İnsanda hansı orqanlar sistemi yoxdur?Yüklə 53,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü53,76 Kb.
#6072

1

İnsanda hansı orqanlar sistemi yoxdur? 

2

İnsanda qalxanabənzər vəzinin pozulması ilə əlaqədar xəstəlik: 3

İnsanda verilmiş vəzilərdən hansının ifraz etdiyi maddələr həm orqan 

boşluğuna, həm də birbaşa qana düşür? 

4

İnsanda ehtiyat halında toplanan karbohidrat: 5

İnsanda işıq şüaları gözün hansı strukturu tərəfindən fokuslaşır? 

6

İnsanla simbioz olan canlıda yoxdur: 7

İnsanda döş boşluğu üzvlərinə aiddir: 

8

İnsanda baş beyinə aid etmək olmaz: 9

Adları çəkilən alimlərdən hansı embrioloqdur? 

10

İnsanın sinir toxumasının əksər hüceyrəsində yoxdur: 11

Yazıçılarda, rəssamlarda, musiqiçilərdə daha yaxşı inkişaf etmiş yaddaş 

növü: 

12

İnsanda normada gözün qüzehli qişasının rəngi: 13

Əgər reseptorlardan gələn sinir impulsları onurğa beynindən ötürülürsə, 

onda bu reseptorlar harada yerl

əşir? 


14

İnsanda həzm, tənəffüs, eşitmə yollarının kəsişdiyi yer: 

15

H

əm oyanma, həm də yığılma insanın hansı qrup toxumasına aiddir? 16

İnsanın hansı hüceyrələrində interfaza bütün ömrü boyu davam edir? 

17

İlk dəfə heyvanları əhlləşdirmişlər: 18

Bir nüv


ədə yerləşən xromosomlar məcmusu adlanır: 

19

Orqanizmdə qıcıqları qəbul edir: 

20

Hansı xəstəlikdə sinir sisteminin oyanması güclənir? 21

Hansı daha qədimidir? 

22

İlk dəfə əkinçiliklə məşğul olanlar: 23

İnsanla simbioz olan canlıda yoxdur: 

24

Hüceyr


ədə hansı bölünmə üsulunu düzünə bölünmə adlandırırlar? 

25

Çoxhüceyrəli orqanizmin ziqotdan başlayaraq ölümə qədər keçdiyi yol: 

26

Cinsi çoxalmanın hansında yalnız 1 fərd iştirak edir? 27

Ektoderma m

ənşəli deyil: 

28

Genetik kod anlayışını hansı terminlə əvəz etmək olar? 29

Triplet kod anlayışını hansı terminlə əvəz etmək olar? 

30

İlk dəfə heyvanları əhliləşdirmişlər: 31

Qalıqları ilk dəfə Asiyada, sonra isə Afrika və Avropada tapılmışdır: 

32

İnsanı ilk dəfə primatlar dəstəsinə aid etmişdir: 33

"Virus + pino" nec

ə tərcümə olunur? 

34

İnsanda lifləri müəyyən yerlərdə bir-biri ilə birləşən əzələ toxuması olur: 35

Poliomielit hansının xəstəliyidir? 

36

İnsanın hansı nümayəndəsində bütöv (qaşüstü) çıxıntılar olmayıb? 37

İnsan embrionunda quyruğun olması nədir? 

38

İnsan rüşeyminin inkişafında hansı daha sonra formalaşır? 39

Hansı prosesin pozulması Daun xəstəliyinə səbəb ola bilər? 

40

Yaxın qohum çarpazlaşması zamanı meydana çıxır: 41

İnsanda gen mutasiyasının nəticəsidir: 

42

Poliomielit haqqında doğru deyil: 43

H

ərəki neyronların cismi yerləşir: 44

Hansı xəstəlikdə sinir sisteminin oyanması zəifləyir? 

45

Duyğu neyronların cismi yerləşir: 46

İnsanda onurğa beyindən keçən refleks qövsləri hansı əzələlərin 

yığılmasını təmin etmir: 

47

İnsanda hansı əzələlərin işi onurğa beynin reflektor funksiyası ilə əlaqədar deyil? 

48

İnsanın əksər sinir hüceyrələrində yoxdur: 49

İnsanın əksər sinir hüceyrələrində yoxdur: 50

Sinir impulsları onurğa beyindən çıxır: 

51

Sinir impulsları onurğa beyinə hansı köklər ilə daxil olur? 52

İnsanda ara neyronun iştirak etmədiyi refleks: 

53

İnsanda ürəyin işini idarə edən parasimpatik sinirlərin çıxdığı yer: 54

İnsanda sidik kisəsinin fəaliyyətini tənzimləyən simpatik siniirlərin çıxdığı 

yer: 

55

Hərəkət, idman və əmək vərdişləri hansı yaddaş növünə aiddir? 

56

Göz almasının qanla təchiz olunması gözün hansı qişasının funksiyasına daxildir? 

57

Onurğa beyinə sinir impulsları hansı köklər ilə daxil olur? 58

İnsanın refleks qövsündə reseptordan sinir düyününədək olan hissə: 

59

İnsanda gözün buynuz qişası hansı rəngdədir? 60

İnsanda normada gözün qüzehli qişasının rəngi: 

61

Yuxugörm


ə zamanı böyük yarımkürələrin hansı nahiyəsinin fəaliyyəti 

artar? 


62

İnsanda işıq şüaları gözün hansı strukturu tərəfindən fokuslaşdırılır? 

63

İşıq şüaları insan gözünün hansı qişasında sinir impulsuna çevrilir? 64

Otolitl


ər insan orqanizmində yerləşir: 

65

Otolitlər yerləşir: 

66

Yarımdairəvi kanallar və torbacıqlar insanda hansı duyğunun yaranmasında xüsusi rol oynayır? 

67

İnsanda refleks qövsünün 1-ci hissəsi: 68

Sinir sisteminin periferik şöbəsi ibarətdir: 

69

Yunan m


ənşəli avtonomiya sözünün mənası: 

70

İnsanda neçə diş olmalıdır? 71

İnsanda işi sinir sisteminin daha çox şöbəsi tərəfindən tənzim olunan 

orqan: 

72

İnsanın ifrazat sisteminin hansı orqanına qarışıq sekresiya vəzilərinin axarları açılır? 

73

Nukleus sözünün mənası: 

74

İnsanda hansı orqanın tərkibinə eninəzolaqlı əzələ toxuması daxildir? 75

İnsanda prostat vəzi hansı hansı sistemə daxildir? 

76

İnsanda qandakı maddələrin qatılığının tənzimlənməsində ən az iştirak ed

ən orqan: 

77

İnfeksion xəstəlik: 78

Funksional sistem: 

79

Karion sözünün mənası: 

80

Funksional sistemlər nəzəriyyəsinin müəllifi: 

81

İnsanın bioloji proqramının daşıyıcısı: 82

İnsan neçə proqramın nəzarəti altında böyüyüb inkişaf edir? 

83

Qanı mineral duzlardan daha çox təmizləyən orqan: 84

İnsanda sürətlə qaçma zamanı funksional sistem əmələ gətirməyən 

orqanlar sistemi: 

85

İnsanda hansı toxuma maye halında olur? 86

İnsanın iş şəraitinə aid deyil: 

87

İnsanın iş şəraitinə aid deyil: 88

İnsan orqanizmində hansı hüceyrələrin nüvəsi olmur? 

89

İnsan orqanizmində hansı hüceyrələrin nüvəsi olmur? 90

İnsanda sidikifrazat

sistemi orqanları neçə bədən boşluğunda yerləşir? 

91

İnsanda hansı orqanın tərkibində əzələ toxuması növlərinin müxtəlifliyi daha çoxdur? 

92

İnsanın həzm sistemi orqanları neçə bədən boşluğunda yerləşir? 93

Qırmızı sümük iliyində təzə əmələ gələn eritrositlər ilk dəfə ürəyin hansı 

hiss

əsinə daxil olur? 94

İnsanda ifrazat sisteminin hansı orqanları bilavasitə daxili sekresiya 

v

əziləri ilə təmasda olur? 95

Az

ərbaycanda insan fiziologiyası elmimin inkişafında böyük rolu olan alim: 96

İnsanın hansı sümüyü tərkibində özək olan orqanla bilavasitə təmasda ola 

bil

ər? 


97

İnsanda uşaqlığın əsas kütləsini hansı toxuma təşkil edir? 

98

İnsanda mədəaltı vəzinin pozulması ilə əlaqədar xəstəlik: 99

Ali sinir f

əaliyyətini öyrənən alim: 

100


İnsanda bir toxumadan ibarət olan: 

101


Cinsi çoxalma zamanı ziqot yarandığı anda baş verə bilər: 

102


Hansı element baş beyinin inkişafına və görməyə yaxşı təsir edir? 

103


Hansı vitamin insanda saçların inkişafını stimullaşdırır? 

104


Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda depressiyaya səbəb olur? 

105


Hansı vitaminin çatışmazlığı insanın dərisində qurumaya və çatlamaya 

s

əbəb olur? 106

İnsanın kor bağırsağının çıxıntısı olub, limfosit əmələ gətirən: 

107

İnsanda həzm və maddələr mübadiləsi nə cür tənzim olunur? 108

Hansı vitamin insanda ağciyərləri qoruyur? 

109

Hansı vitamin insanı sinir sistemi xəstəliklərindən qoruyur? 110

Hansı vitamin insanda kapillyarların divarlarının möhkəmləndirir? 

111

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda qanın laxtalanmasına mənfi təsir edir? 

112


Hansı vitamin insanda qırmızı qan hüceyrələrinin yaranmasına kömək 

edir? 


113

Hansı elementin çatışmazlığı insanda anemiyaya səbəb olur? 

114

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda ağız yaraları törədir? 115

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda onurğanın inkişafına mənfi təsir 

göst

ərir? 


116

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda toyuq korluğuna səbəb olur? 

117

Sağlam insanın qanında qlükozanın miqdarı artarsa, nə etmək lazımdır? 118

Əgər Bazedov xəstəliyi olan adam tərkibində qalxanabənzər vəzin 

hormonu olan d

ərman qəbul edərsə,nə baş verər? 

119

Hansı vitamin çatışmazlığı raxid xəstəliyinə səbəb olur? 120

Hansı vitamin çatışmazlığı sinqa xəstəliyinə səbəb olur? 

121

Hansı vitaminin çatəşmazlığı insanda beri-berix

əstəliyinə səbəb olur? 

122

İnsanda tərkibində maksimum qidalı maddələr olan qan ilk növbədə hansı orqana g

əlir? 


123

İnsanın həzm kanalında karbohidratların həzmə uğradığı ardıcıl mühitlər: 

124

İnsanın həzm kanalında yağların həzmə uğradığı ardıcıl mühitlər: 125

İnsanın həzm kanalında zülalların həzmə uğradığı ardıcıl mühitlər: 

126

Hansı vitamin çatışmazlığı insan gözündə çöpcüklərin işini daha çox poza bil

ər? 


127

H

əzm kanalının hansı hissəsinə kanaldan kənarda yerləşən daha çox iri v

əzi axacağı açılır? 

128

İnsanda həzm kanalının xarici qatı nədən ibarətdir? 129

İnsana rentgen şüalarını buraxmayan maddənin içilməsi necə adlanır? 

130

İnsanda 12 barmaq bağırsağda ödün təsiri ilə fəallaşan fermentlər harada sintez olunur? 

131


İnsanda öd hansı orqanda sintez olunur? 

132


İnsanda həzm kanalının orta qatı: 

133


İnsanın mədə və bağırsaqlarına rezin boru yerləşdirilməsi metodu necə 

adlanır? 134

İnsanda bağırsaq xovlarının divarının səthini hansı toxuma təşkil edir? 

135

Sirroz hansı sistemin xəstəliyidir? 136

İnsanın həzm sisteminin xəstəliyi: 

137

H

əzm vəzilərinə aiddir: 138

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda folikasit yaradır? 

139

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda qanazlığına səbəb olur? 140

Hansı vitaminin çatışmazlığı insanda yuxusuzluğa səbəb olur? 

141

Hansı vitamin çatışmazlığı sinir sisteminin işini daha çox pozur? 142

Bağırsaqdan kənarda yerləşmiş həzm vəzilərindən hansılar bağırsağa 

yağları həzmə uğradan

fermentl


ər ifraz edir? 

143


Qlikogeni qlükozaya hansı vəzi çevirir? 

144


H

əzm kanalının birləşdirici toxuma örtüyü ilə epitel toxuması arasında nə 

yerl

əşir? 


145

İnsanda soxulcanabənzər çıxıntıda yaşayan bağırsaq çöpünün 

funksiyalarından biri: 

146


İnsanda onurğanın yanlara əyilməsi adlanır: 

147


Qeyri-üzvi madd

ələrin sümüklərə verdiyi xassə: 

İnsanda ürək əzələsini oksigenlə və qidalı maddələrlə təmin edir: 

149


Qan insanın kapillyarlarından venalara keçdikdən sonra nə baş verir? 

150


İnsanda lifləri müəyyən yerlərdə birbirinə

birl


əşən əzələ toxuması olur: 

Yüklə 53,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin