Kapsül germe halkalari: GÜncelleşTİRİLMİŞ kapsüL İÇİ destek sağlayan aletlerYüklə 229 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü229 Kb.
#4615


KAPSÜL GERME HALKALARI: GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ KAPSÜL İÇİ DESTEK SAĞLAYAN ALETLER

 • Hazırlayan:Dr.Dinçer DİNÇ

 • TCSB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Asistanı


 • İntra ve postoperatif avantajlarından dolayı; kapsül içi arka kamara intraoküler lens(AK-İOL) fikse edilen; küçük insizyonlu fakoemulsifikasyon, katarakt cerrahisinde standart yöntem olmuştur.

 • Zonüler zayıflık olduğu zaman katarakt cerrahisinde; vitreus prolapsusu, kapsüler rüptür ve postoperatif İOL dislokasyonu gibi riskler artar.

 • Şiddetli zonuler diyalizli vakalarda; alternatif yaklaşım olarak; kapsül içi katarakt ekstraksiyonu ya da pars plana vitrektomi ve lensektomi yapılabilir. • Kapsül germe halkası(KGH) ve türevleri;

 • cerrahların zonüler zayıflığa daha güvenli yaklaşmasını ve

 • yeni cerrahi teknikler üretmelerini sağlar.

 • Bu olgulardaki başarılı fakoemülsifikasyon,

 • cerrahi sırasında kapsülozonüler aparatın stabil kalmasını,

 • cerrahın güvenle kristalin lensi çıkartmasını,

 • kapsüler kesenin sağlamlaştırılmasını ve

 • güvenle AK-İOL yerleştirilmesini sağlar. • Başarılı bir cerrahi için;

 • kapsüler ve zonüler anatomiyi,

 • zonüler zayıflık için derecelendirme sistemini,

 • teknik modifikasyonları,

 • işe yarar kapsül germe aletlerini ve

 • seçim kriterlerini çok iyi anlamak gerekir. • Zonüler Zayıflığa YaklaşımZonüler Zayıflığa Yaklaşım-1

 • Sıklıkla katarakt ekstraksiyonu ve İOL fiksasyonu metodlarında, zonüler durumu kategorize etmede yardımcıdır.

 • Katarakt ekstraksiyonu seçenekleri; fakoemülsifikasyon ve kapsül dışı ya da kapsül içi yaklaşımları kapsar.

 • Birçok vakada; pars plana lensektomi ve vitrektomi ile posterior yaklaşım hesaba katılabilir.

 • İOL; tercihen sulkusa,

 • ön kamaraya,

 • kapsül germe halkasıyla birlikte kese içine ya da

 • irise fikse edilerek implante edilebilir.Zonüler Zayıflığa Yaklaşım-2

 • İOL için ideal implant yeri; kapsüler kesenin içidir.

 • Buraya implate edildiği taktirde; optimal biyokompatibilite sağlanır, İOL kolay santralize edilebilir ve uzun süre stabil pozisyonda kalır.

 • KGH ve modifikasyonları;

 • şiddetli zonuler kayıp olan vakalarda;

 • küçük insizyonlu fakoemulsifikasyona ve

 • kapsül içi AK-İOL fiksasyonu yapılmasına izin verir. • Zonüler Zayıflığın AçıklamasıZonüler Zayıflığın Açıklaması

 • Zonuler zayıflık saat kadranı sayısına göre(zonuler diyaliz derecesi) ve genel zonüler instabilite şiddetine göre katagorize edilebilir.

 • Bu kısım anahtar rolü görür; çünkü spesifik zonüler sorunlardan her birinin kendine ait etyolojisi vardır.

 • Katarakt ekstraksiyonu ve kapsül içi dektekleyici alet kullanımının tercihi bu duruma bağlıdır. • Kapsül Germe Halkası Nasıl Çalışır?Kapsül Germe Halkası Nasıl Çalışır-1

 • KGH iki fonksiyon sunar:

 • 1.Katarakt cerrahisi esnasında intraoperatif destekleyici alet ya da

 • 2. Postoperatif İOL fiksasyonu için; uzun süreli bir implantasyon aleti.

 • KGH’nın çapı, kapsüler kesenin çapından geniş olması sebebiyle;

 • halkanın doğal olarak oluşturduğu merkez kaç(sentrifugal) kuvveti kapsüler ekvatoru genişletir ve zayıf zonuler alanlara destek sağlar.

 • KGH kapsüler keseyi genişletir ve arka kapsülün operasyon esnasında gerilmesini sağlar.

 • Operasyon sonrasında kapsül kırışıklığı oluşumunu engeller ve fako sonrası YAG kapsülotomi yapılmasına olanak tanır.Kapsül Germe Halkası Nasıl Çalışır-2

 • Kapsüler kesenin sirküler sınırları korunduğu için; zonuler destek iyice kuvvetlendirilmiş olur.

 • KGH zonüllerdeki gerimi kuvvetlendirir ve iç zonuler aparatı stabilize ederek, gücü kalan zayıf zonullere dağıtır.

 • KGH ayrıca sublukse kapsüler keseyi santralize ederek desantralizasyon ve dislokasyonu önler.

 • KGH nın diğer ek avantajları; fakoemulsifikasyon esnasında güvenliği arttırmak, posterior kapsül opasifikasyonunu önlemek ve kapsüler kontraksiyon sendromu insidansını azaltmaktır.

 • Standart KGH ları güçlü sublukse kapsüler keseleri santralize etmede başarısızdır ve progresif zonuler kaybı önleyemezler.

 • Bu durumlarda modifiye KGH(M-KGH) gibi skleraya fikse edilen aletler ya da kapsüler germe segmentleri daha kullanışlıdır. • Kapsül Germe Halkası Endikasyon ve KontrendikasyonlarıKapsül Germe Halkası Endikasyonları ve Kontrendikasyonları-1

 • KGH için genel endikasyonlar;

 • Pseudoeksfoliasyon sendromu,

 • Travmatik zonulolizis,

 • İyatrojenik zonuler hasar,

 • Marfan sendromu,

 • Homosistinüri,

 • Hipermatür katarakt ve

 • Postvitrektomidir.

 • Diğer az rastlanılan durumlar aniridi, retinitis pigmentosa, intraoküler neoplazmlar, Weil-Marchesani sendromudur.

 • KGH implantasyonu ayrıca konjonital lens kolobomunda da başarılı olur.Kapsül Germe Halkası Endikasyonları ve Kontrendikasyonları-2

 • Standart KGH düşük derece generalize zonuler zayıflıkta ya da zonulolizisle aynı lokalizasyonlu zonuler instabilitede endikedir.

 • Hafif jeneralize zonuler zayıflığın klinik işaretleri;

 • kapsül kollapsı ve aşikar desantralizasyon olmadan,

 • zayıf fakodonezis,

 • kapsuloreksis formasyonu üzerinde zayıf lens hareketleri ve

 • zayıf kapsüloreksis ovalizasyonunu içerir.

 • Bu grupta zayıf kapsüler keseyle karakterize pseudoeksfoliasyon düşünülebilir.

 • Eğer bu kriterler yoksa standart bir KGH yetersiz olarak düşünülür.Kapsül Germe Halkası Endikasyonları ve Kontrendikasyonları-3

 • KGH implantı anterior kapsülde radyal yırtık ya da posterior kapsülde yırtık olduğunda kontrendikedir.

 • Süreksiz kapsüloreksis yapılan vakalarda KGH implantı tehlikeli olabilir.

 • Çünkü KGH tarafından oluşturulan merkezkaç kuvvetler;

 • KGH’nın posteriora doğru disloke olma riskini arttırmakla beraber,

 • kapsüler yırtığın arkaya doğru daha fazla genişlemesine yol açabilir.Endokapsüler Destek Aletlerinin TarihiEndokapsüler Destek Aletlerinin Tarihi-1

 • İlk endokapsüler alet; 1980'lerin sonunda Japonya'da dizayn edildi.

 • Orijinal amacı; kapsül kesesinin ekvatoruna baskı uygulayarak; lens epitel hücresi migrasyonunu ve posterior kapsül opasifikasyonu önlemesiydi.

 • 1991’de Hara ve arkadaşları; sirküler keseyi korumak için; kapsüler kese forniksi içine halkaların yerleşimini tanımladılar.

 • Cihaz, 'ekvator ring' adı verilen silikon kaplı bir halkaydı.

 • Ekvator ring kapsülün sirküler çevresiyle korunmasına rağmen; kapalı olan ring yapısı; kullanımını sınırlamıştır.

 • Çünkü bu aletler kapsüler kesenin her boyutu için uygun değildirler.

 • Yine 1991’de Nagamoto ve Bissen-Miyajuma 'kapsüler kese destekleyici halka' olarak bilinen; PMMA(polimetilmetakrilat) yapısındaki açık halkayı tanımlamıştır. • Standart Kapsül Germe HalkasıEndokapsüler Destek Aletlerinin Tarihi-2

 • KGH’nı ilk kez 1993’de Leger ve Witschel tanımlamıştır.

 • KGH; katarakt cerrahisi esnasında implante edilen ilk açık PMMA halkaydı ve avantajlı tarafı her iki serbest ucunda yuvarlak deliklerinin bulunmasıydı.

 • Yuvarlatılmış delikler insersiyon esnasında; kapsüler fornikse zarar verme riskini azaltırlar ve halkanın intrakapsüler manipulasyonunu kolaylaştırırlar.

 • KGH tanımlandıktan sonra; KGH'nın cerrahi olarak kullanım alanlarını geliştirmek için; çeşitli cihazlar dizayn edildi.

 • İlk KGH'ları lens epitel hücrelerinin göçünü ve böylece arka kapsüler kesafet gelişimini önlemek için kare kenarlı olarak tasarlanmıştı. • Modifiye Kapsül Germe HalkasıEndokapsüler Destek Aletlerinin Tarihi-3

 • 1998'de Cionni ve arkadaşları, halkanın ana filamanının önünde lokalize bir fiksasyon çengeliyle modifiye edilmiş, açık endokapsüler halkayı geliştirmiştir.

 • Çengelin ucunda; kapsüler keseye hasar vermeden sütürasyona izin veren bir delik mevcuttur.

 • M-KGH(modifiye KGH) adı verilen bu alet şiddetli zonuler zayıflığı olan vakalarda olukça kullanışlıdır. • Ahmed® Kapsül Germe SegmentiEndokapsüler Destek Aletlerinin Tarihi-4

 • Kapsül germe segmentleri(KGS) 2002 yılında Ahmed tarafından şiddetli zonüler zayıflıkta kullanılmak üzere sunuldu.

 • KGS; santral fiksasyon için sütürasyon deliği olan; 90o lik PMMA yapılı bir halka segmentidir.

 • Delik hem iris kancalarına intraoperatif olarak destek olur, hem de skleraya sütüre edilebildiğinden dolayı uzun dönem postoperatif fiksasyona olanak sağlar.

 • Küçük boyutlarda olması; anteroposterior kapsül yırtığı ya da inkomplet kapsüloreksisi olanlarda güvenle implante edilmesini sağlar.

 • Zonuler destek ihtiyacına bağlı olarak; çoklu segmentler(ikili-üçlü) implante edilebilirler.

 • Bu alet diğer endokapsüler destek aletleriyle kombine edilerek de kullanılabilir. • Günümüzdeki Endokapsüler AletlerGünümüzdeki Endokapsüler Aletler-1

 • Standart Kapsül Germe Halkası

 • Standart KGH; PMMA yapılı, açık uçlu bir halkadır.

 • Bu sıkıştırılabilir sirküler halkanın; iki adet düz kenarlı uç ile sonlanan enine kesiti vardır.

 • Son uçların 'kayak rampası' şeklindeki dizaynı; insersiyon yerinde kapsüler ekvatorun kaçmasının engellenmesine yardımcı olur ve ayrıca ikincil enstrumentasyonların yerleştirlmesine imkan tanır.

 • Morcher ve Ophtec KGH’larının ikisi de FDA onaylıdır.Günümüzdeki Endokapsüler Aletler-2

 • Morcher halka( ‘reform ring’ olarak da bilinir) 3 farklı büyüklükte üretilmiştir:

 • tip 14, 12.3 mm( 10mm’ye sıkıştırılabilir)

 • tip 14C, 13mm(11 mm’ye sıkıştırılabilir) ve

 • tip 14A 14.5 mm(12 mm ye sıkıştırılabilir).

 • Ophtec halka(AMO-’StabilEyes’ olarak da bilinir) 11mm'ye kadar sıkıştırılabilen 13 mm'lik ve 10 mm'ye kadar sıkıştırılabilen 12 mm'lik çeşitleri vardır.

 • KGH implantasyonu elle veya enjektör sistemiyle yapılabilir.Günümüzdeki Endokapsüler Aletler-3

 • 21 gözle yapılan prospektif çalışmada;

 • Jacob ve arkadaşları,

 • 150 dereceden az zonuler diyalizi olan hastalarda KGH'nın güvenlik ve etkinliğini değerlendirdi.(242.33 günlük takip süreci)

 • Kapsüler kese içine AKİOL ve KGH implantasyonu yapılan fakoemulsifikasyonun, %90.47'lik başarı oranına sahip olduğunu saptadılar.

 • Hiçbir gözde kapsüler kollaps gelişmedi ama iki gözde intraoperatif olarak zonuler diyaliz meydana geldi.

 • Onbeş gözün, sonuçta görme keskinliği, 20/40 ya da daha iyi oldu.

 • Başarılı implantasyon yapılan bütün hastalarda KGH 6 ay boyunca iyi santralize olarak kaldı.Günümüzdeki Endokapsüler Aletler-4

 • Bayraktar ve arkadaşları; yaptıkları çalışmada, PEX li hastalarda; fakoemulsifikasyon esnasında gelişebilecek zonüler komplikasyonlarda KGH kullanmanın etkisini araştırdılar.

 • 78 PEX'li katarakt vakasıyla yapılan bu prospektif randomize çalışmada; vakalar 2 gruba bölündü.

 • Birinci 39 gözden oluşan gruba KGH implante edildi;

 • İkinci 39 göze ise kontrol grubu olarak KGH implantı yapılmadı.

 • KGH takılmayan kontrol grubundaki 5 gözde intraoperatif zonular ayrışma gelişirken;

 • KGH takılan gruptaki hiçbir gözde zonuler ayrışma izlenmedi.

 • Arka kapsül rüptürü kontrol grubunda %7.7 oranında görülürken, KGH takılan grupta %5.2 oranında görüldü.

 • Kapsüler İOL fiksasyonu KGH takılan grupta %94.9, kontrol grubunda ise %74.3 olarak saptandı.Günümüzdeki Endokapsüler Aletler-5

 • Gimbel ve arkadaşları yaptıkları çalışmada;

 • KGH'nın cerrahi esnasında kapsüler kese kollapsını ve vitreus gelmesini önlediğini belirtmişlerdir.

 • Lee ve arkadaşları KGH takılan vakalardaki İOL desentralizasyonu gelişiminin daha az geliştiğini açıklayan çalışmalarında;

 • KGH+İOL implante edilen 20 gözde ortalama İOL desantralizasyonu 0.42+0.17mm olarak saptanırken;

 • sadece İOL implante edilen 20 gözde 0.57+0.16mm olarak saptandı.

 • İOL tilti de KGH+İOL takılan grupta daha azdı.Günümüzdeki Endokapsüler Aletler-6

 • Price ve arkadaşları yaptıkları çalışmada;

 • Ophtec KGH implantınının zonuler zayıflığı olan hastalarda güvenle gerçekleştirilebildiği taktirde İOL desantralizasyonunun daha az olduğunu göstermişlerdir.

 • Çalışmalarında karşılaştıkları birincil komplikasyon, arka kapsül opasifikasyonu olmuştur ve post op 12. aya kadar %12 oranında Nd:YAG kapsülotomiye ihiyaçları olmasına rağmen; arka kapsül opasifikasyonu gelişmesini KGH insersiyonuna bağlamamışlardır.

Uygun KGH Boyutunu Seçme

 • KGH boyutunun seçimi kapsüler kesenin büyüklüğüne bağımlıdır.

 • Tipik olarak geniş kapsüler kese için geniş bir KGH gereklidir.

 • Çoğu cerrah 13mm lik KGH’ları gibi geniş implantları tercih eder.

 • Tamamiyle sirkümferansiyal bir destek sağlamak için KGH’nın uç sonlanmaları birbiri üzerine gelmelidir.

 • Vass ve arkadaşları kapsüler kese boyutlarının globun aksiyel uzunluğuyla korele olduğunu göstermiştir.

 • Bu bilgiler ışığında aksiyel ölçümler KGH boyutunu belirlemede rehber amaçlı kullanılabilmelerine rağmen;

 • Çoğu cerrah, rutin olarak uç sonlanmaların üst üste getirilebileceği en geniş boyuttaki KGH’larını tercih eder.Aksiyel uzunluğa göre takılabilecek KGH boyutları • Modifiye Kapsül Germe HalkasıModifiye Kapsül Germe Halkası-1

 • M-KGH bulunmadan önce; çok derin lens subluksasyonu daha invaziv ve komplike cerrahi yöntemlerle düzeltilebiliyordu.

 • Standart KGH, ağır zonuler diyalizli vakalarda, lâyikiyle intraoperatif desteği sağlamada ve kapsüler keseyi santralize etmede yetersiz olduğundan dolayı; M-KGH gerekliydi.

 • Eski yaklaşımlar; kapsüloreksis olsun olmasın standart KGH nı kapsüler keseye suture etmeyi gerektiriyordu.

 • Bu teknikle kapsüler yırtık oluşturma riski yüksek olduğundan Cionni M-KGH’nı 1998 de geliştirdi(2005’de FDA onayı aldı).

 • Bu alet geniş ve ilerleyici zonuler hasarda; cerraha kapsüler keseyi göz duvarına fiske ettirip sağlamlaştırmasına izin verir.

 • Santral halkaya tutturulan, bir ya da iki fiksasyon delikli açık halka dizaynı, skleral sütürasyona olanak tanır.Modifiye Kapsül Germe Halkası-2

 • Delikler KGH’nın gövdesinden 0.25mm ileri doğru çıkıntı yaparlar;

 • Dolayısıyla KGH’nın ön kapsülün önüne yerleştirilmesi, sütürasyon esnasında kapsüler kesenin bütünlüğünün bozulmasını engeller.

 • M-KGH ile çalışırken uygun boyutta kapsüloreksis(5.5mm) oluşturmak önemlidir.

 • Küçük bir kapsüloreksis kenarı oluşturulursa; kanca; kapsüloreksis kenarına zarar verebilir;

 • irisi aşındırabilir, böylece;

 • pigment dağılımı ve

 • kronik üveite yol açabilir.Modifiye Kapsül Germe Halkası-3

 • Cionni ve arkadaşları;

 • Konjenital zonuler destek kaybı olan 90 gözde M-KGH’nın etkisini araştırdılar.

 • Vakaların %94’ünde M-KGH ile kapsüler kesenin ve AKİOL’nin iyi santralizasyonu sağlandı.

 • %80 gözde en iyi düzeltilmiş görme keskinliği 20/40 ya da üstündeydi.

 • Sütür kırılması insidansı %10 du.

 • Tavsiyeler 9-0 sütür kullanımının; 10-0 sütür kullanımından daha başarılı olduğu yönündeydi.Modifiye Kapsül Germe Halkası-4

 • Standart KGH ve M-KGH ile ilgili Anahtar Noktalar:

 • KGH ya da M-KGH Kullanıldığı Durumlar

 • Hafif zonüler zayıflık(4 saat kadranından daha az)

 • Bütün PEX’li hastalar

 • Skleral fiksasyon gerektiğinde(M-KGH)

 • KGH ya da M-KGH Kullanılmadığı Durumlar

 • Ön kapsül yırtığı

 • Arka kapsül yırtığı

 • İnkomplet kapsüloreksis

 • Şiddetli sublukse kapsüler keseyi resantralize etmek içinModifiye Kapsül Germe Halkası-5

 • Ahmed ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada değişik nedenlere bağlı şiddetli zonulopatisi olan vakalarda M-KGH kullanımını araştırdılar.

 • Bu vakalardaki zonuler zayıflığın etyolojisi;

 • Marfan sendromu(22 vaka)

 • Travma(19 vaka)

 • Lens ektopisi(10 vaka)

 • PEX(6 vaka) ve

 • diğerleri(12 vaka) olarak sınıflandırıldı.

 • 12.4 aylık takiplerde tüm vakalarda yeterli KGH ve İOL santralizasyonu sağlandı.Modifiye Kapsül Germe Halkası-6

 • Komplikasyon olarak;

 • intraokuler basınç artması(6 vaka),

 • arka kapsül opasifikasyonu(5 vaka),

 • pigment deşarjı(2 vaka)

 • iritis(5 vaka) ve

 • kistoid maküler ödem(4 vaka) görüldü.

 • Bu sonuçlar; M-KGH nın kullanılabileceği klinik durumları geniş aralıklarla tanımlamış oldu.

 • Çalışmanın major sonuçlarından biri de vitrektomi ihtiyacı hakkındaydı.

 • Bu tip vakalarda rutin yöntemlerle vitrektomi ihtiyacı olurken; kapsüler germe halkası takılan olgularda bu duruma da gereksinim azalmış oldu. • Ahmed® Kapsül Germe SegmentiKapsül Germe Segmenti-1

 • 2002 de Ahmed Kapsül Germe Segmentini(KGS) dizayn etti.(Henüz FDA onayı almadı)

 • Bu cihaz da şiddetli zonuler zayıflığı olan, intraoperatif desteğe ihtiyacı olan ya da postoperatif uzun dönemde kapsüler kese içinde santralize bir İOL ihtiyacı olan hastalar için tasarlandı.

 • Bu 5mm yarı çaplı, 1200’lik kısmi PMMA halka segmentinin de M-KGH gibi ön kısmında fiksasyon deliği vardır.

 • Yoğun kataraktı ya da şiddetli zonuler zayıflığı olan gözlere fakoemulsifikasyon öncesi KGH yerleştirmek; zonuler hasarı gittikçe arttırabildiğinden dolayı, oldukça zor bir işlemdir.

 • Bu durumlarda özellikle yüksek gerilimli M-KGH kullanılabilir.

 • KGS zayıf travmalarda kolaylıkla yerleştirilebilir.

 • KGS implantı ile, lens ekstraksiyonu öncesi daha az güç, zonuler aparata aktarılmış olur.Kapsül Germe Segmenti-2

 • KGS; kapsül içine minimal efor ile atravmatik olarak kaydırılarak yerleştirilmek üzere dizayn edilmiştir.

 • Bu cihaz; devamlılık sağlanamayan kapsüloreksislerde, ön ve arka kapsül yırtığı olan vakalarda da kullanılabilir.

 • Kapsüloreksis sonrası kapsüler kese içine; zonuler zayıflığın olduğu bölgenin üzerine yerleştirilebilir.

 • Cihazın ana gövdesi kapsüler ekvatoru destekleyecek ve genişletecek şekilde, santral deliği kapsülün önüne getirilerek, kapsüler kese içine oturtulur.

 • İntraoperatif olarak kapsüler keseyi zonuler zayıflığın olduğu yerden desteklemek için; iris retraktörü KGS’nin deliğinden geçirilebilir.Kapsül Germe Segmenti-3

 • Geniş zonuler zayıflığı olan vakalarda çoklu KGS’leri kullanılabilir.

 • Diğer endokapsüler aletlerden farklı olarak KGS sadece intraoperatif bir alet olarak kullanılabilir ve lens ekstraksiyonu yapılır yapılmaz hemen rahatlıkla çıkarılabilir.

 • Çoğu cerrahın tercih ettiği şekilde; uzun dönem kapsüler destek ve santralizasyonu sağlamak için;

 • M-KGH gibi daimi olarak skleraya sütüre edilebilir.Kapsül Germe Segmenti-4

 • KGS’nin 3 farklı boyutta modeli mevcuttur:

 • 4.75mm(model 6D)

 • 5mm(model 6E) ve

 • 5.5mm(model 6C)

 • Model 6D en sık kullanılan tipidir.

 • 35 hastadan oluşan seride; KGS başka bir destek aleti ile beraber ya da kendi başına implante edilmiş ve tüm vakalarda İOL tiltesi olmadan, İOL santralizasyonu sağlanmıştır. • Kapalı Katlanabilir Kapsül HalkasıKapalı Katlanabilir Kapsül Halkası

 • Kapalı katlanabilir kapsül halkası;

 • Son günlerde Dick tarafından,

 • keskin kenarlı,

 • katlanabilir ve

 • bükülebilir halka sistemi olarak tanımlandı.

 • 104 vakaya yapılan küçük insizyonlu(1.6-3.2mm) katarakt cerrahisinde,

 • önemli bir komplikasyon meydana gelmeden yerleştirilen kapalı katlanabilir kapsüler halkalar 6 ay boyunca takip edildi.

 • Hemen hemen her vakada minimal arka kapsüler opasifikasyon gelişti.Oftalmolojide Kullanılan Diğer Halkalar

 • Kapsül Eğme Halkası

 • Bu PMMA yapılı halka keskin kenarlı yapısı sayesinde lens epitel hücrelerinin migrasyonunu önlemek için Nishi tarafından dizayn edildi.

 • Bu halka, ön-arka kapsülün birbirine yapışmasını engeller, böylece kapsüler fibrozis ve arka kapsül opasifikasyonu engellenmiş olur.

 • Aniridi ve Kolobom Ringleri

 • 2 aniridi ringinin kombine edilmesi, tamamiyle iris yerine geçen 360 derecelik bir kalkan oluşturur.

KGH Takılmasının Zamanlaması

 • FAKO öncesi KGH takılması:

 • Fakoemulsifikasyon için daha iyi nükleer stabilite sağlar,

 • Yoğun kataraktlarda daha zordur(iyatrojenik zonuler hasara yol açabilir),

 • Korteksin uzaklaştırılmasını zorlaştırır.

 • FAKO ve Kortikal Uzaklaştırma Sonrası KGH takılması için:

 • İris kancaları fakoemulsifikasyon ve kortikal irrigasyon ve aspirasyon esnasında kullanılmalıdır

 • İris kancasının disloke olma riski vardır.

 • *KGS travmatik olmayan girişi nedeniyle herhangi bir zamanda yerleştirilebilir.Kapsüler Fimozis

 • Zayıf zonüllerin azalmış merkezkaç kuvvetine sebep olması nedeniyle kapsüler fimozis zonulopatisi olan vakalarda meydana gelebilir.

 • Ön fibrotik kapsülün kontraktil kuvvetleri, karşı konulmaz şekilde kapsüler fimozise yol açar.

 • Ön kapsül kontraksiyonu KGH kullanılması ile önlenebileceğine inanılmasına rağmen, daha çok araştırma göstermiştir ki; kapsüler fimozis, KGH implantı yapılan vakalarda da, hâlâ postoperatif bir problemdir.

 • Kapsüler kontraksiyon sendromu riskini azaltmak için; kapsüloreksis 5.5mm-6mm boyutlarında açılmalı, akrilik İOL kullanılmalı ve lens epitel proliferasyonu ve metaplazisini önlemek amacıyla, ön kapsülün alt yüzeyindeki lens epitel hücreleri aspire edilmelidir.

 • Desantralizasyonu önlemek için; intraoperatif olarak mikromakasla ya da postoperatif Nd:YAG ön kapsülotomiyle ön kapsülü gevşetici insizyonlar yapılabilir. • Teşekkürler…
Yüklə 229 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə