İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİYüklə 12,44 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/4
tarix07.12.2016
ölçüsü12,44 Mb.
1   2   3   4

Yeni il İsveçrədə

İsveçrədə  insanlar  bir-birinə  şam 

hədiyyə  edirlər  ki,  bu  da  dostluğun  və 

sevincin  rəmzidir.  Bayram  axşamı  isə 

ailə başçısı — ata zibil atmaq bəhanəsilə 

evdən çıxır və Yul Tomten (Şaxta baba) 

obrazında qayıdır və uşaqlara hədiyyələr 

paylayır.Yeni il İslandiyada

İslandiyada  bütün  dekabr  ayı  bo-

yunca  kiçiklər  öz  valideynlərini  xeyli 

təəccübləndirirlər. Bu balaca çoxbilmişlər 

Şaxta babanın onlara göz qoymasından 

ehtiyatlanaraq  ay  boyu  özlərini  yaxşı 

aparır,  dəcəllik  etmirlər.  Əks  halda  bay-

ram  gecəsi  sobanın  yanına  qoyduqları 

çəkmələrin içində kartof və ya bir parça 

kömür tapa bilərlər.Yeni il İtaliyada

İtaliyalı  uşaqların  isə  Şaxta  babaları 

yox,  Şaxta  nənələri  var.  Onun  adı  Be-

fan  nənədir.  Bu  ölkədə  Yeni  ili  bərkdən 

qışqıraraq  qarşılamaq  adəti  var.  Uca-

dan  danışmaq  italyanlar  üçün  adi  hal 

olsa da Yeni il gecəsi onlar öz səslərinə 

tam sərbəstlik verirlər. Beləcə onlar həm 

də  köhnə  ilə  vidalaşırlar.  Əgər  Yeni  il 

bayramı  ərəfəsində  təsadüfən  Roma 

küçələrindən  keçsəniz  ehtiyatlı  olun. 

Çünki  pəncərələrdən  atılan  köhnə  ev 

əşyalarına  hədəf  ola  bilərsiniz.  İtalyan-

lar hesab edirlər ki, Yeni ilin astanasında 

bütün pis fikirlərdən və köhnə əşyalardan 

xilas olmaq lazımdır.Yeni il Böyük Britaniyada

Böyük  Britaniyada  bayram  günü  evdə 

ideal  təmizlik  və  qanun-qayda  hökm 

sürməlidir.  Gecə  düşərkən  ailənin  baş-

çısı  illərin  yerdəyişməsi  üçün  evin  bü-

tün  qapılarını  geniş  açır.  Daha  sonra 

qapı  bağlanır  və  evə  ilk  gələcək  qonaq 

həyəcan və səbirsizliklə gözlənilir. İnanca 

görə  ilin  necə  keçəcəyi  içəri  girən  ada-

mın  görkəmindən  çox  asılıdır.  Qadınlar, 

sarışınlar və əsmərlər o qədər də arzuo-

lunan deyillər. Ən uğurlu qonaq kurən kişi 

hesab olunur. Dəhşətli hadisə, çatmaqaş 

adamın içəri girməsinə qarşı isə o dəqiqə 

ehtiyat tədbirləri görülür. Ocağa duz atılır, 

qapıdan  xaç  asılır.  Gələn  qonaq  özüylə 

viski,  şirin  çörək  və  kömür  gətirməlidir. 

Kömür ocağa atılır ki, Yeni ildə ailə ocağı 

daha gur yansın.

Yeni il Almaniyada

Almanlar  Yeni  il  gecəsi  saat  12-ni 

vurarkən  ovuclarında  metal  pul  sıxaraq 

tullanırlar. İnanırlar ki, bunu etsələr yeni il 

daha bərəkətli olacaq.

Yeni il Finlandiyada

Finlandiyada Yeni il süfrəsi gavalı kiseli 

və düyü sıyığı olmadan təsəvvür edilmir. 

Bayramın əsas qəhrəmanı isə fin Şaxta 

baba — Youlupukkidir.

Yeni il İspaniyada

İspaniyada  bayram  günü  hamı  şəhərin 

mərkəzi  meydanına  axışır.  Üzüm 

yeməyə. Həm də kütləvi şəkildə. Hər kəs 

müəyyən  vaxt  ərzində  12  salxım  üzüm 

yeməlidir.  Bayram  axşamı  küçələrdə 

müxtəlif tələlər qurulur. Bu onun üçündür 

ki, pis qüvvələr köhnə ildə ilişib qalsın.Yeni il Avstriyada

Avstriyada  hələ  qədimlərdən  Yeni 

il 

bayramının xeyirxah 

obrazları 

bacatəmizləyən və donuzdur. Bu, əlbəttə, 

sonuncunun  bayram  süfrəsində  həzm-

rabedən keçirilməsinə mane olmur

Yeni il Braziliyada

Braziliyada  Yeni  il  toplardan  atılan 

atəşlərlə  qarşılanır.  Atəş  səsi  eşidəndə 

hamı bir-birini qucaqlayıb öpməyə başla-

yır. İnanırlar ki, həmin an sənə əziz olan 

birini öpməyə imkan tapsan il xoşbəxtlik 

içində keçəcək.

Yeni il Yaponiyada

Yaponiyada  bayram  günü  budda 

məbədlərindəki bürünc zənglər 108 dəfə 

çalınır.  Bu  rəqəm  təsadüfi  seçilməyib. 

Yaponlar  hesab  edirlər  ki,  hər  bir  zərbə 

insan  həyatını  məhv  etməyə  qadir  olan 

108  ziyanlı  ehtirasdan  birini  qovur.  Bu-

nunla da gündoğar ölkənin sakinləri Yeni 

ili təmiz ruhla qarşılayırlar.

Yeni il Çində

Çində  də  bayram  günü  böyük  səs-küy 

və  atəşfəşanlıqla  keçir.  Bununla  çinlilər 

Yeni ilin gəlişinə mane olan şər qüvvələri 

qovduqlarını düşünürlər.

Yeni il Rusiyada

Rusiyada  ən  çox  sevilən  bayram  Yeni 

ildir.  Uşaqlar  yeni  ildən  hədiyyələr, 

böyüklər  isə  səadət,  xoşbəxtlik  gözləyir. 

Bu  ənənənin  əsası  300  il  bundan  əvvəl 

Birinci Pyotrun əmri ilə qoyulub. Əmrdə, 

həmçinin ağac bəzəmək də öz əksini ta-

pıb. Məhz küknar ağacı 19-cu əsrin axır-

larında dəbə mindi.

Yeni  il  gecəsi  süfrəyə  mütləq  müxtəlif 

yeməklər,  salatlar,  içkilər,  piroqlar  qo-

yulur.  İnanca  görə,  süfrə  nə  qədər  dolu 

və gözəl olarsa, qarşıdan gələn il də elə 

olacaq.  Süfrənin  ortasına  mütləq  odda 

qızardılmış  donuz  balası  qoyulur.  Çünki 

donuz ruslarda bolluq və var-dövlət sim-

volu  kimi  tanınır.  Süfrəyə  quş  ətindən 

heç  nə  qoyulmur,  hesab  edilir  ki,  evdən 

xoşbəxtlik  uça  bilər.  Xəmirdən  müxtəlif 

heyvan  fiqurları  bişirilib  gələn  qonaq-

lara  paylanır.  Yeni  ili  mütləq  təzə  paltar 

və  ayaqqabıda  qarşılayırlar  ki,  gələn  il 

də  həmişə  təzə  paltar,  ayaqqabı  almaq 

imkanı  olsun.  Yeni  il  qabağı  hamı  çalı-

şır ki, bütün borcları qaytarsın, küsülülər 

barışsın.  Evdən  sınmış  qab-qacağı  atır, 

pəncərə  və  güzgülər  parıldayana  qədər 

silinir.  Müxtəlif  karnavallar,  ballar  təşkil 

olunur, hamı səhərə kimi rəqs edir.

Aslanov  Faiq    Mirsəməd  oğluna  

Azərbaycan  Tibb  Universiteti  tərəfindən 

1988-ci  ildə  həkim-stomatoloq      ixtisası 

üzrə  verilmiş  internatura  vəsiqəsi  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.  

I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  VI 

kurs,  2


b

    qrup  tələbəsi    Etibarlı  Nərmin 

Nərman  qızının adına verilmiş qiymət  ki-

tabçası   itdiyi üçün etibarsız sayılır.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin I kurs, 

38

b  qrup tələbəsi  Qüdrətli Qəmər Əhməd 

qızının  adına  verilmiş  tələbə  bileti  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

Kliniki  immunologiya  kursunun  dosenti 

Fərəməzov Abdulla Zikrulla oğluna məxsus 

şəxsi möhür  itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Qorçiyev    Nəsimi    Muxtar  oğluna  

Azərbaycan  Tibb  Universiteti  tərəfindən 

1998-ci  ildə  anesteziologiya  və  reanima-

tologiya  ixtisası  üzrə  verilmiş  internatura 

vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

Məmmədova    Mehparə    Mustafa  qızına  

Azərbaycan  Tibb  Universiteti  tərəfindən 

1980-ci  ildə  pediatr    ixtisası  üzrə  verilmiş 

internatura vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sa-

yılır.  


Rəsulova  Arzu Nazim qızına  Azərbaycan 

Tibb Universiteti  tərəfindən 1999 –cu ildə 

pediatr    ixtisası  üzrə  verilmiş  internatura 

vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.  

Hərbi tibb fakültəsinin I kurs, 1112

c

  qrup tələbəsi  Əliyev Ramil Vidadi oğlunun  adı-

na verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız 

sayılır. 

Pediatriya fakültəsinin VI kurs, 401

b

  qrup 


tələbəsi  Həmidova Züleyxa Cəlaləddin qı-

zının adına verilmiş qiymət  kitabçası   itdi-

yi üçün etibarsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  III 

kurs,  107

a

    qrup  tələbəsi    Məmmədova Turanə  Mais  qızının  adına  verilmiş  tələbə 

bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Áàø ðåäàêòîð

ÅËÄÀÐ ÈÑÌÀÉÛË

Ìüÿëëèôëÿðëÿ  ðåäàêñèéàíûí 

ìþâãåéè  üñò-üñòÿ äüøìÿéÿ áèëÿð.

ßëéàçìàëàð  ýåðè  ãàéòàðûëìûð.

Qəzet “Òÿáèá”  ãÿze òè íèí  

êîìïyuòåð ìÿð êÿ zèíäÿ éûğûëûð, 

ñÿùè ôÿ ëÿíèð, “Áÿõòèéàð-4” ÈÊØ-äÿ 

÷àï îëóíóð

.      


Ц Н В А Н Ы М Ы З:

Мярданов гардашлары - 100

2-ъи мяртябя,

тел.: 595-24-97

tabibqazeti@gmail.com

Ëèñåíçèéà Н - 022633

Èíäåêñ -0269

Ñàéû 4000

Ñèôàðèø: 201

DÜNYA YENİ İLİ NECƏ QARŞILAYIR?

Ali Baş Komandan deyib nə qədər,

Gərək danışıqlar getməsin hədər.

Xalq, dövlət güclüdür, düşməni didər,

Qələbə marşına hazır ol, əsgər!

Qoru Vətəniniu, qoru həvəslə,

Tənbəl olanı da hünərə səslə.

İnamım böyükdür mənim gənc nəslə,

Qələbə marşına hazır ol, əsgər!

Bir əlində silah, birində sazın,

Laçın, Zəngəzurdan gəlsin avazın.

Qələbə soraqlı olsun bu yazın,

Qələbə marşına hazır ol, əsgər!

Ən böyük arzumdur bu yer üzündə,

Düşmənin niyyəti qalsın gözündə.

Sevincdən ağlayaq Cıdır düzündə,

Qələbə marşına hazır ol, əsgər.

İyirmi ildir ki, çəkdiyim ahdı,

Cənnətdə gavurlar gəzir, günahdı.

Rəbbim haqq sevəndi, Allah agahdı,

Qələbə marşına hazır ol. əsgər!

Zakirəm, hamıya bəllidir andım,

Sonsuz əzablara dözdüm, dayandım.

Qələbə eşqiylə alışdım, yandım,

Qələbə marşına hazır ol, əsgər!

Zakir AĞDAMLI

həkum­şair

Göy üzü tutulanda,

Qara bulud dolanda,

Külək qanad çalanda

Anamı axtarıram.

Qaranlıqlar çökəndə,

Göydən yağış tökəndə,

Dan yeri söküləndə

Anamı axtarıram.

Qızlar gəlin köçəndə,

Sevinəndə, güləndə,

Xonçalar bəzənəndə

Anamı axtarıram.

Taleyimdən küsəndə,

Ağlayanda, güləndə,

Yarpaq kimi əsəndə

Anamı axtarıram.

Ulduzlar nur salanda,

Dalğalar çırpınanda,

Dönüb uşaq olanda

Anamı axtarıram.

Quşlar cəh-cəh vuranda,

Bülbüllər oxuyanda,

Durnalar qayıdandaAnamı axtarıram.

Pəri  İSAQOVA

ATU­nun əməkdaşı

Oxucularımızın yaradıcılığı

HAZIR OL, ƏSGƏR!

HAZIR OL, ƏSGƏR!

ANAMI AXTARIRAM

ANAMI AXTARIRAM

Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib
tebib q -> Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının

Yüklə 12,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə