İnformatika və onun əsas anlayışlarıYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix17.07.2022
ölçüsü1,6 Mb.
#62800
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
İnformasiyanın kodlaşdırılmasıİnformatika və onun əsas anlayışları
 

FƏSİL 1. İnformatika və onun əsas anlayışları 
 
§1.1. İnformatika fundamental elm kimi, onun predmeti və əsas tərkib hissələri 
İnformatika – informasiya proseslərinin (informasiyanın toplanılması, saxlanılması, 
ötürülməsi və emalı) avtomatlaşdırılmasında istifadə olunan kompüter texnikası vasitələri və 
metodlarından bəhs edən tətbiqi elm sahəsi kimi formalaşmışdır. Başqa sözlə, informatika 
informasiyanın yaradılması, saxlanılması, ötürülməsi, qəbulu və emalı üçün üsul və vasitələri 
öyrənir. “İnformasiya” və “avtomatika” sözlərinin birləşməsindən yaranmış “İnformatika” termini 
1960-cı ildə fransız mütəxəssisləri tərəfindən elmə daxil edilmişdir. İnformatika – informasiya 
proseslərinin avtomatlaşdırılmasını və onlardan istifadə texnikalarını, metodlarını öyrənən elm 
sahəsi kimi geniş yayılmışdır.
Elmin predmeti dedikdə elmin öyrəndiyi sahə nəzərdə tutulur. İnformatika elminin predmeti 
isə informasiyadır. İnformasiya latın mənşəli söz olub (informatio) məlumat, xəbər, fakt sözləri ilə 
eyniləşdirilir. Başqa sözlə, informasiya dedikdə ətraf aləmdən aldığımız biliklər, kitabdan, 
qəzetdən aldığımız məlumatlar, televiziyadan, radiodan eşitdiyimiz xəbərlər və s. nəzərdə tutulur. 
İnformasiya sözünü bəzən verilən, bilik kimi sözlərlə də eyniləşdirirlər. Onlar bir-birilə sıx bağlı 
olsa da, aralarında cüzi fərqləri nəzərə almaq lazımdır.
Verilənlər (ing. “data”, lat. “datum” – fakt) – texniki vasitələrlə saxlanılması, emal 
edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə təsvir olunan (kodlaşdırılan) məlumatdır. 
İnformasiya – verilənlərin faydalı məzmunudur. Qavranılma şkalası ilə verilənlər və bilik 
arasında aralıq mövqe tutur 
Bilik – dərkolunma vasitəsilə alınan informasiyadır. Bilik elə informasiyadır ki, onun 
əsasında məntiqi mühakimələr yolu ilə müəyyən çıxarışlar və təkliflər alına bilər. Yəni, biliklər bizə 
yeni çıxarışlar etməyə, yeni təkliflər almağa imkan verir.
İnformasiya mübadiləsi siqnalların hesabına həyata keçirilir.
İnformasiya mübadiləsi zamanı əsas iştirakçı subyektlər informasiya mənbələri və 
informasiya qəbulediciləri hesab olunurlar.
İnformatikada fakt, məlumat, xəbər terminləri çox vaxt “verilənlər” sözü ilə ifadə olunur. 
Verilən dedikdə qeydə alınmış siqnallar nəzərdə tutulur. Verilənlər bəzən həqiqətdə mövcud 
olmayan anlayışları da ifadə edə bilər. İnformasiya isə qəbul edilmiş siqnallardır. Bir verilən o vaxt 
informasiyaya çevrilə bilər ki, o hökmən hər hansı bir mənanı ifadə etməlidir. Bilik isə 
qərarqəbuletməyə imkan verən sistemləşdirilmiş informasiyadır. 
Verilənlərin ümumi halda ad, qiymət, tip və struktur xarakteristikaları vardır. Tipinə görə 
verilənləri əsasən 4 qrupa ayırırlar: 

hesabi (və ya rəqəm tipli) 

mətn (və ya simvol tipli) 

məntiqi tipli 

göstərici tipli
Hesabi verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur (Məs., “kütləsi – 4 kq”).
Mətn tipli verilənlərdə qiymət sözlə (simvollarla) ifadə olunur (Məs., “rəng-qara”).


İnformatika və onun əsas anlayışları
 

Məntiqi verilənlərdə qiymət məntiqi kəmiyyətlə ifadə olunur (məs., “18 ədədinin tək ədəd 
olması doğru deyil”).
Göstərici tipli verilənlərdən isə proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçün 
istifadə olunur.
İnformatika elminin aşağıdakı tərkib hissələri mövcuddur:

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin