardır?

A) hiperlipoproteidemiya II tip

B) düzgün cavab yoxdur

C) hiperlipoproteidemiya III tip

D) hiperlipoproteidemiya IV tip

E) hiperlipoproteidemiya II –III-IV tip


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

50) Xolestiramin mədə-bağırsaq traktından necə sorulur?

A) mədə-bağırsaq traktından 80%-i sorulur

B) mədə-bağırsaq traktından pis sorulur

C) mədə-bağırsaq traktından yaxşı sorulur

D) mədə-bağırsaq traktından sorulmur

E) mədə-bağırsaq traktından 50%-i sorulur


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

51) Xolesteraminin hipolipidemik təsir mexanizmi necədir?

A) xolesterin sintezinin azalması

B) lipoproteidlərin katabolizmasının artması

C) triqliseridlərin sintezinin azalması

D) bağırsaqdan ödün absorbsiyası

E) xolesterin və triqliseridlərin sintezinin azalması


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

52) Xolestiraminin təyini hiperlipoproteidemiyanın hansı tipində göstərişdir?

A) V tip


B) III tip

C) I tip


D) IV tip

E) II tip


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

53) Xolestiramin ilə müalicə zamanı hansı hallar ola bilər?

A) bütün göstərilənlər

B) yağda həll olan vitaminlərin hipovitaminozu

C) hemorragik sindrom

D) yağların sorulmasının pozulması

E) hemorragik sindrom və yağların sorulmasının pozulması


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

54) Xolelitiaz hansı preparatın uzun müddətli qəbulu ilə ağırlaşa bilər?

A) klofibrat

B) düzgün cavab yoxdur

C) fraksiparin

D) xolestiramin

E) nikotin turşusu


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

55) Hipotrombinemiya ilə əlaqədar hemorragik sindrom hansı preparatın istifadəsi zamanı əmələ gəlir?

A) hemfibrozil

B) klofibrat

C) probukol

D) nikotin turşusu

E) xolestiramin


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

56) Hansı preparatın kanserogen effekti vardır?

A) melostatin

B) göstərilən preparatlardan heç biri

C) lovastatin

D) xolestiramin

E) nikotin turşusu


Ədəbiyyat: В. И. Метелица «Справочник кардиолога по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2005г.

57) Hansı preparatı IIa tipli dislipidemiyası olan xəstələrə təyin etmək olmaz?

A) lovastatin

B) klofibrat

C) xolestiramin

D) dekstrotiroksin

E) nikotin turşusu


Ədəbiyyat: Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В.// Внутренние болезни, сердечно -сосудистая система .2007

Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə