İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçiYüklə 188,5 Kb.
tarix18.01.2017
ölçüsü188,5 Kb.


İntraoperatif Monitörizasyon

 • Dr.Leyla İyilikçi


 • Monitörizasyon prognostik eğilimleri zamana bağlı olarak saptayarak anestezistlerin potansiyel fizyolojik sorunları farketmelerine ve değerlendirmelerine olanak sağlayan işlemleri tanımlar.

 • Monitörizasyon klinik kararların doğruluğunu ve kesinliğini artırır. • Kardiyak monitörizasyon

 • Solunum sistemi monitörizasyonu

 • Nörolojik sistem monitörizasyonu

 • Isı monitörizasyonu

 • Nöromüsküler sistem monitörizasyonu

 • İdrar debi monitörizasyonuKardiyak Monitörizasyon

 • Non-invaziv Arteriyel Kan Basıncı

 • İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı

 • Elektrokardiyografi

 • Santral Venöz Kateterizasyon

 • Pulmoner Arter Kateterizasyonu

 • Kardiyak Debi MonitörizasyonuNon İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı

 • Sol ventrikülün ritmik kontaksiyonları sonucu pulsatif arteriyel basınç oluşur.

 • Sistolik Arter Basıncı:Miyokardiyal oksijen gereksinimindeki değişiklikler

 • Diyastolik Arter Basıncı:Koroner Perfüzyon BasıncıOrtalama Arter Basıncı (OAB)

 • SBP+2(DBP)/3Ortalama Arter Basıncı (OAB)

 • Q=P/R

 • Q:Kalp Debisi Perfüzyonu

 • P:Ortalama Arter Basıncı

 • R:RezistansNon-İnvaziv Arteriyal Kan Basıncı Ölçümü

 • Palpasyon

 • Doppler Probe

 • Oskültasyon

 • Ossilometrik

 • Pletismografi

 • Arteriyal tonometreNon- İnvaziv Arteriyal Kan Basıncı

 • Endikasyonları Kontr-Endikasyonları

 • Genel anestezi Vasküler anormellik

 • Rejyonel anestezi İntravenöz linePalpasyon Tekniği

 • Periferik arter pulsasyonunun saptanması

 • Pulsasyon kayboluncaya kadar proksimal bölgedeki kafın şişirilmesi

 • Her kalp atımında 2-3 mm Hg kaf basıncının azaltılması

 • Arteriyal nabzın geri dönüşünün tekrar palpe edilmesiPalpasyon tekniği

 • Avantajı:

 • Ucuz ve basit yöntem

 • Dezavantajı:

 • Diyastolik kan basıncı OAB’ı saptanamaz.Doppler-Probe Tekniği

 • Radiyal arter üzerine sensör yerleştirilir

 • Kaf brakiyal arter üzerine sarılır

 • Kaf yavaş yavaş indirilir

 • Arter içinde eritrosit hareketlerinin meydana getirdiği ses probe ucundaki ultrasonik sinyaller aracılığı ile algılanır

 • Sesin başlangıcı sistolik kan basıncını gösterir. • Avantajı:

 • Obes,pediyatrik,şoktaki hastalarda kullanılır

 • Dezavantajı:

 • Sadece sistolik basıncı verir.

 • ‘Arteriosondo’ ile sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçülür.Oskültasyon

 • Arter basıncı manşonundan kaynaklanan mekanik deformasyona yanıt olarak, arter içinde oluşan türbülan akım sonucunda meydana gelen sesler Korotkoff seslerinin oskültasyonu ile arteriyel basınç ölçümü yapılır.

 • İlk duyulan ses sistolik,son duyulan ses diyastolik basıncı yansıtır.Ossilometri

 • Dinamap intraoperatif dönemde kan basıncının rutin monitörizasyonında kullanılır.

 • OAB,sistolik ve diyastolik basınç tam olarak ölçülür.

 • Çeşitli boyda kaflar mevcuttur.

 • Üst ekstremiteye yerleştirilen otomatik sikluslu manşonlar, tekrarlayan ölçümlerde komplikasyon oluşturma riski taşırlar.Ossilometri Tekniği Komplikasyonları

 • Ekstremite ödemi

 • Peteşi oluşumu

 • Ulnar nöropati

 • Aynı ekstermite de İV hattın olması,ilaç verilmesi ile ölçümün çakışması

 • Hidrostatik etki (manşon kalp seviyesinin altında ve üstünde olan durumlarda her cm için 0.7 mm Hg ekleyip,çıkarın)Plethysmography

 • Finapres (finger-arterial-pressure)

 • Arteriyal pulsasyon ekstremitede kan volümünü artırır.

 • Parmağı saran bir kaf, fotoelektrik cell, ışık emici diot’a , gereksinim vardır.

 • Hipotermi ve periferik vasküler hastalıklarda yanlış sonuç verebilir.Arteriyal Tonometri

 • Sürekli arteriyel kan basıncını ölçer.

 • Tonometer arter üzerindeki deriye yerleştirilir.

 • Ardefaktlardan etkilenir.

 • Sık kalibrasyon gerektirir.

 • İnvaziv arter dalgalarına benzer dalgalar oluşturur.Kan basıncını yanlış olarak yüksek değerlendirme

 • Çok küçük manşon

 • Gevşek bağlanmış manşon

 • Alttaki arter üzerine düzgün olmayan kompresyon uygulanması

 • Ekstremitenin kalp seviyesinin altında olmasıKan basıncının yanlış olarak değerlendirilmesi

 • Çok büyük manşon

 • Manşonun saniyede 3 mm Hg’yı aşan bir hızla boşaltılması

 • Ekstremitelerin kalp seviyesinin üstünde olmasıİnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Ölçümü

 • Elektif hipotansiyon

 • Multipl kan gazı analizi

 • Fick prensibi ile kardiyak debi ölçümü

 • İnotrop destek tedavisi

 • Aşırı sıvı yüklenmesi nedeniyle, kan çekilecek hastalar

 • Sık laboratuvar testleri yapılacaksa

 • Durumu stabil olmayan hastalar (Kardiyak debi düşük,periferik vazokonstriksiyon)İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Kontrendikasyonları

 • Raynaud’s fenomeni

 • Vasküler yetersizliğin olduğu durumlarKanülasyon yapılacak arterin seçimi

 • Kullanılacak arter kateterinin arteri tıkamıyacak veya trombozise neden olmayacak genişlikte olması

 • Kontaminasyon olmayacak bölgede olması

 • Komplikasyonlar yönünden kolayca izlenecek bir bölgede olması

 • Arter tıkanması halinde beslediği yerde iskemik hasar meydana gelmemesi için yeterli kollateral sirkülasyonun olmasıİnvaziv arter kanülasyonu

 • Dorsalis pedis

 • Radiyal arter

 • Brakiyal arter

 • Aksiller arter

 • Femoral arter

 • Süperfasiyal arter

 • En sık tercih edilen radiyal arterdir.İnvaziv arter kanülasyonu

 • Kateter (20-22 gauge teflon)

 • Transüder

 • AmplifikasyonALLEN TESTİ

 • Hastanın eli ve kolu yukarıya kaldırılır.

 • Kanın boşalması için hastanın birkaç kez avucunu açıp kapaması istenir.Daha sonra elini yumruk yapması istenir.

 • Bilek hizasında radiyal ve ulnar arter palpe edilir.İkisine birden hızla bası uygulanır.

 • Daha sonra hastaya avucunu açması ve elini aşağıya sarkıtması istenir.

 • Ulnar arter üzerindeki bası hızla kaldırılır.

 • 6sn içinde elin palmar yüzeyinde kızarıklık olmalıdır.

 • Aynı işlem radiyal arter içinde tekrarlanmalıdır.

 • 15 sn den uzun sürmesi ulnar arkusun yetersiz olduğunu gösterir.Radiyal arter kanülasyonu

 • Ön kol ve el bir lol tahtası üzerine yerleştirilir.Rulo haline getirilen bir havlu bilek altına yerleştirilerek bilek 60 derece dorsofleksiyona getirilir.

 • Bilek bölgesi antiseptik ile silinir ve steril eldiven giyilir.

 • %1 0.5 ml lidokain ile lokal anestezi yapılır.

 • Radius başının proksamalinde bir elin işaret ve orta parmağı ile arter palpasyonu yapılır.

 • Kateter 30-45 derece ‘lik bir açı ile girilir.

 • Kateter sütür ile tesbit edilir.

 • Steril pansuman yapılır.

 • Kateter lumeninin tıkanması önlemek için kateter 2-3 ml heparinli solüsyon ile yıkanır.Radiyal arter kanülasyonu komplikasyonları

 • Trombozis

 • Emboli

 • Cilt nekrozu

 • Enfeksiyon

 • Duyu kaybı

 • Hematom

 • PsödoanevrizmaArteriyal kanülasyon

 • Sistolik kan basıncı

 • Diyastolik kan basıncı

 • Ortalama arter basıncı

 • Sistemik vasküler rezistans

 • Miyokard kontraktilitesiSantral Venöz Kateterizasyon Endikasyonları

  • Santral venöz ölçüm yapılması gereken hastalar
  • Periferik damar yolu bulunmayan hastalar
  • Periferik venler ve dokular için irritan olan potasyum ve vazopressörler gibi ajanların uygulanması gereken durumlar
  • Otolog transfüzyon için kan alınacak hastalar
  • Hızlı şekilde kan ve sıvı uygulaması gereken durumlar
  • Acil pacemaker takılacak hastalar
  • Laboratuvar testleri için sık sık kan alınacak hastalar
  • Total parenteral beslenme yapılacak hastalar
  • Pulmoner arter kateteri yerleştirilmesi gereken durumlar


Santral venöz kateterizasyon yapılacak venler

 • İnternal juguler ven

 • Eksternal juguler ven

 • Subklavyen ven

 • Antekübital ven

 • Femoral venSantral Venöz Basınç (SVB)

 • Sağ atriyumda ölçülen basınçtır.

 • Sağ atriyum ve ventrikülün komplians ve volüm değişikliklerini gösterir.

 • Triküspid ve pulmoner kapak fonksiyon bozuklukları, sağ ventrikül afterload artışı (pulmoner hipertansiyon) ‘nı yansıtır.Santral venöz basınç (SVB)

 • SVB ölçümü sırasında sağ atriyum düzeyi referans (sıfır) noktası olarak kabul edilir.

 • SVB su monometresi ile ölçülür

 • 1mm Hg =1.36 cm H2O (su monometresi)

 • 0.74 mm Hg=1cm H2O (Transdüser)

 • SVB=1-6 mm Hg

 • Spontan solunumda inspirasyon sırasında, pozitif basınçlı solunumda ekspirasyon sonunda daha düşüktür.GENİŞ “a” DALGALARI

 • Triküspit stenozu

 • Pulmoner stenoz

 • Pulmoner Hipertansiyon

 • Azalmış sağ ventrikül kompliyansıGENİŞ “v“ DALGALARI

 • Triküspit regürjitasyonu

 • Konstriktif perikardit

 • Kalp tamponadı

 • Sağ ventrikül yetmezliğiSVB Kontrendikasyonları

 • Sağ atriyumda tümör

 • İpsilateral karotis endarterektomi

 • Triküspit vejatasyonu

 • Koagülasyon bozukluklarıPulmoner arter monitörizasyonu

 • Kardiyak Hastalıklar

 • Kapak hastalıkları

 • Koroner arter hastalıkları

 • Kardiyomyopati

 • Kor pulmonale

 • Perikardiyal tamponad

 • Pulmoner Hastalıklar

 • ARDS

 • Ciddi KOAH • Kompleks sıvı tedavisi

 • Şok,sepsis

 • Akut renal failure

 • Hemorajik pankeratitis

 • Spesifik cerrahi ve ciddi obstetrik durumlar

 • Koroner arter bypass grafting

 • Perikardiyoktemi

 • Portal sistemik şant

 • Aortik cross klempleme

 • Ciddi toksemi

 • Plecental abruptioinPulmoner arter kateterizasyonu kontrendikasyonları

 • Sol dal bloğu

 • Wolff Parkinson –White Sendromu

 • Ebstein’s anomeli

 • Septik hastalarda (nidus ,trombus formasyonu)

 • Koagülasyon bozukluklarıPumoner arter monitörizasyonu

 • Sol kalp hakkında bilgi verir.

 • Pulmoner arter wedge basıncı ,sol ventrikül diyastol basıncındaki değişiklikleri yansıtır.

 • Pulmoner arter kateteri ile mikst venöz oksijen satürasyonu (SVO2) ölçülebilir.

 • SVO2 %75’tir. < %30 altında anaerobik metabolizma oluşur.Pulmoner arter monitörizasyonu

 • KI: (CO/Vücut yüzeyi) = 2.8-4.2 L/min/m2

 • TPR :(OAB-SVBx80/CO) = 1200-1500 dynes-s-cm-5

 • PVR: PA-PCWPx 80/CO =100-300dynes-s-cm-5

 • SV:COx1000/KAH=60-90 mL/atım

 • SI:SV/Vücut yüzeyi=30-65 mL/atım/m2

 • RVSWI:0.0136(PA-SVB)xSI=5-10g-m/atım/m2

 • LVSWI:0.0136(OAB-PCWP)xSI=45-60 g-m/atım/m2PCWP>LVEDP

 • Mitral stenoz

 • Sol atriyal mixoma

 • Pulmoner venöz obstrüksiyon

 • Artmış alveoler basınçPCWP

 • Aort Yetmezliği

 • Azalmış sol ventrikül kompliansı (LVEDP>25 mm Hg)Pulmoner arter monitörizasyonu

 • Termodilüsyon

 • Dye Dilüsyon

 • Ultrasonografi

 • Torasik Biyoimpedans

 • Fick PrensibiPulmoner arter monitörizasyonu

 • Sağ atriyum:2-6 mm Hg

 • Sağ ventrikül:20-30 mm Hg/5 mm Hg

 • (PH,PS,SVY,VSD,KKY)

 • PAP:15 mm Hg (MS,hipoksi,PVO,Masif Pulmoner Embolizm)

 • PCWP:8-12 mm Hg (ARDS,MS,MY,volüm yüklenmesi, pulmoner ödem )Elektrokardiyografi (EKG)

 • Genel ve rejyonel anestezi alan tüm hastalara uygulanır.

 • EKG uygulamasının herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

 • EKG izleminde uygun derivasyon seçimi yapılmalıdır.EKG monitörizasyonu

 • Kalbin elektriksel aktivitesi vücudun belirli yerlerine konulan elektrodlar aracılığıyla alınıp bir amplikasyon işleminden geçirildikten sonra kaydedilir.

 • Vücudun belirli noktaları arasındaki potansiyel farkı kaydetmeye yarayan elektrodların oluşturduğu biri pozitif, öteki negatif ikili komplekslere derivasyon denir.EKG monitörizasyonu

 • Bipolar derivasyonlar

 • I-II-III (standart ekstremite derivasyonları)

 • Ünipolar derivasyonlar

 • aVR,aVL,aVF ( ünipolar ekstremite derivasyonları)

 • V1-V6 (ünipolar prekordiyal derivasyonlar)EKG monitörizasyonu

 • DI : sağ kol-sol kol

 • DII:Sağ kol –sol bacak

 • DIII:Sol kol-sol bacak

 • aVR:sağ kol

 • aVL:sol kol

 • aVF:sol ayakEKG monitörizasyonu

 • VI: Sternum kenarı 4.interkostal aralık

 • V2:Sternum kenarında 4. interkostal aralık

 • V3:V2-V4 ortası

 • V4:Orta klavikular hatta 5.interkostal aralık

 • V5:Sol ön aksiller hatta V4 hizası

 • V6:Sol orta aksiller hatta aynı hizadaP Dalgası

 • Atriyum depolarizasyonu

 • 0.11 sn ve yükseklik 2.5 mm

 • D1-D2-aVF pozitif

 • aVR ve V1 iki fazlı veya negatifEKG monitörizasyonu

 • P-R segmenti: AV düğümü ileti sistemi

 • PR aralığı: 0.20 sn

 • QRS kompleksi: Ventrikül kontraksiyonunu gösterir.0.10 sn ve yükseklik 5-15 mm

 • S-T segmenti: Depolarizasyon durumunu gösterir.0.05 sn sürer

 • T dalgası: Ventrikül repolarizasyonu 0.10-0.25sn ve yükseklik 2 mm

 • Q-T aralığı: Ventrikül repolarizasyonu ve depolarizasyonu için geçen süre 0.35-0.44 snEKG’nin anestezi sırasında izlemi

 • DII ve V5 derivasyonları izlenir.

 • DII derivasyonu ritm bozukluklarının ve inferior duvar iskemi izlemi için uygundur.

 • V5 derivasyonu ritm ve lateral ve anterior duvardaki iskemik değişikliklerin izlemi için uygundur.EKG monitörizasyonu

 • Disritmi

 • Miyokardiyal iskemi

 • Pacemaker

 • Elektrolit değişiklikleri

 • İlaç etkileri

 • Perikardiyal hastalıklar

 • Anestezi sırasında oluşan refleks uyarılarTransözofageal Ekokardiyografi

 • Global Kardiyak Fonksiyon

 • Ejeksiyon Fraksiyonu

 • Kalp Debisi

 • Anestezi ve cerrahinin etkileri

 • Rejyonel duvar haraketleri

 • Anatomik Değerlendirme

 • Mitral kapak fonksiyonu

 • Aort kapak fonksiyonu

 • Kalp boşluklarının volüm

 • İntrakardiyak hava

 • İntrakardiyak kitlelerSOLUNUM SİSTEMİ MONİTÖRİZASYONU

 • Prekordiyal ve özefajiyal steteskop

 • Pulse oksimetri

 • End- tidal karbondioksit analizi

 • Transkutanöz oksijen ve karbondioksit monitörizasyonu

 • İnspire ve ekspire edilen gazın analiziPrekordiyal ve özefajial stetoskop

 • Endikasyonları :Tüm anestezi alacak hastalarda kullanılır.

 • Kontrendikasyonları: Özefajial steteskop özefagus varis ve strüktürü varlığında kullanılmaz.

 • Prekordiyal stetoskop (Wenger chestpiece)

 • Suprasternal çentiğe yerleştirilir.

 • Erişkin tip ve çocuk tipleri mevcuttur.

 • Prekordiyal monitörizasyona ait lokal alerjik reaksiyon,deri abrazyonu ve ağrı gibi azda olsa bazı yan etkiler bildirilmiştir.Prekordiyal ve özefajial stetoskop

 • Özefajial steteskop yumuşak plastik bir kateter ve distal kısmında açılan bir balondan oluşur.

 • Solunum ve kalp seslerinin monitörizasyonu oldukça iyi olmasına rağmen, sadece entübe hastalarda endikasyonu mevcuttur.Pulse Oksimetri

 • Endikasyonları

 • Tüm anestezik girişimler

 • Bazı cerrahi işlemlerde (hiatus hernisi)

 • Akciğer hastalıkları (bleomisin toksisitesi)

 • Tek akciğer ventilasyonu

 • Prematüre (retinopati riski) hastaların izlemi

 • Kontrendikasyonu

 • YokPulse Oksimetre

 • Pulse oksimeter ile hemoglobinin periferik oksijen satürasyonu (SpO2) sürekli olarak ölçülür.

 • Pulse oksimetrenin ölçtüğü SpO2 ile co-oxymeter ın ölçtüğü SaO2 aynı şey değildir.

 • Methemoglobin,karboksihemoglobin varlığında SpO2 değeri SaO2’ den yüksektir.Pulse Oksimetre

 • Arteriyel bir yataktan (parmak veya kulak memesi) geçen iki dalga boyundaki ışınlar (İnfrared 990 nm, oksihemoglobin absorbsanı) (red 660 nm,deoksihemoglobin absorbsanı) bir fotodedektöre gönderilir.

 • SpO2 ‘nin noninvaziv bir yöntemle ölçülmesi pletismografi ve spektrofotometrik analiz ile olur.Pulse Oksimetrenin doğruluğunu etkileyen faktörler

 • Pulsatif dalga formunun yokluğu

 • Hipotermi,Hipotansiyon

 • Değişmiş vasküler direnç( vazoaktif ilaçlar)

 • Yapay OlarakYüksek SpO2

 • Artmış karboksihemoglobin ve methemoglobin

 • Haraket

 • Uyanık Hasta

 • Titreme

 • Yapay Olarak Düşük SpO2

 • Tırnak boyası

 • Metilen mavisi

End –Tidal Karbondioksit analizi

 • Ekspiratuvar CO2’nin izlenmesi (PETCO2);

 • Endotrakeal tüp yerinin belirlenmesi

 • Ventilasyon

 • Geri soluma

 • Kalp debisi

 • Kan akımının dağılımı

 • Metabolik aktivite

 • gibi değişkenleri değerlendirmek için kullanılır.End –Tidal Karbondioksit Analizi

 • Artma

 • Hipoventilasyon

 • Hipertermi

 • Sepsis

 • Malign hipertermi

 • Geri soluma

 • Artmış iskelet kası aktivitesi

 • Azalma

 • Hiperventilasyon

 • Hipotermi

 • Hipoperfüzyon

 • Pulmoner emboli

 • Yavaşlamış metabolizmaEnd –Tidal Karbondioksit analizi

 • Yukarıya doğru yükselişin yavaş olması

 • KOAH

 • Akut solunum yolu obstrüksiyonu

 • Normal dalga formu,artmış End-Tidal CO2

 • Artmış CO2 üretimi,

 • Alveoler hipoventilasyon

 • End-Tidal CO2 konsantrasyonunda geçici artışlar

 • Bikarbonat uygulanması

 • Turnike açılması/aortan klampın kaldırılması

 • Laparoskopi sırasında CO2 insuflasyonuEnd –Tidal Karbondioksit analizi

 • Ölü Boşluk: Az miktarda veya hiç CO2 içermeyen ölü boşluk gazları,end-tidal CO2 konsantrasyonunu büyük ölçüde dilüe edebilir. PaCO2 ile end-tidal CO2’in arasındaki farkın artması KOAH,embolik fenomeni,hipoperfüzyonu yansıtır.

 • Şant:PaCO2 ile end-tidal CO2 arasında minimal değişikliklere neden olur.End –Tidal Karbondioksit analizi

 • End-Tidal CO2 ‘de hızlı azalış nedenleri:

 • Kardiyak arrest

 • Düşük kalp debisi

 • Pulmoner emboli

 • Solunum yolunun devamlılığının kesilmesi

 • Trakeal tüpün farinks veya özefagusdaki malpozisyonu

 • Örnek alma hattının devamlılığının kesintiye uğramasıEnd –Tidal Karbondioksit analizi

 • İki tip kapnogram mevcuttur:

 • Flow-Through (Mainstream)

 • Aspiration (Sidestream)

 • Her ikisi de, CO2 tarafından infrared ışığın

 • absorbsiyonuna bağımlı olarak çalışır.End –Tidal Karbondioksit analizi

 • Kapnometri: CO2 konsantrasyonunun ölçümü ve sayısal sunumudur.

 • Kapnografi:Hastanın kapnogramının sürekli monitörizasyonudur.

 • Kapnografi özefagus intübasyon olasılığını azaltmıştır.Ekspire edilen gazların analizi

 • Her solunumda O2,N2,CO2 ve anestezik gazların analizi;

 • Mass spektrometri

 • Raman spektroskopisi (RASCAL) ile

 • sağlanır.

 • Ekspire edilen sistemde ani azot konsantrasyonundaki artış hava kaçağı veya venöz hava embolisini düşündürür.Gaz analizi ve ciddi olayların saptanması

 • Gaz uygulama sisteminde hata

 • (Oksijen,karbondioksit,azot,inhale edilen gaz)

 • Anestezi cihazında fonksiyon bozukluğu

 • (Oksijen,karbondioksit,azot,inhale edilen gaz)

 • Vaporizatörde fonksiyon bozukluğu

 • (Volatil anestezik)

 • Anestezi devresinde kaçaklar

 • (Azot, karbondioksit)

 • Hipoventilasyon

 • (karbondioksit)

 • Devrede hipoksi (oksijen)Transkutanöz oksijen ve karbondioksit monitörizasyonu

 • Kritik hastalarda ve pediyatrik yoğun bakımlarda kullanılır.

 • Hiçbir kontr-endikasyonu yoktur.

 • Bir sensör (Oksijen Clark ve CO2 elektrodu içeren) ve ısıtıcı element deri üzerine konur.

 • CO2 elektrodu pH taki değişiklikleri ölçer. pH=0.97(logPCO2)

 • Oksijen elektrodu bir elektrolit solüsyonunda oluşan elektriksel iletinin, gaz bileşkede meydana getirdiği değişikliklere duyarlıdır.Transkutanöz oksijen ve karbondioksit monitörizasyonu

 • 10-20 dk ısınma zamanı

 • Kalibrasyon gereksinimi

 • Yavaş yanıt zamanı

 • Elektrotların yer değiştirmesi

 • Isınmış sensörlerin yanık oluşturma riskiTranskutanöz oksijen ve karbondioksit monitörizasyonu

 • Kardiyak debi ve perfüzyon yeterli ise kutanöz parsiyel basınç ölçümü ve yaklaşık arteriyel değerler ölçülebilir.

 • PtcO2 %75 PaO2 ve PtcO2 %130 PCO2’dır.

 • PtcO2 azalma, azalmış deri perfüzyonu veya düşük PaO2’den kaynaklanır. Bu durum doku perfüzyonundaki bozukluğu gösterir.Santral Sinir Sistemi Monitörizasyonu

 • Elektroensefolagrafi (EEG)

 • Uyarılmış Yanıtlar (Evoked potentials,Eps)

 • İntrakraniyal basınçElektroensefolagrafi (EEG)

 • Endikasyonları:

 • Serebrovasküler cerrahi

 • Kontrollü hipotansiyon

 • Kardiyopulmoner bypass

 • Karotis endarterektomi

 • Beyin ölümü

 • Kontrendikasyonları

 • YokElektroensefolagrafi (EEG)

 • Serebral kortekste oluşan spontan nöroelektrik olayların toplamını kaydeder.

 • Anestezi derinliğini kaydeden 16 kanallı komplike EEG yanı sıra 8 kanallı basit EEG’lerde mevcuttur.

 • Standart EKG elektrodları kullanılır.

 • Platinum veya diğer iğneler skalp hasarına yol açar.Elektroensefolagrafi (EEG)

 • EEG’de depresyon yapan nedenler:

 • Hipoksi

 • Hipokapni

 • Anestezik ve premedikasyon ilaçları

 • EEG’de aktivasyon yapan nedenler

 • Hiperoksi

 • Hiperkapni

 • AnesteziklerUyarılmış Yanıtlar (Evoked Potentials,EPs)

 • Bir periferik sinirin uygun bir uyarı ile uyarılması ile EEG’de görülen voltaj değişiklikleridir.

 • EPs spesifik amplitüdü ve latent periyodu olan bir negatif ve bir pozitif voltaj sapmasından oluşur.

 • Birinci bölüm spinal kord ve beyin sapı değişikliklerini,ikinci kısım talamik ve kortikal sinaptik aktiviteyi gösterir.Uyarılmış Yanıtlar (Evoked Potentials,EPs)

 • Endikasyonları:

 • Kardiyopulmoner bypass

 • Karotid endarterektomi

 • Spinal füzyon

 • Abdominal aortik anevrizma

 • Kraniyotomi

 • Anestezik overdose veya hipoksi varlığında ortaya çıkan global iskeminin saptanmasıUyarılmış Yanıtlar (Evoked Potentials,EPs)

 • Anestezi sırasında kullanılan uyarı tipine göre üç tip EPs kullanılır:

 • Somatosensorial uyarılara alınan yanıtlar (SSEPs)

 • Beyin sapında oditor uyarılara alınan yanıtlar (BAERs)

 • Vizüel uyarılara alınan yanıtlar (VERs)Somatosensorial uyarılara alınan yanıtlar (SSEPs)

 • Alt ve üst ekstremitelerde bir periferik sinirin uyarılması ile elde edilir.

 • Sinal cerrahide spinal kord fonksiyonlarının izleminde kullanılır.

 • Sensoriyal fonksiyonlar spinal kordun arkasında olduğundan ancak spinal kordun arka kısmı hakkında bilgi edinilir.Beyin sapında oditor uyarılara alınan yanıtlar (BAERs)

 • Sekizinci kafa sinirinin beyin sapına giden trasesi boyunca işitme fonksiyonu hakkında bilgi verir.

 • Pontinserebeller sistemde yer alan tümör cerrahisinde kullanılır.Vizüel uyarılara alınan yanıtlar (VERs)

 • Görsel uyarılar ,optik sinir ve beyin sapının üst kısmı hakkında bilgi verir.

 • Flashing tarzı ışık stimuluslar kullanılır.

 • Optik kiazma çevresinde yapılan hipofiz ve anterior serebral arter anevrizma cerrahisinde kullanılır.Uyarılmış Yanıtlar (Evoked Potentials,EPs)

 • Komplikasyonları:

 • Elektrik şoku

 • Deri irritasyonu

 • Elektrod basıncına bağlı iskemiUyarılmış Yanıtlar (Evoked Potentials,EPs)

 • Balans anestezi tekniği (nitrikoksit ,relaksan,opiyoid) volatil ajanlara göre daha (halotan,enfluran,isofluran) az değişiklik oluşturur.

 • Erken (spesifik) EPs anestziklerden geç (nonspesifik) EPs’ye göre daha az etkilenir.

 • Farklı anatomik yollar (dorsal spinal kord) mevcut ise EPs ile nörolojik defisit saptanamaz.İntrakraniyal Basınç Mönitörizasyonu

 • Direkt(intravenriküler,subaraknoid)

 • İndirekt (subdural,ekstradural) yolla ölçülür.

 • BOS basıncı,asit-baz dengesi,intrakraniyal komplians değerlendirilmesi yapılır.

 • Normal değeri:<15 mm Hg

 • Serebral perfüzyon basıncı= Ortalama arter basıncı-intrakraniyal basınçIsı monitörizasyonu

 • Endikasyonları:

 • Genel anestezi altında tüm hastalarda

 • (15dk’nın altındaki girişimlerde ?)

 • Kontrendikasyon:

 • YokIsı monitörizasyonu

 • İstenmeden oluşabilecek ısı kaybı ve malign hipertermi tetiklenme riski sürekli ısı değişikliklerinin kaydedilmesini gerektirir.

 • Perioperatif ısı kaybı geriyatrik hastalar,yanıklar,yenidoğan,medulla spinalisi hasarlı olgularda fazladır.

 • Perioperatif hipertermi malign hipertermi,tirotoksikoz,feokromositomaya sekonder metabolik hız artışı,terlemenin antikolinerjiklerle bloke edilmesi sonucu ortaya çıkar.Isı monitörizasyonu

 • Thermistors

 • Thermocouple

 • Santral ısı:

 • Nazofarinks,özefagus,kan,(pulmoner arter kateteri),mesane,rektal ısı probları ile ölçülür.Isı monitörizasyonu

 • Komplikasyonları:

 • Rektal ve timpanik perforasyon

 • Koagülasyon bozukluklarında nazofarinks ve özefagusta kanama

 • Aynı probun kullanımına bağlı enfeksiyonİdrar debi monitörizasyonu

 • Endikasyonları:

 • Konjestif kalp yetmezliği

 • Renal yetmezlik

 • Hepatik yetmezlik

 • Şok

 • Kardiyak cerrahi

 • Kraniyotomi

 • Renal cerrahi

 • Genel veya rejyonel anestezi sonrası zorlu idrar yapmadaİdrar debi monitörizasyonu

 • Kontrendikasyonları :

 • Yüksek enfeksiyon riski (total kalça protezi)

 • Komplikasyonları:

 • Üretral travma

 • Üriner sistem enfeksiyonları

 • “İdrar debi monitörizasyonu böbrek perfüzyonu ve fonksiyonlarını gösterir.0.5 mL/kg/saat ‘den az olması oligüri varlığını gösterir.”Nöromüsküler Monitörizasyon

 • Anestezi sırasında kullanılan nöromüsküler ajanların bir periferik sinir stimülatörü ile izlemi, nöromüsküler kavşak hakkında bize bilgi verir.

 • Tüm nöromüsküler bloker kullanılan anestezik girişimlerde uygulanır.

 • Kontrendikasyonu yoktur.Nöromüsküler Monitörizasyon

 • Etkinin başlama zamanı

 • Nöromüsküler blokajın titrasyonunu

 • İlaçla antagonizmaya başlamak için uygun zamanı

 • İlaçla antagonizmanın yeterliliğini saptar.Nöromüsküler Monitörizasyon

 • El bileği veya dirsekteki ulnar sinir

 • Stilomastoid çıkıntı veya göz kapağının laterel kantusundaki fasiyal sinir en fazla uygulama alanlarıdır.

 • Adductor pollicis ve fasiyal kasların yanıtı nöromüsküler blokaja özel direnç gösteren diyafragmanın blok derecesini belirlemeye yardımcı olur.Single –twicth stimülasyon

 • Etkinin başlama zamanı,derinliğini ve derlenmeyi gösterir.

 • Endotrakeal intübasyon için arzu edilen koşulları sağlar.

 • Yanıt, stimülusun frekansına bağlıdır.Train-Four (Dörtlü Uyarı)

 • Dördüncü twicth yanıtının, birinci twicth yanıtına oranının (sönme‘fade’)değerlendirilmesiyle nondepolarizan bloğun derecesi belirlenir.

 • Depolarizan blok sırasında sönme Faz II bloğu yansıtır.

 • Sürdürülen relaksasyon derecesini ve derlenmenin boyutunu yansıtır.Tetanik stimülasyon

 • Ciddi nöromüsküler blok sonrasında nöromüsküler iletiyi değerlendirir.

 • Stimülasyon çok ağrılı olduğundan sadece anestezi altındaki hastalarda uygulanır.Double- Burst Stimülasyon

 • 0.2 msn’lik üç tetanik stimülasyon,750 msn duraklama,aynı özellikte üç stimülasyonun yinelenmesi sonucu oluşur.

 • Sönme oluşursa train-of-four oranı<0.7 dir.

 • Postanestezik bakım ünitesinde ağrı oluşturmaksızın rezidüel nöromüsküler blok varlığını belirler • En iyi monitör anestezistirKataloq: anestezi -> images -> dosya-yukle
dosya-yukle -> İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
dosya-yukle -> Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
dosya-yukle -> Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
dosya-yukle -> Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
dosya-yukle -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya-yukle -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
dosya-yukle -> Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır
dosya-yukle -> Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve Komplikasyonları
dosya-yukle -> Sporcularda Ani Ölüm Nedenleri

Yüklə 188,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə