İnsan haklari ve temel öZGÜRLÜklerin korunmasina iLİŞKİn sözleşME’ye ek protokolYüklə 141,22 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.01.2017
ölçüsü141,22 Kb.
#6477

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE EK PROTOKOL

1 Numaralı Protokol, 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalanmış ve 6.

madde uygun olarak 18 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye

Ek Protokol’ü 20 Mart 1952 tarihinde imzalamış ve 10 Mart 1954

tarihinde onaylamıştır. 6366 Sayılı Onay Kanunu 19 Mart 1954 gün ve

8662 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Bu Protokol’ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler,

Roma’da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan İnsan Hakları

ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (aşağıda

“Sözleşme” diye anılmıştır) birinci bölümünde belirtilenler dışında bazı

hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla

gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak, aşağıdaki hususlarda

anlaşmışlardır:Madde 1 - Mülkiyetin korunması

Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı

gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı

sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel

ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.

Yukarıdaki  hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun

olarak  kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların

veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri

yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.

Madde 2 - Eğitim hakkı

Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve

öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve

babanın bu eğitim ve öğretimin  kendi  dini ve felsefi inançlarına göre

yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.

AİHS’ne Ek Protokol

349


Madde 3 - Serbest seçim hakkı

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın

kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak  şartlar içinde, makul

aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler.Madde 4 - Ülkesel uygulama

Her Yüksek  Sözleşmeci Taraf, bu Protokol’ün imzası veya

onaylanması    sırasında ya da daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa

Konseyi Genel Sekreteri’ne yapacağı bir bildirimle, uluslararası

ilişkilerinden sorumlu olduğu ve sözü geçen bildirimde belirttiği ülkelerde

bu Protokol  hükümlerinin  ne  ölçüde uygulanacağını taahhüt ettiğini

açıklayabilir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan her Yüksek

Sözleşmeci Taraf, zaman zaman yapacağı yeni bildirimlerle daha önceki

beyanlarının  koşullarını değiştirebilir veya bu Protokol hükümlerinin bu

tür herhangi bir ülkede uygulanmasına son verildiğini bildirebilir.

Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildirim, Sözleşme’nin 56.

maddesinin  1. fıkrasına uygun olarak yapılmış sayılır.

Madde 5 - Sözleşme ile bağlantı

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, bu Protokolün 1, 2, 3 ve 4. maddelerini

Sözleşme’ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme’nin bütün

hükümleri buna göre uygulanır.Madde 6 - İmza ve onay

Bu Protokol, Sözleşme’yi imza eden Avrupa Konseyi Üyeleri’nin

imzalarına açıktır. Bu Protokol, Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra

onaylanacaktır. Protokol on onaylama belgesinin verilmesinden sonra

yürürlüğe girecektir. Daha sonra onaylayan imzacı devletler bakımından

Protokol, onaylama belgesinin verildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne verilecek, o da

onaylayan devletlerin adlarını bütün üyelerine bildirecektir.

Bu Protokol, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin

de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha

halinde 20 Mart 1952’de Paris’te düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun

tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

350

Yüklə 141,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə