Karbohidratlardan hansı reduksiyaedicilik qabiliyyətə malik deyilYüklə 186,14 Kb.
səhifə1/15
tarix17.01.2020
ölçüsü186,14 Kb.
#30208
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
BİOKİMYA
Dünyanın 13 Ən Yaxşı Riyaziyyat Məktəbi, SMQ Issue3 digital, BİOKİMYA, Airbnb Pitch Deck, magistrimthn, riyazi mentiq

1

Karbohidratlardan hansı reduksiyaedicilik qabiliyyətə malik deyil hansı reaksiya ilə bunu sübut etmək olar?A)

Saxaroza-BiuretB)

Saxaroza-Felinq

+
C)

Melibioza-FelinqD)

Qalaktoza-MillonE)

Fruktoza-Moor2

Trisaxaridlərin nümayəndələrini göstərin;A)

Gensianoza, maltoza, rafinoza,B)

Rafinoza, gensianoza, melesitoza

+
C)

Rafinoza, treqaloza, melesitoza,D)

Rafinoza, sellobioza, gensianozaE)

Melesitoza, sellobioza, rafinoza
3

Aşağıdakı faiz miqdarlarından hansı azota aiddir?A)

15-18%

+
B)

6,5-7,3%C)

21,5-23,5%D)

50-55%E)

0,2-0,4%4

Aşağıdakı faiz miqdarlarından hansı oksigenə aiddir?A)

15-18%B)

6.5-7.3%C)

02-04%D)

21.5-23.5%

+
E)

50-55%5

Aşağıdakı elementlərdən hansı zülalların tərkibində daha çoxdur?A)

Karbon

+
B)

HidrogenC)

OksigenD)

AzotE)

Kükürd6

Nə üçün qlikoqol optik fəal maddə deyil?A)

Sintetik yolla alındığı üçünB)

α- aminturşu olmadığı üçünC)

Yüksək parçalanma enerjisinə malik olduğu üçünD)

Qlikoqol optik fəal maddədirE)

Ən sadə α- aminturşu olduğu üçün

+
7

Aminturşulardan hansı neytraldır?A)

Alanin

+
B)

ArgininC)

LizinD)

Aspargin turşusuE)

Histidin8

Məlumat RNT-nin molekul kütləsi təqribən nə qədərdir?A)

MinB)

Əlli minC)

Altmış minD)

Yüz mindən bir neçə milyona qədər

+
E)

Səksən min9

Disaxarid nəyə deyilir?A)

2 monosaxaridin birləşməsindən alınan oliqosaxaridə deyilirB)

Molekul tərkibində 2-OH qrupu olan oliqosaxaridlərə deyilirC)

Molekul tərkibində 2 monosaxarid qalığı olan oliqosaxaridlərə deyilir

+
D)

Oliqosaxaridlərin tərkibindən monosaxaridləri çıxarmaqla qalan qalığa deyilirE)

Molekul tərkibində 2 –OH qrupu olan monosaxaridə deyilir10

Ən optiki fəal karbohidrat hansıdır?A)

ArabinozaB)

Heksozalar

+
C)

α - ksilozaD)

TetrozalarE)

Triozalar11

Nişastanın orqanizmdə hidrolizi nəticəsində hansı birləşmə əmələ gəlir?A)

FruktozaB)

Qlükon turşusuC)

Aspargin turşusuD)

Qlükoza

+
E)

Sellüloza12

Mənşəyinə görə yağları hansı tiplərə bölürlər?A)

Təbii və süniB)

Heyvani və bitki

+
C)

Üzvi və sintetikD)

Üzvi və qeyri üzviE)

Tsiklik və atsiklik13

Mannoza reduksiya olunduqda aşağıdakılardan hansı alınır?A)

Mannit

+
B)

DulsitC)

SorbitD)

Qalakton turşusuE)

Selik turşusu14

Yağların qaxsamasının qarşısını alan maddələr hansıdır?A)

EmulqatorlarB)

FermentlərC)

KatalizatorlarD)

Antioksidantlar

+
E)

Su15

Əzələ zülalları hansılardır?A)

Miozin, elastin, aktomiozin, tropomiozin, troponinB)

Miozin, qlütelin, aktomiozin, tropomiozin, troponinC)

Miozin, aktin, aktomiozin, fibroin, troponinD)

Miozin, aktin, keratin, tropomiozin, troponinE)

Miozin, aktin, aktomiozin, tropomiozin, troponin

+
16

Aminturşularının çürümə məhsullarının zərərsizləşdirilməsində hansı ferment iştirak edir?A)

Arilsulfotransferaza

+
B)

DekraboksilazaC)

TransaminazaD)

KarboksipeptidazaE)

Levunlinatsintetaza17

d-qlükoza və l-qlükoza üçün doğru ifadə aşağıdakılardan hansıdır?A)

Enantiomerdirlər

+
B)

İzomerdirlərC)

AnomerdirlərD)

DiastereoizomerdirlərE)

Epimerdirlər18

Təbii invert şəkər hansıdır?A)

Süd şəkəriB)

Səməni şəkəriC)

Bal

+
D)

Qlükoza məhluluE)

Şəkər tozuYüklə 186,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə