İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinin seçilməsi, saxlanılması və texniki qulluğun göstərilməsiYüklə 415,5 Kb.
səhifə1/4
tarix09.02.2017
ölçüsü415,5 Kb.
  1   2   3   4
İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinin seçilməsi, saxlanılması və texniki

qulluğun göstərilməsi” kursunun ƏM, TT və YTQ üzrə

TESTLƏRİ

 1. Dövlət səviyyəsində ƏM-i hansı orqana həvalə olunmuşdur?

 1. «Azərenerji ASC»-nin rəhbərliyinə

 2. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinə

 3. Ədliyyə nazirliyinə

 4. Müəssisə rəhbərliyinə

 5. Heç kəsə həvalə olunmur

 1. ƏM-i normalarının və qaydalarının tələblərinin yerinə yetirilməsinə bilavasitə Kim cavabdehdir?

 1. Sex və ya, şəbəkə rayonunun rəisi

 2. Baş mühəndis

 3. Müəssisənin direktoru

 4. «Azərenerji» ASC-nin rəhbərliyi

 5. ƏM-şöbəsinin rəisi

 1. ƏM kabinetini yaratmaqda məqsəd nədir?

 1. İşçilərə təhlükəsiz əmək üsullarını öyrətmək

 2. Tematik kurslar, seminarlar keçirmək

 3. İşçilərə istismar təlimatlarını öyrətmək

 4. 1,2 – də göstərilənlər

 5. 1,3 – göstərilənlər

 1. Peşə xəstəliklərinin o biri xəstəliklərdən fərqi nədir?

 1. Peşə xəstəlikləri məxsusi əmək şəraitində baş verir

 2. Peşə xəstəlikləri zərərli amillərin tədricən təsiri nəticəsində baş verir

 3. Peşə xəstəlikləri xəsarətlər nəticəsində baş verir

 4. 1,2 – də göstərilənlər

 5. 2,3 – də göstərilənlər.

 1. TİQ hansı sənədlərə aiddir?

 1. Təşkilati sənədlərə

 2. Normativ sənədlərə

 3. Metodik sənədlərə

 4. Operativ sənədlərə

 5. İnzibati sənədlər

 1. «Əks-qəza məşqlərinin aparılması qaydaları» hansı sənədlərə aiddir?

 1. Təşkilati sənədlərə

 2. Normativ sənədlərə

 3. Metodik sənədlərə

 4. Operativ sənədlərə

 5. İnzibati sənədlərə.

 1. Operativ heyətlə neçə müddətdən bir əks-qəza məşqləri keçirilməlidir?

 1. İldə 2 dəfədən az olmayaraq

 2. Kvartalda 1 dəfədən az olmayaraq

 3. İldə 3 dəfədən az olmayaraq

 4. 4 ayda 1 dəfədən az olmayaraq

 5. Baş münəndis təyin edir.

 1. Məşq iştirakçısı «qeyri-kafi» qiymət alarsa nə etməli?

 1. Onunla fərdi əks-qəza məşqi keçirilir

 2. Başqa vəzifəyə keçirilir

 3. Onun biliyi təkrar yoxlanılır

 4. İşə buraxılmır,onunla əlavə təlimat və plandan kənar məşq keçirilir və biliyi yenidən yoxlanılır

 5. İşdən azad edilir.

 1. Növbətçi heyət əks-qəza məşqlərinin proqrammı ilə tanış edilməlidirmt?

 1. Yox

 2. Edilməlidirlər, əks-qəza məşqlərindən əvvəl

 3. Əks-qəza məşqinin rəhbəri icazə verərsə

 4. Edilməlidirlər, əks-qəza məşqlərindən sonra

 5. Direktor və ya baş mühəndis təyin edir.

 1. Hansı hallarda gərginlik altında olan el/ qurğusunu körük və ya su ilə söndürmək olar?

 1. Rezin əlcək və botaları geydikdən sonra

 2. Yalnız dielektrik-rezin xalçacıq üzərində durduqdan sonra

 3. Lülələri torpaqladıqdan sonra

 4. İnsanlar qurğudan zaqlaşdırıldıqdan sonra

 5. Lüləni (su, körük) torpaqladıqdan, rezin əlcək və botu geyildikdən sonra.

 1. Aşağıda göstərilən hansı işdə pozuntular qəza sayılır?

 1. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 50000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 2. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 20000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 3. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 40000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 4. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 30000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 5. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 70000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə.

 1. Aşağıda göstərilən hansı işdə pozuntular qəza sayılır?

 1. Gücü 16 MVA və daha artıq transformator tam zədələnib sıradan çıxmışsa və onun bərpası mümkün deyilsə

 2. Gücü 25 MVA və daha artıq transformator tam zədələnib sıradan çıxmışsa və onun bərpası mümkün deyilsə

 3. Gücü 10 MVA və daha artıq transformator tam zədələnib sıradan çıxmışsa və onun bərpası mümkün deyilsə

 4. Gücü 7,5 MVA və daha artıq transformator tam zədələnib sıradan çıxmışsa və onun bərpası mümkün deyilsə

 5. Gücü 5,6 MVA və daha artıq transformator tam zədələnib sıradan çıxmışsa və onun bərpası mümkün deyilsə.

 1. Qəzaların və işdə imtinaların araşdırılması neçə günə qurtarmalıdır?

 1. 10 gündən artıq olmayaraq

 2. 7 gündən artıq olmayaraq

 3. 15 gündən artıq olmayaraq

 4. Bunu komissiyanın sədri təyin edir

 5. Bunu komissiyanın təşkili barədə əmr verən şəxs təyin edir.

 1. İşdə pozuntunu araşdıran komissiyanın tərkibi neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

 1. 5-10 nəfərdən ibarət olmalıdır

 2. 5-15 nəfərdən ibarət olmalıdır

 3. 5 nəfərdənaz olmamalıdır

 4. Bunu komissiyanın sədri təyin edir

 5. Bunu komissiyanın təşkili barədə əmr verən şəxs təyin edir.

 1. Hansı xəsarət növləri var?

 1. mexaniki

 2. termiki

 3. kimyəvi

 4. elektriki

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Xüsusi geyimlər, ayaqqabılar

 2. Qoruyucu kəmərlər, montyor çaynaqları

 3. Dəbilqələr, şlemlər

 4. Əleyhiqazlar, respiratorlar

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. Kollektiv mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Blokirovkalar, çəpərləmələr

 2. Torpaqlamalar, sıfırlamalar

 3. Təhlükəsizlik plakatları

 4. İstilik izolyasiyası

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. Əsas mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Onlar elektrik qurğusunun işçi gərginliyinə hesablanırlar

 2. Onlarla gərginlik altında olan, cərəyan daşıyan hissələrə toxunmaq olar

 3. Onlar işçi gərginliyə uzun müddət davam gətirirlər

 4. 1,2,3 – də göstərilənlər

 5. 1,2 – də göstərilənlər

 1. Köməkçi mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Onlar sınaqdan keçmirlər

 2. Onlar əsas mühafizə vasitələrini tamamlayırlar

 3. Onlarla gərginlik altında olan hissələrə qısa müddətə toxunmaq olar

 4. Əsas mühafizə vasitələrindən istifadə edərkən, onlarsız keçinmək olar

 5. 1000V-a qədər gərqinlikdə, cərəyan daşıyan hissələrə toxunmaq olar.

 1. 1000V-dan yuxarı gərginlikdə əsas mühafizə vasitələri hansılardar?

 1. Gərginlik göstəriciləri

 2. Ştanqlar

 3. Ölçü kəlbətinləri

 4. Dielektrik əlcəklər

 5. 1,2,3 – də göstərilənlər

 1. 1000V-dan yuxarı gərginlikdə köməkçi mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Dielektrik əlcəklər

 2. Montyor alətləri

 3. Əriyən qoruyucuları qoyub-çıxaran kəlbətinlər

 4. Gərginlik göstəriciləri

 5. Ştanqlar

 1. 1000V-a qədər gərqinlikdə əsas mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Gərginlik göstəriciləri

 2. Montyor alətləri

 3. Dielektrik əlcəklər

 4. Ölçü kəlbətinləri

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. 1000V-dan yuxarı elektrik qurğularında səyyar torpaqlamalara olan tələblər hansılardır?

 1. Minimal en kəsiyi 25mm2 olmalıdır

 2. Elastik mis məftillərdən hazırlanmalıdır

 3. Üstündə nömrəsini və en kəsiyini göstərən birkalar asılmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,3-də göstərilənlər

 1. 1000 V-a qədər gərginlikdə köməkçi mühafizə vasitələri hansılardır ?

 1. Rezin əlcəklər

 2. Mühafizə eynəkləri

 3. Dielektrik ayaqaltıları

 4. 2,3-də göstərilənlər

 5. 1, 3-də göstərilənlər.

 1. Mühafizə kəmərləri necə sınaqdan keçirilir?

 1. İldə 1 dəfə, 250 kq yüklə

 2. 6 ayda 1 dəfə, 225 kq yüklə

 3. İldə 1 dəfə, 175 kq yüklə

 4. 6 ayda 1 dəfə, 200 kq yüklə

 5. İldə 1 dəfə, 225 kq yüklə .

 1. Montyor caynaqları necə sınaqdan keçirilməlidir?

 1. İldə 1 dəfə, 135 kq yüklə

 2. İldə 1 dəfə, 225 kq yüklə

 3. 6 ayda 1 dəfə, 135 kq yüklə

 4. 6 ayda 1 dəfə, 225 kq yüklə

 5. 6 ayda 1 dəfə, 175 kq yüklə

 1. Dielektrik botalar neçə sınaqdan keçməlidirlər ?

 1. 3 ildə 1 dəfə 15 kV gərginliyə

 2. 2 ildə 1 dəfə 9 kV gərginliyə

 3. 3 ildə 1 dəfə 9 kV gərginliyə

 4. 2 ildə 1 dəfə 15 kV gərginliyə

 5. 5 ildə 1 dəfə 9 kV gərginliyə

 1. Rezin qaloşlar necə sınaqdan keçməlidirlər ?

 1. İldə 1 dəfə, 3,5 kV gərginliyə

 2. İldə 1 dəfə, 2,5 kV gərginliyə

 3. 2 ildə 1 dəfə 3,5 kV gərginliyə

 4. 2 ildə 1 dəfə 2,5 kV gərginliyə

 5. 3 ildə 1 dəfə 3,5 kV gərginliyə.

 1. Enerjisistemin hissələrə ayrılması nəticəsində istehlakçıların açılmasının ümumi gücü sistemin ümumi yükündən neçə faiz olduqda, qəza sistem qəzası sayılır?

 1. 25 %

 2. 40 %

 3. 50 %

 4. 60 %

 5. 75%

 1. Aşağıdakılardan hansılar «xüsusi işlərə» aiddir?

 1. 5 metrdən yüksəklikdə görülən işlər

 2. Yüksək gərginliklə sınaq işləri

 3. Təzyiq altındakı avadanlığa xidmət işləri

 4. Gərginlik altında görülən işlər

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Xüsusi işlərə «buraxma» icazə hansı sənədlərdə qeyd olunur?

 1. Biliklərin yoxlanması jurnalında, komissiyanın rəyində

 2. Biliyi yoxlananın vəsiqəsində

 3. Müəssisə üzrə verilən əmrdə

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,3-də göstərilənlər

 1. Gərginlik altında olan avadanlıqlara buraxıla bilən məsafə nə qədərdir?

 1. 6-10 -35 kV-1 metr; 110 kV- 1 metr

 2. 6-10 -35 kV-0,6 metr; 110 kV- 1 metr

 3. 6-10 kV-0,6 metr; 35 kV-1 metr 110 kV- 2,5 metr

 4. 6-10 kV -0,6 metr; 35-110 kV- 1 metr

 5. 6-kV -0,6 metr; 10-35 kV- 1 metr; 110 kV- 1,5 metr.

 1. Addım gərginliyindən işçini hansı mühafizə vasitələri qoruyur?

 1. Dielektrik ayaqaltılar

 2. Rezin qaloşlar

 3. Dielektrik botular

 4. Rezin ayaqaltılar

 5. Xüsusi ayaqqabılar

 1. İşə buraxan kimlər ola bilər?

 1. Növbətçi heyət: 1000 kV-dan yuxarı qurğularda IV qr; 1000 kV-a qədər III qr;

 2. Növbətçi heyət: 1000 kV-dan yuxarı qurğularda IV qr; 1000 kV-a qədər IV qr;

 3. Növbətçi heyət: 1000 kV-dan yuxarı qurğularda V qr; 1000 kV-a qədər III qr;

 4. Ustalar: 1000 kV-dan yuxarı qurğularda V qr; 1000 kV-a qədər IV qr;

 5. Ustalar: 1000 kV-dan yuxarı qurğularda V qr; 1000 kV-a qədər III qr;

 1. Neçə müddət enerjisistem 49,5 hs tezliklə işlədikdə qəza sistem qəzası sayılır?

 1. 30 dəqiqə

 2. 1 saat

 3. 1,5 saat

 4. 2 saat

 5. 3 saat.

 1. Rəhbərliyin yazılı göstərişi ilə işçilərə hansı hüquqlar verilir?

 1. Avadanlıga təkbaşına vaxış keçirmək

 2. İş yerini hazırlamaga və işəburaxmaga icazə vermək

 3. Nəzarətçi olmaq

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,2,3-də göstərilənlər

 1. Briqada üzvülərinin qrupu neçə olmalıdır?

 1. II qrup

 2. Gərginlik altında işləyərkən III qrup

 3. Potensial altında işləyərkən IV qrup

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlə

 1. Briqadanın tərkibində I qrup neçə nəfər ola bilər?

 1. Hər bir I qrupa, bir nəfər III qr. olmalıdır

 2. I qrup işçilərin sayı 3 nəfəri kecməməlidir

 3. 5 nəfəri kecməməlidir

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 2,3-də göstərilənlər

 1. Briqada üzvülərini kim təlimatlandırmalıdır?

 1. İşə buraxan

 2. İş icraçısı

 3. İş rəhbəri əlavə edə bilər

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Naryadın «xüsusi göstərişlərində nələr qeyd edilir ?

 1. Əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi

 2. İş rəhbəri tərəfindən fasiləsiz nəzarətin olması

 3. Torpaqlamaların müvəqqəti çıxarılması

 4. İş rəhbərinə, və ya iş icraçısına işə buraxan hüququnun verilməsi

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda iş rəhbəri mütləq təyin olunmalıdır ?

 1. Dayaqlar quraşdırılarkən və sökülərkən

 2. Yükqaldırma maşınları və mexanizmlərdən istifadə edilərkən

 3. Hx-nin kəsişmə yerlərində iş görülərkən

 4. Gərginlik və potensial altında iş görülərkən

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Gərginliyin olmamasını kim yoxlaya bilər?

 1. Y/st-da: 1000 V-dan yuxarı qurgularda IV qr, 1000 V-dan aşagı III qr.

 2. Hx-də 1000 V-dan yuxarı qurgularda IV və III qr, 1000 V-dan aşagı III qr.

 3. Y/st-da 1000 V-dan yuxarı qurgularda IV və III qr,1000 V-dan aşagı III qr

 4. Hx-də 1000 V-dan yuxarı qurgularda IVqr. 1000 V-dan aşagı III qr

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. CT-nin istismarında hansı təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirilməlidir ?

 1. CT-ı qısaqapanma rejimində işləməlidir

 2. CT-nin ikinci tərəfi yerlə birləşdirilməlidir

 3. CT-ı artıq yüklənməməlidir

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,3-də göstərilənlər

 1. Səyyar metal nərdivanlardan istifadə edərkən hansı təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirilməlidir?

 1. Metal nərdivanlardan 220 kV və aşagı APQ-də istifadə etmək qadagandır

 2. 330 kV və yuxarı gərginlikdə, onlar horizontal vəziyyətdə daşınmalıdırlar

 3. Nərdivandan potensialı yerə ötürmək üçün, ona yerlə sürünən metal zəncir bərkidilməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 2,3-də göstərilənlər

 1. Ezamiyyə edilən heyyətin mütəxəsislərinə əsasən hansı hüquqlar verilir?

 1. İş rəhbəri

 2. İş icraçısı

 3. Briqada üzvüləri

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Ezamiyyəyə gələn işçilərlə hansı təlimatlar keçirilir?

 1. Giriş təlimatı

 2. İlkin təlimat

 3. Keçirilmir

 4. Növbəti və ya növbədənkənar təlimat

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda naryad yenidən yazılmalıdır?

 1. İşin rəhbəri dəyişərsə

 2. İş iraçısı dəyişərsə

 3. Briqadanın tərkibi 50%-dən çox dəyişərsə

 4. İşin yerinə yetirilmə şəraiti dəyişərsə və ya iş yeri genişləndirilərsə

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. İnsan həyatı üçün qorxulu gərginlik neçə voltdur?

 1. Quru yerlərdə 42 volt, nəmli yerlərdə 36 volt

 2. Quru yerlərdə 36 volt , nəmli yerlərdə 24 volt

 3. Quru yerlərdə 42 volt , nəmli yerlərdə 12 volt

 4. Quru yerlərdə 36 volt , nəmli yerlərdə 24 volt

 5. İş şəraitindən asılı olmayaraq 12 voltdan yuxarı

 1. Energetika obyektlərində işə başlayan işçilərinə olan tələblər hansılardır?

1) Tibbi müayindən keçməlidirlər

2) Vəzifəsinə müvafiq TTQ-ni bilməlidirlər və qrupları olmalıdır.

3) Onlara vəsiqə verilməli və həmişə vəsiqəni özlərində saxlamalıdırlar.

4) 1,2,3-də göstərilənlər 5) 1,2-də göstərilənlər 1. Enerji obyektlərində heyətlə aparılan işlərə kim cavabdehdir?

 1. Direktor

 2. Baş mühəndis

 3. ƏM və TTQ üzrə mühəndis

 4. ƏM şöbəsinin rəisi

 5. Heç kim

 1. İşində 6 aydan çox fasilə olan işçinin yenidən işə buraxılma qaydası necədir?

 1. Biliyi yenidən yoxlanmalıdır

 2. İş yerində əvəzetmə kimi işləməlidir

 3. Müvafiq təlimatlar keçməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. İstismar təlimatlarının və texnoloji sxemlərin siyahısı kim tərəfindən təsdiq olunur?

 1. Direktor

 2. Baş mühəndis

 3. Direktor müavini

 4. ƏM şöbəsinin rəisi

 5. TİŞ-nin rəisi

 1. Akkumulyator qurğularına xidmət edən heyət nələrlə təzhiz edilmədidir?

 1. Xüsusi paltarla

 2. Gərginliyə nəzarət etmək üçün voltmetrlə

 3. Elektrik sıxlığını ölçmək üçün aerometrlə

 4. Termometrlə

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Qurğunun bir neçə elementinin torpaqlayıcı məftillərə ardıcıl birləşmələrinə icazə verilirmi?

 1. Baş mühəndis təyin edir

 2. Neytralı izole edilmiş sistemlərdə icazə verilir

 3. İcazə verilmir

 4. 1000 v-a qədər qurğularda icazə verilir

 5. Direktor təyin edir

 1. Operativ heyətə blokirovkanı işdən çıxarmağa icazə verilirmi?

 1. Verilmir

 2. Yuxarı operativ heyətin icazəsi ilə verilir

 3. Direktor təyin edir

 4. Sadə sxemlərdə icazə verilir

 5. Əməliyyatdə 3 nəfər iştirak edirsə, icazə verilir

 1. Elektrik qurğularına xidmət edən heyətin qrupu neçə olmalıdır?

 1. 1000 v-dan yuxarı qurğularda –V qr; 1000 v-a qədər qurğularda IV

 2. 1000 v-dan yuxarı qurğularda –IV qr; 1000 v-a qədər qurğularda III

 3. 1000 v-dan yuxarı qurğularda –V qr; 1000 v-a qədər qurğularda III

 4. 1000 v-dan yuxarı qurğularda –V və III qr; 1000 v-a qədər qurğularda III

 5. 1000 v-dan yuxarı qurğularda –IV və III qr; 1000 v-a qədər qurğularda IV

 1. 1000v-dan yuxarı elektrik qurğularına kimlər baxış keçirə bilər?

 1. Mühəndis-texniki işçilər – V qr; oparativ heyət – III qr.

 2. Mühəndis-texniki işçilər – IV qr; oparativ heyət – III qr.

 3. Mühəndis-texniki işçilər – V qr; oparativ heyət – IVqr.

 4. İş icraçıları

 5. Ustalar

 1. Elektrik sahəsinin gərginliyi 25 kV/m-sə, orada neçə dəqiqə dayanmaq olar?

 1. 5 dəqiqə

 2. Olmaz

 3. 10 dəqiqə

 4. 3 dəqiqə

 5. 15 dəqiqə

 1. Elektrik sahəsinin gərginliyinin son həddi nə qədərdir?

 1. 25 kV/m

 2. 20 kV/m

 3. 15 kV/m

 4. 30 kV/m

 5. 10 kV/m

 1. Elektrik sahəsinin gərginliyi 5 kV/m-isə, orada neçə dəqiqə dayanmaq olar?

 1. 10 dəqiqə

 2. 8 saat

 3. 1 dəqiqə

 4. 1 saat

 5. 30 dəqiqə

 1. Elektrolit necə hazırlınır?

 1. Turşunu suya tökməklə

 2. Suyu turşuya tökməklə

 3. Turşu nazik şirnaqla suya tökülür və fasiləsiz şüşə çubuqla qarışdırılır.

 4. Su nazik şirnaqla turşuya tökülür və fasiləsiz şüşə çubuqla qarışdırılır.

 5. Fərqi yoxdur

 1. Sınaq sxemlərində istifadə olunan mis məftilin minimal en kəsiyi nə qədər olmalıdır?

1) 4 mm2

2) 10 mm2

3) 6 mm2

4) 8 mm25) 12 mm2

 1. Sınaq qurğusunun gövdəsində yerləşdirilən elastik mis məftilin minimal en kəsiyi

nə qədər olmalıdır?

 1. 16 mm2

 2. 8 mm2

 3. 10 mm2

 4. 12 mm2

 5. 16 mm2

 1. Elektrik qaynaqçısının qrupu neçə olmalıdır?

 1. Baş mühəndis təyin edir

 2. IV qrup

 3. III qrup

 4. II qrup

 5. Tələb olunmur

 1. Hansı hallarda dielektrik əlcəklərdən isfifadə etmək qadagandır?

 1. Əgər sınaqdan keçməyibsə

 2. Sınaqdan keçmək barədə üstündə ştamp yoxdursa

 3. Əgər əlcəkdə deşik varsa, cırılıbsa

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2 -də göstərilənlər

 1. 1000 V-a qədər elektrik qurgularında səyyar torpaqlamalara olan tələblər harsılardır?

 1. Minimal en kəsiyi 16 mm2 olmalıdır

 2. Elastik mis məftillərdən hazırlanmalıdır

 3. Üzərində onun nömrəsini və en kəsiyini göstərən birkalar asılmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Müddəti keçmiş mühafizə vasitələrindən istifadə etmək olarmı?

 1. Olmaz

 2. Baş mühəndisin icazəsi ilə, olar

 3. İş rəhbərinin icazəsi ilə, olar

 4. Qəza hallarında, olar

 5. Xarici görkəmi normal isə olar

 1. Dielektrik botılar nə üçündür?

 1. 1000 v-dan yuxarı elektrik qurgularında əsas mühafizə vasitəsi kimi işlədilir?

 2. 1000 v-dan yuxarı elektrik qurgularında əsas mühafizə vasitəsi kimi işlədilir?

 3. «Addım gərginliyindən mühafizə edir

 4. 1,2-də göstərilənlər

  Yüklə 415,5 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə