Iv islam Hə mr əyliyi Oyunlarının 2017 -ci ild ə Bakı şə h ə rindYüklə 128,03 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.06.2017
ölçüsü128,03 Kb.

IV İslam Hə

mr

əyliyi Oyunlarının 2017

-ci ild

ə

 

Bakı şə

h

ə

rind

ə

 keçirilm

ə

si üzr

ə

 

T

əşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında

 Az

ərbaycan Respublikası 

Prezidentinin S

ə

r

əncamı

 

İslam Həmr

əyliyi İdman Federasiyasının 8

-

ci Baş Assambleyasında IV İslam Həmr

ə

yliyi Oyunlarının Bakıda keçirilmə

si il


ə

 

bağlı qəbul edilmiş 2013-cü il 24 iyul tarixli q

ə

rar Az

ə

rbaycanda məmnunluqla qarşılanmışdır. Bu mühüm hadisə

 

bir daha nümayiş etdirir kiAz

ərbaycan Respublikası dünyanın qabaqcıl idman ölkəl

əri sırasında öz layiqli yerini 

tutmaqdadır.

  

 İslam alə

mind


ə

 özün


ə

m

əxsus mövqey

ə

 malik Azərbaycanın mövcud potensialı və

 

gerçə

kl

əşdirdiyi genişmiqyaslı müasir infrastruktur layihəl

əri idman oyunlarının sağlam rə

qab

əv

ə

 dostluq şə

raitind


ə

 t

əşkili üçün əlverişli zəmin yaradır. 

 

Uğurla başa çatmış ilk Avropa Oyunlarının ardınca eyni məkanda növb

əti İslam Hə

mr

ə

yliyi Oyunları kimi mötə

b

ər yarışların keçirilməsi Az

ərbaycan Respublikasının tolerantlıq və

 

multikulturalizm prinsiplə

rin


ə

 

bağlılığının bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, onun idman şöhrətini 

artıracaq, beynə

lxalq nüfuzunu daha da möhk

ə

mlə

ndir


ə

c

əkdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109

-cu madd


ə

sinin 32-ci b

ə

ndini r


ə

hb

ər tutaraq v

ə

 IV İslam Hə

mr

əyliyi Oyunlarının 2017-ci ild

ə

 Bakı şə

h

ərind

ə

 layiqincə

 keçirilm

ə

sini t


ə

min etm


ə

mə

qs

ədi il

ə

 qərara alıram:

 

 1. 2017-

ci ilin may ayında Bakı şə

h

ə

rində

 

IV İslam Həmr

əyliyi Oyunlarının keçirilmə

si üzr

ə

 aşağıdakı tə

rkibd


ə

 T

əşkilat Komitəsi yaradılsın: 

 

Təşkilat Komitə

sinin s


ə

dri 


 

Mehriban Əliyeva –

 Heyd

ər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komit

əsi İcraiyyə

 Komit

ə

sinin üzvü, UNESCO-nun və

 

İSESCO-

nun xoşməramlı sə

firi 

 

Təşkilat Komitə

sinin üzvl

ə

ri 


 

Hacıbala Abutalıbov –

 

Bakı


 

Şə

hər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Azərbaycan Respublikası Milli 

Olimpiya Komit

ə

sinin üzvü  

Azad R


ə

himov 


 Az


ərbaycan Respublikasının gə

ncl


ə

r v


ə

 idman naziri, Az

ə

rbaycan 


Respublikası Milli Olimpiya Komitə

sinin vitse-prezidenti, Milli Olimpiya Komit

əsi İcr

aiyy


ə

 

Komitə

sinin üzvü 

 

Elmar M


ə

mm

ədyarov 

 Azərbaycan Respublikasının xarici işlə

r naziri 

 

Şahin Mustafayev – Az

ərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat və

 s

ə

naye naziri  

Samir Şə


rifov 

 Azərbaycan Respublikasının maliyyə

 naziri 


 

Ramil Usubov 

 Az


ə

rbaycan Re

spublikasının daxili işlə

r naziri  

Eldar Mahmudov 

 Az


ərbaycan Respublikasının milli tə

hlük


ə

sizlik naziri 

 

Ziya M


ə

mm

ədov 

 Azərbaycan Respublikasının nə

qliyyat naziri, Az

ərbaycan Respublikası Milli 

Olimpiya Komit

ə

sinin üzvü  

Oqtay Şirə

liyev  Azə

rbaycan Re

spublikasının sə

hiyy


ə

 naziri 


 

Ə

bülfə

s Qarayev 

 Az


ərbaycan Respublikasının mə

d

əniyy

ə

t və

 turizm naziri 

 

Ə

li Abbasov  Az


ərbaycan Respublikasının rabitə

 v

ə yüks

ə

k texnologiyalar naziri  

Mikayıl Cabbarov –

 Az

ərbaycan Respublikasının təhsil naziri 

 

Əli Əsədov 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi mə

s

əl

ə

lə

r üzr


ə

 köm


ə

kçisi, 


 

Az

ərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhb

ə

rinin müavini  

Fatma Abdullazad

ə

  Az

ərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Humanitar 

siyas

ə

t mə

s

əl

ə

ləri şöbə

sinin müdiri, Az

ərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitə

sinin üzvü 

 

Elçin Quliyev  Az


ərbaycan Respublikası Dövlə

t S


ə

rh

əd Xidm

ə

tinin rə

isi 


 

Aydın Əliyev –

 Az

ərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komit

ə

sinin sə

dri 


 

Cahangir Əsgə

rov  “Azə

rbaycan Hava Yoll

arı” Qapalı Sə

hmdar C


ə

miyy


ə

tinin prezidenti, 

 

Az

ərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin üzvü 

 

Rövnə

q Abdullayev 

 Az


ərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkə

tinin prezidenti 

 

Balababa Rzayev  

“Azərişıq” Açıq Səhmdar C

ə

miyyə

tinin s


ə

dri 


 

Çingiz Hüseynzad

ə

  Az

ərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitə

sinin vitse-prezidenti, Milli 

Olimpiya Komit

əsi İcraiyyə

 Komit


ə

sinin üzvü 

 

X

əz

ər İsayev –

 Az

ərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, Milli 

Olimpiya Komit

ə

sinin üzvü  

Ağacan Abiy

ev  Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin Baş katibi, Milli Olimpiya 

Komit


əsi İcraiyyə

 Komit


ə

sinin üzvü 

 

Anar Ələ


kb

ə

rov  Heyd


ər Əliyev Mə

rk

əzinin direktoru 

 

Fərhad Hacıyev –

 Az


ərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gə

ncl


ə

r Fondunun icra

çı 

direktoru  

Könül Nurullayeva 

 Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitə

sinin Beyn

əlxalq Əlaqə

l

əİdarə


sinin r

əisi, Bakı 2017 İslam Hə

mr

əyliyi Oyunlarının İslam Həmr

əyliyi İdman 

Federasiyasının İcraiyyə

 Komit


ə

sind


ə

ki nümay


ə

nd

əsi (T

əşkilat Komitə

sinin katibi) 

 

2. Azərbaycan Respublikasının Gə

ncl


ə

r v


ə

 

İdman Nazirliyi Bakı Şəh

ər İcra Hakimiyyə

ti v

ə

 Az

ərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitə

si il

ə

 birlikdə

 

IV İslam Həmr

əyliyi Oyunlarının 

keçirilm

ə

sinə

 dair xüsusi t

ə

dbirl


ər planını hazırlayıb Təşkil

at Komit


ə

sin


ə

 t

əqdim etsin. 

 

3. Təşkilat Komitəsi IV İslam Hə

mr

əyliyi Oyunlarının 2017-ci ild

ə

 Bakı şə

h

ərind

ə

 keçirilmə

si il


ə

 

bağlı zəruri m

ə

sə

l

əl

ə

ri hə

ll etsin. 

 

4. Az


ərbaycan Respublikasının Nazirlə

r Kabineti bu S

ə

r

əncamdan ir

ə

li gə

l

ən m

ə

sə

l

əl

ə

ri hə

ll 


etsin. 

 

  

İlham Əliyev

 

Az

ərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şə


h

ə

ri, 18 sentyabr 2015-ci il.  


Yüklə 128,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə