İXTİsas qrupuYüklə 1,84 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix16.06.2017
ölçüsü1,84 Mb.

İXTİSAS QRUPU 
II 
TEST TAP
ŞIRIĞI 
25 
QAPALI 
21 
 
 
AÇIQ 
 
HESABLAMA 

UYĞUNLUĞU 

ƏYYƏN ETMƏK 

CƏBR 
17 
HƏNDƏSƏ İmtina 
 6.27 
 3.60 
 7.71 
57.40 
 2.99 
22.03 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Üstlü, loqarifmik tənliklər və 
bərabərsizliklər 

26 

29 
Doğru cavab: 

SİNİF
 
10 
  
26.                     
tənliyini həll edin. 
 
A) 2            B) 4            C) 0            D) 1            E) 3 
 
 
2
3
log (
1)
3
2
x
xDiskriminasiya əmsalı T:  
0.781 (mükəmməl) 
A-26 


İmtina 
57.26 
 4.95 
 8.73 
 2.10 
 1.48 
25.47 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta
 
B
ÖLMƏ: 
Üstlü, loqarifmik tənliklər və 
bərabərsizliklər
 

34 

32 
Doğru cavab: 
A  
SİNİF
 
10 
34.                        
tənliyini həll edin. 
 
A) 4            B) 8            C) 1            D) 6            E) 5 
 
2
7
log (
16)
7
8
x
xDiskriminasiya əmsalı T:  
0.817 (mükəmməl) 
B-34 


İmtina 
32.73 
 8.03 
 8.73 
 3.66 
 2.99 
43.86 
27. 
Kvadratın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Kvadratın 
perimetrinin çevrənin uzunluğuna nisbətini tapın. 
 
A)         B)         C)         D)         E)  
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Çevrə və dairə 

27 

33 
Doğru cavab: 

SİNİF
 

4

4

2 2

2 2
2


A-27 
Diskriminasiya əmsalı T:  
0.711 (mükəmməl) 


İmtina 
 4.10 
 9.93 
34.59 
 3.09 
 1.57 
46.72 
38. 
Kvadratın xaricinə çevrə çəkilmişdir. 
Çevrənin uzunluğunun kvadratın perimetrinə 
nisbətini tapın.  
 
A)           B)           C)           D)           E)  
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Çevrə və dairə 

38 

36 
Doğru cavab: 

SİNİF
 

3
4

2

2
4

2
3

3


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.688 (mükəmməl) 
B-38 


İmtina 
 4.57 
 3.75 
 8.26 
28.51 
 4.10 
50.81 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Triqonometrik tənliklər və 
bərabərsizliklər 

28 

28 
Doğru cavab: 

28.                         
tənliyini həll edin. 
A)                           B)  
 
C)                           D)  
 
E)   
SİNİF
 
10 
,  
6
n n
Z

 

2
,  
2
n n
Z

 

,  
8
2
n
n
Z
 


,  
3
n n
Z

 

,  
4
2
n
n
Z
 


sin
cos
2
x
xDiskriminasiya əmsalı T:  
0.580 (mükəmməl) 
A-28 


İmtina 
 6.23 
 3.17 
 5.15 
36.30 
 3.03 
46.11 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin
 
B
ÖLMƏ:
 
Triqonometrik tənliklər və 
bərabərsizliklər
 

33 

45 
Doğru cavab: 

33.                         
tənliyini həll edin. 
A)                     B)  
 
C)                    D) 
 
E)  
SİNİF
 
10 
sin
cos
2
x
x


,  
4
n n
Z

  

2
,  
3
n n
Z

  

,  
3
n n
Z

 

,  
4
n n
Z

 

2
,  
6
n n
Z

 


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.679 (mükəmməl) 
B-33 


İmtina 
16.20 
 4.45 
 6.42 
 3.25 
 6.33 
63.35 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar 

29 

44 
Doğru cavab: 

29. ABCD 
bərabəryanlı trapesiyasında                                
                    
və                     olarsa, orta 
xəttin uzunluğunu tapın. 
 
 
A) 7      B) 5      C) 6     D) 11     E) 8 
SİNİF
 

:
3 : 4
PM AD

2
2
48
AC
AB


 Diskriminasiya əmsalı T:  
0.316 (yaxşı) 
A-29 


İmtina 
 3.58 
 6.61 
17.73 
 3.06 
 5.41 
63.61 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin 
B
ÖLMƏ:
 
Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar 

30 

44 
Doğru cavab: 

30. ABCD 
bərabəryanlı trapesiyasında                                
                    
və                     olarsa, orta 
xəttin uzunluğunu tapın. 
 
 
A) 7      B) 10       C) 9      D) 11      E) 8 
 
 
SİNİF
 

:
4 : 5
PM AD

2
2
80
AC
AB


 Diskriminasiya əmsalı T:  
0.321 (yaxşı) 
B-30 


İmtina 
 6.09 
45.53 
 3.55 
 2.46 
 2.02 
40.35 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Birləşmələr nəzəriyyəsi 

30 

40 
Doğru cavab: 

SİNİF
 
11 
30.                   
və                   olarsa,                     
hesablayın. 
 
A) 720       B) 330       C) 300       D) 600       E) 1600 
 
2
3
g x
x
 
 
3
2
f x
x


 
 
2
3
C
-ni
g
f

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.860 (mükəmməl) 
A-30 


İmtina 
 3.29 
 3.23 
 3.00 
40.87 
 3.00 
46.61 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ:
 
Birləşmələr nəzəriyyəsi
 

37 

38 
Doğru cavab: 

SİNİF
 
11 
37.                  
və                    olarsa,          
hesablayın. 
 
A) 3651      B) 3156      C) 1653     D) 1365      E) 650 
 
4
3
g x
x
 
 
5
4
h x
x


 
 
3
3
C
ü
h
g


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.838 (mükəmməl) 
B-37 


İmtina 
 4.48 
 6.68 
 6.59 
 2.55 
65.81 
13.89 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ: 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü 
qüvvət 

31 

32 
Doğru cavab: 

SİNİF
 

31.           
kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. 
 
A)                 B)               C)  
D)                 E)  
 
 
3
2 3
3

3
3

3
3
 
9 6 3

2 3 3

3 2 3


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.729 (mükəmməl) 
A-31 


İmtina 
 4.10 
 8.33 
 4.10 
 6.55 
66.03 
10.89 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə
 
B
ÖLMƏ:
 
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü 
qüvvət
 

28 

40 
Doğru cavab: 

SİNİF
 

28.             
kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. 
 
A)                B)                C)  
D)                E)  
 
 
3
2 3
3

6 2 3

6 3
9

2 3
3

2 3
3

3
3


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.702 (mükəmməl) 
B-28 


İmtina 
 6.86 
16.03 
 6.94 
 7.15 
 5.16 
57.87 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Törəmə və tətbiqləri 

32 

30 
Doğru cavab: 

32.                   
parabolasının hansı nöqtəsində ona 
çəkilmiş toxunan                   düz xəttinə paraleldir? 
A) (
–1; 0)                  B) (1; –2)                C) (–2; –2) 
D) (3; 
–12)                E) (2; –6) 
 
 
 
SİNİF
 
11 
2
y
x
x
 

3
2
y
x
  

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.259 (düzəlməli) 
A-32 


İmtina 
 6.14 
22.15 
 2.74 
12.17 
 8.70 
48.09 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin 
B
ÖLMƏ:
 
Törəmə və tətbiqləri
 

32 

46 
Doğru cavab: 

32.                    
parabolasının hansı nöqtəsində ona 
çəkilmiş toxunan               düz xəttinə paraleldir? 
A) (1; 5)                B) (
–2; –4)           C) (–3; –3) 
D) (
–1; –3)            E) (2; 12) 
 
SİNİF
 
11 
2
4
y
x
x


2
4
y
xDiskriminasiya əmsalı T:  
0.275 (düzəlməli) 
B-32 


İmtina 
 8.03 
 5.86 
 3.43 
 5.80 
37.09 
39.79 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Vektorlar. Koordinatlar metodu 

33 

36 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

33.        
vektorunun uzunluğunu tapın. 
 
A) 5        B)           C)          D) 10     E)  
 
 
AB
3 2
5
5 2
 
 


–2 


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.808 (mükəmməl) 
A-33 


İmtina 
16.59 
35.46 
 2.10 
15.81 
 1.54 
28.50 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 Orta
 
B
ÖLMƏ:
 Vektorlar. Koordinatlar metodu
 

26 

37 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

26.         
vektorunun uzunluğunu tapın. 
 
A)         B)          C) 3        D) 4      E)  
 
 
–2 MN
2 2
4 2
14

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.571 (mükəmməl) 
B-26 


İmtina 
56.67 
 6.39 
 7.24 
 3.81 
 4.92 
20.98 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Sadə 
B
ÖLMƏ: 
Cəbri kəsrlər 

34 

43 
Doğru cavab: 

 
34.               
olduqda                 ifadəsinin qiymətini 
hesablayın. 
A) 4           B) 2           C) 
–2           D) 6           E) –9 
  
SİNİF
 

3, 2
a

2
2
12
9
a
a
a
 


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.799 (mükəmməl) 
A-34 


İmtina 
 4.98 
 5.53 
 4.31 
 5.24 
53.45 
26.49 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Sadə
 
B
ÖLMƏ:
 
Cəbri kəsrlər
 

43 

28 
Doğru cavab: 

43.               
olduqda                   ifadəsinin qiymətini 
hesablayın. 
A) 5            B) 
–6            C) –7            D) –5           E) 9 
  
SİNİF
 

–3,1
a

2
2
12
9
a
a
a
 


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.818 (mükəmməl) 
B-43 


İmtina 
 4.37 
 5.16 
62.64 
 5.04 
 4.92 
17.87 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ: 
Adi və onluq kəsrlər 

35 

41 
Doğru cavab: 

35. 
Ədədlərdən hansı                      şərtini ödəyir? 
 
A)           B)          C)          D)          E)  
 
 
 
  
  
SİNİF
 

4
13
5
15
x


7
6
1
6
5
6
1
2
11
6

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.695 (mükəmməl) 
A-35 


İmtina 
 6.26 
59.51 
 5.53 
 4.57 
 5.27 
18.86 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ:
 
Adi və onluq kəsrlər 

41 

29 
Doğru cavab: 

41.  
Ədədlərdən hansı                         şərtini ödəyir? 
 
A)           B)           C)           D)           E)  
 
 
 
 
 
 
  
SİNİF
 

1
7
4
12
x


8
9
5
9
1
9
7
9
2
9

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.700 (mükəmməl) 
B-41 


İmtina 
57.05 
 1.82 
14.36 
 2.61 
 3.72 
20.45 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ: 
Funksiyanın limiti 

36 

42 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
11 
36.                 -
i hesablayın. 
 
A) 2,5          B) 5          C) 0          D) 0,5          E) 
 
0
sin 5
lim
sin 2
x
x
x


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.630 (mükəmməl) 
A-36 


İmtina 
 2.13 
54.24 
13.71 
 2.68 
 4.31 
22.94 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ:
 
Funksiyanın limiti
 

42 

41 
Doğru cavab: 
B
 
  
SİNİF
 
11 
42.              -
i hesablayın. 
 
A) 8           B) 0,8           C) 0           D) 0,5           E) 
 
 
0
sin 4
lim
sin 5
x
x
x


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.725 (mükəmməl) 
B-42 


İmtina 
 3.78 
 6.04 
 3.57 
 2.70 
50.92 
32.99 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Nisbət. Tənasüb. Faiz 

37 

27 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

37. 
İkirəqəmli ədədin 16%-i onun rəqəmlərinin 
cəminə bərabər olarsa, bu ədədi tapın. 
A) 45          B) 72          C) 56          D) 50          E) 75 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.834 (mükəmməl) 
A-37 


İmtina 
 2.33 
 6.81 
55.95 
 2.18 
 2.50 
30.22 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ:
 
Nisbət. Tənasüb. Faiz
 

45 

33 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

45. İkirəqəmli ədədin 20%-i onun rəqəmlərinin cəminə 
bərabər olarsa, bu ədədi tapın. 
A) 47          B) 50          C) 45          D) 42          E) 75 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.797 (mükəmməl) 
B-45 


İmtina 
 6.04 
 3.02 
29.86 
 6.42 
 6.30 
48.37 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Triqonometrik funksiyalar üçün 
toplama teoremi 

38 

31 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

38.                             
ifadəsinin qiymətini 
hesablayın. 
  
A)         B)         C)         D)         E) 2 
2
2
4(sin 105 –  sin 15 )


2 3

4 3

2 3
4 3

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.645 (mükəmməl) 
A-38 


İmtina 
 4.95 
 5.24 
10.28 
10.10 
27.60 
41.83 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin
 
B
ÖLMƏ:
 Triqonometrik funksiyalar üçün 
toplama teoremi
 

36 

30 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

36.                              
ifadəsinin qiymətini 
hesablayın. 
A)            B) 
–4           C) 4            D)            E)  
 
2
2
4(sin 15 –  sin 75 )


4 3

2 3
2 3


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.646 (mükəmməl) 
B-36 


İmtina 
67.80 
11.63 
 4.10 
 1.46 
 1.52 
13.48 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ: 
Üçbucaqlar 

39 

34 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

39. 
İki tərəfi 6 və 7 olan üçbucağın üçüncü tərəfi 
aşağıdakılardan hansı ola 
bilməz
A) 13           B) 3           C) 11           D) 6           E) 7 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.633 (mükəmməl) 
A-39 


İmtina 
 1.80 
64.69 
15.98 
 2.07 
 3.49 
11.97 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
 
B
ÖLMƏ: 
Üçbucaqlar 
 

29 

39 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

29. 
İki tərəfi 7 və 8 olan üçbucağın üçüncü tərəfi 
aşağıdakılardan hansı ola 
bilməz
A) 7           B) 15           C) 3           D) 8           E) 14 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.686 (mükəmməl) 
B-29 


İmtina 
 3.52 
 2.75 
11.34 
 2.96 
40.52 
38.91 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
İbtidai funksiya və inteqral 

40 

39 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
11 
40.                  və            xətləri ilə hüdudlanmış fiqurun 
sahəsini tapın. 
A) 13         B)          C)          D) 15         E)  
 
14
,
0
y
x
y


1
x

1
13
1
14
1
15

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.814 (mükəmməl) 
A-40 


İmtina 
44.51 
 4.40 
 9.55 
 2.27 
 5.07 
34.21 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ:
  
İbtidai funksiya və inteqral
 

31 

34 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
11 
31.                        
və            xətləri ilə hüdudlanmış 
fiqurun sahəsini tapın. 
 
A)           B) 10          C)           D)           E) 9 
 
9
,
0
y
x
y


1
x

1
10
1
9
1
8

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.804 (mükəmməl) 
B-31 


İmtina 
 4.42 
 3.40 
 5.86 
46.29 
 4.37 
35.66 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Birməchullu tənliklər və məsələlər 

41 

38 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

41. Biri o birindən 2 vahid böyük olan iki natural 
ədədin kvadratları cəmi 452-yə bərabərdir. Bu 
ədədlərin cəmini hesablayın. 
A) 34          B) 40          C) 32          D) 30          E) 24 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.810 (mükəmməl) 
A-41 


İmtina 
 4.48 
 8.01 
 3.35 
48.73 
 2.88 
32.55 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta
 
B
ÖLMƏ:
 
Birməchullu tənliklər və məsələlər
 

27 

26 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

27. Biri o birindən 4 vahid böyük olan iki natural 
ədədin kvadratları cəmi 400-ə bərabərdir. Bu 
ədədlərin cəmini hesablayın. 
A) 26          B) 24          C) 34          D) 28          E) 42 
 
 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.804 (mükəmməl) 
B-27 


İmtina 
18.66 
37.91 
 5.16 
16.70 
 4.42 
17.14 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər       
sistemi 

42 

45 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

42.                           
bərabərsizliyinin ən böyük tam 
həllini tapın. 
A) 
–3           B) –2           C) 1           D) 4           E) 3 
  
1
2
5
x
x
 


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.671 (mükəmməl) 
A-42 


İmtina 
 8.59 
22.97 
38.08 
11.50 
 4.63 
14.24 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin
  
B
ÖLMƏ:
 
Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər       
sistemi
 

39 

35 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 

39.                           bərabərsizliyinin ən kiçik tam 
həllini tapın. 
A) 
–3           B) 4           C) 2           D) 1           E) –1 
 
 
 
 
  
1
2
5
x
x
 


Diskriminasiya əmsalı T:  
0.629 (mükəmməl) 
B-39 


İmtina 
21.92 
 4.07 
27.66 
 1.44 
 1.90 
43.01 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi 

43 

35 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
43. 
Kubun diaqonallarının kəsişmə nöqtəsindən hər 
hansı üzünə qədər olan məsafə 4 sm olarsa, kubun 
yan səthinin sahəsini tapın. 
A) 64 sm
2
                 B) 144 sm
2
              C) 256 sm
2
 
D) 108 sm
2
               E) 216 sm
2
 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.566 (mükəmməl) 
A-43 


İmtina 
24.86 
 6.03 
 6.40 
 4.34 
12.93 
45.44 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
B
ÖLMƏ:
 
Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi
 

40 

42 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
40. 
Kubun diaqonallarının kəsişmə nöqtəsindən hər 
hansı üzünə qədər olan məsafə 3 sm olarsa, kubun 
yan səthinin sahəsini tapın. 
A) 144 sm
2
                B) 54 sm
2
               C) 108 sm
2
 
D) 216 sm
2
                E) 36 sm
2
 
 
 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.509 (mükəmməl) 
B-40 


İmtina 
 2.78 
 5.07 
16.55 
 7.91 
 2.67  65.02 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər 

44 

37 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
44. İki bərabəryanlı üçbucağın oturacaqları ortaqdır, onların 
müstəviləri isə 90-li bucaq əmələ gətirir. Ortaq oturacaq 12 sm, 
yan tərəflər, uyğun olaraq, 6      sm və 10 sm olarsa, 
üçbucaqların təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın.  
A) 9 sm                       B)        sm              C) 10 sm 
D)          sm                 E) 22 sm 
 
2
8 2
43
2

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.403 (mükəmməl) 
A-44 


İmtina 
16.89 
 4.08 
 3.73 
 2.65 
 3.52  69.14 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin
 
B
ÖLMƏ:
 
Fəzada düz xətlər və müstəvilər
 

46 

27 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
46. 
İki bərabəryanlı üçbucağın oturacaqları ortaqdır, onların 
müstəviləri isə 90-li bucaq əmələ gətirir. Ortaq oturacaq 16 sm, 
yan tərəflər, uyğun olaraq, 10 sm və         sm olarsa
üçbucaqların təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın.  
A) 10 sm                  B)         sm                  C) 26 sm 
D) 9 sm                    E)         sm 
 
8 2
6 2
2 23

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.447 (mükəmməl) 
B-46 


İmtina 
10.61   4.07 
42.78 
 2.52 
 2.90  37.12 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Tənliklər sistemi 

45 

46 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
45.                       
tənliklər sistemindən xy
 
hasilini tapın. 
 
A) 4           B) 8           C) 16           D)            E)  
 
2
2
48
,
12
x
y
xy
x
y
xy
 
 


1
16
1
4

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.799 (mükəmməl) 
A-45 


İmtina 
44.72 
 5.41 
 3.84 
 9.72 
 2.42  33.89 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin
 
B
ÖLMƏ:
 
Tənliklər sistemi
 

35 

31 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
35.                       tənliklər sistemindən xy
 
hasilini tapın. 
 
A) 4           B)            C)            D) 2           E) 8 
 
 
 
2
2
12
,
6
x
y
xy
x
y
xy
 
  

1
2
1
4

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.826 (mükəmməl) 
B-35 

MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Sadə 
B
ÖLMƏ: 
Kompleks ədədlər 

46 

26 
Doğru cavab: 
B
 
 
  
SİNİF
 
10 
46.              
və               olarsa,           cəmini tapın. 
A)              B)               C) 4i           D) 6           E)  
 
1
2 3
z
i
 
2
4
z
i
 
1
2
z
z

2 2i
 
6 4i

6 2i


İmtina 
 2.78 
75.42 
 2.23 
 1.96 
 2.34  15.27 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.563 (mükəmməl) 
A-46 

MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Sadə
  
B
ÖLMƏ:
 
Kompleks ədədlər
 

44 

43 
Doğru cavab: 

  
SİNİF
 
10 
44.              
               olarsa,              cəmini tapın. 
A)               B)              C) 
–6i          D) 2          E)  
 
1
5 3
z
i
 
2
1– 2
z
i

1
2
z
z

1 6i

6
i

1 6i
 

İmtina 
 3.55 
70.86 
 2.77 
 2.13 
 3.03  17.67 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.647 (mükəmməl) 
B-44 

D
oğru  Yanlış  İmtina 
35.86 
24.61 
39.53 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Orta 
B
ÖLMƏ: 
Fiqurların sahəsi 

47 

49 
Doğru cavab: 9
 
  
SİNİF
 

47. Oturacaqları 12 və 20, sahəsi isə 144 olan 
trapesiyanın hündürlüyünü tapın. 
 
 
 
 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.834 (mükəmməl) 
A-47 

D
oğru  Yanlış  İmtina 
40.20 
18.78 
41.02 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
Orta 
B
ÖLMƏ:
 
Fiqurların sahəsi
 

48 

47 
Doğru cavab: 8
 
  
SİNİF
 

48. Oturacaqları 14 və 20, sahəsi isə 136 olan 
trapesiyanın hündürlüyünü tapın. 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.884 (mükəmməl) 
B-48 

D
oğru  Yanlış  İmtina 
 
9.05 
32.73 
58.22 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Fırlanma cisimləri 

48 

47 
Doğru cavab: 6 
 
  
SİNİF
 
11 
48. İçərisində su olan silindr formalı qabda radiusu 
3 sm 
olan metal kürə tamamilə batırılmışdır. Kürəni 
çıxartdıqdan sonra suyun səviyyəsi 1 sm enmişdir. 
Silindrin oturacağının radiusu neçə santimetrdir? 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.246 (düzəlməli) 
A-48 

D
oğru  Yanlış  İmtina 
10.89 
29.67 
59.45 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
 
B
ÖLMƏ: 
Fırlanma cisimləri 
 
Doğru cavab: 3 
 
  

49 

48 
49. İçərisində su olan silindr formalı qabda metal kürə 
tamamilə batırılmışdır. Kürəni çıxartdıqdan sonra 
suyun səviyyəsi 1 sm enmişdir. Silindrin oturacağının 
radiusu 6 sm olarsa, k
ürənin radiusu neçə 
santimetrdir? 
SİNİF
 
11 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.297 (düzəlməli) 
B-49 

MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Funksiyalar və qrafiklər 

49 

48 
Doğru cavab: 2 
  
      
SİNİF
 
10 
D
oğru  Yanlış  İmtina 
15.09 
47.64 
37.27 
49.                       
funksiyasının qiymətlər 
çoxluğuna  daxil olan ən böyük tam ədədi 
tapın. 
 
2
6
y
x
x

 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.301 (yaxşı) 
A-49 

D
oğru  Yanlış  İmtina 
 
7.86 
45.24 
46.90 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ:
 
Funksiyalar və qrafiklər
 

47 

49 
Doğru cavab: 4
 
  
      
SİNİF
 
10 
47.                     
funksiyasının qiymətlər 
çoxluğuna daxil olan ən kiçik tam ədədi 
tapın. 
2
15
y
x
x +Diskriminasiya əmsalı T:  
0.248 (düzəlməli) 
B-47 

MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ: 
Çətin 
B
ÖLMƏ: 
Üstlü və loqarifmik funksiyalar 

50 

50 
Doğru cavab:
 
1 - b, e; 2 - d; 3 - a, c
 
  
      
SİNİF
 
10 
  
D
oğru  Yanlış  İmtina 
10.28 
47.11 
42.60 
50. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. 
1.                          a. 
təyin oblastı  
2.                          b. 
qiymətlər çoxluğu  
3.                         c. 
qiymətlər çoxluğu  
                             d. 
təyin oblastı  
                             e. 
təyin oblastı  
2
x
y2
log
2
y
x


2
2
x
y
2;
 


0;
 


1;
 


2;
 


;
  

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.349 (yaxşı) 
A-50 

D
oğru  Yanlış  İmtina 
 
9.11 
51.03 
39.85 
MÜRƏKKƏBLİK DƏRƏCƏSİ:
 
Çətin
 
B
ÖLMƏ: 
Üstlü və loqarifmik funksiyalar 

50 

50 
Doğru cavab: 1 – a, c; 2 – d; 3 – b, e 
 
  
      
SİNİF
 
10 
  
50. Funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. 
1.                          a. 
təyin oblastı  
2.                          b. 
qiymətlər çoxluğu  
3.                         c. 
qiymətlər çoxluğu  
                             d. 
təyin oblastı  
                             e. 
təyin oblastı  
5
x
y5
log
5
y
x


5
5
x
y
;
  


1;
 


0;
 


5;
 


5;
 

Diskriminasiya əmsalı T:  
0.311 (yaxşı) 
B-50 


Yüklə 1,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə