Hozirgi sharoitda mamlakatimiz ta’lim tizimida yuz berayotgan o`zgarishlarYüklə 10,14 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü10,14 Kb.
#34671
8-mavzu. INVEST
усим.физиол.биология, air pollution, V bob, Sevara(1), Sevara(1), Sevara(1), Sevara(1), Sevara(1), Sevara(1), Etymology, МАЖМУА O'zbekistoning eng yangi tarixi 2020 2021 2, МАЖМУА O'zbekistoning eng yangi tarixi 2020 2021 2, МАЖМУА O'zbekistoning eng yangi tarixi 2020 2021 2, МАЖМУА O'zbekistoning eng yangi tarixi 2020 2021 2

KIRISH

Hozirgi sharoitda mamlakatimiz ta’lim tizimida yuz berayotgan o`zgarishlar

tayyorlanayotgan yosh mutaxassislarni jahon talablariga javob beradigan darajada

bo`lishini talab etmoqda. Ayniqsa, bu iqtisodiyot sohasidagi mutaxassislarni

tayyorlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyot sohasidagi mutaxassisliklarni

tayyorlashda oliy ta`lim muassasalarida o`qitiladigan iqtisodiy fanlar muhim o`rin

tutadi.

2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning

Harakatlar strategiyasidagi beshta ustuvor yo`nalishlarda ko`zda tutilgan ishlab

chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab

chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga

oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish, yuqori texnologiyali

qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur

qayta ishlash asosida yuqori qo`shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab

chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga

o`tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish,

iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda

mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish,

printsipial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o`zlashtirish, shu

asosda ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligini

ta’minlash, ishlab chiqarishni mahalliylashtirishni rag’batlantirish siyosatini davom

ettirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish,

iqtisodiyot tarmoqlarida mehnat unumdorligini oshirish1

kabi vazifalar belgilangan

bo`lib, bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish ko`p jihatdan mamlakatimiz

milliy iqtisodiyotining birlamchi bo`g’ini hisoblangan firmalar faoliyati,

iste’molchilar hatti-harakati hamda turli resurslar va tovarlar bozorlari holatini

alohida olingan tarzda tahlil qilish, ularni rivojlantirish omillaridan samarali

foydalanish yo`llarini o`rganish kabi jarayonlarni tadqiq qilishga bog`liqdir.

Shunday jarayonlarni tadqiq qiluvchi fan sifatida “Makroiqtisodiyot” fani

qatnashadi. Talabalarga mazkur fan xususiyatlari doirasida mamlakatimizda

amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalarini aks ettiruvchi materiallar,

qoidalar va xulosalarni puxta o`zlashtirishlari, kelgusi faoliyatida samarali

foydalanishlari hamda ijodiy yondoshishlarini ta’minlash fanni o`rganish oldida

turgan asosiy vazifalaridan biridir

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar

strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7

fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.

2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan

birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b.

3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy

javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. –

Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 104 b.

4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini

birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 56 b.

5. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash –

yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O’zbekiston” NMIU,

2017. – 48 b.

6. Абакумова О.Г. Макроэкономика: конспект лекций. М.: Приор,

2010г.

7. Ахмедов Д.Қ. Ишмуҳаммедов А.Э., Жумаев Қ.Х., Джумаев З.А.Макроиқтисодиёт. Ўқув қулланма. Т.: “Ўзбекистон ёзувчилар уюшмасининг

Адабиёт жамғармаси нашриёт”, 2004. -240 бет.

8. Вечканов Г.С., ВечкановаГ.Р. Макроэкономика; Учебникдлявузов ,4-

еизд., дополненное.-СПб.: Питер, 2010.- 350 с.

9. Dornbush R. "Macroeconomics" - Boston. Mcgraw-Hill, 2001.,- 574 p.

10. Ishmuhamedov A.E., Djumayev Z.A., Jumaev Q.X. Makroiqtisodiyot.

O`quv qullanma. T.: “Ўзбекистон ёзувчилар уюшмасининг Адабиёт

жамғармаси нашриёт”, 2005. -192 бет.

11. Mankiw N.Gregori. Macroeconomics. 7-thedition. Harvard University.

NY.: Worth Publuthers, 2010

12. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики: 5-е изд./ Пер.с анг. -

СПб.:Питер, 2012г - 544 с.

13. Самуэльсон, Пол Э., Нордхаус, Вильям Д. Макроэкономика,18-е

изд.: пер. с англ,-М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009.-592 с.

14. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред.

Грязневой А.Г. и Думной П.П.-5-е изд., перераб. И доп.-М.: КНОРУС, 2008.-688 с.
Yüklə 10,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə