Kalp Siklusu ve Kalpteki Basınç Değişiklikleri Yrd. Doç. Dr. Ercan ÖzdemiRYüklə 445 b.
tarix29.03.2017
ölçüsü445 b.
#12841


Kalp Siklusu ve Kalpteki Basınç Değişiklikleri

 • Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR


Tanım

 • Kalp Siklusu: Bir kalp atımının başlangıcından, bir sonraki kalp atımının başlangıcına kadar gerçekleşen kalp olaylarına kalp siklusu (kardiyak siklus) denir.

 • Her bir döngü sinüs düğümünde bir aksiyon potansiyelinin kendiliğinden oluşması ile başlar.

 • Erişkin kalp atım sayısı ortalama 70-80 /dak. dır

 • Bir kalp döneminin ortalama süresi 0.83 saniyedir.Kalp Siklusu

 • Kalp sağ ve solda bulunan iki adet pompadan oluşur. Bu pompaların çalışmasında sağda triküspit solda ise mitral kapak önemli rol oynar

 • Kalp pompası çalışırken başlıca iki evre meydana gelir:

  • Sistol→ Kalp kasının kasılması
  • Diyastol→Kalp kasının gevşemesi
 • Dolaşım sisteminde kan akışı daima yüksek basınçlı alandan düşük basınçlı alana doğru gerçekleşir

  • Kalp kontraksiyonu ise basıncı oluşturur


Kardiyak Siklus

 • Sistol

  • Kalbin kontraktil fazı
  • Elektriksel ve mekanik değişiklikler meydana gelir
  • Kan P değişiklikleri olur
  • Kan volumü değişir
  • Süresi kalp frekansından fazla etkilenmez


Kalp Siklusu Sırasında Mekanik Olaylar

 • 1.Ventrikül Diyastolü

  • . Protodiyastol (Erken diyastol):
   • Ventrikül sistolünün sonuna doğru görülür
   • Büyük arter basıncı ventrikül basıncını aşar
   • Semilunar kapakların açılmasına kadar sürer
  • İzometrik Gevşeme:
   • Semilunar ve A-V kapaklar kapalıdır
   • İntraventriküler basınç oldukça düşüktür
  • Hızlı Dolma Fazı:
   • İntraatrial basınç intraventriküler basıncı aşar
   • A-V kapaklar açılır
   • Yaklaşık 0.11 saniye sürer


Kalp Siklusu Sırasında Mekanik Olaylar

 • . Yavaş Dolma (Diyastazis):

   • Ventrikülde girdap akımları oluşur
   • Bu akımlar A-V kapakların kendiliğinden kapanmasına neden olur
   • Yaklaşık 0.18 san. sürer
  • . Atrium Sistolü:
   • Kanın %30 nun dolmasını sağlar
   • Atrium kaslarının kasılması kanın geri kaçışını engeller


Kalp Siklusu Sırasında Mekanik Olaylar

 • 2. Ventrikül Diyastolü

 • . İzometrik Kontraksiyon Fazı:

   • Ventikül kasının gerimi artar
   • Kasların boyunda değişim gözlenmez
   • Semilunar ve A-V kapaklar kapalıdır
   • Kalp volumü sabit kalır
   • Ortalama 0.05 san. kadar sürer
  • Fırlatma Fazı (Sistolik ejeksiyon):
   • Sol ventrikül 80 mmHg, sağ ventrikül ise 10 mmHg diyastolik basıncı aşar
   • Semilunar kapaklar açılır
   • Ventriküllerin transvers çapı küçülür
   • Fırlatma başlangıçta hızlı sonra yavaş gerçekleşir
   • Fırlatma sistolün 3/4 ü kadardır
   • Kanın ½ si bu fazın ilk ¼’lük kısmında fırlatılır


Kardiyak SiklusKalp SiklusuKardiyak SiklusKalp Kapaklarının Görevleri

 • Ventrikül sistolünde A-V kapaklar kapanarak ventriküldeki kanın atriumlara geçişine engel olur.

 • Sigmoid kapaklar ise diyastolde izometrik gevşeme fazında kapanarak arter kanının geri kaçmasını engeller.

 • Kapakların açılıp kapanmasında boşluklar ve damardaki basınç farkları belirler.Papiller Kasların Görevleri

 • A-V kapaklar chorda tendina ile papiller kaslara tutunmuştur

 • Ventrikül kasları gibi papiller kaslar da kasılarak chorda tendinayı gerer

 • Bu ise kapakların atriumlara kaçışını engeller

 • Papiller kaslarda haraplanmalar kalp yetersizliğine neden olurKalp Siklusu ve EKG

 • Atrium depolarizasyonu –> P dalgası

 • P dalgasından 0.16 san. sonra QRS dalgası belirir

 • QRS ise ventriküler depolarizasyonunu gösterir

 • QRS ventrikül kasılmasından hemen önce ortaya çıkar (izometrik kasılma fazı)

 • Atrium repolarizasyonu QRS içinde kaybolur

 • T dalgası –> Ventrikül repolarizasyon dalgasıdır. Ventrikül kasılmasının bitmesinden hemen önce meydana gelir.Kardiyak Siklus Sırasındaki OlaylarKalpteki Basınç Değişiklikleri

 • Basınç değişikliklerini kaydetmek için V. basilica’dan sokulan bir politen kateter fluoroskopik ekran altında sağ atriuma ve sağ ventriküle yerleştirilir

 • Başka bir kateter A. Pulmonalise kadar uzatılır

 • Uzun bir iğne sağ 8. interkostal aralıktan girerek sol atriuma sokulur

 • Elektromanyetik manometrelerle basınç kaydedilir

 • Kardiyometre, EKG ve fonokardiyogram da tabloya eklenirVentriküldeki Basınç Değişiklikleri

 • İzovolümetrik Kontraksiyon Fazı:

  • Ventrikül sistolünün başında Atrium P = Ventrikül P
  • Ventrikül kontraksiyuonu A-V kapakları atriumlara doğru hafifçe yükseltir ve Atrium P ↑
 • Fırlatma Fazı:

  • Sağ ve sol ventrikül P, Aorta ve pulmoner arter P’i aşar
  • Ventrikül hacimleri hızla küçülür
  • Aortada diyastolik P = 80 mmHg, A. Pulmonaliste 10 mmHg kadardır
  • Atrium içi P ↓
  • Sol ventrikülde basınç maksimal 120 mmHg, sağda 25 mmHg kadar yükselir
  • Sistol sonu hacmi: 50 ml kadardır


Ventriküldeki Basınç Değişiklikleri

  • Ventriküllerin Diyastol Fazı:
   • İntraventriküler P ↓
   • Bu fazda bir miktar kan akışı devam eder (Protodiyastol)
   • Kanın geri akışı kapakların kapanmasına neden olur, tüm kapaklar kapalı durumdadır
   • A-V kapaklar açılır, %70 kan geçişi sağlanır
   • Geri kalan %30 kan, atrium sistolü ile fırlatılır


Atriumda Basınç Değişiklikleri

 • 1) a dalgası → Atrium sistolüne karşılık gelir.

 • Bir miktar kan büyük venlere geri

 • döner. Sonuçta venöz P de artma (a)

 • dalgasına katkıda bulunur.

 • 2) c dalgası → Ventrikül sistolünün başında

 • oluşur

 • 3) v dalgası → A-V kapaklar açılmadan önce atri-

 • umlarda biriken kan üçüncü pozitif

 • dalgayı oluşturur.Juguler Nabız

 • Sağ atrium P değişiklikleri çoğu zaman V. Jugularise de yansır

 • V. Jugularisdeki basınç yazdırılarak atrium içi basıncı hakkında bilgi sahibi olabiliriz

 • Hasta üzerinde jugular venlerin palpasyonu önemli klinik bilgiler verir

 • Örneğin triküspit yetmezliğinde dev c- dalgaları gözlenir

 • Tam kalp bloğunda atriumlarla ventriküller farklı hızda atarlarken radiyal nabızla uyumsuz a-dalgaları gözlenirAortadaki Basınç Değişiklikleri

  • 1. Sistol
 • Sistolle birlikte aorta P artmaya başlar

 • Fırlatma fazında aorta P maksimale yükselir

 • Sistolün sonlarına doğru aortadaki P biraz düşer

 • Çünkü bu sırada arterlere gönderilen kan miktarı aortaya gönderilenden daha fazladırAortadaki Basınç Değişiklikleri

 • 2. Diyastol

 • Ventrikül P hızla düşer

 • Bu düşme aortada insusura adı verilen ani düşüş dalgası ile kendini gösterir

 • İnsusuradan sonra basıncın dikrotik dalga şeklinde artışı söz konusu olur

 • Dikrotik dalganın oluşmasında semilunar kapakların ani kapanması rol oynar

 • Diyastolün geri kalan kısmında basınç daha yavaş düşüş gösterirSağ ve Sol Kalp Arasında Farklar

 • Sağ atrium sistolü soldan önce, sol ventrikül sistolü de sağdan önce başlar

 • Fırlatma sağ ventrikülde daha çabuk sağlanır

 • Sol A-V kapaklar inspirasyon sırasında sağa göre daha önce kapanır

 • Ekspirasyon sırasında her iki taraf kapakaynı zamanda kapanırArteryel Nabız

 • Sistol sırasında aortaya şiddetle itilen kan arterler boyunca ilerleyen bir basınç dalgası meydana getirir

 • Basınç dalgası arter duvarını genişletir bu nabız olarak elle hissedilir

 • Dalganın hareket hızı kan akış hızından çok daha fazla aortada yaklaşık 4 m/s, küçük arterlerde 16 m/s’dir

 • Nabız kuvveti nabız basıncı ile tayin edilir

 • Ortalama basınçla ilgisi yokturArteryel Nabız

 • Corrigan nabız (darbeci nabız): Aort yetmezliğinde görülür. Sıçrayıcı karakterdedir

 • Filiform nabız: Kalp yetmezliğinde görülür. Zayıf karakterde bir nabızdır.

 • Dolgun nabız: Egzersizde görülür. Özellikle nabız basıncının arttığı durumlarda gözlenir. Aort yetmezliğinde nabız başın sallanmasına ve palpitasyona neden olabilir.Arteriyel Kan Basıncı

 • Sistolik/diyastolik olarak ifadesi

  • Normal – 120/80 mmHg
  • Yüksek – 140/90 mmHg
 • Sistolik basınç

  • Ventriküler kontraksiyon sırasında meydana gelir
 • Diyastolik basınç

  • Kardiyak gevşeme sırasında oluşur


Kan Basıncı

 • Nabız P (Pulse Pressure-PP)

  • Sistolik ve diyastolik basınç arasındaki fark
  • PP = systolic - diastolic
 • Ortalama Arter P (Mean Arterial Pressure -MAP)

  • Arterlerdeki ortalama arter basınç
  • MAP = diyastolik + 1/3 (sistolik – diyastolik)


Kalp Siklusu Sırasında Basınç-Volüm Eğrisi:

 • End-systolic volume (ESV)

 • End-diastolic volume (EDV)

 • İsovolumic relaxation

 • İsovolumic contraction

 • Stroke volume (SV): SV = EDV - ESVKalp SiklusuKalp SiklusuBasınç ilişkisi:Frank-Starling Yasası

 • Frank-Starling Yasası

 • Miyokard fibrillerinin uzunluğu yeterince bir düzeye geldiğinde kontraksiyon kuvveti de o oranda artış gösterir (EDV artışı SV yükselmesine neden olur.)Uzunluk-Gerim İlişkisi

 • Kalp kası yeterince gerilirse o derecede daha çok kasılabilir. Bu aktin-miyozin çapraz köprülerinin birbiri üzerine binme oranının maksimum olması ile mümkündür. Bu özellik iskelet kasındakine benzerdir.Kardiyak DebiYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin